Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
dbplus.tech
Subtitle
Performance Monitor dla Oracle®
Latch: Undo Global Data
Rozpoznanie problemu Latchy
Sprawdzenie problemu
blokad w bazie danych
rozpoczynamy w zakładce
Load Trends.
W celu analizy...
Latches
W celu dalszej analizy
przechodzimy do zakładki
Latches.
Wybieramy datę dla której
problem został zdiagnozowany.
W...
Latches
W omawianym przykładzie głównym
problemem jest Latch typu:
Undo Global Data.
Latch ten powstaje w wyniku
utrudnion...
SQL 3D
W celu wyszukania zapytań
wykorzystujących przestrzeń
UNDO przechodzimy do zakładki
SQL 3D.
Ograniczamy wyszukiwani...
SQL 3D
Wyszukujemy zapytania
generujące zmiany i dodajemy do
schowka Add to query hash list
w celu dalszej analizy.
SQL Details
Wykonujemy analizę
zapytań generujących
największą liczbę zmian.
Weryfikujemy czy w czasie
wystąpienia wysokie...
Perf Counters
W tym celu sprawdzamy w
zakładce Perf Counters
statystykę:
Rollbacks only – consistent
read gets/debug.
W mo...
dbplus.tech
Subtitle
Dziękujemy
www.dbplus.tech
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

Latch: Undo Global_Data Slide 1 Latch: Undo Global_Data Slide 2 Latch: Undo Global_Data Slide 3 Latch: Undo Global_Data Slide 4 Latch: Undo Global_Data Slide 5 Latch: Undo Global_Data Slide 6 Latch: Undo Global_Data Slide 7 Latch: Undo Global_Data Slide 8 Latch: Undo Global_Data Slide 9
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Latch: Undo Global_Data

Télécharger pour lire hors ligne

DBPLUS Performance Monitor dla Oracle® to nowoczesny system do precyzyjnego monitorowania i analizowania wydajności bazy danych. Najważniejsze cechy:Umożliwia sprawne lokalizowanie przyczyn problemów wydajnościowych w bazach danych; Minimalnie obciąża silnik bazy danych podczas zbierania parametrów jej pracy; System nie ma dostępu i nie analizuje danych biznesowych;Regularne aktualizacje i wsparcie producenta zapewniają wsparcie dla najnowszych wersji baz danych; Intuicyjny interface użytkownika i łatwość nawigacji również dla osób bez wiedzy technicznej.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à aimer ceci

Latch: Undo Global_Data

  1. 1. dbplus.tech Subtitle Performance Monitor dla Oracle® Latch: Undo Global Data
  2. 2. Rozpoznanie problemu Latchy Sprawdzenie problemu blokad w bazie danych rozpoczynamy w zakładce Load Trends. W celu analizy wybieramy statystykę wydajnościową Elapsed Time oraz Latches. Wyszukujemy okres z wysokim poziomem latchy.
  3. 3. Latches W celu dalszej analizy przechodzimy do zakładki Latches. Wybieramy datę dla której problem został zdiagnozowany. Wskazując punkt na wykresie z wysokim poziomem latchy, otrzymujemy informacje o rodzaju latcha w danym snap.
  4. 4. Latches W omawianym przykładzie głównym problemem jest Latch typu: Undo Global Data. Latch ten powstaje w wyniku utrudnionego dostępu zapytań do przestrzeni UNDO.
  5. 5. SQL 3D W celu wyszukania zapytań wykorzystujących przestrzeń UNDO przechodzimy do zakładki SQL 3D. Ograniczamy wyszukiwanie wybierając statystykę Rows processed oraz typ raportu Log generating statements.
  6. 6. SQL 3D Wyszukujemy zapytania generujące zmiany i dodajemy do schowka Add to query hash list w celu dalszej analizy.
  7. 7. SQL Details Wykonujemy analizę zapytań generujących największą liczbę zmian. Weryfikujemy czy w czasie wystąpienia wysokiego poziomu latchy zachodzi scenariusz wycofywania transakcji.
  8. 8. Perf Counters W tym celu sprawdzamy w zakładce Perf Counters statystykę: Rollbacks only – consistent read gets/debug. W momencie występowania problemu występuje wysoki poziom wycofywania zmian na wcześniej zweryfikowanych zapytaniach co jest przyczyną utrudnionego dostępu do przestrzeni UNDO.
  9. 9. dbplus.tech Subtitle Dziękujemy www.dbplus.tech

DBPLUS Performance Monitor dla Oracle® to nowoczesny system do precyzyjnego monitorowania i analizowania wydajności bazy danych. Najważniejsze cechy:Umożliwia sprawne lokalizowanie przyczyn problemów wydajnościowych w bazach danych; Minimalnie obciąża silnik bazy danych podczas zbierania parametrów jej pracy; System nie ma dostępu i nie analizuje danych biznesowych;Regularne aktualizacje i wsparcie producenta zapewniają wsparcie dla najnowszych wersji baz danych; Intuicyjny interface użytkownika i łatwość nawigacji również dla osób bez wiedzy technicznej.

Vues

Nombre de vues

1 498

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1 150

Actions

Téléchargements

0

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×