Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
dbplus.tech
Subtitle
Performance Monitor dla Oracle®
Load Trends
Load Trends
Load Trends to moduł
dzięki któremu w łatwy
sposób można zbadać trendy
zachodzące w danej bazie
danych.
Prezen...
Load Trends Analysis
Load Trends Report dostępny
jest w menu głównym w
sekcji Reports.
W celu wykonania raportu
należy wyb...
Load Trends Analysis
Raport pozwala porównać
trendy zachodzące w wielu
bazach danych.
Dane na wykresie prezentowane
są dla...
Compare Days
Compare to moduł dzięki
któremu można porównać
dany dzień lub okres z
innym wskazanym w historii.
Porównanie ...
Compare Periods
Porównanie okresów
następuje poprzez wybranie
okresu referencyjnego oraz
okresu historycznego z
którym chc...
dbplus.tech
Subtitle
Dziękujemy
www.dbplus.tech
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

Load Trends Slide 1 Load Trends Slide 2 Load Trends Slide 3 Load Trends Slide 4 Load Trends Slide 5 Load Trends Slide 6 Load Trends Slide 7
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Load Trends

Télécharger pour lire hors ligne

DBPLUS Performance Monitor dla Oracle® to nowoczesny system do precyzyjnego monitorowania i analizowania wydajności bazy danych. Najważniejsze cechy:Umożliwia sprawne lokalizowanie przyczyn problemów wydajnościowych w bazach danych; Minimalnie obciąża silnik bazy danych podczas zbierania parametrów jej pracy; System nie ma dostępu i nie analizuje danych biznesowych;Regularne aktualizacje i wsparcie producenta zapewniają wsparcie dla najnowszych wersji baz danych; Intuicyjny interface użytkownika i łatwość nawigacji również dla osób bez wiedzy technicznej.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à aimer ceci

Load Trends

  1. 1. dbplus.tech Subtitle Performance Monitor dla Oracle® Load Trends
  2. 2. Load Trends Load Trends to moduł dzięki któremu w łatwy sposób można zbadać trendy zachodzące w danej bazie danych. Prezentowany wykres prezentuje informacje za ostatnie 3 lata. Informacje dostępne są za wybrany okres czasu, pogrupowane po jednej z wybranych opcji:  Snap (15 minut)  Godzina  Dzień  Miesiąc  Bez grupowania
  3. 3. Load Trends Analysis Load Trends Report dostępny jest w menu głównym w sekcji Reports. W celu wykonania raportu należy wybrać bazę lub bazy z listy dostępnych monitorowanych baz danych. Informacje przedstawiane są za wybrany okres czasu oraz pogrupowane po jednej z wybranych opcji:  Snap (15 minut)  Godzina  Dzień  Miesiąc  Bez grupowania
  4. 4. Load Trends Analysis Raport pozwala porównać trendy zachodzące w wielu bazach danych. Dane na wykresie prezentowane są dla wybranych statystyk. Raport może być pogrupowany w kontekście:  Bazy danych  Typu bazy danych  Sumarycznie dla wszystkich baz danych wybranych do raportu
  5. 5. Compare Days Compare to moduł dzięki któremu można porównać dany dzień lub okres z innym wskazanym w historii. Porównanie można wykonać dla wszystkich dostępnych mierników wydajnościowych. Informacje pogrupowane są w próbkach godzinnych oraz 15-to minutowych.
  6. 6. Compare Periods Porównanie okresów następuje poprzez wybranie okresu referencyjnego oraz okresu historycznego z którym chcemy wykonać porównanie. Porównanie można wykonać dla wszystkich dostępnych mierników wydajnościowych. Informacje pogrupowane są w próbkach dziennych oraz godzinnych.
  7. 7. dbplus.tech Subtitle Dziękujemy www.dbplus.tech

DBPLUS Performance Monitor dla Oracle® to nowoczesny system do precyzyjnego monitorowania i analizowania wydajności bazy danych. Najważniejsze cechy:Umożliwia sprawne lokalizowanie przyczyn problemów wydajnościowych w bazach danych; Minimalnie obciąża silnik bazy danych podczas zbierania parametrów jej pracy; System nie ma dostępu i nie analizuje danych biznesowych;Regularne aktualizacje i wsparcie producenta zapewniają wsparcie dla najnowszych wersji baz danych; Intuicyjny interface użytkownika i łatwość nawigacji również dla osób bez wiedzy technicznej.

Vues

Nombre de vues

1 503

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1 153

Actions

Téléchargements

0

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×