Dd business

dd-business
dd-businessBusiness, sales and FMCG shopper developments à dd-business
Dd business
DD-BUSİNESS
Satış, FMCG Merchandising, İletişim alanlarında
Eğitim, seminer, iş koçluğu, uzmanlıklarıyla iş gelişim olanakları içerir.
DD-Business tescilli bir DDBB markasıdır.
2008 -2016 - Ankara Turkey
Hızlı iş tempoları… Zorlaşan işler …
Hızla değişen bilgi ve teknolojiler…
Geçimsiz iş arkadaşları ve Müşteriler…
Yüksek iş beklentili yönetim ve Patronlar…
LİMİTLER ZORLANIYOR..
Yeni iş düzenleri
Ancak, iyi yetişmiş ve gerçek iş profesyonel insanların çalıştığı iş
ortamları HER ZAMAN , hem başarılı, hem yenilikçi, hem verimli, hem
yetenekli hem de dengeli olabilir…
İYİ NİTELİKLERİN UYUMU…
İş hayatında her şey BUNA BAĞLI…
DOĞRU SEÇİMLER..
Güçlü bir iş kültürü oluşturmak şirket/marka başarısı için önemli…
Bunun alt satırında, yetkinlik donanımlı çalışanlar, uyumlu takımlar ve
değer / görev için başarılı bir iş ortamı yaratmada doğru iş gelişim
seçeneklerini kullanmaktır.
LİMİTLERİNİZLEGELİN, ONUGEÇELİM…
3
www.dd-business.com
KURUMSAL İŞ GELİŞİMLERİNİZDE DOĞRU ATIŞLAR…
DD-Business, yüksek performanslı iş kültürü
oluşturma çabalarınızı destekleyen, sıradanlıktan
sıyrılmış ve deneyimlenmiş programlar hazırladı.
1
2
3
4
5
P2P iletişim
Farklı iletişim alanlarında
isimli/isimsiz kitlelere mesaj ve
konuşma anlarındaki kişiden kişiye
etkileşim geliştirme seminerleri
PUK CODE
Satış yöneticilerinin üstsel
yönetim becerilerinin
geliştirilmesine yönelik
seminerler
PIN CODE
Bireysel satış teknikleri
gelişimiyle müşteri yakınlık
geliştirme ve satış stratejileri
eğitimleri
FMCG SHOPPER
Parekende satış alanı tüketici
mağaza seçimi ve tüketici
izleme / gözlem, satış artırıcı
strateji seminerleri…
MERCHANDISING
FMCG marka saha
uygulayıcıları teknik, taktik
ve öğretileri eğitimleri
5
Çoğu zaman ön görülmeyen
içeriklerin “gerçek zamanlı sohbetler”
sırasında farkındalık yaratması
üzerine söyleşiler
Doğaçlama Söyleşiler
6
www.dd-business.com
Satış oyuncularının, müşteri yakınlık yetkinliklerinin artırılması amaçlı,
bireysel satıştaki teknik yeterlilik ve stratejik becerilerin geliştirilmesi üzerine kurgulanmıştır.
PIN CODE EĞİTİMLERİ1
6
Satış insanlarının, sürekli bilgi toplayıcı (marka) ve ilgisiz kalanlar (müşteri) kavramları arasındaki yaşadıkları kafa karışıklıkları yaşar.
Onların Satış amaçlı çözüm bulmaları sırasında matris düşünce tarzı ve doğru bağlantılar geliştirmelerine yönelik satış ve iletişim yetkinlikler artırılmasına yönelik eğitim programlarıdır.
www.dd-business.com
BİR SANİYE İÇİN ÜRÜN VEYA MARKANIZI UNUTTUN…
Ürünü/markanı/hizmetinizi, her zamankinde daha küçük enerji harcayarak ve rekabette en iyi fiyatı sunabildiğini
düşünün. (burada detayların hiçbiri önemli değil.) Dünyanın en iyi ürün /hizmeti /markası bir süre sonra
başarısız olmaya mahkum… Satış ve müşteriyle o anlarını insanlaştıran her zaman
kazanır. Bu kadar basit… Satış insanların eksikliklerini tamamlamakve onları
geliştirmek, sizin için daha fazla gelir anlamına geliyor. Ve daha fazla gelir daha fazla kar (çoğu zaman)
anlamına gelir. DD-Business satış eğitimleri … Satışın önünde oluşan bireyselengellere ve çözüme ulaştıracak
davranış kodlarında (biz buna PIN CODE diyoruz), müşteri ilişki ve iletişimleri gelişimleri
ve müşteri/pazar değerlerine odaklanmaları sırasında katılımcısında kişisel satış tekniklerini ve stratejik
becerileri gelişimleri üzerine yönelik eğitim programlar hazırladı.
7
www.dd-business.com
8
www.dd-business.com
SATIŞTA KİŞİSEL TEMASLAR ÖNEMLİ..
PIN CODE SATIŞ EĞİTİMLERİ; Müşteri yakınlık yetkinliklerinin artırılması amaçlı, bireysel satıştaki teknik yeterlilik ve stratejik becerilerin
geliştirilmesi üzerine kurgulanmıştır.
Satış taktikleri ötesinde, alıcı
taktiklerini bertaraf etme ve
pazarlık süreçleri eğitim..
Taktiksel Pazarlık ve
Müzakere1
Müşteri değerini belirlemek durum,
sorun, sonuç, yarar sorgulama
yöntem ve hesaplama eğitim…
Değer yönetimi ve
Hesaplamaları
2
Satış itirazları ,satın alma
sinyalleri, ısrar etme ve satışın
sonlandırma eğitim…
Müşteri itirazları & Satış
Sonlandırma
3
Müşteri gruplarında satışın
başarılı olmada grubun karar
bütünlüğünü sağlayacak teknik
ve taktik dolu eğitim…
Müşteri Toplantı
Becerileri
4
Hızlı ,etkili satışın işin özünü ,
üst perdeden, dinleyicilerin
tepkilerine göre ve satışta
başarıyı ulaşmada PPT eğitimi…
Satışta amaçlı
PPT Sunumlar5
Çatışma anlarını kontrol altında
alma ,kaynakları ve farklarının
öğrenilmesinde, pratik öğretileri
ile benzersiz bir eğitim…
Etkin İletişim ve
Çatışma yönetimi6
Yüksek potansiyel ,deneyimli ve
kurnaz müşterilere bambaşka
deneyimler yaşatacak
öğretilerle dolu eğitim…
Müşteri Satın Alma
Taktikleri & İkna7
Rota ,saha ve müşteri ziyaretleri
zaman, planlama ve maliyetlerini
,mesafe ve ziyaret sıklığı metotları
hesaplanması öğreti eğitimi…
Ziyaret & Rota
Stratejileri8
Marka/firma ile müşteri arasındaki ilişkiler tek bir yapı gibi gözükse de, alıcı-satıcı ilişki ve iletişimlerin uygunluğu, sorunlarının çözümünde ön açıcıdır. Ya da tam tersi
Yeni bir müşteri adayının ilk teması
ve ileri ticari ve kişisel ilişki gelişimi
sırasında öğretiler ve taktikler
eğitimi…
Etkin Müşteri iletişim
& İlişkileri9
Ortam farklılıklarında, davranış
ve beden nasıl etkilenir ve satış
amaçlı etki nasıl yaratılır. Teknik
ve taktikler eğitimi…
Görüşme ortam
psikolojisi10
Kişilik tanıma,beden dilli
algılaması ötesinde satış anında
satıcı nasıl imaj ve karizma
yaratmada taktik dolu eğitim…
Satış Amaçlı
Beden Dili11
Satış ve satış yönetimlerinde ,
plansız iş farkılıkları oluşumunda,
derin içerikli, kısa süreli satış
söyleşileri…
Doğaçlama satış
söyleşileri12
LQ analizi Notlar Sertifika
Program destekleri
SATIŞ BİR SAYI OYUNU İSE… Tüm satış organizasyonları rakamların belli setlerini takip eder. Bu
aylık veya üç aylık ciro /miktar ya da karlılık oranları gibi belli bariz sayıları üzerinde sonuçlarının takibi kolaydır.
Ne yazık ki, bu sayılar sadece takım oyunu nasıl oynadığınız hakkındabir şey söylemeden sadece
“skor” verir. Satış ekipleri her ne kadar iyi oynuyor gibi gözükse de, oyununu geliştirmek /
artırmak, genel sayılar dışında yönetim anlayışları içinde başkaca bir dizi sayılara da çok daha yakın
dikkat edilmesi gerekir. Satış yönetim tarz ve eksikliklerinden kaynaklı satış engelleyicileri blokajların kaldırmasında
(BİZ BUNA PUK CODE DİYORUZ) , yeni projelerde verilerin derlemesi , objektif analizleri ve yönetim metotlarının
geliştirilmesi yönelikteknik ve metotları verilmektedir.. PUK CODE seminerleri Satış
yönetimlerin karar verme aşamasında analitik düşüncelerin, gerçek piyasa çözümlerini bulmalarına ve üst yönetimleriyle objektif ve verisel
paylaşımlarda katkılar sağlar.
9
www.dd-business.com
Satış yöneticilerinin üstsel yönetim becerilerinin geliştirilmesi...
PUK CODE SEMİNERLERİ2
10
www.dd-business.com
Satış yöneticilerinin alacakları kararlar öncesi, nicel verilere ulaşmalarını destekleyenn öğretiler için düzenlendi.
11
www.dd-business.com
SATIŞ YÖNECİLERİ BİRAZ FARKLI DÜŞÜNÜR…
Onların sübjektif düşünce tarzlarının, analiz ve yönetim metotlarıyla geliştirilmesi yönelik programlar
Performans Yönetimi
Organizasyon hedefleri ile satış
gücü ve satış insanlarının
farklılıklarının uyumu, karşılaştırma
öğretileri semineri…
Satış Ekip toplantı yönetimi
Gündemi, zamanlaması, etkileri,
tutanakları, katılımcı belirleme
‘satışa özel’ yöntemler semineri…
Satış Alan Planlama
Satış hedefleri, pazar bölümlemesi
ve satış ekiplerine dağıtılması
üzerine kurgulanmış seminer..
Potansiyel Pazar analizleri
Gerçekçi satış hedef/ potansiyel
belirleme / kullanımı, pazar analiz
ve yaklaşımlar semineri…
Satış ve Ticari fuarlar
Müşteri geliştirme, fırsat planlama,
fuar satış ekip hazırlıkları ve ilişki
takiplerinde yol gösterici seminer..
Hedef ve Kota yönetimi
Hedef/ kota belirleme, bölgesel
planlama, dağıtımı, takibi ve
düzeltme metotları semineri..
LQ analizi Notlar Sertifika
Program destekleri
DİJİTAL EVRİMDE ‘DAHA’ KİŞİSEL YAKLAŞIMLAR… Yeni teknolojik iletişim araçlarını
kullanma ve bunlardan şikayet edilmesine rağmen, biz insanlar birbirleri ile iletişim
kurmadaki şekilleri sonsuza kadar değiştirdi. İnsanlar iletişimleri sırasında sesi ve beden diliyle başkalarını etkilemesi sürüyor.
Şirketler sesli iletişimin kaldıraç etkisi nedeniyle doğrudan konuşmayı kullanmak zorunda.
Onlar bu zamana kadar sadece bu aracı kullandı. VE ARTIK , bir çok şirket daha etkili iç
iletişimler, daha anlayışlı (bilgili) müşteriler, daha iyi bir kamuoyu yaratma veya daha fazla satış , PR bilgilerini toplama ,dikkat
çekme/ marka çözüm toplama amacıyla, insanlara ulaşırken kişiden kişiye (P2P) çoklu (sosyal medya,e-posta,yazışma)
ortamları kullanıyor. Oysa ,P2P iletişimleri keşfetmek için dinlemek ,kişiden kişiye anlamlı ve iki yönlü konuşmaların (telefon, yazışma, sosyal
medya vb.) ilgisini dijital olarak kullanılmasıdır. Dijital iletişim alanlarını, insanileştirmek ve isimli/isimsiz kitlelere
mesajlarla konuşma anlarındaki etkileşimleri sırasında şirket konumlandırma ve yeni iş kültürlerini yeniden
oluşturmada geleneksel yaklaşımın dışında, P2P yaklaşımları yeni bir katalizördür.
12
www.dd-business.com
P2P iletişimleri keşfetmek için dinlemek ,kişiden kişiye anlamlı ve iki yönlü konuşmaların ( Telefon, yazışma, sosyal medya vb.) ilgisini dijital olarak kullanılmasıdır.
P2P İLETİŞİM3
13
www.dd-business.com
DEĞİŞEN İLETİŞİM ARAÇLARINDA YENİ ETKİLEŞİMLER
14
www.dd-business.com
BASİT BİR SORU?
Hazırlıksız ve komplikasyonsuz iletişimlerin başlangıç noktasında ; NASIL İLETİŞİM?
Yazışma
iletişim
Fikir, ekip,
Sunum
İlişki
“Kazanmak üzere” Brief ve
konkur stratejileri
Oluşan yeni bir fikrin ve proje
ekip üyeleriyle kazandıran
sunumların hazırlanmasında..
“Holistik Etkili” İş
Yazışma Teknikleri
Günlük yaşamda kelime
gücü yerleşimleri, yazı
işaretlerinin etkileri
üzerine kurgulandı…
Başarılı Telefon
iletişimleri semineri
ilk andan, son ana kadar
yeni bir etki yaratma,
üretken ve verimli
bağlantılar kurmada.. .
İletişim ve Çatışma
yönetimi semineri
Bireysel ve takımlar arası
olumsuz yıkıcı çatışmaları
önlenmesi zaman ve kaynak
kaybını da engeller.
Artık marka; İnsanlar
VE ARTIK , bir çok şirket daha etkili iç iletişimler, daha anlayışlı (bilgili)
müşteriler, daha iyi bir kamuoyu yaratma veya daha fazla satış , PR
bilgilerini toplama ,dikkat çekme/ marka çözüm toplama amacıyla,
insanlara ulaşırken kişiden kişiye (P2P) çoklu (sosyal medya, eposta,
yazışma) ortamları kullanıyor.
Dijital iletişim alanlarını, insanileştirmek ve isimli / isimsiz kitlelere
mesajlarla konuşma anlarındaki etkileşimleri sırasında şirket
konumlandırma ve yeni iş kültürlerini yeniden oluşturmada geleneksel
yaklaşımın dışında,P2P yaklaşımları yeni bir katalizördür.
LQ analizi Notlar Sertifika
Program destekleri
Beklenmeyen anlarda, gelişim amaçlı iş sohbet anları, insanlarda yepyeni algılar yaratır.
FMCG SHOPPER SEMİNERLERİ4
15
PUK CODE SEMİNERLERİ; Satış yöneticilerinin üstsel yönetim becerilerini geliştirilmesi ve alacakları kararlarında nicel verilere ulaşmalarını destekleyecek öğretilerle düzenlendi.
www.dd-business.com
ŞAŞKIN MÜŞTERİNİN DİKKATİNİ ÇEKMEK Parekende sektöründe yer alan FMCG
marka yönetimleri için, tüketici davranışlarını ve alanları izleme , diğer sektörlerden ve tüketici
gözlemlerinden farklıdırOrtalama bir tüketicilerinkendi kullanacağı 300 çeşitte ulaşmak için tüketici binlerce
çeşidin içinden “ortalama 8 bin” ürünün bulunduğu mağazada aradığını bulma çabası
içerisindeyken… FMCG sektörü Shopper yöneticileri, sadece kasa çıkış verileri ile değil mağaza içinde sepette
girip ve sonra kasadan çıkmayan ürün alış davranışlarını da izleyerek yorumlar yapar. Tüketici davranışlarında,
belirli bir eylem ve olayı incelenmesi yerine , davranış süreci inceler. Alışveriş trafiğinin incelenmesi satış taktik
seçenekleri artırılırken aynı zamanda satış geliştirme koordinasyonlarıyla sağlar. Mağaza içinde şaşkına dönmüş tüketicinin
dikkatini çekmek ve alımda uyarıcısı etkisi yaratmak için ,önce onu tanımlamak ve mağaza
profilini ortaya çıkarmada uygulama kararlarından sonra, Merchandising uygulayıcıları mağazada başarılı ürünyerleşimi ve tüketici
iletişimlerine başlarlar.
16
www.dd-business.com
17
www.dd-business.com
Marka tüketicileri ve marka başarısı..
Merchandising yönetim seminerleri in this line
Mağaza içi
Mağaza alanı
Marka
Söyleşi
Mağaza İçi Tüketici Davranışları
Tüketici alım davranışlarında, belirli bir eylem ve olayı incelenmesi yerine , davranış süreci
alışveriş trafiğinin incelenmesi, satış taktik ve geliştirmede yöntem ve metotlar semineri
Tüketici Profili ve Alışkanlıkları
Alışveriş bölgesi Sosyo-ekonomik seviyesi, ürün ambalaj, marka ve alışveriş sıklığı ile tüketici
profilli tespiti, mağazaya uygun ürün seçimi ve satış geliştirme stratejileri semineri
4P’li kurallı Mağaza Kontrol ve Performansları
Mağaza satış ve ürün performans çıktılarının pazarlama karmasıyla, ürün ambalaj, mağaza,
depo ve etkin alanlarıyla birlikte fiyat, rekabet değerlendirmeli yaklaşımlar semineri
Doğaçlama Merchandising Söyleşileri
Beklenmedik anlarda ve doğaçlamayla yapılan FMCG marka yönetim iş sohbetlerin iş
gelişimlerine katkı ve yeni mesleki farkındalık yaratan ‘kısa metrajlı’ seri söyleşiler…
Tüketicileri yakıntan tanıma önemli..
Fiyat ve kalite karşılandığında onlar % 91 alıştığı O MARKAYI DEĞİŞTİRİYOR… Özel sosyal ve çevresel faktörleri anlatırsanız %92 MARKAYI
TERCİH EDEBİLİYOR, alışverişinde her zaman ki markasını bulamuyorsa, %99 RAKİP MARKAYI SATIN ALIYOR
LQ analizi Notlar Sertifika
Program destekleri
MARKA YÜZLEŞMELERİ… Parakende sektöründe rekabet, ürünü rafta tüketicisini
beklenin ötesi, raf önü ve farklı satış alanlarında satış yaratmaya iter. Markanın
pazar uygunluğunu ,ilgilenen Alıcılar yakalama yeteneği ,satın alma tepki Süresi ,hedef elemeleri, satış
tecrübe etkileşim ve satış çabalarını destekler. Tüketici iletişimlerinderaf ve mağaza alanlarında
ortaya çıkan fırsatların ötesinde, tüketiciyi satın almada ikna edici olmak bir çoğu zaman yüz
yüze iletişimle gerçekleşir. Mağaza içi satış ve yeni alan yaratmada, tüketici psikolojisi oluşturulmasında
en bilinçaltı mesajları iyileştirilmesi yönelik satın almada olumlu bir
atmosferinde oluşturulmasını sağlar.
18
www.dd-business.com
Beklenmeyen anlarda, gelişim amaçlı iş sohbet anları, insanlarda yepyeni algılar yaratır.
FMCG MERCHANDİSİNG EĞİTİMLERİ5
19
www.dd-business.com
PUK CODE SEMİNERLERİ; Satış yöneticilerinin üstsel yönetim becerilerini geliştirilmesi ve alacakları kararlarında nicel verilere ulaşmalarını destekleyecek öğretilerle düzenlendi.
20
www.dd-business.com
SÜPERMARKETLERDE MARKA FIRSATLARI…
FMCG marka Storekeeping (düzenleyicileri) eğitimleri ; tüketici iletişim ve marka yerleşimde ilave değerler yaratılmasında öğretiler içerir.
Ürün
Satış artırma
Rota
Sipariş
Raf Düzeni ve Farklı Raf Taktikleri
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere
pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
Satış Artırıcı / Engelleyici
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere
pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
Mağaza ziyaretleri ve rota
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere
pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna.
3S-1,5 Kurallı Siparişlendirme Metodu
Dengesiz sipariş oluşumu ve satın almada ikna edilmesi gibi zorluklarınde, düzenli aralıklı
sipariş alan ve müşteri ilişkisinde olanlar için kılavuz olacak metotlar eğitimi…
MARKALAR İÇİN, ÜRÜN YERLEŞİMİ HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ….
DD-Business programları, marka saha uygulamacılarının, mağaza içi satışlarını artırmada ve yeni alan yaratması sırasında;
Tüketici psikolojisi ( Rationalising protokolü) oluşturulması ve bilinçaltı alım mesajlarının iyileştirilmesi yönelik bir atmosferinde
oluşturulmasını sağlayacak bilgi ve taktikler içerir.
LQ analizi Notlar Sertifika
Program destekleri
Beklenmeyen anlarda, gelişim amaçlı iş sohbet anları, insanlarda yepyeni algılar yaratır.
DOĞAÇLAMA İŞ SÖYLEŞİLERİ6
21
www.dd-business.com
DD-Business, iş gelişimine hevesli profesyonel ve şirketler için, Güncel iş sohbet konuları belirledi.
Eğlenceli ve bir şeyleri empoze etmeyen ancak çoğu zaman ön görülmeyen “gerçek zamanlı” konuşma başlıklarıyla rahat iletişim ve gelişim şartları yaratıyor.
BAZI SOHBETLER, İNSANLARDA YEPYENİ ALGILAR
YARATIR. Gelişim amaçlı yapılan planlıtoplantılarda, mesaj veren ve alan arasında
konuşulacak konu ve kelimeler önceden hazırdır. Bu tür etkinlikler sırasında katılımcı “yüksek
olasılıkla” karşı karşıya kalacağı konu, sohbet ve sorunları tahmin edebilir. Beklenmedik anlardave doğaçlamayla
yapılan sohbetlerin iş gelişimlerine katkı sağlaması ve farkındalık yaratması önemlidir.
Canlı sohbetler sırasında bir komut dosyası ve plan olmadığından olumsuzluk hissi yaratmaz. Aynı zamanda
katılımcının kendi görüşlerini ifade edebiliyor olması “olası” sorunlarına
çözüm alternatifleri bulma olanağı sağlar. DD-Business, iş gelişimine hevesli profesyonel ve
şirketler için, güncel iş sohbet konuları, eğlenceli ve bir şeyleri empoze etmeyenancak çoğu zaman ön
görülmeyen “gerçek zamanlı” konuşma başlıklarıyla rahat iletişim ve gelişim şartları
yaratıyor.
22
www.dd-business.com
Takım kültür oluşturmada karar,
motivasyon, bilgi, yapı ve biçimsel
tasarım formal unsurları, küçük
davranışların sergilenmesinde
normlar, taahhütler, zihin set ve
ağlarında informal öneri unsurları
İşbirlikçi Takım Kültürü
oluşturma?
23
www.dd-business.com
ihtiyaçlarını belirlemesinde
basitlikler, öncesi ,sırası ve
sonrasında katılımcı ilgi ve
reaksiyonel tepkileri, öğrenme
kontrolü testleri ve takiplerde
kılavuz iş akışları yaratma ve
paylaşımlarında yol gösterici
bilgiler..
Eğitim Sonuçlarının
Anlamlı takibi
Toksik etki yaratan davranış
benzerliklerii, Yenilikler, planlama,
yürütme, toplantılar ve ekip içi
olumsuzlukları, sabotajları
engellemede çözümleri üzerine
söyleşiler..
Kötü davranışların, ekipte
toksit etkisini azaltma..
Hikâyeleme değeri, tasarımı,
kişiye göre (duygusal /mantıksal)
anlatımlar, senaryolama,
basitleştirme, beden ,çekicilik
sürprizleri, mizahı ayarı
öğrenimleri, daha iyi öykü
anlatımlarında öğretici..
Bana bir iş
hikayeni anlat.
Yeni toplantı modellerinin
geliştirilmesinde hazırlık ,
gündem, ilişki kurma, ekip/
katılımcı gözlemi, destekleyiciler
geliştirme ,hedef oluşturma ve
gelişimler sırasında kullanılan
basit çerçeveler..
Pozitif Modelli
Toplantı Yönetimi
DEĞERLER
75 Dk.
TAKTİKLER
ÇÖZÜMLER
BİLGİLER
DOĞAÇLAMA ‘’KISA METRAJ’’
Notlar
Program destek
YÖNETİM İŞ SÖYLEŞİLERİ
Hedef ve kota farklılıkları, süreç
hataları, bölge boyutlandırma
matrisi, ideal müşteri hedeflemesi,
fırsatların kontrol yönetimleri,
Zaman tasarruf sağlayan metrik
yöntemlerin belirlenmesinde yol
gösterici kılavuz bilgiler…
Satış kota Ayarlarında
“Metrik” rehberler..
24
www.dd-business.com
Yeni katılan satışcının iş
becerilerinin doğruluğunu
öğrenme ve tespitinde plan ve
takip yapısını kurgulanması
mimarisi, sorumluları belirleme ve
hesap verilebilirlikte yol gösterici
kılavuz bilgiler
Yeni Satışçıyı “30
günde” üretken hale
getirme.
Satışta tek bir liste yaratma , zaman,
görev ve eylem detayları birleştirme,
gerçek fonksiyonları satışta kontrol
listelerinde adımlar, tekrarlarının
belirlenmesi ,paylaşımları ve
çıktılarında yol gösterici bilgiler…
Başarılı Satıcının,
“Santraç” Kontrol Listesi
Soru tarzları, olası itirazları
,görüşme provaları ve sonuç
takiplerinin sistematik yapılarının
kurulmasında adımlar, küçük ofis
araçları kullanımı, hedef ve
motivasyon alışkanlıklarının
edinilmesinde taktikler....
Telefon “Satış için”
Nasıl Kullanılır?
EKONOMİK
TAKTİKLER
ÇÖZÜM75 Dk.
GÜNCEL BİLGİ
SATIŞ EKİPLERİNE
ÖZEL
DOĞAÇLAMA ‘’KISA METRAJ’’
Notlar
Program destek
SATIŞ İŞ SÖYLEŞİLERİ
Mağaza çeşitlilikleri, düzeni
haritaları, kritik satış alanları,
müşteri tarzına göre trafikleri,
çapraz satış yaratma eğilimleri
üzerine geliştirilmiş FMCG
shopper söyleşileri…
Süpermarket içi
düzenlerde satış
fırsatları
25
www.dd-business.com
Teklifleri mukayesesi, kaynakların
kontrolu, sözleşme kriterleri, firma
çalışan profilli, işe alım
müdahaleleri, eğitim programları,
raporlamalar, uygulamaları
söyleşisi
Saha Uygulamalarında
“Outsourcing” Firma
Seçimi
Marka Storekeeping çalışanlarının
,raf önünde kararsız, tüketici
diyalogları, yönlendirme, ısrar
etme ve rekabette öne çıkma
iletişimleri üzerine taktiksel
yöntemler ve söyleşiler..
“Raf önü” Tüketici
İletişimleri & Satış
Markanın mağaza satışlarında
kaybetme alanlarının keşfi, satış
ve uygulayıcılar etkinliklerinde
bulgular, kavrama ve eylem
sonuçlarını değerlendirmede,
müşteri deneyim soruları
söyleşisi..
Süpermarket İçi
Marka Rekabetleri
Ne Durumda?
EKONOMİK
DERİN İÇERİK
ÇÖZÜMLEYİCİ
KISA SÜRELİ
75 Dk.
FMCG
MARKALARI
DOĞAÇLAMA ‘’KISA METRAJ’’
Notlar
Program destek
FMCG MERCHANDİSİNG İŞ SÖYLEŞİLERİ
26
www.dd-business.com
YENİ BİLGİYİ ÖĞRENMEDE FIRSATLAR & SORUNLAR ÜZERİNE…
LQ- LEARN QUALITY ANKETLERİ ; dd-business program atılımcılarının öğrenim sorunlarını ve gelişim fırsatları belirlemede derin analizler uygular
Katılımcıların öğrenim ve bilgilerin günlük
yaşantıda hayata geçirme farklılıklarının ve
desteklenmesinin tespiti önemli…
DD-business tüm kurumsal program ve
etkinlik sonrası katılımcılardan;
önerge puanlaması ve olumsuzluklarda
açıklayıcı not bırakması istenen LQ –LEARN
QUALITY Öğrenme Kalitesi anketi uygular.
ÖĞRENİM KALİTESİ
FAKTÖR : 11 SORU : 87 TAKİP VE GÖRÜŞ : GRUP VE BİREYSEL
27
www.dd-business.com
ÖĞRENİM ANINDA ‘11 FAKTÖR’ İLE DEĞERLENDİRMELER
Görüş ve tepkiler; Yöğrenmenin ENİ EDİLİNEN BİR BİLGİNİN ANLAMLI TAKİBİ …
Öğrenme
20
%
Uygunluk
20
%
Genel
20
%
Yönetim
20
%
Yönetici
20
%
Denge
20
%
İçerik
20
%
Analiz & Beklenen sonuç
Katılımcıların öğrenim sonrası yanıtlarında , düşük faktör ve soru önergelerinin oluşması sırasında sorunu hakkında detay açıklama yapması beklenmektedir. Olumlu
görüş bildiren katılımcıların ileri adımlarında desteklenmesi yahut sorun bildiriminde gelecek programlarda düzeltmelerin yapılmasında yol gösterici veriler elde edilir
Toplantı odası
20
%
Etkinlik alanı
20
%
Hayatta geçirme
20
%
28
www.dd-business.com
Değişen iş dünyasında, günlük işlerde kullanacak bilgi, teknik, metot ve taktiklerle dolu programlar sunar.
Yeni & Sıradanlıktan Sıyrılmış
Program öncesi katılımcısında ilgi ve merak uyandırır. Yeni bilgileri öğrenimleri sırasında gelişmeleri izler, takip eder ve paylaşır.
Ölçülebilir & Tam Destekli
Tecrübeye ve bilimsel temelli öğreticilerin katkısıyla, güncel iş yaşantılara kolaylıkla uyarlanabilen bilgi, teknik, metot ve taktikler içerir.
Bilimsel & Deneyimlere Dayalı
Neden DD-Business?
Yıkıcı teknolojiler, ölümcül küresel rekabet, hızlı değişen iş gelişimleri, sınırsız müşteri ve yönetim istekleri..
İş yaşantısında yer alan profesyonel ve örgütlerin Limitlerini Zorluyor.
DD-business profesyonel ve örgütlerin iş gelişimlerinde başarıları verimlilik ve yeteneklerini destekleyen dengeli programlar hazırladı
Limitlerinizle gelin, Onu geçelim…
DDBB – DD Bilgi ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Tınaztepe cad.19/8 06824 Eryaman Etimesgut Ankara Turkey
web : www.ddbb.com.tr / www.dd-business.com
Tel: +90 312 283 00 09 mail: contact@dd-business.com
30
www.dd-pbm.com
Akıllı Yönetimler için tek bir kelime yeter ; VERİMLİLİK
ORADA OLUN…
İşlerin yapılması sırasında ortaya çıkan verimsizlikler… Bu sorunların sadece çıktısı.
Onları yani profesyonellerinizin sorunları çok. İşlerin ve düzensiz gelen istekler ve sorumluluklar sırasında
kendilerini organize edemiyorlar. Yoğunluklar içinde öncelikleri, iletişimlerini ve en önemlisi özel yaşamları
alanlarında daralıyorlar. Bilgileri arasında bağlantıların kopukluğu ve bunları birleştirme sırasında strese maruz
kalıyorlar. Onlar için her yeni gelen iş ve sorumluluk yeni bir yük…
İşlerin bütünde başarılı şekilde yapılamasında, üretken iş insanları yaratan PBM kurumsal iş programlarıyla ile tanışın
 Kişisel iş ortamı düzenleme, E-post klasör yapısı ( ÇÖP VE YÜKLERDEN KURTULMA)
 Zihinde tutulan bilgi ve işleri ortaya çıkarma (AKLIN TOZUNU ALMA, RAHATLAMA)
 Gelen işler hazırlıklı olma ve işler arasında uygun yapısallık ( İŞLERİ KOLAYLAŞTIRMA, HIZLANDIRMA )
 İşlerde sonraki eylem yaklaşımı ve master akışları ( İŞLERİ EYLEME, EYLEMİ SONUÇA ULAŞTIRMA VE ÜRETKENLİK)
 Özel ve mesleki yaşamda işlerin entegrasyonu ( AKSAKSIZ, DENGELİ ,STRESSİZ İŞLER)
ORTAM
Masa, çekmece , iş ortamı,
kağıt bazlı iş akışı, derleme,
birleştirme
ENTEGRASYON
İş ve mesleki hatırlatıcı ve
listeleri ile işleri birleştirme,
kontrol anları.
MAİL
Klasör yapısı, gelen ve giden
kutusuna hakimiyet, delege
takibi, taktikler
ZİHİN
Zihinsel tetikleyiciler, işleri
yakalama, kurgulanan
yapısallıklar birleştirme
ENERJİ
Zihin ve beden enerji kullanımı,
odaklama, üretkenlik anları
yaratma
ÇABUK OLUN…
Kişisel değişimler kolay değil. Zorluklar ve uzun zamana yayılması direnci artırır. PBM iş metodu kişinin günlük
yaşantısına yeni yazılım programları fiziki ve psikolojik yükler getirmeden gerçekleştirir. Kişisel iş yapma
tarzında olumlu değişimler ve üretkenliklerindeki artış birkaç gün gibi kısa sürede gerçekleşir. Neler Olacak?
BU İŞE YARAR ?
PBM® Kişinin iş yaşantısında yazılı doküman, elektronik ve düşünce verilerinizi birleştirir. Taktik dolu seminerler ve
atölye çalışmalarındaki öğretiler kişinin işleri kolaylaştırma çabalarını kolaylaştırıyor.
PBM®, BİLGİ VE İLETİŞİMLERİ YÖNETMEK ÜZERE KURGULANMIŞ GÜÇLÜ BİR KİŞİSEL İŞ TASARIM VE METODUDUR…
PBM KURUMSAL…
Çalışanlarınız için - contact@dd-pbm.com - mail adresinden
iletişime geçin. Kurumsal teklifinizi isteyin.
1 sur 30

Recommandé

Marka Stratejisinde Optimizasyon par
Marka Stratejisinde OptimizasyonMarka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde OptimizasyonMelih Cılga
2.1K vues57 diapositives
Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır? par
Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?
Dijital Strateji Nedir, Nasıl Uygulanır?Melih Cılga
4.7K vues56 diapositives
Marka Stratejisi ve Reklamın Performansının Ölçülmesi par
Marka Stratejisi ve Reklamın Performansının ÖlçülmesiMarka Stratejisi ve Reklamın Performansının Ölçülmesi
Marka Stratejisi ve Reklamın Performansının ÖlçülmesiMelih Cılga
7.1K vues60 diapositives
Bölüm 6 satışta sunum par
Bölüm 6  satışta sunumBölüm 6  satışta sunum
Bölüm 6 satışta sunumersinweb
30K vues120 diapositives
2.hafta par
2.hafta2.hafta
2.haftakobikobi
2.7K vues50 diapositives
Genç Reklamcının Başlangıç Rehberi par
Genç Reklamcının Başlangıç RehberiGenç Reklamcının Başlangıç Rehberi
Genç Reklamcının Başlangıç RehberiMelih Cılga
24.2K vues88 diapositives

Contenu connexe

Tendances

DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler par
DOOR Training Tanıtım Sunumu & EğitimlerDOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimlerİsmet Barutcugil
2.3K vues31 diapositives
satış gücü motivasyonu par
satış gücü motivasyonusatış gücü motivasyonu
satış gücü motivasyonuKeskin Bicak
6.5K vues27 diapositives
HR Marketing Presentation par
HR Marketing PresentationHR Marketing Presentation
HR Marketing PresentationGulsen Kilic
1.2K vues46 diapositives
Reklam Ajansı Görev Tanımları par
Reklam Ajansı Görev TanımlarıReklam Ajansı Görev Tanımları
Reklam Ajansı Görev TanımlarıGörkem Öztürk
29.2K vues12 diapositives
TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer Kataloğu par
TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer KataloğuTEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer Kataloğu
TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer KataloğuÜMİT ÜNKER
6.7K vues12 diapositives
12 müşteri i̇lişkileri yönetimi crm- par
12  müşteri i̇lişkileri yönetimi crm-12  müşteri i̇lişkileri yönetimi crm-
12 müşteri i̇lişkileri yönetimi crm-Serdal KOÇİYİT
17.2K vues27 diapositives

Tendances(6)

DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler par İsmet Barutcugil
DOOR Training Tanıtım Sunumu & EğitimlerDOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
İsmet Barutcugil2.3K vues
satış gücü motivasyonu par Keskin Bicak
satış gücü motivasyonusatış gücü motivasyonu
satış gücü motivasyonu
Keskin Bicak6.5K vues
HR Marketing Presentation par Gulsen Kilic
HR Marketing PresentationHR Marketing Presentation
HR Marketing Presentation
Gulsen Kilic1.2K vues
TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer Kataloğu par ÜMİT ÜNKER
TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer KataloğuTEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer Kataloğu
TEDi Eğitim Danışmanlık Eğitim ve Seminer Kataloğu
ÜMİT ÜNKER6.7K vues
12 müşteri i̇lişkileri yönetimi crm- par Serdal KOÇİYİT
12  müşteri i̇lişkileri yönetimi crm-12  müşteri i̇lişkileri yönetimi crm-
12 müşteri i̇lişkileri yönetimi crm-
Serdal KOÇİYİT17.2K vues

En vedette

Satışın Temel Adımları par
Satışın Temel AdımlarıSatışın Temel Adımları
Satışın Temel AdımlarıEray Adiguzel
4.7K vues41 diapositives
Satış kavramı Satışın tarihçesi par
Satış kavramı Satışın tarihçesiSatış kavramı Satışın tarihçesi
Satış kavramı Satışın tarihçesiCeyhun Ünlü
1.8K vues10 diapositives
Etki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satış par
Etki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satışEtki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satış
Etki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satışTanju Ayse Oflaz
1.6K vues59 diapositives
IMITHIYAZ par
IMITHIYAZIMITHIYAZ
IMITHIYAZimtiyaz basha
339 vues7 diapositives
Etkileşim Çağında Satışın Yeni Kuralları par
Etkileşim Çağında Satışın Yeni KurallarıEtkileşim Çağında Satışın Yeni Kuralları
Etkileşim Çağında Satışın Yeni KurallarıErkmen Eğitim ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti.
1.6K vues82 diapositives
SATIŞ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ par
SATIŞ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİSATIŞ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ
SATIŞ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİCansu Arslan
15.5K vues25 diapositives

En vedette(12)

Satışın Temel Adımları par Eray Adiguzel
Satışın Temel AdımlarıSatışın Temel Adımları
Satışın Temel Adımları
Eray Adiguzel4.7K vues
Satış kavramı Satışın tarihçesi par Ceyhun Ünlü
Satış kavramı Satışın tarihçesiSatış kavramı Satışın tarihçesi
Satış kavramı Satışın tarihçesi
Ceyhun Ünlü1.8K vues
Etki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satış par Tanju Ayse Oflaz
Etki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satışEtki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satış
Etki̇n i̇şletme i̇çi̇n etki̇n satış
Tanju Ayse Oflaz1.6K vues
SATIŞ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ par Cansu Arslan
SATIŞ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİSATIŞ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ
SATIŞ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ
Cansu Arslan15.5K vues
Satış Stratejileri ve Satışta Kanal Yönetimi / Satış ve İletişim Micro MBA Eğ... par Istanbul_Business_School
Satış Stratejileri ve Satışta Kanal Yönetimi / Satış ve İletişim Micro MBA Eğ...Satış Stratejileri ve Satışta Kanal Yönetimi / Satış ve İletişim Micro MBA Eğ...
Satış Stratejileri ve Satışta Kanal Yönetimi / Satış ve İletişim Micro MBA Eğ...
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM par salihand
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRMMüşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
salihand1.5K vues
Etkili Satış Teknikleri par gesiad
Etkili Satış TeknikleriEtkili Satış Teknikleri
Etkili Satış Teknikleri
gesiad94.3K vues
TEDi training and consultancy training seminar catalogue par ÜMİT ÜNKER
TEDi training and consultancy training seminar catalogueTEDi training and consultancy training seminar catalogue
TEDi training and consultancy training seminar catalogue
ÜMİT ÜNKER9.9K vues

Similaire à Dd business

90 günde Pazarlama aksiyonu nasıl alınır? par
90 günde Pazarlama aksiyonu nasıl alınır?90 günde Pazarlama aksiyonu nasıl alınır?
90 günde Pazarlama aksiyonu nasıl alınır?www.rmyilmaz.com.tr
2K vues20 diapositives
Satış yönetimi broşür par
Satış yönetimi broşürSatış yönetimi broşür
Satış yönetimi broşürTrust Consultancy
1K vues4 diapositives
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı par
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 YazıRelated Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 YazıRelated Digital
117 vues12 diapositives
Ste 2018 trend sunumu par
Ste 2018 trend sunumuSte 2018 trend sunumu
Ste 2018 trend sunumuSerkan Top
215 vues29 diapositives
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar par
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarPazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarAbdullah Cihan
1.4K vues66 diapositives
Pazarlama Hakkinda Herşey par
Pazarlama Hakkinda HerşeyPazarlama Hakkinda Herşey
Pazarlama Hakkinda HerşeyMurat Tarık İpek
2K vues19 diapositives

Similaire à Dd business(20)

Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı par Related Digital
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 YazıRelated Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
Related Digital Blogda En Çok Okunan 10 Yazı
Related Digital117 vues
Ste 2018 trend sunumu par Serkan Top
Ste 2018 trend sunumuSte 2018 trend sunumu
Ste 2018 trend sunumu
Serkan Top215 vues
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar par Abdullah Cihan
Pazarlama İletişiminde Sihirli DokunuşlarPazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
Abdullah Cihan1.4K vues
Pazarlama işlevi par Mert Erkol
Pazarlama işleviPazarlama işlevi
Pazarlama işlevi
Mert Erkol7.6K vues
Dijital Pazarlamaya Giriş par erdal oral
Dijital Pazarlamaya GirişDijital Pazarlamaya Giriş
Dijital Pazarlamaya Giriş
erdal oral593 vues
Being Marketing Genius | Pazarlama Trendleri par Mehmet Subasi
Being Marketing Genius | Pazarlama TrendleriBeing Marketing Genius | Pazarlama Trendleri
Being Marketing Genius | Pazarlama Trendleri
Mehmet Subasi1.2K vues
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017 par KRC Yönetim
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Yönetim903 vues
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur? par Serhat Bıçakçı
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti par Zorluhan Zorlu
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Zorluhan Zorlu141 vues
Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir? par GIS Consult
Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir? Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir?
Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir?
GIS Consult7.4K vues

Dd business

 • 2. DD-BUSİNESS Satış, FMCG Merchandising, İletişim alanlarında Eğitim, seminer, iş koçluğu, uzmanlıklarıyla iş gelişim olanakları içerir. DD-Business tescilli bir DDBB markasıdır. 2008 -2016 - Ankara Turkey
 • 3. Hızlı iş tempoları… Zorlaşan işler … Hızla değişen bilgi ve teknolojiler… Geçimsiz iş arkadaşları ve Müşteriler… Yüksek iş beklentili yönetim ve Patronlar… LİMİTLER ZORLANIYOR.. Yeni iş düzenleri Ancak, iyi yetişmiş ve gerçek iş profesyonel insanların çalıştığı iş ortamları HER ZAMAN , hem başarılı, hem yenilikçi, hem verimli, hem yetenekli hem de dengeli olabilir… İYİ NİTELİKLERİN UYUMU… İş hayatında her şey BUNA BAĞLI… DOĞRU SEÇİMLER.. Güçlü bir iş kültürü oluşturmak şirket/marka başarısı için önemli… Bunun alt satırında, yetkinlik donanımlı çalışanlar, uyumlu takımlar ve değer / görev için başarılı bir iş ortamı yaratmada doğru iş gelişim seçeneklerini kullanmaktır. LİMİTLERİNİZLEGELİN, ONUGEÇELİM… 3 www.dd-business.com
 • 5. DD-Business, yüksek performanslı iş kültürü oluşturma çabalarınızı destekleyen, sıradanlıktan sıyrılmış ve deneyimlenmiş programlar hazırladı. 1 2 3 4 5 P2P iletişim Farklı iletişim alanlarında isimli/isimsiz kitlelere mesaj ve konuşma anlarındaki kişiden kişiye etkileşim geliştirme seminerleri PUK CODE Satış yöneticilerinin üstsel yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminerler PIN CODE Bireysel satış teknikleri gelişimiyle müşteri yakınlık geliştirme ve satış stratejileri eğitimleri FMCG SHOPPER Parekende satış alanı tüketici mağaza seçimi ve tüketici izleme / gözlem, satış artırıcı strateji seminerleri… MERCHANDISING FMCG marka saha uygulayıcıları teknik, taktik ve öğretileri eğitimleri 5 Çoğu zaman ön görülmeyen içeriklerin “gerçek zamanlı sohbetler” sırasında farkındalık yaratması üzerine söyleşiler Doğaçlama Söyleşiler 6 www.dd-business.com
 • 6. Satış oyuncularının, müşteri yakınlık yetkinliklerinin artırılması amaçlı, bireysel satıştaki teknik yeterlilik ve stratejik becerilerin geliştirilmesi üzerine kurgulanmıştır. PIN CODE EĞİTİMLERİ1 6 Satış insanlarının, sürekli bilgi toplayıcı (marka) ve ilgisiz kalanlar (müşteri) kavramları arasındaki yaşadıkları kafa karışıklıkları yaşar. Onların Satış amaçlı çözüm bulmaları sırasında matris düşünce tarzı ve doğru bağlantılar geliştirmelerine yönelik satış ve iletişim yetkinlikler artırılmasına yönelik eğitim programlarıdır. www.dd-business.com
 • 7. BİR SANİYE İÇİN ÜRÜN VEYA MARKANIZI UNUTTUN… Ürünü/markanı/hizmetinizi, her zamankinde daha küçük enerji harcayarak ve rekabette en iyi fiyatı sunabildiğini düşünün. (burada detayların hiçbiri önemli değil.) Dünyanın en iyi ürün /hizmeti /markası bir süre sonra başarısız olmaya mahkum… Satış ve müşteriyle o anlarını insanlaştıran her zaman kazanır. Bu kadar basit… Satış insanların eksikliklerini tamamlamakve onları geliştirmek, sizin için daha fazla gelir anlamına geliyor. Ve daha fazla gelir daha fazla kar (çoğu zaman) anlamına gelir. DD-Business satış eğitimleri … Satışın önünde oluşan bireyselengellere ve çözüme ulaştıracak davranış kodlarında (biz buna PIN CODE diyoruz), müşteri ilişki ve iletişimleri gelişimleri ve müşteri/pazar değerlerine odaklanmaları sırasında katılımcısında kişisel satış tekniklerini ve stratejik becerileri gelişimleri üzerine yönelik eğitim programlar hazırladı. 7 www.dd-business.com
 • 8. 8 www.dd-business.com SATIŞTA KİŞİSEL TEMASLAR ÖNEMLİ.. PIN CODE SATIŞ EĞİTİMLERİ; Müşteri yakınlık yetkinliklerinin artırılması amaçlı, bireysel satıştaki teknik yeterlilik ve stratejik becerilerin geliştirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Satış taktikleri ötesinde, alıcı taktiklerini bertaraf etme ve pazarlık süreçleri eğitim.. Taktiksel Pazarlık ve Müzakere1 Müşteri değerini belirlemek durum, sorun, sonuç, yarar sorgulama yöntem ve hesaplama eğitim… Değer yönetimi ve Hesaplamaları 2 Satış itirazları ,satın alma sinyalleri, ısrar etme ve satışın sonlandırma eğitim… Müşteri itirazları & Satış Sonlandırma 3 Müşteri gruplarında satışın başarılı olmada grubun karar bütünlüğünü sağlayacak teknik ve taktik dolu eğitim… Müşteri Toplantı Becerileri 4 Hızlı ,etkili satışın işin özünü , üst perdeden, dinleyicilerin tepkilerine göre ve satışta başarıyı ulaşmada PPT eğitimi… Satışta amaçlı PPT Sunumlar5 Çatışma anlarını kontrol altında alma ,kaynakları ve farklarının öğrenilmesinde, pratik öğretileri ile benzersiz bir eğitim… Etkin İletişim ve Çatışma yönetimi6 Yüksek potansiyel ,deneyimli ve kurnaz müşterilere bambaşka deneyimler yaşatacak öğretilerle dolu eğitim… Müşteri Satın Alma Taktikleri & İkna7 Rota ,saha ve müşteri ziyaretleri zaman, planlama ve maliyetlerini ,mesafe ve ziyaret sıklığı metotları hesaplanması öğreti eğitimi… Ziyaret & Rota Stratejileri8 Marka/firma ile müşteri arasındaki ilişkiler tek bir yapı gibi gözükse de, alıcı-satıcı ilişki ve iletişimlerin uygunluğu, sorunlarının çözümünde ön açıcıdır. Ya da tam tersi Yeni bir müşteri adayının ilk teması ve ileri ticari ve kişisel ilişki gelişimi sırasında öğretiler ve taktikler eğitimi… Etkin Müşteri iletişim & İlişkileri9 Ortam farklılıklarında, davranış ve beden nasıl etkilenir ve satış amaçlı etki nasıl yaratılır. Teknik ve taktikler eğitimi… Görüşme ortam psikolojisi10 Kişilik tanıma,beden dilli algılaması ötesinde satış anında satıcı nasıl imaj ve karizma yaratmada taktik dolu eğitim… Satış Amaçlı Beden Dili11 Satış ve satış yönetimlerinde , plansız iş farkılıkları oluşumunda, derin içerikli, kısa süreli satış söyleşileri… Doğaçlama satış söyleşileri12 LQ analizi Notlar Sertifika Program destekleri
 • 9. SATIŞ BİR SAYI OYUNU İSE… Tüm satış organizasyonları rakamların belli setlerini takip eder. Bu aylık veya üç aylık ciro /miktar ya da karlılık oranları gibi belli bariz sayıları üzerinde sonuçlarının takibi kolaydır. Ne yazık ki, bu sayılar sadece takım oyunu nasıl oynadığınız hakkındabir şey söylemeden sadece “skor” verir. Satış ekipleri her ne kadar iyi oynuyor gibi gözükse de, oyununu geliştirmek / artırmak, genel sayılar dışında yönetim anlayışları içinde başkaca bir dizi sayılara da çok daha yakın dikkat edilmesi gerekir. Satış yönetim tarz ve eksikliklerinden kaynaklı satış engelleyicileri blokajların kaldırmasında (BİZ BUNA PUK CODE DİYORUZ) , yeni projelerde verilerin derlemesi , objektif analizleri ve yönetim metotlarının geliştirilmesi yönelikteknik ve metotları verilmektedir.. PUK CODE seminerleri Satış yönetimlerin karar verme aşamasında analitik düşüncelerin, gerçek piyasa çözümlerini bulmalarına ve üst yönetimleriyle objektif ve verisel paylaşımlarda katkılar sağlar. 9 www.dd-business.com
 • 10. Satış yöneticilerinin üstsel yönetim becerilerinin geliştirilmesi... PUK CODE SEMİNERLERİ2 10 www.dd-business.com Satış yöneticilerinin alacakları kararlar öncesi, nicel verilere ulaşmalarını destekleyenn öğretiler için düzenlendi.
 • 11. 11 www.dd-business.com SATIŞ YÖNECİLERİ BİRAZ FARKLI DÜŞÜNÜR… Onların sübjektif düşünce tarzlarının, analiz ve yönetim metotlarıyla geliştirilmesi yönelik programlar Performans Yönetimi Organizasyon hedefleri ile satış gücü ve satış insanlarının farklılıklarının uyumu, karşılaştırma öğretileri semineri… Satış Ekip toplantı yönetimi Gündemi, zamanlaması, etkileri, tutanakları, katılımcı belirleme ‘satışa özel’ yöntemler semineri… Satış Alan Planlama Satış hedefleri, pazar bölümlemesi ve satış ekiplerine dağıtılması üzerine kurgulanmış seminer.. Potansiyel Pazar analizleri Gerçekçi satış hedef/ potansiyel belirleme / kullanımı, pazar analiz ve yaklaşımlar semineri… Satış ve Ticari fuarlar Müşteri geliştirme, fırsat planlama, fuar satış ekip hazırlıkları ve ilişki takiplerinde yol gösterici seminer.. Hedef ve Kota yönetimi Hedef/ kota belirleme, bölgesel planlama, dağıtımı, takibi ve düzeltme metotları semineri.. LQ analizi Notlar Sertifika Program destekleri
 • 12. DİJİTAL EVRİMDE ‘DAHA’ KİŞİSEL YAKLAŞIMLAR… Yeni teknolojik iletişim araçlarını kullanma ve bunlardan şikayet edilmesine rağmen, biz insanlar birbirleri ile iletişim kurmadaki şekilleri sonsuza kadar değiştirdi. İnsanlar iletişimleri sırasında sesi ve beden diliyle başkalarını etkilemesi sürüyor. Şirketler sesli iletişimin kaldıraç etkisi nedeniyle doğrudan konuşmayı kullanmak zorunda. Onlar bu zamana kadar sadece bu aracı kullandı. VE ARTIK , bir çok şirket daha etkili iç iletişimler, daha anlayışlı (bilgili) müşteriler, daha iyi bir kamuoyu yaratma veya daha fazla satış , PR bilgilerini toplama ,dikkat çekme/ marka çözüm toplama amacıyla, insanlara ulaşırken kişiden kişiye (P2P) çoklu (sosyal medya,e-posta,yazışma) ortamları kullanıyor. Oysa ,P2P iletişimleri keşfetmek için dinlemek ,kişiden kişiye anlamlı ve iki yönlü konuşmaların (telefon, yazışma, sosyal medya vb.) ilgisini dijital olarak kullanılmasıdır. Dijital iletişim alanlarını, insanileştirmek ve isimli/isimsiz kitlelere mesajlarla konuşma anlarındaki etkileşimleri sırasında şirket konumlandırma ve yeni iş kültürlerini yeniden oluşturmada geleneksel yaklaşımın dışında, P2P yaklaşımları yeni bir katalizördür. 12 www.dd-business.com
 • 13. P2P iletişimleri keşfetmek için dinlemek ,kişiden kişiye anlamlı ve iki yönlü konuşmaların ( Telefon, yazışma, sosyal medya vb.) ilgisini dijital olarak kullanılmasıdır. P2P İLETİŞİM3 13 www.dd-business.com DEĞİŞEN İLETİŞİM ARAÇLARINDA YENİ ETKİLEŞİMLER
 • 14. 14 www.dd-business.com BASİT BİR SORU? Hazırlıksız ve komplikasyonsuz iletişimlerin başlangıç noktasında ; NASIL İLETİŞİM? Yazışma iletişim Fikir, ekip, Sunum İlişki “Kazanmak üzere” Brief ve konkur stratejileri Oluşan yeni bir fikrin ve proje ekip üyeleriyle kazandıran sunumların hazırlanmasında.. “Holistik Etkili” İş Yazışma Teknikleri Günlük yaşamda kelime gücü yerleşimleri, yazı işaretlerinin etkileri üzerine kurgulandı… Başarılı Telefon iletişimleri semineri ilk andan, son ana kadar yeni bir etki yaratma, üretken ve verimli bağlantılar kurmada.. . İletişim ve Çatışma yönetimi semineri Bireysel ve takımlar arası olumsuz yıkıcı çatışmaları önlenmesi zaman ve kaynak kaybını da engeller. Artık marka; İnsanlar VE ARTIK , bir çok şirket daha etkili iç iletişimler, daha anlayışlı (bilgili) müşteriler, daha iyi bir kamuoyu yaratma veya daha fazla satış , PR bilgilerini toplama ,dikkat çekme/ marka çözüm toplama amacıyla, insanlara ulaşırken kişiden kişiye (P2P) çoklu (sosyal medya, eposta, yazışma) ortamları kullanıyor. Dijital iletişim alanlarını, insanileştirmek ve isimli / isimsiz kitlelere mesajlarla konuşma anlarındaki etkileşimleri sırasında şirket konumlandırma ve yeni iş kültürlerini yeniden oluşturmada geleneksel yaklaşımın dışında,P2P yaklaşımları yeni bir katalizördür. LQ analizi Notlar Sertifika Program destekleri
 • 15. Beklenmeyen anlarda, gelişim amaçlı iş sohbet anları, insanlarda yepyeni algılar yaratır. FMCG SHOPPER SEMİNERLERİ4 15 PUK CODE SEMİNERLERİ; Satış yöneticilerinin üstsel yönetim becerilerini geliştirilmesi ve alacakları kararlarında nicel verilere ulaşmalarını destekleyecek öğretilerle düzenlendi. www.dd-business.com
 • 16. ŞAŞKIN MÜŞTERİNİN DİKKATİNİ ÇEKMEK Parekende sektöründe yer alan FMCG marka yönetimleri için, tüketici davranışlarını ve alanları izleme , diğer sektörlerden ve tüketici gözlemlerinden farklıdırOrtalama bir tüketicilerinkendi kullanacağı 300 çeşitte ulaşmak için tüketici binlerce çeşidin içinden “ortalama 8 bin” ürünün bulunduğu mağazada aradığını bulma çabası içerisindeyken… FMCG sektörü Shopper yöneticileri, sadece kasa çıkış verileri ile değil mağaza içinde sepette girip ve sonra kasadan çıkmayan ürün alış davranışlarını da izleyerek yorumlar yapar. Tüketici davranışlarında, belirli bir eylem ve olayı incelenmesi yerine , davranış süreci inceler. Alışveriş trafiğinin incelenmesi satış taktik seçenekleri artırılırken aynı zamanda satış geliştirme koordinasyonlarıyla sağlar. Mağaza içinde şaşkına dönmüş tüketicinin dikkatini çekmek ve alımda uyarıcısı etkisi yaratmak için ,önce onu tanımlamak ve mağaza profilini ortaya çıkarmada uygulama kararlarından sonra, Merchandising uygulayıcıları mağazada başarılı ürünyerleşimi ve tüketici iletişimlerine başlarlar. 16 www.dd-business.com
 • 17. 17 www.dd-business.com Marka tüketicileri ve marka başarısı.. Merchandising yönetim seminerleri in this line Mağaza içi Mağaza alanı Marka Söyleşi Mağaza İçi Tüketici Davranışları Tüketici alım davranışlarında, belirli bir eylem ve olayı incelenmesi yerine , davranış süreci alışveriş trafiğinin incelenmesi, satış taktik ve geliştirmede yöntem ve metotlar semineri Tüketici Profili ve Alışkanlıkları Alışveriş bölgesi Sosyo-ekonomik seviyesi, ürün ambalaj, marka ve alışveriş sıklığı ile tüketici profilli tespiti, mağazaya uygun ürün seçimi ve satış geliştirme stratejileri semineri 4P’li kurallı Mağaza Kontrol ve Performansları Mağaza satış ve ürün performans çıktılarının pazarlama karmasıyla, ürün ambalaj, mağaza, depo ve etkin alanlarıyla birlikte fiyat, rekabet değerlendirmeli yaklaşımlar semineri Doğaçlama Merchandising Söyleşileri Beklenmedik anlarda ve doğaçlamayla yapılan FMCG marka yönetim iş sohbetlerin iş gelişimlerine katkı ve yeni mesleki farkındalık yaratan ‘kısa metrajlı’ seri söyleşiler… Tüketicileri yakıntan tanıma önemli.. Fiyat ve kalite karşılandığında onlar % 91 alıştığı O MARKAYI DEĞİŞTİRİYOR… Özel sosyal ve çevresel faktörleri anlatırsanız %92 MARKAYI TERCİH EDEBİLİYOR, alışverişinde her zaman ki markasını bulamuyorsa, %99 RAKİP MARKAYI SATIN ALIYOR LQ analizi Notlar Sertifika Program destekleri
 • 18. MARKA YÜZLEŞMELERİ… Parakende sektöründe rekabet, ürünü rafta tüketicisini beklenin ötesi, raf önü ve farklı satış alanlarında satış yaratmaya iter. Markanın pazar uygunluğunu ,ilgilenen Alıcılar yakalama yeteneği ,satın alma tepki Süresi ,hedef elemeleri, satış tecrübe etkileşim ve satış çabalarını destekler. Tüketici iletişimlerinderaf ve mağaza alanlarında ortaya çıkan fırsatların ötesinde, tüketiciyi satın almada ikna edici olmak bir çoğu zaman yüz yüze iletişimle gerçekleşir. Mağaza içi satış ve yeni alan yaratmada, tüketici psikolojisi oluşturulmasında en bilinçaltı mesajları iyileştirilmesi yönelik satın almada olumlu bir atmosferinde oluşturulmasını sağlar. 18 www.dd-business.com
 • 19. Beklenmeyen anlarda, gelişim amaçlı iş sohbet anları, insanlarda yepyeni algılar yaratır. FMCG MERCHANDİSİNG EĞİTİMLERİ5 19 www.dd-business.com PUK CODE SEMİNERLERİ; Satış yöneticilerinin üstsel yönetim becerilerini geliştirilmesi ve alacakları kararlarında nicel verilere ulaşmalarını destekleyecek öğretilerle düzenlendi.
 • 20. 20 www.dd-business.com SÜPERMARKETLERDE MARKA FIRSATLARI… FMCG marka Storekeeping (düzenleyicileri) eğitimleri ; tüketici iletişim ve marka yerleşimde ilave değerler yaratılmasında öğretiler içerir. Ürün Satış artırma Rota Sipariş Raf Düzeni ve Farklı Raf Taktikleri Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Satış Artırıcı / Engelleyici Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. Mağaza ziyaretleri ve rota Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur elementum posuere pretium. Quisque nibh dolor, dignissim ac dignissim ut, luctus ac urna. 3S-1,5 Kurallı Siparişlendirme Metodu Dengesiz sipariş oluşumu ve satın almada ikna edilmesi gibi zorluklarınde, düzenli aralıklı sipariş alan ve müşteri ilişkisinde olanlar için kılavuz olacak metotlar eğitimi… MARKALAR İÇİN, ÜRÜN YERLEŞİMİ HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ…. DD-Business programları, marka saha uygulamacılarının, mağaza içi satışlarını artırmada ve yeni alan yaratması sırasında; Tüketici psikolojisi ( Rationalising protokolü) oluşturulması ve bilinçaltı alım mesajlarının iyileştirilmesi yönelik bir atmosferinde oluşturulmasını sağlayacak bilgi ve taktikler içerir. LQ analizi Notlar Sertifika Program destekleri
 • 21. Beklenmeyen anlarda, gelişim amaçlı iş sohbet anları, insanlarda yepyeni algılar yaratır. DOĞAÇLAMA İŞ SÖYLEŞİLERİ6 21 www.dd-business.com DD-Business, iş gelişimine hevesli profesyonel ve şirketler için, Güncel iş sohbet konuları belirledi. Eğlenceli ve bir şeyleri empoze etmeyen ancak çoğu zaman ön görülmeyen “gerçek zamanlı” konuşma başlıklarıyla rahat iletişim ve gelişim şartları yaratıyor.
 • 22. BAZI SOHBETLER, İNSANLARDA YEPYENİ ALGILAR YARATIR. Gelişim amaçlı yapılan planlıtoplantılarda, mesaj veren ve alan arasında konuşulacak konu ve kelimeler önceden hazırdır. Bu tür etkinlikler sırasında katılımcı “yüksek olasılıkla” karşı karşıya kalacağı konu, sohbet ve sorunları tahmin edebilir. Beklenmedik anlardave doğaçlamayla yapılan sohbetlerin iş gelişimlerine katkı sağlaması ve farkındalık yaratması önemlidir. Canlı sohbetler sırasında bir komut dosyası ve plan olmadığından olumsuzluk hissi yaratmaz. Aynı zamanda katılımcının kendi görüşlerini ifade edebiliyor olması “olası” sorunlarına çözüm alternatifleri bulma olanağı sağlar. DD-Business, iş gelişimine hevesli profesyonel ve şirketler için, güncel iş sohbet konuları, eğlenceli ve bir şeyleri empoze etmeyenancak çoğu zaman ön görülmeyen “gerçek zamanlı” konuşma başlıklarıyla rahat iletişim ve gelişim şartları yaratıyor. 22 www.dd-business.com
 • 23. Takım kültür oluşturmada karar, motivasyon, bilgi, yapı ve biçimsel tasarım formal unsurları, küçük davranışların sergilenmesinde normlar, taahhütler, zihin set ve ağlarında informal öneri unsurları İşbirlikçi Takım Kültürü oluşturma? 23 www.dd-business.com ihtiyaçlarını belirlemesinde basitlikler, öncesi ,sırası ve sonrasında katılımcı ilgi ve reaksiyonel tepkileri, öğrenme kontrolü testleri ve takiplerde kılavuz iş akışları yaratma ve paylaşımlarında yol gösterici bilgiler.. Eğitim Sonuçlarının Anlamlı takibi Toksik etki yaratan davranış benzerliklerii, Yenilikler, planlama, yürütme, toplantılar ve ekip içi olumsuzlukları, sabotajları engellemede çözümleri üzerine söyleşiler.. Kötü davranışların, ekipte toksit etkisini azaltma.. Hikâyeleme değeri, tasarımı, kişiye göre (duygusal /mantıksal) anlatımlar, senaryolama, basitleştirme, beden ,çekicilik sürprizleri, mizahı ayarı öğrenimleri, daha iyi öykü anlatımlarında öğretici.. Bana bir iş hikayeni anlat. Yeni toplantı modellerinin geliştirilmesinde hazırlık , gündem, ilişki kurma, ekip/ katılımcı gözlemi, destekleyiciler geliştirme ,hedef oluşturma ve gelişimler sırasında kullanılan basit çerçeveler.. Pozitif Modelli Toplantı Yönetimi DEĞERLER 75 Dk. TAKTİKLER ÇÖZÜMLER BİLGİLER DOĞAÇLAMA ‘’KISA METRAJ’’ Notlar Program destek YÖNETİM İŞ SÖYLEŞİLERİ
 • 24. Hedef ve kota farklılıkları, süreç hataları, bölge boyutlandırma matrisi, ideal müşteri hedeflemesi, fırsatların kontrol yönetimleri, Zaman tasarruf sağlayan metrik yöntemlerin belirlenmesinde yol gösterici kılavuz bilgiler… Satış kota Ayarlarında “Metrik” rehberler.. 24 www.dd-business.com Yeni katılan satışcının iş becerilerinin doğruluğunu öğrenme ve tespitinde plan ve takip yapısını kurgulanması mimarisi, sorumluları belirleme ve hesap verilebilirlikte yol gösterici kılavuz bilgiler Yeni Satışçıyı “30 günde” üretken hale getirme. Satışta tek bir liste yaratma , zaman, görev ve eylem detayları birleştirme, gerçek fonksiyonları satışta kontrol listelerinde adımlar, tekrarlarının belirlenmesi ,paylaşımları ve çıktılarında yol gösterici bilgiler… Başarılı Satıcının, “Santraç” Kontrol Listesi Soru tarzları, olası itirazları ,görüşme provaları ve sonuç takiplerinin sistematik yapılarının kurulmasında adımlar, küçük ofis araçları kullanımı, hedef ve motivasyon alışkanlıklarının edinilmesinde taktikler.... Telefon “Satış için” Nasıl Kullanılır? EKONOMİK TAKTİKLER ÇÖZÜM75 Dk. GÜNCEL BİLGİ SATIŞ EKİPLERİNE ÖZEL DOĞAÇLAMA ‘’KISA METRAJ’’ Notlar Program destek SATIŞ İŞ SÖYLEŞİLERİ
 • 25. Mağaza çeşitlilikleri, düzeni haritaları, kritik satış alanları, müşteri tarzına göre trafikleri, çapraz satış yaratma eğilimleri üzerine geliştirilmiş FMCG shopper söyleşileri… Süpermarket içi düzenlerde satış fırsatları 25 www.dd-business.com Teklifleri mukayesesi, kaynakların kontrolu, sözleşme kriterleri, firma çalışan profilli, işe alım müdahaleleri, eğitim programları, raporlamalar, uygulamaları söyleşisi Saha Uygulamalarında “Outsourcing” Firma Seçimi Marka Storekeeping çalışanlarının ,raf önünde kararsız, tüketici diyalogları, yönlendirme, ısrar etme ve rekabette öne çıkma iletişimleri üzerine taktiksel yöntemler ve söyleşiler.. “Raf önü” Tüketici İletişimleri & Satış Markanın mağaza satışlarında kaybetme alanlarının keşfi, satış ve uygulayıcılar etkinliklerinde bulgular, kavrama ve eylem sonuçlarını değerlendirmede, müşteri deneyim soruları söyleşisi.. Süpermarket İçi Marka Rekabetleri Ne Durumda? EKONOMİK DERİN İÇERİK ÇÖZÜMLEYİCİ KISA SÜRELİ 75 Dk. FMCG MARKALARI DOĞAÇLAMA ‘’KISA METRAJ’’ Notlar Program destek FMCG MERCHANDİSİNG İŞ SÖYLEŞİLERİ
 • 26. 26 www.dd-business.com YENİ BİLGİYİ ÖĞRENMEDE FIRSATLAR & SORUNLAR ÜZERİNE… LQ- LEARN QUALITY ANKETLERİ ; dd-business program atılımcılarının öğrenim sorunlarını ve gelişim fırsatları belirlemede derin analizler uygular Katılımcıların öğrenim ve bilgilerin günlük yaşantıda hayata geçirme farklılıklarının ve desteklenmesinin tespiti önemli… DD-business tüm kurumsal program ve etkinlik sonrası katılımcılardan; önerge puanlaması ve olumsuzluklarda açıklayıcı not bırakması istenen LQ –LEARN QUALITY Öğrenme Kalitesi anketi uygular. ÖĞRENİM KALİTESİ FAKTÖR : 11 SORU : 87 TAKİP VE GÖRÜŞ : GRUP VE BİREYSEL
 • 27. 27 www.dd-business.com ÖĞRENİM ANINDA ‘11 FAKTÖR’ İLE DEĞERLENDİRMELER Görüş ve tepkiler; Yöğrenmenin ENİ EDİLİNEN BİR BİLGİNİN ANLAMLI TAKİBİ … Öğrenme 20 % Uygunluk 20 % Genel 20 % Yönetim 20 % Yönetici 20 % Denge 20 % İçerik 20 % Analiz & Beklenen sonuç Katılımcıların öğrenim sonrası yanıtlarında , düşük faktör ve soru önergelerinin oluşması sırasında sorunu hakkında detay açıklama yapması beklenmektedir. Olumlu görüş bildiren katılımcıların ileri adımlarında desteklenmesi yahut sorun bildiriminde gelecek programlarda düzeltmelerin yapılmasında yol gösterici veriler elde edilir Toplantı odası 20 % Etkinlik alanı 20 % Hayatta geçirme 20 %
 • 28. 28 www.dd-business.com Değişen iş dünyasında, günlük işlerde kullanacak bilgi, teknik, metot ve taktiklerle dolu programlar sunar. Yeni & Sıradanlıktan Sıyrılmış Program öncesi katılımcısında ilgi ve merak uyandırır. Yeni bilgileri öğrenimleri sırasında gelişmeleri izler, takip eder ve paylaşır. Ölçülebilir & Tam Destekli Tecrübeye ve bilimsel temelli öğreticilerin katkısıyla, güncel iş yaşantılara kolaylıkla uyarlanabilen bilgi, teknik, metot ve taktikler içerir. Bilimsel & Deneyimlere Dayalı Neden DD-Business? Yıkıcı teknolojiler, ölümcül küresel rekabet, hızlı değişen iş gelişimleri, sınırsız müşteri ve yönetim istekleri.. İş yaşantısında yer alan profesyonel ve örgütlerin Limitlerini Zorluyor. DD-business profesyonel ve örgütlerin iş gelişimlerinde başarıları verimlilik ve yeteneklerini destekleyen dengeli programlar hazırladı Limitlerinizle gelin, Onu geçelim…
 • 29. DDBB – DD Bilgi ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. Tınaztepe cad.19/8 06824 Eryaman Etimesgut Ankara Turkey web : www.ddbb.com.tr / www.dd-business.com Tel: +90 312 283 00 09 mail: contact@dd-business.com
 • 30. 30 www.dd-pbm.com Akıllı Yönetimler için tek bir kelime yeter ; VERİMLİLİK ORADA OLUN… İşlerin yapılması sırasında ortaya çıkan verimsizlikler… Bu sorunların sadece çıktısı. Onları yani profesyonellerinizin sorunları çok. İşlerin ve düzensiz gelen istekler ve sorumluluklar sırasında kendilerini organize edemiyorlar. Yoğunluklar içinde öncelikleri, iletişimlerini ve en önemlisi özel yaşamları alanlarında daralıyorlar. Bilgileri arasında bağlantıların kopukluğu ve bunları birleştirme sırasında strese maruz kalıyorlar. Onlar için her yeni gelen iş ve sorumluluk yeni bir yük… İşlerin bütünde başarılı şekilde yapılamasında, üretken iş insanları yaratan PBM kurumsal iş programlarıyla ile tanışın  Kişisel iş ortamı düzenleme, E-post klasör yapısı ( ÇÖP VE YÜKLERDEN KURTULMA)  Zihinde tutulan bilgi ve işleri ortaya çıkarma (AKLIN TOZUNU ALMA, RAHATLAMA)  Gelen işler hazırlıklı olma ve işler arasında uygun yapısallık ( İŞLERİ KOLAYLAŞTIRMA, HIZLANDIRMA )  İşlerde sonraki eylem yaklaşımı ve master akışları ( İŞLERİ EYLEME, EYLEMİ SONUÇA ULAŞTIRMA VE ÜRETKENLİK)  Özel ve mesleki yaşamda işlerin entegrasyonu ( AKSAKSIZ, DENGELİ ,STRESSİZ İŞLER) ORTAM Masa, çekmece , iş ortamı, kağıt bazlı iş akışı, derleme, birleştirme ENTEGRASYON İş ve mesleki hatırlatıcı ve listeleri ile işleri birleştirme, kontrol anları. MAİL Klasör yapısı, gelen ve giden kutusuna hakimiyet, delege takibi, taktikler ZİHİN Zihinsel tetikleyiciler, işleri yakalama, kurgulanan yapısallıklar birleştirme ENERJİ Zihin ve beden enerji kullanımı, odaklama, üretkenlik anları yaratma ÇABUK OLUN… Kişisel değişimler kolay değil. Zorluklar ve uzun zamana yayılması direnci artırır. PBM iş metodu kişinin günlük yaşantısına yeni yazılım programları fiziki ve psikolojik yükler getirmeden gerçekleştirir. Kişisel iş yapma tarzında olumlu değişimler ve üretkenliklerindeki artış birkaç gün gibi kısa sürede gerçekleşir. Neler Olacak? BU İŞE YARAR ? PBM® Kişinin iş yaşantısında yazılı doküman, elektronik ve düşünce verilerinizi birleştirir. Taktik dolu seminerler ve atölye çalışmalarındaki öğretiler kişinin işleri kolaylaştırma çabalarını kolaylaştırıyor. PBM®, BİLGİ VE İLETİŞİMLERİ YÖNETMEK ÜZERE KURGULANMIŞ GÜÇLÜ BİR KİŞİSEL İŞ TASARIM VE METODUDUR… PBM KURUMSAL… Çalışanlarınız için - contact@dd-pbm.com - mail adresinden iletişime geçin. Kurumsal teklifinizi isteyin.