De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)

D
De IT Regisseur B.V.De IT Regisseur B.V.
Grip op IT
Met Integrated Service Management
1 Over De IT Regisseur
2 Context ICT in organisatie
4 ISM procesmodel
5 ISM integratie met tooling
6 ISM invoeringsmethode
Agenda
7 Gebruikers en NEN7510
3 Kwaliteit ICT dienstverlening
Over
 DITR is een onafhankelijk ICT advies en
interim (project) management bureau.
 DITR begeleidt bij ICT regie en organisatie
vraagstukken:
– Begeleiding uitbesteding
– Implementatie Cloud computing
– Service Management
– Opzetten regieorganisatie
 DITR kan het gehele veranderingstraject van
strategie tot implementatie managen.
 DITR hanteert een pragmatische en
kosteneffectieve aanpak waarbij het resultaat
voorop staat.
kennis en ervaring om de regie te nemen en u volledig te ontzorgen
1
Waar gaan we volgend kwartaal doen?
Waar staan
we nu?
En daarna?...
Tijd
“Incrementeel” - reactief
Doel
Huidige
situatie
Terug vertalen…
Tijd
“Vooruit denken” - proactief
Doel
Waar staan we over 2 tot 5 jaar?
Huidige
situatie
Visie
Wat wilt u met ICT bereiken?
Waar staan
we nu?
Doelen: kwaliteitsverbetering, kostenbesparing, innovatie…?
2
In perspectief…
5
Bedrijfs-
ontwikkeling
Bedrijfs-
voering
Bedrijfs-
strategie
Bedrijfsvoering
Informatie
ontwerp
Functioneel
beheer
Informatie
beleid
Informatie mgt
Strategie
‘richten’
Structuur
‘inrichten’
Uitvoering
‘verrichten’
IT architectuur +
Service support
Applicatie en
Technisch
beheer
IT beleid
IT-Beheer
Vraag Aanbod
IM gaat over informatievoorziening , IT-beheer over applicaties + infrastructuur
2
Waar staat ICT-dienstverlening?
Productie
Incidenten&
problemen Wijzigingen &
configuratie Service
niveau
Ontwikkeling
& onderhoud
operationeel
technisch
re-actief
informeel
gefragmenteerd
basis controle
ad-hoc
informeel
registratie
en controle gedeeltelijk
geïntegreerd service
agreement
kosten/baten
volume
flexibiliteit
incident
en
probleem
kennis
opbouw
integraal,
Verbij-
zonderd
service
level
mngt.
methoden
en
technieken
kwaliteit
parameters
& proces
metingen
klant
level
mngt.
prioriteit
stelling
preven-
tief
produktie
flexibiliteit
beheerst
Technologie gedreven
Service gericht
klant gericht
Business gericht
Vereiste niveau middellange termijn doelstellingen
Inschatting van huidig niveau
Minimale niveau korte termijn doelstelling
Planning
en controle
stabiel
proces
Doelen stellen en meten of doel is bereikt … dit is niet = niveau behalen!
Kosten:
Laag
Hoog
Hoog
Gemid-
deld
3
Service
Functionaliteit
Beschikbaarheid
Snelheid
Capaciteit=
Applicatie Infrastructuur
% Invloed op service kwaliteit
20 80
40 60
50 50
90 10
Wat is kwaliteit van de service?
Service = het leveren van functionerende functionaliteit
…
Ondersteuning 50 50
3
Waar gaat het mis met kwaliteit?
Verwacht Geleverd
Afspraak
Tevreden
?
Doen wat is afgesproken is niet gelijk aan wat de klant verwacht !
3
Maar wij werken volgens ITIL…
 Van 20+ ITIL-best practices zijn 3-4 processen aan de praat (min of meer)
 Werkt men nog aan 1-2 processen.
 Huurt men nog regelmatig ITIL deskundigen in.
 Maar weet men niet wat de afspraken zijn (SLA).
 En staat de rapportage nog in de kinderschoenen.
 Dus is men nogal altijd reactief i.p.v. proactief.
 Is er nog steeds gebrekkige communicatie met de gebruikers.
 En zijn de gebruikers nog steeds ontevreden over de dienstverlening.
ITIL geen doel op zich maar middel om toegevoegde waarde te leveren
3
Integrale benadering kwaliteit
Processen
&
Procedures
IT-Service
niveau
Product
&
Tools
Personen
&
Organisatie
Management systeem : People, Proces, Tools…
3
IT service management
Afspraak
SLA
Prestatie
Rapportage
ITSM: Het organiseren van de ICT dienstverlening
Proces
Activiteit
Proces-
model
Mede-
werker
Functie /
Rol
Procedure
Werk-
instructie
Service
Management
tool
Team
Organisatie
4
Procesmatig werken
 Proces: “een doelgerichte ordening van activiteiten”
 Op een vooraf vastgestelde wijze resultaat bereiken door routine en sturing
 Daardoor is het planbaar, controleerbaar en kunnen we evalueren/verbeteren
 Knelpunten:
– verschillende aansturingen – onduidelijke verantwoordelijkheden.
– Weinig aandacht voor proceswerking en resultaten – wel voor afdelings-
projectplannen en escalaties
Procesbesturing
Activiteit
1
Activiteit
3
Activiteit
2Trigger Resultaat
Om ICT kwaliteit te borgen is een procesmatige aanpak noodzakelijk
4
ISM eenvoudig proces model
 Integrated Service Management is een out-of-the-box ITIL beheerraamwerk
 Kenmerken: zuivere uitgewerkte processen, triggers en geen dubbelingen
 Gepubliceerd via beheerportal en geïntegreerd met service management tool.
Service Level
Management
Quality
Management
Change (release)
Management
Incident
Management
Configuration
Management
Operations
Management
o.a. Problem,
Capacity,
Availability,
Contingency,
Security
management
Niet zelf het wiel uitvinden, processtappen zijn overal gelijk…
Service request
Incident
RFC
RFI/RFP
4
ISM eenvoudig proces model
Service Level
Management
Quality
Management
Change (release)
Management
Incident
Management
Configuration
Management
Operations
Management
4
AFSPREKEN
• Eisen aan dienstverlening?
• Afspraken maken en rapporteren
• Onderhoud service catalogus
VERBETEREN
– Incidenten analyseren
– Kwantificeerbaar resultaat
– Risico inventarisatie plan!
INFORMEREN
– Modelleren
– Registreren
– Verifiëren
– Informeren
HERSTELLEN
– Intake – uitvraagscript
– Prioritering
– Standaardisering
– Relatie met change mgt
– Escalatie
– Communicatie
LEVEREN
– Plannen
– Uitvoeren
– Monitoren
WIJZIGEN
– Categorisatie
– Prioritering vs standaard
– Relatie Config
– CAB
Door simpel procesmodel wordt het beheersbaar ...
Standaardisatie werkwijze
Proces
People
Product
Proces
Beschrijving
(generiek)
Procedure
(specifiek)
Werk-
instructie
WAT
WIE
HOE
Alle
documentatie
afgeleid van
Templates
STANDAARD
INCL. DEFINITIES
4
Standaardisatie levert tijdswinst op...
Proces management matrix
Lijn
manager
Beheerder
Proces
manager
Wie is verantwoordelijk voor proces?
Wie escaleert?
Wie zet resource in?
Wie stuurt medewerker aan?
1
2
3
Functiescheiding tussen lijn- en procesmanagement
Proces
manager
Lijn
manager
Beheerders
4
Voorbeeld functiescheiding
IT manager
Proces eigenaar
Teamleider
Applicatie beheer
Change mgr
Teamleider
Systeem beheer
Configuration mgr
Teamleider
Helpdesk /
werkplek beheer
Incident mgr
Service coördinator
Service level mgr
4
Integratie met Tooling
Vanuit service management tool, toegang tot processen en RACI
5
Ondersteunde Tool leveranciers
 Service management tools:  Procespublicatie tools:
5
20
ISM invoeringsproject
Standaard aanpak met fasering, pragmatisch en gericht op resultaat
Tijd
Service
niveau
Fase 1: 3 mnd
Installatie
Fase 2: 6-9 mnd
Implementatie
Fase 3:
Benutting
In
control
ISM
scan
Go-live
Plan
DoCheck
Act
Plan
DoCheck
Act
1. Vaststellen As-Is
Go-live niveau
2. Inrichting tooling
3. Koppeling P-P-P
4. Eerste procedure
Cultuur 20% 80% 100%
Middelen 80% 20%
6
Gedragsverandering…
 Kwaliteitsverbetering gaat vaak mis door
"weerstand tegen verandering" en "te
weinig betrokkenheid vanuit de business“.
Service gerichtheid moet worden ingebed :
 Onze Attitude - je aan je afspraken
houden is belangrijk en de gebruikers
organisatie is écht belangrijk
 Ons Gedrag - we doen wat we beloven,
we wijzen elkaar er op wanneer we niet
doen wat we hebben beloofd
 Onze Cultuur - service gerichtheid wordt
vertaald van woorden in daden.
Visie beleid Vaardigheden Motivatie Hulpmiddelen Plan+ + + + = VERANDERING
6
Procesmatig werken is leren…
 Startniveaus bepalen
 Services vastleggen
 Werkinstructies inventariseren en opstellen
 Beslissen, inrichten procesmanagement
 Beslissen, inrichten routering en CMDB-vulling
 Rapportages voorbereiden
 Wennen aan nieuwe werkwijze (CULTUUR)
6
Gebruikers ISM
Biblionet
Drenthe
onderwijs, zorg, woningcorporatie, energie, bouw, transport, banken-verzekeraars
7
Gebruikers ISM in zorg7
Voordelen ISM invoering
 Snelle invoering, na ca. 3 maanden live
 Rust op de werkvloer door duidelijke rolverdeling
 Uniforme procedures en werkinstructies
 Snellere afhandeling incidenten / wijzigingen
 Heldere rapportages
 Meetbare stijging gebruikers tevredenheid
4
Grip op ICT door ISMBewezen resultaat door standaardisatie en procescoaching
?
1 sur 26

Recommandé

ITIL V3 Overview par
ITIL V3 OverviewITIL V3 Overview
ITIL V3 OverviewRamPrasad Kurakula
2.6K vues57 diapositives
Integrating ITSM Frameworks, Standards and Processes - ITSM Academy Webinar par
Integrating ITSM Frameworks, Standards and Processes - ITSM Academy WebinarIntegrating ITSM Frameworks, Standards and Processes - ITSM Academy Webinar
Integrating ITSM Frameworks, Standards and Processes - ITSM Academy WebinarITSM Academy, Inc.
7.6K vues22 diapositives
Business Transformation Readiness Assessment- The BTEP Way par
Business Transformation Readiness Assessment- The BTEP WayBusiness Transformation Readiness Assessment- The BTEP Way
Business Transformation Readiness Assessment- The BTEP WayChandrashekhar More
19.4K vues18 diapositives
IT Services Delivery - Program Management Office (PMO) par
IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)
IT Services Delivery - Program Management Office (PMO)VSR *
8.1K vues34 diapositives
Makalah kepemimpinan leadership Pdf par
Makalah kepemimpinan leadership PdfMakalah kepemimpinan leadership Pdf
Makalah kepemimpinan leadership Pdfifulmoch
30.6K vues11 diapositives
Gerência de Aplicações com ITIL v3 - Um breve sumário par
Gerência de Aplicações com ITIL v3 - Um breve sumárioGerência de Aplicações com ITIL v3 - Um breve sumário
Gerência de Aplicações com ITIL v3 - Um breve sumárioAlexandre Leão
4.2K vues18 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Makalah bab 1 administrasi organisasi dan manajemen par
Makalah bab 1 administrasi organisasi dan manajemenMakalah bab 1 administrasi organisasi dan manajemen
Makalah bab 1 administrasi organisasi dan manajemenbabeharif1395
29.6K vues11 diapositives
Bab 6 kepemimpinan dan kekuasaan, Novi Catur Muspita par
Bab 6 kepemimpinan dan kekuasaan, Novi Catur MuspitaBab 6 kepemimpinan dan kekuasaan, Novi Catur Muspita
Bab 6 kepemimpinan dan kekuasaan, Novi Catur MuspitaUniversitas Islam Balitar
3.2K vues10 diapositives
Standard For Program Management Changes par
Standard For Program Management ChangesStandard For Program Management Changes
Standard For Program Management Changesgryasam
4K vues25 diapositives
Mi uts continual service improvement par
Mi uts continual service improvementMi uts continual service improvement
Mi uts continual service improvementagusayun80
870 vues18 diapositives
ICT Governance for Enterprise Control & Value Creation - Day1 par
ICT Governance for Enterprise Control & Value Creation - Day1ICT Governance for Enterprise Control & Value Creation - Day1
ICT Governance for Enterprise Control & Value Creation - Day1Jenny Tsuboyama energizIN
1.8K vues36 diapositives

Tendances(20)

Makalah bab 1 administrasi organisasi dan manajemen par babeharif1395
Makalah bab 1 administrasi organisasi dan manajemenMakalah bab 1 administrasi organisasi dan manajemen
Makalah bab 1 administrasi organisasi dan manajemen
babeharif139529.6K vues
Standard For Program Management Changes par gryasam
Standard For Program Management ChangesStandard For Program Management Changes
Standard For Program Management Changes
gryasam4K vues
Mi uts continual service improvement par agusayun80
Mi uts continual service improvementMi uts continual service improvement
Mi uts continual service improvement
agusayun80870 vues
Togaf parte II PROFESOR`PASSARELLO ESPEDITO 2015 par Espedito Passarello
Togaf parte II PROFESOR`PASSARELLO ESPEDITO 2015 Togaf parte II PROFESOR`PASSARELLO ESPEDITO 2015
Togaf parte II PROFESOR`PASSARELLO ESPEDITO 2015
Enterprise Content Management - Implementation Strategy par Shiva Hullavarad
Enterprise Content Management - Implementation StrategyEnterprise Content Management - Implementation Strategy
Enterprise Content Management - Implementation Strategy
Shiva Hullavarad2.5K vues
Balanced Scorecard IT Strategy and Project Management par Glen Alleman
Balanced Scorecard IT Strategy and Project ManagementBalanced Scorecard IT Strategy and Project Management
Balanced Scorecard IT Strategy and Project Management
Glen Alleman886 vues
Marlabs Capabilities Overview: Infrastructure Services par Marlabs
Marlabs Capabilities Overview: Infrastructure ServicesMarlabs Capabilities Overview: Infrastructure Services
Marlabs Capabilities Overview: Infrastructure Services
Marlabs708 vues
COBIT 2019 webinar Use Cases: Tailoring Governance of Your Enterprise IT par Mark Constable
COBIT 2019 webinar Use Cases: Tailoring Governance of Your Enterprise ITCOBIT 2019 webinar Use Cases: Tailoring Governance of Your Enterprise IT
COBIT 2019 webinar Use Cases: Tailoring Governance of Your Enterprise IT
Mark Constable3.3K vues

En vedette

Implementing ITIL - Product First Or Process First par
Implementing ITIL - Product First Or Process FirstImplementing ITIL - Product First Or Process First
Implementing ITIL - Product First Or Process FirstVyom Labs
4.9K vues30 diapositives
Ism remco dekkers par
Ism remco dekkersIsm remco dekkers
Ism remco dekkerswebwinkelvakdag
420 vues32 diapositives
Wijsheden en Best Practices volgens MvV Over Projectmanagement par
Wijsheden en Best Practices volgens MvV Over ProjectmanagementWijsheden en Best Practices volgens MvV Over Projectmanagement
Wijsheden en Best Practices volgens MvV Over ProjectmanagementMartin van Vuure
3.9K vues73 diapositives
Kwaliteitsmanagement volgens INK-model par
Kwaliteitsmanagement volgens INK-modelKwaliteitsmanagement volgens INK-model
Kwaliteitsmanagement volgens INK-modelBuitenhekPlus
5.3K vues23 diapositives
ITIL® v3 Overview par
ITIL® v3 OverviewITIL® v3 Overview
ITIL® v3 OverviewOleksa Stelmakh
14.1K vues21 diapositives
Functions in Service Operation par
Functions in Service OperationFunctions in Service Operation
Functions in Service Operationnuwulang
24.4K vues23 diapositives

En vedette(10)

Implementing ITIL - Product First Or Process First par Vyom Labs
Implementing ITIL - Product First Or Process FirstImplementing ITIL - Product First Or Process First
Implementing ITIL - Product First Or Process First
Vyom Labs4.9K vues
Wijsheden en Best Practices volgens MvV Over Projectmanagement par Martin van Vuure
Wijsheden en Best Practices volgens MvV Over ProjectmanagementWijsheden en Best Practices volgens MvV Over Projectmanagement
Wijsheden en Best Practices volgens MvV Over Projectmanagement
Martin van Vuure3.9K vues
Kwaliteitsmanagement volgens INK-model par BuitenhekPlus
Kwaliteitsmanagement volgens INK-modelKwaliteitsmanagement volgens INK-model
Kwaliteitsmanagement volgens INK-model
BuitenhekPlus5.3K vues
Functions in Service Operation par nuwulang
Functions in Service OperationFunctions in Service Operation
Functions in Service Operation
nuwulang24.4K vues
Toyota kata – habits for continuous improvements MIX IT 2014-04-29 par Håkan Forss
Toyota kata – habits for continuous improvements MIX IT 2014-04-29Toyota kata – habits for continuous improvements MIX IT 2014-04-29
Toyota kata – habits for continuous improvements MIX IT 2014-04-29
Håkan Forss30.1K vues
TEDx Manchester: AI & The Future of Work par Volker Hirsch
TEDx Manchester: AI & The Future of WorkTEDx Manchester: AI & The Future of Work
TEDx Manchester: AI & The Future of Work
Volker Hirsch902.8K vues
How to Become a Thought Leader in Your Niche par Leslie Samuel
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel1.6M vues

Similaire à De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)

Functioneel Beheer en Informatiemanagement: 2015 - 2020 par
Functioneel Beheer en Informatiemanagement: 2015 - 2020Functioneel Beheer en Informatiemanagement: 2015 - 2020
Functioneel Beheer en Informatiemanagement: 2015 - 2020Martijn Buurman
7.8K vues34 diapositives
2010 I Rendementbijeenkomst par
2010 I Rendementbijeenkomst2010 I Rendementbijeenkomst
2010 I Rendementbijeenkomstmr38schev
459 vues45 diapositives
HR kan slimmer en beter par
HR kan slimmer en beterHR kan slimmer en beter
HR kan slimmer en beterAnita Lettink
64 vues19 diapositives
CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logo par
CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logoCV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logo
CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logoRob Dellemijn
217 vues7 diapositives
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT? par
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?Frank Willems
6.1K vues14 diapositives
Portfolio ict portfolio 2012 par
Portfolio  ict portfolio 2012Portfolio  ict portfolio 2012
Portfolio ict portfolio 2012ordinaportfolioapp
941 vues39 diapositives

Similaire à De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)(20)

Functioneel Beheer en Informatiemanagement: 2015 - 2020 par Martijn Buurman
Functioneel Beheer en Informatiemanagement: 2015 - 2020Functioneel Beheer en Informatiemanagement: 2015 - 2020
Functioneel Beheer en Informatiemanagement: 2015 - 2020
Martijn Buurman7.8K vues
2010 I Rendementbijeenkomst par mr38schev
2010 I Rendementbijeenkomst2010 I Rendementbijeenkomst
2010 I Rendementbijeenkomst
mr38schev459 vues
CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logo par Rob Dellemijn
CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logoCV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logo
CV Rob Dellemijn 5 pagina's. Zonder logo
Rob Dellemijn217 vues
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT? par Frank Willems
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?
Frank Willems6.1K vues
(Ict Event) Presentatie Sourcing V1 par Dan Kamminga
(Ict Event) Presentatie Sourcing V1(Ict Event) Presentatie Sourcing V1
(Ict Event) Presentatie Sourcing V1
Dan Kamminga1.2K vues
Lsim ii module 2 par thorbecke
Lsim ii module 2Lsim ii module 2
Lsim ii module 2
thorbecke422 vues
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In par leeuw333
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
leeuw333273 vues
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In par leeuw333
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
leeuw333272 vues
Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020 par Stork, a Fluor Company
Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020
Webinar - EAM /Reliability & Integrity Software selectie - 15 juli 2020
20090518 KZA En Haar Dienstverlening par guest16aed831
20090518 KZA En Haar Dienstverlening20090518 KZA En Haar Dienstverlening
20090518 KZA En Haar Dienstverlening
guest16aed831181 vues

De IT Regisseur - grip op IT met Integrated Service Management (ISM)

 • 1. Grip op IT Met Integrated Service Management
 • 2. 1 Over De IT Regisseur 2 Context ICT in organisatie 4 ISM procesmodel 5 ISM integratie met tooling 6 ISM invoeringsmethode Agenda 7 Gebruikers en NEN7510 3 Kwaliteit ICT dienstverlening
 • 3. Over  DITR is een onafhankelijk ICT advies en interim (project) management bureau.  DITR begeleidt bij ICT regie en organisatie vraagstukken: – Begeleiding uitbesteding – Implementatie Cloud computing – Service Management – Opzetten regieorganisatie  DITR kan het gehele veranderingstraject van strategie tot implementatie managen.  DITR hanteert een pragmatische en kosteneffectieve aanpak waarbij het resultaat voorop staat. kennis en ervaring om de regie te nemen en u volledig te ontzorgen 1
 • 4. Waar gaan we volgend kwartaal doen? Waar staan we nu? En daarna?... Tijd “Incrementeel” - reactief Doel Huidige situatie Terug vertalen… Tijd “Vooruit denken” - proactief Doel Waar staan we over 2 tot 5 jaar? Huidige situatie Visie Wat wilt u met ICT bereiken? Waar staan we nu? Doelen: kwaliteitsverbetering, kostenbesparing, innovatie…? 2
 • 5. In perspectief… 5 Bedrijfs- ontwikkeling Bedrijfs- voering Bedrijfs- strategie Bedrijfsvoering Informatie ontwerp Functioneel beheer Informatie beleid Informatie mgt Strategie ‘richten’ Structuur ‘inrichten’ Uitvoering ‘verrichten’ IT architectuur + Service support Applicatie en Technisch beheer IT beleid IT-Beheer Vraag Aanbod IM gaat over informatievoorziening , IT-beheer over applicaties + infrastructuur 2
 • 6. Waar staat ICT-dienstverlening? Productie Incidenten& problemen Wijzigingen & configuratie Service niveau Ontwikkeling & onderhoud operationeel technisch re-actief informeel gefragmenteerd basis controle ad-hoc informeel registratie en controle gedeeltelijk geïntegreerd service agreement kosten/baten volume flexibiliteit incident en probleem kennis opbouw integraal, Verbij- zonderd service level mngt. methoden en technieken kwaliteit parameters & proces metingen klant level mngt. prioriteit stelling preven- tief produktie flexibiliteit beheerst Technologie gedreven Service gericht klant gericht Business gericht Vereiste niveau middellange termijn doelstellingen Inschatting van huidig niveau Minimale niveau korte termijn doelstelling Planning en controle stabiel proces Doelen stellen en meten of doel is bereikt … dit is niet = niveau behalen! Kosten: Laag Hoog Hoog Gemid- deld 3
 • 7. Service Functionaliteit Beschikbaarheid Snelheid Capaciteit= Applicatie Infrastructuur % Invloed op service kwaliteit 20 80 40 60 50 50 90 10 Wat is kwaliteit van de service? Service = het leveren van functionerende functionaliteit … Ondersteuning 50 50 3
 • 8. Waar gaat het mis met kwaliteit? Verwacht Geleverd Afspraak Tevreden ? Doen wat is afgesproken is niet gelijk aan wat de klant verwacht ! 3
 • 9. Maar wij werken volgens ITIL…  Van 20+ ITIL-best practices zijn 3-4 processen aan de praat (min of meer)  Werkt men nog aan 1-2 processen.  Huurt men nog regelmatig ITIL deskundigen in.  Maar weet men niet wat de afspraken zijn (SLA).  En staat de rapportage nog in de kinderschoenen.  Dus is men nogal altijd reactief i.p.v. proactief.  Is er nog steeds gebrekkige communicatie met de gebruikers.  En zijn de gebruikers nog steeds ontevreden over de dienstverlening. ITIL geen doel op zich maar middel om toegevoegde waarde te leveren 3
 • 11. IT service management Afspraak SLA Prestatie Rapportage ITSM: Het organiseren van de ICT dienstverlening Proces Activiteit Proces- model Mede- werker Functie / Rol Procedure Werk- instructie Service Management tool Team Organisatie 4
 • 12. Procesmatig werken  Proces: “een doelgerichte ordening van activiteiten”  Op een vooraf vastgestelde wijze resultaat bereiken door routine en sturing  Daardoor is het planbaar, controleerbaar en kunnen we evalueren/verbeteren  Knelpunten: – verschillende aansturingen – onduidelijke verantwoordelijkheden. – Weinig aandacht voor proceswerking en resultaten – wel voor afdelings- projectplannen en escalaties Procesbesturing Activiteit 1 Activiteit 3 Activiteit 2Trigger Resultaat Om ICT kwaliteit te borgen is een procesmatige aanpak noodzakelijk 4
 • 13. ISM eenvoudig proces model  Integrated Service Management is een out-of-the-box ITIL beheerraamwerk  Kenmerken: zuivere uitgewerkte processen, triggers en geen dubbelingen  Gepubliceerd via beheerportal en geïntegreerd met service management tool. Service Level Management Quality Management Change (release) Management Incident Management Configuration Management Operations Management o.a. Problem, Capacity, Availability, Contingency, Security management Niet zelf het wiel uitvinden, processtappen zijn overal gelijk… Service request Incident RFC RFI/RFP 4
 • 14. ISM eenvoudig proces model Service Level Management Quality Management Change (release) Management Incident Management Configuration Management Operations Management 4 AFSPREKEN • Eisen aan dienstverlening? • Afspraken maken en rapporteren • Onderhoud service catalogus VERBETEREN – Incidenten analyseren – Kwantificeerbaar resultaat – Risico inventarisatie plan! INFORMEREN – Modelleren – Registreren – Verifiëren – Informeren HERSTELLEN – Intake – uitvraagscript – Prioritering – Standaardisering – Relatie met change mgt – Escalatie – Communicatie LEVEREN – Plannen – Uitvoeren – Monitoren WIJZIGEN – Categorisatie – Prioritering vs standaard – Relatie Config – CAB Door simpel procesmodel wordt het beheersbaar ...
 • 16. Proces management matrix Lijn manager Beheerder Proces manager Wie is verantwoordelijk voor proces? Wie escaleert? Wie zet resource in? Wie stuurt medewerker aan? 1 2 3 Functiescheiding tussen lijn- en procesmanagement Proces manager Lijn manager Beheerders 4
 • 17. Voorbeeld functiescheiding IT manager Proces eigenaar Teamleider Applicatie beheer Change mgr Teamleider Systeem beheer Configuration mgr Teamleider Helpdesk / werkplek beheer Incident mgr Service coördinator Service level mgr 4
 • 18. Integratie met Tooling Vanuit service management tool, toegang tot processen en RACI 5
 • 19. Ondersteunde Tool leveranciers  Service management tools:  Procespublicatie tools: 5
 • 20. 20 ISM invoeringsproject Standaard aanpak met fasering, pragmatisch en gericht op resultaat Tijd Service niveau Fase 1: 3 mnd Installatie Fase 2: 6-9 mnd Implementatie Fase 3: Benutting In control ISM scan Go-live Plan DoCheck Act Plan DoCheck Act 1. Vaststellen As-Is Go-live niveau 2. Inrichting tooling 3. Koppeling P-P-P 4. Eerste procedure Cultuur 20% 80% 100% Middelen 80% 20% 6
 • 21. Gedragsverandering…  Kwaliteitsverbetering gaat vaak mis door "weerstand tegen verandering" en "te weinig betrokkenheid vanuit de business“. Service gerichtheid moet worden ingebed :  Onze Attitude - je aan je afspraken houden is belangrijk en de gebruikers organisatie is écht belangrijk  Ons Gedrag - we doen wat we beloven, we wijzen elkaar er op wanneer we niet doen wat we hebben beloofd  Onze Cultuur - service gerichtheid wordt vertaald van woorden in daden. Visie beleid Vaardigheden Motivatie Hulpmiddelen Plan+ + + + = VERANDERING 6
 • 22. Procesmatig werken is leren…  Startniveaus bepalen  Services vastleggen  Werkinstructies inventariseren en opstellen  Beslissen, inrichten procesmanagement  Beslissen, inrichten routering en CMDB-vulling  Rapportages voorbereiden  Wennen aan nieuwe werkwijze (CULTUUR) 6
 • 23. Gebruikers ISM Biblionet Drenthe onderwijs, zorg, woningcorporatie, energie, bouw, transport, banken-verzekeraars 7
 • 25. Voordelen ISM invoering  Snelle invoering, na ca. 3 maanden live  Rust op de werkvloer door duidelijke rolverdeling  Uniforme procedures en werkinstructies  Snellere afhandeling incidenten / wijzigingen  Heldere rapportages  Meetbare stijging gebruikers tevredenheid 4 Grip op ICT door ISMBewezen resultaat door standaardisatie en procescoaching
 • 26. ?