Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Asistivna tehnologija

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Бренд школи №19
Бренд школи №19
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (15)

Publicité

Plus par Dejan Jeremic (20)

Publicité

Asistivna tehnologija

 1. 1. ASISTIVNATEHNOLOGIJA UASISTIVNATEHNOLOGIJA U OBLASTI PODROBLASTI PODRŠKE OSOBAMAŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOMSA INVALIDITETOM Dnevni boravak i Centar za asistivne tehnologije ŠOSO “Milan Petrović” master defektolog-somatoped Miloš Damjanić
 2. 2. Osnove o pojmu: ASISTIVNAOsnove o pojmu: ASISTIVNA TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA 1988. godina - The Technology-Related Assistance for Individuals with Disabilities Act Asistivna tehnologija - zbirni naziv koji uključuje asistivna, adaptivna i rehabilitaciona sredstva za osobe sa invaliditetom. Takođe, odnosi se na proces izbora, pronalaženja i korišćenja tih sredstava.
 3. 3.  Pojam asistivna tehnologijaasistivna tehnologija odnosi se na bilo koji proizvod (uključujući uređaje, opremu, instrumente, tehnologiju i softver) posebno proizveden ili dostupan opštem raspolaganju koji osobama sa invaliditetom omogućava širi opseg participacije; štiti, pruža podršku, uvežbava ili zamenjuje telesnu strukturu/funkciju ili je upotrebljen za sprečavanje, kompenzaciju, praćenje, olakšavanje ili neutralisanje oštećenja, ograničenja aktivnosti i učešća osobe. (ISO 9999; 2008; 2016)  Asistivna tehnologijaAsistivna tehnologija obuhvata instrumente, aparate, sredstva i uređaje koje osobe sa invaliditetom koriste da bi izvršile radnje koje inače ne bi mogle da obave.  Uređaj asistivne tehnologijeasistivne tehnologije označava svaku stavku, deo opreme ili proizvod, bez obzira da li je namenjen široj upotrebi, modifikovan ili prilagođen, koji se koristi za povećanje, održavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti osoba sa invaliditetom. (The Individuals with Disabilities Education Act - IDEA, 2004; Assistive Technology Act, 1998)
 4. 4. osnova koncepta asistivne tehnologije: FUNKCIONALNA,FUNKCIONALNA, UPOTREBNAUPOTREBNA VREDNOST UVREDNOST U SVAKODNEVNOMSVAKODNEVNOM ŽIVOTU OSOBA SAŽIVOTU OSOBA SA INVALIDITETOMINVALIDITETOM Utiče na: ◦ povećanje stepena nezavisnosti ◦ skraćuje vreme potrebno za svakodnevne aktivnosti ◦ uvećava izbor aktivnosti i zadovoljstvo pri učestvovanju u njima
 5. 5. VRSTE ASISTIVNE TEHNOLOGIJEVRSTE ASISTIVNE TEHNOLOGIJE klasifikacija prema zadatku u čijem izvršenju asistivna tehnologija pomaže (prema Lazor i sar. 2012)
 6. 6. 1) stabilnost, sedenje i pokretljivost 2) radno mesto 3) komunikacija 4) pristup računarima 5) motorni aspekti pisanja 6) pisanje teksta 7) teškoće u učenju 8) vid 9) sluh 10) svakodnevne životne aktivnosti 11) odmor i rekreacija
 7. 7. STABILNOST, SEDENJE ISTABILNOST, SEDENJE I POKRETLJIVOSTPOKRETLJIVOST
 8. 8. TEŠKOĆE U KOMUNIKACIJITEŠKOĆE U KOMUNIKACIJI
 9. 9. KORIŠĆENJE RAČUNARAKORIŠĆENJE RAČUNARA
 10. 10. JAWS ANREADER BOARDMAKER
 11. 11. VIDVID
 12. 12. SVAKODNEVNESVAKODNEVNE AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI
 13. 13. CENTAR ZA AT ŠOSO “MILANCENTAR ZA AT ŠOSO “MILAN PETROVIĆ”PETROVIĆ” Istorijat ◦ 2010. godina - Resursna učionica za AT (PSO) ◦ 2013. godina - Servisni centar za pružanje dodatne podrške detetu i učeniku (PSO) - Centar za AT jedan od usluga u okviru Servisnog centra ◦ od 2014. godine - Centar za AT projektno podržava Grad Novi Sad (Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu)
 14. 14. • Usluge centra za AT ŠOSO “Milan Petrović” • procena •podešavanje, prilagođavanje, održavanje i popravka •obuka (korisnika; stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika; roditelja/staratelja; članova interresornih komisija) •iznajmljivanje opreme i posredovanje u nabavci • savetovanje i konsultativne usluge •informisanje i promotivne aktivnosti
 15. 15. • OSOBLJE CENTRA ZA AT • PROCEDURA - 7 koraka 1) prikupljanje informacija 2) timska identifikacija problema 3) utvrđivanje prioriteta 4) izbor mogućih rešenja 5) plan implementacije 6) probno korišćenje 7) praćenje i trajno korišćenje • KORISNICI USLUGA CENTRA ZA AT ŠOSO “MILAN PETROVIĆ”
 16. 16. priručnik: “Asistivna tehnologija u školi” autori: Mirjana Lazor, Mirjana Isakov i Nevena Ivković; Novi Sad, 2012. godina http://at.smp.edu.rs/
 17. 17. Hvala na pažnjiHvala na pažnji Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” sa domom učenika, ul. Braće Ribnikar br. 32; 21000 Novi Sad; tel/faks: 021/6616366 http://smp.edu.rs/ email: skolamp@smp.edu.rs

×