Dobra basta sajam socijalnih usluga

Dejan Jeremic
Dejan JeremicFinance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks à BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
Udruženje
„Dobra bašta“
Sajam socijalnih usluga, Beograd
20.10.2015.
Tatjana Vuković
Dalida Macura
„Dobra bašta“
 Nastala u okviru projekta „ONAsnaživanje“
o Fond B92
o Centar za socijalni rad, Sombor
o „SMART“ kolektiv
Osnivači „Dobre bašte“
 Fond B92
 Udruženje žena „Udahni život“, Stanišić
 Udruženje „Somborska inicijativa“
Tatjana Vuković, menadžerka
„Dobre bašte“
Dalida Macura, koordinatorka
proizvodnje
Poslovna ideja
 Osnivanje socijalnog biznisa
 Edukativno proizvodni centar – samoodrživa
proizvodnja povrća i rasada prema
principima organske poljoprivrede
 Ostvareni profit usmerava se isključivo na dalji
razvoj „Dobre bašte“ i pokretanje nove
usluge ekonomskog osnaživanja žena u
okviru Sigurne kuće i Centra za socijalni rad
Poslovna ideja
 Uspostavljanje zajedničkog kontrolisanog
sistema proizvodnje, prerade i snadbevanja
tržišta proizvodima kreiranjem mreže
proizvođačica okupljenih oko „Dobre bašte“
Zašto „Dobra bašta“?
 Potražnja na tržištu za ekološki proizvedenim
povrćem
 Ekonomsko osnaživanje žena – šansa za novi
početak
 Potreba za programom sveobuhvatne
podrške koji uključuje i ekonomsko jačanje –
nova socijalna usluga
Nova socijalna usluga
 Namenjena ženama koje su pretrpele
nasilje kroz:
 finansiranje praktičnih obuka za proizvodnju
povrća prema organskim principima
 obuka iz poslovnih znanja i veština
Ciljevi socijalnog biznisa „Dobra bašta“
 Poslovni ciljevi
 Odgovor na potražnju na tržištu
 Održivost
 Kreiranje mreže proizvođačica
 Iz prakse u primer modela
 Društveni ciljevi
 Promocija zdravog stila života
 Informisanje zajednice o organskoj proizvodnji kroz edukacije
i praktičnu primenu
 Podizanje kolektivne svesti zajednice o značaju ekonomskog
osnaživanja žena
 Umrežavanje lokalnih aktera na nivou lokalne zajednice i
njihov dorinos borbi protiv nasilja nad ženama
Proizvodnja
 Lokacija plastenika – Sigurna kuća u
Somboru
 Dimenzije:
 I – 16x5.5 m²
 II – 20x5.5 m²
 Ukupno obradive površine – 198 m²
Proces
proizvodnje
Oktobar - mart
Hladnoljubive vrste biljaka
 Mart 2015. – salata i mladi luk
 Oktobar 2015. – salata, crni i
beli luk, matovilac, rukola,
blitva, spanać, rotkvice, mrkva
Mart - Septembar
Toploljubive kulture
 Maj 2015. – krastavac,
cherry, paradajz, ljuta i
slatka paprika
Plasman proizvoda na tržište
 Kanali distribucije
 Direktna prodaja na pijaci „u lancima“ u
Somboru
 Snadbevanje specijalizovanih radnji (Novi
Sad)
 Snadbevanje restorana (Sombor)
 Snadbevanje marketa – u planu
Dobra basta  sajam socijalnih usluga
HVALA NA PAŽNJI! 
facebook.com/somborskadobrabasta
somborskadobrabasta@gmail.com
1 sur 16

Contenu connexe

Dernier

ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptxAleksandarSpasic5
7 vues7 diapositives
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptxAleksandarSpasic5
5 vues2 diapositives
ICKV2-L6.pptxICKV2-L6.pptx
ICKV2-L6.pptxAleksandarSpasic5
6 vues1 diapositive
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vues1 diapositive
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
9 vues16 diapositives
ICKV2-L5.pptxICKV2-L5.pptx
ICKV2-L5.pptxAleksandarSpasic5
5 vues1 diapositive

Dernier(20)

ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICKV2-L6.pptxICKV2-L6.pptx
ICKV2-L6.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptx
Brankica Jokić9 vues
ICKV2-L5.pptxICKV2-L5.pptx
ICKV2-L5.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptx
AleksandarSpasic55 vues
IT8-L3.pptxIT8-L3.pptx
IT8-L3.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICKV2-L3.pptxICKV2-L3.pptx
ICKV2-L3.pptx
AleksandarSpasic58 vues
ICKV1-L2.pptxICKV1-L2.pptx
ICKV1-L2.pptx
AleksandarSpasic512 vues
ICKV2-L2.pptxICKV2-L2.pptx
ICKV2-L2.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptx
AleksandarSpasic511 vues
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptx
AleksandarSpasic56 vues
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICK6-L4.pptxICK6-L4.pptx
ICK6-L4.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICKV1-L4.pptxICKV1-L4.pptx
ICKV1-L4.pptx
AleksandarSpasic56 vues

Dobra basta sajam socijalnih usluga

 • 1. Udruženje „Dobra bašta“ Sajam socijalnih usluga, Beograd 20.10.2015. Tatjana Vuković Dalida Macura
 • 2. „Dobra bašta“  Nastala u okviru projekta „ONAsnaživanje“ o Fond B92 o Centar za socijalni rad, Sombor o „SMART“ kolektiv
 • 3. Osnivači „Dobre bašte“  Fond B92  Udruženje žena „Udahni život“, Stanišić  Udruženje „Somborska inicijativa“
 • 4. Tatjana Vuković, menadžerka „Dobre bašte“ Dalida Macura, koordinatorka proizvodnje
 • 5. Poslovna ideja  Osnivanje socijalnog biznisa  Edukativno proizvodni centar – samoodrživa proizvodnja povrća i rasada prema principima organske poljoprivrede  Ostvareni profit usmerava se isključivo na dalji razvoj „Dobre bašte“ i pokretanje nove usluge ekonomskog osnaživanja žena u okviru Sigurne kuće i Centra za socijalni rad
 • 6. Poslovna ideja  Uspostavljanje zajedničkog kontrolisanog sistema proizvodnje, prerade i snadbevanja tržišta proizvodima kreiranjem mreže proizvođačica okupljenih oko „Dobre bašte“
 • 7. Zašto „Dobra bašta“?  Potražnja na tržištu za ekološki proizvedenim povrćem  Ekonomsko osnaživanje žena – šansa za novi početak  Potreba za programom sveobuhvatne podrške koji uključuje i ekonomsko jačanje – nova socijalna usluga
 • 8. Nova socijalna usluga  Namenjena ženama koje su pretrpele nasilje kroz:  finansiranje praktičnih obuka za proizvodnju povrća prema organskim principima  obuka iz poslovnih znanja i veština
 • 9. Ciljevi socijalnog biznisa „Dobra bašta“  Poslovni ciljevi  Odgovor na potražnju na tržištu  Održivost  Kreiranje mreže proizvođačica  Iz prakse u primer modela  Društveni ciljevi  Promocija zdravog stila života  Informisanje zajednice o organskoj proizvodnji kroz edukacije i praktičnu primenu  Podizanje kolektivne svesti zajednice o značaju ekonomskog osnaživanja žena  Umrežavanje lokalnih aktera na nivou lokalne zajednice i njihov dorinos borbi protiv nasilja nad ženama
 • 10. Proizvodnja  Lokacija plastenika – Sigurna kuća u Somboru  Dimenzije:  I – 16x5.5 m²  II – 20x5.5 m²  Ukupno obradive površine – 198 m²
 • 12. Oktobar - mart Hladnoljubive vrste biljaka  Mart 2015. – salata i mladi luk  Oktobar 2015. – salata, crni i beli luk, matovilac, rukola, blitva, spanać, rotkvice, mrkva
 • 13. Mart - Septembar Toploljubive kulture  Maj 2015. – krastavac, cherry, paradajz, ljuta i slatka paprika
 • 14. Plasman proizvoda na tržište  Kanali distribucije  Direktna prodaja na pijaci „u lancima“ u Somboru  Snadbevanje specijalizovanih radnji (Novi Sad)  Snadbevanje restorana (Sombor)  Snadbevanje marketa – u planu
 • 16. HVALA NA PAŽNJI!  facebook.com/somborskadobrabasta somborskadobrabasta@gmail.com