Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic

Dejan Jeremic
Dejan JeremicFinance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks à BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
IV. КРЕАТИВНО РАЧУНОВОДСТВО
КРОЗ ПРИЗМУ
Случајеви у којима се откривају преваре у билансу
успеха кроз овај рад су коришћена више од 25
примера и то у периодима од 1990 до 2014 године
Др Ненад Калуђеровић 1
Преваре које се манифестују преко ФИНАНСИЈСКОГ
ЕФЕКТА у Билансу успеха
(општи приступ)
Др Ненад Калуђеровић 2
1. Радња се дешава у моменту када
оперативног прилива нема а приходи се
евидентирају,
2. Да субјект има регистровану делатност
којом може да се бави свим и свачим
(осим забрањене активности)
3. Да у Закону о облигационим односима
има облигационих радњи које су опште
прихватљиве
4. Да предмет пословне комбинације за
подлогу има добро, услугу или неку
другу пословну сарадњу
Чини:
Недовољна заступљеност МРС
Пословна комбинација се ослања на одабрану
врсту издатака и прихода
Резултат мора бити убедљив зарад других
циљева
Др Ненад Калуђеровић 3
 ПОЗИЦИЈЕ У БИЛАНСУ УСПЕХА КОЈЕ КАО
ЕПИЛОГ МОГУ ИМАТИ ЕЛЕМЕНТЕ ПРЕВАРЕ
(А И НЕ МОРАЈУ)
 У приходима
1) Други приходи (отписи)
 Туђи податак
 У расходе
1) Набавна вредност продатих производа
2) Непроизводни расходи
Затечене:
Приходи
Комбинују се са :
• Материјалним трошковима (набавна
вредност продате робе),
• Жиро рачунима који постаје али се
плаћања обављају кроз учестале
компензације
Др Ненад Калуђеровић 4
модификације извештаја
• У приходима
1. Одступање од цене коштања
2. Приходи од услуга
• У Расходима
• Други материјални трошкови
• Мањкови
• Отписи (кроз исправке вредности пласмана)
Др Ненад Калуђеровић 5
1. КАЛКУЛАЦИЈЕ НЕ ПОСТОЈЕ,
НАКНАДНО СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ
ТРОШКОВИ, (ЧЕСТА КЊИЖНА
ОДОБРЕЊА)
2. ПРИХВАТАЈУ СЕ ИЗДАЦИ КОЈИ
НЕ ПРИПАДАЈУ ОБЈЕКТУ ИЛИ
ЛОКАЦИЈИ
3. ПРОИЗВОД ПОСТАЈЕ МИСАОНА
КАТЕГОРИЈА
Највише их користе
1. Грађевинска предузећа
1. Производна предузећа
која имају масовну
производњу са више
елемената
2. Пољопривредна
газдинства
3. Трговачке радње
Др Ненад Калуђеровић 6
1. Фирма која их приказује нема
ниједног запосленог
2. Лице које је истраживало не
постоји
3. Уговор о истраживачкој
организацији је обично
закључен са СЗР-ом
4. Транспорт, поправка, текуће
одржавање на туђим
објектима и сл.
Највише их
користе кроз
1. Истраживања
тржишта
2. Производне
услуге
Др Ненад Калуђеровић 7
• Субјект чији се трошак приказује
нема ни капацитете за
коришћење помоћног
материјала
• Непроизводни трошкови често
служе за извлачење средстава
којим се допуњује мотивациони
фактор
Највише их
користе кроз
• Помоћни
материјал
• Друге
непроизводне
трошкове
Др Ненад Калуђеровић 8
1. Отписи знају да буду
злоупотребљени
2. Махом се прикаже (отпис)она
роба која је наплаћена на
руке. Издати рачун се отпише
касније након више периода)
3. Мањаковима се свесно
манипулише кроз билансе
1. Ретко се деси
да ће их сам
субјект
констатовати .
1. Зато их често
констатује
инспекција
Др Ненад Калуђеровић 9
МАНИФЕСТАЦИОНА ФОРМА
КРЕАЦИЈА СА ЕФЕКТИМА
ПОСЛОВАЊА
Уобичајено је да се има за циљ да се искаже добит како
би се могла фирма кредитно задуживати или појавити
као добар партнер како би свој сценарио преваре
проширио на другог субјекта
(Као последицу имамо ситуације да се узме роба а никада се не плати)
Др Ненад Калуђеровић 10
•ЈЕ МАМАЦ ( у нашем случају) ЗА НОВЕ
ПОСЛОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ ДА СЕ ДРУГА
ЛИЦА АНИМИРАЈУ
•Свесно ће се платити порез на добит како би
се видела озбиљност континуитета
пословања)- ?
Др Ненад Калуђеровић 11
1 sur 11

Contenu connexe

Dernier

ICKV3-L4.pptxICKV3-L4.pptx
ICKV3-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vues2 diapositives
ICKV2-L6.pptxICKV2-L6.pptx
ICKV2-L6.pptxAleksandarSpasic5
6 vues1 diapositive
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vues1 diapositive
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptxAleksandarSpasic5
5 vues3 diapositives
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 vues9 diapositives

Dernier(20)

ICKV3-L4.pptxICKV3-L4.pptx
ICKV3-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICKV2-L6.pptxICKV2-L6.pptx
ICKV2-L6.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICKV3-L1.pptxICKV3-L1.pptx
ICKV3-L1.pptx
AleksandarSpasic59 vues
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptx
Brankica Jokić9 vues
ICKV2-L2.pptxICKV2-L2.pptx
ICKV2-L2.pptx
AleksandarSpasic55 vues
IT8-L3.pptxIT8-L3.pptx
IT8-L3.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICKV1-L4.pptxICKV1-L4.pptx
ICKV1-L4.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV2-L3.pptxICKV2-L3.pptx
ICKV2-L3.pptx
AleksandarSpasic58 vues
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptx
AleksandarSpasic511 vues
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptx
Brankica Jokić12 vues
ICKV1-L2.pptxICKV1-L2.pptx
ICKV1-L2.pptx
AleksandarSpasic512 vues
ICKV3-L2.pptxICKV3-L2.pptx
ICKV3-L2.pptx
AleksandarSpasic59 vues
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICK6-L4.pptxICK6-L4.pptx
ICK6-L4.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptx
AleksandarSpasic55 vues

Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic

 • 1. IV. КРЕАТИВНО РАЧУНОВОДСТВО КРОЗ ПРИЗМУ Случајеви у којима се откривају преваре у билансу успеха кроз овај рад су коришћена више од 25 примера и то у периодима од 1990 до 2014 године Др Ненад Калуђеровић 1
 • 2. Преваре које се манифестују преко ФИНАНСИЈСКОГ ЕФЕКТА у Билансу успеха (општи приступ) Др Ненад Калуђеровић 2
 • 3. 1. Радња се дешава у моменту када оперативног прилива нема а приходи се евидентирају, 2. Да субјект има регистровану делатност којом може да се бави свим и свачим (осим забрањене активности) 3. Да у Закону о облигационим односима има облигационих радњи које су опште прихватљиве 4. Да предмет пословне комбинације за подлогу има добро, услугу или неку другу пословну сарадњу Чини: Недовољна заступљеност МРС Пословна комбинација се ослања на одабрану врсту издатака и прихода Резултат мора бити убедљив зарад других циљева Др Ненад Калуђеровић 3
 • 4.  ПОЗИЦИЈЕ У БИЛАНСУ УСПЕХА КОЈЕ КАО ЕПИЛОГ МОГУ ИМАТИ ЕЛЕМЕНТЕ ПРЕВАРЕ (А И НЕ МОРАЈУ)  У приходима 1) Други приходи (отписи)  Туђи податак  У расходе 1) Набавна вредност продатих производа 2) Непроизводни расходи Затечене: Приходи Комбинују се са : • Материјалним трошковима (набавна вредност продате робе), • Жиро рачунима који постаје али се плаћања обављају кроз учестале компензације Др Ненад Калуђеровић 4
 • 5. модификације извештаја • У приходима 1. Одступање од цене коштања 2. Приходи од услуга • У Расходима • Други материјални трошкови • Мањкови • Отписи (кроз исправке вредности пласмана) Др Ненад Калуђеровић 5
 • 6. 1. КАЛКУЛАЦИЈЕ НЕ ПОСТОЈЕ, НАКНАДНО СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ ТРОШКОВИ, (ЧЕСТА КЊИЖНА ОДОБРЕЊА) 2. ПРИХВАТАЈУ СЕ ИЗДАЦИ КОЈИ НЕ ПРИПАДАЈУ ОБЈЕКТУ ИЛИ ЛОКАЦИЈИ 3. ПРОИЗВОД ПОСТАЈЕ МИСАОНА КАТЕГОРИЈА Највише их користе 1. Грађевинска предузећа 1. Производна предузећа која имају масовну производњу са више елемената 2. Пољопривредна газдинства 3. Трговачке радње Др Ненад Калуђеровић 6
 • 7. 1. Фирма која их приказује нема ниједног запосленог 2. Лице које је истраживало не постоји 3. Уговор о истраживачкој организацији је обично закључен са СЗР-ом 4. Транспорт, поправка, текуће одржавање на туђим објектима и сл. Највише их користе кроз 1. Истраживања тржишта 2. Производне услуге Др Ненад Калуђеровић 7
 • 8. • Субјект чији се трошак приказује нема ни капацитете за коришћење помоћног материјала • Непроизводни трошкови често служе за извлачење средстава којим се допуњује мотивациони фактор Највише их користе кроз • Помоћни материјал • Друге непроизводне трошкове Др Ненад Калуђеровић 8
 • 9. 1. Отписи знају да буду злоупотребљени 2. Махом се прикаже (отпис)она роба која је наплаћена на руке. Издати рачун се отпише касније након више периода) 3. Мањаковима се свесно манипулише кроз билансе 1. Ретко се деси да ће их сам субјект констатовати . 1. Зато их често констатује инспекција Др Ненад Калуђеровић 9
 • 10. МАНИФЕСТАЦИОНА ФОРМА КРЕАЦИЈА СА ЕФЕКТИМА ПОСЛОВАЊА Уобичајено је да се има за циљ да се искаже добит како би се могла фирма кредитно задуживати или појавити као добар партнер како би свој сценарио преваре проширио на другог субјекта (Као последицу имамо ситуације да се узме роба а никада се не плати) Др Ненад Калуђеровић 10
 • 11. •ЈЕ МАМАЦ ( у нашем случају) ЗА НОВЕ ПОСЛОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ ДА СЕ ДРУГА ЛИЦА АНИМИРАЈУ •Свесно ће се платити порез на добит како би се видела озбиљност континуитета пословања)- ? Др Ненад Калуђеровић 11