Konferencija 9 12 - Biljana Simic

Dejan Jeremic
Dejan JeremicFinance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks à BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
Mr Biljana Simić
Beograd, decembar 2016. godine
„Zemlja pruža dovoljno da zadovolji
svačije potrebe,
ali ne i svačiju pohlepu.‟
Mahatma Gandi
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
 Egipat – Oči i uši faraona
 Sudski postupak Meyer vs. Stenfon iz 1817.
godine
 Maurice E. Peloubet, 1946. godine, članak
Forensic Accounting in Todays Economy
 Francis C. Dykeman, 1982. godine, knjiga
„Forensic Accounting: The Accountants As An
Expert Witness.‟
 1986. godina, Američki institut ovlašćenih javnih
računovođa (AICPA) izdaje Practice Aid #7
 1988. godina, osnovano Udruženje ovlašćenih
istražitelja prevara (ACFE)
 1992. godina, osnovan je Istitut Američkog
koledža forezničkih ispitivača – American College
of Foresnic Excaimers
 1997. godina, osnovan je Američki odbor
forezničkih računovođa
 2000. godina, osnovan je časopis Journal of
Forensic Accouting, Auditing, Fraud and Taxation
Forezničko računovodstvo predstavlja primenu istraživačkih i
analitičkih veština sa ciljem rešavanja finansijskih problema na
takav način da isti mogu biti upotrebljeni kao dokazno sredstvo u
sudovima.
Udruženje ovlašćenih istražitelja prevara (ACFE)
Forezničko računovodstvo predstavlja korišćenje
računovodstvenih veština u potencijalnim ili stvarnim
civilnim ili krivičnim sporovima, uključujući opšte
prihvaćene računovodstvene i revizorske principe, u cilju
utvrđivanja izgubljenih profita, prihoda, imovine ili štete,
procene efikasnosti internih kontrola, otkrivanja prevara
ili realizacije drugih aktivnosti, koje zahtevaju
uključivanje računovodstvenih ekspertiza u pravni
sistem.
Forezničko
računovodstvo
Istražno
računovodstvo
Finansijsko-
kriminalistička
ispitivanja
Foreznička
revizija
Sudska
podrška
Konsultantsk
e usluge
Usluge
finansijskog
veštačenja
Ostale
usluge
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
 Singelton - zadatak forezničkog računovođe
je prevođenje kompleksnih finansijskih
transakcija i numeričkih podataka u
informacije koje osobe izvan te oblasti mogu
razumeti.
 Angažovanje forezničkog računovođe ima za
cilj:
1. detektovanje područja mogućih
nepravilnosti
2. detekovanje konkretnih nepravilnosti
3. ocenu vrste rizika od utvrđenih
nepravilnosti
4. izvođenje dokaza za sudski postupak.
Pravni
zastupnici
(%)
Rangiranje
Akademici
(%)
Rangiranje
Ovlašćene
javne
računovođe
(%)
Rangiranje
Analitičnost 78 1 90 1 86 1
Fokusiranost
na detalje
64 2 35 49 3
Etičnost 60 3 65 2 49 3
Proaktivnost 41 4 2 10
Pronicljivost 39 5 29 24
Radoznalost 22 48 4 52 2
Intuitivnost 26 40 38 5
Istrajnost 19 46 5 30
Skepticizam 12 54 3 43 4
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
 U cilju otkrivanja prevara u finansijskim izveštajima,
tradicionalna revizija stavlja težište na uočavanje
grešaka i prevenciju kao rezultat delovanja sistema
interne kontrole
 Provere se vrše isključivo na osnovu izabranih
uzoraka a ne sagledavanjem svih transakcija
 Foreznički revizor u područjima poslovanja u kojima
su uočeni simptomi ili postoje nagoveštaji
kriminalnih radnji detaljno ispituje svaku transakciju
 Primena forezničkog računovodststva ima za cilj
identifikaciju sumnjivih transakcija kao i prikupljanje
dokaza koji se mogu koristiti u sudskim procesima
 Posmatrano sa aspekta primene u praksi, nedostatke
interne i eksterne revizije u otkrivanju finansijskih
prevara može se nadomestiti implementacijom
forezničkog računovodstva u teoriji i praksi
Karakteristike Revizija Foreznička revizija
Cilj
Istraživanje mišljenja o istinitosti i fer
prezentaciji finansijskih izveštaja
Utvrđivanje i otkrivanje
kriminalnih radnji u finansijskim
izveštajima
Tehnike
Metode uzorkovanja i izvođenje kontrolnih i
suštinskih testova
Suštinsko, detaljno i dubinsko
proveravanje svih ili tačno
odabranih transakcija u
sumnjivim područjima poslovanja
Period
Ispitivanje finansijskih izveštaja, računa i
transakcija za određeni vremenski period
Nema takvih ograničenja.
Izveštaji, transakcije i računi
mogu biti, po potrebi ispitani od
početka (od korena), bez obzira
na datum događaja
Izveštaj i
mišljenje
Izražavanje mišljenja sa ili bez rezerve,
uzdržavajućeg ili negativnog mišljenja
Izražavanje mišljenja u pogledu
mesta, vremena i načina
izvršenja kriminalne radnje,
obračunavanja štete i
imenovanje počinioca
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
 Preventivno forezničko istraživanje:
(1) opšta provera da li postoje indikacije o prevarama u
finansijskim izveštajima,
(2) provera pojedinačnih bilansnih pozicija radi otkrivanja
manipulacija u izveštajima
 Istraživanje prevare za koju postoji osnovana sumnja:
(1) ne postoji opšte istraživanje
(2) celokupna istraga se usmerava na otkrivanje dokaza
(fizički dokazi, svedočenja, dokumentovani dokazi i prikazi
slučaja)
 Osnovni pristupi za otkrivanje prevara u finansijskim
izveštajima su:
(1) Deduktivni pristup, polazi od opšte analize ka
specifičnim detaljima. Deduktivnom pristupu svojstvene su
metode analize uzoraka i digitalna analiza, analiza odnosa,
Beneish-eva analiza, Altman-ovi modeli, Bex model, opšti
program forezničke analize i sl.
(2) Induktivni pristup, polazi od specifičnih iskustava na
kojim pozicijama u finansijskim izveštajima se najčešće pojavlju
prevare. Obično se smatra da je ovaj pristup efikasniji i
ekonomičniji kod velikih i složenih preduzeća koja imaju
izuzetno veliku količinu različitih transakcija.
Istrage i
rešavanje
problema
Ispitivanje
procesa i
transakcija
Transakcioni
nivoi kontrole
Uspostavljanje
sistema
korporativne
kontrole
Metode i modeli koji se najčešće koriste su: Altman Z Score, kreirao ga je
1968. godine, Edvard Altman i isti je revidiran 1993. godine;Altman-ov EMS
(Emerging Market Scoring) model, Argenti-jev model višestrukih grešaka
uprave kao i Business Excellence Model (BEX)
 Analitičke procedure koje se koriste u forezničkom
računovodstvu:
1. preliminarne (pripremne) analitičke procedure, koriste se
za otkrivanje područja visokog rizika od prevara, njihove prirode,
vremena i stepena potrebnih forezničkih procedura;
2. nezavisne analitičke procedure, koriste se za pribavljanje
dokaza na temelju upoređivanja i usklađivanja podataka, kao i
utvrđivanja verodostojnosti dokumentacije, knjiženja i obračuna;
3. konačne analitičke procedure, služe za donošenje
zaključaka o uticaju problematičnih transakcija na finansijske
izveštaje.
 Vrste analiza koje se koriste u forezničkom računovodstvu:
1. Horizontalna analiza, ovom analizom upoređuju se
određene stavke iz finansijskih izveštaja iz tekućeg perioda sa
istim stavkama iz prethodnog perioda.
2. Vertikalna analiza, upoređuju se procentualni udeli
pojedinih stavki u finansijskim izveštajima i
3. Analiza odnosa (ratio analysis), stavki u finansijskim
izveštajima u području profitabilnosti, likvidnosti, solventnosti,
aktivnosti i stvaranja vrednosti.
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
 Potreba za proaktivnije vođenje samih istraga iz
domena finansijskog kriminala.
 Prepoznato i u Strategiji istraga finansijskog
kriminala za period 2015-2016. godine
 Predviđeno formiranje timova osoba različitih profila
koji poseduju odgovarajuća znanja i veštine,
odnosno određeni stepen stručnosti za prikupljanje
dokaza koji bi bili verodostojni u sudskim procesima,
a u krajnjoj istanci i uvođenje forezničkih
računovođ.a
 Republika Srbija mora preduzeti inicijative iz domena
obrazovanja lica koji bi stekli zvanje forezničkih
revizora.
 Značajnu ulogu u procesu kontinuiranog
usavršavanja imaju univerziteti, fakulteti ali i stručna
udruženja koja bi bila ovlašćena za izdavanje
sertifikata o sticanju zvanja forezničkog računovođe.
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
1 sur 20

Recommandé

Konferencija 09.12. Hilda Milenković par
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićDejan Jeremic
541 vues13 diapositives
Konferencija 09.12. ​Maja Ilic par
Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicDejan Jeremic
595 vues41 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic par
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicDejan Jeremic
634 vues22 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
496 vues11 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
534 vues16 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
690 vues28 diapositives

Contenu connexe

Plus de Dejan Jeremic

Podrska razvoja siblinskih odnosa par
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaDejan Jeremic
461 vues16 diapositives
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada par
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaDejan Jeremic
600 vues67 diapositives
Lokalne usluge GCSR Beograd par
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradDejan Jeremic
448 vues19 diapositives
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata par
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataDejan Jeremic
433 vues23 diapositives
Deinstitucionalizacija par
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDejan Jeremic
449 vues8 diapositives
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad par
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadDejan Jeremic
465 vues28 diapositives

Plus de Dejan Jeremic(20)

Podrska razvoja siblinskih odnosa par Dejan Jeremic
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Dejan Jeremic461 vues
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada par Dejan Jeremic
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Dejan Jeremic600 vues
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata par Dejan Jeremic
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Dejan Jeremic433 vues
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad par Dejan Jeremic
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Dejan Jeremic465 vues
Podrsak EU inkluzionom drustvu par Dejan Jeremic
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Dejan Jeremic428 vues
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016 par Dejan Jeremic
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Dejan Jeremic481 vues
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane par Dejan Jeremic
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Dejan Jeremic363 vues
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo par Dejan Jeremic
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Dejan Jeremic721 vues
Dobra basta sajam socijalnih usluga par Dejan Jeremic
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dejan Jeremic764 vues
Virtual vs face to face communication workers perspective par Dejan Jeremic
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspective
Dejan Jeremic1.4K vues
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima par Dejan Jeremic
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Dejan Jeremic264 vues
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi par Dejan Jeremic
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviZainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Dejan Jeremic747 vues
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede par Dejan Jeremic
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeMotivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Dejan Jeremic162 vues
Zvončica roditeljska kuća 2015 par Dejan Jeremic
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015
Dejan Jeremic917 vues
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1) par Dejan Jeremic
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Dejan Jeremic1.1K vues

Konferencija 9 12 - Biljana Simic

 • 1. Mr Biljana Simić Beograd, decembar 2016. godine
 • 2. „Zemlja pruža dovoljno da zadovolji svačije potrebe, ali ne i svačiju pohlepu.‟ Mahatma Gandi
 • 4.  Egipat – Oči i uši faraona  Sudski postupak Meyer vs. Stenfon iz 1817. godine  Maurice E. Peloubet, 1946. godine, članak Forensic Accounting in Todays Economy  Francis C. Dykeman, 1982. godine, knjiga „Forensic Accounting: The Accountants As An Expert Witness.‟
 • 5.  1986. godina, Američki institut ovlašćenih javnih računovođa (AICPA) izdaje Practice Aid #7  1988. godina, osnovano Udruženje ovlašćenih istražitelja prevara (ACFE)  1992. godina, osnovan je Istitut Američkog koledža forezničkih ispitivača – American College of Foresnic Excaimers  1997. godina, osnovan je Američki odbor forezničkih računovođa  2000. godina, osnovan je časopis Journal of Forensic Accouting, Auditing, Fraud and Taxation
 • 6. Forezničko računovodstvo predstavlja primenu istraživačkih i analitičkih veština sa ciljem rešavanja finansijskih problema na takav način da isti mogu biti upotrebljeni kao dokazno sredstvo u sudovima. Udruženje ovlašćenih istražitelja prevara (ACFE) Forezničko računovodstvo predstavlja korišćenje računovodstvenih veština u potencijalnim ili stvarnim civilnim ili krivičnim sporovima, uključujući opšte prihvaćene računovodstvene i revizorske principe, u cilju utvrđivanja izgubljenih profita, prihoda, imovine ili štete, procene efikasnosti internih kontrola, otkrivanja prevara ili realizacije drugih aktivnosti, koje zahtevaju uključivanje računovodstvenih ekspertiza u pravni sistem.
 • 9.  Singelton - zadatak forezničkog računovođe je prevođenje kompleksnih finansijskih transakcija i numeričkih podataka u informacije koje osobe izvan te oblasti mogu razumeti.  Angažovanje forezničkog računovođe ima za cilj: 1. detektovanje područja mogućih nepravilnosti 2. detekovanje konkretnih nepravilnosti 3. ocenu vrste rizika od utvrđenih nepravilnosti 4. izvođenje dokaza za sudski postupak.
 • 10. Pravni zastupnici (%) Rangiranje Akademici (%) Rangiranje Ovlašćene javne računovođe (%) Rangiranje Analitičnost 78 1 90 1 86 1 Fokusiranost na detalje 64 2 35 49 3 Etičnost 60 3 65 2 49 3 Proaktivnost 41 4 2 10 Pronicljivost 39 5 29 24 Radoznalost 22 48 4 52 2 Intuitivnost 26 40 38 5 Istrajnost 19 46 5 30 Skepticizam 12 54 3 43 4
 • 12.  U cilju otkrivanja prevara u finansijskim izveštajima, tradicionalna revizija stavlja težište na uočavanje grešaka i prevenciju kao rezultat delovanja sistema interne kontrole  Provere se vrše isključivo na osnovu izabranih uzoraka a ne sagledavanjem svih transakcija  Foreznički revizor u područjima poslovanja u kojima su uočeni simptomi ili postoje nagoveštaji kriminalnih radnji detaljno ispituje svaku transakciju  Primena forezničkog računovodststva ima za cilj identifikaciju sumnjivih transakcija kao i prikupljanje dokaza koji se mogu koristiti u sudskim procesima  Posmatrano sa aspekta primene u praksi, nedostatke interne i eksterne revizije u otkrivanju finansijskih prevara može se nadomestiti implementacijom forezničkog računovodstva u teoriji i praksi
 • 13. Karakteristike Revizija Foreznička revizija Cilj Istraživanje mišljenja o istinitosti i fer prezentaciji finansijskih izveštaja Utvrđivanje i otkrivanje kriminalnih radnji u finansijskim izveštajima Tehnike Metode uzorkovanja i izvođenje kontrolnih i suštinskih testova Suštinsko, detaljno i dubinsko proveravanje svih ili tačno odabranih transakcija u sumnjivim područjima poslovanja Period Ispitivanje finansijskih izveštaja, računa i transakcija za određeni vremenski period Nema takvih ograničenja. Izveštaji, transakcije i računi mogu biti, po potrebi ispitani od početka (od korena), bez obzira na datum događaja Izveštaj i mišljenje Izražavanje mišljenja sa ili bez rezerve, uzdržavajućeg ili negativnog mišljenja Izražavanje mišljenja u pogledu mesta, vremena i načina izvršenja kriminalne radnje, obračunavanja štete i imenovanje počinioca
 • 15.  Preventivno forezničko istraživanje: (1) opšta provera da li postoje indikacije o prevarama u finansijskim izveštajima, (2) provera pojedinačnih bilansnih pozicija radi otkrivanja manipulacija u izveštajima  Istraživanje prevare za koju postoji osnovana sumnja: (1) ne postoji opšte istraživanje (2) celokupna istraga se usmerava na otkrivanje dokaza (fizički dokazi, svedočenja, dokumentovani dokazi i prikazi slučaja)  Osnovni pristupi za otkrivanje prevara u finansijskim izveštajima su: (1) Deduktivni pristup, polazi od opšte analize ka specifičnim detaljima. Deduktivnom pristupu svojstvene su metode analize uzoraka i digitalna analiza, analiza odnosa, Beneish-eva analiza, Altman-ovi modeli, Bex model, opšti program forezničke analize i sl. (2) Induktivni pristup, polazi od specifičnih iskustava na kojim pozicijama u finansijskim izveštajima se najčešće pojavlju prevare. Obično se smatra da je ovaj pristup efikasniji i ekonomičniji kod velikih i složenih preduzeća koja imaju izuzetno veliku količinu različitih transakcija.
 • 16. Istrage i rešavanje problema Ispitivanje procesa i transakcija Transakcioni nivoi kontrole Uspostavljanje sistema korporativne kontrole Metode i modeli koji se najčešće koriste su: Altman Z Score, kreirao ga je 1968. godine, Edvard Altman i isti je revidiran 1993. godine;Altman-ov EMS (Emerging Market Scoring) model, Argenti-jev model višestrukih grešaka uprave kao i Business Excellence Model (BEX)
 • 17.  Analitičke procedure koje se koriste u forezničkom računovodstvu: 1. preliminarne (pripremne) analitičke procedure, koriste se za otkrivanje područja visokog rizika od prevara, njihove prirode, vremena i stepena potrebnih forezničkih procedura; 2. nezavisne analitičke procedure, koriste se za pribavljanje dokaza na temelju upoređivanja i usklađivanja podataka, kao i utvrđivanja verodostojnosti dokumentacije, knjiženja i obračuna; 3. konačne analitičke procedure, služe za donošenje zaključaka o uticaju problematičnih transakcija na finansijske izveštaje.  Vrste analiza koje se koriste u forezničkom računovodstvu: 1. Horizontalna analiza, ovom analizom upoređuju se određene stavke iz finansijskih izveštaja iz tekućeg perioda sa istim stavkama iz prethodnog perioda. 2. Vertikalna analiza, upoređuju se procentualni udeli pojedinih stavki u finansijskim izveštajima i 3. Analiza odnosa (ratio analysis), stavki u finansijskim izveštajima u području profitabilnosti, likvidnosti, solventnosti, aktivnosti i stvaranja vrednosti.
 • 19.  Potreba za proaktivnije vođenje samih istraga iz domena finansijskog kriminala.  Prepoznato i u Strategiji istraga finansijskog kriminala za period 2015-2016. godine  Predviđeno formiranje timova osoba različitih profila koji poseduju odgovarajuća znanja i veštine, odnosno određeni stepen stručnosti za prikupljanje dokaza koji bi bili verodostojni u sudskim procesima, a u krajnjoj istanci i uvođenje forezničkih računovođ.a  Republika Srbija mora preduzeti inicijative iz domena obrazovanja lica koji bi stekli zvanje forezničkih revizora.  Značajnu ulogu u procesu kontinuiranog usavršavanja imaju univerziteti, fakulteti ali i stručna udruženja koja bi bila ovlašćena za izdavanje sertifikata o sticanju zvanja forezničkog računovođe.