Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata

Dejan Jeremic
Dejan JeremicFinance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks à BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
Поступање ГЦСР у Београду у
обезбеђивабњу подршке и заштите
малолетне деце миграната/избеглица без
пратње
Како најбоље одговорити на потребе деце
Микаина Стевановић
Александра Мркела
Малолетници без пратње у
избеглиштву на путу ка ЕУ
• Република Србија се у 2015.години
суочила са масовним приливом миграната
и илегалном миграцијом
• Масовно су пристизала и деца из
територијално удаљених држава,многи од
њих сама ,без родитеља или рођака
• Државе порекла напуштају добровољно
или прислино из различитих разлога
www.gcsrbg.com
Изазов ГЦСР
• У условима значајног повећања
имиграције у Републику Србију и Београд
ГЦСР је проценио да је неопходно
прошитити и ојачати капацитете центра
• Интензивирати деловање центра на терену
• Јачати капацитете запослених
Подршка УНИЦЕФ-а
• Финасијска подршка ГЦСР од стране
УНИЦЕФа
• Септембар 2015-ангажовано 5 стручних
радника
• Новембар 2016-ангажовано 9 стручних
радника
Најбољи интерес детета
• Свако дете без пратње треба помоћ па и
онда када ту помоћ одбија то је
међународно преузета обавеза
www.gcsrbg.com
Основни принципи у
заштити деце
• Право детета на живот, опстанак и развој
• Недискриминација
• Најбољи интерес детета
• Партиципација детета
Основна заштита деце
избеглица/миграната
• Задовољење егзистенијалних потреба
• Индивидуална и одржива брига од стране макар једне одрасле
особе, по могућности сличног језичког порекла
• Емотивна сигурност и стабиност
• Континуитет у постојећим везама са одраслима и децом
• Континуитет у заједници и културним везама
• Помоћ у превазилажењу индивидуалних проблема
• Окружење које омогућава стабилност и умањује могућност
додатног стреса
Учесници у поступку заштите деце
избеглица/миграната
• Градски центар за социјални рад у Београду
• Теренски социјални радник ЦСР,Стручни Стручни
радник ЦСР (старатељство,смештај)
• Међународне и домаће НВО
• Радник на првој линији контакта са дететом
• Теренски радник
• УН агенције у складу са својим мандатом
•Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања
• Екстерна експертска подршка
Центар за социјални рад
• Обезбеђује заштиту деци у ризику у складу са
прописима у социјалној заштити
• Одлучује о најбољем интересу детета и начину
како ће се најбољи интерес остварити, односно о
мерама, услугама и активностима
• Координира учешће свих укључених актера
( пружаоца услуга и организација) које обезбеђују
подршку у конкретном случају, прилагођавајући
ангажовање индивидуалним потребама детета
Тим на терену ГЦСР
• пружање директне психосоцијалне
подршке појединцима, породицама и
групама избглица/миграната
• дистрибуција информација унутар група
избеглица/миграната битних за њихову
безбедост и сигурност
www.gcsrbg.com
Тим на терену
• идентификовање рањивих, деце у
породицама и/или вршњачкој групи као и
одраслих
• прелиминарна процена потреба и
праћење угрожених до завршног
збрињавања у односу на процењену
потребу
www.gcsrbg.com
Тим на терену
• директно повезивање угрожених са
одговарајућим службама на терену и у
заједници
• идентификовање малолетника без пратње
и предузимање неодложне интервенције
укључујући и сарадњу са установама
социјалне заштите
www.gcsrbg.com
Тим на терену
• прикупљање и бележење података,
• директна сарадња и размена информација
са другим актерима који раде у заједници
• недељно извештавање Градском центру за
социјални рад и УНИЦЕФу
• Месечно извештавње надлежном
Министарству
www.gcsrbg.com
Стручни радник
у Одељењу-Савски Венац,Вождовац,Палилула
• свакодневно пасивно дежурство једног
стручног радника у периоду ван редовног
радног времена
• директна консултативна и оперативна
подршка тиму на терену у току и након
редовног радног времена
• директно учешће дежурног у
прелиминарној процени потреба детета у
покрету односно детета без пратње и
одвојеног детета www.gcsrbg.com
Тим сачињен
од стручних радника Одељења
• директно учешће дежурног у
прелиминарној процени потреба детета у
покрету односно детета без пратње и
одвојеног детета
• директна и консултативна подршка
дежурног тиму на терену у збрињавању и
смештају детета
www.gcsrbg.com
Изазови у заштити деце
избеглица/миграната
• Брза процена потреба деце
• Непознавање културе
• “затвореност припаданика групе”
• Језичке баријере
• Предузимање мера заштите
• Неодложне интервенције
• Улога и одговорности учесника
Стандардне оперативне
процедуре
•Успостављање заједничког разумевања свих учесника
укључених у заштиту деце у препозавању ризика којима су
изложена деца у околностима ванредних ситуација
•Осигурање да свако дете добије адекватну подршку
•Дефинисање улога и одговорности свих учесника у
поступку идентификације и одређивања приоритета
реаговања и обезбеђивање подршке
Партиципација
детета
неопходна
•Може да укључи дете на различите начине у складу са
узрастом ,развојним карактеристикама и потребама,
•Од избора неке од постојећих могућности до бирања како
ће се када и где одређена одлука применити
•Партиципација треба да омогући детету да доживи
одређени степен аутономије и контроле током одлучивања
у складу са оним што разуме, уме и може док истовремено
користи подршку професионалца
Деца без пратње
• Деца без пратње од 8-14 година -10%
• Деца без пратње од 14-16година -58%
• Деца без пратње од 16-18 година -32 %
Деца без пратње
ИЗАЗОВИ
• Дужи период задржавања деце и
избеглица/мигранат на територији Републике
Србије
• До јула месеца 2016-боравак малолетника у
установама социјалне заштите и центру за азил
Крњача је био од неколико дана до три недеље
• Од јула месеца 90 % малолетника борави преко
три недеље, све већи број поднетих захтева за
азил
Деца без пратње
ИЗАЗОВИ
• Раздвојеност током путовања од родитеља
или блиских особа
• Недодлучност да ли да наставе пут или да
чекају спајање са породицом
• Недостатак новца за даљи пут у земље ЕУ
• Здравствени проблеми(соматски,психички)
Септембар 2015-
1.новембар 2016.
• ГЦСР је применио мере из области социјалне и
породично правне заштите(стратељство и
смештај) у односу на 362 деце без пратње
• Смештај је реализован у установама социјалне
заштите -Заводу за васпитање деце и
омладине,Центру за заштиту одојчади деце и
омладине и Центар за тражиоце азила Крњача
Хвала на пажњи !
www.gcsrbg.org
1 sur 23

Contenu connexe

Tendances(7)

PublikacijaPublikacija
Publikacija
Festival uličnih svirača721 vues
дечја недеља                               6дечја недеља                               6
дечја недеља 6
Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат122 vues
Program o inkluzijiProgram o inkluziji
Program o inkluziji
Zlatiborski krug426 vues
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu Bancic
AS Centar411 vues
informator-2009informator-2009
informator-2009
bojanar46 vues

Similaire à Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata

MigrantiMigranti
MigrantiOlivera Ćulić
140 vues7 diapositives
ProtokoliProtokoli
ProtokoliLjiljana Rehner
282 vues25 diapositives

Similaire à Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata(20)

IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljice
Ljiljana Rehner1.3K vues
Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013
Prezentacija programa skola bez nasilja dec 2013
Aleksandar Maksimovic243 vues
MigrantiMigranti
Migranti
Olivera Ćulić140 vues
ProtokoliProtokoli
Protokoli
Ljiljana Rehner282 vues
Izvestaj dece i_mladih_2012(1)Izvestaj dece i_mladih_2012(1)
Izvestaj dece i_mladih_2012(1)
gordana comic862 vues
Stanje dece u_svetu_2015-sazetak_webStanje dece u_svetu_2015-sazetak_web
Stanje dece u_svetu_2015-sazetak_web
UNICEF Srbija268 vues
Skala za procenu nivoa usmerenosti na deteSkala za procenu nivoa usmerenosti na dete
Skala za procenu nivoa usmerenosti na dete
Osnovna škola "Sveti Sava"462 vues
UNICEF.pptUNICEF.ppt
UNICEF.ppt
LazarStojnev287 vues
Dečija nedelja 2013Dečija nedelja 2013
Dečija nedelja 2013
milkak504 vues
IKT NPP 150124 05 -OS 14 - IKT od 1. do 4. razreda u osnovnom obrazovanju - O...IKT NPP 150124 05 -OS 14 - IKT od 1. do 4. razreda u osnovnom obrazovanju - O...
IKT NPP 150124 05 -OS 14 - IKT od 1. do 4. razreda u osnovnom obrazovanju - O...
Педагошко друштво информатичара Србије344 vues
Трибина "ИКТ у настави" - Невена ПерићТрибина "ИКТ у настави" - Невена Перић
Трибина "ИКТ у настави" - Невена Перић
Библиотека Школа Чента675 vues
Servisi u zajednici  dragana jovanović Servisi u zajednici  dragana jovanović
Servisi u zajednici dragana jovanović
TOC - Timočki omladinski centar413 vues
Nasilje u skoliNasilje u skoli
Nasilje u skoli
zoranang3.4K vues

Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata

 • 1. Поступање ГЦСР у Београду у обезбеђивабњу подршке и заштите малолетне деце миграната/избеглица без пратње Како најбоље одговорити на потребе деце Микаина Стевановић Александра Мркела
 • 2. Малолетници без пратње у избеглиштву на путу ка ЕУ • Република Србија се у 2015.години суочила са масовним приливом миграната и илегалном миграцијом • Масовно су пристизала и деца из територијално удаљених држава,многи од њих сама ,без родитеља или рођака • Државе порекла напуштају добровољно или прислино из различитих разлога www.gcsrbg.com
 • 3. Изазов ГЦСР • У условима значајног повећања имиграције у Републику Србију и Београд ГЦСР је проценио да је неопходно прошитити и ојачати капацитете центра • Интензивирати деловање центра на терену • Јачати капацитете запослених
 • 4. Подршка УНИЦЕФ-а • Финасијска подршка ГЦСР од стране УНИЦЕФа • Септембар 2015-ангажовано 5 стручних радника • Новембар 2016-ангажовано 9 стручних радника
 • 5. Најбољи интерес детета • Свако дете без пратње треба помоћ па и онда када ту помоћ одбија то је међународно преузета обавеза www.gcsrbg.com
 • 6. Основни принципи у заштити деце • Право детета на живот, опстанак и развој • Недискриминација • Најбољи интерес детета • Партиципација детета
 • 7. Основна заштита деце избеглица/миграната • Задовољење егзистенијалних потреба • Индивидуална и одржива брига од стране макар једне одрасле особе, по могућности сличног језичког порекла • Емотивна сигурност и стабиност • Континуитет у постојећим везама са одраслима и децом • Континуитет у заједници и културним везама • Помоћ у превазилажењу индивидуалних проблема • Окружење које омогућава стабилност и умањује могућност додатног стреса
 • 8. Учесници у поступку заштите деце избеглица/миграната • Градски центар за социјални рад у Београду • Теренски социјални радник ЦСР,Стручни Стручни радник ЦСР (старатељство,смештај) • Међународне и домаће НВО • Радник на првој линији контакта са дететом • Теренски радник • УН агенције у складу са својим мандатом •Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања • Екстерна експертска подршка
 • 9. Центар за социјални рад • Обезбеђује заштиту деци у ризику у складу са прописима у социјалној заштити • Одлучује о најбољем интересу детета и начину како ће се најбољи интерес остварити, односно о мерама, услугама и активностима • Координира учешће свих укључених актера ( пружаоца услуга и организација) које обезбеђују подршку у конкретном случају, прилагођавајући ангажовање индивидуалним потребама детета
 • 10. Тим на терену ГЦСР • пружање директне психосоцијалне подршке појединцима, породицама и групама избглица/миграната • дистрибуција информација унутар група избеглица/миграната битних за њихову безбедост и сигурност www.gcsrbg.com
 • 11. Тим на терену • идентификовање рањивих, деце у породицама и/или вршњачкој групи као и одраслих • прелиминарна процена потреба и праћење угрожених до завршног збрињавања у односу на процењену потребу www.gcsrbg.com
 • 12. Тим на терену • директно повезивање угрожених са одговарајућим службама на терену и у заједници • идентификовање малолетника без пратње и предузимање неодложне интервенције укључујући и сарадњу са установама социјалне заштите www.gcsrbg.com
 • 13. Тим на терену • прикупљање и бележење података, • директна сарадња и размена информација са другим актерима који раде у заједници • недељно извештавање Градском центру за социјални рад и УНИЦЕФу • Месечно извештавње надлежном Министарству www.gcsrbg.com
 • 14. Стручни радник у Одељењу-Савски Венац,Вождовац,Палилула • свакодневно пасивно дежурство једног стручног радника у периоду ван редовног радног времена • директна консултативна и оперативна подршка тиму на терену у току и након редовног радног времена • директно учешће дежурног у прелиминарној процени потреба детета у покрету односно детета без пратње и одвојеног детета www.gcsrbg.com
 • 15. Тим сачињен од стручних радника Одељења • директно учешће дежурног у прелиминарној процени потреба детета у покрету односно детета без пратње и одвојеног детета • директна и консултативна подршка дежурног тиму на терену у збрињавању и смештају детета www.gcsrbg.com
 • 16. Изазови у заштити деце избеглица/миграната • Брза процена потреба деце • Непознавање културе • “затвореност припаданика групе” • Језичке баријере • Предузимање мера заштите • Неодложне интервенције • Улога и одговорности учесника
 • 17. Стандардне оперативне процедуре •Успостављање заједничког разумевања свих учесника укључених у заштиту деце у препозавању ризика којима су изложена деца у околностима ванредних ситуација •Осигурање да свако дете добије адекватну подршку •Дефинисање улога и одговорности свих учесника у поступку идентификације и одређивања приоритета реаговања и обезбеђивање подршке
 • 18. Партиципација детета неопходна •Може да укључи дете на различите начине у складу са узрастом ,развојним карактеристикама и потребама, •Од избора неке од постојећих могућности до бирања како ће се када и где одређена одлука применити •Партиципација треба да омогући детету да доживи одређени степен аутономије и контроле током одлучивања у складу са оним што разуме, уме и може док истовремено користи подршку професионалца
 • 19. Деца без пратње • Деца без пратње од 8-14 година -10% • Деца без пратње од 14-16година -58% • Деца без пратње од 16-18 година -32 %
 • 20. Деца без пратње ИЗАЗОВИ • Дужи период задржавања деце и избеглица/мигранат на територији Републике Србије • До јула месеца 2016-боравак малолетника у установама социјалне заштите и центру за азил Крњача је био од неколико дана до три недеље • Од јула месеца 90 % малолетника борави преко три недеље, све већи број поднетих захтева за азил
 • 21. Деца без пратње ИЗАЗОВИ • Раздвојеност током путовања од родитеља или блиских особа • Недодлучност да ли да наставе пут или да чекају спајање са породицом • Недостатак новца за даљи пут у земље ЕУ • Здравствени проблеми(соматски,психички)
 • 22. Септембар 2015- 1.новембар 2016. • ГЦСР је применио мере из области социјалне и породично правне заштите(стратељство и смештај) у односу на 362 деце без пратње • Смештај је реализован у установама социјалне заштите -Заводу за васпитање деце и омладине,Центру за заштиту одојчади деце и омладине и Центар за тражиоце азила Крњача
 • 23. Хвала на пажњи ! www.gcsrbg.org