Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016 (20)

Publicité

Plus par Dejan Jeremic (20)

Publicité

Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016

 1. 1. Покрајински завод за социјалну заштиту 02.11.2016., Београд ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
 2. 2. Право детета
 3. 3. ПРИПРЕМА ЗА УВОЂЕЊЕ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА  Пројекат ИПА 2013 - “Унапређивање права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Републици Србији” у партнерству: УНИЦЕФ, Министарство правосуђа, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;  Финансијска подршка - Европска унија;  УНИЦЕФ и Покрајински завод социјалне заштите реализатор пројекта: “Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду;  Активност: Израда Смерница за примену повременог породичног смештаја, и пилотирање услуге у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду
 4. 4. Реализовано у 4 пилот средине: • Нови Сад • Београд, • Крагујевац • Ниш • Носиоци процеса пилотирања били су центри за социјални рад , а партнери центри за породични смештај и усвојење. • Процес пилотирања формално је трајао од марта 2015 до краја марта 2016 године, али је повремени боравак деце са сметњама у развоју у другој породици започео октобра 2015. године. • У процесу пилотирања било је укључено укупно 24 деце: НОВИ САД -11, NИШ - 6, КРАГУЈЕВАЦ - 6, БЕОГРАД - 1 ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА
 5. 5. АУТОРИ:АУТОРИ: Оливера Симендић, ГЦСР БеоградОливера Симендић, ГЦСР Београд Добрила Грујић , ЦПСУ БеоградДобрила Грујић , ЦПСУ Београд Мирјана Којић Пилиповић, ЦСР НовиМирјана Којић Пилиповић, ЦСР Нови СадСад Весна Аничић, ЦПСУ Нови СадВесна Аничић, ЦПСУ Нови Сад Јаворка Ранђеловић, ЦСР НишЈаворка Ранђеловић, ЦСР Ниш Виолета Благојевић, ЦПСУ НишВиолета Благојевић, ЦПСУ Ниш  Душанка Миловановић ЦСР КрагујевацДушанка Миловановић ЦСР Крагујевац  Славиша Сорак, ЦПСУ КрагујевацСлавиша Сорак, ЦПСУ Крагујевац Весна Текић, МРЗСПВесна Текић, МРЗСП  Љиљана Поповић,Љиљана Поповић, РЗСЗРЗСЗ ◦ Смернице у електорнском облику доступне на сајту www.pzsz.gov.rs у делу документи СМЕРНИЦЕ ЗА ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
 6. 6. ОБУКА ЗА ПРИМЕНУ СМЕРНИЦА ЗА ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ Аутори Смерница за повремени породични смештај су у периоду од 04.05. до 10.06.2016. године одржали 14 једнодневних едукација за примену Смерница за повремени породични смештај. На едукације се одазвало укупно 107 центара за социјални рад и то 68 из централне Србије и 39 из АП Војводине као и 5 центара за породични смештај и усвојење. На свих 14 едукација укупно је било 246 учесника
 7. 7.  ОдржаноОдржано 4 округла стола4 округла стола токомтоком новембра 2015 у Новом Саду,новембра 2015 у Новом Саду, Београду, Крагујевцу и Нишу саБеограду, Крагујевцу и Нишу са учешћемучешћем 111111 стручних радника из 32стручних радника из 32 ЦСР и 5 ЦПСУЦСР и 5 ЦПСУ  ОдржаноОдржано 4 окуга стола у Београду4 окуга стола у Београду током маја 2016. године на којима јетоком маја 2016. године на којима је учествовало прекоучествовало преко 6060 стручнихстручних радника из свих одељења ГЦСРрадника из свих одељења ГЦСР БеоградБеоград ПРОМОЦИЈА УСЛУГЕ ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
 8. 8.  ОдржаноОдржано 9 промотивних радних састанака9 промотивних радних састанака одод јуна до новембра 2016 у:јуна до новембра 2016 у: Ади, Старој Пазови,Ади, Старој Пазови, Ужицу, Новој Вароши, Ваљеву, Пожаревцу,Ужицу, Новој Вароши, Ваљеву, Пожаревцу, Краљеву, Зајечару и ВарваринуКраљеву, Зајечару и Варварину. На овим. На овим састанцима присуствовало је више одсастанцима присуствовало је више од 120120 стручних радника из ЦСР и ЦПСУ датог регионаиз ЦСР и ЦПСУ датог региона  На имејл адресеНа имејл адресе свих ЦСР и ЦПСУ у Републицисвих ЦСР и ЦПСУ у Републици Србији као и преко 30 удружењаСрбији као и преко 30 удружења достављењедостављење основне информације о услузи повремениосновне информације о услузи повремени породични смештај, смернице и лифлет упородични смештај, смернице и лифлет у електронском облику, као и линк за видеоелектронском облику, као и линк за видео прилог о услузиприлог о услузи ПРОМОЦИЈА УСЛУГЕ ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
 9. 9. О УСЛУЗИ: Појам: Повремени породични смештај је посебан облик породичног смештаја намењен деци са сметњама у развоју која живе у биолошким и хранитељским породицама; Потреба: Деце - за обогаћивањем садржаја живота и већим укључивањем у социјалну заједницу Родитеља – за предахом, оснаживањем и очувањем породичне заједнице Друштва – за остваривањем националне политике засноване на интересима деце и спровођењем реформе заштите деце Сврха: побољшање квалитета живота породица и деце и одрастање деце у породичним условима, проширивање искуства детета и развијање односа са новим особама, очување породичних снага и породичне заједнице, као и смањење социјалне изолације ове деце и њихових породица.
 10. 10. ЦИЉЕВИ:   Развијање подршке деци и њиховим породицама, кроз укључивање повременe породице, у краћим интервалима - предах родитељима и смањење ризика од раздвајања породице, односно институционализације деце са сметњама у развоју;  Обогаћивање садржаја свакодневних активности и живота деце кроз развијање односа са другим одраслим особама и вршњацима, стицање животних вештина и активније учешће у заједници;
 11. 11. ЦИЉЕВИ:  ◦ Развијање позитивних вредности и солидарности људи, кроз мотивисање грађана и блиских особа породица деце са сметњама у развоју за пружање подршке и развијање хуманих односа и личних вредности; ◦ Освешћивање изазова породица деце са сметњама у развоју, кроз упознавање ових породица и практиковање дружења и већег укључивања деце и породица у живот заједнице, односно смањење њихове изолације.
 12. 12. 1. Кратки дневни предах за децу са сметњама у развоју – неколико сати у одређеним данима када родитељи задовољавају неке своје потребе за које је потребно неколико сати дневно (здравствени третмани, преквалификација, дневни одмор због пренапрегнуте динамике и исцрпљености родитеља и сл.) или због потреба детета да прошири своје активности: учење неких вештина, укључивање у играонице, дружење и игру са вршњацима у парку, излете, одлазак на спортску утакмицу, спортске и културне активности и сл. Садржај услуге одређује циљ, динамику и дужину смештаја
 13. 13. 2. Кратки вишедневни предах за децу са сметњама у развоју – за време викенда,распуста или неколико дана због потреба родитеља – лечење, завршавање неких послова, припрема другог детета у породици за упис у школу и низ других потреба породице и њених чланова које не смеју бити занемарене. У зависности од дужине трајања смештаја, планом за дете дефинишу се садржаји услуге који су усмерени на стицање нових искустава детета које ће обезбедити нове вештине и укљученост детета у заједницу.
 14. 14. 3. Кратки предах за бебе са сметњама у развоју – подршка примарној породици неколико сати дневно, пре свега у породичном дому родитеља, с циљем одмора али и подршке за задовољавање неких потреба детета где се родитељи не сналазе најбоље, или сами захтевају подршку. Повремени пружаоци услуге помажу родитељима да развијају родитељске вештине бриге о деци са сметњама у развоју и имају улогу модератора родитељских вештина.
 15. 15. Стандарди повременог породичног смештаја 1. Услуга ППС обезбеђује се за децу са сметњама у развоју од 0 до 26 година, различитих сметња у развоју (моторне, сензорне, интелектуалне и вишеструке), која живе у биолошким или хранитељским породицама. 2. Краћи интервали боравка (највише 15 дана у континуитету), 60 дана годишње. Ако је застој у пружању услуге дужи од три месеца – поновни преглед 3. Једна породица пружалац услуге може да пружа услугу за више деце (истовремено највише за двоје, изузев кад су у питању браћа и сестре); 4. Дете, биолошка породица и пружалац услуге се припремају за смештај;
 16. 16. Стандарди повременог породичног смештаја 5. Пружаоцима услуге, детету и биолошкој породици пружа се подршка и обука 6. Опремање простора је у складу са прописаним стандардима за хранитељство; 7. Биолошка породица предлаже кандидате за повремене хранитеље из круга блиских особа 8. Врши се процена кандидата за повремено хранитељство у складу са прописаним стандардима 9. Повремени хранитељи обезбеђују услове у складу са Правилником о хранитељству, али прилагођено дужини трајања смештаја и само за део задовољавања потреба током смештаја
 17. 17. Релевантни закони и подзаконска акта 1. Породични закон 2. Закон о социјалној заштити 3. Правилник о хранитељству 4. Правилник о критеријумима и мерилима за финансирање цене услуга у области социјалне заштите које финансира Република (чл 10 )
 18. 18. СПЕЦИФИЧНОСТИ УСЛУГЕ И РАЗЛИКЕ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ УСЛУГЕ  Примењује се искључиво за децу са сметњама у развоју; Повременост, задовољавање само неког дела (сегмента) потреба, у редовним кратким периодима  Решење о породичном смештају - МИНРЗС предложило модел;  Директна сарадња са биолошком породицом која је кључна (није јој одузето нити ограничено родитељско право);  Добри односи са пружаоцем услуге и усаглашавање бриге о кориснику;
 19. 19. СПЕЦИФИЧНОСТИ УСЛУГЕ И РАЗЛИКЕ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ УСЛУГЕ Пружалац услуге своју улогу остварује тако да не наруши интегритет биолошке породице и пуна партиципација - по правилу се пружалац услуге бира на предлог биолошке породице; Флексибилност – План услуге за дете дефинише конкретне активности и задатке, али се они могу стално прилагођавати потребама детета. Посебно је тешко одржати термине предвиђене за боравак детета код пружаоца услуге. Подршку добија и биолошка породица и пружалац услуге истовремено Интензивнија сарадња ЦСР и ЦПСУ
 20. 20. Информације за родитеље ◦ Повремени породични смештај је услуга која кроз плански, периодични и краткотрајни боравак детета у другој породици обезбеђује јачање породичних снага и очување породице ◦ Повремена породица се најпре бира из круга блиских особа биолошкој породици ◦ Улогу повремене породице може преузети и посебно обучена хранитељска породица. ◦ Захтев за коришћењем ове услуге подноси се у ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД на територији општине где живите. ◦ Из Буџета РС финансира се повремени породични смештај и то накнада за дете и накнада за рад хранитеља у складу са ценом услуге коју одређује надлежно Министарство. ◦ Родитељи учествују у трошковима смештаја у складу са својим приходима.
 21. 21. Контакт ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25 НОВИ САД www. pzsz.gov.rs e mail : office@pzsz.gov.rs Татијана Грнчарски Маја Думнић grncarski@pzsz.gov.rs dumnic.m@pzsz.gov.rs 060 340 30 90 060 340 30 82

×