Publicité

Zlatibor integracija iso27001 i iso20000

Finance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks à BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
28 Apr 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Zlatibor integracija iso27001 i iso20000

 1. IT/ICT Security conference Zlatibor 24-26 April, 2014 ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT Dr. Zdenko Adelsberger Bluefield d.o.o. www.bluefield.hr zdenko@bluefield.hr
 2. O predavaču … Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 2 Dr. Zdenko Adelsberger, informatičke nauke • EOQ menadžer i auditor za: ISMS (ISO/IEC 27001) QMS (ISO 9001) EMS (ISO 14001) OHSAS (18001) • CIS menadžer za ISMS • IRCA LA za ISMS Trener i konzultant za ISMS, RM, ITSMS
 3. Agenda Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 3 • Osnovni pojmovi sistema upravljanja • Što je to ISO/IEC 27001 i njegov značaj? • Što je to ISO/IEC 20000 i njegov značaj? • Integracija ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000 i značaj za IT • Zaključak
 4. Što je SISTEM ? Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 4 Sistem je uređeni skup aktivnosti koje su na temelju pravila i funkcionalno vezanih resursa usmjereni na ostvarivanje svoje misije. SISTEM Granice Okruženje
 5. Elementi sistema upravljanja Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 5 Misija Vizija Politike Procesi Strategije Ciljevi Ciljevi Funkcija upravljanja je osigurati postizanje ciljeva i poboljšanje Sigurnost postizanja ciljeva temelji se na: UPRAVLJANJU RIZICIMA Postizanje poboljšanja temelji se na: MJERENJU UČINKOVITOSTI
 6. Definicija procesa Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 6 (Poslovni) PROCES Resursi Pravila Ulaznizahtjevi Zadovoljenjeulaznih zahtjeva Jedini razlog postojanja poslovnih procesa je: zadovoljenje ulazne zahtjeve. Pojedine zainteresirane strane mogu imati potpuno različite ulazne zahtjeve na istom procesu Aktivnost ili niz aktivnosti gdje se upotrebljavaju resursi i kojima se upravlja kako bi se omogućila pretvorba ulaza u izlaz mogu se smatrati procesom. (ISO 9001:2008)
 7. PDCA krug za upravljanje procesima Prema ISO 9001:2008 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 7 1 23 4
 8. Odnos pojmova procesa i procedure Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 8 PROCES PROCEDURA U realnosti U dokumentaciji
 9. Povezanost sistema upravljanja Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 9
 10. Doprinosi sistema upravljanja Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 10 ISO 9001 ISO/IEC 27001 ISO/IEC 20000-1 Korektivne radnje Preventivne radnje Upravljanje dokumentacijom Interni auditi Upravina ocjena Procesni pristup Upravljanje nabavom Upravljanje incidentima Upravljanje promjenama Dostupnost usluge BCP Upravljanje sigurnošću
 11. ISO/IEC 27001:2013 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 11 Sistem za upravljanje sigurnošću informacija ISMS Information Security Management System
 12. Dobit od ISO/IEC 27001 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 12 Poslovni rizik Poslovna potreba Značajka standarda Prednost (kako to koristi?) Dobit Neuspjela zaštita informacija kupaca Smanjenje rizika incidenata Postupak za utvrđivanje relevantnih rizika, razumijevanje o tome kako se rizik formirana i ocjenjivanje poboljšanja. Bolja svijest i razumijevanje rizika. Bolje upravljanje rizikom. Manje incidenata i nesreća. Manje incidenta. Manje smetnji. Manje vremena utrošeno na saniranju nesreća i nezgoda. Više se vremena troši na proaktivne mjere. Niži zahtjevi nadzora i audita klijenata. Gubitak od kupaca i investitora zbog oštećenog ugleda informacijske nesigurnosti Kako bi zaštitili i povećati ugled. Za uspjeh više ponuda. Privući što više ulagača Operativne kontrole će bit na mjestu Smanjenje incidenata i nesreća. Bolje upravljanje incidentima i nesrećama. Manje negativnog pritiska što znači manje vremena i novca potrošenog na mjere ograničenih šteta. Manje resursa se troši na pronalaženje novih kupaca i investitora. Mogućnosti za pozitivan PR Nedovoljno razumijevanje i prijetnje za poslovanje Odlučivanje na temelju poslovnih podataka Uloge i odgovornosti će biti definirane. Osoblje će biti osposobljeno i kompetentno. Komunikacija učesnika i uključenost rješavanje zahtjeva ISMS Djelatnici su svjesni svoje uloge i odgovornosti u potrebe informacijske sigurnosti. Veća vjerojatnost da će učesnici uočiti i izbjeći potencijalne opasnosti. Manji gubitak vremena na incidentima. Veća produktivnost. Manje vremena i novca potrošeno na odgovaranje na incidente. Prekid poslova, kao posljedica informacijskih incidenata Kontrola informacija, ali ne pretjerani utjecaj na poslovne procese Operativne kontrole moraju biti na mjestu. Postupci za pregled i ispitivanje biti na mjestu. Manja vjerojatnost incidenata. Bolja pripremljenost u slučaju incidenta, što znači brži odgovor i smanji utjecaj. Učinkovitije poslovanje. Razumijevanje poslovnih informacijskih procesa. Bolje mogućnosti uvjeravanja kupca i unutarnje strane.
 13. Što je informacija? Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 13 10001100 11001011 10011111 10101011 11001000 Signali (znakovi) 7910 je PODATAK 7910 PIN: 7910 7910 je INFORMACIJA (kontekst označava da je to PIN kartice) (može biti npr. nadmorska visina, prva kozmička brzina, profit organizacije, itd.)
 14. Glavne karakteristike informacije Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 14 CJELOVITOST Integrity RASPOLOŽIVOST Availability INFORMACIJA TAJNOST Confidentiality C-I-A
 15. Što o informaciji kaže ISO/IEC 27002:2013 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 15 “Informacija je imovina koja kao i ostala važna imovina u poslovanju ima vrijednost za organizaciju i mora biti stalno odgovarajuće štićena.” U kontekstu ISO/IEC 27001 pod štićenjem informacija se smatra očuvanje karakteristika informacije: tajnosti, cjelovitosti i raspoloživosti.
 16. Šta je informacijski sistem? Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 16 Informacijski sistem (IS) je sistem koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje, i isporučuje potrebne informacije uz pomoć odgovarajućih resursa i pravila, na način da su informacije dostupne svim članovima neke zajednice (organizacije) koji se njima žele koristiti te imaju odgovarajuću autorizaciju. Važna činjenica: IT ≠ IS
 17. Relevantni nosioci informacija u poslovnom sistemu Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 17 Informacije na serverima i mreži Informacije na lokalnim kompjuterima Informacije prenošene telefonskim linijama i/ili Internetom Informacije zapisane na papiru Informacije štampane na papiru Informacije spremljene na diskovima, trakama, CD-ovima, USB memorijama, ... Informacije fax strojeva Zaposlenici i partneri
 18. Informacijski sistemi su uvijek postojali Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 18 Slika A IS IT Slika B IS IT
 19. Komponente sigurnosnog rješenja Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 19 Tehnička rješenja Organizacijska rješenja Procjena rizika Politike ProcedureSvjesnostLegitimnost 20% 80%SIGURNOSNO RJEŠENJE
 20. Upravljanje informacijskom sigurnošću obuhvaća 3 široka područja Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 20 Upravljanje informacijskom sigurnošću Upravljanje IT i fizičkom zaštitom Upravljanje legislativom, regulativom i ugovornim obvezama Upravljanje ljudima, procesima, poslovanjem, operacijama, treningom / sviješću
 21. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 21 Serija standarda za područje informacijske sigurnosti
 22. Kratka povijest ISO/IEC 27001 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 22 • 1992 The Department of Trade and Industry (DTI), which is part of the UK Government, publish a 'Code of Practice for Information Security Management'. • 1995 This document is amended and re-published by the British Standards Institute (BSI) in 1995 as BS7799. • 1996 Support and compliance tools begin to emerge, such as COBRA. • 1999 The first major revision of BS7799 was published. This included many major enhancements. Accreditation and certification schemes are launched. • 2000 In December, BS7799 is again re-published, this time as a fast tracked ISO standard. It becomes ISO 17799 (or more formally, ISO/IEC 17799). • 2001 The 'ISO 17799 Toolkit' is launched. • 2002 A second part to the standard is published: BS7799-2. This is an Information Security Management Specification, rather than a code of practice. It begins the process of alignment with other management standards such as ISO 9000. • 2005 A new version of ISO 17799 is published. This includes two new sections, and closer alignment with BS7799-2 processes.. • 2005 ISO/IEC 27001 is published, replacing BS7799-2, which is withdrawn. This is a specification for an ISMS (information security management system), which aligns with ISO 17799 and is compatible with ISO 9001 and ISO 14001 • 2013 ISO/IEC 27001 is published, replacing ISO/IEC 27001:2005, which is withdrawn. This is a specification for an ISMS (information security management system)
 23. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 23 ISO/IEC 27001:2013 Foreword 0 Introduction 1 Scope 2 Normative references 3 Terms and definitions 4 Context of the organization 4.1 Understanding the organization and its context 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 4.3 Determining the scope of the information security management system 4.4 Information security management system 5 Leadership 5.1 Leadership and commitment 5.2 Policy 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities 6 Planning 6.1 Actions to address risks and opportunities 6.2 Information security objectives and planning to achieve them 7 Support 7.1 Resources 7.2 Competence 7.3 Awareness 7.4 Communication 7.5 Documented information 8 Operation 8.1 Operational planning and control 8.2 Information security risk assessment 8.3 Information security risk treatment 9 Performance evaluation 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 9.2 Internal audit 9.3 Management review 10 Improvement 10.1 Nonconformity and corrective action 10.2 Continual improvement Annex A (normative) Reference control objectives and controls Bibliography
 24. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 24 ISO/IEC 27001:2013 Predgovor 0 Uvod 1 Opseg 2 Normativne reference 3 Pojmovi i definicije 4 Kontekst organizacije 4.1 Razumijevanje organizacije i njenog konteksta 4.2 Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana 4.3 Određivanje opsega sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću 4.4 Sustav za upravljanje informacijskom sigurnošću 5 Rukovođenje 5.1 Rukovođenje i predanost 5.2 Politika 5.3 Organizacijske uloge, odgovornosti i ovlasti 6 Planiranje 6.1 Akcije za rješavanje rizika i prilika 6.2 Ciljevi informacijske sigurnosti i planiranje za njihovo ostvarivanje 7 Podrška 7.1 Resursi 7.2 Kompetencije 7.3 Svjesnost 7.4 Komunikacija 7.5 Dokumentirane informacije 8 Operacije 8.1 Operativno planiranje i kontrola 8.2 Procjena rizika informacijske sigurnosti 8.3 Obrada rizika informacijske sigurnosti 9 Ocjenjivanje uspješnosti 9.1 Nadzor, mjerenje, analiza i ocjena 9.2 Unutarnji audit 9.3 Upravina ocjena 10 Poboljšanje 10.1 Nesukladnost i korektivne akcije 10.2 Kontinuirano poboljšanje Aneks A (normativni) Referenca ciljeva kontrola i kontrola Bibliografija
 25. Sigurnosna područja prema 27001:2013 Aneks A Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 25 1 A.5. Politike informacijske sigurnosti 2 A.6. Organizacija informacijske sigurnosti 3 A.7. Sigurnost ljudskih resursa 4 A.8. Upravljanje imovinom 5 A.9. Kontrola pristupa 6 A.10. Kriptografija 7 A.11. Fizička sigurnost i sigurnost okoliša 8 A.12. Operativna sigurnost 9 A.13. Sigurnost komunikacija 10 A.14. Nabavka sustava, razvoj i održavanje 11 A.15. Odnosi s dobavljačima 12 A.16. Upravljanje incidentima informacijske sigurnosti 13 A.17. Aspekti informacijske sigurnosti kontinuiteta poslovanja 14 A.18. Usuglašenost
 26. Veza između ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 26 Sigurnosno područje X Sigurnosni cilj X1 Kontrola 1 Uputstvo za primjenu Ostale informacije Kontrola 2 Uputstvo za primjenu Ostale informacije Kontrola n Uputstvo za primjenu Ostale informacije Sigurnosno područje X Sigurnosni cilj X1 Kontrola 1 Kontrola 2 Kontrola n Aneks A u ISO/IEC 27001:2013 Sadržaj ISO/IEC 27002:2013 Broj sigurnosnih područja 14 Broj sigurnosnih ciljeva 35 Broj kontrola 114
 27. Primjer veze 27001 - 27002 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 27 ISO/IEC 27001:2013 Annex A ISO/IEC 27002:2013
 28. Faze implementacije ISMS Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 28 P DC A PROJEKT IMPLEMENTACIJE ISMS PROCES UPRAVLJANJA ISMS AUDIT (CERTIFIKACIJA) Početak projekta implementacije ISMS PRIPREMA ZA PROJEKT IMPLEMENTACIJE ISMS • Animacija vrhovne uprave • Obrazovanje tima za implementaciju (procjenu rizika)
 29. Projekt implementacije ISMS prema ISO/IEC 27001 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 29 Definiranje opsega Evidencija imovine Odgovornosti Klasifikacija Upravljanje dokumentacijom Plan procjene rizika Izjava o primjenljivosti (SoA) i preostalom riziku Implementacija ISMS Procedure za upravljanje incidentima Identifikacija i implementacija poboljšanja Sigurnosna politika uprave Procjena rizika i plan obrade Prihvaćanje i odobrenje uprave Priprema dokumentacije Trening i svijesnost Monitoring, pregledi, testiranje, audit P D C A
 30. Dokumentacija za ISMS Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 30 Procedure Radne upute, check liste, formulari Zapisi ISMS DOKUMENTACIJA Sigurnosne upute (Manual)Sigurnosna politika, područje djelovanja, procjena rizika, SoA PROCEDURE: tko, šta, kada, gdje? RADNE UPUTE: Detaljni opis zadataka i aktivnosti ZAPISI: Evidencije o sukladnosti s ISMS zahtjevima NIVO 2 NIVO 3 NIVO 4 NIVO 1 OperacionarazinaOrganizacijskarazina
 31. ISO/IEC 2000-1:2011 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 31 IT servis menadžment ITSM Information technology Service management
 32. Nastanak i razvoj ITSM Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 32 • 1995/1998 - A code of practice for Service Management • BS 15000:2000 - Specification for Service Management • PD0015:2000 IT Service Management: Self-assessment Workbook • 2000 – 2002 Early adopters trials BS 15000-1:2002 • ITSMF Certification scheme - Nov 2003 • ISO/IEC 20000 Parts 1 and 2 – Dec 2005
 33. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 33
 34. Neki pojmovi prema ISO/IEC 20000-1 (1/2) Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 34 service component single unit of a service that when combined with other units will deliver a complete service. EXAMPLES Hardware, software, tools, applications, documentation, information, processes or supporting services. NOTE A service component can consist of one or more configuration items. komponenta usluge jedna jedinica usluge koja u kombinaciji s drugim jedinicama isporučuje kompletnu uslugu, npr. hardver, softver, alat, aplikacija, dokumentacija, informacija, procesi i prateće usluge. NAPOMENA dio usluga može se sastojati od jedne ili više konfiguracija elemenata. service continuity capability to manage risks and events that could have serious impact on a service or services in order to continually deliver services at agreed levels kontinuitet usluga Sposobnost za upravljanje rizicima i događajima koji bi mogli imati ozbiljan utjecaj na uslugu ili usluge kako bi se kontinuirano pružaju usluge na dogovorenim nivoima service level agreement - SLA documented agreement between the service provider and customer that identifies services and service targets NOTE 1 A service level agreement can also be established between the service provider and a supplier, an internal group or a customer acting as a supplier. NOTE 2 A service level agreement can be included in a contract or another type of documented agreement. ugovor o razini usluge - SLA dokumentirani dogovor između pružatelja usluga i kupca koji identificira usluge i ciljeve službe NAPOMENA 1 ugovor o razini usluge također može biti uspostavljen između pružatelja usluga i dobavljača, interne skupine ili kupca koji djeluje kao dobavljač. NAPOMENA 2 Ugovor o razini usluge može biti uključeni u ugovor ili drugu vrstu dokumentiranog sporazuma. service management set of capabilities and processes to direct and control the service provider's activities and resources for the design, transition, delivery and improvement of services to fulfil the service requirements upravljanje uslugama set sposobnosti i procesa za upravljanje i kontrolu aktivnosti davatelja usluga i resursa za projektiranje, tranziciju, isporuku i poboljšanje usluga u cilju ispunjavanja zahtjeva usluga
 35. Neki pojmovi prema ISO/IEC 20000-1 (2/2) Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 35 service management system - SMS management system to direct and control the service management activities of the service provider NOTE 1 A management system is a set of interrelated or interacting elements to establish policy and objectives and to achieve those objectives. NOTE 2 The SMS includes all service management policies, objectives, plans, processes, documentation and resources required for the design, transition, delivery and improvement of services and to fulfil the requirements in this part of ISO/IEC 20000. NOTE 3 Adapted from the definition of “quality management system” in ISO 9000:2005. sistem za upravljanje uslugama - SMS Sistem upravljanja za upravljanje i kontrolu aktivnosti upravljanja u službi davatelja usluga NAPOMENA 1 Sistem upravljanja je skup međusobno povezanih ili među-interaktivnih elemenata sa uspostavljenom politikom i ciljevima, te postizanjem tih ciljeva. NAPOMENA 2 SMS uključuje sve politike upravljanja uslugama, ciljeve, planove, procese, dokumentaciju i resurse potrebne za projektiranje, tranziciju, isporuku i poboljšanje usluga kroz zadovoljenje zahtjeva ISO/IEC 20000. NAPOMENA 3 Prilagođeno iz definicije "sistem upravljanja kvalitetom ISO 9000:2005" u. service provider organization or part of an organization that manages and delivers a service or services to the customer NOTE A customer can be internal or external to the service provider's organization. dobavljač usluga organizacija ili dio organizacije koja upravlja i pruža uslugu ili usluge za kupca NAPOMENA kupac može biti unutarnja ili vanjska organizacija davatelja usluga. service request request for information, advice, access to a service or a pre-approved change zahtjev za servis zahtjev za informacije, savjete, pristup usluzi ili pred-odobrene promjene service requirement needs of the customer and the users of the service, including service level requirements, and the needs of the service provider zahtjev usluge potrebe kupca i korisnika usluga, uključujući i zahtjeve o nivou usluge, kao i potrebe davatelja usluga
 36. Što je standard ISO/IEC 20000-1? Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 36 Standard ISO/IEC 20000-1 objavljen je od strane Međunarodne organizacije za standarde (ISO) i on je certifikacijski. Zamjenjuje standard BS 15000 i predstavlja međunarodno prihvaćenu standard za upravljanje IT uslugama. Standard se većim dijelom temelji na sadržaju BS 15000, ali tako posložen da odgovara i bude harmoniziran sa ostalim međunarodnim standardima. Standard je dobro podržan i oslanja se na druge dokumente uključujući srodan standard ISO/IEC 20000- 2, koji predstavlja Kodeks prakse Upravljanja IT Uslugama sa široko prihvaćenim smjernicom IT Infrastructure Library (ITIL®). Po svojoj namjeni, ISO/IEC 2000-1 je skup zahtjeva koje se MORA ispuniti, ako se želi certificirati uspostavljeni, održavani i poboljšavani sistem upravljanja uslugama.
 37. Kome je namijenjen IS/IEC 20000-1? Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 37 Prije svega, standard pomaže organizacijama da: • steknu uvid u kvalitetu usluga koje isporučuju, • specificiraju sve procese, i • stvore sliku o tome šta bi trebalo unaprediti radi povećanja kvaliteta usluga. Kada se govori o primjeni standarda ISO/IEC 20000, misli se prvenstveno na ispunjavanje zahtjeva danih u ISO/IEC 20000-1:2011, dok su ostali dokumenti u okviru ovog standarda smjernice namijenjene da pomognu organizaciji da se na što bolji i lakši način ispune zahtjeve.
 38. Familija standarda ISO/IEC 20000 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 38  ISO/IEC 20000-1:2011 (Part 1: Service management system requirements) bliže opisuje sistem upravljanja uslugama (SMS - Service Management System). Njime su obuhvaćeni svi zahtjevi koje bi organizacija trebalo da ispuni u cilju planiranja, uspostavljanja, primjene, provođenja, nadgledanja, revidiranja, održavanja i poboljšavanja Service Management sistema. Standard sadrži ukupno 256 zahtjeva, podijeljenih u 6 grupa, a koji se odnose na dizajn, promjenu, isporuku u poboljšanje usluga.  ISO/IEC 20000-2:2012 (Part 2: Guidance on the application of service management systems) sadrži smjernice (upute) za primjenu SMS-a, na osnovu zahtjeva opisanih u ISO 20000-1. Sadrži primjere i prijedloge primjene sistema, a omogućava organizacijama da na što vjerodostojniji način interpretiraju i primjene ISO/IEC 20000-1.  ISO/IEC TR 20000-3:2009 (Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1): Odnosi se na definiranje opsega i primjenljivosti standarda ISO/IEC 20000-1 u određenoj organizaciji. Dopunjuje dokument ISO 20000-2, koji sadrži opća iskustva i može pomoći, kako organizacijama koje posluju prema navedenom standardu, tako i organizacijama koje su zainteresirane da uvedu standard ISO/IEC 20000-1 u svoje poslovanje.  ISO/IEC TR 20000-4:2010 (Part 4: Process reference model) bliže opisuje i olakšava primjenu modela procjene procesa, opisanog standardom ISO/IEC 15504 (IT - Process assessment ). Model opisan ovim standardom je logičan prikaz elemenata procesa u okviru upravljanja uslugama koji se mogu provoditi na osnovnom nivou. On opisuje sve procese na apstraktnom nivou, uključujući i procese SMS-a opisanih u ISO/IEC 20000-1 standardu.  ISO/IEC TR 20000-5:2010 (Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1) predstavlja primjer plana implementacije, koji daje bliže upute kako primijeniti SMS u cilju ispunjavanja zahtjeva opisanih ISO 20000-1 standardom. Obuhvaća savjete u vezi kojim redom bi trebalo planirati i primjeniti poboljšanja. ZAHTJEVI Primjeri (ITIL) Opseg Procjena procesa Plan implementacije
 39. Koristi od primjene ISO/IEC 20000 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 39 • Usuglašenost IT usluga sa poslovnim ciljevima, • Stvaranje okvira za poboljšanje kvalitete usluga, • Usporedivost sa najboljima iz područja IT usluga, • Smanjenje rizika i troškova IT usluga, • Stvaranje neophodne hijerarhije i kulture u okviru same organizacije, • Stvaranje konkurentske prednosti kroz promoviranje stabilnih i isplativih usluga, • Kreiranje stabilnog okvira koji potiče automatizaciju u upravljanju uslugama. Standard ISO/IEC 20000 pruža pomoć organizaciji u vidu sagledavanja i poboljšanja nivoa IT usluga i demonstracije sposobnosti organizacije da ispuni sve neophodne zahtjeve korisnika. Konkretne koristi koje primjena ovog standarda može se prikazati kroz:
 40. Sistem upravljanja servisom (SMS) prema ISO/IEC 20000-1:2011 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 40 Kupci (i ostale zainteresirane strane) Kupci (i ostale zainteresirane strane) Zahtjevi za uslugom Usluga SMS - zahtjevi •Odgovornost uprave •Upravljanje procesima drugih strana •Dokumentacija za upravljanje •Upravljanje resursima •Uspostava i poboljšanje SMS Projektiranje i tranzicija nove usluge ili promjena usluga Procesi isporuka usluga •Upravljanje kapacitetom •Kontinuitet usluga i dostupnost •Upravljanje nivoima servisa •Izvještavanje o uslugama •Upravljanje sigurnošću •Računovodstvo za usluge Kontrolni procesi • Upravljanje konfiguracijom • Upravljanje promjenama • Upravljanje verzijama i primjena Procesi razlučivosti • Upravljanje incidentima i zahtjevima usluge • Upravljanje problemima Procesi odnosa • Upravljanje poslovnim odnosima • Upravljanje dobavljačima
 41. Faze implementacije ISO/IEC 20000-1 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 41 1) Imenujte tim i definirajte Vašu strategiju Usvajanje sistema upravljanja mora biti strateška odluka cijele organizacije. Važno je da Vaša Uprava bude uključena u process. Oni odlučuju o poslovnoj strategiji koju učinkovit sistem upravljanja podržava. U dodatku, trebate odabrati tim koji će razvijati i implementirati Vaš sistem upravljanja. 2) Identificirajte potrebe edukacije Članovi tima koji su odgovorni za implementaciju i održavanje sistema upravljanja trebaju znati sve detalje o primjenjivom standardu. Postoji velik izbor seminara i radionica koji su dostupni kako bi zadovoljili Vaše potrebe. 3) Procijenite Vaše opcije za konzultante Neovisni konzultanti će Vas moći savjetovati oko izvedivog, objektivnog strateškog plana, sa što manje troška za implementaciju. 4) Izradite priručnik sustava upravljanja Vaš priručnik sistema upravljanja treba opisivati politiku i poslovanje Vaše tvrtke. Kroz priručnik, pružit ćete točan opis organizacije i najbolju praksu koja je primijenjena kako bi kontinuirano ispunjavali očekivanja Vaših klijenata. 5) Izradite procedure Procedure opisuju procese Vaše organizacije i najbolju praksu kako postići te procese. Ove procedure trebaju odgovoriti na slijedeća pitanja za svaki proces: Zašto? Tko? Kada? Gdje? Što? 6) Implementirajte Vaš sistem upravljanja Komunikacija i edukacija su ključni za uspješnu implementaciju. Tokom faze implementiranja, Vaša će organizacija raditi prema ovim procedurama koje su razvijene kako bi dokumentirale i demonstrirale učinkovitost sistema upravljanja. 7) Razmotrite potrebu procjene stanja Možete odabrati da se održi procjena stanja implementiranog sistema upravljanja od strane certifikacijske kuće. Njena svrha je identificiranje područja nesukladnosti i omogućavanje da se ta područja poprave prije nego krenete u proces akreditirane certifikacije. Dobivanje nesukladnosti znači da određeni dio Vašeg sistema upravljanja nije usklađen sa zahtjevima norme.
 42. Implementacija ISO/IEC 20000-1 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 42 1 Svijest Vizija i opseg Procjena Grubi plan 2 Poslovni slučaj Sponzor 3 Program Plan Upravljanje programom 4 Proces Uspostava sistema upravljanja Definiranje politika, planova, SLA Razvoj procesa i procedura Monitoring Kontinuirano poboljšanje 5 Ljudi Definiranje i alociranje uloga Mjerenje kompetentnosti Identificirati promjenu kulture Potrebe Komunikaciona strategija 6 Tehnologija Pregled postojećeg slupa alata Definiranje zahtjeva tehnologije Razvoj opcija Implementacija alata 7 Certifikacija Odabira vanjskog auditora Pred-certifikacijski audit Certifikacijski audit Ukazivanje na kontrole 8 Mjerenje koristi Održavanje Usklađenost Proširenje opsega
 43. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 43
 44. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 44
 45. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 45
 46. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 46
 47. ITSMS Kakva je sprega ISMS i ITSM ? Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 47 ISMS
 48. ISO/IEC 20013:2012 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 48 Smjernica za integralni implementaciju ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1 ITSM Information technology — Security techniques — Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1
 49. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 49
 50. Prednosti integracije ISMS i ITSM Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 50 Odnos između informacijske sigurnosti i upravljanja uslugama je tako usko vezan da su mnoge organizacije prepoznale prednosti usvajanja oba standarda ISO/IEC 27001 za informacijsku sigurnost, i ISO/IEC 20000-1 za upravljanje uslugama. Postoji niz prednosti u provedbi integriranog sistema upravljanja koji će uzeti u obzir ne samo usluge koje se pružaju, nego i zaštitu informacija. Te prednosti se mogu postići implementacijom prvo jednog pa onda drugog sistema, ili oba standardi implementirati istodobno. Uprava i organizacijski procesi, posebno, može izvući korist iz sličnosti i zajedničkih ciljeva oba standarda.
 51. Ključne prednosti integracije ISMS i ITSM uključuju Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 51 a)kredibilitet, internim i vanjskim kupcima organizacije, učinkovite i sigurne usluge; b)niže cijene cjelovitog programa dvaju projekata, gdje se postiže i upravljanje uslugama i sigurnost informacija što su dio strategije organizacije; c) smanjenje vrijeme provedbe zbog integriranog razvoja zajedničkih procesa oba standarda; d)eliminacija nepotrebnih dupliciranja; e)veće razumijevanje međusobnih stavova od strane menadžmenta usluga i sigurnosnog osoblja; f) organizacija certificirana za ISO/IEC 27001 će lakše ispuniti zahtjeve za informacijsku sigurnost u ISO/IEC 20000-1:2011.
 52. Područje primjene standarda ISO/IEC 27013:2012 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 52 a) implementirati ISO/IEC 27001, kada je ISO/IEC 20000-1 već implementiran, ili obrnuto; b) provoditi implementaciju istodobno po ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1; c) integrirati postojeće ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1 sisteme upravljanja. Ovaj Međunarodni standard fokusira se isključivo na integriranu provedbu ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1. U praksi, ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1 mogu biti integrirani s ostalim sistemima upravljanja, kao što su npr. ISO 9001 i ISO 14001, itd. Ovaj međunarodni standard daje smjernice za integriranu provedbu ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1, za one organizacije koje se namjeravaju bilo:
 53. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 53 KONCEPT ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001 pruža model za uspostavljanje, implementaciju, upravljanje, nadzor, pregled, održavanje i usavršavanje ISMS u cilju zaštite informacijske imovine. Informacijska imovina obuhvaća informacije u bilo kojem obliku, pohranjene u bilo kojem obliku, a koristi se za bilo koju svrhu, od strane ili okruženju organizacije. Da bi se postigla sukladnost s ISO/IEC 27001, organizacija treba implementirati ISMS koji se temelji na procesu procjene rizika kako bi identificirala rizike za informacijsku imovinu. Kao dio ovog posla, organizacija treba odabrati, implementirati, nadzirati i pregledati razne mjere za upravljanje tim rizicima. Ove mjere su poznate kao kontrole. Organizacija mora odrediti prihvatljive razine rizika, uzimajući u obzir poslovne zahtjeve i definirane zahtjeve. Primjeri definiranih zahtjeva su zakonski i regulatorni zahtjevi ili ugovorne obveze. ISO/IEC 27001 mogu koristiti bilo koje vrste i veličine organizacije. KONCEPT ISO/IEC 20000-1 ISO/IEC 20000-1 može biti korišten od strane organizacija, ili dijelova organizacije, koje koriste ili pružaju usluge. To dodaje vrijednost i za kupca i davatelja usluga. Međutim, svi procesi obuhvaćeni standardom su kontrolirani od strane davatelja usluga, i on je jedini koji može postići sukladnost s ISO/IEC 20000-1. Standard se prvenstveno bavi osiguranjem da usluge ispunjavaju uvjete usluga i osiguravaju vrijednost i za kupca i davatelja usluga. Upravljanje uslugama usmjerava i nadzire aktivnosti i sredstva davatelja usluge u dizajnu, razvoju, tranziciji, isporuci i poboljšanju usluga u cilju da ispuni zahtjeve usluga u dogovoru sa svojim kupcima. Da bi se ispunili zahtjevi standarda, davatelj usluga bi morao provesti niz određenih procesa. To su procesi, kao npr.: upravljanje incidentima, upravljanje promjenama i upravljanje problema, itd. Upravljanje sigurnošću je jedan procesa u ISO/IEC 20000-1. ISO/IEC 20000-1 može se koristiti bilo koje vrste i veličine organizacije.
 54. Usporedba koncepata ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 54 Specifično za ISO/IEC 27001 •Klasifikacija informacijske imovine •Upravljanje informacijskom Imovinom Dijeljeni dijelovi (djelomično su isti, djelomično se razlikuju) Specifično za ISO/IEC 20000-1 •Budžetiranje i vođenje troškova usluga •Upravljanje poslovnim odnosima •Dizajn i tranzicija novih i izmijenjenih usluga •Upravljanje nivoom usluge •Upravljanje kapacitetom •Upravljanje promjenama •Upravljanje konfiguracijom •Upravljanje dokumentima •Upravljanje incidentima •Upravljanje problemima •Upravljanje razvojem i verzijama •Upravljanje resursima •Upravljanje rizikom •Odgovornosti i ovlaštenja •Upravljanje sigurnošću •Upravljanje kontinuitetom poslovanja •Upravljanje podugovaračima Zajednički dijelovi (identični za obadva standarda) •Kontinuirano poboljšavanje •Zakonska i regulativna usuglašenost •Preispitivanje od strane rukovodstva •PDCA •Trening i svijest •Upravljanje dokumentima ISO/IEC 27001 ISO/IEC 20000-1 ORGANIZACIJA Fokus na informacijsku imovinu Fokus na uslugu
 55. Odnos između informacijske imovine u ISO/IEC 27001 i konfiguracijskog elementa (CI) u ISO/IEC 20000-1 Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 55 Informacijska imovina Informacijska imovina koja se ne koristi u okviru SM CI CI koji nisu dio informacijske imovine Informacijska imovina koja je CI CI = Configuration Item – element koji treba biti kontroliran vezano za isporuku usluge ili usluga
 56. Ilustracija odnosa standarda i upravljanja incidentima Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 56 ISO/IEC 27001 Upravljanje incidentima ISO/IEC 20000-1 Upravljanje incidentima Incidenti uvjetovani servisom i sigurnošću Trebaju li dva sistema upravljanja incidentima? Trebaju li dva Help-deska za evidenciju incidenata?
 57. Integracija procesa sigurnosti u organizaciju Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 57 CSO - Chief Security Officer – je najviša izvršna korporacijska funkcija odgovorna vrhovnoj upravi za sigurnost. CSO je direktno odgovoran za identifikaciju, razvoj, implementaciju i održavanje procesa sigurnosti kroz postupke smanjivanja rizika, odgovore na incidente, smanjenje izloženosti svim oblicima rizika, uspostavu politike i procedura sigurnosti. Top menadžment CSO Odbor za sigurnost Po definiciji članovi su: • Menadžeri ISMS, ITSM, QMS, OHSAS, ... • Predstavnici nekih od zainteresiranih strana • Vanjski suradnici - konzultanti Vanjski suradnici – specijalisti sa iskustvom Tim za procjenu rizika Sektor 1 Sektor 2 Sektor n
 58. Kako do kvalitetnog ISMS & ITSM ? Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 58 Postani i ostani kompetentan Izbori se za budžet Izbori se za podršku uprave Upravljaj sa IS (C-I-A) Isporučuj ugovorenu uslugu (SLA) Analiziraj postignute rezultate Predloži poboljšanje
 59. Povezanost ISO/IEC 27001:2005 i ISO/IEC 20000-1:2011 (1/2) Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 59
 60. Povezanost ISO/IEC 27001:2005 i ISO/IEC 20000-1:2011 (2/2) Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 60
 61. Primjer usporedbe definicije pojmova u ISMS i ITSM Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 61
 62. Dr. Zdenko Adelsberger ISO 20000 i ISO 27001 integracija za bolji IT 62
Publicité