Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

cariera profesionala.ppt

  1. CARIERA PROFESIONALĂ DEFINIRE CARIERA = succesiune de poziţii şi posturi ocupate de o persoană în timpul vieţii. O persoană poate avea o carieră de scurtă durată sau de lungă durată, dar şi mai multe cariere în acelaşi timp sau succesive în timp. MANAGEMENTUL CARIEREI înseamnă un efort planificat, organizat şi formalizat de echilibrare a intereselor profesionale individuale cu nevoile de resurse umane ale organizaţiei.
  2. CARIERA PROFESIONALĂ DRUMURI ÎN CARIERĂ. TIPURI DE DRUMURI ÎN CARIERĂ DRUMUL TRANZITORIU Este specific persoanelor care fac schimbări permanente în carieră, în fiecare an sau o dată la doi ani. Aceste schimbări implică mişcări laterale în interiorul organizaţiei sau de la o organizaţie la alta. Pentru cei din afară ele apar ca semne de instabilitate, însă pentru cel în cauză reprezintă o reflectare a intereselor lui în schimbare. Nevoia de afiliere este mică, sunt puternice nevoia de a fi în centrul atenţiei şi cea de schimbare. Motivaţia este dată de varietatea sarcinilor, salariul ridicat, obiective de muncă precise.
  3. CARIERA PROFESIONALĂ DRUMUL HOMEOSTATIC Presupune angajamentul în carieră într-un câmp de activitate pe viaţă, în aceeaşi organizaţie. Schimbările majore sunt rare, interesul pentru mobilitatea verticală este redus, sunt preferate muncile de detaliu care cer un grad înalt de profesionalism. Se focalizează pe valorile morale. Motivaţia în muncă este dată de relaţiile interpersonale, climatul organizaţional sănătos, nevoia de perfecţionare şi de stabilitate a postului.
  4. CARIERA PROFESIONALĂ DRUMUL SPIRALAT Este un proces ciclic în interiorul căruia schimbările majore intervin la fiecare perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Ciclul cuprinde: stabilirea într-un domeniu de activitate, atingerea unei perioade de plictiseală, explorarea altor posibilităţi, schimbarea domeniului. Personalitatea corespunzătoare este introvertită, intelectuală şi axată mai mult pe latura teoretică. Sunt importante: autonomia, independenţa în acţiune, calitatea şi creativitatea. Prudenţa şi spiritul practic pot fi înlocuite cu impulsivitatea deciziilor. Motivaţiile în muncă sunt: dezvoltarea personală şi autonomia.
  5. CARIERA PROFESIONALĂ DRUMUL LINIAR Seamănă cu modelul tradiţional de carieră. Personalitatea este dominată de nevoia de împlinire organizaţională. Puterea de muncă este mare ca şi importanţa acordată puterii şi controlului. Domină o viziune globală. Sursele motivaţiei sunt: dominaţia, puterea, relaţiile interpersonale, posibilitatea de a perfecţiona abilităţile de supervizare.
  6. CARIERA PROFESIONALĂ ALEGEREA TIPURILOR DE ORGANIZAŢII Alegerea tipului de organizaţii are impact asupra tipului de carieră dorit. Pe lângă alegerea drumului în carieră este importantă şi opţiunea pentru un tip de organizaţie corespunzător nevoilor specifice de dezvoltare profesională. După J. Sonnenfeld se regăsesc 4 tipuri de organizaţii în funcţie de: 1. modul de intrare- plecare din organizaţie; 2. mişcările care au loc în interiorul organizaţiei.
  7. CARIERA PROFESIONALĂ I. ECHIPA DE BASEBALL Este tipul de organizaţie care valorizează creativitatea şi garantează într-o anumită măsură securitatea postului. Spiritul de echipă este fundamental pentru lucru. Angajamentul faţă de organizaţie este slab, rulajul de personal este ridicat. Tipuri de organizaţii : companii specializate în telecomunicaţii, relaţii publice, firme de avocaţi, firme de investiţii, consultanţă. Recomandat pentru persoanele care doresc să urmeze un drum tranzitoriu.
  8. CARIERA PROFESIONALĂ II. CLUBUL Este tipul de organizaţie care asigură securitatea postului şi pune preţ pe angajamentul oamenilor faţă de valorile ei. Structurile acestui model sunt puternic ierarhizate.Tipuri de organizaţii: companii de aviaţie, bănci, agenţii guvernamentale, instituţii militare. Această organizaţie este recomandată persoanelor care doresc să urmeze un drum liniar.
  9. CARIERA PROFESIONALĂ III. FORTĂREAŢA Este genul de organizaţie care reuşeşte să supravieţuiască într-o economie concurenţială puternică, reuşind să facă faţă crizelor. Pentru lungi perioade, personalul are stabilitatea postului. Tipuri de organizaţii: companii din sectorul resurselor naturale, publicitate. Această organizaţie este recomandată persoanelor care doresc să urmeze un drum spiralat sau liniar în carieră.
  10. CARIERA PROFESIONALĂ IV. ACADEMIA Reprezintă organizaţiile care sunt dominante într-un sector de activitate. Acestea favorizează dezvoltarea personală prin sisteme de carieră bine elaborate. Managementul lor este interesat să reţină şi să valorifice oamenii talentaţi. Tipuri de organizaţii: companii din sectorul automobilelor, produselor electronice, farmaceuticelor. Se recomandă persoanelor care urmează un drum homeostatic, în spirală şi liniar ( într-o oarecare măsură).
Publicité