Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Waarom, wat en hoe van het Elena-lespakket

1 231 vues

Publié le

Waarom, wat en hoe van het Elena-lespakket

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Waarom, wat en hoe van het Elena-lespakket

 1. 1. www.elena-learning.eu derk.sassen@gmail.com
 2. 2. Situatieschets 2010 (zwart-wit) Duits in Nederland • Extra-curriculair, dus: • geen eindtermen, • geen leergang (‘methode’), • geen ‘vak’-leerkrachten, • geen ‘uren’ • Wel: enthousiastelingen die via • knippen/plakken materiaal bij thema’s zoeken • en graag een ‘methode’ willen want o.a. • gerichter en minder tijdrovend Nederlands in Duitsland • Extra-curriculair, dus: • geen eindtermen, • geen leergang (‘methode’), • geen ‘vak’-leerkrachten, • geen ‘uren’ • Wel: enthousiastelingen die via • knippen/plakken materiaal bij thema’s zoeken • en een ‘methode’ wat • gerichter en minder tijdrovend zouden vinden derk.sassen@gmail.com
 3. 3. Situatieschets 2010 (zwart-wit) Geen Duits in Nederland • Extra-curriculair dus • geen opleiding, geen/te weinig kennis van de buurtaal • geen uren, etc. Geen Nederlands in Duitsland • Extra-curriculair dus • geen opleiding, geen/te weinig kennis van de buurtaal • geen uren, etc. derk.sassen@gmail.com
 4. 4. Geboorte van Elena • 1.1.2010: EU-subsidie voor een ‘methode’ voor de buurtalen Frans, Duits en Nederlands in de eerste 2 jaar van het basisonderwijs • Steun met online leeromgeving met video, audio, flitskaarten, oefeningen en gedetailleerde lesplannen • Waarom subsidie, waarom leeromgeving? Zie vorige dia’s! derk.sassen@gmail.com
 5. 5. Testgebied van Elena derk.sassen@gmail.com
 6. 6. Testgebied van Elena • Getest in de partnerregio’s – 2 regio’s waar Engels verplicht en andere talen extra-curriculair zijn (Limburg, NRW) – 2 regio’s waar een andere taal dan Engels verplicht is (Frans in Saarland/Baden-Württemberg) – 1 regio waarin de buurtaal een van de landstalen is (Nederlands in Wallonië) • Conclusie: Elena past het best bij het niet- verplichte, extra-curriculaire buurtaalonderwijs in NRW en Limburg derk.sassen@gmail.com
 7. 7. derk.sassen@gmail.com Intervieuw met Petra Ozek, leerkracht aan OBS De Schatkist in Eygelshoven Petra geeft sinds een naar of 10 Duits en vertelt over o.a. nascholing en lesmateriaal (1,28 tt 2,53 over lesmateriaal en het Elena-pakket
 8. 8. derk.sassen@gmail.com
 9. 9. • 80 uur extra • doeltaal DE (met ‘leerlijn’) • In ontwikkeling: prototype met doeltaal NL onderbouw.elena-learning.eu middenbouw.elena-learning.eu • afgerond online 80 uur • doeltalen en brontalen DE, FR en NL derk.sassen@gmail.com
 10. 10. www.elena-learning.eu  Kinderen tussen 5 en 10  Ook online kennismaking met de buurtaal  Elena onderbouw: NL, DE en FR  Elena middenbouw: prototype NL  In en buiten school (online, gratis)  Veel steun voor leerkracht, o.a. via gedetailleerde lesplannen derk.sassen@gmail.com
 11. 11. Luisteren • Ik begrijp versjes, liedjes en verhalen over vertrouwde onderwerpen. • Ik begrijp aanwijzingen in de klas begrijpen. • Ik begrijp het als iemand me groet en mij vragen stelt over mijn naam of leeftijd of waar ik woon. • Ik begrijp het als iemand mij iets vertelt over hobby’s/vrije tijd of mij hierover iets vraagt. • Ik begrijp het als iemand mij vraagt waar ik (niet) van houd en/of mij vertelt waar hij (niet) van houdt. Lezen • Ik begrijp eenvoudige instructies. • Ik begrijp teksten met informatie over vertrouwde onderwerpen (verhaal, rijmpje met plaatjes). • Ik begrijp vertrouwde gebruiksteksten (whatsappje: hoe het gaat, of je komt, e.d.). Spreken • Ik kan vertellen wat ik ga doen. • Ik kan met anderen praten over een spel dat we samen spelen. • Ik kan vertellen hoe ik me voel. • Ik kan vertellen wat ik wil of niet wil (aan tafel, op school, op sport, e.d.). • Ik kan vertellen waar ik (niet) van houd. Schrijven • Ik kan woorden en zinnen overschrijven. • Ik kan woorden in een zin in de goede volgorde zetten (DE/NL). Leerdoelen (volgens A1 Europees referentiekader)
 12. 12. Schijf van 5 voor de gezonde talenles derk.sassen@gmail.com
 13. 13. Presentatie - context Oefenen
 14. 14. De leerlingen zien vijf plaatjes uit het prentenboek en luisteren naar het verhaal. Daarna slepen ze de plaatjes in de goede volgorde. Wanneer de leerlingen met de muis over het plaatje gaan, worden er verschillende delen omcirkeld. Als de leerlingen hierop klikt, horen ze het woord dat daarbij hoort. Match. Op het scherm verschijnt een plaatje en vier geluidsknoppen. Als de leerlingen op de geluidsknop klikken, horen ze een woord en slepen het plaatje naar de goede geluidsknop. Memory. Als de leerlingen op een plaatje klikken, wordt het omgedraaid en horen ze het woord. De plaatjes die geen paar vormen, draaien zich automatisch weer om. Oefentypes leeromgeving derk.sassen@gmail.com
 15. 15. Match (variant) Op het scherm staat een plaatje met vier geluidsknoppen. Als leerlingen op de geluidsknop klikken, horen ze een woord en slepen het plaatje naar de goede geluidsknop. Op het digitale bord staat een plaatje met een geluidsknop. Door op de knop te klikken, horen de leerlingen het woord. Als ze op de pijltjes klikken, kunnen ze het volgende of vorige plaatje. Zo kunnen ze kleuren, getallen en zelfstandige naamwoorden oefenen. Hier kunnen de leerlingen op dezelfde manier (hele) werkwoorden oefenen (de hulp- en/of modale werkwoorden worden niet apart geoefend). Dit type bestaat alleen in de middenbouw. Hier kunnen de leerlingen bijvoeglijke naamwoorden oefenen. Ze lezen een Nederlands woord en kunnen via de audioknop de tegenstelling horen (warm-koud, kort-lang etc.). Dit type bestaat alleen in de middenbouw. Oefentypes Elena leeromgeving derk.sassen@gmail.com
 16. 16. derk.sassen@gmail.com die Sü___igkeit opa der Fu___ oma die Gro___mutter snoep der Gro___vater voet gro___ voetballen wei___ groot Fu___ball spielen wit Bekijk het plaatje hiernaast. Het is de Duitse letter ß. In het Duits noemen ze het een scharfes-s of een es-tset. De letter is ontstaan uit een oude s en een oude z. Op een Duits toetsenbord heeft de letter een aparte toets. Mensen die geen Duits toetsenbord hebben, typen in plaats van de sz een dubbele ss. Trek de letter over.
 17. 17. derk.sassen@gmail.com lange o als in Sophie korte o als in Sonne 1 Sophie   2 Sonne   3 froh   4 Wolke   5 rot   6 Mond   7 Computer   8 oben   9 kommen   10 Socken   11 Rock   12 Hose   Stap 1 Bekijk de woorden hieronder en luister. Let op de lange o. Stap 2 Kleur de lange o in ieder woord rood: zoals in Sophie. Stap 3 Luister dan naar de woorden. Let op de korte o. Stap 4 Kleur de korte letter o geel: zoals in die Sonne. Stap 5 Luister naar de woorden. Is de o in het woord lang of kort? Kruis aan.
 18. 18. Werkblad 9.6b.pdf
 19. 19. derk.sassen@gmail.com Elena middenbouw –taak Voorkennis - kleuren, lichaamsdelen, getallen t/m 6 Dobbelsteen met 6 of minder ogen Male ein Tier  mit dem Kopf von einer Ziege  mit 1/2/3/4/5/6 blauen/braunen/grünen/schwarzen/weißen/gelben Augen und 1/2/3 großen oder 4/5/6 kleinen Ohren  mit dem Körper von einem Küken  mit 1/2/3/4/5/6 Flügeln von einem Huhn  mit 1/2/3 dicken oder 4/5/6 dünnen Beinen von einem Pferd  mit dem grünen/braunen/gelben/schwarzen/orangenen/weißen Fell von einem Schwein

×