Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xarxes informàtiques Daniel Navarro

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Xarxes informàtiques

Daniel Navarro
4t A
Índex
Sistemes de numeració

1

1. Xarxes informàtiques

3

2. Parts d’una xarxa informàtica

4

- Router

4

- Commutador...
Sistemes de numeració
Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric
que utilitza dos sí...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Xarxes informàtiques Daniel Navarro

 1. 1. Xarxes informàtiques Daniel Navarro 4t A
 2. 2. Índex Sistemes de numeració 1 1. Xarxes informàtiques 3 2. Parts d’una xarxa informàtica 4 - Router 4 - Commutador o Switch 4 - Targeta de xarxa 4 - Transmissió de dades 5 3. Configuració de la Xarxa 7 - Adreça MAC 7 - Adreça IP 7 4. Arquitectura de xarxes 8 5. Sistemes operatius 1
 3. 3. Sistemes de numeració Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric que utilitza dos símbols : el 0 i l’1 El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Per convertir números del sistema decimal al binari utilitzem una taula com la següent: 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potències de 2, a la dreta de tot hi tenim 20 Després 21 ,22,etc. És a dir, a la dreta de tot hi posem el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2;1,4,8,16,32… A partir del número decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 en aquells números de la taula que no utilitzo(els 0 a l’esquerra no serveixen per res). Exemple: Converteix el número 150 a codi binari 256 128 1 64 0 32 0 16 1 8 0 4 1 2 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumem 128+16+4+2 dóna 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també ala taula. Copiem el número binari a la taula Exemple: Quin és l’equivalent decimal del número binari 10101111? 256 0 128 1 64 0 32 1 16 0 8 1 4 1 2 1 1 1 El resultat és la suma de 128+32+8+4+2+1= 175. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1
 4. 4. 1 Byte 1 Kbyte 1 Mbyte 1 Gbyte 1 Tbyte 8bits 1024bytes 1024 Kbytes 1024 Mbytes 1024 Gbytes 2
 5. 5. 1. Xarxes Informàtiques Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada. 3
 6. 6. 2. Parts d’una xarxa informàtica Router: Aparell que permet connectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a través de la línia telefònica. Commutador o switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinadors a la xarxa. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. Targeta de xarxa: Placa que hi ha dins l’ordinador que ens permet connectar el cable de xarxa de l’ordinador al switch 4
 7. 7. Transmissió de dades: Mitjà utilitzat per a transmetre de la informació pot ser de quatre tipus  Cable de coure de parells trenats. És el cable més utilitzat en xarxes domèstiques i empreses.  Cable Coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica.  Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. 5
 8. 8.  Mitjà sense fil (Wi-Fi) La informació es transmet per ones de ràdio. 6
 9. 9. 3.Configuració de la xarxa  Adreça MAC. Número que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest número ve definit de fàbrica i és diferent per a cada ordinador.  Adreça IP. Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil de 192.168.0.190. 7
 10. 10. 4. Arquitectura de Xarxa L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositiu. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura. • Bus: Els ordinadors surten d’un punt central • Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. 8
 11. 11. • Estrella: Els ordinadors es connecten a un través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. • Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 9
 12. 12. 5. Sistemes operatius  Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic i permet l’execució normal de la resta d’operacions.  Tipus de sistemes operatius • Windows • Linux. Programari lliure. 10

×