PAT 12 KH T4

S
SekRenProduction Executive à SekRen

Peperiksaan Akhir Tahun 2012 Kemahiran Hidup Tahun 4

Peperiksaan Akhir Tahun
Oktober 2012
Tahun 4
Kemahiran Hidup (SK)
Satu jam
NAMA : __________________________________
TAHUN : ________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A, dan
Bahagian B. Jawab semua soalan.
Kemahiran
Hidup
Oktober 2012
(60 minit)
DISEMAK OLEH:
…………………………………
( PN. NURHUZAIMA BINTI MAHZAN )
Ketua Panitia Kemahiran Hidup
DISEDIAKAN OLEH:
…………………………………
( EN. BISMI BIN AB. RAHIM )
Guru Kemahiran Hidup
DISAHKAN OLEH:
…………………………………
( PN. FAUDZIAH BINTI HAMZAH )
Guru Penolong Kanan Kurikulum
Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12
F:BARSKBGPAT 12 KH T4 2
Bahagian A
Pilih jawapan yang paling tepat.
1. Berikut adalah peraturan keselamatan am di
bengkel kecuali ________.
A) jangan bawa beg ke dalam bengkel
B) memakai barang perhiasan
C) tutup suis sebelum meninggalkan bengkel
D) buka tingkap dan pintu sebelum bekerja
2. Apakah bahagian berlabel R dalam rajah di atas?
A) Bib B) Kain penutup
C) Gaun D) Apron
3. Apakah peralatan yang perlu ada di dalam
bengkel untuk tujuan rawatan kecemasan.
A) Kotak Alatan B) Alat Pemadam Api
C) Apron D) Kotak Pertologan Cemas
4. Pilih padanan yang betul.
Pereka Cipta Barang Ciptaan
A) Guglielmo Marconi Televisyen warna
B) Guglielmo Marconi Radio
C) J.L Baird Telefon
D) J.L Baird Tayar berangin
5. Contoh bentuk asas 3D ialah ________.
A) bulat B) segiempat sama
C) sfera D) segitiga
6. Manakah antara alat berikut digunakan untuk
melonggarkan dan mengetatkan bolt dan nat.
A) B)
C) D)
7. Rajah di atas menunjukkan mesin pengasah
pensil. Bahagian manakah yang berfungsi
untuk memusingkan perumah pensil.
A) O B) Q
C) P D) R
8. Apakah maklumat yang terkandung dalam
kad kerja?
I. Maklumat tentang reka bentuk projek
II. Langkah kerja
III. Peralatan dan bahan yang digunakan
IV. Harga barang yang digunakan
A) I dan II B) I dan III
C) III dan IV D) I, II dan III
9. Apakah alat yang digunakan untuk mengapit
benda kerja?
A) Penahan tepi B) Ragum kakak tua
C) Pengapit D) Ragum kayu
10. Rajah di atas menunjukkan ________.
A) Pembaris L B) Pembaris keluli
C) Sesiku L D) Pengukur keluli
11. Terdapat dua jenis arus elektrik iaitu arus
ulang alik dan ________.
A) arus deras B) arus tinggi rendah
C) arus terus D) arus bumi
R
O P Q
R
Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12
F:BARSKBGPAT 12 KH T4 3
Soalan 12 dan 13 berdasarkan rajah di bawah.
12. Simbol komponen di atas ialah ________.
A) wayar B) bateri
C) mentol D) suis
13. Apakah fungsi komponen tersebut?
A) Memegang mentol
B) Mengeluarkan cahaya
C) Membekalkan tenaga elektrik
D) Mengalirkan arus elektrik
14. ______ digunakan untuk menanggalkan kesan cat.
A) kerosin B) spirit metil
C) loysen kuning D) serbuk pencuci
15. Contoh agen pembersih ialah ______.
A) kerosin B) spirit metil
C) loysen kuning D) serbuk pencuci
16. Pilih padanan yang betul.
Jenis Tumbuhan Hiasan
A) Pokok renek Pokok bunga raya
B) Pokok naungan Pokok pinang raja
C) Pokok palma Pokok hemigrapis
D) Penutup bumi Pokok kaktus
17. Manakah antara biji benih bunga semusim
berikut adalah biji benih bunga matahari?
A) B)
C) D)
18. Manakah antara alat perkebunan berikut
adalah gunting pemangkas?
A) B)
C) D)
19. Rajah di atas menunjukkan tanaman hiasan
yang dipenuhi rumpai. Apakah aktiviti yang
perlu dilakukan?
A) Menggembur B) Mencantas
C) Merumput D) Menyiram
20. Berdasarkan maklumat di atas, Pn. Zaharah
ialah seorang ______.
A) pemborong B) usahawan
C) peniaga D) pembeli
21. Kajian untuk mendapatkan maklumat barang
yang boleh dijual diperoleh daripada ______.
I. temu bual
II. pemerhatian
III. guru kelas
IV. soal selidik
A) I ,II dan III B) I, II dan IV
C) I, III dan IV D) II, III dan IV
Nama : Pn. Zaharah
Produk : Kek dan Biskut
Bangunan : Kilang Kek Dan Biskit Zibra
Perkakasan : Mesin berteknologi tinggi
Pekerja : 20 orang
Pasaran : Dalam negeri dan luar negara
Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12
F:BARSKBGPAT 12 KH T4 4
22. Rajah di atas menunjukkan proses
mengumpulkan dan mengelaskan maklumat
melalui cara ______.
A) temu bual B) pemerhatian
C) ceramah D) soal selidik
23. Ciri-ciri pembekal yang harus dipilih adalah _____.
I. jarak yang lebih dekat
II. harga yang lebih murah
III. kualiti barang yang rendah
IV. pembekal yang sombong
A) I dan lI B) I dan lIl
C) Il dan Ill D) lII danIV
24. Sumber modal boleh didapati melalui cara berikut
kecuali _____.
A) Rakan kongsi
B) Wang simpanan
C) Meminjam daripada saudara mara dan rakan-
rakan
D) Mengutip derma
25. Rumus yang digunakan untuk menentukan harga
jualan ialah _____.
A) harga jualan = harga belian – untung
B) harga jualan = harga belian + untung
C) harga jualan = harga belian x untung
D) harga jualan = untung + rugi
26. Apakah maklumat pembungkusan yang
ditunjukkan di atas?
A) kod bar B) tanda SIRIM
C) tanda halal D) kandungan bahan
27. Promosi ialah ______.
A) membuat persediaan untuk menjalankan
perniagaan secara teratur
B) satu kaedah atau cara untuk memberitahu
dan mempengaruhi pengguna untuk
membeli sesuatu barang
C) tingkah laku penjual terhadap pembeli
D) jumlah wang yang digunakan untuk
membeli barang jualan.
28. Rajah di atas menerangkan ciri-ciri Y. Y
adalah ______.
A) ciri-ciri pembungkusan yang menarik
B) layanan baik terhadap pelanggan
C) etika penjual
D) maklumat tentang pembekal
29. Penyataan di atas menerangkan tentang
______.
A) modal B) perbelanjaan
C) pendapatan D) hutang lapuk
Pendapatan – Perbelanjaan = Untung / Rugi
30. Rumus di atas adalah cara pengiraan untung
atau rugi dalam perniagaan. Manakah antara
berikut menunjukkan seseorang peniaga itu rugi.
A) RM 25.00 – RM 20.00 = RM 5.00
B) RM 17.00 – RM 20.00 = RM 3.00
C) RM 65.00 – RM 50.00 = RM 15.00
D) RM 10.00 + RM 5.00 = RM 20.00
30 Markah
Jumlah wang yang diperoleh
hasil jualan barang
adilMenjaga kebersihan
dan alam sekitar
Y
jujur Menepati
masa dan janji
Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12
F:BARSKBGPAT 12 KH T4 5
Bahagian B
1. Nayatakan fungsi alatan tangan di bawah.
2. Susun semula langkah kerja bagi penyediaan medium semaian di bawah ini dengan menulis nombor dari 1
hingga 5 di dalam kotak yang disediakan.
Tapis bahan untuk mengasingkan batu dan ketulan tanah.
bbbbbbbbbbbbbbbb
Gunakan baldi kecil untuk menyukat bahan mengikut nisbah, 2 bahagian
tanah loam, 1 bahagian bahan organik dan 1 bahagian pasir sungai.
Sediakan alatan tangan dan bahan untuk membuat campuran medium
semaian.
Masukkan medium ke dalam bekas semaian dan ratakannya.
bbbbbbbbbbbb
Campurkan dan gaul tanah loam, bahan organik dan pasir sungai yang
telah disukat sehingga sebati.
Mengetatkan dan melonggarkan skru kepala belah
Memegang, mencengkam, membentuk dan memotong
Mengapit benda kerja
Menukul atau mengetuk paku kecil
Mengukur dan memindahkan jarak
…………………………………
…………………………………
a)
…………………………………
…………………………………
b)
…………………………………
…………………………………
c)
…………………………………
…………………………………
d)
…………………………………
…………………………………
e)
5 Markah
5 Markah
Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12
F:BARSKBGPAT 12 KH T4 6
3. Tandakan ( / ) bagi penyataan yang betul dan ( X ) penyataan yang salah.
a) Contoh produk kebersihan ialah ubat gigi, sabun mandi dan syampu. ( )
b) Litar siri membolehkan arus elektrik mengalir melalui dua laluan sahaja. ( )
c) Nisbah campuran medium penanaman ialah 3 : 2 : 1. ( )
d) Unsur nutrien yang penting dalam medium untuk tumbesaran anak pokok ialah
nitrogen (N), fosforus (P) dan kalium (K).
( )
e) Kumpulan sasaran bagi peniaga koperasi sekolah ialah ibu bapa dan pekerja kantin. ( )
4. Kira dan kemudian lengkapkan ruang yang digelapkan dalam jadual di bawah ini.
Borang Rekod Jualan
Jenis Barang: Pensel
Tarikh Penambahan (Unit) Jumlah Jualan (Unit) Baki (Unit)
1 Oktober 100 ▬ 100
4 Oktober ▬ 45 55
9 Oktober ▬ 30 25
15 Oktober ▬ 125
17 Oktober ▬ 60
23 Oktober ▬ 35
26 Oktober 100 ▬
31 Oktober ▬ 65
~ KERTAS SOALAN TAMAT ~
5 Markah
5 Markah

Contenu connexe

Tendances

RBT TAHUN 4RBT TAHUN 4
RBT TAHUN 4arrisha qaisara
2.4K vues8 diapositives
KH TEKNIKAL PMR trial 2013 KH TEKNIKAL PMR trial 2013
KH TEKNIKAL PMR trial 2013 Smk Gelam
2.8K vues31 diapositives
Rbt t4Rbt t4
Rbt t4sumandaklast
130 vues7 diapositives
Soalan rbt tahun 4Soalan rbt tahun 4
Soalan rbt tahun 4shah1979
880 vues7 diapositives

Tendances(20)

RBT TAHUN 4RBT TAHUN 4
RBT TAHUN 4
arrisha qaisara2.4K vues
KH TEKNIKAL PMR trial 2013 KH TEKNIKAL PMR trial 2013
KH TEKNIKAL PMR trial 2013
Smk Gelam2.8K vues
Rbt t4Rbt t4
Rbt t4
sumandaklast130 vues
Soalan rbt tahun 4Soalan rbt tahun 4
Soalan rbt tahun 4
shah1979880 vues
46538614 kertas-soalan-kh-tahun-646538614 kertas-soalan-kh-tahun-6
46538614 kertas-soalan-kh-tahun-6
Roslaili Abdullah1.7K vues
PPT 14 KH T5PPT 14 KH T5
PPT 14 KH T5
SekRen29 vues
PAT 14 KH T5PAT 14 KH T5
PAT 14 KH T5
SekRen23 vues
Pksr 2015  rbt t4Pksr 2015  rbt t4
Pksr 2015 rbt t4
Norhisyam Abidin998 vues
PKSR1 12 KH T4PKSR1 12 KH T4
PKSR1 12 KH T4
SekRen25 vues
Ujian bulanan 2 thn 4Ujian bulanan 2 thn 4
Ujian bulanan 2 thn 4
Juradi Durjari4.8K vues
Khb kt percubaan 2013Khb kt percubaan 2013
Khb kt percubaan 2013
Cikgu Halimahtun1.8K vues
Ujian 1 tingkatn 3Ujian 1 tingkatn 3
Ujian 1 tingkatn 3
Rafidah Ismail78 vues
30soal skl30soal skl
30soal skl
Abdul Karim1K vues
Soalan tahun-5-set-1Soalan tahun-5-set-1
Soalan tahun-5-set-1
Bie Judith2.4K vues
Rbt tahun 5 2015 Rbt tahun 5 2015
Rbt tahun 5 2015
shah19793.2K vues
Soalan khb ujian formatifSoalan khb ujian formatif
Soalan khb ujian formatif
smk tanah merah1.4K vues

Similaire à PAT 12 KH T4

PPT 15 RBT T5PPT 15 RBT T5
PPT 15 RBT T5SekRen
191 vues7 diapositives
Kh pksr 1 2012Kh pksr 1 2012
Kh pksr 1 2012amirqayyum
6.7K vues6 diapositives
Kh thn 5 akhir thn 2009Kh thn 5 akhir thn 2009
Kh thn 5 akhir thn 2009Kayhebat
266 vues10 diapositives

Similaire à PAT 12 KH T4(20)

PPT 15 RBT T5PPT 15 RBT T5
PPT 15 RBT T5
SekRen191 vues
Kh pksr 1 2012Kh pksr 1 2012
Kh pksr 1 2012
amirqayyum6.7K vues
Soalan Ramalan PMR KHB -PTN, Ujian Progresif 2014Soalan Ramalan PMR KHB -PTN, Ujian Progresif 2014
Soalan Ramalan PMR KHB -PTN, Ujian Progresif 2014
inclassroom.blogspot.com1.4K vues
Kh thn 5 akhir thn 2009Kh thn 5 akhir thn 2009
Kh thn 5 akhir thn 2009
Kayhebat266 vues
Soalan kemahiran hidup tahun 4Soalan kemahiran hidup tahun 4
Soalan kemahiran hidup tahun 4
Riduan Mohd Yassin925 vues
Kh y6Kh y6
Kh y6
Haniza Hossen999 vues
Reka cipta2Reka cipta2
Reka cipta2
Joanne Joseph711 vues
Pksr2 Kh Thn5Pksr2 Kh Thn5
Pksr2 Kh Thn5
Juradi Durjari5.4K vues
Soalan rbt-akhir-tahun-4Soalan rbt-akhir-tahun-4
Soalan rbt-akhir-tahun-4
Fatimah Din1.4K vues
Sma n-cawasSma n-cawasSma n-cawasSma n-cawas
Sma n-cawasSma n-cawas
Kamil1610526 vues
LATSOL UJIAN SEKOLAH 2022LATSOL UJIAN SEKOLAH 2022
LATSOL UJIAN SEKOLAH 2022
Kasmadi Rais284 vues
Soalan kh thn 5 (2010)Soalan kh thn 5 (2010)
Soalan kh thn 5 (2010)
Aini Zakiah Zakaria606 vues
Soal uas kwu campur x dan xiSoal uas kwu campur x dan xi
Soal uas kwu campur x dan xi
Sudanis Hariyanto4.7K vues
Reka ciptaReka cipta
Reka cipta
Jue Ayub1.5K vues
Soalan khb teras ting.2 Soalan khb teras ting.2
Soalan khb teras ting.2
Intan Isahak3.8K vues
Soalan pksr2 rbt thn 4Soalan pksr2 rbt thn 4
Soalan pksr2 rbt thn 4
Hasnah Annuar2.1K vues

Plus de SekRen

PPT 15 TMK T4PPT 15 TMK T4
PPT 15 TMK T4SekRen
60 vues5 diapositives
PPT 14 TMK T4PPT 14 TMK T4
PPT 14 TMK T4SekRen
58 vues7 diapositives
PPT 15 PK T4PPT 15 PK T4
PPT 15 PK T4SekRen
84 vues7 diapositives
PPT 15 PK T3PPT 15 PK T3
PPT 15 PK T3SekRen
61 vues9 diapositives
PPT 15 PK T2PPT 15 PK T2
PPT 15 PK T2SekRen
50 vues9 diapositives

Plus de SekRen(20)

PPT 15 TMK T4PPT 15 TMK T4
PPT 15 TMK T4
SekRen60 vues
PPT 14 TMK T4PPT 14 TMK T4
PPT 14 TMK T4
SekRen58 vues
PPT 15 PK T4PPT 15 PK T4
PPT 15 PK T4
SekRen84 vues
PPT 15 PK T3PPT 15 PK T3
PPT 15 PK T3
SekRen61 vues
PPT 15 PK T2PPT 15 PK T2
PPT 15 PK T2
SekRen50 vues
PPT 15 PJ T4PPT 15 PJ T4
PPT 15 PJ T4
SekRen278 vues
PPT 15 MT T4 K2PPT 15 MT T4 K2
PPT 15 MT T4 K2
SekRen103 vues
PKBS2 15 MT T4 K2PKBS2 15 MT T4 K2
PKBS2 15 MT T4 K2
SekRen72 vues
PKBS2 15 MT T4 K1PKBS2 15 MT T4 K1
PKBS2 15 MT T4 K1
SekRen76 vues
PKBS1 15 MT T4 K1PKBS1 15 MT T4 K1
PKBS1 15 MT T4 K1
SekRen34 vues
PAT 15 TMK T4PAT 15 TMK T4
PAT 15 TMK T4
SekRen41 vues
PAT 15 PK T3PAT 15 PK T3
PAT 15 PK T3
SekRen11 vues
PAT 15 MT K1 T4PAT 15 MT K1 T4
PAT 15 MT K1 T4
SekRen188 vues
PPT 14 PK T2PPT 14 PK T2
PPT 14 PK T2
SekRen15 vues
PPT 14 PJ T2PPT 14 PJ T2
PPT 14 PJ T2
SekRen25 vues
PPT 08 PSV T3PPT 08 PSV T3
PPT 08 PSV T3
SekRen134 vues
PKSR2 10 PSV T6PKSR2 10 PSV T6
PKSR2 10 PSV T6
SekRen20 vues
PKSR2 10 PSV T5PKSR2 10 PSV T5
PKSR2 10 PSV T5
SekRen49 vues
PAT 14 PSV T6PAT 14 PSV T6
PAT 14 PSV T6
SekRen43 vues

PAT 12 KH T4

 • 1. Peperiksaan Akhir Tahun Oktober 2012 Tahun 4 Kemahiran Hidup (SK) Satu jam NAMA : __________________________________ TAHUN : ________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A, dan Bahagian B. Jawab semua soalan. Kemahiran Hidup Oktober 2012 (60 minit) DISEMAK OLEH: ………………………………… ( PN. NURHUZAIMA BINTI MAHZAN ) Ketua Panitia Kemahiran Hidup DISEDIAKAN OLEH: ………………………………… ( EN. BISMI BIN AB. RAHIM ) Guru Kemahiran Hidup DISAHKAN OLEH: ………………………………… ( PN. FAUDZIAH BINTI HAMZAH ) Guru Penolong Kanan Kurikulum
 • 2. Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12 F:BARSKBGPAT 12 KH T4 2 Bahagian A Pilih jawapan yang paling tepat. 1. Berikut adalah peraturan keselamatan am di bengkel kecuali ________. A) jangan bawa beg ke dalam bengkel B) memakai barang perhiasan C) tutup suis sebelum meninggalkan bengkel D) buka tingkap dan pintu sebelum bekerja 2. Apakah bahagian berlabel R dalam rajah di atas? A) Bib B) Kain penutup C) Gaun D) Apron 3. Apakah peralatan yang perlu ada di dalam bengkel untuk tujuan rawatan kecemasan. A) Kotak Alatan B) Alat Pemadam Api C) Apron D) Kotak Pertologan Cemas 4. Pilih padanan yang betul. Pereka Cipta Barang Ciptaan A) Guglielmo Marconi Televisyen warna B) Guglielmo Marconi Radio C) J.L Baird Telefon D) J.L Baird Tayar berangin 5. Contoh bentuk asas 3D ialah ________. A) bulat B) segiempat sama C) sfera D) segitiga 6. Manakah antara alat berikut digunakan untuk melonggarkan dan mengetatkan bolt dan nat. A) B) C) D) 7. Rajah di atas menunjukkan mesin pengasah pensil. Bahagian manakah yang berfungsi untuk memusingkan perumah pensil. A) O B) Q C) P D) R 8. Apakah maklumat yang terkandung dalam kad kerja? I. Maklumat tentang reka bentuk projek II. Langkah kerja III. Peralatan dan bahan yang digunakan IV. Harga barang yang digunakan A) I dan II B) I dan III C) III dan IV D) I, II dan III 9. Apakah alat yang digunakan untuk mengapit benda kerja? A) Penahan tepi B) Ragum kakak tua C) Pengapit D) Ragum kayu 10. Rajah di atas menunjukkan ________. A) Pembaris L B) Pembaris keluli C) Sesiku L D) Pengukur keluli 11. Terdapat dua jenis arus elektrik iaitu arus ulang alik dan ________. A) arus deras B) arus tinggi rendah C) arus terus D) arus bumi R O P Q R
 • 3. Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12 F:BARSKBGPAT 12 KH T4 3 Soalan 12 dan 13 berdasarkan rajah di bawah. 12. Simbol komponen di atas ialah ________. A) wayar B) bateri C) mentol D) suis 13. Apakah fungsi komponen tersebut? A) Memegang mentol B) Mengeluarkan cahaya C) Membekalkan tenaga elektrik D) Mengalirkan arus elektrik 14. ______ digunakan untuk menanggalkan kesan cat. A) kerosin B) spirit metil C) loysen kuning D) serbuk pencuci 15. Contoh agen pembersih ialah ______. A) kerosin B) spirit metil C) loysen kuning D) serbuk pencuci 16. Pilih padanan yang betul. Jenis Tumbuhan Hiasan A) Pokok renek Pokok bunga raya B) Pokok naungan Pokok pinang raja C) Pokok palma Pokok hemigrapis D) Penutup bumi Pokok kaktus 17. Manakah antara biji benih bunga semusim berikut adalah biji benih bunga matahari? A) B) C) D) 18. Manakah antara alat perkebunan berikut adalah gunting pemangkas? A) B) C) D) 19. Rajah di atas menunjukkan tanaman hiasan yang dipenuhi rumpai. Apakah aktiviti yang perlu dilakukan? A) Menggembur B) Mencantas C) Merumput D) Menyiram 20. Berdasarkan maklumat di atas, Pn. Zaharah ialah seorang ______. A) pemborong B) usahawan C) peniaga D) pembeli 21. Kajian untuk mendapatkan maklumat barang yang boleh dijual diperoleh daripada ______. I. temu bual II. pemerhatian III. guru kelas IV. soal selidik A) I ,II dan III B) I, II dan IV C) I, III dan IV D) II, III dan IV Nama : Pn. Zaharah Produk : Kek dan Biskut Bangunan : Kilang Kek Dan Biskit Zibra Perkakasan : Mesin berteknologi tinggi Pekerja : 20 orang Pasaran : Dalam negeri dan luar negara
 • 4. Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12 F:BARSKBGPAT 12 KH T4 4 22. Rajah di atas menunjukkan proses mengumpulkan dan mengelaskan maklumat melalui cara ______. A) temu bual B) pemerhatian C) ceramah D) soal selidik 23. Ciri-ciri pembekal yang harus dipilih adalah _____. I. jarak yang lebih dekat II. harga yang lebih murah III. kualiti barang yang rendah IV. pembekal yang sombong A) I dan lI B) I dan lIl C) Il dan Ill D) lII danIV 24. Sumber modal boleh didapati melalui cara berikut kecuali _____. A) Rakan kongsi B) Wang simpanan C) Meminjam daripada saudara mara dan rakan- rakan D) Mengutip derma 25. Rumus yang digunakan untuk menentukan harga jualan ialah _____. A) harga jualan = harga belian – untung B) harga jualan = harga belian + untung C) harga jualan = harga belian x untung D) harga jualan = untung + rugi 26. Apakah maklumat pembungkusan yang ditunjukkan di atas? A) kod bar B) tanda SIRIM C) tanda halal D) kandungan bahan 27. Promosi ialah ______. A) membuat persediaan untuk menjalankan perniagaan secara teratur B) satu kaedah atau cara untuk memberitahu dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barang C) tingkah laku penjual terhadap pembeli D) jumlah wang yang digunakan untuk membeli barang jualan. 28. Rajah di atas menerangkan ciri-ciri Y. Y adalah ______. A) ciri-ciri pembungkusan yang menarik B) layanan baik terhadap pelanggan C) etika penjual D) maklumat tentang pembekal 29. Penyataan di atas menerangkan tentang ______. A) modal B) perbelanjaan C) pendapatan D) hutang lapuk Pendapatan – Perbelanjaan = Untung / Rugi 30. Rumus di atas adalah cara pengiraan untung atau rugi dalam perniagaan. Manakah antara berikut menunjukkan seseorang peniaga itu rugi. A) RM 25.00 – RM 20.00 = RM 5.00 B) RM 17.00 – RM 20.00 = RM 3.00 C) RM 65.00 – RM 50.00 = RM 15.00 D) RM 10.00 + RM 5.00 = RM 20.00 30 Markah Jumlah wang yang diperoleh hasil jualan barang adilMenjaga kebersihan dan alam sekitar Y jujur Menepati masa dan janji
 • 5. Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12 F:BARSKBGPAT 12 KH T4 5 Bahagian B 1. Nayatakan fungsi alatan tangan di bawah. 2. Susun semula langkah kerja bagi penyediaan medium semaian di bawah ini dengan menulis nombor dari 1 hingga 5 di dalam kotak yang disediakan. Tapis bahan untuk mengasingkan batu dan ketulan tanah. bbbbbbbbbbbbbbbb Gunakan baldi kecil untuk menyukat bahan mengikut nisbah, 2 bahagian tanah loam, 1 bahagian bahan organik dan 1 bahagian pasir sungai. Sediakan alatan tangan dan bahan untuk membuat campuran medium semaian. Masukkan medium ke dalam bekas semaian dan ratakannya. bbbbbbbbbbbb Campurkan dan gaul tanah loam, bahan organik dan pasir sungai yang telah disukat sehingga sebati. Mengetatkan dan melonggarkan skru kepala belah Memegang, mencengkam, membentuk dan memotong Mengapit benda kerja Menukul atau mengetuk paku kecil Mengukur dan memindahkan jarak ………………………………… ………………………………… a) ………………………………… ………………………………… b) ………………………………… ………………………………… c) ………………………………… ………………………………… d) ………………………………… ………………………………… e) 5 Markah 5 Markah
 • 6. Kemahiran Hidup Tahun 4 PAT Oktober 12 F:BARSKBGPAT 12 KH T4 6 3. Tandakan ( / ) bagi penyataan yang betul dan ( X ) penyataan yang salah. a) Contoh produk kebersihan ialah ubat gigi, sabun mandi dan syampu. ( ) b) Litar siri membolehkan arus elektrik mengalir melalui dua laluan sahaja. ( ) c) Nisbah campuran medium penanaman ialah 3 : 2 : 1. ( ) d) Unsur nutrien yang penting dalam medium untuk tumbesaran anak pokok ialah nitrogen (N), fosforus (P) dan kalium (K). ( ) e) Kumpulan sasaran bagi peniaga koperasi sekolah ialah ibu bapa dan pekerja kantin. ( ) 4. Kira dan kemudian lengkapkan ruang yang digelapkan dalam jadual di bawah ini. Borang Rekod Jualan Jenis Barang: Pensel Tarikh Penambahan (Unit) Jumlah Jualan (Unit) Baki (Unit) 1 Oktober 100 ▬ 100 4 Oktober ▬ 45 55 9 Oktober ▬ 30 25 15 Oktober ▬ 125 17 Oktober ▬ 60 23 Oktober ▬ 35 26 Oktober 100 ▬ 31 Oktober ▬ 65 ~ KERTAS SOALAN TAMAT ~ 5 Markah 5 Markah