Concurs de creatie plastica si literara 2

D
ŞCOALA GENERALĂ NR. 5 ARAD
               Director: prof. Maria Paşcalău

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ ŞI LITERARĂ

  ,, PRIMĂVARA,OGLINDITĂ ÎN OCHII COPIILOR’’
          EDIŢIA a II-a, ARAD

INSTITUŢII PARTENERE:

      INSPECTORATUL ŞCOLAR ARAD
        INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL
          Prof. Mirela Aldescu


    INSPECTOR ŞCOLAR - ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
           Prof. Raluca Martin     INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE
           Prof. Maria Tocaciu


      CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD
            DIRECTOR
           Prof. Larisa Chiţu

       BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ARAD
             DIRECTOR
            Florin Didilescu
CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ ŞI LITERARĂ
 ,,PRIMĂVARA,OGLINDITĂ ÎN OCHII COPIILOR’’
                EDIŢIA a II-a, ARAD

Organizator:


                         Director: prof.Maria Paşcalău
Coordonatori:
Prof. înv. primar Gornic Mirela
Instit. Bundiş Eleonora
Instit. Pop Ribana
Echipa de proiect:
Înv. Gavrilaş Maria
Inst. Mîrza Doina
Prof înv. primar Puterity Elena
Prof. înv. primar Crişan Marioara
Prof. înv. primar Săvan Ancuţa
Inst. Diana Lădariu
Parteneri:
ISJ Arad
CCD Arad
Biblioteca Judeţeană Arad
Şcoli din România
DATA DESFĂŞURĂRII: 25 martie 2011
APLICANTUL: Şcoala Generală nr.5 Arad


ARGUMENT
    Intenţia organizatorilor este aceea de a lansa un concurs care să antreneze un
număr cât mai mare de elevi cu înclinaţii artistice, pentru a veni în întâmpinarea
dorinţei acestora de a crea şi de a-şi face cunoscute produsele în care înglobează
sensibilitate, imaginaţie şi fantezie creativă. Concursul răspunde nevoii privind
promovarea talentelor şi spiritului de competiţie pe care elevii şi dascălii le
manifestă.
    Totodată, ne propunem să urmărim modul în care elevii ilustrează, prin
cuvânt şi culoare, emoţia prilejuită de sosirea anotimpului care trezeşte la viaţă
întreaga natură.
DESCRIEREA PROIECTULUI:

  1.SCOPUL: Stimularea potenţialului artistic creativ al elevilor şi al cadrelor
didactice, descoperirea şi atragerea în competiţie a unui număr cât mai mare de
elevi cu înclinaţii artistice.

  2.OBIECTIVE:
  • stimularea creativităţii elevilor din ciclul primar;
  • depistarea elevilor cu reale aptitudini plastice şi literare;
  • promovarea talentului şi a fanteziei elevilor;
  • popularizarea experienţei curriculare şi extracurriculare a cadrelor didactice
   îndrumătoare;
  • abordarea croscurriculară(limba română,arte,tehnologii)
  • flexibilizarea ofertei de învăţare prin propunerea unei alternative
   educaţionale - concursurile şcolare;
  • realizarea unei expoziţii cu lucrările plastice premiate (pe clase) la
   Biblioteca Judeţeană Arad;
  • realizarea unei cărţi în domeniul educaţional care să cuprindă creaţiile
   literare şi plastice premiate.

  3.GRUP ŢINTĂ:
  • Elevii claselor I-IV din judeţul Arad şi din alte judeţe ale ţării
  • Învăţătorii/Institutorii din judeţul Arad şi din alte judeţe ale ţării

  4.SECŢIUNILE CONCURSULUI:
    • Creaţie literară
    • Creaţie plastică
    • Creaţie literară însoţită de creaţie plastică

  5. REGULAMENTUL CONCURSULUI
    Creaţiile literare (compuneri, poezii, eseuri) vor fi scrise de mână de către
elevii propunători, pe coală A4, pe verso regăsindu-se pe etichetă numele şi
prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
şcoala, localitatea, judeţul.
    Creaţiile plastice (picturi, afişe, colaje) vor fi realizate în tehnică de lucru la
alegere, pe suport format A4, pe verso regăsindu-se în etichetă numele şi
prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
şcoala, localitatea, judeţul.
Creaţiile literare însoţite de creaţii plastice (compuneri, poezii, eseuri) vor fi
scrise de mână de către elevii propunători, pe coală A4 şi vor fi însoţite de creaţii
plastice care să evidenţieze conţinutul creaţiilor literare.Pe verso se vor regăsi, în
etichetă,numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului
didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul
    Se vor trimite şi juriza numai lucrări care abordează tematica propusă.
    Se vor lua în considerare numai lucrările realizate de elevi.
    Fiecare clasă poate înscrie în concurs cel mult 2 (două) lucrări pentru
fiecare secţiune. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune, pentru fiecare nivel
de clasă,la fiecare secţiune şi diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor
didactice îndrumătoare.
    Taxa de participare va fi de 10 lei pentru fiecare secţiune la care este înscris
cadrul didactic coordonator şi va include cheltuielile pentru elaborarea
diplomelor,organizarea expoziţiei şi editarea unei cărţi în domeniul
educaţional,care va cuprinde lucrările premiate.


  4. PERIOADA DE DERULARE
  • 10 ianuarie 2011-lansarea concursului pe www.didactic.ro
  •  1 martie-19 martie –primirea lucrărilor şi a fişelor de înscriere
  • 20martie -24martie - selectarea lucrărilor şi organizarea expoziţiei
  • 25 martie-jurizarea lucrărilor
  • 1 aprilie –organizarea expoziţiei cu lucrările premiate la Biblioteca
   Judeţeană,,A.D. Xenopol’’ Arad
  • până în 30 aprilie 2011 se vor trimite diplome tuturor participanţilor şi
   cadrelor didactice coordonatoare.Concursul va fi mediatizat în presa locală
   şi se va finaliza cu editarea unei cărţi în domeniul educaţional,care va
   cuprinde lucrările premiate.

  •  PERSOANE DE CONTACT:
    Prof. înv. primar Gornic Mirela,tel. 0746089221
                   mirela_gornic @yahoo.com
    Instit.Bundiş Eleonora,tel.074597466
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
   Încheiat azi ……………………..
   1. Părţile contractante:
   A) ŞCOALA GENERALĂ NR. 5 ARAD, str. Udrea Nr. 22, Arad
reprezentată prin: director prof. Maria Paşcalău, telefon 0257 228378,
e-mail scoalanr5ar@yahoo.com, în calitate de Aplicant.
   B) ŞCOALA ………………………………………...............,
Strada ………………….,Nr. ……, Localitatea …………………….., Judeţul
………………tel……………………………………,e-mail…………………
repre-zentată prin ……………………………………………….........în calitate de
Partener.

   2. Obiectul contractului:
   Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre
aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare
în instituţia aplicant prin concursul naţional de educaţie plastică si literară
,,Primăvara oglindită în ochii copiilor”
   3. Grup ţintă: Elevi din clasele I-IV
   4. Obligaţiile părţilor:
   A) Aplicantul se obligă :
   - să informeze şcolile despre organizarea concursului;
   - să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
   - să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
   - să emită şi să distribuie diplomele câştigătorilor;
   - să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice
   îndrumătoare.

   B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
   - să mediatizeze concursul în şcoală;
   - să pregătească elevii pentru activitate;
   - să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
   - să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
   - să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea concursului.
Concurs de creatie plastica si literara 2
Concurs de creatie plastica si literara 2
Concurs de creatie plastica si literara 2

Recommandé

Concurs de creatie plastica si literara par
Concurs de creatie plastica si literaraConcurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literaraDia Diana
346 vues4 diapositives
Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017 par
Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017
Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017Cimpeanemese
1.9K vues9 diapositives
Regulament concurs epistolar par
Regulament concurs epistolarRegulament concurs epistolar
Regulament concurs epistolarCimpeanemese
829 vues7 diapositives
Concursul prietenii lecturii, editia a IV-a 2014 par
Concursul prietenii lecturii, editia a IV-a 2014Concursul prietenii lecturii, editia a IV-a 2014
Concursul prietenii lecturii, editia a IV-a 2014Cimpeanemese
1.8K vues13 diapositives
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017 par
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017Cimpeanemese
4K vues12 diapositives
Regulament sesiune referate par
Regulament sesiune referateRegulament sesiune referate
Regulament sesiune referateCimpeanemese
3.3K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Regulament concurs educatie ecologica caer 2017 par
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017Cimpeanemese
1.4K vues14 diapositives
Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014 par
Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014
Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014Cimpeanemese
1.1K vues15 diapositives
Sesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iii par
Sesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iiiSesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iii
Sesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iiiParaschiv Camelia
472 vues4 diapositives
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII... par
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...Paraschiv Camelia
2.2K vues10 diapositives
Caen 2017 par
Caen 2017Caen 2017
Caen 2017Cimpeanemese
4.1K vues18 diapositives
CAEN 2018 - Anexa B par
CAEN 2018 - Anexa BCAEN 2018 - Anexa B
CAEN 2018 - Anexa BCimpeanemese
3.8K vues6 diapositives

Tendances(16)

Regulament concurs educatie ecologica caer 2017 par Cimpeanemese
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Cimpeanemese1.4K vues
Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014 par Cimpeanemese
Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014
Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014
Cimpeanemese1.1K vues
Sesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iii par Paraschiv Camelia
Sesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iiiSesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iii
Sesiune on line-liceenii in concurs 2014-ed iii
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII... par Paraschiv Camelia
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Paraschiv Camelia2.2K vues
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012 par revistainfoline
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012
revistainfoline2.1K vues
Regulamentul concursului „Prietenii lecturii” 2018 par Cimpeanemese
Regulamentul concursului „Prietenii lecturii” 2018Regulamentul concursului „Prietenii lecturii” 2018
Regulamentul concursului „Prietenii lecturii” 2018
Cimpeanemese1.3K vues
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI... par Paraschiv Camelia
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016 par Emanuel Pope
Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016
Regulamentul concursului de creație literară ''Ion Creangă'' , 2016
Emanuel Pope704 vues

Similaire à Concurs de creatie plastica si literara 2

Concurs de creatie plastica si literara par
Concurs de creatie plastica si literaraConcurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literaraDia Diana
199 vues4 diapositives
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc par
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.docTRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.doc
TRADITII SI OBICEIURI-CLASA A3A.docPolianaSimizStefanes
16 vues8 diapositives
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf par
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfPolianaSimizStefanes
25 vues9 diapositives
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc par
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docPolianaSimizStefanes
78 vues9 diapositives
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc par
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.docTRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.docPolianaSimizStefanes
18 vues9 diapositives
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc par
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docPolianaSimizStefanes
11 vues8 diapositives

Similaire à Concurs de creatie plastica si literara 2(20)

Concurs de creatie plastica si literara par Dia Diana
Concurs de creatie plastica si literaraConcurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara
Dia Diana199 vues
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf par PolianaSimizStefanes
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc par PolianaSimizStefanes
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc par PolianaSimizStefanes
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Comenius multilateral 2010 2012 butea par ggreta
Comenius multilateral 2010 2012 buteaComenius multilateral 2010 2012 butea
Comenius multilateral 2010 2012 butea
ggreta1.7K vues
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012 par consiliereaelevilor
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012
0 0 0_concurs_national_2015 par Laura Balan
0 0 0_concurs_national_20150 0 0_concurs_national_2015
0 0 0_concurs_national_2015
Laura Balan364 vues
es0 concurs judetean_bucuriile_iernii_2014(1) par Cristina Masgras
es0 concurs judetean_bucuriile_iernii_2014(1)es0 concurs judetean_bucuriile_iernii_2014(1)
es0 concurs judetean_bucuriile_iernii_2014(1)
Cristina Masgras210 vues
0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1) par CIUREA VIORICA
0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)
0 simpozion scoala_si_familia_impreuna_1 (1)
CIUREA VIORICA334 vues
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni par Raluca Mariana Ciudin
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Prezentare proiect par TundeLaudat
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiect
TundeLaudat7.5K vues

Plus de Dia Diana

Good practice catalogue par
Good practice catalogueGood practice catalogue
Good practice catalogueDia Diana
1.3K vues154 diapositives
Adriana Vizental par
Adriana VizentalAdriana Vizental
Adriana VizentalDia Diana
410 vues16 diapositives
Agenda english par
Agenda englishAgenda english
Agenda englishDia Diana
545 vues1 diapositive
Despoina Felekidou par
Despoina FelekidouDespoina Felekidou
Despoina FelekidouDia Diana
356 vues9 diapositives
The role of esp and clil par
The role of esp and clil The role of esp and clil
The role of esp and clil Dia Diana
1.2K vues17 diapositives
Clil and CEFR par
Clil and CEFRClil and CEFR
Clil and CEFRDia Diana
785 vues16 diapositives

Plus de Dia Diana(20)

Good practice catalogue par Dia Diana
Good practice catalogueGood practice catalogue
Good practice catalogue
Dia Diana1.3K vues
Adriana Vizental par Dia Diana
Adriana VizentalAdriana Vizental
Adriana Vizental
Dia Diana410 vues
Agenda english par Dia Diana
Agenda englishAgenda english
Agenda english
Dia Diana545 vues
Despoina Felekidou par Dia Diana
Despoina FelekidouDespoina Felekidou
Despoina Felekidou
Dia Diana356 vues
The role of esp and clil par Dia Diana
The role of esp and clil The role of esp and clil
The role of esp and clil
Dia Diana1.2K vues
Clil and CEFR par Dia Diana
Clil and CEFRClil and CEFR
Clil and CEFR
Dia Diana785 vues
Nicoleta Savu-Romania par Dia Diana
 Nicoleta Savu-Romania Nicoleta Savu-Romania
Nicoleta Savu-Romania
Dia Diana310 vues
Zofia Kordala-Poland par Dia Diana
Zofia Kordala-PolandZofia Kordala-Poland
Zofia Kordala-Poland
Dia Diana247 vues
Planificarea activităților din săptămâna par Dia Diana
Planificarea activităților din săptămânaPlanificarea activităților din săptămâna
Planificarea activităților din săptămâna
Dia Diana565 vues
My Ideal City par Dia Diana
My Ideal CityMy Ideal City
My Ideal City
Dia Diana581 vues
Policoro 2011 par Dia Diana
Policoro 2011Policoro 2011
Policoro 2011
Dia Diana270 vues
Comenius la arad romania par Dia Diana
Comenius la arad romaniaComenius la arad romania
Comenius la arad romania
Dia Diana295 vues
Meeting project-aranjuez-final par Dia Diana
Meeting project-aranjuez-finalMeeting project-aranjuez-final
Meeting project-aranjuez-final
Dia Diana305 vues
The italian-and-the-lucan-folk-music par Dia Diana
The italian-and-the-lucan-folk-musicThe italian-and-the-lucan-folk-music
The italian-and-the-lucan-folk-music
Dia Diana825 vues
Italian food par Dia Diana
Italian foodItalian food
Italian food
Dia Diana26.6K vues
Turkish food par Dia Diana
Turkish foodTurkish food
Turkish food
Dia Diana3.5K vues

Concurs de creatie plastica si literara 2

 • 1. ŞCOALA GENERALĂ NR. 5 ARAD Director: prof. Maria Paşcalău CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ ŞI LITERARĂ ,, PRIMĂVARA,OGLINDITĂ ÎN OCHII COPIILOR’’ EDIŢIA a II-a, ARAD INSTITUŢII PARTENERE: INSPECTORATUL ŞCOLAR ARAD INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL Prof. Mirela Aldescu INSPECTOR ŞCOLAR - ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR Prof. Raluca Martin INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE Prof. Maria Tocaciu CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD DIRECTOR Prof. Larisa Chiţu BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ARAD DIRECTOR Florin Didilescu
 • 2. CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ ŞI LITERARĂ ,,PRIMĂVARA,OGLINDITĂ ÎN OCHII COPIILOR’’ EDIŢIA a II-a, ARAD Organizator: Director: prof.Maria Paşcalău Coordonatori: Prof. înv. primar Gornic Mirela Instit. Bundiş Eleonora Instit. Pop Ribana Echipa de proiect: Înv. Gavrilaş Maria Inst. Mîrza Doina Prof înv. primar Puterity Elena Prof. înv. primar Crişan Marioara Prof. înv. primar Săvan Ancuţa Inst. Diana Lădariu Parteneri: ISJ Arad CCD Arad Biblioteca Judeţeană Arad Şcoli din România DATA DESFĂŞURĂRII: 25 martie 2011 APLICANTUL: Şcoala Generală nr.5 Arad ARGUMENT Intenţia organizatorilor este aceea de a lansa un concurs care să antreneze un număr cât mai mare de elevi cu înclinaţii artistice, pentru a veni în întâmpinarea dorinţei acestora de a crea şi de a-şi face cunoscute produsele în care înglobează sensibilitate, imaginaţie şi fantezie creativă. Concursul răspunde nevoii privind promovarea talentelor şi spiritului de competiţie pe care elevii şi dascălii le manifestă. Totodată, ne propunem să urmărim modul în care elevii ilustrează, prin cuvânt şi culoare, emoţia prilejuită de sosirea anotimpului care trezeşte la viaţă întreaga natură.
 • 3. DESCRIEREA PROIECTULUI: 1.SCOPUL: Stimularea potenţialului artistic creativ al elevilor şi al cadrelor didactice, descoperirea şi atragerea în competiţie a unui număr cât mai mare de elevi cu înclinaţii artistice. 2.OBIECTIVE: • stimularea creativităţii elevilor din ciclul primar; • depistarea elevilor cu reale aptitudini plastice şi literare; • promovarea talentului şi a fanteziei elevilor; • popularizarea experienţei curriculare şi extracurriculare a cadrelor didactice îndrumătoare; • abordarea croscurriculară(limba română,arte,tehnologii) • flexibilizarea ofertei de învăţare prin propunerea unei alternative educaţionale - concursurile şcolare; • realizarea unei expoziţii cu lucrările plastice premiate (pe clase) la Biblioteca Judeţeană Arad; • realizarea unei cărţi în domeniul educaţional care să cuprindă creaţiile literare şi plastice premiate. 3.GRUP ŢINTĂ: • Elevii claselor I-IV din judeţul Arad şi din alte judeţe ale ţării • Învăţătorii/Institutorii din judeţul Arad şi din alte judeţe ale ţării 4.SECŢIUNILE CONCURSULUI: • Creaţie literară • Creaţie plastică • Creaţie literară însoţită de creaţie plastică 5. REGULAMENTUL CONCURSULUI Creaţiile literare (compuneri, poezii, eseuri) vor fi scrise de mână de către elevii propunători, pe coală A4, pe verso regăsindu-se pe etichetă numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător şcoala, localitatea, judeţul. Creaţiile plastice (picturi, afişe, colaje) vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport format A4, pe verso regăsindu-se în etichetă numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător şcoala, localitatea, judeţul.
 • 4. Creaţiile literare însoţite de creaţii plastice (compuneri, poezii, eseuri) vor fi scrise de mână de către elevii propunători, pe coală A4 şi vor fi însoţite de creaţii plastice care să evidenţieze conţinutul creaţiilor literare.Pe verso se vor regăsi, în etichetă,numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul Se vor trimite şi juriza numai lucrări care abordează tematica propusă. Se vor lua în considerare numai lucrările realizate de elevi. Fiecare clasă poate înscrie în concurs cel mult 2 (două) lucrări pentru fiecare secţiune. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune, pentru fiecare nivel de clasă,la fiecare secţiune şi diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. Taxa de participare va fi de 10 lei pentru fiecare secţiune la care este înscris cadrul didactic coordonator şi va include cheltuielile pentru elaborarea diplomelor,organizarea expoziţiei şi editarea unei cărţi în domeniul educaţional,care va cuprinde lucrările premiate. 4. PERIOADA DE DERULARE • 10 ianuarie 2011-lansarea concursului pe www.didactic.ro • 1 martie-19 martie –primirea lucrărilor şi a fişelor de înscriere • 20martie -24martie - selectarea lucrărilor şi organizarea expoziţiei • 25 martie-jurizarea lucrărilor • 1 aprilie –organizarea expoziţiei cu lucrările premiate la Biblioteca Judeţeană,,A.D. Xenopol’’ Arad • până în 30 aprilie 2011 se vor trimite diplome tuturor participanţilor şi cadrelor didactice coordonatoare.Concursul va fi mediatizat în presa locală şi se va finaliza cu editarea unei cărţi în domeniul educaţional,care va cuprinde lucrările premiate. • PERSOANE DE CONTACT: Prof. înv. primar Gornic Mirela,tel. 0746089221 mirela_gornic @yahoo.com Instit.Bundiş Eleonora,tel.074597466
 • 5. ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE Încheiat azi …………………….. 1. Părţile contractante: A) ŞCOALA GENERALĂ NR. 5 ARAD, str. Udrea Nr. 22, Arad reprezentată prin: director prof. Maria Paşcalău, telefon 0257 228378, e-mail scoalanr5ar@yahoo.com, în calitate de Aplicant. B) ŞCOALA ………………………………………..............., Strada ………………….,Nr. ……, Localitatea …………………….., Judeţul ………………tel……………………………………,e-mail………………… repre-zentată prin ……………………………………………….........în calitate de Partener. 2. Obiectul contractului: Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul naţional de educaţie plastică si literară ,,Primăvara oglindită în ochii copiilor” 3. Grup ţintă: Elevi din clasele I-IV 4. Obligaţiile părţilor: A) Aplicantul se obligă : - să informeze şcolile despre organizarea concursului; - să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; - să respecte termenele de desfăşurare a concursului; - să emită şi să distribuie diplomele câştigătorilor; - să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: - să mediatizeze concursul în şcoală; - să pregătească elevii pentru activitate; - să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs; - să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; - să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.