Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Diari del 27 de setembre de 2012

355 vues

Publié le

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un bon dia !! :)

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Diari del 27 de setembre de 2012

 1. 1. DIJOUS27DE SETEMBRE DEL 2012NÚM. 1743 El reglament de la llei del tabac crea un registre de les sales www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 www.facebook.com/mesandorra Més de 250 persones participen en l’acte de celebració del 50è aniversari de l’àrea de Conservació i Explotació, on es presenta un documental i un llibre amb motiu de l’efemèride. //Pàg. 8 // AGÈNCIES segueix-nos a COSSOS ESPECIALS FISCALITAT Crida als ciutadans Els estocs entre el 2010 i el 2012, exempts de l’IGI a manifestar-se El Govern aprova el projecte de llei de modificació de l’impost general indirecte (IGI) per resoldre el problema dels productes en estoc. // Pàg. 6 Els dos sindicats de la policia, SIPA i mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 CFPA, fan una crida als ciutadans a ASSOCIACIONS ESPORTIVES unir-se a la manifestació convocada Sorpresa dels clubs davant la reclamació de l’IS per dilluns vinent. El departament d’Esports envia un correu a les associacions esportives recla- //AGÈNCIES // Pàg. 7 mant-los el pagament de l’IS dos dies abans que s’acabi el termini. // Pàg. 9
 2. 2. 2 Dijous, 27 de setembre del 2012 I NFO SORTEJOS EL TEMPS Mig ennuvolat Ja pots gaudir a Andorra d’espais sense fums a tots els nostres locals ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Canillo MENÚ DEL DIA Ordino MENÚ SIDRERIA La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS Andorra la Vella MENÚS CONCERTATS “Alubias” de Tolosa, Sant Julià de Lòria arrossos al forn, clatell de lluç, llobarro, etc. AVUI DIVENDRES DISSABTE Plaça de les Fontetes BARRA DE “PINTXOS”, La Massana Tel.: 840 030 Màx. 20º Màx. 22º Màx. 20º RACIONS, ENTREPANS Plaça del Poble Andorra la Vella Mín. 8 º Mín. 10º Mín. 8º GELATS – TERRASSA Tel.: 863 456 CUINA BASCA www.bondiacafe.com bondiacafe@bondiacafe.com Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalSanta Coloma Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia Sta. Coloma Farmàcia del Pas AD400 ARINSALAv. d’Enclar, 72 C/ Major, 1 Tel.: 838 566Tel.: 722 613 Tel.: 755 860 - 352 711 EUROMILIONS Sorteig de dimarts 25 de setembre 7 25 27 48 49 1 4 LA PRIMITIVA Sorteig de dissabte 22 de setembre 16 20 31 33 34 45 Com. 10 Rei. 4 LA GROSSA DE LA PRIMITIVA Sorteig de diumenge 23 de setembre 9 17 27 34 47 Núm. clau 9 BONOLOTO Cellulem Block, centre de tractaments estètics Sorteig de dimecres 26 de setembre et presenta: 7 9 10 13 20 26LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit LA DEPILACIÓSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit Com. 24 Rei. 8GERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc Segalés C/ del Parnal, 10, 1r 1a DEFINITIVA E-LIGHTMÉS ESCALDES-ENGORDANY Fins a un 60% de pèrdua de LOTERIA NACIONAL (a 15 metres del Comú)REDACCIÓ Emilio Nárvaez, Alba Llacuna Tel. 82 55 61 pèl en les 2 primeres sessions Sorteig de dissabte 22 de setembreCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer NOMBRE DE SESSIONS PER FINALITZAR EL TRACTAMENT UNISEX 3 8 9 0 3DIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia Villacampa Màxim de 3 a 9 sessions, segons fototip de pell i sexe.COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Carme Garcia, SESSIONS CADA Fracció 3 Sèrie 6Virginia Yáñez, Meritxell Villanueva 2 MESOSDISTRIBUCIÓ Premsa Distribució Informa’t del nostreTRANSPORT DistriNor gran finançament GARANTIM Intensitat d’energia ONCEDISSENY ORIGINAL Marc Rovira 10-50 j/cm2 Sorteig de dimecres 26 de setembre ELS RESULTATS (la força habitual ésCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Tothom ho pot fer de 16 a 30 j/cm2)Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.ad LÍDERS EN TRACTAMENTS FACIALS, DE SOBREPÈS I CEL·LULITIS 3 5 6 1 1Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 + DE 100 TRACTAMENTS DIFERENTS ESTUDIATS I TESTATS
 3. 3. Dijous, 27 de setembre del 2012 3NOTÍCIESSALUTEl reglament de la llei del tabacestableix un registre de les sales// S’ha buscat l’equilibri entre preservar la salut i minimitzar els efectes econòmicsEl Govern va aprovar ahir el re- talment prohibida la presència deglament de les sales de fumadors, menors a les sales de fumadors,donant d’aquesta manera com- on, a més, no es podrà prestar cappliment al que està establert en la tipus de servei. Quant a les salesdisposició final primera de la Llei prefabricades, s’exigirà que com-de protecció contra el tabaquis- pleixin la normativa comunitàriame passiu ambiental. i que el fabricant i l’instal·lador El text té per objecte no única- nacional ho certifiquin.ment regular les condicions tèc- El ministre portaveu, Jordiniques que han de complir les sa- Cinca, va destacar que aquestles de fumadors, sinó que també reglament s’ha elaborat buscantdesenvolupa els altres aspectes l’equilibri entre la preservació dede la llei, com són la senyalitza- la salut pública i la minimitzacióció dels espais on està prohibit o dels efectes econòmics, sobre-permès fumar i els procediments tot en sectors com l’hostaleria ii els òrgans de control per po- la restauració. En aquest sentit,der assegurar així el compliment va remarcar que l’elaboració delefectiu de la llei. text ha tingut les aportacions dels Així, el reglament crea un re- col·lectius afectats, com la Confe-gistre de sales perquè es facilitin Els establiments tenen temps fins al 13 de desembre vinent per adaptar-se a la normativa. deració Empresarial, la PIME i lales tasques de vigilància i control // I. R. Unió Hotelera, entre altres.d’aquests espais als diferents òr- A partir d’ara el sector em-gans habilitats per fer les inspec- D’altra banda, el text preveu sèrie de requisits. Caldrà que es- presarial disposa d’un terminicions (Indústria, Comerç, Salut, que es puguin instal·lar dos tipus tiguin separades físicament de d’adaptació a la normativa, queMedi Ambient, Turisme i servei Les sales per a diferents de sales de fumadors, la resta dels espais d’ús comú o acaba el 13 de desembre, datade Policia, entre d’altres), per fumadors podran les d’obra i les prefabricades, dues col·lectiu i que disposin d’equipa- a partir de la qual es fa efectivaverificar que compleixen tots els opcions diferents per donar com- ments de ventilació mecànica i de l’obligació general de la prohibi-requisits establerts i alhora donar ser d’obra o pliment als principis de protecció depressió de l’aire, per assegurar ció de fumar als establiments iseguiment a les denúncies que es prefabricades de la salut dels no fumadors esta- que l’aire interior es renova peri- als espais de treball compartits, japuguin fer per l’incompliment de blerts pel legislatiu. òdicament i alhora que el fum no sigui al sector públic o al privat.la llei tant de persones com d’es- En el cas que s’opti per sales es propaga a la resta de zones dels Redacció / Andorra la Vella /tabliments. d’obra, hauran de complir una establiments o locals. Queda to- @mes_andorraORDENAMENT TERRITORIAL LICITACIONS ADJUDICACIONSAprovada la zonificació del Reposició d’un pas de Recollida d’olisterreny segons el risc d’allau vianants a la Margineda a cost zero L’executiu va adjudicar ahir laEl Govern va aprovar ahir l’estudi tament les zones urbanitzables El Govern ha tret a licitació els D’altra banda, en la sessió recollida, l’emmagatzematge ide la zonificació del terreny a An- previstes als respectius Plans treballs de reposició del pas de de consell de ministres es va l’explotació dels olis vegetalsdorra segons la seva perillositat a d’ordenació i urbanisme parro- vianants i altres millores a la acordar també la licitació de a Pirenaica de Serveis, durantcausa de l’afectació per allaus, la quial (POUP). Mentre el Govern zona de la Margineda, per un les obres per realitzar treballs un període d’un any amb lacartografia de la perillositat i la redacta i aprova el reglament que import estimatiu de 69.704 eu- de seguretat activa a les depen- possibilitat de renovar-ho percartografia de la zonificació regla- desenvoluparà la normativa, que ros, i ha obert un concurs naci- dències de la seu de la justícia, sis anys. Aquesta nova adju-mentària de la perillositat. serà aplicable a les zones de pe- onal que permetrà la recepció a l’edifici de les Columnes d’An- dicació suposarà un cost zero L’estudi havia estat sotmès a rillositat establertes per la carto- de les ofertes fins al pròxim 31 dorra la Vella. per al Govern, segons va ex-informació pública des del 23 de grafia de zonificació de la perillo- d’octubre. Aquest projecte ha estat es- plicar el ministre portaveu,maig, un període després del qual sitat, el decret aprovat ahir regula Aquest projecte té per ob- timat en 95.826 euros i ha de Jordi Cinca, que va recordars’han presentat 47 al·legacions, transitòriament les ocupacions, jectiu aconseguir una millora servir per posar-hi un sistema que fins ara l’executiu paga-de manera que la consideració utilitzacions i construccions dels significativa de la seguretat dels de detecció i alarma automàtica va 100.000 euros anuals perd’aquestes quedarà reflectida terrenys susceptibles d’afectació vianants en el tram entre el pont d’incendis, un sistema d’intru- aquest servei, dels quals se’nal decret que sortirà publicat al per allaus. A més, un cop aprovat de Santa Coloma i el pont de sió i un sistema de circuit tancat recuperaven uns 35.000. ABOPA la setmana vinent. l’estudi i la cartografia pel Go- Prat Salit, al marge esquerre del de televisió, i també per fer la re- més, en funció dels litres re- La cartografia de zonificació vern, els comuns l’hauran d’inte- riu Gran Valira i a la carretera forma de la instal·lació elèctrica collits es pot aconseguir unde la perillositat d’allaus es com- grar als seus POUP. general 1, a la zona de la Mar- de la planta baixa. retorn de 25.000 euros.pon de 49 mapes, que cobreixen Redacció / Andorra la Vella / gineda. El període d’execució Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /quasi tot el territori i més concre- @mes_andorra previst és de dos mesos. @mes_andorra @mes_andorra
 4. 4. 4 Dijous, 27 de setembre del 2012OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? E l consell de ministres va do- nar ahir el vistiplau al regla- ment de les sales de fumadors, efectes econòmics que pugui comportar, el reglament arriba una mica tard. I és que, tenint en Envia les teves cartes al director donant compliment d’aquesta compte que la nova legislació o les teves opinions manera a les disposicions de la serà vigent a mitjans de desem- a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. Llei de protecció contra el taba- bre, els empresaris i propietaris Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així quisme passiu ambiental. Tot i d’establiments disposaran de tot com la parròquia de residència. que cal reconèixer l’esforç fet per just un mes i mig per adaptar L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. mirar de consensuar el text amb els seus locals a les disposicions els diferents agents implicats, de la normativa. En molts dels tot recollint-ne les aportacions casos pot ser un termini excessi- que hi han pogut fer, i buscar vament just, fet que pot un equilibri entre la protecció comportar serioses difi- de la salut, l’objecte fonamental cultats per poder com- de la llei, i la minimització dels plir amb la normativa. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit EN XARXA Marc Pons Martell Cursa de la Dona Museu del Tabac Comú de Canillo @Marcponsmartell @CursaDonaAndEl 27 de setembre, ENTRADA GRATUÏTA 29 i 30 de setembre, ens visita la Coral La campanya de tardor de donació de sang Despres d’Anyos ara toca And la Vella! Elal Museu del Tabac per celebrar el Dia d’Arès, ciutat agermanada amb Canillo. Ens heterosexual ha començat! ANIMEU-VOS-HI!Jo 7è 10k Valls d’Andorra o 5k solidari el diaMundial de Turisme. oferiran un concert al Santuari de Meritxell donaré sang a la col·lecta de la florida primavera 30/9. Siguem nombroses!!! Servei De Política Alexandra Agenda AD Lingüística River Andorra @avetverd @AgendaADEl Servei de Política Lingüística s’uneix a les Aquest divendres 28 de setembre serà I el dia 2 d’octubre, a les 19:30, la presentació dijous l’Escena Nacional d’Andorra pre-mostres de condol per la mort de Martí Gasull, la primera oportunitat de veure el nou del llibre “Les bicicletes no es mengen” a la senta S de Shakespeare, a les Fontetes.fundador i director de Plataforma per la llengua projecte de l’Adecco Or. Universitat d’Andorra! Tots hi sou convidats http://ow.ly/dZ0V8 Comú de Sant Julià de Andorra Telecom AnyósPark / Urban Gym Cultura Andorra la Vella Lòria @AndorraTelecom @AndorraGymEncara no heu comprat l’abonament per a la El Comú avança en la redacció de diferents Passat a la fibra òptica i guanya una ‘tele’ Si t’has quedat amb ganes de més cursa,Temporada de Teatre? Aprofiteu que encara textos normatius relatius a la funció pública de 55’’, un smartphone o una tablet. Fes el vine aquest diumenge 30 als 10k Vallsesteu a temps! salt, no paguis l’alta i participa al sorteig. d’Andorra, a benefici d’UNICEF.... MITJANS Fòrum Andorra Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @bondiaLa Policia es mostra més unida que mai L’ATMCA es queixa pels llargs tràmits a la El Principat d’Andorra ja està disponible a Els policies es manifestaran davant deen les seves reivindicacions Farga de Moles www.bondia.ad Street View http://forum.ad/?p=31486 l’edifici del Govern http://bit.ly/OUbVNxwww.elperiodicdandorra.ad RTVA Diari d’Andorra RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @diariandorraReglament per cobrir les necessitats de Els comuns tindran quatre anys per po- Serveis informatius: La crisi fa que el 2012 hagin Més de 2.100 investigats per blanqueigformació dels funcionaris der cobrar les multes www.diariandorra. augmentat de manera important les consultes el 2011 http://www.diariandorra.ad/www.rtva.ad ad a la unitat de comerç... http://dlvr.it/2CvRlJ index. Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia Periòdic d’Andorra @bondia @PeriodicANDLa capital rebaixarà al 0% la cessió Google s’andorranitza Alfons Casal s’estrena com a cantant amb Revifalla abans de morir http://dlvr.obligatòria en sòl urbà consolidat www. www.elperiodicdandorra.ad Last Parasite i roda curtmetratge http:// it/2Cy5d7 #andorrabondia.ad bit.ly/UGZAxe Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dijous, 27 de setembre del 2012 5 MERCAT d e 2a MÀ i de les OPORTUNITATS DISS ABTE 29 de SETE MBRE del 2012 de les 10.00 a les 20.00 h Plaça Guillemó (les Arcades) Andorra la Vella inscripcions: 344 600 i 328 713 Col·labora: Organitza:
 6. 6. 6 Dijous, 27 de setembre del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèridel’heroïna –sintetitzada per H. Breser (Bayer, 1898)– es va 13 són els incendis provocats aquest estiu a Mallorca per un 27 de setembre de 1821utilitzar com a aspirina fins que va ser retirada el 1924? extècnic forestal, que ja ha estat detingut. Neix el filosof suís Henri-Frédéric Amiel.FISCALITAT CONFEDERACIÓ EMPRESARIALEls productes en estoc entre el Aposta per un arxiu de consultes sobre impostos2010 i el 2012, exempts de l’IGI L’advocat i soci del despatxEl consell de ministres va apro- com a màxim fins a final del 2014. Manubens i Associats Salvadorvar ahir el projecte de llei de A més, la devolució no podrà ser Balcells va ser l’encarregat ahirmodificació de l’impost general superior al percentatge de l’IGI a d’inaugurar les sessions del plaindirecte (IGI) amb l’objectiu què està sotmès el producte. de formació de la CEA per alde resoldre el problema creat D’altra banda, el Govern ha curs 2012-2013 amb una con-amb els estocs durant la transició aprofitat aquesta modificació per ferència sobre els atractius fis-d’un model a un altre d’imposi- fer correccions tècniques a la llei cals per invertir a Andorra i des Un moment de la xerrada.ció indirecta, i evitar així que els Jordi Cinca. i també per introduir un nou pa- d’Andorra. // AGÈNCIESempresaris hagin de pagar dues // T. M. ràgraf a l’article 55, que és el que Balcells va valorar l’homolo-vegades. regula l’obligació que tenen les gació dels impostos amb la resta taria molt la feina a la hisenda Així, el text preveu que els cumentació acreditativa abans empreses d’emetre una factura, d’estats d’Europa i va considerar andorrana, perquè sempre sor-importadors o els detallistes que del 28 de febrer de l’any vinent, per permetre que hi hagi modali- que, a l’espera de desenvolupar geixen dubtes arran de la llei itinguin acumulats estocs anteri- així com còpia dels estats finan- tats simplificades. D’aquesta ma- l’IRPF, manca fer difusió de les “sempre fan falta aclariments”,ors a l’entrada en vigor de la llei cers corresponents als exercicis nera es facilita el tràmit als petits possibilitats d’inversió al país i va dir. L’expert va recordar quepuguin deduir-se l’IMI i l’IAC 2010 i 2011 en el supòsit de no comerços, a les transaccions que dels canvis que està fent. A més, hi ha un sistema de consultesfins a un màxim del 4,5%. El text haver-los dipositat en el Registre vagin destinades al consumidor va apostar per crear una web o vinculades, però s’haurien defixa, no obstant, una sèrie de re- de Societats. final, així com als establiments una base de dades on es publi- publicar perquè les empreses hiquisits, com són que el produc- La devolució tindrà un con- que venguin productes sotmesos quin les respostes de l’adminis- tinguessin accés i poguessin re-te hagi estat adquirit o importat cepte de crèdit fiscal, per la qual a diferents percentatges de l’IGI. tració a les consultes rebudes soldre les diferents casuístiques.després del 31 de desembre del cosa es liquidarà a través de les Redacció / Andorra la Vella / en matèria fiscal. Per Balcells Agències / Andorra la Vella /2009 i que es presenti tota la do- posteriors liquidacions de l’IGI, @mes_andorra aquesta base de dades facili- @mes_andorraPOLÍTICA EMPRESA FAMILIAR BOPAEl sistema de contraprestació Col·loqui amb López-Burniol Escaldes neteja el censsocial de la Seu, al Parlament L’Empresa Familiar Andorra- El Comú d’Escaldes-Engor- na (EFA) ha organitzat aquest dany va publicar ahir en el But-El grup parlamentari ICV ha pre- marxa a primers d’octubre i que de reconèixer que una societat migdia per als seus associats lletí Oficial del Principat d’An-sentat a la mesa del Parlament estableix que la persona recep- solidària enforteix els seus indivi- un dinar col·loqui amb Juan- dorra (BOPA) una llista deuna proposta de resolució en què tora habitual dels serveis socials dus i la societat en si. José López-Burniol, notari 614 persones empadronadesinsta la Generalitat a deixar sen- bàsics estarà obligada a oferir una ICV defensa que les prestaci- de Barcelona des del 1977 i a la parròquia que ha estat im-se efecte les bases reguladores de contraprestació a l’ajut econòmic ons han de ser un dret amb què es exmagistrat del Tribunal Su- possible de localitzar. Per tant,subvenció per pagament d’urgèn- que rebi (una hora de feina per permeti tenir una vida més autò- perior de Justícia d’Andorra. si en un mes no demostren lacies socials del Consorci d’Aten- cada 15 euros rebuts). noma, independent i en igualtat Sota el títol Optimitzar la pla- seva residència seran elimina-ció a les Persones de l’Alt Urgell, ICV considera que aquest de condicions, i creu que el nou nificació fiscal del patrimoni em- des del cens. Per evitar-ho, lessegons ha informat ICV de l’Alt acord, lluny de combatre l’assis- sistema “suposa un pas enrere en presarial i familiar al Principat persones interessades hauranPirineu i Aran. tencialisme i potenciar el treball la concepció dels serveis socials i d’Andorra, l’acte, que tindrà de passar per les oficines de la La formació ecosocialista social, “s’afegeix al desmantella- un nou càstig a les persones més lloc a la una, tindrà la presèn- corporació per regularitzar lamanifesta, en un comunicat, el ment de l’Estat de benestar” i la vulnerables de la nostra societat”. cia del notari Isidre Bartumeu. seva situació.seu rebuig frontal a aquest nou culpabilització de la persona que Redacció / La Seu d’Urgell / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /programa, que ha de posar-se en pateix per la seva situació, en lloc @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra DIMARTS 25 I DIMECRES 26 DE SETEMBRE DIVENDRES 28 DE SETEMBRE ANDORRA LA VELLA CANILLO Creu Roja Andorrana Palau de Gel de Canillo d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 21 h d’11 a 14 h Col·lecta de sang DIJOUS 27 DE SETEMBRE ESCALDES-ENGORDANY LA MASSANA Sala la Closeta, Comú de la Massana Complex Prat del Roure de 10 a 14 h Creu Roja Andorrana d’11 a 14 h i de 17 a 20 h ORDINO SANT JULIÀ DE LÒRIA Centre Esportiu d’Ordino Centre Cultural i de Congressos Lauredià de 17 a 19 h de 10 a 14 h PAS DE LA CASA Lluís Marín Tarroch ENCAMP Centre Esportiu del Pas de la Casa 3r lloc a la Copa del món Centre Esportiu (sala de congressos) de 16 a 19 h de surf de neu a Valmalenco 2012 de 17 a 20 h
 7. 7. Dijous, 27 de setembre del 2012 7 NCOSSOS ESPECIALS ‘ANDORRA.AD’La policia convida els ciutadans a Ajornat el judicisumar-se a la manifestació de dilluns El canvi de lletrat de la de- fensa de l’acusat en el cas dels correus andorra.ad ha provo-//SIPA i CFPA diuen que és la defensa dels drets laborals de tots els treballadors cat un ajornament de la vista que estava prevista per ahir alEl Col·lectiu de Funcionaris de la privilegis”, que van obtenir en co- Tribunal de Corts. Ara caldràPolicia (CFPA) i el Sindicat de la mençar la seva relació laboral al esperar a la determinació delsPolicia (SIPA) van fer ahir una cri- cos de policia. magistrats per saber si es té enda als ciutadans a unir-se a la ma- Prieto i Comella van convidar compte la petició de la defen-nifestació convocada per dilluns a assistir a la manifestació tots els sa de posposar el judici un any.vinent, 1 d’octubre, a les 13.30 ciutadans, ja que van exposar que Redacció / Andorra la Vella /davant la seu del Govern. la defensa dels drets laborals afec- @mes_andorra El vicepresident del SIPA, Joan ta tothom i no només la policia oComella, i el president del CFPA, els funcionaris. A més, els repre-Salvador Prieto, van explicar que sentants del cos van destacar que BIBLIOTECA NACIONALserà una concentració on es re- el que se’ls fa a ells ara pot ser elivindicaran els drets laborals de reflex del que s’acabarà traslladant Xerrada sobrela policia però també de tots els als empleats del sector privat. Pertreballadors del país, i per això van això van fer extensiva la invitació el Cisco de Sansinsistir a reclamar que hi hagi el als membres de la Plataforma demàxim de ciutadans, funcionaris Funcionaris, a familiars, coneguts Salvador Prieto, del CFPA, i Joan Comella, del SIPA, en la roda de Casimir Aràjol ofereix aques-o no funcionaris. i, en general, a tothom que es vul- premsa d’ahir. // AGÈNCIES ta tarda la conferència El Cisco Així mateix, els portaveus dels gui solidaritzar amb la causa. de Sans, vida i anècdotes d’undos sindicats del cos de policia, De fet, Comella va confiar que volen ser prudents i no avançar res del ministre en les reunions tingu- traginer andorrà, a les vuit aque van comparèixer per expli- hi hagi una bona participació en per si no cal dur-lo a terme. des i al fet que des del principi s’ha la Biblioteca Nacional Casacar les decisions adoptades en la manifestació, i és que va indi- Pel que fa a les negociacions tractat d’un “projecte imposat”. Bauró. En la xerrada es divul-l’assemblea general de dimarts al car que se senten recolzats per la amb Cinca, els representants dels Precisament, el titular de Finances garà l’ofici, ja desaparegut, devespre, van voler deixar clar que societat i que han rebut moltes sindicats van deixar clar que no i Funció Pública va reiterar ahir traginer, i la importància queno és una queixa perquè es modi- mostres de suport. En cas que la n’hi haurà, que és el que han vol- després del consell de ministres la va tenir durant segles com afiquen les jubilacions, sinó que el manifestació no tingui els efectes gut tots els treballadors del cos. voluntat del Govern per negociar. únic mitjà de transport.que es vol fer és reclamar que se’ls esperats, Prieto va reconèixer que Segons Prieto, aquest posiciona- Redacció/Agències / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /mantinguin els drets laborals i “no tenen un “pla B”, però va dir que ment es deu a l’actitud “passiva” @mes_andorra @mes_andorra + Premis PA ’ls i PArTici s uTiliTzA iG cADA me rTe eN el sO ells ja ho han fet! Guanyadors del mes d’AGOsT: Marta Ros Rodriguez. iPhone 4S 16 GB Cristian Fernandez Funes. iPad 4G 32 GB Mohamed Bousenine el Mourabit. iPod Touch 8 GB + Premis el proper mes Consulta les bases del sorteig a: www.creditandorraetdonames.com
 8. 8. 8 Dijous, 27 de setembre del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèridea Nova Jersey arrufar les celles a un policia va contra la llei? 240.000 euros són els que ha gastat l’Ajuntament de la 27 de setembre del 2003 Baronia de Rialb per portar llum a un nucli deshabitat. Mor l’actor nord-americà Donald O’Connor.ÀREA DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CARRETERES GALERIES D’ARTEl COEX celebra els seus 50 anysamb un llibre i un documentalL’àrea de Conservació i Explota-ció des Carreteres (COEX) fa 50anys. Per celebrar-ho, ahir es vapresentar, davant de treballadorsi extreballadors de l’organisme,el llibre COEX. 50 anys d’històriai vivències i el documental Totauna vida vetllant per Andorra, querepassen la història del COEX Art al Set canvia d’indret per redefinir la seva estratègia com ai com ha evolucionat la seva fei- galeria. // E. J.na, així com la transformació i elcreixement de la xarxa viària. En aquest sentit, el cap d’àrea, Art al Set busca nous clientsJordi García, va apuntar quel’evolució tecnològica els ha faci- amb exposicions en hotelslitat el seu treball. Com a exempleva assenyalar que quan es va crear Alcobé i García van mostrar a la premsa el llibre i el documental Art al Set va tancar ahir una russos, que són els que volenel COEX eren cinquanta treballa- commemoratiu dels 50 anys abans de l’acte central. // SFGA etapa per obrir-ne una de nova. atraure. Una clientela que, taldors per 80 quilòmetres de carre- Deixa Prat de la Mola per com van indicar des de la gale-teres, mentre que actualment són cursos hidroelèctrics; el 27 de se- SENSE NOVA SEU PER FALTA DE DINERS instal·lar-se a Gil i Torres com ria, busca l’espectacularitat.61 per 270 quilòmetres de xarxa tembre del 1962, quan el Consell Alcobé va indicar que la cons- a galeria privada. Segons van A Escaldes-Engordany l’es-viària. General es fa càrrec del manteni- trucció de la nova seu del COEX, indicar les seves responsables, trena serà a l’octubre i anirà a Cinquanta anys que, com va ment de les carreteres, o el 1964, que estava projectada en uns ter- Pilar Cortadella i Laia Maes- càrrec del pintor Josep Baqués.reconèixer García, estan carre- quan també agafa les regnes de la renys de la boca est del túnel de tre, només obriran en horaris Al novembre serà el torn de lagats de serveis i vivències. Entre treta de neu del port d’Envalira, les Dos Valires, està de moment concertats amb els clients. Per pintora Maruchi Ripoll i, perles actuacions més importants que va començar Andreu Claret en suspens per manca de dispo- continuar amb les exposici- Nadal, una col·lectiva de temà-va destacar l’ajuda a Barcelona el el 1957 amb una concessió del nibilitat pressupostària El mi- ons, han acordat amb l’hotel tica andorrana prendrà el relleu.1962, la riuada del 1962 i l’eslla- mateix Consell General. nistre, però, va precisar que s’ha Hermitage de Soldeu i el Roc El motiu d’aquests canvis,vissada del 2008 a la frontera del La celebració dels 50 anys es rebaixat un 66% el lloguer de les Blanc d’Escaldes-Engordany segons Cortadella i Maestre, ésriu Runer, que, segons va asse- completa, tal com va apuntar actuals instal·lacions. poder fer les mostres a les seves que “la gent quasi no entravagurar, ha estat fins ara la jornada García, amb una jornada de por- A més, també va assenyalar instal·lacions, i buscar així nous a la galeria”. A més, van afegir“més tensa” que ha viscut. tes obertes, avui i demà, a la seu que els terrenys situats a sota de clients. que la clientela fixa acostuma a Per a la història del país que- de COEX, a l’antiga plaça dels la rotonda de la boca est servei- A Soldeu la primera exposi- comprar per telèfon o per cor-darà la construcció de la primera Braus. Amb aquest acte totes les xen, de moment, com a apar- ció serà la de Lorenzo Quinn, reu electrònic o demana unacarretera, el 1899, que unia el Pas persones que vulguin podran cament per a la maquinària del que primer visitarà l’hotel per visita privada a casa. Al noude la Casa amb Soldeu; el paper veure els estris i les màquines que COEX, així com per emplaçar-hi poder escollir quina obra s’ade- establiment es podrà continuarde Fhasa els anys 30 i 40 en el han fet servir al llarg dels 50 anys les sitges de sal. qua millor a l’indret. La mostra veient el fons d’art de la galeria.desenvolupament de la xarxa vià- de vida. Unes jornades que es re- A. LL. / Andorra la Vella / arribarà a l’hivern, quan l’hotel Redacció / Andorra la Vella /ria a canvi de l’explotació dels re- forçaran amb grups escolars. @A_Llacuna s’omple de turistes, sobretot @mes_andorraART LIMITACIÓ DE L’ENTORN CINEMALa galeria Pilar Riberaygua Nous estudis a les esglésies Férriz porta ‘Alba’ a concursestrena temporada amb Mihai El ministeri de Cultura conti- Isak Férriz participarà amb el nua la seva tasca de delimitar seu curtmetratge Alba en di-Espaces inconnus, de Paulina Mi- mort de Pilar Riberaygua, de qui l’entorn de protecció de les versos festivals cinematogrà-hai, obre la temporada a la galeria l’artista era amiga. De fet, Mihai esglésies i ahir va treure a con- fics internacionals. Els diesPilar Riberaygua. Una exposició ja ha exposat diverses vegades a curs l’elaboració de l’estudi i 29 de setembre i 4 d’octubreque, com va reconèixer la matei- la galeria. la redacció del projecte per Alba es projectarà en el Fes-xa artista, és totalment diferent Amb aquesta mostra obren la de Sant Marc i Sant Maria tival internacional de crim idel que havia pensat. La raó, la una temporada en què, segons d’Encamp i la de San Serni de càstig d’Istanbul (Turquia). Aconfiscació de tot el material a la seva directora artística, Car- Nagol. Unes propostes que l’octubre també es podrà veu-la frontera d’Alemanya, on viu, Paulina Mihai, ahir, a la galeria me Tinturé, es podrà veure una es poden presentar fins al 24 re en el 12è Fenavid de Santaquan es disposava a entrar a Fran- Pilar Riberaygua. // E. J. mostra més de pintura i quatre d’octubre. A més, a través del Cruz de la Sierra (Bolívia) iça per pintar les teles de gran for- d’escultura. Sense voler desvelar BOPA va publicar l’adjudica- en el Festival transterritorialmat al seu taller francès. reja de la confiscació del material gaires més coses, sí que va avan- ció d’aquestes tasques a Enric de cinema underground de Lluny de rendir-se, a França i la inspiració del poblet francès. çar alguns dels noms. Entre ells, Dilmé per al santuari i nou i Buenos Aires. Férriz acaba-va comprar noves teles i pintures. Unes imatges on, segons va indi- el de l’escultora andorrana Judith vell de Meritxell i l’església de rà el periple a Kenya, ambCom a resultat sorgeixen els pai- car Mihai, predomina la línia, la Gaset i el de l’escultor català Sal- Sant Romà de les Bons i la tor- el Kenya International Filmsatges reinterpretats, que es po- composició i el color. vador Juanpere. re dels Moros. Festival.den veure a la galeria fins al 16 de Una mostra que, a més, coinci- Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /novembre. Les peces són la bar- deix amb el desè aniversari de la @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra
 9. 9. Dijous, 27 de setembre del 2012 9E SPORTSATLETISME ASSOCIACIONS ESPORTIVESLa setena 10k Valls d’Andorraespera arribar als 300 atletesLa setena edició dels 10k Vallsd’Andorra es disputarà aquestdiumenge a partir de les 9.30. Lanovetat d’aquest any ha estat do-nar-li més importància a la cursasolidària, que l’any passat va serde dos quilòmetres i que aquestserà de quatre i sortirà al mateixtemps que la prova de deu quilò-metres. Ginesta va quedar sorprès per la demanda del Govern. El president del Club Atletis- // T. M.me Valls d’Andorra (CAVA), Víc-tor Cunill, espera que en aquestaedició es pugui arribar als 300 at- Les entitats esportives noletes, com va passar l’any passat, iper això es mantenen els premis es deslliuren dels tributsals vencedors, fet que, tal comestà passant en altres proves per Un moment de la passada edició de la prova. El president del VPC Andorra, posa Ginesta. El president della crisi, “és molt inusual”. El prin- // I. R. Thomas Ginesta, va ser el pri- VPC ha estat el primer que hacipal obstacle per poder arribar mer a quedar-se perplex en lle- alertat d’aquesta situació i as-als 300 inscrits seran les proves 13 euros i un anirà per a Unicef, Barcelona Pol Guillen encara no gir el correu electrònic que des segura que “no pensem pagarque estan programades per diu- la mateixa quantitat que s’hi des- està confirmada. del departament d’Esports es va perquè no estem venent capmenge, com poden ser els 10 tinarà per la cursa infantil, que El que sí que competirà en la enviar ahir a les associacions es- servei”.quilòmetres de Berga o la mitja tindrà un preu de dos euros. “La prova per la victòria serà Marcos portives. El motiu de la sorpre- Des del departament d’Es-marató de Sant Cugat. nostra intenció és arribar als 350 Sanza, que després d’aconseguir sa és que en el document adjunt ports, el secretari d’Estat, Jordi D’aquesta manera, els vence- euros que vam aconseguir l’any la victòria diumenge passat en se’ls demana a les associacions Cerqueda, va admetre l’existèn-dors en les categories masculina passat”. els 10 quilòmetres de la Cursa pagar l’impost sobre societats, cia d’aquest missatge per correui femenina obtindran 300 euros popular d’AnyósPark voldrà re- un fet que provoca una incon- electrònic que s’ha enviat dosde premis, mentre que els segons ELS GUANYADORS REPETEIXEN validar la gesta i continuar la seva gruència, ja que el pressupost dies abans que s’exhaureixi elclassificats, 200, i els tercers, 100. Per la prova de diumenge l’orga- preparació de cara a la marató de amb què treballen és el que els temps per pagar els tributs, i Les inscripcions encara estan nització preveu comptar amb els Frankfurt. El que serà dubte fins dóna l’executiu. per tant “ha agafat per sorpresaobertes i el preu per a la cursa so- vencedors de les dues categories. a última hora serà Toni Bernadó, “Nosaltres som una associ- les associacions, així que m’hanlidària és de vuit euros. La meitat La guanyadora en la categoria que s’està recuperant d’una lesió ació esportiva sense ànim de informat que es retornaran elsdels diners aniran directament a femenina, Meritxell Bonet, és se- al genoll. lucre, no una empresa que obté diners”.l’Unicef, mentre que el preu de la gur que hi competirà, mentre que Emilio Narváez / Andorra la Vella / beneficis, llavors no entenc que Emilio Narváez / Andorra la Vella /cursa de 10 quilòmetres serà de la presència de l’atleta de l’FC @emilio_narvaez hàgim de pagar impostos”, ex- @emilio_narvaezFUTBOL BICITRIALEl calendari de 2a començaràa partir de la segona jornadaLa Federació Andorrana de Fut- ha decidit començar la tempo- Escaldes. Després es disputa-bol (FAF) ha tingut més proble- rada per la segona jornada amb rà el matx entre el Pidasa Santames dels que volia per preparar la inclusió de l’FC Ordino, que Coloma B i la Penya Encarnadael calendari de Segona Divisió, passarà a dir-se Escola de Futbol d’Andorra a Aixovall. Novamentja que el problema que va sorgir Ordino. Aquest no serà l’únic a Ordino es jugarà el partit entreamb la decisió d’alguns clubs de equip que s’estrenarà a la cate- la UE Santa Coloma B i l’Escolano permetre competir l’FC Or- goria, ja que aquest any també de Futbol Ordino, mentre que aldino va portar molta cua i no ha hi serà el filial de l’FC Encamp, camp d’esports d’Alàs es dispu-estat fins que el Comitè d’Apel- així que la Segona divisió tindrà tarà el matx entre el CE Princi-lació va donar la raó aquesta set- dotze equips. pat B i l’FC Encamp B. // E. N.mana al club presidit per DavidUrrea que els ha permès compe- La FAF encara no ha decidit la data en què disputarà la pri- El penúltim partit de la jor- nada el jugaran a Ordino l’FS Yann Fernández està preparat pertir amb plens drets. mera jornada de Lliga que ha La Massana i la UE Extremenya, aconseguir nous reptes Aquesta decisió s’ha allargat quedat perduda, però la volen mentre que l’últim duel serà a El passat cap de setmana el ci- temporada, i per a la següentmés de l’esperat i ha provocat recuperar abans d’arribar als Aixovall, entre el Ranger’s FC i clista andorrà Yann Fernández es planteja superar-se ja queque la temporada de Primera play-off d’ascens. l’FC Lusitans B. La darrera jor- va aconseguir el campionat d’- competirà en la màxima ca-Divisió s’engegués diumenge Aquesta primera jornada co- nada abans dels play-off es juga- Europa de la categoria sènior tegoria del Campionat d’Eu- a la localitat txeca de Znojmo. ropa, l’elit, i intentarà arribarpassat i els partits de Segona ha- mençarà al camp d’esports d’Or- rà el 21 d’octubre. Aquesta ha estat l’última fita al podi del Campionat delvien de començar el mateix dia. dino amb l’enfrontament entre E. N. / Andorra la Vella / de l’andorrà per a aquesta Món.Per aquest motiu la federació l’FC Casa Benfica i l’Atlètic Club @emilio_narvaez
 10. 10. 10 Dijous, 27 de setembre del 2012
 11. 11. Dijous, 27 de setembre del 2012 11CLASSIFICATS Serveis Immobiliaris Telèfon: +376 80 03 00 FEM VISITES Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 ALS MIGDIES LLOGUERS ANDORRA Edf. Alzina pisos d’1 dormitori a partir de, pq. opcional 300 € Edf. Alzina pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 € ARINSAL Ed. Areny, 1 dorm., 1 bany, moblat. 350 € ESCALDES-ENGORDANY Busquem pisos de lloguer Molleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pq. Avet. 1 dormitori, 1 bany 350 € 300 € Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat pq. 650 € a totes les parròquies ENCAMP Bellesguard, 2 dorm., 1 bany, terrassa 450 € Tenim clients esperant EN TRASPÀS per llogar el vostre pis! MAJOR D’ALIMENTACIÓ Local de 160 m2 x Particular lloga pis d’1 habitació ERTS, PIS DE 2 HABITACIONS AMB Es compra pis a Andorra la 5 m d’alçada amb mobles a ENCAMP MOBLES, A LA CTRA. GENERAL Vella o Escaldes, cèntric.Balcó, bona vista, possibilitat de pàrquing. D’ARINSAL. PREU: 350 EUROS Màxim 200.000 € PREU MOLT INTERESSANT! 1 mes de dipòsit més 1 mes corrent. ANDORRA, PIS DE 2 HABITACIONS Tel. 73 73 73 o (Facilitats al pagament del dipòsit.) TOTALMENT MOBLAT A CIUTAT DE Toro PREU: 395 € - Tel. 321 349 VALLS, AL COSTAT DE LES ESCOLES. a/e: comercial@cisa.ad EXTERIOR I AMB BONES VISTES. 2 furgonetes Es ven pis a Encamp Es ven Honda ES TRASPASSA PREU: 450 EUROS 120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + traster Pantheon 150 RENTADOR per marxar del país, Logística Terrassa gran, llar de foc ENCAMP, PIS DE 2 HABITACIONS MO- Color negre. Vistes i sol tot el dia BLAT, AMB PÀRQUING, A TURÓ DE VILA. 17.000 km amb clientela fixa. Preu negociable. Maquinària d’oficina PREU: 500 EUROS 350.000 € Preu: 1.400 € Truqueu en horari Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes) TEL.: 321 248 Tel.: 32 53 85 d’oficina al 864 456 Tel.: 330 362 – 332 550 IMMOBILIÀRIA REIG col·legiat núm. 88 Restauradors, cuiners de CO NSU LT I NG I GES TIÓ IMMO BILIÀRIA Av. Meritxell, 106 80 83 80 www.immoreig.com talent, voleu progressar? Es lloga local LA MASSANA. Ref. 2277. Superfície: 80 m2 aprox. Rebedor amb armaris encastats, gran sense traspàs sala d’estar-menjador, cuina office equipada, 2 dormitoris dobles amb armaris encastats, 1 bany complet, 1 lavabo. Completament moblat i equipat. Molt cèntric. 1 plaça d’aparcament i 1 traster. PREU: 179.000 € (actualment DON PERNIL) DESTAQUEM: ARINSAL - Ref. X-414 170 m2 + 60 m2 terrassa/ jardí. Casa adossada. Dis- Sta. Coloma ANDORRA LA VELLA. Ref. 2241. Superfície: tribuïda en 3 plantes + altell. Gran sala d’estar-menjador, cuina separada, 3 dorm., 2 60 m2 aprox. Rebedor, sala d’estar-menjador banys. Terrassa. Sol i vis- amb sortida a la terrassa, 1 dormitori doble, 1 tes. Garatge per a 2 cotxes. bany complet. Terrassa tancada. Sol. Molt cèn- PREU: 300.000 € tric. PREU: 150.000 € LLOGUERS Interessats, truqueu al ENCAMP Ref. LL-146. Superfície: 57 m2 aprox. Rebedor, sala moblat. Sol i vistes. PREU: 400 €/mensual tel. 329 633 d’estar-menjador amb llar de foc, cuina oberta parcial- CANILLO ment equipada, 1 dormitori doble, 1 bany complet amb dutxa d’hidromassatge. Sol i vistes. Seminou. 1 plaça Ref. LL-116. Superfície: 65 m2 aprox. Sala d’estar- d’aparcament i 1 guardaesquís. menjador, cuina semioberta, 2 dormitoris amb armaris encastats, 1 bany complet, 1 lavabo. Nou, a estrenar. Sol PREU: 400 €/mensuals i vistes. 1 plaça d’aparcament i 1 traster. Ref. LL-173. Superfície: 45 m2 aprox. Sala d’estar- PREU: 400 €/mensuals menjador, cuina oberta i equipada, 1 habitació, 1 bany,

×