Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
VISIO 20 1 3 -20 20
Pauli O jala 6 /20 1 3
TUOTE / PALVELU
Nyt koko metsäteollisuutta
nordautomatisoimaan!
Nordautomatio...
2
ASIAKKAAT, MARKKINA-ALUE
Viikinkeinä maailmaa
valloittamaan!
Nordautomationin pääasiallisen asiakaskunnan muodostavat me...
3
TUOTEKEHITYS
Kuka ei luottaisi laitteistoon,
jonka kehittämiseen itse on
osallinen?
Nordautomation tuotekehitysstrategia...
4
TUOTANTO
Kannattavuus kannattaa sisäistää,
hukkainvestoinnit ulkoistaa.
Nordautomationin toimitusnopeus, -varmuus ja kil...
5
HENKILÖSTÖ
Hyvä joukkuehenki korvaa turhan
byrokratian ja hierarkian.
Nordautomation haluaa ylläpitää joukkuehenkeä, jok...
6
ARVOT
Ekologian tai ergonomian ei
tarvitse heikentää ekonomiaa.
Yhtiön arvopohja rakentuu tahdolle palvella metsäteollis...
7
YRITYSKUVA
Imago
voi tehdä
varteen-
otettavaksi,
vasta kättely
partneriksi.
Nordautomationin erityisiä ominaispiirteitä
...
8
MARKKINA - ASEMA
Voittajaksi voi tulla vain
aavistamalla vastapelurin aikeet.
Nordautomationista tulee alan suhdannevaih...
9
9
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Nordautomatio Visio 2020

352 vues

Publié le

Nordautomation Vision 2020

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Nordautomatio Visio 2020

 1. 1. 1 VISIO 20 1 3 -20 20 Pauli O jala 6 /20 1 3 TUOTE / PALVELU Nyt koko metsäteollisuutta nordautomatisoimaan! Nordautomationin tuotealue tulee kattamaan mekaanisen puunjalostusteollisuuden. Kehitä mme ja projektoimme asiakkaillemme modernia tukinkä sittelyä ja puun sivutuotteitten tuottavuutta (hake, puru, kuori) ja taloudellisuutta edistä viä ratkaisuja. Asiakkaan liiketoiminnan parantamisen mahdollisuuksia haetaan tarkastelemalla heidä n liiketoimintaa ja tuotantoa kokonaisvaltaisesti, etsimä llä ja avartamalla siitä löydettyjä pullonkauloja. Keihä ä nkä rkituotteiksi sopii kotimaan- ja viennin referenssit kuten suuritehoiset sahaan syötöt, - tukinlajittelijat ja niiden hyvä t yksittä iset positiot. Sisäiseen käyttöön, 6/2013 Pauli Ojala
 2. 2. 2 ASIAKKAAT, MARKKINA-ALUE Viikinkeinä maailmaa valloittamaan! Nordautomationin pääasiallisen asiakaskunnan muodostavat metsäteollisuusyhtiöt, joilla on tuotantolaitoksia eri maanosissa. Pohjoismaat muodostavat kotimarkkina-alueen, viennissä painopiste on alueilla, joille tutut asiakasyhtiöt ovat jo sijoittuneen tai etabloitumassa. Merkittävät vientimaavalinnat tehdään tuttujen pääkonetoimittajain ( ) beesissä. Venäjä on metsävarojensa vuoksi potentiaalinen mutta sinne menoon ei vielä panosteta. Nordautomation priorisoi asiakaskunnastaan pohjoismaiset metsäteollisuusyhtiöt, joiden tuotantotaloudellisten kehittämistarpeiden ratkaisemiseen se hakee parhaat resurssit. Nordautomation lujittaa ja syventää kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä, asiakkaittensa ja tiettyjen pääkonetoimittajain kanssa, ulottaen kiinteän vuorovaikutuksen henkilötasolle asti. VISIO 20 1 3 -20 20
 3. 3. 3 TUOTEKEHITYS Kuka ei luottaisi laitteistoon, jonka kehittämiseen itse on osallinen? Nordautomation tuotekehitysstrategiaa ohjaavat asiakaskunnan tuotannon ja kilpailukyvyn parantamisen tarpeet. Tämä edellyttää asiakkaan liiketoiminnan tavoitteiden ymmärtämistä, Tarkoituksena on kartoittaa, miettiä ja kehittää ratkaisuja ongelmakohteisiin, sekä tuottaa vuosittain lanseerattavaksi vähintään yksi uutuus sekä mekaniikan että automatiikan alueilta. VISIO 20 1 3 -20 20
 4. 4. 4 TUOTANTO Kannattavuus kannattaa sisäistää, hukkainvestoinnit ulkoistaa. Nordautomationin toimitusnopeus, -varmuus ja kilpailukyky perustuvat merkittävästi oman työn osuuteen (kone-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu, tuotanto ja pintakäsittely) sekä kuormitushuippujen tasaamiseen luotettavien kumppanuusyhtiöiden avulla. Tuotelinjoihin luodaan (hyvät käyttö-, valmistus ja markkinointiominaisuudet) lisäarvoa teollisen muotoilun keinoin. Tuotannossa pyritään massaräätälöinnin periaatteilla pidemmälle vietyyn vakiointiin ja toimitusaikojen lyhentämiseen. Instrumentointi ja muu vaativa työ tehdään tarkoituksen mukaisilta osiltaan valmiisi jo tehtaalla. Näillä keinoilla vähennetään kallista matkatyötä sekä kanavoidaan avainhenkilöstöä jänteikkäämpään ja strategisesti merkityksellisempään työhön, tavoitteena lyhyet asennusajat ja laitteiston nopea ylösajo täyteen kapasiteettiin. VISIO 20 1 3 -20 20
 5. 5. 5 HENKILÖSTÖ Hyvä joukkuehenki korvaa turhan byrokratian ja hierarkian. Nordautomation haluaa ylläpitää joukkuehenkeä, joka on menestyksemme avain tekijä. Nöyrä, mutta osaamisestaan tietoinen, palveluvalmis ja lupauksistaan tiukasti kiinni pitävä henkilöstö on arvokas kilpailuetu. Nordautomation panostaa henkilöstön osaamis- ja motivaatiotasoa nostavaan koulutukseen sekä vireyttä lisäävään vapaa-ajan toimintaan. Nordautomation haluaa välttää sisäisen byrokratisoitumisen ja hierarkistoitumisen. Luodaan selkeät ja toimivat mekanismit sisäiseen tiedonkulkuun sekä motivaatiota koko henkilöstön vastuun ja yhteisvastuun kokemiseksi. VISIO 20 1 3 -20 20
 6. 6. 6 ARVOT Ekologian tai ergonomian ei tarvitse heikentää ekonomiaa. Yhtiön arvopohja rakentuu tahdolle palvella metsäteollisuutta siten, että se kykenee jalostamaan puuta mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Kuitenkin samalla hyödyntäen tarkasti raaka ainetta ja energiaa, ympäristöhaitat minimoiden.‑ Pyrimme teknisillä ratkaisuillamme osoittamaan, että ekologisesti kestävät, ergonomisesti työviihtyvyyttä lisäävät ja ekonomisesti tuottavat toimintatavat on yhteen sovitettavissa. Käytännössä tämä toteutuu mm. korvaamalla hydrauliikkaa useammin sähköisin ratkaisuin. Melupäästöjä pienennetään kaiken aikaa ja öljyvoitelusta luovutaan ennen pitkää. Nordautomation on myös mukana projekteissa, joiden tuloksena toimialan ergonomiset ja työturvallisuustekijät tullaan myöhemmin normittamaan. Liikesuhteissaan Nordautomation toteuttaa Vin–Vin voittoperiaatetta. Tarjoukset ovat yksiselitteisiä ja läpinäkyviä, toimitusajat pitäviä, tämä on asiakassuhteiden kestävä perusta. VISIO 20 1 3 -20 20
 7. 7. 7 YRITYSKUVA Imago voi tehdä varteen- otettavaksi, vasta kättely partneriksi. Nordautomationin erityisiä ominaispiirteitä (asiakaspalvelutahto, kokonaisvastuullinen projektointi, tuotantotalouslähtöinen ajattelutapa jne.) tuetaan edelleen. Yhtiön tunnettuus investoinneista päättäjinä ja valmistelijoina toimivien henkilöiden parissa on verraten hyvä. Tunnettuus laajennetaan globaaliin metsäteollisuuteen, meille potentiaaleissa kohteissa. Yhteistyötilanteissa vahvistetaan Nordautomationin ja asiakasta edustavien henkilöiden välitöntä ja avointa vuorovaikutusta, tavoitteena molempien syvällinen partneriuden kokemus. VISIO 20 1 3 -20 20
 8. 8. 8 MARKKINA - ASEMA Voittajaksi voi tulla vain aavistamalla vastapelurin aikeet. Nordautomationista tulee alan suhdannevaihteluista huolimatta maailmanlaajuisesti toimiva tukinkäsittely- ja sivutuotelaitteiden toimittaja, jolla on toimialan tuotantoprosesseista hankitun hyvän tuntemuksen tuomaa ongelmanratkaisukykyä. Aktiivista markkina- aluetta tulee olemaan Skandinavian ja Euroopan ohella, Australia ja Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja myöhemmin Venäjä. Kotimaassa oman tuotealueensa markkinajohtajana Nordautomation parantaa asiakkuuksiensa haltuunottoa. Yhteistyö- ja synergia mahdollisuuksia ei jätetä käyttämättä kun Vin-Vin tilaisuus tarjoutuu.. VISIO 20 1 3 - 20 20
 9. 9. 9
 10. 10. 9

×