Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 1
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA KOŠŤANY - ČÍSLO 4/2018 14. prosince 2018 ZDARMA
Slovo staro...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 2
Slovo starosty
(pokračování ze str. 1) Věřím,žedrtivá většina akcíseúspěšně
zrealizuje...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 3
Nově zvolené zastupitelstvo a orgány města
V dnech 5. a 6. října 2018 si téměř tak dal...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 4
Ze života mateřských škol...
Výlet na Ranč pod skalou
Podzimní výlet se nám vydařil . ...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 5
100. výročí vzniku Československé republiky v Mateřské škole Košťany
Datum 28. 10. 201...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 6
Ze života základní školy
Den jazyků 2018
Ve čtvrtek 27. 9. 2018 jsme oslavili
Den jazy...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 7
Podzimní výlet do Prahy - 1. stupeň
Třídy 5.A, 5.B a 3.A si ve čtvrtek
4.10. vyjely na...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 8
Městská knihovna Košťany – Klub DOMINO
Váženíčtenáři, níků. Přijetí je určeno pořadím
...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 9
ŽIVOTNÍ JUBILEJA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY
Dne 27.listopadu 2018 oslavil své 21.března 19...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 10
Fotbalový podzim se vydařil
V posledním čísle jsme Vás kopané v Košťanech. Druhá mezi...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 11
9. MEMORIÁL LADISLAVA NAVRÁTILA staršího
Dne 22.září se na tenisových dvorcích jak hr...
Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 12
Košťanský zpravodaj - Informační zpravodaj města Košťany Vydává: Město Košťany, Tepli...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Košťanský zpravodaj 04 / 2018

220 vues

Publié le

Místní zpravodaj města Košťamy

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Košťanský zpravodaj 04 / 2018

 1. 1. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA KOŠŤANY - ČÍSLO 4/2018 14. prosince 2018 ZDARMA Slovo starosty Vážení spoluobčané, je to neuvěřitelné, ale opět nám uplynul rok a blíží se nám zase Vánoce. Jak řekl klasik, „děti nám sice vyrostly, ale ještě, že my jsme pořád stejně mladí“. Také mi to tak připadá, ale bohužel tomu tak není. Stárneme všichni,nejennašeděti. Nejprve mi dovolte krátce zhod- notit uplynulý rok 2018. Po pracovní stránce byl dost podobný jako roky předchozí. Stalo se dobrým zvykem, že město dost investuje do oprav svých nemovitostí, opravuje svoji infra- strukturu a čím dál více podporuje sportovně-kulturní vyžití svých obča- nů, nejen našich dětí, ale také nás dospělých. Přesto se udály dvě poměrně zásadní investice-opravy. Ve Střelné jsme zateplili 4 bytové domy ccaza15mil.Kč(zdeměstozískalopřes 6 mil. Kč dotaci) a další investicí by- la plynofikace dvou bytových domů s centrální plynovou kotelnou. Tím došlo mimo jiné ke snížení emisí z tuhých topenišť, které byly v těchto domech odstraněny. Samozřejmě proběhly i další akce, jako například rekonstrukce Smetanovy ulice (chod- níky, silnice a parkovací stání), dokončila se I. etapa rekonstrukce silnice a chodníků v okálech na Ka- menném Pahorku, výstavba workou- (pokračování na str. 2) Vánoční trhy Město Košťany jako každoročně trhů si samozřejmě můžete koupit pořádá vánoční trhy. Letos jejich vánoční stromek, kapra a další konání vychází na 15. prosince od vánoční drobnosti, dárečky. Jediné, 15.00 hod. a budou opět před co neumíme zjistit je počasí, ale Základní školou na Komenského máme jako každoročně připravenou náměstí. Vzhledem k úžasné at- mokrou variantu, kryté posezení. Na mosféře, která každý rok na trzích závěr vánočních trhů bude opět panuje, město Košťany si připravilo ohňostroj, na který se těší sa- malépřekvapení,dárekprokaždého. mozřejmě nejvíce naše děti. Zpívat nám na vánočních trzích Slavnostní výstřel bude krátce před budou děti z mateřských škol a sa- 18.00hod. mozřejmě i z naší základní školy. Dovolte mi, abych Vás pozval na Vánoční koledy od našich nej- tradiční vánoční trhy jménem svým menších určitě potěší srdce každého i jménem města Košťany, vezměte s z nás. Co by to bylo za košťanské se-bou své ratolesti, dobrou vánoční vánoční trhy, kdyby tu nebyl již náladu a přijďte posedět a pozdravit věhlasný “košťanský svařák“. Sa- své přátele. Věřím, že v před- mozřejměiletoshobudedost,určitě vánočním shonu si najdete trochu Vás zahřeje a bude pro návštěvníky času se na chvíli zastavit, zavzpo- opět zdarma. Nejmenší čeká tradiční mínat si na své vánoční dětství a dát voláníJežíška,rozsvěcenístromečku, si něco dobrého s vašimi blízkými. které bude kolem 17.30 hod., a vě- TěšímsenavánočnísetkánísVámi. říme, že i letos se naši nejmenší Tomáš Sváda, starosta dočkají dárečků. V průběhu celých 100 let Československa jsme oslavili novou zvoničkou Město Košťany se rozhodlo svým kořenům. Kaplička věnovaná sv. alespoň drobně oslavit 100. výročí Antonínu, která zde vznikla po velkém vzniku Československa u bývalé požáru Střelné v polovině 19. století, kapličky ve Střelné. Zde jsme v ten byla vystavěna ze sbírky místních to sváteční den sešli, abychom občanůadaruroduLobkowiczů. uctili památku těch, kteří stáli u (pokračování na str. 8) vzniku samostatného státu, krátce zavzpomínali na společné období našichdějin,zazpívalinašinárodní hymnu v Československé verzi, protože ta k 28. říjnu neodmys- litelně patří a na závěr slavnostně pokřtilinovouzvoničku. Jakoby nám počasí chtělo připomenout, že Československá myšlenka to v uplynulém století neměla jednoduché, i pietní akce proběhla za velmi nepříjemného a lezavého počasí. I proto nás těší, v jak velkém počtu jste na tuto oslavudorazili. Samotná zvonička vyrostla v místech bývalé kapličky ve Střelné a měla by být jedním ze symbolů návratu našeho města ke
 2. 2. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 2 Slovo starosty (pokračování ze str. 1) Věřím,žedrtivá většina akcíseúspěšně zrealizujekespokojenostinásvšech.tového hřiště, výstavba chodníku s láv- kou u 3BD, rekonstrukce silnice v ulici Vneposlednířaděmidovolte,abych Za Obloukem a ke kurtům ve Střelné se v krátkosti zmínil o podzimních a celá řada dalších. Z ohlasů, které se komunálních volbách. Je složité a zby- mi dostávají, je zřejmé, že naší práce si tečné popisovat, co všechno se událo. vážíte. My si zase vážíme, že práce, Je potřeba si to prožít. Myslím, že kterou děláme, má smysl a těší Vás. všichni jsme si to náležitě nejen prožili, Děkujeme. ale bohužel také „užili“. Můj velký dík patří všem, kteří se nenechali otrávitNa příští rok 2019, jsme připravili házením špíny a přišli k volbám. Máhned několik zajímavých akcí. Na velká omluva patří těm, které toKamenném Pahorku se bude realizovat otrávilo a k volbám nepřišli. No, kartyrekonstrukce chodníků, dvou auto- jsou rozdány a je potřeba si vyhrnoutbusových zastávek směrem na Oldři- rukávy a další 4 roky pracovat prochov. V Košťanech se konečně vrhne- Košťany. Určitě lépe, určitě s většímme na rekonstrukci bývalého kina. Po nasazením.Věřím,žebudezase oněcodokončení převodů pozemků bývalého více těch pracovitých a ubude, těchškvárového hřiště město připravuje „radilů“, kteří chtějí jenom rozhodovat,výstavbu sportoviště s umělým povr- ale pracovat se jim nechce. Věřím také,chem, zejména pro fotbalisty. Starou že každý máte svého zastupitele.Střelnou a Hampuš čeká výstavba Obracejte se na něho s vašimi prob-dlouho očekávané kanalizace. Na lémy,dávejtemupodněty,práci.Pokudsídlišti proběhne další plynofikace, byste měli pocit, že není vše v pořádku,centrální vytápění v bytových domech neváhejte přijít za mnou. Rád vámvčetně nových kotelen. Tyto akce pomůžu. Ještě jednou děkuji Vámbudou stát přes 30 mil. Kč a téměř na všem,ježjstepřišlikvolbám.všechny bude město čerpat dotace. Dále město dokončuje nákup nové Závěrem mi dovolte popřát Vám cisternové automobilové stříkačky i Vašim rodinám všechno nejlepší a pokusí se získat druhý dopravní v roce 2019, příjemné, klidné a krásné automobil pro hasiče. Celková výše prožití vánočních svátků, pokud možno dotací na tyto automobily by měla být na sněhu, a hlavně bohatého Ježíška přes 5 mil. Kč. Město připravuje také pro ty nejmenší. Nám všem pevné menší projekty, např. kulturní scéna zdravíaklidnaprácivroce2019. v MŠ Košťany, vznik malého spor- tovního parku pro mládež nebo Váš starosta, Tomáš Sváda rekonstrukci veřejného osvětlení. Vánoční trhy 15. prosince 2018 Komenského náměstí od 15:00 Reprezentační ples města Klub hasičů Košťany 1. února 2019 od 20:00 předprodej od 14.ledna 2019 Ples základní školy 15. února 2019 Klub hasičů Košťany od 20:00 Maškarní ples ve škole 8. března 2019 tělocvična základní školy od 17:00 Termín Název akce a místo konání Přehled sportovních a kulturních akcí Změna v programu vyhrazena. Poděkování přispěvatelům Vážení čtenáři, přispěvatelé, rok 2018 se nachýlil ke svému konci a vy ve svých rukách držíte poslední letošní zpravodaj. Zpra- vodaj, na kterém se podílí obrovské množství přispěvatelů z řad zaměstnanců městem zřizo- vaných organizací, volených členů samosprávy, sportovních trenérů a činovníků, ale také občanů se vztahem k našemu městu. Všem těmto bych chtěl touto cestou poděkovat za jejich pravidelnou činnost, díky které vám můžeme přinášet zprávy, které říkají jedno. Naše město je příjemné místo pro život a žije v něm spousta lidí, kteří jsou ochotni věnovat čas na kulturní vyžití města, na aktivity pro budoucí generaci, generaci na- šichdětí. Chtěl bych také poděkovat dvěma lidem, kteří byli v posled- ních několika letech mými spolu- pracovníky v redakční radě zpra- vodaje, a to panu Ing. Zdeňku Zíchovi a panu Ing. Ladislavu Novákovi. S přáním příjemného prožití vánočníchsvátků. Mgr. Pavel Vondra předseda redakční rady
 3. 3. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 3 Nově zvolené zastupitelstvo a orgány města V dnech 5. a 6. října 2018 si téměř tak dali svou důvěru novým. Děkujeme 50 % obyvatel města Košťany zvolilo každému z vás, který možnosti volit své zástupce (zastupitele) do zastu- využil. Chtěli bychom vás touto cestou pitelstva města Košťany. Svou volbou seznámit se zvolenými zástupci, na jste rozdali vysvědčení všem stávajícím které se můžete obracet s vašimi zastupitelům a v mnohých případech podněty. Jméno Zvolen za… Kontrolní výbor členové komise: Andrea Běhounková, Tomáš Sváda NKS předseda: Naďa Lebedová Sabina Pejcharová Mgr. et Bc. Ester Macháčková NKS členové výboru: Jaroslav Trsek, Milan Ing. Přemysl Šoba, NKS Šerl, Pavel Prokop, Ing. Jindřich Zpracovali: Mgr. Pavel Vondra, Miroslav Potměšil NKS Běhounek Andrea Běhounková Milan Šerl NKS Ing. David Ryč NKS Složení komisí rady města Pavel Belan NKS Komise stavební, pozemková a Naďa Lebedová NKS životního prostředí Mgr. Pavel Vondra NKS předseda: Ing. David Ryč Richard Kopřiva ODS členové komise: Pavel Belan, Bohumír Petr Čulík ODS Daněk, Ing. Přemysl Šoba, Miroslav Miloš Kračmar ODS Potměšil Bohumír Daněk ČSSD Zapisovatelka: Mgr. Jana Dubranová Bc. Zuzana Jiříková Severočeši Košťany Zbyněk Král KSČM Komise sportovní a kulturní předseda: Mgr. Bc. Ester Macháčková Ve středu 31.10.2018 se sešlo usta- členové komise: Milan Šerl, Oldřich vující zastupitelstvo město a z tohoto Opata, Jarmila Novotná, Sabina jednánívzešlototosloženíradyměsta: Pejcharová Zapisovatelka: Andrea Běhounková Jméno Funkce v radě Tomáš Sváda,starosta Bytová komise Zbyněk Král, 1. místostarosta předseda: Zbyněk Král Mgr. et Bc. Ester Macháčková, radní členové komise: Milan Šerl, Denisa Miroslav Potměšil, radní Secká Ing. Přemysl Šoba, radní Zapisovatelka: Iveta Korousová Komise pro výběrová řízení: Složení výborů zastupitelstva města je jmenována na jednotlivá zasedání Finanční výbor předseda: Mgr. Pavel Vondra Další komise členové výboru: Ing. David Ryč, Pavel Přestupková komise Belan, Pavel Sobotka st., Petr Čulík předseda: Mgr. Jana Dubranová Zastupiteli města Košťany se pro volební období 2018 - 2022 stali: Poděkování za zkrácení cesty Děkuji touto cestou Městskému Prosím občany, kteří tuto cestu úřadu v Košťanech za vybudování budou používat, aby ji udržovali chodníku od zastávky Košťany, Střelná, včistotěapořádku. Zátiší směrem k bytovým domům v Děkuji,spozdravemjentakdál, Lidické ulici. Děkuji také firmě pana Lebedyzadobřeodvedenédílo. Zdeněk Fričl
 4. 4. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 4 Ze života mateřských škol... Výlet na Ranč pod skalou Podzimní výlet se nám vydařil . s vážnou lamou. Majitel ranče nám výletníci jsme si na ranči opekli vuřtíky Přestože jsme vyjížděli za vydatného ukázal, co všechno umí předvést malý - moc jsme si na nich pochutnali. Na deště, v Třebívlicích nás již přivítalo dovádivý kozlík. Děti se dozvěděly jaře se na Ranč pod skalou určitě rádi sluníčko. Lesní cestou jsme došli mnoho nového o životě těchto zvířat vrátíme pozdravit naše známá zvířátka. k Ranči pod skalou, kde už na nás i o péči o ně. Zvířátkům jsme přivezli Mocsenámunichlíbilo. čekala zvířátka. Děti měly možnost i spoustu dobrot, jako mrkev, jablíčka, seznámit se s chovnými koňmi, malým suchý chléb, na kterých si zvířátka Šustrová Irena, ředitelka MŠ Motýlek poníkem, bílým beránkem a dokonce určitě ráda pochutnají. A jako správní Mikulášská nadílka v MŠ Motýlek Návštěva Mikuláše , čerta a anděla básničku nebo zazpívanou písničku stejném složení již pátý rok a jsou v naší mateřské škole se již stala tradicí. dostaly sladkou odměnu. S čertem se výborně sehraní. Dovolím si je před- V podvečer 5.12. se tato trojice obje- děti také potkaly a většina z nich se stavitivám:Krásnýanděl-paníMartina vila v tělocvičně, která byla přemě- s ním i skamarádila. Ti odvážnější mu Zídková, rozvážný Mikuláš - Mgr. Josef něna na sváteční zimní krajinu plnou podali ruku, ti „zlobivější” mu slíbili Výtisk,dovádivýčert-Ing.DavidRyč. barevných světýlek. Děti v doprovodu velké polepšení :-). Ráda bych touto Děkujeme,bylijsteopětskvělí! svých rodičů přicházely pozdravit cestou poděkovala našim vzácným Mikuláše a anděla a za přednesenou návštěvníkům, kteří zde vystupují ve Irena Šustrová, ředitelka MŠ Motýlek Výlet na Ranč pod skalou
 5. 5. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 5 100. výročí vzniku Československé republiky v Mateřské škole Košťany Datum 28. 10. 2018 byl letos významným dnem pro český národ. Uběhlo 100 let ode dne vzniku samo- statnéhočeskoslovenskéhostátu. Ani my v Mateřské škole Košťany jsme tento státní svátek nepřešli bez povšimnutí. Nejenomže jsme si o naší vlasti povídali, ale také jsme tvořili amalovali. Václava Hrůnková, učitelka MŠ Košťany Halloweenské dýňohraní Ve dnech 31. října až 2. listopadu se v Mateřské škole Košťany konala akce, která měla svou premiéru – HALLOWEENSKÉ DÝŇOHRANÍ. Tato akcesklidilavelkýzájemaohlas.Rodiče spolu s dětmi měli neotřelé nápady ašikovnéruce. A tak naší školní zahradu zdobila opravdu originální díla. Nebylo možné vybrat pouze jednoho vítěze. Proto byli oceněnivšichni,kteřísezúčastnili. Leona Macháčková, DiS., učitelka MŠ Košťany
 6. 6. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 6 Ze života základní školy Den jazyků 2018 Ve čtvrtek 27. 9. 2018 jsme oslavili Den jazyků výletem do Německa. Žáci druhého stupně se nejprve podívali do nedalekého Saského Švýcarska na pevnost Königstein. Mezi hradbami jsme strávili příjemné dopoledne. Žáci ve skupinách hledali odpovědi na otázky, týkající se historie Königsteinu, a prohlédli si nejen venkovní, ale i vnitřní expozice. Nesměli jsme opo- menout ani návštěvu Drážďan, kde jsme si kromě pamětihodností užili takémenšínákupy. Výlet se vydařil podle našich představ! Mgr.NikolaMichálková Červeno - modro - bílá škola Uplynulo již sto let od vzniku samo- vtělocvičně. republiky či o jejich hodnoty. Žáci si statného Československa. V pátek Na druhém stupni proběhl pro- tedy mohli porovnat, co si za kolik 26. 10. 2018 jsme si toto významné jektový den formou kooperativní peněz mohli v různých dobách koupit. výročí na Základní škole v Košťanech výuky. Žáci byli rozděleni do skupin, ve Výtvarně nadaní žáci kreslili podobizny připomenuli projektovým dnem. Děti kterých tvořili své malé projekty. prezidentů a zručnější žáci pak celý i vyučující přišli oblečeni ve státních Jednotlivé skupiny dostaly za úkol projekt instalovali na stěny a zkrášlili barvách a celé vyučování bylo vytvořit mapu a vyhledat na internetu tímchodbynašíškoly. zaměřeno na důležité milníky české informace k zadanému období od roku Pan ředitel slavnostně zakončil celý historie. 1914 až do současnosti. Dále pak plnily projektový den tím, že za hudebního Žáci prvního stupně se během dílčí úkoly, jež se vztahovaly k státním doprovodu školáků zasadil lípu ve projektového dne okrajově seznámili symbolům. Žáci se tak seznámili nejen školním atriu. Den vzniku samo- s novodobou českou historií. Zábavnou s vlajkou, státními znaky a hymnou, ale statného československého státu jsme formou se dozvěděli něco o symbolech také s českými korunovačními klenoty. tedyoslavilispatřičnouúctou. České republiky a především o naší Velice zajímavé bylo také srovnání Mgr. Nikola Michálkovávlajce. Tyto poznatky pak směle využili peněz, ať už se jednalo o vzhled při tvorbě nadrozměrné živé vlajky bankovek v různých obdobích naší
 7. 7. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 7 Podzimní výlet do Prahy - 1. stupeň Třídy 5.A, 5.B a 3.A si ve čtvrtek 4.10. vyjely na výlet za historickými památkami Prahy. Nejen, že se vše vydařilo na výbornou, ale i počasí nám neuvěřitelným způsobem přálo a slun- cecelýdenvydatněhřálo. Děti byly nadšené z Chrámu svatého Víta, z překrásné plavby po Vltavě s dechberoucími výhledy na okouzlující památky, z unikátního Karlova mostu i ze Staroměstského náměstí s naším nejznámějším starodávným orlojem. Náš pan průvodce byl úžasný a i my, paní učitelky, jsme se dozvěděly něco nového o tajích a krásách pražské historie. Mgr.IvanaKaucová Staré pověsti české V pátek2.11.navštívilytřídy3.Ba4.divadelnípředstavení s panem Janem Přeučilem a paní Evou Hruškovou. Děti se na představení velmi těšily, a proto se již několik dní před návštěvoudivadlaonejznámějšíchpověstechučily.Některési přečetly, jiné shlédly na videu. Řádně připravené a nastrojené sevydalydoMěstskéhodivadlavTeplicích. Přišlijsmemeziprvními,ataknanásčekalanejlepšímísta. To potěšilo hlavně děti, které již věděly, že si pan Přeučil bude vybírat malé herce. A povedlo se. Mezi několika dětmi, které si vybral, byla i Emička ze 4. třídy. Ta se následně stala manželkou Bivoje. Právě to, že se děti mohly zapojit do dějů jednotlivýchpověstí,jevelmizaujalo. Kromě pověsti o Bivojovi viděly děti také pověst o Libuši, PraotciČechovičiCtiradoviaŠárce. Dětem se představení velmi líbilo. Nakonec si pochutnaly nalázeňskéoplatce. VeronikaTomsová 40.let od založení klubu ledního hokeje MCB Košťany Před 40.lety, 20.června 1978 zalo- 1978-1979 a 1979-1980 se hrálo zbytku hráčů na základní vojenskou žila skupina kamarádů, tehdejších žáků Mistrovství Košťan proti týmu Tre službu. Za svou dobu oddíl sehrál 44 základníškolyklubledníhohokejeMCb Kronor Dvůrek Košťany, který poté za- utkání, 30 vyhrál,1 remizoval, 13 Košťany (podle vzoru týmu kanadsko- nikl a část jeho hráčů přešla do řad prohrál při skóre 546:404. Nejvíce americké NHL Montreal Canadiens). dvojnásobného vítěze této soutěže branek vstřelili Ferdinand Vebr 87, Jiří Kapitánem týmu byl zvolen Josef M.C.b Košťany. Další utkání klub sehrál Kašpar 72 a Josef Moučka 64. Poslední Moučka, jeho asistenty Vladimír proti týmům Střelné, Babylonu,Kargla- utkání bylo sehráno 1.února 1987 – Vondra a Vladimír Navrátil. Byly drže- su Košťany a hlavně vynikající utkání přátelsky,Vrtule:M.C.b Košťany-Zolo ny služby na úpravu ledové plochy proti Zolo Clubu Košťany a Mstišovu. Club Košťany 8:14 (3:4,4:4,1:6). Už od astarostohokejovébranky.Vzačátcích Hrálo se na rybnících na Košťansku – ročníku 1986-1987 většina členů se chodilo se sběrem druhotných Korčule, Vrtule, Bahňák, ve Střelné na startovala pod hlavičkou Sokolovna surovin do výkupny, aby bylo na Šipce a ve Mstišově na ČSM. Občas se Košťany. Hrálo se na zimních sta- dokupování části výstroje, či výzbroje. na utkání, či tréninky přijeli podívat dionech v Teplicích, Bílině, Litvínově Byla založena soutěž „Král střelců“, kde bafuňáři z klubů ledního hokeje Sta- a Klatovech. V roce 2000 utkání se sčítaly branky ze zápasů,tréninků na dion Teplice, či CHZ Litvínov. Od sezóny v ledním hokeji ustávala, až zcela ledě a z letní přípravy při střelbě na 1983-1984 menší část hráčů rukovala, zanikla. brankáře (4x zvítězil Josef Moučka; 2x aby sezóna 1987-1988 byla zrušena, Jaromír Navrátil; 2x Ferdinand Vebr klub zanikl z důvodu špatných Ladislav Navrátil a jednou Eduard Bureš). V sezóně klimatických podmínek a odchodu
 8. 8. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 8 Městská knihovna Košťany – Klub DOMINO Váženíčtenáři, níků. Přijetí je určeno pořadím přihlášení. Vzhledem k vysokémuškolní rok 2018/2019 již běží v plném zájmu o tábory doporučuji nepodcenitprouduavětšinanašichkroužkůjeplně termín přihlašování a přihlásit svéobsazena. Přízně, kterou nám takto děti na tábory co nejdříve! Přihláškyprojevujete, si nesmírně vážíme! Je pro přijímáme od 24. 1. 2019 od 17 hod.nás zpětnou vazbou toho, že svou práci v DDM Duchcov a od 25. 1. 2019děláme dobře a práce nás tak velmi j e m ož n é s e p ř i h l á s i t i n atěší. www.ddmduchcov.cz. V KošťanechV knihovně došlo k několika změ- proběhnou příměstské tábory ve třechnám. V první řadě mám radost, že nám termínech:v knihovně přibyly nové knížky různých 8. - 12. 7. Pohádkové létotypů žánrů, od beletrie, historických 15. - 19. 7. Za zvířátky s Dominem,románů, naučných knih a detektivek až poknížkyprodětiadorost,kterérozšíří 19. - 23. 8. Indiánskou stezkou. stálý fond naší knihovny. Věřím, že Nabídku táborů naleznete na nové knihy Vám přinesou radost webových stránkách knihovny avyberesikaždý! www.knihovnakostany.cz v sekci Dalšízměnoujeotevíracídoba. Tábory nebo na Facebooku Klubu DOMINO. Všem našim čtenářům, rodičůmAktuálníotevíracídobaknihovny: a dětem přeji kouzelný, poklidněPondělí 13:00–15:00 strávený adventní čas a krásné vánočníÚterý 13:00–15:00 svátky.Středa 9:00–11:30 13:00–17:00 Ing. Lenka Bihary Čtvrtek 9:00–11:00 Městská knihovna Košťany a Klub Pátek ZAVŘENO DOMINO Touto cestou bych chtěla poděkovat starostovi města Košťany za podporu a zvelebení prostor městské knihovny, infocentraaKlubuDominoKošťany! Před námi jsou vánoční prázdniny, během kterých nebudou probíhat zájmové kroužky a knihovna bude již uzavřena. Po Vánocích se již můžete začít přihlašovatnaletnípříměstskétábory. I pro letošní školní rok bude kapacita každého tábora omezena na 20 účast- (Pokračovánízestr.1) Samotná více než 4 metry vysoká zvonička na sobě z tohoto důvodu neseByla vysvěcena v roce 1862, ale své městskou symboliku, odkaz na 100.100 leté výročí přežila jen o několik výročí vzniku Československa a odkazmálo let, jelikož 60. letech 20. století na naše partnery ze Slovenska, obceustoupila potřebám rozšíření silnice do Košťany nad Turcom a Valiky. TotoStřelenskéhosídliště. dlouhodobé partnerství možná vícePo dlouhém období vystěhovávání než kde jinde dokazuje pevné spojenía bourání nastal čas alespoň sym- mezinámianašimibratry,Slováky.bolicky navracet do našeho města Mgr. Pavel Vondradůležitá kulturní a duchovní místa. 100 let Československa jsme oslavili novou zvoničkou
 9. 9. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 9 ŽIVOTNÍ JUBILEJA HRÁČŮ FC LOUKA KOŠŤANY Dne 27.listopadu 2018 oslavil své 21.března 1998 ve sportovní hale v Krup- vTeplickélize. 40.narozeniny Ivan DRŠKA mladší. Za FC ce O kovářskou podkovu (3.místo) v ut- Dne 1.ledna 2019 oslaví své 50. naro- Louka Košťany sehrál v sálové a malé kání FC Louka Košťany-Batalion Osek „A“ zeniny Jaromír NAVRÁTIL. Za Louku kopané celkem 646 utkání v nichž vstřelil 1:0. Vybojoval 4. místo v Krajské lize odehrál v sálovém a malém fotbale osm úctyhodných 706 branek. Debutoval veteránů 2010-2011. Sálovkář 1.FC Loter utkání,vstřeliltřibrankyanačtyřipřihrál. 28.srpna 1993 ve Zlatém talíři Českého Teplice,FKTepliceaSKLisecKůsKrupka. Debutoval v hale v Domažlicích 4.června porcelánu v Dubí. V roce 2004 repre- Dne 23.prosince 2018 oslaví své 1989 v Turnaji čtyř. Zakládající člen zentoval v sálovém fotbalu Českou 45. narozeniny Jiří KUBIŠ.V malém rivalského týmu sálového a malého republiku. fotbale sehrál za FC Louku Košťany cel- fotbalu SC Rozmetadlo Košťany,za který Dne 13.prosince 2018 oslaví své kem 27 utkání, vstřelil dvě branky a na sehrál celkem 547 utkání,vstřelil 50 40. narozeniny Jaroslav VAIS. Za koš- jednu asistoval. Debutoval 21.září 1991 branek. ťanskou Louku sehrál v sálovém a malém v Křižanově ve Václavském turnaji Dne 9.ledna 2019 oslaví své 40. naro- fotbale celkem 56 utkání, vstřelil 10 bra- (4.místo) v utkání FC Louka Košťany- zeniny Vojtěch KOPTA. V sálovém a ma- nek, na 16 branek přihrál a inkasoval TorpédoKřižanov0:2. lém fotbale sehrál za FC Louku Košťany 19 branek. Debutoval 28. července 2001 Dne 30.prosince 2018 oslaví své celkem 877 utkání,vstřelil 829 branek,na vDobrušcevDobrušskémpoháru. 50. narozeniny Martin KOGUT. Zaklá- 739branekasistoval. Dne 13.prosince 2018 oslaví své dající člen FC Louka Košťany sehrál v sá- Všem oslavencům blahopřeje FC 55.narozeniny Roman VELC. Za FC Louka lové a malé kopané celkem 367 utkání, LoukaKošťany. Košťany sehrál celkem 21 utkání, vstřelil vstřelil 197 branek. Debutoval 20. listo- Ladislav Navrátil. šest branek a na dvě asistoval. Debutoval padu 1988 v hale Olympia v Teplicích 7. MEMORIÁL VÁCLAVA „BYSTROŠE“ ŠETINY Dne 28. září 2018 se na malém hřišti Pavel Čulík starší z košťanské Louky a Louka Košťany ČOS „B“); Nejlepší TJ Sokol Košťany konal 7. ročník nejvyšší věkový průměr 47,5 roku měla střelec: Marek MAŠEK (Klimax Memoriálu Václava „Bystroše“ Šetiny F.C.LoukaKošťanyČOS„B“. Košťany)–16branek. vmalékopané.Soutěžzahájilazároveň KonečnéPořadí: Ladislav Navrátil ukončil vtipným proslovem švagr 1. Bomby k tyči Košťany 4 0 0 9:2 12 Václava Vladimír „Ital“ Vaško, ceny 2. Klimax Košťany 3 0 1 22:5 9 předával bratr Václava Šetiny Miroslav 3. F.C.Louka Košť.ČOS„B“2 0 2 12:10 6 Šetina. Před výkopem soutěže byla 4. Bum Bum Tequila Ráj 1 0 2:14 3 držena minuta ticha. „Jsem spokojen 5. Tipsport Duchcov 0 0 4 3:17 0 že vyšlo pěkné počasí, utkání se odehrála bez prodlev a nikdo se Nejlepší brankář: Vladimír VAŠKOnezranil“, řekl hlavní organizátor Radek (Bum Bum Tequila Ráj Košťany);„Lasička“ Leksa z košťanské Bum Bum Nejlepší hráč: Pavel ČULÍK starší (F.C.Tequila. Nejstarším hráčem byl 71 letý Hasiči cvičili v mateřské škole Košťany rozsáhlého cvičení hasičských jedno- Vše nakonec dobře dopadlo. tek z okolí Teplic. Dne 29.11 v 9.30 hod. Zasahovalo celkem 6 jednotek pro- ohlásily zaměstnankyně mateřské fesionálních i dobrovolných hasičů školy na tel. čísle 150, že v kuchyni MŠ včetně nejmodernější výškové tech- vypukl požár. Děti i dospělí byly niky, se kterou se do výšky více jak 30 okamžitě evakuováni z budovy metrů svezla i naše zachráněná paní (náležitě oblečeni) do předem připra- hospodářka. veného stanu. Když přijela první Poděkování patří zasahujícím jednotka hasičského sboru, s obavami jednotkám z HZS Duchcov, Jednotky jsme jim sdělili, že postrádáme jedno sboru dobrovolných hasičů města dítě a jednoho dospělého. Byla Košťany, HZS Teplice, jednotek do- Nácvik požárního poplachu je zahájena prohlídka budovy. Nejprve brovolných hasičů ze Zabrušan. Hrobu nedílnou součástí života ve všech byl nalezen ztracený Pavlík v přízemí a Duchcova. Byl to pro nás všechny školáchaškolkáchvČeskérepublice. a pomocí plošiny byla vyproštěna nezapomenutelnýzážitek. Mateřská škola Košťany dostala z prvního poschodí naše paní hos- Ivana Brabcová ojedinělou možnost, být součástí podářka. Mgr. Pavel Vondra
 10. 10. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 10 Fotbalový podzim se vydařil V posledním čísle jsme Vás kopané v Košťanech. Druhá mezi- Lukáš, Nestmann Bořivoj, Prokop informovali o obrovském úspěchu národní akce, turnaj v polské Vratislavi, František, Hegr Petr, Mergl Vlastislav, starších dorostenců, kteří vyhráli jsme jak dorost tak žáci skončili před ŠulcVladislavaMüllerMilan. krajský přebor. Neúspěchů bylo daleko branamifinálovýchbojů,aleitojeopět Do konce roku bychom ještě chtěli více. Starší žáci, kteří hráli baráž velký úspěch. Dorost skončil nakonec zvládnout dvě velké akce – nové o udržení v krajském přeboru, ji zvládli 6.ažáci7. střídačky a nové oplocení z přední a udrželi i krajský přebor pro tuto Absolvovali jsme soustředění strany. Také na Sokolovně se nám letos sezónu. Také obě přípravky obhájily tradičně v Jiřetíně pod Jedlovou a těšili podařila výměna oken. A Sokolovna si první místa. Starší pouze s jednou se na podzim. Ten nám vychází na to určitě zaslouží, neboť to byla právě remízou, mladší měli pouze 3 prohry, výbornou. Zde je přehled o našich ona,kterádrželasportvKošťanechnad skončili nakonec 9. z 19 týmů. Mladší mužstvech: Mladší přípravka okresní vodou, když nebylo dostatek peněz. dorost 7., dospělí obsadili 2. místo, přebor – 1. místo, st. přípravka okresní Dnes je už situace jiná, a tak jsem rád, kde po reorganizaci postoupili do přebor – 2. místo, ml. žáci krajský že můžeme náš dluh vůči Sokolovně okresníhopřeboruahrajískupinuB. přebor – 1. místo, st. žáci krajský splatit. Také jsme byli na dvou meziná- přebor – 4. místo, dorost 1. A třída - Do konce roku zbývá pár dní, a tak rodních turnajích v italské Ceseně, kde 1. místo. Muži se o 1. místo přetahují bych chtěl všem popřát hezké prožití se nám podařilo dojít ve starší s Bečovem. Poděkování samozřejmě vánočních svátků, hodně zdraví přípravce i mladším žákům až do finále. patří všem trenérům, kteří se starají po aúspěchůivroce2019. Bohužel ani jedni nedotáhli finále do celý týden o naše děti a o víkendech s Pavel Prokop vítězství. Obě druhá místa jsou nimi absolvují mistrovské zápasy či starosta TJ Sokol Košťany obrovským úspěchem mládežnické turnaje. Jmenovitě jsou to: Svoboda KOŠŤANSKÝ POUŤOVÝ POHÁR Dne 8.září 2018 se na malém hřišti TJ čů do teplické nemocnice zaslouží trenér PRAHA 1:0(0:0);SCČERCHOVDOMAŽLICE Sokol Košťany konal 28.ročník turnaje ve košťanského dorostu Milan Műller a Irena –CONTRATEAMHROB 1:5(1:3);BOMBYK futsalu FIFA Košťanský pouťový pohár. Cahová.PřivyhlášenívýsledkůsioddílyF.C. TYČI KOŠŤANY – FC PEJSEK PRAHA 2:1 Arbitři soutěže byli David BUDKA z Do- Louka Košťany ČOS a RSC Čerchov (1:0); F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – CONTRA mažlic a Vojtěch KOPTA z Košťan. O ob- Domažlice předai upomínkové předměty TEAM HROB 1:3 (1:1); RSC ČERCHOV čerstvení hráčů a diváků se opět výtečně k 30. výročí vzájemné spolupráce. Soutěž DOMAŽLICE – BOMBY K TYČI KOŠŤANY 0:1 postaral Petr VESELÝ. Stínem turnaje byla se konala týden před Košťanskou poutí (0:1); CONTRA TEAM HROB – FC PEJSEK vážná zranění hráčů RSC Čerchov z důvodu Rockového nářezu, aby se ho PRAHA 2:1 (0:1); F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS Domažlice v utkání proti Contra Team mohlizúčastnitfutsalistézDomažlic. – BOMBY K TYČI KOŠŤANY 1:0 (1:0); RSC Hrob.Hráči Jiří Vraštil má sádru na ruce,po ČERCHOV DOMAŽLICE – FC PEJSEK PRAHAF.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – RSC ČERCHOV návratu ho čeká operace a dráty na 1:0(1:0).DOMAŽLICE 2:0 (2:0); CONTRA TEAM zpevnění kosti,Pavla Pouberla natržená HROB – BOMBY K TYČI KOŠŤANY 2:1 achillovašlacha...Poděkovánízaodvozhrá- (1:1);F.C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – FC PEJSEK Pořadí: 1. Contra Team Hrob 4 0 0 12:4 12 2. F.C. Louka Košťany ČOS 3 0 1 5:3 9 3. Bomby k tyči Košťany 2 0 2 4:4 6 (obhájce) 4. RSC Čerchov Domažlice 1 0 3 2:8 3 5. FC Pejsek Praha 0 0 4 2:6 0 Nejlepší brankář: Robert MACH (Contra Team Hrob); Nejlepší hráč: Václav MÁČEK (Contra Team Hrob); Nejlepší střelec: Petr LANK a Václav MÁČEK (oba Contra Team Hrob) – 4 branky; Nejlepší nahrávač: Milan KŘESÁNEK (Contra Team Hrob) – 3 nahrávky. Ladislav Navrátil
 11. 11. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 11 9. MEMORIÁL LADISLAVA NAVRÁTILA staršího Dne 22.září se na tenisových dvorcích jak hráči, tak diváci. Jediné vážnější zranění 3.Miloslav KUČERA, Miloš ČERVENÝ; TJ Sokol Košťany konal 9.ročník Memoriálu nenarušilo klidný průběh soutěže. Na 4.Stanislav ČERVENEC, Petr ČULÍK; Ladislava „Slávy“ Navrátila v tenisovém tomto místě bych chtěl poděkovat městu 5.Vladimír VAŠKO, Petr NASLER; turnaji dvojic,který pořádal TC Potok Košťany, tenisovému oddílu TJ Sokol 6.Radek SOPER, Tomáš SOPER; Košťany jako vzpomínku na bývalého Košťany, paní Čulíkové, pánům Červencovi 7.Michal BARTOŠ, Rostislav OPATRNÝ; fotbalového gólmana Sokola (Jiskra) a Mádlíkovi a rodinám Navrátilů a Kogutů 8.Alice SELLEOVÁ, Radek LEKSA;KošťanyatenistyTCPotokKošťany. za věnování cen pro hráče (poháry, 9.Marcela LUPOMĚSKÁ (pro zraněnímedaile,diplomy). Díky této podpoře je„Studená fronta která přišla přesně vystřídal Ladislav SCHNAUBELT),mnohem jednodušší tuto soutěž pořádat.“v termínu Memoriálu, nevěstila nic Miroslav ŠETINA; 10.Jitka KASTLOVÁ,řeklhlavníorganizátorVáclavŠtark.dobrého. Tenisové kurty Sokola Košťany po Martin KASTL; 11.František POMI-vichru a dešti byly v dobrém stavu, takže nic nebránilo dobře si zahrát a pobavit se. KÁČEK, Slavomír VACHUDA; 12.Petr Spolus0.ročníkemjsmedovršilidesítkulet BAČÍK, Josef FRűHAUF; 13.Veronika tohoto zajímavého sportovního podniku. VLKOVÁ, Daniel NOVÁK (obhájci); Po zralé úvaze, ale hlavně po domluvě 14.Jan TISCHER, Filip POSPÍŠIL; s rodinou Navrátilových se prostě 15.IvanaHUČÍKOVÁ,MilošKRAČMAR. Memoriál s tímto názvem uzavřel… Příští Nejlepší (nejsympatičtější) hráčka –rok se ovšem bude dále pokračovat jako hráč: Ivana HURČÍKOVÁ – MiroslavVzpomínkový turnaj na hráče, kteří už ŠETINA; Nejstarší hráčka – hráč:bohužel nejsou mezi námi. Letos se Jarmila NOVOTNÁ – Ladislavpřihlásilo 15 deblů, které se rozdělili do tří skupin. Hrálo se na sedm gamů. Dva SCHNAUBELT,VáclavŠTARK. nejlepší páry z každé skupiny si zahráli Hlavní organizátor Václav Štark byl takzvaný rozstřel. Vítězové těchto zápasů odměněn uznáním za propagaci sportuKONEČNÉPOŘADÍ: se poté utkali o 1.-3.místo,poražení o 4.- vKošťanech.1. Pavel ŽITŇANSKÝ, Petr MÁDLÍK;6.místo. Zbylé páry o další umístění. Ladislav Navrátil2. Jarmila NOVOTNÁ, Václav ŠTARK;Atmosféra byla pohodová, soutěž si užili Vzpěračka Michaela Malá dvakrát bronzová Koncemzáříproběhlovmoravském ťanská reprezentantka Michaela Malá, Druhou bronzovou medaili přidala v ju- Holešově mistrovství České republiky která startovala ve váhové kategorii niorskésoutěžidružstevdo20let. juniorek do 23 let ve vzpírání. do 75 kg a obsadila pěkné třetí místo za Mistrovství se zúčastnila také koš- výkon 56 kg v trhu a 71 kg v nadhozu. Pavel Sobotka st. Poděkování za poskytnutí první pomoci Toutocestoubychchtělapoděkovat náměstí. Kdo ví, jak by to bez bratrovy chvíle spolu s rodinou. Jsem opravdu mému bratrovi Tomášovi Daňkovi, pomoci dopadlo. Dále bych chtěla po- moc ráda, že jsou kolem nás a v našem který dne 7. 11. 2018 v nočních hodi- děkovat paní Haně Povýšilové, která se městě lidé, kteří v té nejnutnější chvíli nách jako kolemjdoucí neváhal a pos- snažila zachovat klidnou hlavu i přesto, dokážoupomocidruhým. kytl nezbytně nutnou první pomoc až že nemůže vidět krev a na místo při- do příjezdu záchranné služby pánovi, volala záchrannou službu a městskou Ještějednouzceléhosrdceděkuji. který nešťastně upadl na obrubník a le- policii. Doufám, že zachráněný pán žel na zemi v kaluži krve v Košťanech na bude nyní prožívat krásné vánoční Nikola Daňková
 12. 12. Košťanský zpravodaj 4/2018 strana 12 Košťanský zpravodaj - Informační zpravodaj města Košťany Vydává: Město Košťany, Teplická 296, 417 23 Košťany, IČ 00266400. Povoleno Ministerstvem kultury ev.č. MK ČR E 19133 Šéfredaktor: Mgr. Pavel Vondra. Jazyková korektura Mgr. Josef Výtisk Vychází v nákladu 1300 výtisků. Uzávěrka tohoto čísla 21. listopadu 2018 Inzerce přijímá MěÚ Košťany, Renata Hegrová, e-mail: hegrova@kostany.cz, tel.: 417 568 183, fax: 417 568 027. Tisk a sazba Tiskárna APELTISK - Petr Doubravský, Baarova 2, Teplice Názory vydavatele se nemusí vždy shodovat s názory pisatelů. Došlé příspěvky vydáváme v neupravené podobě. Vážená košťanská vládo! nějaká menší. Provandroval jsem s terasou anebo bytovka. Chloubu spoustu městeček, od nichž by se dala náměstí by doplnilo něco hezkého naPřeji Vám jen to nejlepší a doufám, taková stavba „ošlehnout“ i s plány. protější straně. Ale to asi bude mocže Vaše plány nezůstanou jen na Budova kina byla chloubou, ale videa a práce. Kašna by mohla být umístěnápapíře. V Košťanech jsem se narodil ceny koncertů daly stop. Alespoň toho v parku za zubařským střediskem.a zažil Košťany okousané šachtami, strašáka s novým kloboukem obalte Poradil by Vám „kašnář“ Kubera, zvlášťkteré zhltly silnice do Hrobu, Mstišova nějakou slušnou fólií a nabídněte kdybyste mu slíbili na každém rohua dvě do Oldřichova včetně dráhy budovu nějakému podnikateli. Už se za popelník. Štít sokolovny zadejteDěčín – Litvínova zůstala jen průjezdná ni mohly na nájmu vydělat milióny. Františku Pelzovi, aby z něj udělalsilnice z Kamenného Pahorku do Parkoviště je místo té džungle moc umělecké dílo, podobné jihočeskýmStřelné. hezké, ale osvětlená cesta z něj do vesnickým památkám - se znakemProto všude hlásám, že teď jsou nikamzasečeká? Sokola, čp. 1 a staročeským nápisemKošťany nejhezčí, o čemž svědčí „Sokolovna“. Franta si poradí - využijteKaždé hezké městečko má domi-množství zájemců, kteří zde chtějí ho. Bude to pastva pro fotografy. Při ténanty jako říčku, kostelíček, podloubíbydlet. Mrzí mě hlavně strašák, zvaný příležitosti by se mohla opravit fasádaa kašnu. Kostelíček a říčka se námkino, s nímž se už několik „pětiletek“ do dvora a na sloup, který jediný zenepovedou, ale podloubí (alespoň třinehýbe a pořád se to na něco svádí. Tak sokolovny zbyl, by mohla být umístěnaobloučky)bysedaloudělatvzastavěnési říkám, že když se dokázala pozvat pamětnídeska.části náměstí formou obchoďáčku, kdetelevize na nějaké hádky a dohady, by bylo oddělení tabáku, papírnictví, Věřím, že se toho dožiji a držím Vámproč ne kvůli kinu? Sokolovna nám domácí potřeby, elektro, železářství palce.shořela v roce 1984 a za tu dobu by se apod. A v patře třeba cukrárna (bufet)na jejím místě dávno dala postavit Bohumil H. Fričl Provolání košťanské vládě

×