Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
HIỆU QUẢ
TS. Châu Đình Linh
SĐT: 0988.954.930
Email: chaudinhlinh@gmail.com
2
Agenda
I. Sự chuẩn bị kỹ càng
1. Chuẩn bị về bản thân
2. Chuẩn bị về khán thính giả
3. Chuẩn bị về nội dung và bản ghi
4...
3
Bảng phân loại các mức độ trong kỹ năng thuyết trình
Tạo
điểm
nhấn
Thứ
yếu
Kế
hoạch
kỹ càng
Không
quan
tâm
Mức độ tác độ...
4
I. Sự chuẩn bị kỹ càng
5
2.4.1
- Xem xét vấn đề thuyết trình và tìm kiếm cách tiếp
cận phù hợp.
- Có đủ uy tín để trình bày vấn đề đó hay không?
...
6
2.4.1
- Tìm hiểu thính giả và xây dựng bài thuyết trình gần
gũi với người nghe.
- Phương pháp:
Ø Suy nghĩ chủ đề dưới gó...
7
Kiến thức nền
Nỗi lo /
Những bất lợi
Mong muốn /
Lợi thế
Người nghe
Phân tích người nghe/khán thính giả
8
2.4.1
Chủ đề: Chuyển tiền du học
Hay chủ đề: Agribank – vì tương lai xanh
Designed by: SSB
Định hướng bán hàng
2. Chuẩn ...
9
2.4.1
- Xác định chính xác mục đích của việc thuyết trình
- Xây dựng nội dung bài thuyết trình: gắn với mục đích,
mục ti...
10
2.4.1
- 5 bước để chuẩn bị nội dung tốt
Ø Ý tưởng lớn
Ø Xây dựng cấu trúc nội dung
Ø Chuẩn bị, diễn tập và con người
Ø ...
11
Xây dựng cấu trúc nội dung
a. Phân tích chủ đề
• Chia nhỏ thông
điệp cốt lõi
• Chuyển tiếp
giữa các phần
• Xác định thô...
12
• Tại sao 3 phần?
– Tính logic
– Dễ thực hiện
– Dễ nhớ
Mở đầu
Nội dung
Kết thúc
b. Cấu trúc nội dung – phương pháp 3 ph...
13
• Sáu phương pháp cấu
trúc các phần nội dung
lớn
• Bốn phương pháp thể
hiện các nội dung nhỏ
trong mỗi phần lớn
14
l Theo không gian
l Theo khía cạnh phân tích
l Theo thời gian
Các phương pháp cơ bản:
Phương pháp cấu trúc các phần nội...
15
Phương pháp cấu trúc các phần nội dung lớn (tt)
l “Con lắc”
l “Phóng to, thu nhỏ”
l Nói về lợi ích
Các phương pháp “mạn...
16
Sáu phương pháp cấu trúc các nội dung lớn
1 2 3
4 5 6
17
c. Các phương pháp thể hiện các nội dung chi tiết
l Đối nghịch
l So sánh với hình ảnh
l Dãy Domino
l W5
18
l Thể hiện nội dung qua các hình ảnh
dễ tưởng tượng
So sánh với hình ảnh
19
Phương pháp đối nghịch
Tách ý tưởng thành hai phần nhỏ
đối nghịch nhau
l Thể hiện nội dung qua các ý tưởng đối nghịch
n...
20
l Thể hiện nội dung qua mối quan hệ nguyên
nhân-kết quả
Phương pháp Domino
21
l 3 nguyên nhân, 1 kết quả
l Dãy các phản ứng
1 2 3
1 2 3
Có 2 loại Domino
22
l Ai
l Cái gì
l Ở đâu
l Khi nào
l Tại sao
Phương pháp 5W
23
2.4.1
- 5 bước để chuẩn bị nội dung tốt
Ø Ý tưởng lớn
Ø Xây dựng cấu trúc nội dung
Ø Chuẩn bị, diễn tập và con người
Ø ...
24
2.4.1
- Sức mạnh của câu chuyện và kể chuyện:
Ø Người ta luôn nhớ về những câu chuyện hay
Ø Một câu chuyện được chọn lọ...
25
2.4.1
- Địa điểm thuyết trình cần có sự chuẩn bị, trang hoàng
cẩn thận
- Bố trí chỗ ngồi và khoảng cách thích hợp với n...
26
2.4.1
- Tự tin và thư giãn để làm giảm áp lực thần kinh, hít thở đều
đặn và sâu
- Thoải mái, tránh suy nghĩ về thất bại...
27
II. Kỹ năng về thuyết trình
28
2.4.1
Designed by: SSB
1. Kỹ năng mở đầu
- Tạo sự tiếp xúc thuận lợi:
Ø Ngoại hình, tư thế, những hành động và lời nói ...
29
2.4.1
Designed by: SSB
1. Kỹ năng mở đầu
- Một số lưu ý khi mở đầu bài thuyết trình:
Ø Tránh nhập đề quá dài
Ø Tránh nh...
30
2.4.1
Designed by: SSB
2. Kỹ năng trình bày nội dung
- Phong cách trình bày:
Ø Chững chạc, điềm tĩnh; tránh các từ vô n...
31
2.4.1
Designed by: SSB
3. Kỹ năng kết thúc
- Đừng bao giờ để không khí xìu đi. Hãy làm cho phần kết có
mục đích và rõ r...
32
2.4.1
Designed by: SSB
4. Trả lời câu hỏi và quản lý sự hồi hộp
- Trả lời câu hỏi:
Ø Không làm người hỏi mất mặt, không...
33
III.Các ứng dụng
34
Các ứng dụng
- Ứng dụng để diễn thuyết
- Ứng dụng để trình bày báo cáo
- Ứng dụng để phát biểu
35
1. Thanh toán không dùng tiền mặt, một nền tảng dịch
vụ vượt trội của Agribank.
2. E – mobile banking – nền tảng ngân h...
36
1. Bắt đầu từ người khán thính giả!
2. Viết ra thành cấu trúc bài nói
3. Phần mở đầu
4. Phần kết thúc trọn vẹn
5. Chú ý...
37
Thank you!
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - TS Châu Đình Linh

Télécharger pour lire hors ligne

- Sự chuẩn bị
- Các phương pháp thuyết trình hiệu quả
- Những ứng dụng

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả - TS Châu Đình Linh

 1. 1. 1 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ TS. Châu Đình Linh SĐT: 0988.954.930 Email: chaudinhlinh@gmail.com
 2. 2. 2 Agenda I. Sự chuẩn bị kỹ càng 1. Chuẩn bị về bản thân 2. Chuẩn bị về khán thính giả 3. Chuẩn bị về nội dung và bản ghi 4. Chuẩn bị về địa điểm 5. Chuẩn bị về tinh thần II. Kỹ năng về thuyết trình hiệu quả 1. Kỹ năng thực hiện mở đầu 2. Kỹ năng trình bày nội dung 3. Kỹ năng kết thúc III. Các ứng dụng
 3. 3. 3 Bảng phân loại các mức độ trong kỹ năng thuyết trình Tạo điểm nhấn Thứ yếu Kế hoạch kỹ càng Không quan tâm Mức độ tác động Cao Thấp Mức độ Dễ Khó
 4. 4. 4 I. Sự chuẩn bị kỹ càng
 5. 5. 5 2.4.1 - Xem xét vấn đề thuyết trình và tìm kiếm cách tiếp cận phù hợp. - Có đủ uy tín để trình bày vấn đề đó hay không? - Suy nghĩ về trang phục và phong cách Designed by: SSB Định hướng bán hàng 1. Chuẩn bị về bản thân
 6. 6. 6 2.4.1 - Tìm hiểu thính giả và xây dựng bài thuyết trình gần gũi với người nghe. - Phương pháp: Ø Suy nghĩ chủ đề dưới góc độ người nghe Ø Liệt kê những vấn đề quan trọng đối với họ Ø Tập trung vào kiến thức nền và những mối quan tâm của người nghe Designed by: SSB Định hướng bán hàng 2. Chuẩn bị về khán thính giả
 7. 7. 7 Kiến thức nền Nỗi lo / Những bất lợi Mong muốn / Lợi thế Người nghe Phân tích người nghe/khán thính giả
 8. 8. 8 2.4.1 Chủ đề: Chuyển tiền du học Hay chủ đề: Agribank – vì tương lai xanh Designed by: SSB Định hướng bán hàng 2. Chuẩn bị về khán thính giả Khách hàng Nhân viên ngân hàng
 9. 9. 9 2.4.1 - Xác định chính xác mục đích của việc thuyết trình - Xây dựng nội dung bài thuyết trình: gắn với mục đích, mục tiêu và khán thính giả. - Bạn sẽ nói về chủ đề gì? Ø Bắt đầu tư khán thính giả Ø Xây dựng cấu trúc nội dung/đề cương Ø Nội dung có tính thời sự, cập nhập Ø Thông tin được nghiên cứu, thống kê và trích dẫn Ø Thể hiện quan điểm cá nhân Định hướng bán hàng 3. Chuẩn bị về nội dung và bản ghi
 10. 10. 10 2.4.1 - 5 bước để chuẩn bị nội dung tốt Ø Ý tưởng lớn Ø Xây dựng cấu trúc nội dung Ø Chuẩn bị, diễn tập và con người Ø Câu chuyện gắn kết Ø Bản ghi hoặc power point Designed by: SSB Định hướng bán hàng 3. Chuẩn bị về nội dung và bản ghi
 11. 11. 11 Xây dựng cấu trúc nội dung a. Phân tích chủ đề • Chia nhỏ thông điệp cốt lõi • Chuyển tiếp giữa các phần • Xác định thông điệp cốt lõi
 12. 12. 12 • Tại sao 3 phần? – Tính logic – Dễ thực hiện – Dễ nhớ Mở đầu Nội dung Kết thúc b. Cấu trúc nội dung – phương pháp 3 phần
 13. 13. 13 • Sáu phương pháp cấu trúc các phần nội dung lớn • Bốn phương pháp thể hiện các nội dung nhỏ trong mỗi phần lớn
 14. 14. 14 l Theo không gian l Theo khía cạnh phân tích l Theo thời gian Các phương pháp cơ bản: Phương pháp cấu trúc các phần nội dung lớn
 15. 15. 15 Phương pháp cấu trúc các phần nội dung lớn (tt) l “Con lắc” l “Phóng to, thu nhỏ” l Nói về lợi ích Các phương pháp “mạnh” hơn:
 16. 16. 16 Sáu phương pháp cấu trúc các nội dung lớn 1 2 3 4 5 6
 17. 17. 17 c. Các phương pháp thể hiện các nội dung chi tiết l Đối nghịch l So sánh với hình ảnh l Dãy Domino l W5
 18. 18. 18 l Thể hiện nội dung qua các hình ảnh dễ tưởng tượng So sánh với hình ảnh
 19. 19. 19 Phương pháp đối nghịch Tách ý tưởng thành hai phần nhỏ đối nghịch nhau l Thể hiện nội dung qua các ý tưởng đối nghịch nhau
 20. 20. 20 l Thể hiện nội dung qua mối quan hệ nguyên nhân-kết quả Phương pháp Domino
 21. 21. 21 l 3 nguyên nhân, 1 kết quả l Dãy các phản ứng 1 2 3 1 2 3 Có 2 loại Domino
 22. 22. 22 l Ai l Cái gì l Ở đâu l Khi nào l Tại sao Phương pháp 5W
 23. 23. 23 2.4.1 - 5 bước để chuẩn bị nội dung tốt Ø Ý tưởng lớn Ø Xây dựng cấu trúc nội dung Ø Chuẩn bị, diễn tập và con người Ø Câu chuyện gắn kết Ø Bản ghi hoặc power point Designed by: SSB Định hướng bán hàng 3. Chuẩn bị về nội dung và bản ghi
 24. 24. 24 2.4.1 - Sức mạnh của câu chuyện và kể chuyện: Ø Người ta luôn nhớ về những câu chuyện hay Ø Một câu chuyện được chọn lọc có thể tăng thêm giá trị cho lập luận của bạn, ở mức độ logic và cảm xúc Ø Quan sát của bạn về mọi thứ để trở thành câu chuyện gắn kết với khán thính giả Ø Tận dụng mọi cơ hội để kể chuyện Designed by: SSB Định hướng bán hàng 3. Chuẩn bị về nội dung và bản ghi
 25. 25. 25 2.4.1 - Địa điểm thuyết trình cần có sự chuẩn bị, trang hoàng cẩn thận - Bố trí chỗ ngồi và khoảng cách thích hợp với người trình bày - Không gian có độ rộng hợp lý - Đảm bảo phương tiện nghe nhìn và âm thanh Designed by: SSB Định hướng bán hàng 4. Chuẩn bị về địa điểm
 26. 26. 26 2.4.1 - Tự tin và thư giãn để làm giảm áp lực thần kinh, hít thở đều đặn và sâu - Thoải mái, tránh suy nghĩ về thất bại, tự mỉm cười nhiều lần - Diễn tập: Ø Bắt đầu bằng cách quyết định mình sẽ ghi nhớ bao nhiều phần của bài thuyết trình Ø Nên học thuộc câu mở đầu và kết thúc Ø Hãy diễn tập và cải thiện Ø Hãy tìm bí quyết để ghi nhớ Designed by: SSB Định hướng bán hàng 5. Chuẩn bị về tinh thần và diễn tập
 27. 27. 27 II. Kỹ năng về thuyết trình
 28. 28. 28 2.4.1 Designed by: SSB 1. Kỹ năng mở đầu - Tạo sự tiếp xúc thuận lợi: Ø Ngoại hình, tư thế, những hành động và lời nói đầu tiên của người trình bày - Cách dẫn nhập khán thính giả vào đề tài: Ø Dẫn nhập trực tiếp Ø Dẫn nhập bằng sự tương phản Ø Dẫn nhập theo cách kể câu chuyện Ø Dẫn nhập bằng các câu hỏi Ø Dẫn nhập bằng cách trích dẫn Ø Dẫn nhập bằng những lập luận gây ấn tượng mạnh mẽ
 29. 29. 29 2.4.1 Designed by: SSB 1. Kỹ năng mở đầu - Một số lưu ý khi mở đầu bài thuyết trình: Ø Tránh nhập đề quá dài Ø Tránh nhập đề không nhất quán với nội dung Ø Tránh cách mở đầu sai Ø Tránh mở đầu bằng sự tiêu cực, nhập đề bằng lời xin lỗi - Bí quyết mở đầu đúng: Ø Chọn đúng tông Ø Tán thành hay phản đối Ø Làm họ cười Ø Nói thẳng Ø Khen ngợi (không xu nịnh)
 30. 30. 30 2.4.1 Designed by: SSB 2. Kỹ năng trình bày nội dung - Phong cách trình bày: Ø Chững chạc, điềm tĩnh; tránh các từ vô nghĩa, tránh lặp đi lặp lại những cụm từ không cần thiết Ø Đi lại trong phạm vi hẹp (1 – 2m) Ø Sử dụng phi ngôn ngữ một cách tự nhiên Ø Bao quát các vị trí trong khán phòng - Giọng nói: Ø Nói to, rõ, tốc độ phù hợp để mọi người đều nghe Ø Thể hiện tự tin qua tông điệu Ø Sử dụng giọng nói của chính mình Ø Lưu loát, nhấn những điểm mấu chốt - Nắm bắt tín hiệu từ khán thính giả
 31. 31. 31 2.4.1 Designed by: SSB 3. Kỹ năng kết thúc - Đừng bao giờ để không khí xìu đi. Hãy làm cho phần kết có mục đích và rõ ràng. - Điều cuối cùng bạn nói sẽ làm khán thính giả nhớ nhất - Hãy lên kế hoạch kỹ càng cho phần kết và kiểm soát kỳ vọng của khán thính giả - Tràn pháo tay sau phần kết là điều cần làm - Hãy chọn một vấn đề quan trọng nhất từ bài thuyết trình của mình để tổng kết - Lời cảm ơn khán thính giả
 32. 32. 32 2.4.1 Designed by: SSB 4. Trả lời câu hỏi và quản lý sự hồi hộp - Trả lời câu hỏi: Ø Không làm người hỏi mất mặt, không đối đầu, không phải là người duy nhất trả lời Ø Phản ứng tích cực; Phản ứng với câu hỏi lại để làm rõ; Nhấn mạnh và tóm tắt lại câu hỏi; Chiến thuật trả lời - Quản lý sự hồi hộp: Ø Hồi hộp là chuyện bình thường Ø Sẽ qua đi khi bắt đầu nói Ø Đến sớm để làm quen Ø Rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện
 33. 33. 33 III.Các ứng dụng
 34. 34. 34 Các ứng dụng - Ứng dụng để diễn thuyết - Ứng dụng để trình bày báo cáo - Ứng dụng để phát biểu
 35. 35. 35 1. Thanh toán không dùng tiền mặt, một nền tảng dịch vụ vượt trội của Agribank. 2. E – mobile banking – nền tảng ngân hàng số hiện đại của Agribank 3. Lễ trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn Huyện. Chủ đề thuyết trình
 36. 36. 36 1. Bắt đầu từ người khán thính giả! 2. Viết ra thành cấu trúc bài nói 3. Phần mở đầu 4. Phần kết thúc trọn vẹn 5. Chú ý giọng nói 6. Sử dụng ngôn ngữ hình thế đúng 7. Xử lý câu hỏi 8. Hãy diễn tập TÓM LẠI
 37. 37. 37 Thank you!
 • ThaoChung2

  Jun. 21, 2021

- Sự chuẩn bị - Các phương pháp thuyết trình hiệu quả - Những ứng dụng

Vues

Nombre de vues

86

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

7

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×