Contenu connexe

Kako pokrenuti lokalni medij budućnosti

 1. Kako pokrenuti lokalni medij budućnosti ? http://ilovezrenjanin.com Studija sluĉaja
 2. MISIJA PROJEKTA • Naš moto je pružanje osnovnih informacija o gradu,distribucija najvažnijih vesti, ali I informisanje o kulturi i zabavi unutar grada. • Naša misija je ceo Zrenjanin online koji čita sve o svom gradu putem interneta, smart telefona i tablet računara
 3. VIZIJA
 4. Spontan poĉetak, upitnog karaktera? • Naš poĉetak bio je sasvim spontan, želeli smo da znamo koliko ljudi zapravo voli Zrenjanin i spremno to priznaje putem interneta. Lansirali smo facebook fan page, i pozvali sugradjane da nam se pridruže. • Hteli smo da vidimo koliko ljudi voli grad?
 5. MEDIJ - Definicija • Medij(medijum) je takoĊe reĉ latinskog porekla I originalno je oznaĉavala nešto što je u sredini, izmeĊu, posredi - posrednika. Današnji smisao je višestruk:
 6. • Medij (najĉešće u jednini) oznaĉava oblik, konkretan vid prezentovanja sadržaja (recimo, u slikarstvu ili pri pohranjivanju podataka) • Mediji (najĉešće u množini) su razliĉiti vidovi masovnog prenošenja informacija širokoj publici, kao I novinari I drugi profesionalci angažovani na tim poslovima.
 7. VRSTE MEDIJA? • Samostalni (štampa, knjige, novine) • Difuzni Televizija Radio • Komunikacioni mediji Internet Mobilna telefonija
 8. Mediji su ogledalo društva – to je njihova najjednostavnija definicija. Drugi kažu da su mediji prvenstveno sredstvo za prenošenje poruka. U svakom sluĉaju, oni nas i informiraju, obrazuju, i zabavljaju.
 9. Osnovne karakteristike medija • Masovnost • Dostupnost • Visok stepen komercijalizacije • Veliki društveno/politički uticaj • Slika – hiljadu reči / Kadar – milion (Slike putuju, a reči ne)
 10. Da li su društvene mreže mediji?
 11. DA LI STE ZNALI? • 10 najplaćenijih poslova danas, nije postojalo u 2004 (social media manager) • Danas se studenti u USA pripremaju za poslove koji još uvek zvaniĉno ne postoje.
 12. DA LI STE ZNALI ? • Da je 2006 registrovano 100 miliona korisnika na MYSPACE-u • 2012 Facebook ima milijardu korisnika • Svaki šesti stanovnik planete ima FB profil
 13. Kako lansirati brend na drušvenoj mreži? • Ime/Brend (lukavo, duhovito, kratko, jasno, govori o onome o ĉemu će se blogovati) • LOGO
 14. DRŽATI SE KONCEPTA • Biznis plan • Marketing plan • Odredite ciljnu grupu • Ne skrećite sa teme na koju ste navikli fanove • Ponudite inovaciju • Kako do posete • Social media
 15. START 25. april 2009. • Pozivnice – 1. dan 2500 fanova • Nakon trećeg posta 5400 fanova • Nakon 20 postova 9.300 fanova •Danas 23.400 fanova • Reach više od 50.000 • DANAS NIJE TAKO LAKO!
 16. Twitter • Društvena mreža • 250.000.000 korisnika u svetu • U Srbiji oko 200.000 ) • Izuzetno„brz”I jednostavan • 140 karaktera • Jednostavan, brz, zabavan
 17. Poĉetak portala ilovezrenjanin.com 01. decembar 2011. • Jedna osoba • 1 do 2 posta dnevno • Platforma wordpress • Atraktivni naslovi • Unošenje kljuĉnih reĉi za svaki post • Optimizacija za google
 18. Mesec dana portala •Visits: 15,300 • Unique Visitors: 9,181
 19. 2. Mesec •Visits: 15,224 • Unique Visitors: 9,316
 20. 3. mesec Visits: 21,182 Unique Visitors: 12,949
 21. 4. mesec •Visits: 33,706 • Unique Visitors: 17,307
 22. 5. Mesec •Visits: 47,667 • Unique Visitors: 23,278
 23. DANAS •Visits: 129,187 • Unique Visitors: 61,279
 24. Danas • 3050 postova – objava • Više od 50 zadovoljnih klijenata • Cena marketing prostora minimalna 50e • 4 redovno zaposlena full time job • 4 part time job
 25. Prihodi • Baner • Plaćena vest • Izrada PR i strategija na društvenim mrežama • Izrada web sajtova • Organizovanje dogadjaja
 26. Gl. I odg urednik portala BOJANA LATINOVIĆ KAKO SMO KREIRALI SADRŽAJ LOKALNOG MEDIJA BUDUĆNOSTI
 27. Kako svaki tekst može biti atraktivan za ĉitanje online?
 28. Informativni vs. Komercijalni tekstovi
 29. Uticaj tekstova na javnost i službe
 30. PRE I POSLE INTERVENCIJE
 31. DOJAVA ĈITAOCA
 32. Medijska nezavisnost IloveZrenjanin portala
 33. 4 redovno zaposlena 4 honorarna saradnika
 34. OTVORENI ZA NOVE - ENERGIĈNE - PAMETNE - MLADE LJUDE
 35. Follow us @grooya & @blogleya81