Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

27 Lars Grundvad Nørregård

246 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

27 Lars Grundvad Nørregård

 1. 1. Nørregård VIII & IX Museet på Sønderskov Udgravningerne af Danish Crowns nye slagterigrund ved Holsted – med særligt fokus på de senneolitiske levn 15-11-2013 Lars Grundvad
 2. 2. Senneolitiske bopladslevn - 12 meget velbevarede huse. Tre forskellige typer. - 5 jordfæstegrave og én nedpløjet høj. - 5 gruber med interessante genstandsfund. - 32 gruber, som for nu kaldes ”De Dybe”. - Dertil talrige normale gruber med traditionelt forekommende fund.
 3. 3. Det simple toskibede hus - Udgjorde den oftest fundne type. - Tilnærmelsesvist orienteret Ø-V. - Måler ca. 13x5,2 m. - Muligvis med skillevæg. - Generelt meget få fund.
 4. 4. Det toskibede hus m. sænket gulvlag - Meget velkendt type fra Vejen kommune. - To stk. fra Nørregård. - orienteret Ø-V. - Måler ca. 13x5,5 m. - Erkendt med vægge og gavle. - Generelt mange fund i fylden.
 5. 5. Toskibede langhuse - Sjældent påvist på landsbasis. - To på Nørregård. - Orienteret Ø-V. - Største måler ca. 32x7 m. - Erkendt med vægge og én gavl. Arkitektonisk særtræk. - Generelt ekstremt få fund. - Interessante gruber mod vest.
 6. 6. Jordfæstegrave og en ringgrøft - 5 sikre og en røvet. Endnu én fremstod som en ringgrøft. - Mulig fladmarksgravplads. - Grave orienteret Ø-V. - To gravtyper. - Alle egentlige grave var fundførende.
 7. 7. De simple grave – de svært påviselige - 3 stk. fordelt over hele feltet. - Diffuse, grubelignende nedgravninger. - Blev dog mere traditionelt gravformede mod bunden. - Indeholdt normalt forekommende genstande.
 8. 8. De flottere grave – de let påviselige - 2 stk. kun 20 m fra hinanden. - Rektangulære og tydelige. - Stenklædte gravlejer. - Fornemme gravfund – én med ca. 100 ravperler og én med stridsøkse og fad. - Gravtypen kendes nu i 6 eksemplarer fra Holsted.
 9. 9. Gruber med spektakulære fund – kult? - 5 stk. fordelt over hele feltet. - Ofte var alle genstande ildpåvirkede. - Ét fund fra hustomt, men ellers kun i isolerede gruber. - Klokkebæger-, eller klokkebægerinspireret keramik i to anlæg. - Et lignende anlæg med klokkebægerkeramik fra nabogravning.
 10. 10. ”De Dybe” – en atypisk anlægstype - 32 fundet i denne omgang. Tre kendes fra nabomatriklen. - Op mod 4x2,5 m i flademål. - Ligger oftest perifært. - Danner antydningen af en linje. - Tragtformede og alle mere end 170 cm dybe. - Kisteformede bunde. - Generelt få fund, men meget brændt eg.
 11. 11. ”De Dybe” i flade og profil
 12. 12. ”De Dybe” mod bunden
 13. 13. De øvrige perioder ved Nørregård - Kort sagt – alle overordnede perioder er påvist ved Nørre Holsted. Især hvis nabomatriklerne tilføjes .
 14. 14. Ældre bronzealder
 15. 15. Førromersk jernalder
 16. 16. Germansk jernalder
 17. 17. Ældre middelalder
 18. 18. Og endeligt min uendelige tak til… Jørn, Scott, Britt, Inger, Thomas, Søren, Niels, Peter, Kirsten, Trine, Janne, Martin R, Minna og Martin E. De fandt sig i en del!
 19. 19. Tak fordi I lyttede

×