Publicité

Досвід "Ігровий простір"

вчитель-логопед à ККДНЗ
15 Mar 2015
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Досвід "Ігровий простір"(20)

Publicité

Dernier(20)

Досвід "Ігровий простір"

 1. Калініна Ирина Альбінівна Вихователь вищої категорії Комунального комбінованованого дошкільного навчального закладу №207 «Золотий півник""
 2. "Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра - це величезне вікно, через яке в духовний світ дитини вливається цілющий потік уявлень, понять. Гра - це іскра, запалююча вогник допитливості". В.О.Сухомлинський
 3. ۞Створення оптимального ігрового простору для розвитку логіко - математичних здібностей дитини . ۞Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вихователя та дошкільника; ۞Розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини.
 4. Ігровий простір повинен сприяти розвитку орієнтовно - пізнавальній діяльності, що забезпечує засвоєння нових знань, формування розумових дій, розвиток провідних психічних процесів дитини; сприяти розвитку логіко - математичних, творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних дошкільнят.
 5. Особливості розвитку логіко- математичних умінь та здібностей у дітей дошкільного віку Диференціація якісних та кількісних характеристик предметів Уміння розрізняти невеликі множини предметів Уміння розміщувати предмети в порядку зростання чи за якою-небудь ознакою Уміння порівнювати множини предметів Уміння встановлювати відмінності «більше», «менше», «порівну» без використання лічби Уміння порівнювати предмети шляхом групування Уміння виділяти та класифікувати властивості та ознаки предметів за різною основою Уміння працювати за мовною вказівкою дорослого Самостійно порівнювати предмети за формою з опорою на зображення
 6. Забезпечення різноманітного, мобільного, динамічного, варіативного середовища Професійна підготовлений вихователь Змістовна, різнобічна, інтелектуальна діяльність у всіх видах діяльності Підвищення рівня чуттєвого пізнання дитиною довкілля Узагальнення форм обстеження предметів за допомогою сенсорних елементів Досягнення того, щоб дитина без труднощів навчилася позначати цифрами різні невеликі кількості предметів Перехід до простих арифметичних операцій над абстрактними множинами
 7. Етапи формування та розвитку основних структур мислення дітей дошкільного віку Чи наявне у дитини зацікавлення в отримані нової інформації Якою мірою в неї сформована довільна поведінка – увага, пам'ять Чи здатна вона до пошуково- дослідницької діяльності Чи проявляє допитливість, чи наполегливо добивається відповіді на них Чи здатна вона чітко й диференційовано сприймати довкілля Чи дитина активна, самостійна на заняттях, в іграх, під час спостережень Чи виявляє бажання порівнювати предмети та явища Чи проявляє кмітливість, творчість у виконанні завдань Чи бажає долати труднощі, докладати вольові зусилля
 8. Постійно приділяти увагу умінню співвідносити математичні знаки з практично виміряними предметами. Не слід посилювати перешкоди до виконання математичних дій без опори на зовнішні практичні дії з перетворення предметів Приділяти увагу умінню виконувати послідовно математичні дії за мовною інструкцією. Не слід покладатися на заучування дітьми результатів простих множинних дій, добиватися самостійно отримати результат При оволодінні математичними операціями дітьми слід пам’ятати:
 9. (домінантні складові: математика,дидактичних, розвиваючи ігри,рідна природа)
 10. Використання логіко-математичних ігор під час проведення заняття з дітьми старшої групи по підгрупам. Закріплення сенсорних здібностей,склад числа 7,вимірювання об’єму рідких речовин , розвиток творчої уяви,логічного мислення.
 11. (домінантні складові: цікава математика, дидактична гра )
 12. формування знань про властивості натурального ряду розвивати увагу,закріпити знання про геометричні фігури; виховувати спостережливість під час порівняння груп предметів.
 13. (домінантні складові: цікава математика,ознайомлення з навколишнім, художня література, дидактична гра)
 14. розкрити дітям основні положення про права дитини (за допомогою знайомих казок)сприяти розвиткові психічних процесів: мислення, пам’яті, уяви, уваги; закріпити знання про геометричні фігури та вміння оперувати ними; виховувати бажання виконувати завдання вихователя; виховувати гуманні почуття, доброзичливість.
 15. Мета: розвивати увагу, пам'ять, закріпити навички рахунку в межах десяти. Закріплення цифри та складу числа в межах десяти. Вчити вирішувати математичні завдання, користуватися математичними знаками.
 16. Мета:Тренувати дітей у вирішенні прикладів на додавання і віднімання; закріпити знання цифр,формувати вміння розуміти поняття цифра та число , удосконалювати правильне читання виразу; розвивати увагу і мислення
 17. Мета: розвивати логічне мислення вміння рішати прості приклади та складати задачі.
 18. "У дитячому віці гра – це норма, і дитина повинна завжди гратися, навіть коли робить серйозну справу“. А.С.Макаренко
Publicité