Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE

 1. 1. 2012CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE OBedeya Dorin Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen NEMĂRTURISITE CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE Autor:OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen.Şaback-Studio Deva Mintia. [Type the company address] 0730693323 Editura Al-SALEM JERUSALEM 2007-2012
 2. 2. CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITVouă creştinilor : - sânteţi datori să ascultaţi de CAPUL VOSTRU, IISUSNAZARITEANUL,MESIA. Voi sânteţi mădulare în trup …….şi atât! Matei.cap 5:8, 9“8. ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!9. ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!”Vdeţi să nu vă pomeniţi VRĂJMAŞI CU DUMNEZEU! 2 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 3. 3. Ţi-e teamă de Coran? Ai o senzaţie incomodă în prezenţa lui ? Acest fapt adevereşte că are o PutereCerească neomenească în textul său. Vezi, cunoaşte mai întâi să vezi dacă merită : TEAMA,sauCORANUL?Renunţă la invectivele Profet Mincinos…..al mincinos lucrare drăcească.Pe Iisus L-au numit VRĂJITOR şi Printul Dracilor care face minunini mincinoase cu puterea luiBelzebuth , în Garadra o cetate fennicană din Samaria de Nord. Eşti de accord, nu simţi o indignarelăuntrică? ….. Aceaşi dragoste şi indignare o simte Iisus pentru fratele Său, Mohamed *Pace fie pesteDânşii, şi lucrarea lor neuitată+! AminCoranul Mekan –Tradiţional Canonic conţineVechiul Testamnet Al- Thorath Moosa Del-na’Biaiaadim Profeţii, urmat Iingji Evangheliile (NoulTestament)Şi Surele Profetului Mohamed (Pace fie peste Dânsul). În Mod uzual, arabii folosec al III –leaTestamnet a lui Mohamend (Surele Qunarani). La fel cum fac şi creştinii care au toată BIBLIA, dar înmod uzual, zilnic folosesc numai NOUL TESTAMENT. Oare e fac ei şi nu se oglindeşte în voi creştinilor,copii a lui Dumnezeu ,Unicul?Mohamed nu este UN MÂNTUITOR, un MIJLOCITOR în locul lui IIsus.Nu-l exclude şi nu enunţă acestăpretenţie. Mohamed este MESAGERUL, MÂNGÂIETORUL OMUL SFÂNTULUI DUH.Unii nu sânt de accord cu Islamul, dar mai ales cu Mohamed, nu-I văd rostul,nici misiunea harică nicilocul în BIBLIE fie şi Coran.Sânt cutume (năravuri,superstiţii,prejudecăţi) religioase ,multe moştenite . 3 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 4. 4. Voi încerca cu BIBLIA să vă demonstrez că Mohamed este de la DUMNEZEU. Nu este o demonstraţieislamică , dar nu o anulează. Este menită creştinilor după tiparul lor degândire:obiceiuri,cutume,prejudecăţi şi superstiţii venite din necunoaştere ISLAMULUI.Vouă creştinilor : - sânteţi datori să ascultaţi de CAPUL VOSTRU, IISUSNAZARITEANUL,MESIA. Voi sânteţi mădulare în trup …….şi atât! Matei.cap 5:8, 9“8. ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!9. ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!”Vdeţi să nu vă pomeniţi VRĂJMAŞI CU DUMNEZEU! 4 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 5. 5. CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITECAPITOLUL1Trebuie să ştiţi : -În CORAN Iisus apare de 120 de ori menţionat mai mult decât în tot Noul Testament.În Noul Testament , original fie ebraic,fie amramaic, fie grecesc, NUMELE IISUS apara de 50 de ori clarşi indirect sub forma NAZARITEANUL de 72 de ori. În timpul vieţii Sale,Iisus a interzis Ucenicilor Lui,sub amininţarea cu ANATAEMA VEŞNICĂ să fie descoperit lumii, până nu se împlinea LUCRAREA LUI şitot ce era profeţit în Scriptură despre EL. De aceea apostolii au fost nevoiţi ,fiindcă-L iubeau să-lnumească Iaşu (Bar-Iş=FIUL OMULUI) .Sau Rabunii(Învăţătorul inimii) denumire sinonimă ,indicativă înlocul NUMELEUI ISUS sau Mesia.În Noul Testament, Iisus vorbeşte despre Sine ,despre calităţile sale de 10 ori.Atât.Eram în toate zilele mele cu voi şi între voi. Şi ştiţi cine sânt!”-MateiNădejdea vostră nu este bună, dacă aţi cere tatălui Meu şi aţi crede că aţi şi primit, El ar fi împlinit!”-Ioan 5 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 6. 6. Eram cu cel căzut , cu văduvă şi orfan şi aţi zis: „ N-are neam şi seminţie!” eram cu vameş şi cudesfrânată şi cu cei răpuşi de demoni ! Şi aţi zis : „Are drac, scoate draci cu Prinţul dracilor!- Matei.Căram pietre în cetatea mea la un loc cu casa mea (Iosif şi Maria) : şi voi uşor aţi lepădat PiatraUnghiulară lepădată de zidar, ce au făcut ca voi!” Beam de sete, setea celor chinuiţi şi mâncam la un loc cu păcătoşii pentru mântuirea lor: Şi azi zis:„Iată un om neînfrânat , care nu posteşte ,mâncăcios şi băutor de vin!”-Matei ...... şi până la 10 auto-recomandări.În CORAN Iisus este descris, şi pomenit ca exemplu de 150 de ori . Şi de fiecare dată de bine, prin„excelenţa sensului”. De 300 de ori se face referire la Mesagerul Iisus trimis de Allah ca profet să aducământuirea în lume, să o arate tuturor oamenilor să-i cheme la un HAR DUMNEZEISC „ATÂT DE MARE-AZI!”. Dar Mântuitorul este exclusiv Allah-Dumnezeu. Iisus fiind doar Mesagerul şi distribuitorul/Mijlocitorul acestei MÂNTUIRI CEREŞTI, pecare Mohamed o afirmă neîncetat şi nu o contestă absolutniciodată.De aceea ateţie ,muslmanii sântmai aproape de Împărăţia cerurilor......o spun frăţeşte.Voi da două exemple necredincioşilor infideli ,(Cu voia lui allah-Dumnezeu) şi ca miruire (ungere)pe suflet pe poporul lui Dumnezeu de pretutindeni,,fie evrei, fie creştini,fie musulmani.CAPITOLUL 2MARIA ÎN MEKKAH-JALEA EI CAPELA MARIEI BIT-MARIAM După moartea lui Iisus Maria , mama lui Iisus a ajuns la Mekkah , unde este piatra Kaba. Şi lângă azidit o CAPELĂ . S-a rugat zile în şir tmp de 6 luni , până a găsit-o Ioan,Apostolul în grija căruia o lăsase 6 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 7. 7. Iisus. La Mekkah Maria * în arabă Mariam ] se ruga ca spiritul Lui Agar şi Ismael să se liniştească înputerea lui Allah şi blestemul contra lui Iisaac fiul Saarei să se stingă. Ca astfel fiul ei să învie sau să şigăsească sfinţenia deplină şi pacea veşnică între dreprţii şi profeţii lui Allah-Adonai (Dumnezeu). Pânăastăzi musulmanii pioşi iau păstrat CAPELA BIT-MARIAM în incinta MEKA . Nimănui nu ia venit încap să ardă capela sau cartea Mariei (Epistola Mariei) din pricina războaielor între musulmani şi cruciaţi.Ba mai mult toţi musulmanii din întreaga lume de Ramadan , în ultima zi când se îndreaptă spreMUNETELE ARAFAT , unde este fântâna lui Şeitan şi stâlpul lui Iblis-Diavolul . Păstrează toţi ,absoluttoţi musulmanii ritualul făcut de Mariam/Maria. Acela de a da cu pietre rostind : „Să te mustreCreatorul tău , contra căruia te-i răzvrătit Şeitan: El Înduraul,Milostivul ,Duhul Sfânt ,care a ales pentruvecie Ieruşalaimul şi pe robul său Ibrahim!”Să te mustre Şeitan să te certe Iblis , pe tine şi demonii tăi: să-ţi poruncească aprins şi să-ţi pună hotareAllah Cel Nesfârşit ,Stăpânul lumilor!”Stâlpul căruia l-ai pus hotar în ochii lui Dumnezeu făgăduiind că fiii lui Adam şi Iibrahim nu-l vor trecenicicând fără să-şi piardă mântuirea.Să fie veşnic dărâmat şi judecat de cu pietre de toţi credincioşii luiDumnezeu! –Şi de câte ori va fi asta , să se mântuiască lumea din puterea ta şi din moarte :- şimoartea fiului meu să nu fie în zadar. Ci să le fie mântuire de la Dumnezeu,ajutor şi iertare de păcate”-Rugăciunea Mariei. Această rugăciune a Mariei, sfâşiată de durerea morţii fiului ei Profetuul,Mesagerullui Allah.( Pacea Lui să fie cu Mariam).Meckthub!Toţi musulmanii o rostesc. Nimănui nu-vine în cap să n-o mai spună fiindcă mulţi creştini îresponsbil işi cu discernământul împrăştiat stârnesc ura de rasă,segregaţia şi incită la genocid religios!. 7 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 8. 8. CAPITOLUL 3 CITAT CORAN SURA 19 MARIAM Sura 19 Mariyam (a Mariei)-CORAN19|33|Pacea fie asupra mea şi Duhul într-u mine , în ziua când m-am născut, în ziua când voimuri,şi mărturia Lui, în ziua când voi fi sculat viu.”19|34|Acesta Este Iisus, fiul Mariei. Cuvântul Adevărului care a adus mântuirea lui Allah înlume de care ei se îndoiesc încă! 8 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 9. 9. 19|35|Nu este firea lui Dumnezeu să-şi ia un fiu ca un lucru luat, Iisus este primul născut atuturor fiilor Săi. Mărire Lui! Când hotărăşte un lucru, El îi spune: Să fie !”, se face şi este .19|36|“Dumnezeu este Domnul meu şi Domnul vostru. Lui închinaţi-vă~[Eu sânt Fiul Omului]!Aceasta este o Cale Dreaptă!”19|88|Ei(falşii credincioşi) au spus: “Milostivul şi-a luat un fiu!”19|89|Voi faceţi o hulă care nu se cade!*Hulă veşnică necuvenită+.19|90|Tote sufletele erau la Dumnezeu din veşnicie, copiii Lui.Aproape că cerurile se despică laacest cuvânt, că pământul se crapă şi munţii se năruie! 9 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 10. 10. 19|91| El a fost Primu arătat în lume. Dar ei i-au dat Milostivului înapoi un fiu mort zdrobit cutotul (nimicit)! Ce ste hulă în CORAN contra lui IISUS? Contra religioşilor plini de cutume şi supertiţii CORANUL este firîncins ca mai toată BIBLIA, toţi profeţii îi biciuiesc pe aceşti parveniţi în lumea mântuiriiApostolul Pavel spune că Iisus este Căpetenia cerească a tuturor oamenilor. “ – 2. “Întâi născutul dintretoţi fraţii lui!”CAPITOLUL 4. NOUL TESTAMENT CITATE NOUL TESTAMNET CITATE1Pet [2:25] Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v’aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelorvoastre.Rom [8:29 ]Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărît mai dinainte să fie asemeneachipului Fiului Său, pentruca El să fie cel Întîi născut dintre mai mulţi fraţi. 10 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 11. 11. Col [ 1:18 ]El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel Întîi născut dintre cei morţi, pentrucaîn toate lucrurile să aibă Întîietatea.PAVEL ÎN ARABIA ,EVANGHELIA LUI,GABRIEL ŞI MT.ARAFATEfes 1:22 El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat Căpetenie tuturor oamenilor peste toatelucrurile, Bisericii,Epistola Galateni (Apostolii nu iau recunoscut apostolia; nici nu au voit să stea de vorbă cuPavel)Gal [1:11] Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obîrşieomenească;Gal [1:12] pentrucă, n’am primit-o, nici n’am învăţat-o dela vreun Om, ci prin descoperirea luiIsus Hristos adusă de Gabriel.Gal [1:16 ] să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n’amîntrebat pe niciun om, 11 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 12. 12. Gal[ 1:17 ]nici nu m’am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m’am dus înArabia la Stânca (Har-faoth) Arafat . Apoi m’am întors din nou la Damasc.Gal [1:18] După trei ani, m’am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa, şi am rămas la elcincisprezece zile.Gal [1:19] Dar n’am văzut pe niciunul altul dintre apostoli, decît pe Iacov, fratele Domnului.Gal [1:22] Şi eram încă nerecunoscut la faţă Bisericilor lui Hristos, cari sânt în Iudea.Este mărturia Apostolului Pavel apostolul neamurilordespre el însuşi: nu răstălmăcită dupăinteresele voastre şi diferite cutume religioase.Mohamed au ceva în comun1 Muntele Arafat.-Mekkah2. Revelaţia adusă pe acel Munte.3. Îngerul Gabriel Mesagerul Revelaţiei (Inspiraţiei). 12 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 13. 13. Al-Ka ʿbaKaaba (sau Qaaba; arabă : Al-Ka ʿbaîn interiorul Masjid al-Haram ( A. : , "Moscheea Sacra")în centrul de la Mecca (A.: Makkah).de aproximativ 13.1 m (43 ft) de mare, cu laturile de măsurare 11.03 m (36,2 ft) de 12.86 m (42,2 ft).La momentul când Muhammad (CE 570-632 AD)şi tribul său, Quraysh, a fost responsabil de păstrarea şimărturisirea revelaţiei (adevărata origine a Kabba)Kaaba, care era la acel moment un altar care conţineasute de idoli, reprezentând zei Arabia tribali şi alte figuri religioase. Mahomed a castigat duşmănia atribului său, susţinând Kaaba care urmează să fie dedicată cultului unui singur Dumnezeu, şi toţi idoliievacuaţi. Quraysh la persecutat şi la hărţuit continuu], şi el şi adepţii săi în cele din urmă au migrat laMedina în 622. Kaaba (sau Qaaba; arabă: Al-Ka ʿ.Tribul Quraysheste tribul de adopţie a luiMohamed [pace fie peste Dânsul] el, Profetul având o origine mixtă iudeo-arabă, fiind născut înIerusalim cetatea lui Dumnezeu Allah. Nu se ştie precis împrejurarea în care au murit părinţii săinaturali.Există unele izvoare care spun că în raidul unor cavaleri cruciaţi ROMANO_BIZANTINI, carecăutau relicvele sfinte a lui Iisus pentru a le duce (a le fura) din Israel la Bizanţ sau în Europa. Se pare cămama sa fiind evreică din tribul lui Lewi a fost pângărită pentru că era Anticristă JIDOVOAICĂ *termende calomnie la adresa evreilor anticişi medievali+.Tatăl profetului se pare că era arab * jumătateBeniamin-jumătatea bedunin+ din tribul Omar. Dar teologii islamici încă nu au un accord clar în caestsens;aşa cî nici eu nu voi adduce durere sau indignare. Oprind-umă aici. A fost adoptat şi alăptat ca orfande tribul Quraysh. Aceste informaţii le deţine Mekkah din “Scrisoarea Tribului Quraysh cătreAlexandreia şi Bizanţ” În care propriul trib îl denunţă,îl desconspiră pe Mohamed ca fiind BANI ISRAEL(FIU A LUI ISRAEL). Denumit “CORCITURĂ LUI OMAR”. Apoi acelaşi trib la sărutat în posterior în chipfăţarnic după Victoria Islamului în Peninsula Arabă. Acest trib îi atribuie numele de ILBLISAID AL-MOOSA” . Profetul a purtat acestă caznă pe toată durta exislului său la Medina. A fugiisale din faţa tribului său adoptiv, Quraysh. De aici începe Istoria Vieţii Profetului , oficială şi CANONICĂÎN ISLAM. 13 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 14. 14. Şi ultimul lucru care ar trebui să-l ştie fraţii creştini. APOSTOLUL LOR PREFERAT PAVEL, „ APOSTOLULNEAMURILOR” a primit EVANGHELIA separat de ceilalţi 12 Apostoli. Cei 12 Apostoli au primitEvanghelia de la Iisus ,Însuşi. Pavel a primit-o pe Muntele Arafat în deşertul Arabiei de la Îngerul Gabriel.Exact şi identic la fel cu Profetul Mohamed. De ce ?....la a unul ar fi Inspiraţia Divină, iar la celălalt nu ?De ar fi ci ar fi amăgire şi erezie? De ce Pavel ar fi alesul, iar Mohamed ereticul ? Cine face alegereaasta?- Doar Dumnezeu ,care a făcut şi chemarea şi alegerea.Se spune că după dărâmarea Ierusalimului şi a Templului după Solomon şi Ezekia. Rămăşiţa „FiceiSionului” a fugit în Pustia Madiam-Neghev şi Diavolul Satana a prigonit-o adânc în inima deşertuluiSaudit până la Mekka unde este Piatra lui ALLAHA . Cu care Dumnezeu a dat după Satan/Şeitan când laizgonit din cer, cerând-ui să i se închine lui Adam pe cre îl iubise nespus Dumnezeu. Piatra Ceruriloreste KABA este apropae de „Lacrimile lui Allah” . Acolo Satan sa jurat lui Dumnezeu , înfingând unlemn, unde nu era pic de lemn,, amintind lui Dumnezeu , că el SAMAIL(SAMAEL) încă mai are origineacerească, perfecţiunea adânc finisată şi puterea nesfârşită ; de a face rău omului.Omului lipsit total deaceste calităţi şi însuşiri finisate miliarde de ani. În Apocalipsa Apostolui Ioan Teologul este reamintităaceastă istorie sfântă de „FEMEIA PRIGONITĂ DE SATAN, CARE ERA ÎN CHINURILE NAŞTERII, I SAU DATDOUĂ PERECHI DE ARIPI ŞI A FUGT ÎN PUSTIE, LA HOTARUL LUI DUMNEZEU, UNDE AVEA LOC PREGĂTIT3 ani jumătate! Diavolul a persecutat-o şi a fugărit-o şi a asediat-o acolo!”. Poate acum creştinii vor înţelege de ce Mekka este LOC SFÂNT nu pentru arabi doar, ci pentruDUMNEZEU ÎNSUŞI.Este un fel de” IERUSALIM ÎN EXIL”. Fiindcă cel pământesc este mereucucerit,ocupat şi eliberat Şi mereu Oraşul lui Dumnezeu este plin cu sângele victimelor nevinovate depe urma acestui război. Reţineţi vă rog dragi cititori. Originea antică a Pietrei Kabba din interiorulincitei Mekka şi înţelesul ei este acesta: Când Satan a devenit duşmanul omului, lui Adam şi s-arăzvrătit în ceruri, refuzând să i se închine ui Adam. După „Păcatul Adamic”. Dumnezeu a dat după elcu un asteroid de talie mică (câţiva metri) . Piatră cerească devenită Hotar al Judecăţii de Apoi. Şi aPăcăinţei, păcatului strămoşsc,adamic. Piatra este pecetea,sigiului lui Dumnezeu Însuşi cu care lablestemat pe Diavol în Geneza. 14 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 15. 15. CAPITLUL 5 MOHAMED ÎN BIBLIE 15 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 16. 16. Nu exită alt Allá’ afară de Allá’!Nici un duh nu este asemeni Lui,Duhul Puterilor,UNICULStăpânul lumilor Începutul oricrui har şi duh ! În Numele lui Alla Eliberatorul,Cel Îndurat şi milostiv!Amin 16 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 17. 17. ! . !Nu râdeţi de Alla ca şi cum L-aţi stăpâni pe El,căci lumea nu L-a cunoscut!De acea Milostivul eliberatorul nea- zmuls lumii căci nu eram a ei :şi ne-atrimis profeţi pe pe Ibrahim şi Moosa şi Ali şi Assa o pace fie peste ei!Amin . Dacă L-aţi fi cunoscut pe Alla, de la El veneaţi şi eraţi a Lui!Fatuwah Muntelui Arafat şi strigarea IŞLAM (Predare/Pocăinţă Necondiţionată) 17 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 18. 18. Dacă eraţi de la Dumnezeu, nu aveaţi sângele profeţilor şi drepţilor pemâinile voastre ;şi aţi trăit ca ei .Şi Assa(Iisus) ar fi strălucit în voi. Şi prinacesta mărturisiţi că u aveţi credinţă-n voi căci obosiţi pe DOMNUL iar.Toată ziua vreţi minuni şi vindecări şi aveţi trebuinţă de Profetul Său. Fatuwah Muntelui Arafat şi strigarea IŞLAM (Predare/Pocăinţă Necondiţionată) STRIGĂTUL LUI MOHAMED CĂTRE MECA 18 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 19. 19. CARTEA 1 CHEMAREA Al-FatihaConţine 1 Secţiunea 1 Juz (1-7) aya verseteÎn numele lui Dumnezeu cel Îndurat şi Milostiv.(1) Slavă lui Dumnezeu, Domnul lumilor,(2Cel Iubitor, Milostivul,(3) Stăpânul Zilei Judecăţii! 19 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 20. 20. (4) Ţie ne închinăm, Ţie îţi cerem ajutorul.(5) Călăuzeşte-ne pe Calea cea Dreaptă, (6) calea celor binecuvântaţi de Tine, şi nu a celor care Te-au supărat, şinici a celor rătăciţi.(7) 20 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 21. 21. MOHAMED PROFEŢIT ÎN BIBLIE Pace fie peste Dânsul!Mohamed nu este un MÂNTUITOR, un MIJLOCITOR în locul lui Iisus.Nu-l exclude şi nuenunţă acestă pretenţie. Mohamed este MESAGERUL ,MÂNGÂIETORUL OMUL SFÂNTULUIDUH. ".Unii nu sânt de acord cu Islamul ,dar mai ales cu Mohamed. Nu-I văd rostul, nici misiuneaharică şi nici locul în BIBLIE . Chiar dacă este denumit Coran. Sânt cutume( năravuri,superstiţii,prejudecăţi ) religioase ,multe moştenite . 21 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 22. 22. .Voi încerca cu BIBLIA să vă demonstrez că Mohamed este de la DUMNEZEU. Nu este odemonstraţie islamică , dar nu o anulează. Este menită creştinilor după tiparul lor de gândire:obiceiuri, cutume, prejudecăţi şi superstiţii , venite din necunoaştere ISLAMULUI.Vă îndemn cu un verset din caretea “ FAPTELE APOSTOLILORF” care este în NOUL TESTAMENTFapt capitolul 5: versetele 38,39“Şi acum, eu vă spun: "Nu mai prigoniţi pe oamenii aceştia, şi lăsaţi-i în pace! Dacă încercarealor sau lucrarea aceasta este dela oameni, se va nimici;dar dacă este dela Dumnezeu, n’o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva luiDumnezeu."De o mie patru sute de ani de când există Islamul sa dovedit deja că este de la Dumnezeu. ŞiCartea şi Lucrarea (Credinţa aceasta). 22 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 23. 23. ! ".MOHAMED a fost profeţit în CARTEA GENEZEI dinTORATH MOOSA(THORAH) 23 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 24. 24. Geneza capitolul 16: cu versetele 8,9,10,118.El a zis: "Agar, roaba Saraiei, de unde vii, şi unde te duci?" Ea a răspuns: "Fug destăpîna mea Sarai."9. Îngerul Domnului i-a zis: "Intoarce-te la stăpînă-ta, şi supune-te supt mîna ei."10. Îngerul Domnului i-a zis: "Îţi voi înmulţi foarte mult sămînţa, şi ea va fi atît demultă la număr, că nu va putea fi numărată."11. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; mîna lui va fi împotriva tuturoroamenilor, şi mîna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; şi va locui în faţa tuturorfraţilor lui." 24 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 25. 25. Geneza capitolul 17: versetele 18,20,2118.Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: "Să trăiască Ismael înaintea Ta!"20.Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvînta, îl voi face săcrească, şi îl voi înmulţi nespus de mult; doisprezece şeici (prinţi)-profeţi , va naşteşi un Profet le voi da, un Legiuitor voi face din el un neam mare.21. Dar legământul meu îl voi încheia cu el * Oprire+ .Ismael va fi aşa şi Isaac, acelacare ţi-l va naşte Sara la anul pe vremea aceasta."Problema apare aici, schizma despărţirea. Fiindcă versetul se opreşte brusc cuun IDICATIV DE GEN NEUTRU. Arabii consideră şi cred că ei sânt de dreptPOPORUL ALES, împreună cu evreii , dar ei au întâietatea. Findcă versetul nuspune clar Allah Yahweh,cu care dintre fiii lui Avraam încheie ,Legământul Său.Pentru o confuzie şi mai mare un suspans crâncen, Dumnezeu adaugă .”Ismaelva fi aşa :(cum a profeţit DUMNEZEU), iar Iisaac este acel prunc care îl naşte 25 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 26. 26. Saara lui Avraam. Aici a apărut o concurenţă duhovnicească adâncă şicumplită.”Râvna casei Tale DOAMNE mă mistuie deplin!”spune Profetul Mica.Israel naţiunea aleasă a avut 12 Patriarhi Şeici şi pe Moise ,Profetul(Mesagerul)şi Legiuitorul evreilor. La fel şi cu arabaii fraţii lor după tată(fraţi vitregi) au avut12 Patriarhi –Şeici şi un Legiuitor(Legislator) , pe Mesagerul lui Allah ,ProfetulMohamed (Pace fie peste dânsul!)Deşi PALESTEINIENII sau lipit de arabi ca râia *rabia+ de oaie, căutând vrajbă şidezbinare între fraţi. Între triburile şi urmaşii lor. Între Işmeel (Ismael)şi Iţhaak(Isaac) . În loc să-şi vadă de destinul lor naţional,palestinienii au făcut acestlucru în antichitate;continuă să o facă şi în era modern,în zilele noastre. Primiicare au urât palestinienii nu au fost evreii, ci arabii. Luptele au durat între eipână în preajma exodului,adică timp de 400 de ani.Aproape toţi credincioşii lui Allah uită acest aspect din BIBLIE şi evreii, mai alescreştinii care deseori îi confundă pe PALESTINIENI cu ARABII.În Geneza capitolul 20 textul sfânt scrie că : -Că Avraam a intrat pepământurile filistenilor la Aşdoth şi Gaza trecând de la Hebron şi Mamvre.Filistenii sânt strămoşii PALESTINIENILOR.Abimelec regele filistenilor a poftit-o pe Saara să o facă ţiitoare sau una dinnevestele sale. Dar nu a îndrăznit. A aflat că Avraam este fratele ei vitreg. L-aîntrebat ,iar acesta a spus .”DA ESTE SORA MEA!”. Mânia lui Allah a venitaupra palestinienilor şi asupra lui Abimelec regele lor. Cumplit ia chinuit Allah.Gen 20:14,15 26 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 27. 27. 14.”Abimelec a luat oi şi boi, robi şi roabe, şi le-a dat lui Avraam; şi i-a dat înapoi şipe Sara, nevastă-sa.Dar Işmeel la urât şi ia jurat pieirea lui şi neamului său. Căci seatinse de mama sa şi de fraţii lui.15.Abimelec a zis: "Iată, ţara mea este înaintea ta; locuieşte unde-ţi va plăcea.". După moartea lui Avraam Edomiţii (ARABII) au atacat anual. Şi apoi periodiclunar, la fiecare lună nouă corturile şi locuinţele filistenilor. Pe durata vieţii luiIsmael, acesta a ucis fără milă peste 500.000 de filisteni şi animalele lor ,iar pe50.000 ia prins între Gherar şi Muntele arabilor, Seir.Deşi Ismael şi Isac erau certaţi, totuşi glasul sângelui şi Duhul lui Allah a fost maiputernic.În faţa altor neamuri străine arabii au fost o molimă şi un dezastru.Când a închis ochii Ismael mai trăiau doar 3000 de filisteni şi aceştia fugiseră800 în Liban la Tir şi în restul în Egipt.Arabii reuşiseră să extermine întreaga naţiune palestiniană (filisteană). Filisteniisau refăcut relativ foarte repede şi au ripostat cu acelaşi gând să distrugă pevecie Edomul şi Seirul. Dar din nou neprevăzutul, mâna lui Allah a apărat peIsmael. Exodul evreilor conduşi de Moosa (Moise) ,Iusa(Iosua) şiC’kalib(Caleb).Proaspăt eliberaţi din robia egipteană au tăbărât năvalnic ca oviitură I au pustiit cu totul naţiunile din calea lor. Filistenii au avut aceaşi soartă.Prinţi între Muntele Moab şi Seir au fost măcinaţi amestecat oamenii şi vitelefără milă. Moosa a intrat ca un MARE KALIF în Muntele Seir. Iar arabii îi 27 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 28. 28. aşterneau covoare şi ramuri de finic ca la un eliberator. Lui Moise şi naţiuniiIsrael. Culmea ca o TRADIDIŢIE DE FAMILIE evreii şi arabii au început din noul săse se certe,”Cine anume a fost ALESUL LUI ALLAH?”. Picanterie de familie.În Geneza capitolul 20 Saara îi cere imperative lui Avraam să alunge pe Agar pemotiv că era ŢIGANCĂ-EGIPTEANCĂ şi pe fiul ei ISMAEL. O Alungare definitivă.Gen 21:108.(Isaac)Copilul s’a făcut mare, şi a fost înţercat. Avraam a făcut un ospăţ mare înziua cînd a fost înţercat Isaac.9.Sara a văzut rîzînd pe fiul pe care-l născuse lui Avraam Egipteanca Agar.10.Şi a zis lui Avraam: "Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei; căci fiul roabeiacesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu, cu Isaac."11. Cuvintele acestea n’au plăcut de loc lui Avraam, din pricina fiului său Ismael. 28 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 29. 29. 12. Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: "Să nu te mîhneşti de cuvintele acestea, dinpricina copilului şi din pricina roabei tale: fă Sarei tot ce-ţi cere; căci numai dinIsaac va ieşi o sămînţă, care va purta cu adevărat numele tău.13Dar şi pe fiul roabei tale îl voi face un neam şi din ei voi ridica pe Solul Meu, căcieste sămînţa ta."17.Dumnezeu a auzit glasul copilului; şi Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer peAgar, şi i-a zis: "Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copiluluiîn locul unde este.18.Scoală-te, ia copilul şi ţine-l de mînă; căci le voi da un Legiuitor şi voi face dinel ,un neam mare." .. 29 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 30. 30. În Biblie sânt şapte versete unde Dumnzeu , Allah ( Binecuvântată este prezenţaSa) ,unde El profeţeşte naşterea ,apariţia unul MESAGER , LEGISLATOR alarabilor numit SOLUL LUI ALLAH.Dumnezeu Allah,(Minuat este El) şi-a împlnit FĂGĂDUINŢA ,LEGĂMÂNTUL încădin ziele vieţii lui Avraam(Ibrahim)Geneza capitolul 25: cu versetele 12,13,14,1,5,16,1712.Iată spiţa neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care-l născuse lui AvraamEgipteanca Agar, roaba Sarei.13.Iată numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Nebaiot,întîiul născut al lui Ismael; Chedar, Adbeel, Mibsam,14.Mişma, Duma, Masa; 30 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 31. 31. 15.Hadad, Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma.16.Aceştia sînt fiii lui Ismael; acestea sînt numele lor, după satele,triburile şitaberele lor. Ei au fost cei doisprezece Şeici-Profeţi(Prinţi), după neamurile lor.”16.Şi iată anii vieţii lui Ismael: o sută treizeci şi şapte de ani. El şi-a dat duhul, şi amurit, şi a fost adăugat la poporul său la hebraon în Macpela.17.Fiii lui au locuit dela Havila((Emiratele Arabe) pînă la Şur, care este în faţaEgiptului, cum mergi spre Asiria(Iordania şi Quwait). El s’a aşezat în faţa tuturorfraţilor lui. “ 31 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 32. 32. Arborele genealogic şi biblic al arabilor Şeicul Nebaiot,Şeicul Chedar, Şeicul Adbeel, Şeicul Mibsam,Şeicul Mişma, Şeicul Duma,Şeicul Masa; Şeicul Hadad, Şeicul Tema, Şeicul Ietur, ŞeiculNafiş şi Şeicul ChedmaRECAPITULARE : PROFETUL MOHAMED PROFEŢIT ÎN BIBLIEGen eza capitolul 17: versetele20.Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvînta, îl voiface să crească, şi îl voi înmulţi nespus de mult; doisprezece şeici(prinţi)-profeţi va naşte, şi un Profet le voi da, un Legiuitor voi face dinel un neam mare.21. Dar legământul meu îl voi încheia cu el [ Oprire]Geneza 21:versetele 1317,18, 32 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 33. 33. 13Dar şi pe fiul roabei tale îl voi face un neam şi din ei voi ridica pe SolulMeu, căci este sămînţa ta."17.Dumnezeu a auzit glasul copilului; şi Îngerul lui Dumnezeu a strigatdin cer pe Agar, şi i-a zis: "Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu aauzit glasul copilului în locul unde este.18.Scoală-te, ia copilul şi ţine-l de mînă; căci le voi da un Legiuitor şivoi face din el un neam mare."Viaţa profetului MohamedDescendenta (genealogia) saEl este Abu al-Qasim (tatal lui Qasim), Muhammed, fiul lui Abdullah, fiul lui Abdul-Mutallib, fiullui Hasim, fiul lui Abd Menaf, fiul lui Qasii, fiul lui Kilab, fiul lui Murrah, fiul lui Keab, fiul lui Lewyi,fiul lui Galib, fiul lui Fehr, fiul lui Malik, fiul lui An-Nadr, fiul lui Kinane, fiul lui Khuzeime, fiul luiMudrake, fiul lui Ilyas, fiul lui Mudr, fiul lui Nezar, fiul lui Muadd, fiul lui Adnan. S-a convenit, deasemenea ca Adnan este unul dintre fiii lui Ismail.Numele saleJubeir, fiul lui Mutim relateaza ca Profetul (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Euam mai multe nume: sunt Muhammed, Ahmed, Al-Mahi (cel prin care Allah Preainaltul elimina 33 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 34. 34. necredinta), al-Hasir (cel care va aduna oamenii la picioarele mele), Al-Aqib (cel care nu are urmas)".Abu Musa al-Asari a relatat ca Profetul (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui!) ii invata numelesale, spunand: "Eu sunt Muhammed, Ahmed, Al-Muqafii, Al-Hasir, Profetul caintei si Profetul Indurarii."Puritatea descendeţei sale.Trebuie stiut faptul ca tatal Profetului a fost protejat de Allah Preainaltul sa nu cada in pacatulpreacurviei, pentru ca el sa se nasca dintr-o relatie legitima si nu dintr-un pacat. Uathile, fiul luial-Asqa, a relatat ca Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "AllahPreainaltul a ales dintre fiii lui Ibrahim pe Ismail. A ales dintre fiii lui Ismail pe Kinane. A alesdintre fiii lui Kinane pe Qurais. A ales dintre Qurais pe fiii lui Hasim, iar pe mine m-a ales dinfiii lui Hasim." (Muslim).Abu Sufian, cand a fost intrebat de catre imparatul romanilor despre descendenta Profetului, i-araspuns: "El este unul cu o descendenta aleasa." Imparatul a raspuns: "Toti trimisii sunt ceimai distinsi din triburile lor." (Bukhari).Naşterea saProfetul Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a nascut in ziua de lunia lunii Rebi el-Euuel. S-a mai spus ca s-a nascut in a doua zi a acestei luni, a opta, a zecea sau adoisprezecea zi. Acel an este cunoscut in istorie ca "anul Elefantilor", asa cum a relatat IbnKethir si Khalife, fiul lui Khayiat prin consens.Istoricii au consemnat ca Amine, mama lui Muhammed, a spus la nasterea sa: "Nu amintampinat greutati, iar atunci cand s-a nascut, a iesit impreuna cu el o lumina care s-a facutvazut intre Rasarit si Apus." Irbad, fiul lui Sarie (Allah sa fie multumit de el!), a relatat ca l-a auzitpe Profetul Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) spunand: "Eu suntconsiderat de Allah Preainaltul in "Mama Cartilor" (Quran) ultimul dintre profeti. Am sa vaexplic de ce. Datorita rugaciunii facute de tatal (stramosul) meu Ibrahim, vestea adusa de Isa(Isus) poporului sau si lumina vazuta de mama mea, care a luminat castelele Samului."(Ahmed si Taberani).Iar tatal lui a murit cand Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) era in pantecele mamei lui. 34 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 35. 35. Alaptarea saA fost alaptat de Thuueibe, sclava lui Abu Leheb, timp de cateva zile. Apoi a fost alaptat deHalime es-Saadiyae din tribul Beni Saad, si a ramas alaturi de ea timp de patru ani. Acolo, i-afost despicat pieptul de catre ingeri si i-a fost purificat sufletul. Dupa aceasta intamplare,Halime l-a readus la mama sa.Cand avea varsta de sase ani, mama sa a decedat in timp ce se intorcea la Mekke, intr-un locnumit al-Abua. In anul cuceririi Mekkei, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupralui!) a trecut pe langa Al-Abua si i-a cerut Lui Allah Preainaltul ingaduinta de a vizita mormantulmamei sale, iar Allah i-a ingaduit acest lucru. A plans langa mormant si i-a facut pe cei din jur saplanga, apoi a spus: "Vizitati mormintele pentru ca ele va amintesc de moarte." (Muslim).Dupa moartea mamei sale, a fost crescut de bunicul sau Abdul-Mutallib. Cand Muhammed(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a implinit varsta de opt ani, a murit si buniculsau. De la aceasta varsta a fost luat sub custodia unchiului sau, Abu Talib. Acesta l-a ajutat si l-aprotejat in cele mai grele momente, chiar daca a murit politeist. Se relateaza ca datorita acestorgesturi, Allah Preainaltul ii va usura pedeapsa in Ziua de Apoi.Fara indoiala ca Allah Preainaltul l-a protejat inca din copilarie, l-a ferit de toate faptelerusinoase si de "murdaria" Jahiliyei (perioada preislamica) si l-a inzestrat cu un comportamentfrumos. Astfel el era cunoscut de poporul sau ca fiind "Al-Emin" (cel de incredere) datoritapuritatii, onestitatii si veridicitatii spuselor sale. Atunci cand mai marii tribului Qurais s-auhotarat sa recladeasca Keabe pentru a o aduce in starea ei initiala, Profetul (pacea şibinecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) implinise varsta de treizeci si cinci de ani. Reconstructiaa inceput si a venit randul asezarii renumitei Pietrei Negre acolo unde fusese initial. Cu acestprilej au inceput divergentele intre triburi. In final au ajuns la o intelegere: cel care va intraprimul in edificiu, acela va lua o hotarare. Primul care a intrat a fost Profetul (pacea şibinecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Atunci, ei au strigat: si au fost multumiti de venirea lui.Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a cerut o haina apoi a asezat PiatraNeagra (Hager el-Esued) pe ea. Dupa aceea a invitat fiecare capetenie de trib sa apuce dintr-oparte a hainii. Astfel au luat piatra si au pus-o la locul ei." (Ahmed si Hakim).Casatoria saLa varsta de 25 de ani a inceput sa administreze afacerile lui Khadige si a plecat in Siriaimpreuna cu slujitorul acesteia, Meisera. La intoarcerea din Sam (Siria), Meisara a informat-o pestapana sa in legatura cu calitatile deosebite ale Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 35 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 36. 36. asupra lui!), iar aceasta a dorit sa se casatoreasca cu el.Cu trei ani inainte de emigrarea spre Medine, Khadige a decedat. Profetul nu s-a casatorit cualta femeie decat dupa moartea sa. Au urmat apoi casatoriile cu Seuda fiica lui Zema, cu Aisefiica lui Abu Bekr si (nu s-a mai insurat cu o alta virgina in afara de ea), cu Hafsa fiica lui Omaribn Al-Khattab, cu Zeineb fiica lui Khuzeime, cu Um Seleme (numele ei fiind Hind) fiica luiUmeiye, cu Zeineb fiica lui Gehs, cu Giuweiriye fiica lui Harith, cu Umm Habibe (numele ei fiindRamle, s-a spus ca este Hind fiica lui Abu Sufyan), cu Safiye ( imediat dupa cucerirea Khaibar) sicu Meimune fiica lui Al-Harith, ultima dintre sotii.(Allah sa fie multumit de ele!)Copiii saiToti copiii sunt de la Khadige fiica lui Khuweilid, in afara de Ibrahim care este de la Maarie.Cei trei baieti sunt: Al-Qasim (cu care era supranumit) care a trait doar cateva zile, Abdullah,care a fost poreclit "cel curat, cel bun." Ibrahim s-a nascut la Medine si a trait doi ani fara doualuni, si a murit inaintea mortii Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) cu treiluni.Fetele Profetului sunt: Zeineb, cea mai mare, care s-a casatorit cu Abu Al-As, fiul lui Ar-Rabii,Ruqiye, care s-a casatorit cu Othman fiul lui Affan, Fatima, care s-a casatorit cu Ali, fiul lui AbuTalib si a nascut doi fii: Hasen si Husein si Umm Kulthum, care s-a casatorit cu Othman fiul luiAffan, dupa moartea surorii sale, Ruqiye. An-Neueui a spus: "Fetele au fost patru, faradivergente, iar baietii trei, aceasta fiind cea mai cunoscuta varianta."RevelatiaMuhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) implinise patruzeci de ani. In timpce medita in pestera Hira, marti, ziua a 17-a din luna Ramadan, i s-a aratat un inger. Ingerul(Gibril) i-a poruncit: "Citeste!" El a raspuns: "Nu sunt cititor!". Ingerul l-a luat in brate si l-astrans pana cand acesta a obosit, apoi i-a spus: "Citeste!". El a raspuns: "Nu sunt cititor!". Apoii-a poruncit: "Citeste! In numele Domnului Tau care a creat./ Care l-a creat pe om din sangeinchegat!/ Citeste! Domnul tau este Cel mai Nobil./ Este Cel care l-a invatat cu "Calemul"./ L-a invatat pe om, ceea ce el nu a stiut!" ( surat Al-Alaq:1-5).Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a intors la Khadige tremurand si i-apovestit cele intamplate. Ea l-a linistit, spunandu-i: "Jur ca Allah Preainaltul nu te va face de 36 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 37. 37. rusine in fata oamenilor pentru ca tu faci bine rudelor tale, spui mereu adevarul, alini necazurilecelor care se afla in suferinta si esti mereu alaturi de cei necajiti."Apoi a urmat o perioada in care revelatia a incetat. Intreruperea revelatiei l-a ingrijorat mult peProfet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Acelasi inger i s-a aratat stand pe unscaun, care acoperea spatiul dintre cer si pamant. Acesta l-a vestit ca este Trimisul lui Allah cuadevarat. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a speriat atunci cand l-avazut si a revenit la Khadige si i-a spus: "Inveleste-ma! Acopera-ma!" In acel moment i s-arevelat: "O, tu cel acoperit!/ Ridica-te si indeamna!/ Pe Domnul tau preamareste-L./Vesmintele tale curata-le!" (Al-Muddathir: 1-4). In aceste versete, i s-a poruncit sa-i previna peoameni si sa-i cheme la calea lui Allah Preainaltul. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fieasupra lui!) s-a conformat si a dus la bun sfarsit misiunea propovaduirii, chemandu-i pe cei marisi cei mici, pe sclavi si pe cei liberi, pe barbati si pe femei. Au raspuns la aceasta chemare multidintre cei carora Allah Preainaltul le-a dorit izbanda si reusita, atat in aceasta lume cat si in Ziuade Apoi. Cand numarul celor care s-au convertit la Islam a inceput sa creasca, politeistii dinMekke au inceput sa-i chinuiasca si sa-i tortureze. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fieasupra lui!) a fost protejat de catre unchiul sau, Abu Talib, care era o persoana nobila sirespectata.Invatatul Ibn al-Geuziy a spus: "A propovaduit credinta in Allah timp de trei ani in secret. Apoi is-a revelat: "Vesteste limpede ceea ce ti se porunceste!" ( surat Al-Hajj:94). Acest versetsubliniaza faptul ca Allah i-a poruncit Profetului sa faca publica aceasta chemare la Islam. Dupace i s-a revelat acest verset: "Si sa-i previi tu pe oamenii care-ti sunt cei mai apropiati! ( suratAs-Suara:214), Profetul s-a urcat pe colina Safa si a cerut intregului trib Qurais sa se adune,spunand: "O, voi oameni buni!". Oamenii s-au strans si au intrebat: "Cine este cel care astrigat?". Au raspuns: "Muhammed!". Atunci, el a spus: "Daca v-as spune ca o oaste decalareti se afla in spatele acestui munte, m-ati crede?" Au rspuns: "Da. Nu te-am invinuitniciodata de minciuna." Atunci le-a zis: "Eu sunt un prevenitor pentru voi despre o pedeapsaaspra!" Abu Leheb a spus: "Sa nu mai ai parte de fericire! Pentru asta ne-ai adunat?" AtunciAllah Preainaltul a revelat: "Sa piara mainile lui Abu Leheb si sa piara si el...(surat Al-Mesed)Rabdarea la chinuri si persecutiiProfetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a avut parte de multe persecutii dinpartea poporului sau, dar a fost rabdator sperand la rasplata lui Allah Preainaltul. Le-a poruncitcompanionilor sa emigreze in Abisinia (Etiopia) pentru a-i salva de chinurile si nedreptatile la 37 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 38. 38. care erau supusi.Istoricul Ibn Ishaq a spus: "Dupa moartea lui Abu Talib, Profetul (pacea şi binecuvântarea luiAllah fie asupra lui!) a fost supus celor mai crunte presiuni din partea celor din tribul Qurais."Abu Huraira (Allah sa fie multumit de el!) a spus: "Dupa moartea lui Abu Talib, Profetul a fostagresat si a spus: "Al-Bukhari, a relatat in cartea sa ca, odata cand Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fieasupra lui!) se prosterna in timpul rugaciunii in Al-Keabe, Abu Jehl a cerut tovarasilor lui sa-iaduca fatul murdar al unei camile si sa i-l puna pe spatele Profetului. Uqbe fiul lui Abu Muait afost cel care a indeplinit aceasta fapta rusinoasa. Profetul a ramas in aceasta pozitie pana canda venit Fatima si a indepartat murdaria de pe spatele tatalui ei. Profetul (pacea şibinecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) de atitudinea lor s-a plans la Allah.In culegerile lui Bukhari si Muslim se relateaza ca Uqbe fiul lui Abu Muait l-a prins pe Profet(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) de umeri, i-a infasurat haina in jurul gatului si aincercat sa-l sugrume. In acel moment a aparut Abu Bekr si l-a aparat, spunand: "Vreti saomorati un om doar pentru ca spune: Stapanul meu este Allah?"Indurarea sa fata de poporul sauPresiunile necredinciosilor s-au accentuat dupa pierderea unchiului sau Abu Talib si a sotiei saleKhadige, iar Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a dus la Taif pentru a-ichema pe cei din tribul Theqif la Islam. Acolo a fost intampinat cu aceeasi ostilitate siincapatanare. Au aruncat cu pietre in el iar Profetul s-a umplut de sange. A hotarat sa seintoarca la Mekke. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Am pornitinconstient (de la Taif) si nu mi-am revenit decat la Qarn Thealib. Mi-am ridicat privirea si amvazut un nor care m-a umbrit. L-am vazut pe Gibriil (Pace fie asupra lui!) care m-a strigat,spunandu-mi: Apoi, m-a strigat ingerul muntilor, m-a salutat apoi mi-a spus: Profetul (pacea şibinecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) obisnuia sa stea de vorba in fiecare ancu triburile care veneau la pelerinaj. El spunea: "Cine ma ajuta? Cine ma sprijina? Tribul Quraismi-a interzis sa transmit mesajul Stapanului meu!"Intr-un an, cand se intorcea de la pelerinaj (de la ritualul aruncarii cu pietre) Profetul s-a intalnitcu un grup de sase oameni din Medine si i-a chemat la Islam, acestia au imbratisat Islamul. S-auintors in Medine si i-au chemat la Islam pe cei din neamul lor. Apoi, au urmat primul si al doileapact de intelegere cu cei care s-au convertit la Islam, in secret. Dupa ce Islamul s-a raspandit inMedine, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) le-a poruncit musulmanilor 38 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 39. 39. din Mekke sa emigreze la Medine.Emigrarea sa la MedineProfetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a pornit spre Medine impreuna cuAbu Bekr si s-au oprit in pestera Theur, timp de trei zile, pentru ca cei din Qurais sa le piardaurma. La intrarea in Medine, a fost intampinat cu bucurie. La Medine si-a construit moscheea sicasa.Razboaiele purtate de elIbn Abbas (Allah Preainaltul fie multumit de el!) a spus: "Cand Profetul a iesit din Mekke, AbuBekr a spus: Atunci, au fost revelate urmatoarele versete:"Li s-a ingaduit (sa se apere) aceloracare sunt atacati, caci ei sunt neindreptatiti." ( surat Al-Hajj:39)." Acesta este primul versetrevelat in legatura cu razboiul.Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a purtat 27 de razboaie. A participatpersonal la noua. Acestea sunt: Bedr, Uhud, Mureisi, Khandak (transeele), Qurayza, Khaiber,Feth (cucerirea Mekkai), Huneyn si Taif.Pelerinajul sauDupa emigrarea la Medine, nu a fost la pelerinaj decat o singura data. Acel pelerinaj este numit"Pelerinajul de adio (de ramas bun)." A fost la umra (pelerinajul benevol) de patru ori. De treiori in luna Zil-Qide, iar a patra oara cu ocazia pelerinajului de adio.Aspectul sau fizic 39 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 40. 40. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) nu era inalt, nici scund. Avea pieleaalb rozalie, cu ochii foarte negrii, nu avea par mult pe piept sau pe burta, ci doar pe mijloculpieptului.Comportamentul si conduita saProfetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) era cel mai bun om, spuneaintotdeauna adevarul, era calm si linistit si cel mai darnic cu cei din jur. Allah Preainaltul a spus:"Si tu ai o fire minunata!" (surat Al-Qalem:4). Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fieasupra lui!) era cel mai curajos, cel mai modest si mai timid dintre oameni. Primea cadouri sifacea cadouri. Nu primea sadaqa (pomana) si nu manca din ea. Nu se enerva decat pentru Allahsi pentru religia lui. Nu manca intins si nici in picioare. Manca intotdeauna ceea ce avea. Stateade vorba cu cei saraci si neajutorati, vizita bolnavii si participa la inmormantari. Profetul (paceaşi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) obisnuia sa glumeasca (dar atunci cand glumea nuspunea decat adevarul) si sa rada dar fara sa exagereze (adica in hohote). Avea grija de familiasa si ii indumna si pe ceilalti sa faca la fel: "Cel mai bun dintre voi este acela care se poarta celmai frumos cu familia sa. Iar eu sunt cel mai bun dintre voi cu familia mea." (Tirmizi). Enes(Allah Preainaltul sa fie multumit de el!) a spus: "L-am slujit pe Trimisul lui Allah vreme de zeceani si nu mi-a zis pentru un lucru pe care l-am facut "De ce l-ai facut?" si nici pentru un lucrupe care nu l-am facut "De ce nu l-ai facut?"A fost ingaduitor, bland cu oamenii si le-a aratat multe minuni. Dintre aceste minuni:despicarea lunii in doua, izvorarea apei din maanile sale, nemultumirea unei camile care s-aplans la el si previziuni ale unor fapte care s-au adeverit.Virtutea saGeabir, fiul lui Abdullah (Allah sa fie multumit de el!) a relatat ca Profetul (pacea şibinecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Mi s-au dat cinci lucruri care nu au mai fostdate nimanui inaintea mea. Am fost ajutat prin frica, timp de o luna, pamantul a fost creatcurat ca o moschee, iar orice musulman, oriunde s-ar afla, daca a intrat timpul rugaciunii 40 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 41. 41. trebuie sa-o implineasca, mi s-a permis luarea prazii de razboi si acest lucru nu i s-a permisnimanui inaintea mea, mi s-a acordat mijlocirea si am fost trimis intregii omeniri, iar ceilaltiprofeti erau trimisi numai popoarelor lor." (Bukhari si Muslim). Enes (Allah Preainaltul sa fiemultumit de el!) a relatat ca Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus:"Eu sunt primul om care va mijloci in Ziua de Apoi. Eu voi fi profetul care va avea cei mai multiurmasi in Ziua Judecatii. Eu sunt primul care va bate la usa Raiului." (Muslim). Abu Huraira(Allah Preainaltul sa fie multumit de el!) a relatat ca Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allahfie asupra lui!) a spus: "Eu sunt conducatorul fiilor lui Adem in Ziua de Apoi, primul caruia i seva deschide mormantul, primul mijlocitor si primul caruia i se va mijloci." (Muslim).Adorarea si modul de viata al ProfetuluiAise (Allah Preainaltul sa fie multumit de ea!) a spus: "Profetul implinea rugaciuni in timpulnoptii pana i se umflau picioarele. Cand a fost intrebat despre aceasta, el a raspuns: " Aise amai spus: "Salteaua pe care dormea era umpluta cu paie." Ibn Omar (Allah Preainaltul sa fiemultumit de el!) a relatat ca in ultimele zile de viata, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allahfie asupra lui!) nu gasea nici macar o curma pentru a se hrani.Lauda lui Allah Preainaltul! Cel care ne-a facut adeptii acestui Profet nobil! Fie ca AllahPreainaltul sa ne adune sub Cartea Sa si sub traditia Profetului Sau!Pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui!Rugăciunile Profetului MuhamadPentru Dimineaţa şi searaDua a fi recitat în dimineaţa ,Dimineata a venit la mine şi întregul univers aparţine lui Allah, Domnullumilor, O, Allah, eu vă cer bună zi, este de succes şi de ajutor şi lui Nur 41 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 42. 42. (lumina celesta) şi Barakaat (binecuvântări) şi cauta hidayah (deorientare) şi să caute refugiu din rău în ea (această zi) şi de la rău deceea ce este de a veni mai târziu.(Hisn de la Abu Dawud)Alternativ, recita acest DuaO, Allah, vom intra timp de zi şi de seară şi să moară cu Qudrat dvs. (deputere) şi să vă nu ne vom întoarce.(Tirmidhi)Când soarele rasare recita )Toate Lauda lui Allah care ne-a iertat astăzi şi nu ne-au distrus din cauzapăcatului nostru.(Muslim)În seara recitaSeara a venit la mine şi întregul univers aparţine lui Allah, care esteDomnul lumilor. O, Allah, eu vă cer bun de noapte, succesul pe care îl şiajutorului şi nur sa (lumina celesta) şi Barakaat (binecuvântări), şi de acăuta hidayat (de orientare) şi refugiu de la rău de această noapte şirăul care va veni mai târziu. 42 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 43. 43. (Abu Dawud)Alternativ, recita acestO, Allah, vom intra în noapte şi zi şi să trăiască şi să moară cu Qudratdvs. (puterea), şi să vă nu ne vom întoarce.(Tirmidhi)După expirarea timpului de Maghrib, recita acest DuaO, Allah, aceasta este data de venirea de noapte şi trecerea de zi şi devocile celor care vă cheamă să ne ierte.(Miskhaat)Alte rugăciunile să fie recitate în dimineaţa şi searaUthman (RA) a raportat că Profetul Mohammad (SAW), a declarat că(nimic nu va afecta), funcţionarul care recită aceste cuvinte de trei ori înfiecare dimineaţă şi seară.Am facut (inceput), dimineata (si noaptea), în al cărui nume nu în cer şipământ poate afecta şi El este şedinţei All-, All-cunoaştere.(Tirmidhi)Este relatat de Abu Dawood că, dacă o recită această Dua în dimineaţa,nu neprevăzute nenorocire va veni la el.(Miskhat)Profetul Mohammad (SAW) a spus că, dacă o persoană recită trei ayats 43 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 44. 44. de Sura Rom (Para 21) şi dacă el ratează recitarea său obişnuit de zile,el va fi în continuare recompensat pentru asta. Acest lucru se aplică,precum şi de noapte."Amintesc atât de Allah, în seara şi dimineaţa. Pentru el este laudă înceruri şi pământ şi în ultimele ore şi atunci când este ora El a aduce maideparte de viaţă din morţi şi de morţi de la viaţă şi de a renaşte.pământ după ce este mort Şi chiar şi aşa veţi fi adus. ".Abu Huraira (RA) relatat ca Profetul Mohammad (SAW) a spus căoricine citeşte începutul Sura Momin (punctul 24) şi Ayatul-Qursi îndimineaţa, atunci el va fi protejat de calamaties Ployuri şi până seara, şioricine recită acestea, în seara, vor fi protejate de calamităţi şi Ployuripână dimineaţa."Ha Meem,. Trimiterea de jos a acestei cărţi este de la Allah, care esteAtotputernicul, All-Cunoaşterea, Iertătorul de păcate şi Acceptor depocăinţă, în pedeapsă severă, Abundenţa nu este ilah, dar El, la El esteîntoarcerea noastră ".Allah! Nu există nici o ilah (zeitate demn de cult), dar El a Living, Veşnic.Nici somn, nici de somn El ajunge din urmă. Pentru El belonges tot ceeace este în ceruri şi pe pământ. Cine este cel care poate interveni cu el,dar cu permisiunea lui? El ştie ce este înainte şi ceea ce este in spatele 44 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 45. 45. lor. Acestea cuprind nimic de cunoştinţe, pe care o va face. Tronul Luise intinde peste cerul şi pământul, şi conservarea a cât nu-L obosit. Eleste Preainaltul One imense.(Coran 3:25)Profetul Mohammad (SAW), a declarat că o persoană care a recitat (debază), în dimineaţa, el a mulţumit (lăudat, glorificat) Allah pentrufavorizează Lui de dimineaţă, şi dacă el a făcut acest lucru în noapte, ela mulţumit lui Allah pentru sa de favoruri de noapte.(Abu Dawood, Nisai)Traducere: ". O, Allah, indiferent favorizează-ai dăruit pe mine şi toatecelelalte creaţii este doar de tine Sunteti unul, nu au parteneri de Laudaşi Shukr (multumesc) fie pentru tine.".Dacă recitat în noapte, recita apoi , în loc deThuban (RA) relatat ca Profetul Mohammad (SAW) a declarat că, dacăun funcţionar musulman recită (de bază) ori trei în fiecare dimineaţă,atunci aceasta devine responsabilitatea lui Allah să-l satisfacă pe ziua deQiyamah.Traducere: Sunt mulţumit cu Allah ca Domnul meu, ca Islamul Deenmeu si Muhammad (SAW), ca Nabi mea.(Tirmidhi)Muagal bin Yasaar (RA), povesteşte că Profetul Mohammad (SAW), adeclarat că o persoană care recită de trei ori 45 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 46. 46. în dimineaţa ultimele trei ayats de Suratul Hashr apoi Allah 70.000 dedelegaţi unghiuri pentru a trimite mila pe el până seara şi în cazul încare acesta moare în acea zi, el va muri ca un martir şi în cazul în carerecită acestea, în seara, apoi Allah 70.000 de delegaţi la îngeri trimitemila pe el până dimineaţa şi, dacă el moare în noaptea aceea, el moareca martir.(Tirmidhi) *"El este Allah, nu există nici o ilah, dar El, El este cunoscător de nevăzutşi martor El este All-Milostiv, tot plin de compasiune. El este Allah, nuexistă nici o ilah, dar El. El este regele, Sfânt, Dătătorul de siguranţă.Taker, în adăpost All-Mighty, omnipotent, All-Sublime. Allah este pur şipură a ceea ce se asociază (cu El). El este Allah, Creatorul, Cel care estePerfect. Pentru El aparţine numele cele mai excelente. Tot ce este înceruri şi pământ, slăviţi-L şi El este Atotputernicul, All-înţelept ".Ataa bin Abi Rahaa (RA), povesteşte că Profetul Mohammad (SAW), adeclarat că, dacă o persoană recita Surah Yaseen devreme în dimineaţa,apoi nevoia de a doua zi va fi îndeplinit.(Mishkat)Beneficiu: recitarea Sura Ikhlaas, Falaq sura si Sura Naas de trei ori infiecare dimineata si seara, a fost încurajată, în Ahadith.(Hisn-ulHasin) 46 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 47. 47. Rugăciunile să fie recitat pe timp de noapteAbdullah bin Masood (RA), prevede că Profetul Mohammad (SAW) aspus că persoana care recită Suratul Waqia (punctul 27) în fiecarenoapte, nu va fi afectată de sărăcie (de foame) (Baihagi în ShabatulIman)Uthman (RA), prevede că o persoană care recită dinîn Surah Al-Imran până la sfârşitul sura pe orice noapte sau o parte dinnoapte, va primi rasplata de a efectua Rugaciunea lui pentru toatănoaptea.(Mishkat)Jabir (RA), afirmă că niciodată nu Profetul Mohammad (SAW), culcatînainte de a recita Surah Alif LAAM Meem Sajda (21 para) şi SuraTabarakal Lazi.(Mishkat)Abdullah bin Masood (RA), povesteşte că Profetul Mohammad (SAW), adeclarat că persoana care recită ultimele două ayats de Suratul Baqarapână la sfârşitul anului, atunci aceste două ayats va fi suficient pentru el,şi anume Allah îl va proteja de tot răul şi de Ployuri.(Bukhari, Muslim)Atunci când se retrage la culcare, face wudhu, praf de pe patul de treiori, se află pe partea dreapta, pune mâna dreaptă sub cap sau obraji şisă recite următoarele Dua de trei ori.(Mishkat şi Hsinul Hasin, Bukhari musulman) 47 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 48. 48. "O, Allah, mă salva de la pedeapsa pe zi, atunci când se vor aduna robiitai".Alternativ, recita acest Dua"O, Domnul meu, am luat numele dvs. şi am pus pe partea mea şi prinputerea Ta se va ridica din nou. Dacă luaţi sufletul meu în timp ce eudorm (grant-mi moarte), apoi ai milă de sufletul meu şi, dacă m-ai lăsa(lasă-mă să trăiesc), de puterea ta mă protejeze de cea cu care v-aţiprotejat robii tai drepte ".(Bukhari, Muslim)Sau recita acest Dua"O, Allah, cu numele tau eu trăiesc şi să mor".(Bukhari, Muslim)Sau recita acest Dua"Am prezintă viaţa mea pentru tine, mă întorc spre Tine şi părăseascălocul de muncă-mi voi, am sprijini pe tine, doresc daruri dumneavoastrăşi se tem de tine, ca nu este mântuire altul în afară de tine eu cred înKitab. (Carte) ce au evidenţiat şi în Rasul (Profetul), care le-aţi trimis.Profetul Mohammad (SAW) a arătat (a predat o Sahabi), acest Dua şi aspus: "Dacă, după ce a citit-o va muri în noapte, atunci este ca şi cum aifi murit pe" natural Deen ", şi dacă ai trezit in dimineata viaţă apoi va 48 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 49. 49. avea noroc ".(Mishkat)Anas (RA), povesteşte că Profetul Mohammad (SAW) a spus că, dacă opersoană se retrage la culcare pe faţă şi recită sura Fathiha şi SuraIkhlaas (Qul huwa-Allaho Ahad), el este imun la tot în afară de moarte.(Hisnul Hasan din Albazr)Sahabi (RA) a solicitat Profetul Mohammad (SAW), care ProfetulMohammad (SAW)-l înveţe ceva să recite, la momentul de culcare.Profetul Mohammad (SAW) a spus: "Recita Qul Ya Ayuhal Kafiroon, dela ea (nu este un anunţ) să se abţină de la eschiveze.(Mishkat de Tirmidhi)În unele ahadith se afirmă că ar trebui să dormi după recitarea (adicănu să vorbească după ce a amintit el).(Hisnul Hasin din Albazr)Aisha (RA), povesteşte că atunci când Profetul Mohammad (SAW),folosit pentru a merge la sala pentru somn, el a folosit pentru a recitaSura Ikhlaas, Falaq, NASS şi lovitură pe mâna lui (palme), astfel încâtsaliva ar scadea pe ele şi apoi le-ar freca pe corpul său de trei ori,pornind de la partea din faţă a feţei.(Bukhari, Muslim)Pe langa acest lucru, el va recitaDe 33 de oriDe 33 de ori 49 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 50. 50. De 34 de ori(Mishkat)El, de asemenea, folosit pentru a recita Ayatul Qursi ca Allah a stipulatcă recitator va fi protejat pe parcursul nopţii de către îngeri şi Satana nuva veni în apropiere.(Bukhari)Recita, de asemenea, acest Dua de trei oriVirtuţile sale sunt faptul că toate păcatele recitator va fi iertat, chiardacă aceasta este egală cu măsura de spumă în ocean.(Tirmidhi)Recita Bismillah în timp ce închiderea uşilor, care acoperă ustensile, şipunerea pe lumina (lumanari, etc)(Mishkat)Profetul Mohammad (SAW) a spus că atunci când o persoană intră înpatul lui, (a dormi), un înger şi un Shaitaan-l înconjoară. SoapteleShaitaan de dvs. trezirea se va termina în rău ", şi îngerul spune:" însfârşit bine. "Un doarme după angajarea în dhikr, îngerii îl va proteja peparcursul nopţii. În scopul de a obţine protecţie a îngerilor, este înţeleptde a se angaja în dhikr şi apoi dorm.(Hisnul Hasin) 50 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE
 51. 51. 51 CREŞTINISM ŞI ISLAM ADEVĂRURI ASCUNSE, TAINE NEMĂRTURISITE

×