Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Descoperirea Tainelor Ascunse Din Protocoalele Sionului

Autor OBedeya Dorin david Aurel Ben Aharon Cohen. Descrie mecanismul matematic inventat de Serge Nillus(Serghei Nillos) în Odessa 1921 a a manipula mase mari de oameni şi a determina să urască şi să hulească Sfântul Duh: Israelul,Biblia,mesia şi pe Yahweh

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Descoperirea Tainelor Ascunse Din Protocoalele Sionului

 1. 1. 2012 Author OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon CohenDescoperirea Tainelor Ascunse din" Protocoalele Sionului" Descoperirea Tainelor Ascunse din" Protocoalele Sionului" Şabak Studio Deva Mintia. K6 /33 cod zip330059dorindavidaurel_1948@yahoo.ro @OBedeyaDDABenA dorindavidaurel1948@gmail.com dorindavidaurel830@gmail.com 0730693323
 2. 2. MECANISMUL MATEMATIC AL LUI SERGEI NILLOS/ SERGE NIULUSVăd că aveţi credinţă sfântă în ISUS -EVREUL numit Cristos, minunat . Atunci ar trebui să ştiţişi să spuneţi altor oameni acest ADEVĂR .nu pseudo-Adevăr. Cartea PROTOCOALELESIONULUI a fost scrisă în ODESSA şi a fost îndreptată împotriva naţiunii ISRAEL, împotriva luiIisus Cristos de către nişte ruşi-anticrişti. Ar fi minunat dacă aţi face cunoscut acest aspect lacât mai mulţi legionari. cartea are un scop TRAGET/ŢINTĂ/FOCUS , să creeze ostilitatea şi urăantisemită reală în rândul mai multor categorii sociale şi în cât mai multe naţiuni ,iar aceştioameni să-L hulească pe Iisus Nazariteanul şi pe Yahweh, cu hule cumplinte în acelaşi fel caşi Satan. Serge Nilus a făcut un pariu la beţie cu vodcă, cu ofiţeri ţarişti din Rusia Ţaristă , ingrojaratăde unitatea internaţională a evreilor. Şi de atitudine non-ostilă a creştinilor simpli care vedeau în eiPOPORUL SFÂNT în pribegie. Serge Nilus *Sergei Nillos + făcea parte dintr-un grup “ MOARTEAATEILOR/EXTRA-ATEU!” Şi care reuşise să împroşte cu asemenea carte absolute fiecare divinitate.Două asemenea divinităţi, Puteri cereşti încă nu au fost învinse de el: YAHWEH/IEHOVA şi DIAVOLULSATAN. Aţi putea fi îndreptăţiţi să credeţi că era ateu.Greşit. la doi ani după caretea care a zguduitRusia.” Conspiraţia Dreptei Credinţe de a extermina omenirea”, În care pe acelaşi system dovedeacum preoţii şi călugării crează poţiuni şi otrăvuri. Ptrăvesc şi poluează mediul,apa,aerul şi vegetaţiaca să arate că sânt urgii a celor care nu sânt botezaţi în DREPTA CREDINŢĂ ORTODOXĂ. Cartea a avutsucces uriaş în Occident şi în Turcia încă otomană. De data aceasta experienţa acumulată de acestindivid un geniu al matematicii dar unul malefic cu abilităţi anti-umane. El visa să devină al doileaRasputin, mai mare şi mai renumit decât Rasputin. Iar provocarea de a doborâ ultimii doi Zei,(Dumnezei) era ireztibilă. Perioadă în care Rusia era frământată de revoltele trupelor Roşii (viitoriicomunişti).Acesta este adevărul păstrat în ARHIVELE ŢARISTE devenite ARIVE NKVD/KGB acum FSB.Sergei Nillos a murit la Odessa locul marii lui Încercări(Competiţii) beat de vodcă, cu capul în apă,mânca de câini şi şobolani. Şi porcii ţăranilor ruşi. Nu este tocmai moartea la care a visat.Undeva şi Yahweh şi fostul său înger Satan , ambii sau răzbunat cumplit pentru încercare dedetronare.Chiar şi ateii au recunoscut că “O Forţă a Bing Bagului primordial şi-a bătut joc de eleducatic,didactic şi exemplar “ Maurice Marcell Preşedintele Ligii Ateilor 1920-1977
 3. 3. Iată care este mecanismul ascuns al cărţii “PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI”. Unul simplu şiabsolut mathematic şi psihologic intuitiv *indicativ-sumbmininal ]. El luat trei numere consideratemalefic de majoritatea popoarelor 2,9 şi 666 şi multiplul lor 3 . Exemplu 666 : 3 = 222. Simplu. 222nu mai pare periculos ,dar îl ascunde pe 2 şi îi expune multiplu .Apoi el a asociat acest sistemdiabolic de simplu .666 este suma din primele 36 de numere naturale (de exemplu ), Şi astfel un număr triunghiular .Numeral roman de 666, DCLXVI, are exact o apariţie a tuturor simbolurilor a căror valoareeste mai mică de 1000 (D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1).666 este un membru al indicilor de prim- Pandovan numerele : 3, 4, 5, 7, 8, 14, 19, 30, 37, 84,128, 469, 666, 1262, 1573, 2003, 2210, ... (Secvenţă A112882 în OEIS ).În geometrie şi chimia descriptivă 7figurativă a legăturilor molecular.Sinusul unghiului de 666 °, înmulţită cu -2 este egală cu raportul de aur :Pentru evrei,creştini şi musulmani este NUMĂRUL FIAREICum la folosit. 1 Adevăr social şi 2 adevruri politice + 3 minciuni manipulatorii (ştiri şievenimente neprobate ,zvonistică) + 4 citate din Sfintele Evanghelii (versete de mustrare aIsraelului ) + 4 versete din Sfinţii Prooroci ai Vechiului Testament.…… 36 de versete dePedepsire a evreilor luate din Biblie associate cu calamităţi natural şi evenimentenegative,războaie boli . Din care să rezulte clar cauzalitatea fiind evrei,prezenţa lorBLESTEMUL DIVIN / AL NATURII şi efectul manifestările cu pricina , moravuri,decadenţămorală politică infatuată ,războaie,sărăcie lovituri de stat.Sistemul este AL NAIBII DE EFICIENT şi o dată intrat în capul în mintea cuiva este apropaeimposibil de eliminate……….devine ADEVĂRUL SUPREM al acelui om nevinovat. Întors pe dos
 4. 4. ca în oglindă SISTEMUL SERGEI NILLOS face stârneşte furia şi frustrările diferite cu causediferite din diferite grupruri umane ,naţionale şi sociale să creadă că este ura lor,furia lornatural contra JIDANILOR(IUDEO-MASONILOR) . Practic este o furie acumulată cu multiplecause diferite şi manipulată prin numerale matematice contra lui ISRAEL, apoi a Lcontralui MESIA, ,contra SIONULUI şi contra lui SATAN şi contra lui YAHWEH. Dumnezeu fiind ţintafinală. Ca nimeni să nu se “prindă” în mod vigilet că îi este indusă acţiunea de HULĂSUPREMĂ CONTRA LUI DUMNEZEU DOMNUL. Atât de efficient. Asemeni lui Satan. Inventezipăcatul.Îl enunţi mathematic şi psihologic ca reţetă/teorie. Ca să devină o armă –extremă,o otravă de folosit şi altădată. Apoi Expui la intoxicare şi manipulare mase lergi de oameni.Îi faci să hulească apparent din vina lor ,din voinţa lor liberă .Aparent. iar autorul rămânenevinovat . El n-a păcătuit , dar a trasmis virusul păcatului ca o boală la cât mai multeperoane la mase largi de oameni.De aceea cartea are success nelimitat acum şi va avea din nefericire şi în viitor.Mecanismul . demonstrate şi expus. Adevăr incontestabil din nefericire rusul Eils(Elisai) Winger era evreu. 1. Adevăr social. Elis Winger din egoism , idiferenţă şi nepsare a produs un dezastru ecologic la Minele din Doneţ (fosta regiune Sovietică Donesk) . bazinele din haldele de minereu de cupru sau scurs peste straturile de cărbune şi crom. Apoi în pânza freatică otrăvind apaele şi vegetaţia ,iar în faza următoare animalele şi oamenii. Fenumenul mai comport un asemen cromul element greu cu timp atomic de înjumătăţire mare semi-radiocatic eliberează ioni pozitivi şi atrage ioni negative sarcini de enrgie static. În industry cu ea şi litiul se foloseşte la bateri şi aculatori sau la INOX. Dar din nefericire atrage FURTUNI ELECTRICE şi MAGNETICICE devastatoare în regiunea zăcământului. Dacă sub crom este cărbune şi gaze APOCALIPSA este GARANTATĂ. Spectacolul efectelor special oferit de natură şi neglijenţă ,nepăsare crasă devin un coşmar. Pomiiard pe dinăuntru. Apa arde şi ia foc ,la fel pământul
 5. 5. arde în interior lamari adâncimi. Statul nu ia măsuri la timp de limitare a efectului nici nu-l pedepseşe pe ELIS WINGER.ACESTA ESTE ADEVĂRUL SOCIAL rezultatul molime,dezastre natural ,contaminare posiativăşi radiocativă a zonei , cu populaţie şi animale. 2. A).Se adaugă 2 Adevăruri Politice. A ţării sau a guvernului Regional(Prefectură) . Prea săraci să reacţioneze la timp, mult prea inculţi să înţeleagă ce se întâmplă. B) Şi în cârdăşie de beţii cu patronul minelor care este un cotizant al capampaniilor electorale pentru mai multe partied. Şi de locurile de muncă depinde regiunea , oraşe şi sate. Închiderea minelor înseamnă proteste, revolte şi chiar mici răscoale locale. Deci nimeni nu-l anchetează ,nimeni nu-l aresteastează. Şi Imaginea COMPLICITĂŢII AFIŞATE PUBLIC devine motiv extins pentru CONSPIRAŢIE regional,apoi naţională apoi mondială. Se extinde subiectul se înoadă cu altele asemănătoare . Efectul este garantat 100%. , mai ales că rusul este EVREU(JIDAN) la nevoie (IUDEO:MASON). Dintr-o tâmpită şi incultă nepricepere şi indiferenţă.Nimic mai mult. Prea zgârcit şi prea incult pentru Domeniul de activitate pe care-l patrona. Adevăr incontestabil din nefericire rusul Eils(Elisai) Winger era evreu. 3. Urmează 3 minciuni de exemplu un grup de chimişti laboranţi care habar nu aveau de dezastrul ecoligic , care nici măcar nu erau angajaţii acelui patron. Din greşeală depozitează fosfor şi azotaţi cu nitraţi . O Bombă ecologică. Nu doar cu efectul seismic al exploziiilor exprimat în forţă / megatonă de reacţie în combustie(exploziae). Aceşti laboranţi sânt prezentaţi drept JIDOVI care erau în conspiraţie cu patronul rus de origine evreiască ca să pară CONSPIRAŢIE EVREIEASCĂ . Minciună , dar nu contează setae de sânge a mulţimilor dezlănţuite au nevoie dvictime şi “ţapi ispăşitori”
 6. 6. 4. Se iau patru citate din Sfintele Evanghelii, sau din Noul Testament1Tes 2:14 “ Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor lui Dumnezeu, cari sânt în Hristos Isus,în Iudea; pentru că şi voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleaşi rele, pe cari le-ausuferit ele din partea iudeilor.”Mc 16:14” În sfîrşit, S’a arătat celor unsprezece, cînd şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru Necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.”Rom 3:3 Şi ce are a face dacă unii n’au crezut? Necredinţa lor va nimici ea credincioşia luiDumnezeu?Fapt 7:54 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă, şi Scrâşneau din dinţi împotriva lui.Din aceste versete trebuie să rezulte că iudeii/evreii/israelienenii sânt predispuşi genetic dinnaştere spre partea distructivă malefic anti-Dumnezeu . deşii mustrările erau adresateconjectural unor evrei nu tuturor şi în anume loc şi context (faţă în faţă cu un evenime la care aureacţionat greşit,cu păcat).Şi ca orice popor chiar şi POPORUL ALES are elite(sfinţi) şi“secâturi,jigodii” care ne fac de râs şi atrag mânia oamenilor şi pe a lui DumnezeuDin versete şi ştirea 1 (Un adevăr social) trebuie să rezulte clar şi simplu caracterul infectal evreilor , născut să fie infect opus lui Dumnezeu predispus la acte anti-umane şi ostilepăcii şi la crime muşamalizate ,perversităţi ,viclenii. Chiar dacă întreg Israelui nu esteaşa:- aceste este scopul şi mecanismul manipulării maselor.5 . Se iau cinci versete din Vechiul testament din Sfinţii Prooroci , din care să rezulte clarcât de infect este caracterul jidanilor şi cât de mult îi urăşte chiar DUMNEZEUL lorNAŢIONAL. Adică BLESTEMAŢI DE DUMNEZEU.A). Ieremia 21:5
 7. 7.  5 Apoi Eu însumi DOMNUL,voi lupta împotriva voastră cu mâna întinsă şi cu braţ tare, cu mânie,urgie şi mare supărare.B). Ieremia 21:10  10 Căci Eu Îmi îndrept privirile împotriva cetăţii a Sionului acesteia ca să-i facrău, nu bine, zice Domnul; ea va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, care o va arde cu foc.”C) Ieremia 24:9  9 Îi voi face de pomină, o pricină de nenorocire pentru toate împărăţiilepământului, de ocară, de batjocură, de râs şi de blestem în toate locurile unde îi voi izgoni.*DUMNEZEU se referea la 16 persoane urgisite de el şi la 600 de personae complice cuManase regale]D) Ieremia 15:4  4 Îi voi face de pomină pentru toate împărăţiile pământului, din pricina luiManase, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, şi pentru tot ce a făcut el în Ierusalim.E) Ieremia 15:3  3 Căci voi trimite împotriva lor patru feluri de nenorociri, zice Domnul: sabia, casă-i ucidă, câinii, ca să-i sfâşie, păsările cerului şi fiarele pământului, ca să-i mănânce şi să-inimicească.Ai putea să crezi pe drept că dumnezeu se referă la între israelul nu la 1 singur omManase şi complicii săi 600 de personae. Rupte din contextual unde au fost scrise înBiblie.Adică scoase afară separat ai fi întreptăţit să crezi că DUMNEZEU este CEL MAIMARE ANTISEMIT (DUŞMAN AL EVREILOR).Este impresia manipulată indusă mmaselorpentru a întrepta toată ura, lipsurile şi frustrările din alte cause direct în capul şi în viaţazilnică a comunităţilor evreieşti.( din acest rezultă că Dumnezeu urăşte Sionul şi Sioniştii. A fost o corecţie dată exemplarAdministraţiei regelui Zedechia format din 10.000 de oameni. 7000 de bărbaţi ucişi înmodul cel mai crunt. Această ADMISTRAŢIE REGALĂ şi-a meritat deplin pedeapsa .Fiindcă a fost anti-evreiască în primul rând, coruptă profund şi cu manifestări oculte făţişpublic şi a semănat vrajba cu Babilonul . Înainte aliat,devenit brusc duşman al iudeilor.)
 8. 8. Versetele rupte din context şi fiind scrise de pofeţii lui Dumnezeu la gen neutru nelocativ Adică poţi înţelege că Dumnezeu este mâniat pe tot Israelul pe termen nelimitat. Adică chiar şi azi,acum . Scopul lui Sergei Nillos a fost atins. La fel se face cu suma nuemerelor până la 36. Rezulatatul este o Apocalipsă şi o persecuţie a a evreilor, regională sau continentală. Iar valoarea matematică exprimată este 666. Exemplu Capitolul din Deuteronom conţine 68 de versete,dar atenţie maximă conţine doar 36 de Blesteme,pedepse şi urgii. Fix 36 nici mai mult ,nici mai puţin. Iar Sergei Nillos cunoştea excellent ,genial nu doar matematica ci şi BIBLIA. TRASEELE şi LEGĂTURILE STRUCTURALE( TRIMITERILE CU ACEAŞI TEMĂ ,SAU ENUNŢ ASEMĂNĂTOR ) Şi reamintesc 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+17+18+19+20+21+22+2 3+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36= 666Aceste formule mathematice au proprietatea de a fi INTERESANTE –MATEMATC: Raportul dintre cele două numere, puncte şilinii, de asemenea, are proprietatea de interesant:
 9. 9. şi se numeles VECTORIALE SIMPATICE, fiindcă pot influneţa destinul organismelor vii: şi comportamentul lor individual şi social în grup- specie. Adică MANIPULAREA MASELOR POZITIVĂ ,sau NEGATIVĂ(EXCTINTIVĂ/CA GENOCID) –DISTRUCTIVĂ. + 1 23 456 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 32 33 34 35 36__________________=666Pentru a fi lipsit de ambiguitate (Confuzie)cu privire la zero, dacă este inclus sau nu, uneori, un index(sau exponent) "0" se adaugă, în primul caz, şi un exponent " "Indice sau" "Se adaugă, în acest dinurmă caz: Expune matematic valoarea pozitivă Expune matematic valoarea negativă cu potenţial distructivproprietăţi algebrice Plus (+) şi de multiplicare (x) operaţiuni pe numere naturale au mai multe proprietăţi algebrice: Se poate defini recursiv un plus la numerele naturale, prin stabilirea unui + 0 = A şi A + S (b) = S (a + b) pentru toate A, B,. S aici ar trebui să fie citite ca "succesor". Aceasta transforma numerele naturale (N, +) într-o comutativă monoid cu element de identitate 0, aşa-numita monoid liber cu un generator  Închidere în plus şi de multiplicare: pentru toate numerele naturale a şi b, atât a + b şi a × b sunt numere naturale.
 10. 10.  Asociativitatea : pentru toate numerele naturale a, b, şi c, a + (b + c) = (a + b) + c şi a × (b × c) = (a × b) × C.  Comutativitatea : pentru toate numerele naturale a şi b, A + B = B + A şi A × B = b × o.  Existenţa de elemente de identitate : pentru fiecare număr natural A, A + 0 = A şi A × 1 = a.  Distributivitatea de multiplicare pe plus, pentru toate numerele naturale a, b, şi c, a × (b + c) = (a × b) + (a × c)  Nu zero, divizori : dacă a şi b sunt numere naturale, astfel că a × b = 0, atunci a = 0 sau b = 0  Acestea se comportă ca TRIMITERILE BIBLICE şi ca LINK-urile electronice de pe paginile web  Tocmai de acea pot influenţa real , fizic destinele şi comportamentul organismelor şi speciilor vii şi această se numeşte algebră şi bionanologie ALGEBRONAITĂ şi ţine de NANO TEHNOLOGIE; VIRUSOLOGIE, STRUCTURI CHIMICE ENZIMATICE AMINOCIZI cu funcţii matematice (algebrice).Proprietăţi DEUTERONOM CAPITOLUL 27  Blestemurile. 15 Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlinitoate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni pestetine şi de care vei avea parte. 16 Vei fi blestemat în cetate şi vei fi blestemat pe câmp.  18 Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale şi fătul oilor tale, toate vor fiblestemate.  19 Vei fi blestemat la venirea ta şi vei fi blestemat la plecarea ta.  20 Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea şi ameninţarea, în mijlocul tuturorlucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutăţii faptelortale, care te-a făcut să Mă părăseşti. 21 Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 22 Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu ruginăîn grâu şi cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri.
 11. 11.  23 Cerul deasupra capului tău va fi de aramă, şi pământul sub tine va fi de fier. 24 Domnul va trimite ţării tale, în loc de ploaie, praf şi pulbere care vor cădea din cer peste tine pânăvei fi nimicit.  25 Domnul te va face să fii bătut de vrăjmaşii tăi; pe un drum vei ieşi împotriva lor, dar pe şaptedrumuri vei fugi dinaintea lor; şi vei fi o groază pentru toate împărăţiile pământului. 26 Trupul tău mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului şi fiarelor pământului; şi nu va fi nimeni caresă le sperie. 27 Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la şezut, cu râie şi cu pecingine, de care nuvei putea să te vindeci. 28 Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minţii, 29 şi vei bâjbâi pe întuneric ziua în amiaza mare, ca orbul pe întuneric; nu vei avea noroc în treburiletale, şi în toate zilele vei fi apăsat, prădat, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor. 30 Vei avea logodnică, şi altul se va culca cu ea; vei zidi casă, şi n-o vei locui; vei sădi vie, şi nu veimânca din ea. 31 Boul tău va fi înjunghiat sub ochii tăi, şi nu vei mânca din el; ţi se va răpi măgarul dinaintea ta, şinu ţi se va da înapoi; oile tale vor fi date vrăjmaşilor tăi, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor.  32 Fiii tăi şi fiicele tale vor fi daţi ca robi pe mâna altui popor; ţi se vor topi ochii de dor, uitându-tetoată ziua după ei, şi mâna ta va fi fără putere. 33 Un popor pe care nu-l cunoşti va mânca rodul pământului tău şi tot venitul lucrului tău, şi în toatezilele vei fi apăsat şi zdrobit. 34 Priveliştea pe care o vei avea sub ochi te va face să înnebuneşti. 35 Domnul te va lovi cu o bubă rea la genunchi şi la coapse, şi nu te vei putea vindeca de ea: te valovi de la talpa piciorului până în creştetul capului. 36 Domnul te va duce, pe tine şi împăratul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-aicunoscut, nici tu, nici părinţii tăi. Şi acolo, vei sluji altor dumnezei, de lemn şi de piatră. 37 Şi vei fi de pomină, de batjocură şi de râs, printre toate popoarele la care te va duce Domnul. 38 Vei semăna multă sămânţă pe câmpul tău, şi vei strânge puţin; căci o vor mânca toată lăcustele. 39 Vei sădi vii şi le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, căci o vor mânca viermii.  40 Vei avea măslini pe toată întinderea ţării tale: şi nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinele vorcădea.
 12. 12.   41 Vei naşte fii şi fiice; dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce în robie. 42 Omizile îţi vor mânca toţi pomii şi rodul pământului.  43 Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot maijos;  44 el îţi va da cu împrumut, şi tu nu-i vei da cu împrumut; el va fi fruntea, şi tu vei fi coada. 45 Toate blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge până vei fi nimicit,pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui şi legileLui, pe care ţi le-a dat. 46 Ele vor fi veşnic ca nişte semne şi minuni pentru tine şi sămânţa ta. 47 Pentru că, în mijlocul belşugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurieşi cu dragă inimă, 48 vei sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii şi lipsei de toate, vrăjmaşilor tăi, pe care-i va trimiteDomnul împotriva ta. El îţi va pune pe grumaz un jug de fier, până te va nimici. 49 Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cuzbor de vultur, un neam a cărui limbă n-o vei înţelege, 50 un neam cu înfăţişarea sălbatică şi care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii. 51 El va mânca rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, până vei fi nimicit; nu-ţi va lăsa nici grâu,nici must, nici untdelemn, nici viţeii de la vaci, nici mieii de la oi, până te va face să pieri. 52 Te va împresura în toate cetăţile tale, până îţi vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte şi tari, în careîţi puseseşi încrederea pe toată întinderea ţării tale; te va împresura în toate cetăţile tale, în toatăţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 53 În strâmtorarea şi necazul în care te va duce vrăjmaşul tău, vei mânca rodul trupului tău, carneafiilor şi fiicelor tale, pe care ţi-i va da Domnul Dumnezeul tău. 54 Omul cel mai gingaş şi cel mai milos dintre voi se va uita rău la fratele său, la nevasta care seodihneşte pe sânul lui, la copiii pe care i-a cruţat: 55 nu va da niciunuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrăneşte, fiindcă nu-i va mai rămânenimic în mijlocul strâmtorării şi necazului în care te va aduce vrăjmaşul tău în toate cetăţile tale.  56 Femeia cea mai gingaşă şi cea mai miloasă dintre voi, care, de gingaşă şi miloasă ce era, nu ştiacum să calce mai uşor cu piciorul pe pământ, va privi fără milă pe bărbatul care se odihneşte la sânulei, pe fiul şi pe fiica ei:
 13. 13.  57 nu le va da nimic din pieliţa noului născut, pieliţă ieşită dintre picioarele ei, şi din copiii pe care-iva naşte, căci, ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării şi necazului în carete va aduce vrăjmaşul tău în cetăţile tale. 58 Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele Legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu tevei teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul Dumnezeul tău, 59 Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine şi sămânţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli greleşi necurmate. 60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai, şi ele se vor lipi de tine. 61 Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli şi de răni care nusunt pomenite în cartea Legii acesteia.  62 După ce aţi fost atât de mulţi ca stelele cerului, nu veţi mai rămâne decât un mic număr, pentrucă n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău. 63 După cum Domnul Se bucura să vă facă bine şi să vă înmulţească, tot aşa Domnul Se va bucura săvă piardă şi să vă nimicească; şi veţi fi smulşi din ţara pe care o vei lua în stăpânire. 64 Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă: şiacolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn şi depiatră. 65 Între aceste neamuri, nu vei fi liniştit şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale.Domnul îţi va face inima fricoasă, ochii lâncezi şi sufletul îndurerat. 66 Viaţa îţi va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi şi noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta.  67 În groaza care-ţi va umple inima şi în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii, dimineaţa veizice: „O, de ar veni seara!”, şi seara vei zice: „O, de ar veni dimineaţa!” 68 Şi Domnul te va întoarce pe corăbii în Egipt şi vei face drumul acesta despre care-ţi spusesem: „Sănu-l mai vezi!” Acolo, vă veţi vinde vrăjmaşilor voştri, ca robi şi roabe: şi nu va fi nimeni să văcumpere.” Vă voi da exemple din Biblie. cartea a fost construită pe tipologie de comportament şimanipulare psihologică a maselor şi de a distruge pe Cristos,Israelul şi Biblia.
 14. 14. Cei care au scris cartea în două exemplare.Un exemplar a fost recuperat de STATUL ISRAEL.Aşa ştim intenţiile fiindcă erau scrise CHEILE DE ATAC. Adică ce versete erau vizate ca omulsă le hulească aprig şi cu ură înverşunată.Ideea că iudeo-masonii vor să cucerească lumea ascunde hulirea acestorversete şi ascunde indirect HULA ÎMPOTRIVA SFÂNTULUI DUH CAREESTE UN PĂCAT VEŞNIC ŞI NU SE IARTĂ!Zonele cu roşu [ crem-roşiatic+sânt pucntele HOT FOCUS în a fi hulite indirect şi fără ştire darcu HULĂ CUMPLITĂ.:-Ioan 12:15 „Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul uneimăgăriţe.”:"Evrei 12:22 Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui Viu,Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, "Prăznuirea Paştelor.12 În ziua dintâi a praznicului Azimelor, când jertfeau paştile, ucenicii lui Isus I-au zis:„Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci paştile?”13 El a trimis în Sion pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate; acolo pe Sion,aveţi să întâlniţi un om ducând un ulcior cu apă: mergeţi după el.14 Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: „Învăţătorul zice: „Unde este odaia pentruoaspeţi, în care să mănânc paştile cu ucenicii Mei?”4 Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: „Învăţătorul zice: „Unde este odaia pentruoaspeţi, în care să mănânc paştile cu ucenicii Mei?”
 15. 15. 15 Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi.”16 Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate şi au găsit aşa cum le spusese El; şi au pregătitpaştile.17 Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.MARCU"17 În ziua dintâi a praznicului Azimelor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştile?”18 El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate pe dealul Sionului la cutare om şi spuneţi-i:„Învăţătorul zice: „Vremea Mea este aproape; voi face Paştile cu ucenicii Mei în casa ta.”19 Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit pe dealul Sionului paştile.20 Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. "(Acestea sânt protocoalele Sionului celor 12 Înţelepţi ai Sionului şi Maestruliudeo-Mason) .Practic la acest lucru se referă cartea lui Serge Nillus/SergheiNillos26 Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-oucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”[ Mâncaţi toţi un trup evreiesc]27 Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi dinel;28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi,spre iertarea păcatelor.29 Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voibea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”
 16. 16. Aceasta este în viziunea scriitorilor PROTOCOALELOR SIONULUI [ CONSPIRAŢIAMONDIALĂ ] Iisus a amintit ce spus Dumnezeu lui Avramm : "Cei ce te vor binecuvânta vor fi binecuvântaţi,cei ce vor blestema vor fi blestemaţi!." Proorocul ZaharieMatei 28:18 18  Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.Matei 28:19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi alSfântului Duh.Faptele apostolilor 1:8 8  Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”Zaharia 14:17 17  Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim în Sion ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Zaharia 14:9 9  Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.Efeseni 4:5 5  Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
 17. 17. 2  Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel şi pe toate căpeteniile seminţiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului.Isaia 2:3 3  Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.Ideea că iudeo-masonii vor să cucerească lumea ascunde hulirea acestorversete şi ascunde indirect HULA ÎMPOTRIVA SFÂNTULUI DUH CAREESTE UN PĂCAT VEŞNIC ŞI NU SE IARTĂ!SIONUL şi SIONISMUL în CANDELA LEGIONARĂ versete biblice din SFÂNTA ŞIDUMNEZEIASCA SCRIPTURĂ.Referitorare la Sion. Mai sânt încă 720 de versete. Acestea mi sau părut reprezentative .Isaia 62:1 „De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta,până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie care s-aprinde.
 18. 18. Isaia 62:11 Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi fiicei Sionului:„Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea Lui.”Isaia 4:5 Domnul va aşeza, peste toată întinderea muntelui Sionului şi peste locurile lui deadunare, un nor de fum, ziua, şi un foc de flăcări strălucitoare, noaptea. Da, peste toată slavava fi un adăpost,Isaia 12:6 Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tăuSfântul lui Israel.”Isaia 24:23 Luna va fi acoperită de ruşine, şi soarele, de groază; căci Domnul oştirilor vaîmpărăţi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa bătrânilor Lui. –Isaia 31:4 Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „Cum mugeşte leul şi puiul de leu asupra prăzii, înciuda tuturor păstorilor strânşi împotriva lui, şi nu se înspăimântă de glasul lor, nici nu sesperie de numărul lor, aşa Se va coborî şi Domnul oştirilor să lupte pe muntele Sionului şi pedealul lui.Isaia 33:6 Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire;frica de Domnul, iată comoara Sionului.Psalmii 9:14 ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului şi să mă bucur demântuirea Ta.în ATENŢIA LEGIUNII ARHANGHELILOR MIHAEL şi GABRIELCITATE BIBLICE DIN SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA SCRIPTURĂ1 În vremea aceea se va scula marele Prinţ Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău,Israel;căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până lavremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsitscris în carte.
 19. 19. Daniel 10 :13 Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile;însă iată că Mihail, căpetenia cea mai de seamă a poporului tău Israel , mi-a venit în ajutor şiam ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.Daniel 10:13 13 Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile;însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă a lui Israel , mi-a venit în ajutor şiam ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.Daniel 9:21 21 pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omulGabriel Prinţul Ierusalimului, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins înclipa când se aducea jertfa de seară.Luca 1:19 19 Drept răspuns, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gabriel Stăpânul Sionului, care stauînaintea lui Dumnezeu în Ierusalim; am fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi aduc această vestebună.
 20. 20. IntroducereO reproducere din 1905 a ediţiei rusești a lui Serge Nilus; a apărut în Praemonitus Praemunitus (1920).Protocoalele înţelepţilor Sionului (rusă Протоколы Сионских мудрецов) este o broșură carea circulat la începutul secolului al XX-lea în Europa și care conţine așa-zise planuri dedominaţie mondială întocmite de evrei. A fost publicată pentru prima dată în foileton între 28august și 7 septembrie (stil vechi) 1903 în ziarul Знамя (Znamia) din Sankt Petersburg.Ziarul The Times din Londra releva în 1921 că materialul Protocoalelor este în cea mai mareparte un plagiat - și anume al unui text de satiră politică publicat anterior, dar care nuavusese caracter antisemit. Diverse studii independente axate pe analiza textului au dus laconcluzia că este vorba de un fals, redactat și pus în circulaţie de agenţi ai Ohranei - poliţiasecretă a Rusiei ţariste - ca diversiune menită să preîntâmpine o revoluţie, în ideea cădemersurile politice revoluţionare ar fi fost acţiuni evreiești din iniţiativa a ceea cepropaganda numea iudaismul internaţional.[1]Odată pusă în circulaţie, broșura a fost folosită ca material de propagandistic de numeroaseorganizaţii și guverne antisemite, îndeosebi de regimul fascist al Germaniei naziste, precum șide regimuri și grupări politice extremiste din Orientul Apropiat.
 21. 21. Deși comunitatea știinţifică istoriografică internaţională a stabilit că este un fals, [2], textulProtocoalelor continuă să fie republicat și este folosit de organizaţiile neonazistecontemporane în propaganda lor vizând teoria conspiraţiei.Cercuri de extremă dreaptă, neolegionare, au tradus și publicat această broșură și înRomânia.
 22. 22. Aceaşi carte tradusă în limba englză –americană 1925-1926
 23. 23. Aceaşi carte tradusă în limba Română. De Ion Moţa unul din Capii Mişcării Legionare.

×