SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
Sanat Psikolojisi 
Giriş 
Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 
ulasbasar@gmail.com 
Yazı için bkz. http://kolajart.com/wp/2014/12/07/doc-dr-ulas-basar-gezgin-sanat-psikolojisinin- 
onundeki-10-guzergah/
Giriş 
• Sanat ve psikoloji 
• Sanatın alt dalları 
• Psikolojinin alt dalları 
• Yüzü aşkın çalışma alanı 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 2
Sanat Psikolojisinin 10 Güzergahı 
• 1. Sanatçının yaratım sürecinin 
psikolojik (özellikle bilişsel, 
psikanalitik ve kişilik açılarından) 
çözümlenmesi 
• 2. Sanat yapıtının bir çıktı olarak 
psikolojik (özellikle bilişsel, 
psikanalitik ve kişilik açılarından) 
çözümlenmesi 
• 3. Sanat yapıtının sanatseverler 
ve özellikle de sanatsevmezler 
tarafından alımlanma süreci 
• 4. Sanatçıyla ilgili genel tutumlar 
ve özellikle de olumlu/olumsuz 
kalıpyargılar 
• 5. Sosyal psikoloji ekseninde 
bireysel ve toplu sanatlar ayrımı 
• 6. Akıl hastalarının ürettiği sanat 
yapıtları ve sanat terapisi 
• 7. Sanatın bir psikoloji yöntemi 
olarak kullanımı 
• 8. Sanat eğitiminde psikoloji 
• 9. Psikoloji bilgisiyle 
desteklenmiş sanat 
• 10. Sanat yapıtlarıyla 
desteklenmiş bir psikoloji 
eğitimi 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 3
1. Sanatçının Yaratım Süreçleri 
• Genel yaklaşımlarla ilgili sorunlar 
• Motivasyon 
• Yazar/sanatçı bloğu (tıkanma) 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 4
2. Bir Çıktı Olarak Sanat Yapıtı 
• İzdüşümsel bakış 
• Bir mürekkep testi olarak sanat 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 5
3. Sanatın Alımlanması 
• Sanatseverler/Sanat dostları 
• Sanatsevmezler/Sanat düşmanları 
• Tutum tayfında ortada olan çoğunluk 
• Kültür endüstrisi ürünleri 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 6
4. Sanatçıyla İlgili Tutumlar 
• Kalıpyargılar 
• Delilik ile dahilik arasında 
• Takdir 
• Duygusal iniş çıkışlar 
• Norm karşıtlığı 
• Giyim 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 7
5. Bireysel Sanatlar ve Toplu Sanatlar 
• Sinema vs. Yazın 
• Sokak sanatları 
• Katılımcı sanat 
• Sosyal psikoloji 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 8
6. Akıl Hastaları ve Sanat Terapisi 
• Şizofrengi Dergisi 
• Kalıpyargılar 
• Rahatlama 
• Eğlendiren sanat 
• Kültür endüstrisi 
• Sanatın insan psikolojisine etkileri 
• Kişilik gelişimi için sanat 
• Sanat terapisini kim yapmalı? 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 9
7. Bir Psikoloji Yöntemi Olarak Sanat 
• ‘Bir Resim Çiz’ 
• Günlük yazımı 
• Psikodrama 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 10
8. Sanat Eğitimi 
• “Sanatsal becerilerin ve de sanatçı 
motivasyonunun geliştirilmesi için ne tür 
eğitim ortamları yaratılmalı?” 
• Sanat eğitiminin diğer işlevleri 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 11
9. Sanatın Desteği Olarak Psikoloji 
• Sanatçı/yazar bloğunu kırmak 
• Anlatıbilim: Olay örgüsü, kişilikler, açılış, 
kapanış vd. 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 12
10. Sanatla Psikoloji Eğitimi 
• Psikoloji derslerinde film kullanımı 
• Psikoloji derslerinde yazın kullanımı 
• Sanatçıların kişilik çözümlemesi (örn/ Frida) 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 13
Sonuç 
• Yüzü aşkın çalışma alanı 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 14
Ek Okumalar-1 
• Gezgin, U. B. (hazırlanıyor). Yaratıcı yazarlık ve 
film eleştirisi. 
• Gezgin, U. B. (hazırlanıyor). Gezi Direnişi ve 
Sanat: Direniş için Sanat ve Sanatla Direniş. 
• Gezgin, U.B. (2015). Şiir Eleştirileri Seçkisi 
(yayınlanmak üzere değerlendiriliyor). 
• Gezgin, U. B. (2014). Bilişsel bilimler elkitabı. 
İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi. 
• http://www.pandora.com.tr/urun/bilissel-bilimler- 
el-kitabi/349165 
• http://bilisselbilim.com/bilissel-bilimler-elkitabi/ 
• Gezgin, U.B. (2014). Büyük Diktatörle Politik 
Psikoloji. 16 Mayıs 2014. 
http://www.slideshare.net/dr_gezgin/buyuk-diktatorle- 
politik-psikoloji 
• Gezgin, U.B. (2014). Sosyal Psikolojideki 
Yüklemleme Kuramı Açısından Nazım Hikmet 
Şiirinde Kötülük. Anahtar Konuşma. Edebiyatta 
Buluşma V: “Edebiyatımızda Kötülük ve 
Kötüler” Öğrenci Sempozyumu, 6 Mayıs 2014 
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, 09:15-09:45. 
http://www.slideshare.net/dr_gezgin/nazim-hikmet- 
ve-kotuluk-sunumu-ulas-basar-gezgin 
• Gezgin, U.B. (2014). ‘Tehlikeli Oyunlar’ film 
gösterimi ve semineri. İstanbul Gelişim 
Üniversitesi Psikoloji Klübü, 12 Mart 2014, 
İstanbul. 
• Gezgin, U.B. (2014). Deney: Bir Mürekkep Testi 
Olarak Film. Bianet, 25 Mart 2014. 
http://bianet.org/bianet/sanat/154381-deney-bir- 
murekkep-testi-olarak-film 
• Gezgin, U.B. (2014). Ümit Burnu(24): Yazın ve 
Psikoloji: Yola Devam. Halkın Nabzı, 30 Nisan 
2014. 
http://www.maltepeninnabzi.com/?p=3676#.U 
2ICvmKf6lo.twitter 
• Gezgin, U.B. (2014). Ümit Burnu(18): Tehlikeli 
Oyunlar. Halkın Nabzı, 19 Mart 2014. 
http://www.maltepeninnabzi.com/?p=3114#.U 
ynPkf34oJQ.twitter 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 15
Ek Okumalar-2 
• Gezgin, U.B. (2014). Ümit Burnu(12): Devrimci Arabesk ve 
Arabeskte Devrim. Halkın Nabzı, 5 Şubat 2014. 
http://www.maltepeninnabzi.com/?p=2697 
• Gezgin, U.B. (2014). Sosyal Psikoloji Açısından Edebiyat ve 
İktidar. Kolaj Art, 3 Nisan 2014. 
http://kolajart.com/wp/2014/04/03/ulas-basar-gezgin-sosyal-psikoloji- 
acisindan-edebiyat-ve-iktidar/ 
• Gezgin, U. B. (2014). “Ben bütün karanlıkları bunlarla yendim”: 
Hasan Hüseyin’in ‘Kızılırmak’ şiiri (1966) üstüne-2. Hayal Dergisi, 
sayı 48. Ocak - Şubat - Mart 2014. 
• Gezgin, U.B. (2014). Anlatıbilim açısından ‘Kürk Mantolu 
Madonna’. 27.08.2014. 
http://www.slideshare.net/dr_gezgin/anlatbilim-asndan-krk-mantolu- 
madonna 
• Gezgin, U.B. (2013). Deney (Das Experiment) filmi semineri. İGÜ, 
İstanbul, 27 Aralık 2013. 
• Gezgin, U. B. (2013). Anlatıbilim Açısından Politik Bilim-Kurgu: 
Tür Özellikleri ve Olay Örgüleri. Fantastik ve Bilim-Kurgu 
Edebiyatı Sempozyumu, 14-15 Kasım 2013. Yıldız Teknik 
Üniversitesi, İstanbul. 
http://www.yildiz.edu.tr/images/images/FantastikBr.pdf 
• http://www.edebiyathaber.net/fantastik-ve-bilimkurgu-edebiyati- 
sempozyumu-14-15-kasimda/ 
• Gezgin, U.B. (2013). Psikoloji, Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı 
Olarak İnsan. Ümraniye Rehberlik Araştırma Merkezi'nde 
verilmiş seminer, 26 Kasım 2013, İstanbul. 
• http://www.slideshare.net/dr_gezgin/psikoloji-edebiyat-ve-sinema- 
bir-anlatiolarakinsan 
• http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/21/888927/ice 
rikler/psikolojiedebiyatsinema-bir-anlati-olarak-insan-semineri_ 
930357.html?CHK=9ec7c455deb5913f78c1da672e989 
37b 
• Gezgin, U. B. (2013). Psychology and architecture in cities: Phallic 
architecture, urban quality of life, environmental psychology and 
social engineering. SANART II. Turkish Aesthetics Congress, 24- 
26 October 2013, Mersin, Turkey. 
• http://www.mersin.edu.tr/haberler/sanart-ii-turkiye-estetik-kongresi- 
2013 
• http://www.slideshare.net/dr_gezgin/arch-psy-paper 
• Gezgin, U.B. (2013). Gezi direnişi film olsaydı: Anlatıbilim 
açısından direniş. Bianet, 31 Ağustos 2013, 
http://bianet.org/biamag/toplum/149528-gezi-direnisi-film-olsaydi- 
anlatibilim-acisindan-direnis 
• Gezgin, U. B. (2013). Oyunlarda oyuncak olarak yaşamak. Çilek 
Dergisi, Aralık 2013, sayı 6. 
• Gezgin, U. B. (2013). “Ben bütün karanlıkları bunlarla yendim”: 
Hasan Hüseyin’in ‘Kızılırmak’ şiiri (1966) üstüne. Hayal Dergisi, 
sayı 47. 
• Gezgin, U. B. (2013). Ferçler ve Zebler: ‘Binbir Gece Masalları’ 
üstünde bir içerik çözümlemesi denemesi . Evrensel Kültür 
Dergisi, sayı 259, Temmuz 2013. 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 16
Ek Okumalar-3 
• Gezgin, U. B. (2013). Türkiye Sineması’nda karlı bir doruk: 
‘Ağrıdağı Efsanesi’ üstüne. Sekans Sinema Yazları Seçkisi 8. 
Ankara: Phoenix Yayınevi. 
http://www.idefix.com/kitap/sekans-sinema-yazilari-seckisi- 
8- 
kolektif/tanim.asp?sid=R80GQ0Y47S0SWCZNV2DA 
• Gezgin, U.B. (2013). ‘Amerikan Güzeli’ (‘American Beauty’) 
Filmi Neden Hâlâ İzlenebiliyor? Bianet, 7 Aralık 2013, 
http://bianet.org/biamag/diger/151764-amerikan-guzeli-neden- 
hala-izlenebiliyor 
• Gezgin, U. B. (2013). İki Artı İki Beş Eder mi?: Arabesk Bir 
Filmin Eleştirisi . Sinamatek Dergisi, sayı 12, s.70-77, Nisan 
2013. http://www.sinematekdergi.com/12/SD-sayi12.pdf 
• Gezgin, U. B. (2013). ‘Notre Dame’ın Kamburu’ ve 
romanların film uyarlamaları üzerine. Sinematek Dergisi, 
sayı 12, s.36-43, Nisan 2013. 
http://sinematekdergi.com/12/ 
• http://www.sinematekdergi.com/12/SD-sayi12.pdf 
• Gezgin, U. B. (2013). Yabandan Gelen Adam. Sinematek 
Dergisi, sayı 11, Mart 2013, s. 42-55. 
http://www.sinematekdergi.com/11/ 
• http://www.sinematekdergi.com/11/SD-sayi11.pdf 
• Gezgin, U. B. (2012). Anlatıbilim açısından tarihyazımı. 
Haberajans, 23 Mart 2012. 
http://www.haberajans.com/anlatibilim-acisindan-tarihyazimi- 
yazisi-2710.html 
• Gezgin, U. B. (2011). Tarih(çilik) ve öykü(cülük): Nerede 
nasıl ayrılıyorlar? İzinsiz Gösteri Dergisi, sayı 239 (Temmuz- 
Ağustos 2011). 
http://www.izinsizgosteri.net/new/?issue=64&page=1&co 
ntent=541 
• Gezgin, U. B. (2010). Futbol neden en yaygın spordur? 
Resim sergilerine gidenlerin sayısı neden az? Ve dahası… 
Cogito Dergisi, sayı 63 (Yaz 2010). 
http://www.ykykultur.com.tr/dergi/?dizi=Cogito 
• İzinsiz Gösteri Dergisi, sayı 199 (Kasım-Ekim 2009). 
http://www.izinsizgosteri.net/new/?issue=58&page=1&co 
ntent=479 
• Gezgin, U. B. (2010). Asya-Pasifik’te Bu Hafta (148): Ho Çi 
Min Kenti’nde sanat dünyası. Evrensel Gazetesi, 31 Ekim 
2010. http://evrensel.net/ekhaber.php?haber_id=77518 
• 
• Gezgin, U. B. (2010). Asya-Pasifik’te Bu Hafta (120): 
(Çöp)Sanat ve kent... Evrensel Gazetesi, 23 Mayıs 2010. 
http://evrensel.net/ekhaber.php?haber_id=69747 
• Gezgin, U. B. (2010). Sanatı değerlendirebilmek için 2 ölçüt: 
Emek-yoğunluğu ve yeri-doldurulamazlık. 
http://kultur.sol.org.tr/makaleler/ulas-basar-gezgin/sanati-degerlendirebilmek- 
icin-iki-olcut-emek-yogunlugu-ve-yeri-doldurul 
• Gezgin, U. B. (2009). Münevver Karabulut filmine katkı ve 
anlatıbilim açısından Münevver Karabulut cinayeti. Günlük 
Gazetesi, 25 Eylül. 
http://www.gunlukgazetesi.com/haber.asp?haberid=79504 
• Gezgin, U. B. (2009). Silent movies, cognition and 
personality. Almanya: VDM Verlag. 
http://www.amazon.com/Silent-Movies-Cognition-Basar- 
Gezgin/dp/3639202694 
12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 17

Contenu connexe

Plus de Ulaş Başar Gezgin

Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar GezginNeden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
Ulaş Başar Gezgin
 
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar GezginDeprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
Ulaş Başar Gezgin
 
Yapay Zeka Sosyolojisi 2023
Yapay Zeka Sosyolojisi 2023Yapay Zeka Sosyolojisi 2023
Yapay Zeka Sosyolojisi 2023
Ulaş Başar Gezgin
 
Political Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptxPolitical Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptx
Ulaş Başar Gezgin
 
Sanat Psikolojisi
Sanat PsikolojisiSanat Psikolojisi
Sanat Psikolojisi
Ulaş Başar Gezgin
 
Ulaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin kitaplarıUlaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin
 
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik PsikolojiBuyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Ulaş Başar Gezgin
 

Plus de Ulaş Başar Gezgin (20)

Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar GezginNeden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
 
Psikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar Gezgin
Psikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar GezginPsikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar Gezgin
Psikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar Gezgin
 
1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx
1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx
1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx
 
20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
 
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar GezginDeprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
 
Yapay Zeka Sosyolojisi 2023
Yapay Zeka Sosyolojisi 2023Yapay Zeka Sosyolojisi 2023
Yapay Zeka Sosyolojisi 2023
 
Ulaş Başar Gezgin Kitapları
Ulaş Başar Gezgin KitaplarıUlaş Başar Gezgin Kitapları
Ulaş Başar Gezgin Kitapları
 
Çin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptx
Çin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptxÇin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptx
Çin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptx
 
Vietnam - Ulaş Başar Gezgin
Vietnam - Ulaş Başar GezginVietnam - Ulaş Başar Gezgin
Vietnam - Ulaş Başar Gezgin
 
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar GezginYarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
 
Political Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptxPolitical Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptx
 
Sanat Psikolojisi
Sanat PsikolojisiSanat Psikolojisi
Sanat Psikolojisi
 
Yapay zeka sosyolojisi
Yapay zeka sosyolojisiYapay zeka sosyolojisi
Yapay zeka sosyolojisi
 
Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin
Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar GezginTurist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin
Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin
 
Ulaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin kitaplarıUlaş Başar Gezgin kitapları
Ulaş Başar Gezgin kitapları
 
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezginTuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
Tuketici psikolojisi sunumu ulas basar gezgin
 
sanat psikolojisi
sanat psikolojisi sanat psikolojisi
sanat psikolojisi
 
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
 
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik PsikolojiBuyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
 
Soma ve psikoloji
Soma ve psikolojiSoma ve psikoloji
Soma ve psikoloji
 

Sanat psikolojisi giris

 • 1. Sanat Psikolojisi Giriş Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin ulasbasar@gmail.com Yazı için bkz. http://kolajart.com/wp/2014/12/07/doc-dr-ulas-basar-gezgin-sanat-psikolojisinin- onundeki-10-guzergah/
 • 2. Giriş • Sanat ve psikoloji • Sanatın alt dalları • Psikolojinin alt dalları • Yüzü aşkın çalışma alanı 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 2
 • 3. Sanat Psikolojisinin 10 Güzergahı • 1. Sanatçının yaratım sürecinin psikolojik (özellikle bilişsel, psikanalitik ve kişilik açılarından) çözümlenmesi • 2. Sanat yapıtının bir çıktı olarak psikolojik (özellikle bilişsel, psikanalitik ve kişilik açılarından) çözümlenmesi • 3. Sanat yapıtının sanatseverler ve özellikle de sanatsevmezler tarafından alımlanma süreci • 4. Sanatçıyla ilgili genel tutumlar ve özellikle de olumlu/olumsuz kalıpyargılar • 5. Sosyal psikoloji ekseninde bireysel ve toplu sanatlar ayrımı • 6. Akıl hastalarının ürettiği sanat yapıtları ve sanat terapisi • 7. Sanatın bir psikoloji yöntemi olarak kullanımı • 8. Sanat eğitiminde psikoloji • 9. Psikoloji bilgisiyle desteklenmiş sanat • 10. Sanat yapıtlarıyla desteklenmiş bir psikoloji eğitimi 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 3
 • 4. 1. Sanatçının Yaratım Süreçleri • Genel yaklaşımlarla ilgili sorunlar • Motivasyon • Yazar/sanatçı bloğu (tıkanma) 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 4
 • 5. 2. Bir Çıktı Olarak Sanat Yapıtı • İzdüşümsel bakış • Bir mürekkep testi olarak sanat 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 5
 • 6. 3. Sanatın Alımlanması • Sanatseverler/Sanat dostları • Sanatsevmezler/Sanat düşmanları • Tutum tayfında ortada olan çoğunluk • Kültür endüstrisi ürünleri 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 6
 • 7. 4. Sanatçıyla İlgili Tutumlar • Kalıpyargılar • Delilik ile dahilik arasında • Takdir • Duygusal iniş çıkışlar • Norm karşıtlığı • Giyim 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 7
 • 8. 5. Bireysel Sanatlar ve Toplu Sanatlar • Sinema vs. Yazın • Sokak sanatları • Katılımcı sanat • Sosyal psikoloji 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 8
 • 9. 6. Akıl Hastaları ve Sanat Terapisi • Şizofrengi Dergisi • Kalıpyargılar • Rahatlama • Eğlendiren sanat • Kültür endüstrisi • Sanatın insan psikolojisine etkileri • Kişilik gelişimi için sanat • Sanat terapisini kim yapmalı? 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 9
 • 10. 7. Bir Psikoloji Yöntemi Olarak Sanat • ‘Bir Resim Çiz’ • Günlük yazımı • Psikodrama 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 10
 • 11. 8. Sanat Eğitimi • “Sanatsal becerilerin ve de sanatçı motivasyonunun geliştirilmesi için ne tür eğitim ortamları yaratılmalı?” • Sanat eğitiminin diğer işlevleri 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 11
 • 12. 9. Sanatın Desteği Olarak Psikoloji • Sanatçı/yazar bloğunu kırmak • Anlatıbilim: Olay örgüsü, kişilikler, açılış, kapanış vd. 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 12
 • 13. 10. Sanatla Psikoloji Eğitimi • Psikoloji derslerinde film kullanımı • Psikoloji derslerinde yazın kullanımı • Sanatçıların kişilik çözümlemesi (örn/ Frida) 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 13
 • 14. Sonuç • Yüzü aşkın çalışma alanı 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 14
 • 15. Ek Okumalar-1 • Gezgin, U. B. (hazırlanıyor). Yaratıcı yazarlık ve film eleştirisi. • Gezgin, U. B. (hazırlanıyor). Gezi Direnişi ve Sanat: Direniş için Sanat ve Sanatla Direniş. • Gezgin, U.B. (2015). Şiir Eleştirileri Seçkisi (yayınlanmak üzere değerlendiriliyor). • Gezgin, U. B. (2014). Bilişsel bilimler elkitabı. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi. • http://www.pandora.com.tr/urun/bilissel-bilimler- el-kitabi/349165 • http://bilisselbilim.com/bilissel-bilimler-elkitabi/ • Gezgin, U.B. (2014). Büyük Diktatörle Politik Psikoloji. 16 Mayıs 2014. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/buyuk-diktatorle- politik-psikoloji • Gezgin, U.B. (2014). Sosyal Psikolojideki Yüklemleme Kuramı Açısından Nazım Hikmet Şiirinde Kötülük. Anahtar Konuşma. Edebiyatta Buluşma V: “Edebiyatımızda Kötülük ve Kötüler” Öğrenci Sempozyumu, 6 Mayıs 2014 Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 09:15-09:45. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/nazim-hikmet- ve-kotuluk-sunumu-ulas-basar-gezgin • Gezgin, U.B. (2014). ‘Tehlikeli Oyunlar’ film gösterimi ve semineri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Klübü, 12 Mart 2014, İstanbul. • Gezgin, U.B. (2014). Deney: Bir Mürekkep Testi Olarak Film. Bianet, 25 Mart 2014. http://bianet.org/bianet/sanat/154381-deney-bir- murekkep-testi-olarak-film • Gezgin, U.B. (2014). Ümit Burnu(24): Yazın ve Psikoloji: Yola Devam. Halkın Nabzı, 30 Nisan 2014. http://www.maltepeninnabzi.com/?p=3676#.U 2ICvmKf6lo.twitter • Gezgin, U.B. (2014). Ümit Burnu(18): Tehlikeli Oyunlar. Halkın Nabzı, 19 Mart 2014. http://www.maltepeninnabzi.com/?p=3114#.U ynPkf34oJQ.twitter 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 15
 • 16. Ek Okumalar-2 • Gezgin, U.B. (2014). Ümit Burnu(12): Devrimci Arabesk ve Arabeskte Devrim. Halkın Nabzı, 5 Şubat 2014. http://www.maltepeninnabzi.com/?p=2697 • Gezgin, U.B. (2014). Sosyal Psikoloji Açısından Edebiyat ve İktidar. Kolaj Art, 3 Nisan 2014. http://kolajart.com/wp/2014/04/03/ulas-basar-gezgin-sosyal-psikoloji- acisindan-edebiyat-ve-iktidar/ • Gezgin, U. B. (2014). “Ben bütün karanlıkları bunlarla yendim”: Hasan Hüseyin’in ‘Kızılırmak’ şiiri (1966) üstüne-2. Hayal Dergisi, sayı 48. Ocak - Şubat - Mart 2014. • Gezgin, U.B. (2014). Anlatıbilim açısından ‘Kürk Mantolu Madonna’. 27.08.2014. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/anlatbilim-asndan-krk-mantolu- madonna • Gezgin, U.B. (2013). Deney (Das Experiment) filmi semineri. İGÜ, İstanbul, 27 Aralık 2013. • Gezgin, U. B. (2013). Anlatıbilim Açısından Politik Bilim-Kurgu: Tür Özellikleri ve Olay Örgüleri. Fantastik ve Bilim-Kurgu Edebiyatı Sempozyumu, 14-15 Kasım 2013. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. http://www.yildiz.edu.tr/images/images/FantastikBr.pdf • http://www.edebiyathaber.net/fantastik-ve-bilimkurgu-edebiyati- sempozyumu-14-15-kasimda/ • Gezgin, U.B. (2013). Psikoloji, Edebiyat ve Sinema: Bir Anlatı Olarak İnsan. Ümraniye Rehberlik Araştırma Merkezi'nde verilmiş seminer, 26 Kasım 2013, İstanbul. • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/psikoloji-edebiyat-ve-sinema- bir-anlatiolarakinsan • http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/21/888927/ice rikler/psikolojiedebiyatsinema-bir-anlati-olarak-insan-semineri_ 930357.html?CHK=9ec7c455deb5913f78c1da672e989 37b • Gezgin, U. B. (2013). Psychology and architecture in cities: Phallic architecture, urban quality of life, environmental psychology and social engineering. SANART II. Turkish Aesthetics Congress, 24- 26 October 2013, Mersin, Turkey. • http://www.mersin.edu.tr/haberler/sanart-ii-turkiye-estetik-kongresi- 2013 • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/arch-psy-paper • Gezgin, U.B. (2013). Gezi direnişi film olsaydı: Anlatıbilim açısından direniş. Bianet, 31 Ağustos 2013, http://bianet.org/biamag/toplum/149528-gezi-direnisi-film-olsaydi- anlatibilim-acisindan-direnis • Gezgin, U. B. (2013). Oyunlarda oyuncak olarak yaşamak. Çilek Dergisi, Aralık 2013, sayı 6. • Gezgin, U. B. (2013). “Ben bütün karanlıkları bunlarla yendim”: Hasan Hüseyin’in ‘Kızılırmak’ şiiri (1966) üstüne. Hayal Dergisi, sayı 47. • Gezgin, U. B. (2013). Ferçler ve Zebler: ‘Binbir Gece Masalları’ üstünde bir içerik çözümlemesi denemesi . Evrensel Kültür Dergisi, sayı 259, Temmuz 2013. 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 16
 • 17. Ek Okumalar-3 • Gezgin, U. B. (2013). Türkiye Sineması’nda karlı bir doruk: ‘Ağrıdağı Efsanesi’ üstüne. Sekans Sinema Yazları Seçkisi 8. Ankara: Phoenix Yayınevi. http://www.idefix.com/kitap/sekans-sinema-yazilari-seckisi- 8- kolektif/tanim.asp?sid=R80GQ0Y47S0SWCZNV2DA • Gezgin, U.B. (2013). ‘Amerikan Güzeli’ (‘American Beauty’) Filmi Neden Hâlâ İzlenebiliyor? Bianet, 7 Aralık 2013, http://bianet.org/biamag/diger/151764-amerikan-guzeli-neden- hala-izlenebiliyor • Gezgin, U. B. (2013). İki Artı İki Beş Eder mi?: Arabesk Bir Filmin Eleştirisi . Sinamatek Dergisi, sayı 12, s.70-77, Nisan 2013. http://www.sinematekdergi.com/12/SD-sayi12.pdf • Gezgin, U. B. (2013). ‘Notre Dame’ın Kamburu’ ve romanların film uyarlamaları üzerine. Sinematek Dergisi, sayı 12, s.36-43, Nisan 2013. http://sinematekdergi.com/12/ • http://www.sinematekdergi.com/12/SD-sayi12.pdf • Gezgin, U. B. (2013). Yabandan Gelen Adam. Sinematek Dergisi, sayı 11, Mart 2013, s. 42-55. http://www.sinematekdergi.com/11/ • http://www.sinematekdergi.com/11/SD-sayi11.pdf • Gezgin, U. B. (2012). Anlatıbilim açısından tarihyazımı. Haberajans, 23 Mart 2012. http://www.haberajans.com/anlatibilim-acisindan-tarihyazimi- yazisi-2710.html • Gezgin, U. B. (2011). Tarih(çilik) ve öykü(cülük): Nerede nasıl ayrılıyorlar? İzinsiz Gösteri Dergisi, sayı 239 (Temmuz- Ağustos 2011). http://www.izinsizgosteri.net/new/?issue=64&page=1&co ntent=541 • Gezgin, U. B. (2010). Futbol neden en yaygın spordur? Resim sergilerine gidenlerin sayısı neden az? Ve dahası… Cogito Dergisi, sayı 63 (Yaz 2010). http://www.ykykultur.com.tr/dergi/?dizi=Cogito • İzinsiz Gösteri Dergisi, sayı 199 (Kasım-Ekim 2009). http://www.izinsizgosteri.net/new/?issue=58&page=1&co ntent=479 • Gezgin, U. B. (2010). Asya-Pasifik’te Bu Hafta (148): Ho Çi Min Kenti’nde sanat dünyası. Evrensel Gazetesi, 31 Ekim 2010. http://evrensel.net/ekhaber.php?haber_id=77518 • • Gezgin, U. B. (2010). Asya-Pasifik’te Bu Hafta (120): (Çöp)Sanat ve kent... Evrensel Gazetesi, 23 Mayıs 2010. http://evrensel.net/ekhaber.php?haber_id=69747 • Gezgin, U. B. (2010). Sanatı değerlendirebilmek için 2 ölçüt: Emek-yoğunluğu ve yeri-doldurulamazlık. http://kultur.sol.org.tr/makaleler/ulas-basar-gezgin/sanati-degerlendirebilmek- icin-iki-olcut-emek-yogunlugu-ve-yeri-doldurul • Gezgin, U. B. (2009). Münevver Karabulut filmine katkı ve anlatıbilim açısından Münevver Karabulut cinayeti. Günlük Gazetesi, 25 Eylül. http://www.gunlukgazetesi.com/haber.asp?haberid=79504 • Gezgin, U. B. (2009). Silent movies, cognition and personality. Almanya: VDM Verlag. http://www.amazon.com/Silent-Movies-Cognition-Basar- Gezgin/dp/3639202694 12/9/2014 sanat psikolojisi - Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin 17