Publicité

Ulaş Başar Gezgin Kitapları

Faculty Member à Istanbul Galata University
16 Dec 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Ulaş Başar Gezgin Kitapları

 1. Ulaş Başar Gezgin Kitapları Toplam 109 Kitap İçinden 31 Yayınlanmış Kitap Arasından Son 11 Kitap
 2. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 2
 3. • Bir Mürekkep Testi Olarak Film • Anlatıbilim Açısından Film Psikolojisi ve Film Çözümlemeleri • İçindekiler • Filmlerde Psikoloji Filmlerle Psikoloji • 1. ‘Açlık Oyunları’nın Politik Psikolojisi • 2.‘Deney’ Filmi: Bir Mürekkep Testi Olarak Film • 3. ‘Amerikan Güzeli’ Filmi Neden Hâlâ İzlenebiliyor? • 4. ‘Papa: Hemingway Küba’da’ • 5. Tehlikeli Oyunlar • Yerli Filmler: Ağrı Dağı’ndan Gezi Direnişi’ne • 6. Türkiye Sinemasında Karlı Bir Doruk: ‘Ağrı Dağı Efsanesi’ • 7. Gezi Direnişi Film Olsaydı: Anlatıbilim Açısından Direniş • 8. Gezi Direnişi ve Selma Filmi: Benzerlikler ve Farklılıklar • 9. VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali’nin Ardından • 10. İki Film ve Umut(suzluk) • Bir Kültür Endüstrisi Olarak Hollywood Sinemacılığı • 11. ‘Son Samuray’dan ‘Boyun Eğmez’e Amerikan Sineması’nın Öteki Temsillerinde Japonlar • 12. Yıldız Savaşları Güzel mi Gerçekten?: 68’lerden Bir Yanıt • 13. Trump’a Karşı Trumbo: Bir İhraç, Hayalet Yazarlık ve Umut Öyküsü • 14. Trump’la Los Angeles’tan Kaçış • 15. ‘Geliş’ Filmi, Bilişsel Bilim ve Çin Araştırmaları • Asya Sineması: Budist Sinemadan Jackie Chan’e • 16. Anlatıbilim Açısından Budist Sinema: Yeni Bir Türe Doğru mu? • 17. Jackie Chan: Kungfu Ustasından Çinli İndiana Jones’a • 18. Hanoi Film Festivali'nden 2 Film: 'Tatlı 20 Yaş' ve 'Yen'in Yaşamı' • Latin Amerika Sineması: % 3 ve Festival Filmleri • 19. % 3: Brezilya’dan Bir Adaletsizlik Anlatısı • 20. Latin Amerika Film Festivali’nin Ardından • 21. Latin Amerika Film Festivali’nin Bir Kez Daha Ardından • Sinemada Roman Uyarlamaları: Anlatıda Birlik ve Ayrılık • 22. ‘Notre Dame’ın Kamburu’ ve Romanların Film Uyarlamaları • 23. ‘Şeker Portakalı’ Uyarlamaları: Şeker Portakalı Nasıl ‘Beyaz’ladı? • 24. ‘Uçurtma Avcısı’ • Barış Filmleri • 25. Barış Psikolojisi için 3 Film: ‘Maymunlar Cehennemi’, ‘Kovboylar ve Uzaylılar’ ve ‘Çocukluğun Sonu’ • 26. İki Film, İki Barış Olasılığı: Son Umut ve Mandalina Bahçesi. • İtalyan Sineması • 27. ‘Yabandan Gelen Adam’ • 28. Pasolini’nin ‘Matta İncili’ • Kısa Kısa: Kısa Film Eleştirisi ve Kısa Yorumlar • 29. İki Artı İki Beş Eder mi?: Arabesk Bir Filmin Eleştirisi • 30. 30 Film Üstüne Kısa Yorumlar: İzgin Notları • Ek: Anlatıbilim, Tür Özellikleri, Olay Örgüleri • 31. Anlatıbilim Açısından Politik Bilim-Kurgu: Tür Özellikleri ve Olay Örgüleri • Yaşamöyküsü 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 3
 4. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 4
 5. • Çifte Ejderhanın Diyarında: Çin ve Vietnam Üzerine • Cilt 1. Çin • Çin Tarihine ve Toplumuna Bakış • 2500 Yıl Önceden Günümüzü Açıklayan Bir Asyalı: Tarihteki İlk ‘Strateji’ Kitabının Yazarı Sun Tzu • Çin’in Birlik ve Beraberliği. • Çin Seddi’ndeki Görünmez Emek. • 2 Okuma Parçası: Han Fei Usta’nın Görüşleri ve İki Tutamak. • Klasik Çin Felsefesinde Rızanın ve Zorun İktidarı ile Liberalizm. • Nanjing Katliamı Anlatıları: Bir Yurtseverlik Testi • Çin’de Komünizm Doğdu mu? • Eski Çin Yeni Çin Algısı: İdeolojiden Pragmatizme • Çin-Sovyet İlişkileri: Tarihten Bir Yaprak. • Çin’de Yüksek Eğitimin Sorunları. • Çin Ekonomisi • Çin Gündeminin Ana Başlıkları • Çin’in Hindistan’ın Önünde Olmasının 10 Nedeni. • Çin’de Teknik İlerleme ve Yaratıcılık Üzerine. • Sıcak Ülke Çin ve Sıcak Para Renminbi (Halkın Parası). • Çin Turizmi: Kitle Turizminden Nitelikli Hizmetlere Doğru (mu?) • Çin’in Latin Amerika Yatırımları: Çin’in Şişeden Çıkışı. • Çin’in Afrika Yatırımları: Afrika’da 1 Milyon Çinli. • Çin Kültürü ve İkili İlişkiler • Türkiye-Çin İlişkileri. • Jackie Chan: Kungfu Ustasından Çinli İndiana Jones’a. • İki Çin Filmi Üstüne Kısa Notlar: Batıya Yolculuk ve Kurt Savaşçı. • Çin Operası (Jingju). • Bin Buda Mağaraları: Bir Dünya Mirası. • Bin Buda Mağaraları’nda (şiir) • Çin’den Anaerkil Bir Halk: Mosoular. • Filipinlerin Yeni Dış Politikası Çin İçin Ne Anlama Geliyor? • Çin ve Vietnam • Vietnam-Amerikan Savaşı'nda Çin'in Rolü ve Sonrası. • Vietnam’daki Çin Kültürel Mirası. • Vietnam-Çin İlişkilerine Kısa Bir Bakış. • Çin ve Vietnam’da Günlük Yaşam... • Çin ve Vietnam’da Yeni-serbestçilik ve Direniş. • Çin’den Şiir Çevirileri • Yüen, M. - Kitaplar Üstüne • Juyi, B. - Mutsuz Bilgin • Fu, D. - Savaş Arabaları Baladı • Tung P’o, S. - Oğlunun Doğumu Üstüne • Çing, A. - Paris Ağıdı • Çi, L. - Yazma Sanatı • Çing, A. - Bir Gülümseme • Çing, A. - Kar Düşüyor Çin’e • Feng, Ç. - Han Po Odun Kırıyor: Anneyle Çocuk Arasında Bir Konuşma • Çien, W. - Arkadaşının Savaştan Döneceğini Duyarak 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 5
 6. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 6
 7. • Teşekkürler • Giriş • 1 Psikoloji Nedir?: Psi Ailesiyle Tanışın • 2 İdeoloji Olarak Psikoloji: Bireyciliği Açıklamak • 3 Çalışma Yaşamında Psikoloji: Yabancılaşmış Etkinliğin Gözlenmesi ve Düzenlenmesi • 4 Muhalifliğin Patolojikleştirilmesi: Sömürünün Yalıtılması ve Onaylanması • 5 Maddi Çıkarlar: Psikolojik Sıkıntının Üretimi • 6 Ruhsuz Koşullar: Sağaltımsal Alternatiflerin Düzenlenmesi • 7 Mesleki Güçlendirme: İyi Yurttaşlar • 8 Tarihsel, Kişisel ve Politik: Psikoloji ve Devrim • 9 Genel Kanı: Solda Psikolojik Kültür • 10 Muhalif Unsurlar: Bugünün Psikolojik Mücadeleleri • 11 Geçiş Talepleri: Psikolojiyi Ciddiye Almak • 12 Ya Sonrası? Okumalar ve Kaynaklar • Yaşam Öyküleri • Kaynakça 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 7
 8. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 8
 9. • MARKSİZM VE PSİKOLOJİ • 1. Marksist Psikoloji: Bir Giriş • 2. Marksizm ve Psikoloji Üstüne. • 3. Marksizm ve Psikoloji Notları. • 4. Marksizm ve Psikanaliz: Marks’la Freud Arasında Bir Köprü Daha. • 5. Marksizm ve Psikanaliz: Hangi Marksizm, Hangi Psikanaliz? • 6. Psikolog Gözüyle Şiddet ve Saldırganlık: Freud ve Lenin • 7. Psikolojide Devrim: Psikolojinin ve Sermaye Düzeninin Eleştirisi • 8. Yarım Yüzyıl Sonra Yeniden Fanon • 9. Sovyet Tinbiliminin Yarım Yüzyılı: İki Okulun Wertheimer’ın Eksenleri Açısından Bir Karşılaştırılımı • • POLİTİK PSİKOLOJİ • 10. Politik Psikoloji Notları: Siyasal Şiddet ve Gruplararası İlişkiler. • 11. Ana Hatlarıyla Politik Psikoloji: Otorite, Liderlik ve İdeoloji. • 12. AKP’nin Politik Psikolojisi: Stratejiler ve Araçlar • 13. ‘Diktatörlüğün Psikolojisi’ Kimleri Aklıyor? • 14. Liderin Psikopatolojisi. • 15. Psikolojik Açıdan Türk-Yunan Sorunu. • 16. Tutucu ve Çağdaş Kuşakların Psikolojisi • 17. Neden Bu İsyan? • 18. Otoriterlik ile Babalık Birbirine Karıştırılınca. • 19. 1 Kasım Seçimleri’nin Politik Psikolojisi: Duyguların Seçmen Davranışına Etkisi. (C. Büyükbay’la) • 20. Ermeni’siz Yüzyılın Politik Psikolojisi • 21. Politik Psikoloji Açısından Seçmen Davranışları • • DİRENİŞ VE PSİKOLOJİ • 22. Gezi Direnişinin Politik Psikolojisi: Ezenlerin Politik Psikolojisinden Ezilenlerin Politik Psikolojisine Doğru • 23. Gezi’nin Politik Psikolojisi: Psikolojik İzlekler ve İzlenmedikler • 24. Kent hareketlerinin Sosyal Psikolojisi: Bulgular, Olgular ve Algılar • 25. 2014 Yerel Seçimi Sonrası Gezi Psikolojisi: “% 43’ü Zor Tutuyoruz!” • 26. Sosyal Psikolojinin Gezi Merceğinden Eleştirisi. • 27. Mısırlı Psikologların Gözüyle Tahrir Süreci. • 28. Gezi’nin Yıldönümünde Bir Gezinti. • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 9
 10. • ELEŞTİREL PSİKOLOJİ • 29. Popüler Yazarların ve Popüler Psikolojinin Hallerine İlişkin Eleştirel Notlar • 30. Evrimsel Psikolojinin Mitleri: Eleştirel Olmayan Bir Evrimciliğin Sefaleti. • 31. Sosyal Psikoloji Açısından Özgecan Aslan Cinayeti. • 32. Ahlaksal Gelişim: Psikolojik Bulgular ve Tartışmalar. • 33. Amerikancı ‘Psikoloji’ Asyalı ‘Böcek’lere Karşı. • 34. ‘Delilik Tarihi’nde Bir Dönüm Noktası. • 35. Bu Özgüven Nereden Geliyor? • 36. Kökten Yansı Hekimliği (Psikiyatri) Üzerine. • 37. Mazhar Osman (1884- 1951) Üstüne. • • MUTLULUĞUN VE MUTSUZLUĞUN PSİKOLOJİSİ • 38. Çağımızın Mutlu İnsanlarını Tanıyalım. • 39. Mutluluk da Sizin, Mutsuzluk da… • 40. Gerçek Mutluluk mu Gerçek Mutsuzluk mu? • 41. İşyerinde Psikolojik Taciz. • • SPOR PSİKOLOJİSİ • 42. Futbol Neden En Yaygın Spordur? Resim Sergilerine Gidenlerin Sayısı Neden Az? Ve Dahası… • 43. Spor Psikolojisi Açısından Olimpiyatlar ve Dünya Barışı • 44. Futbolun Psikiyatrisi. • 45. Spor Psikolojisi Açısından Gezi Direnişi. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 10
 11. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 11
 12. • Avcıların Efsaneleri, Aslanların Kısık Sesleri: • Ötekiler Açısından Tarih • Prof.Dr. Ulaş Başar Gezgin • • Tarih Yöntemi • 1. Anlatıbilim Açısından Tarihyazımı. • 2. Tarih(çilik) ve Öykü(cülük): Nerede Nasıl ayrılıyorlar? • 3. ‘Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri’ Üzerine. • 4. İnsanlaşmanın Kısa Tarihi: İntikamcı Hammurabi’den Hukuk Devletine. • 5. Çin Seddi’ndeki Görünmez Emek. • 6. 6 Bardağa Sığmayan Dünya Tarihi. • 7.Aynı Suya Bakıp... • • Ötekilerin Tarihi • 8. Yeni Sömürgecilik: Eski Sömürgeciliğin Torunu • 9. Yeni Sömürgecilik Notları: Klasik Sömürgeciliğin Yeni Formları • 10. “Nasıl Müslüman Olduk?” Sorusu Üstüne Yeniden Düşünmek. • 11. Alevilik-Bektaşilik Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Üzerine. • 12. İlkesizlik, Omurgasızlık, Kişiliksizlik: Devletlerin, Şirketlerin ve Bireylerin İkiyüzlülüğü Üstüne. • 13. Devletsiz Halklar, Temsil Edilmeyen Halklar. • 14. Almanlara Nazi Demek Ne Anlama Geliyor? • 15. Muhammed Ali: Bir Gri Derili • • Solun Tarihi(1): 2. Paylaşım Savaşı Öncesi • 16. Gezi Direnişi ve Paris Komünü: “Her Yer Paris Her Yer Direniş”. • 17. Osmanlı ve Paris Komünü: Cüce Canavar ve Çapulcular. • 18. Osmanlı’nın İlk Sosyalist Dergisinde Bir Gezinti: İştirak ve İştirakçı Hilmi. • 19. Georgi Dimitrov: Sizi Halk Adına Yaşama Mahkum Ediyorum! • 20. İspanya İç Savaşı: Darbe, Direniş ve Tarihyazımı • 21. Sakallı Celâl: Bir Komünist Diyojen. • • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 12
 13. • Solun Tarihi(2): 2. Paylaşım Savaşı Sonrası • 22. 1948’den Bir İhraç Öyküsü: Pertev Naili Boratav’ın Savunması. • 23. En Büyük Tehlike: Irkçılık Broşürü Üstüne. • 24. Vartan İhmalyan'ın Yaşamı ve Parti Tarihi. • 25. İran’da Sol Nasıl Yenildi?: Öznelerin Sorumluluğu • Sovyetler ve Tarih • 27. Samsun’dan Taksim Meydanı’na Çıkan Bir Kızıl Ordu Generali ve Onbeşler. • 28. Lenin Nişanı: Nobel’e Eski Bir Alternatif. • 29. Bir Zamanlar Sosyalist Olimpiyatlar Vardı, Belki Yine Olur • 30. Sovyetler Neden Dağılmıştı?: ‘Sovyetler Birliği’nde Yedi Yıl’ Üzerine • • 1915 ve Ermeniler • 31. İstanbul’un Ermeni Hükümdarları. • 32. Taner Timur’a Göre 1915. • 33. 1915’e Nasıl Gelindi? Bir Özetin Özeti Denemesi. • 34. Anadolu’nun Kalkınamamasının Nedenlerinden Biri Olarak 1915. • 35. Çerkezyan: Sarkis Ustanın Anılarındaki Gizli Ayrıntılar. • • İstanbul ve Anadolu Tarihi • 36. Anabasis: 2,500 yıl önce Anadolu. • 37. İstanbul Üniversitesi’nin Kayıp Bin Yılı. • 38. Eski ve Yeni Anlamlarıyla Taksim Anıtı. • • Heykeller ve Tarih • 39. Heykel Tartışmaları: Simgesellik, Birey Övgüsü, Putlaştırma. • 40. Türkiye’de Heykel Tartışmaları: Putlaştırma İddiası. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 13
 14. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 14
 15. • ÖTEKİLERİN TARİHİ • Marksist Tarihyazımı ve Vietnam Üzerine • MARKSİST TARİHYAZIMI • Marksist Tarihyazımı Öldü mü?: Ruhuna El Fatiha ve Nice Yaşlara! • Amerika’da Soluk Benizlilere Neden ‘Kafkasyalı’ Denir?: Antropoloji Tarihinden Bir Yanıt • Kadın Firavunlar: Eskil Mısır Anaerkisinde Bir Gezinti • VİETNAM ve TARİHYAZIMI • Vietnam-Amerikan Savaşına Yönelik Liberal Tarihyazımının Eleştirisi. • Vietkong Komutanı ve Barış Mimarı Le Duc Anh Yıldızlara Uğurlanıyor. • John Steinbeck’in Vietnam Düşmanlığı: Onurlu Yaşamak Yetmez Onurlu Ölmek de Gerekir. • HİROŞİMA’DAN DENİZLERE • Asıl Hiroşima'ya Bak [Çernobil’i Bırak, Hiroşima’ya Bak]! • Ötekilerin Felsefe Tarihi: Eskil Çin Düşüncesi Üstüne • Kadim Çin’in Askeri Klasikleri: ‘Altı Gizli Öğreti’den ‘Sorular ve Yanıtlar’a. • Fıkra Gibi Suçlama: Dini Siyasete Alet Ederek Komünizm Propagandası Yapmak. • Denizleri Asanların Zihin Haritası: 10 Gerçeksi Yalan • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 15
 16. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 16
 17. • Psikolojiden Sanata Doğru: • Sanat Psikolojisi ve Sanat Yazıları • • SANAT PSİKOLOJİSİ • 1. Sanat Psikolojisinin Önündeki 10 Güzergah. • 2. Sanatın Sosyal Psikolojisi. • 3. Halkların Kardeşliği İçin Kültürlerarası Sanat Psikolojisi. • 4. Sosyal Psikoloji Açısından Edebiyat ve İktidar. • 5. Yazın ve Psikoloji. • 6. Bilişsel Bilimlere İlişkin Bir Roman: ‘Düşünce Balonları’ • 7. Bilişsel Yazın Çalışmaları Üzerine Birkaç Değini. • • GÖRSEL SANATLAR • 8. ‘Sinema Kuramları’ Üzerine. • 9. Meksika’dan Kayan Çizgili Bir Yıldız: Rius. • 10. Bir Ortaköy Resminin Kısa Eleştirisi. • • SANAT VE SİYASET • 11. Sanat ve Siyaset Üstüne Değiniler. • 12. Sanat ve Siyaset. • 13. Bir Siyonistin Portresi ve Bizim Küçük- Büyük Hastalığımız. • • YASAKLAR VE DİRENİŞ • 14. Gezi Direnişi ve Sanat: Direniş için Sanat ve Sanatla Direniş. • 15. Duvar Resminden Korkuyorlar; Sanattan da, Sanatçıdan da... • 16. Sansür, Yasak, Özgürlük. • 17. Dün Nazım Hikmet, Bugün Kim? • 18. Bienal’i Neden Boykot Etmeliyiz? • • MÜZİK • 19. Arabesk mi Klasik Müzik mi? Peki Sol Müzik Nasıl Olmalı? • 20. Kemancıya 11 Sus. • • DİĞER YAZILAR • 21. Çokkültürlü Sanat- Çoksanatlı Kültür. • 22. Andrey Byelıy Gürcistan’da. • 23. Bir Etik Sorunu: Çevirmen Kararını Yazar Kararının Önüne Koymak. • • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 17
 18. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 18
 19. • Çifte Ejderhanın Diyarında: Çin ve Vietnam Üzerine • Cilt 2: Vietnam • Prof.Dr. Ulaş Başar Gezgin • • • Vietnam Toplumuna Bakış • • Vietnam’da Neler Oldu? • Ana-çizgileriyle Vietnam Ekonomisi. • Vietnam’ın Sürdürülebilir Kalkınması. • Vietnam’da Çevre Kirliliği. • Vietnam’da Kentsel/ ‘Rantsal Dönüşüm’. • Vietnam’da Azınlık Siyasaları ve Hmonglar. • Vietnam’da Eğitim ve Toplum. • Vietnam’da Eğitim Sorunları. • • • Ho Amca • • Ho Çi Min: Bir Devrimcinin Yaşamı (1890-1969) • Ho Amca: Şablonları Aşmış Bir Önder • Budistler Neden Ho Amca’yı Destekledi? • Ho Çi Min Baladı • • • Vietnam Tarihi • • Sosyalizm ve ‘Milli Tarih’ • Ho Çi Min Kenti’ne Kala(maya)nlar • Ho Çi Min Kenti’nde Fransız Sömürge Yapıları. • Hanoi Sokaklarının Öyküsü: Sokak Adlarıyla Vietnam Tarihi. • Amerika’nın Vietnam Yenilgisinin Gizli Nedeni: Başkanlık Sistemi • Yılbaşı’nın Vietnam’da Farklılaşmış Anlamı Üstüne. • Nguyen Van Troi: Güç Veriyor Her Şeye Karşın Onun Öyküsü. • ‘Hannah Hanoi’: Amerikan Ordusunun Korkulu Düşü. • Yıldızlarını Sökmüş General: Vo Giap. • Vietnam ve Irak. • 1973 Nobel Barış Ödülü’nü Reddeden Vietnamlı Devrimci ve Karşı-orduculuk. • Vietnam’da ‘Karanlık Turizm’. • Vietnam’da Müzecilik. • Portakal Gazı: Savaştan Sonra da Süren Felaket. • • 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 19
 20. • Vietnam Kültürü • Vietnam’da Ölüm Gelenekleri: Ölenle Birlikte Yaşamak. • Vietnam’da Yılbaşı Nasıl Kutlanır? • ‘Vietnam Efsaneleri/ Vietnam Söylenceleri’. • Vietnam'ın Budist Pagodaları. • Vietnam Sanatı ve Yazını • Vietnam Sanatının 30 Yılı Sergisi Üzerine. • Vietnam’da Güzel Sanatlar Sergisinin Ardından. • Vietnam’da Savaş, Barış ve Sanat. • Vietnam’ın Güzel Sanatlar Müzeleri Üstüne Güncel Tartışmalar. • Danang Güzel Sanatlar Müzesi’nde. • Savaşla Değil Barışla • Vietnam’da Kültür-Sanat Üstüne Notlar • Ho Çi Min Kenti’nde Sanat Dünyası • Vietnam Sanatı Öncüsü Vu Dan Tan. • Vietnamlı Bir Sanatçı: Chinh Le. • Bir Vietnam-Amerikan Savaşı Romanı: Gök Cephesi • ‘Direnme Savaşı’ Üzerine: Direnenlerin Tarafından Vietnam-Amerikan Savaşı. • ‘Şafakta Kazandık Zaferi’ Üzerine. • Trinh Cong Son: Vietnam’ın Barışçıl Sesi. • Toplar İçin Gece Ninnisi • Annenin Kaderi • Deniz Anımsar • Terkedilecek ve Dönülecek Bir Yer • Kum ve Toz • Birlik Çemberi. • Vietnam Şiiri • Vietnam Şiiri’ne Kısa Bir Giriş. • Nguyen Du. Hanoi’un Gitaristi • Vu, D.L. Hattat • Do, T. N. Y. Konuklama • Van, Cao. Gerçek Dünyada Varolmayan Beş Sabah. • Anh, N. D. Göksel Geçide Bakış • Xuan, D. Deniz • Dzenh, H. Vietnamlı Genç Hanım • Yabanmersini Kokuyor Vietnam Günlerdir… • Loan, H. Yabanmersini Çiçeklerinin Lavanta Rengi • Quynh, X. Uykusuz Gecelerde Eş için Söylenen Şarkı • Vietnam Gezi Rehberi • Vietnam Ho Çi Min Kenti Gezi Rehberi. • Bir gölkent: Hanoi. • Vietnam’ın 7 Harikası’ndan biri: Hoi An. • Vietnam’ın İncisi Nha Trang. • Vietnam’ın En Büyük Adasında, Phu Quoc’ta. • Hanoy’un Kaplumbağası (şiir) • Pagodalarla Mağaralar Arasında, Mermer Dağı’nda (şiir) 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 20
 21. 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 21
 22. • ZEKA FETİŞİZMİNE KARŞI: • Yapay Zeka, Büyük Veri, Bilişsel Bilim ve Gelecekbilim Üzerine • İçindekiler: • Yapay Zeka ve Otomasyon: Nereye Gidiyoruz? • Gelecek Tahayyülleri: Sigorta Diktatörlüğünden Feminist Ütopyaya • Yapay Zeka ve Şehir Plancılığı: Akıllı Kentten Bilinçli Kente • Yapay Zeka ve İklim Değişikliği: Antroposen mi Kapitalosen mi? • Yapay Zekanın Ayrımcılığına Karşı Yapay Zeka Adaleti ve Yurttaş Yapay Zekası • Zeka Fetişistleri ve Yapay Zeka Hayranları İçin 10 Karşılık ve Ek Eleştiri • Bilim ve İlerlemecilik Üzerine: Bilime Karşı Geleneklerin Diriltilmesine İtiraz • Tek Anımsananlar Geleceğe Yatırım Yapmış Olanlar Olacak • Uzay Psikolojisi: Dış Uzayda İnsan Davranışı, Duygular, Yanılsamalar • Uzay Sosyolojisi: Uzaya Sosyolojik Açıdan Bakmak İçin Beş Neden • Sinemada Bir Yöndeşme Örneği: Yapay Zeka ile Haklayıcılar Karşı Karşıya • Gözetim Filmleri: Fiziksel Takipten Veri Gözetimine, Üstgözetimden Eşgözetime • Sosyal Medya Araştırmaları Etiği Üstüne: Veri Adaleti ve Eleştirel Yurttaşlık 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 22
 23. • “Dünya barışı üstüne düşünce üretirken, dikkate almamız gereken ilk noktalardan biri, olumlu barış ve olumsuz barış ayrımı olacaktır. Kabaca tariflersek, olumsuz barış, savaşın şu an olmama durumudur; çatışmasızlığa karşılık gelir. Bir ateşkes söz konusudur; ancak, bunun kalıcı olup olmayacağı belli değildir. Bir ateşkes, barışa da evrilebilir; savaşa da… Olumlu barış ise, savaş kurumlarının barış için yenilenip güncellenmesiyle ortaya çıkar. Örneğin, büyük devletler, uzak bir coğrafyada çıkarları için vekaleten savaşıyorlarsa (Vietnam örneğini anımsayalım), buradaki geçici bir çatışmasızlığın barışa evrilme olasılığı çok düşüktür. Onların bakışının değişmesi ve böylelikle, savaşa hizmet eden eğitim, medya, hukuk vb. kurumların barışa hizmet etmek üzere güncellenip geliştirilmesi gerekir ki, bunun çok zorlu bir iş olduğunu Nepal gibi örneklerde görebiliyoruz. Nepal’de halk savaşıyla krallık devrildi; yeni anayasanın yapılabilmesi için 10 yılın geçmesi gerekti; ülke hâlâ tümüyle barış inşasından uzak.” 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 23
 24. • DÜNYA SAVAŞI, DÜNYA BARIŞI: Asya’dan Latin Amerika’ya • Dünya Barışı Üzerine: Fırtına Öncesi Sessizlik mi? • KUŞAK ve YOL İNİSİYATİFİ • Kuşak ve Yol İnisiyatifi: Her Yolun Çin’e Çıktığı Bir Dünyaya Doğru (mu?) • Vietnam Açısından Kuşak ve Yol İnisiyatifi. • Güneydoğu Asya Açısından Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi. • Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne Rusya’dan ve Orta Asya’dan Bakışlar. • Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Bağlamında Hindistan ve Pakistan. • ASYA-PASİFİK • Asya Çağı’na Nasıl Hazırlanabiliriz? • Trump-Kim Buluşmaları: Kore Yarımadası’na Barış Nasıl Gelir? • Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Gözden Kaç(ırıl)an 10 Gerçek • Yeni Zelanda Başbakanını Övmek Neden Yanlış? • Sri Lanka Saldırıları: Kuşkular, Olasılıklar ve Sorular • Ataol Behramoğlu'nun Vietnam'ı Üzerine • Vietnam’ın Yerli ve Milli Otomobili: Dışa Açılma Politikasından Kendine Yetme Çabasına mı? • ÇİN, LATİN AMERİKA, AFRİKA • Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. Yılı Üzerine • Çin, Şişeden Çıkarken: Küreselleşmenin Afrika Bağlamında Çinlileşmesi • Küreselleşmenin Latin Amerika Bağlamında Çinlileşmesi: Latin Amerika’daki Çin Yatırımları • Asya’da Savaş ve Barış: Sertleşme Döneminde Çin ve Halk Kurtuluş Ordusu • Hong Kong Protestoları: Sovyetlerin Çöküşünün Uzak, Çin’in Yükselişinin Yakın Bir Sonucu • Venezuela: Emperyalizme de Açlığa da Hayır! 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 24
 25. • “Vietnam’daki resmi tarihyazımının dikkat çeken bir yönünü de analım. O da şudur: Sözgelimi Türkiye’de, Marksist tarihçiler arasında, birkaç istisnayı saymazsak, tarihteki hükümdarlara ilerici bir nitelik atfedilmezken, Vietnam’ın Marksist tarihyazımı, kimi kralları halk dostu, sömürgecilik karşıtı ve ilerici ve kimilerini ise halk düşmanı, sömürücü ve gerici olarak tarifleyerek, birinci kümedeki kralların övülmesinin önünü açıyor. Böylelikle, kimi Vietnam sokaklarına, Marksist tarihçiler eliyle kral isimleri veriliyor. Bu farkın altındaki bir etmen de, kuşkusuz, Türkiye’de padişahlığa dönüşün hâlâ olası olması, Vietnam’da ise krallığın çoktan tarihin çöp tenekesini boylamasıdır. Vietnam için, krallar geçmişe aitken, Türkiye’deki durum farklı...” 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 25
 26. • Çin Araştırmalarından Vietnam’a: Dirlik Düzenlik ve Çatışma • • İÇİNDEKİLER • • Arif Dirlik (1940-2017): Marksist Bir Düşün İnsanı İçin Bir Portre Denemesi. • • Arif Dirlik (1940-2017): Bir Türk Bilim İnsanının Portresi. • • Çin-Vietnam İlişkileri: Sömürgelikten Yoldaşlığa, Oradan Nereye? • • Vietnam’da Küreselleşme Deneyimi – Gelenek, Yenilik ve Gelecek. • • Yaşamı 16.12.2022 Ulaş Başar Gezgin Kitapları 26
Publicité