Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Komponente hardvera pc a

8 494 vues

Publié le

Prvi deo lekcije o hardverskim komponentama računara za 1. razred gimnazije

Publié dans : Formation
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Komponente hardvera pc a

 1. 1. Komponente hardvera PC-a
 2. 2. Funkcionalna organizacija PC računara Keš memorija RAM i ROM Mikroprocesor memorija Magistrala (Bus) Kontroler Kontroler Kontroler Diskovi Monitor Štampač
 3. 3. • Personalni računar sa stanovištva hardvera čine 3 celine: – centralna jedinica (kudište), – monitor, – periferije (tastatura, miš, štampači...).
 4. 4. Centralna jedinica• kudište desktop mini (midi) tower tower
 5. 5. Centralna jedinica• laptop
 6. 6. Centralna jedinica• a sada malo Apple računara
 7. 7. Centralna jedinica• i još nešto malo drugačije
 8. 8. Matična ploča• – na njoj se nalaze priključna mesta za procesor, memoriju, magistrala, skup čipova koji kontroliše rad računara i priključci (slotovi) za druge kartice
 9. 9. Procesor• – u njemu se realizuju sve računske i logičke operacije i izvršavaju komande zadate programom.• karakteristike: – brzina (MIPS ili MFLOPS) – dužina procesorske reči, – radni takt, – interni keš.
 10. 10. Memorija• – deli se na: ROM, RAM i keš memoriju. – ROM (Read Only Memory – memorija koja se samo čita) – inicijalna memorija, služi za pokretanje računara, njen sadržaj OSTAJE kada se računar ugasi; – RAM (Random Access Memory – memorija sa slučajnim pristupom) – radna memorija u kojoj se nalaze programi koji se trenutno izvršavaju na računaru, njen sadržaj SE GUBI kada se računar ugasi; – keš (cache) memorija je vrlo brza memorija koja se nalazi u samom procesoru (interni keš) ili uz njega (externi keš); višestruko brža od obične memorije.
 11. 11. Magistrala• komunikacioni put kojim se razmenjuju informacije između komponenti računara. Vrste: – magistrala podataka (data bus), – adresna magistrala (address bus), – kontrolna magistrala (control bus).
 12. 12. Priključci (slotovi)
 13. 13. Portovi• priključna mesta za periferije računara
 14. 14. Spoljni memorijskih uređaji– služe za čuvanje podataka, to su:– flopy disketa (čita se u flopy drive uređaju)– hard disk (glavno skladište podataka)– Optički uređaji (CD – compact disk, DVD – digital video disk, BRD – blue ray disk, itd.)– Flash memorije (SSD, USB Flash Drive, Memorijske kartice i sl.)
 15. 15. Hard disk
 16. 16. SSD (Solid State Drive)
 17. 17. Optički uređaji
 18. 18. Flash diskovi
 19. 19. Memorijske kartice
 20. 20. Grafičke kartice
 21. 21. • zvučna kartica• mrežna kartica
 22. 22. • FM/TV kartica• Fax Modem Voice
 23. 23. Centralna jedinica• napajanje
 24. 24. Monitori• vrste: – CRT (Cathode Ray Tube) – monitori sa katodnom cevi, – LCD (Liquid Crystal Display) – monitori sa tečnim kristalom, – GPD (Gas Plasma Display) – monitori sa gasnom plazmom, – LED (Light Emitting Diode) – monitori sa svetlosnim diodama.
 25. 25. CRT monitori
 26. 26. LCD monitori
 27. 27. GPD monitori (plazma)
 28. 28. LED monitori
 29. 29. Ulazne jedinice• tastatura,• miš (mehanički i optički),• trekbol (Trackball),• tačped (Touchpad),• Džojstik (Joystick).

×