Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Surfing the Perfect Storm.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
InvestmentYear2023.pdf
InvestmentYear2023.pdf
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 91 Publicité

Surfing the Perfect Storm.pdf

Télécharger pour lire hors ligne

ทุกวิกฤต คือ โอกาส
วิกฤตยิ่งแรง โอกาสยิ่งมาก

เราจะหยิบฉวยโอกาสจากวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้อย่างไร?

Surfing the Perfect Storm

พบกับการวิเคราะห์จาก 4 มุมมอง
- นักเศรษฐศาสตร์
- นักลงทุน
- นักธุรกิจ
- ผู้บริหารประเทศ

ทุกวิกฤต คือ โอกาส
วิกฤตยิ่งแรง โอกาสยิ่งมาก

เราจะหยิบฉวยโอกาสจากวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้อย่างไร?

Surfing the Perfect Storm

พบกับการวิเคราะห์จาก 4 มุมมอง
- นักเศรษฐศาสตร์
- นักลงทุน
- นักธุรกิจ
- ผู้บริหารประเทศ

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (14)

Publicité

Surfing the Perfect Storm.pdf

 1. 1. Surfing the Perfect Storm กอบศักดิ์ ภูตระกูล 28 กันยายน 2565
 2. 2. 2 Surfing the Perfect Storm จาก 4 มุม • นักเศรษฐศาสตร์ • นักลงทุน • นักธุรกิจ • ประเทศ
 3. 3. ทุกวิกฤต คือ โอกาส
 4. 4. วิกฤตยิ่งแรง โอกาสยิ่งมาก
 5. 5. มุมที่ 1 : นักเศรษฐศาสตร์
 6. 6. 6 Surfing the Perfect Storm จาก 4 มุม Watching economic crises is like watching fireworks Spectacular !!
 7. 7. 7 วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ในช่วงที่ผ่านมา • The Great Depression • Oil Shocks of 70s • Latin American Debt Crisis • Asian Financial Crisis • Global Financial Crisis • Covid-19
 8. 8. มรสุม Perfect Storm ในระบบเศรษฐกิจโลก
 9. 9. 10 กรกฎาคม 2563 9 เราใกล้ออกจากอุโมงค์แล้ว จะออกจากอุโมงค์โควิดแล้ว หลังจากเกือบ 3 ปี
 10. 10. 10 Phase ใหม่ของเศรษฐกิจ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ช่วงที่ถูกกระทบ อย่างรุนแรง จากการระบาด ของโควิด-19 ช่วง New Normal ช่วงเปลี่ยนผ่าน ช่วงความผันผวน
 11. 11. 11 มรสุม 3 ลูกย่อย และ 7 ความท้าทายของ Perfect Storm • วิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศ • วิกฤตราคาพลังงาน • วิกฤตอาหารโลก • ความปั่นป่วนในตลาดการเงินโลก • Recession ในสหรัฐ และในประเทศต่างๆ • โอกาสการเกิดวิกฤต EmergingMarkets • ปัญหาเศรษฐกิจจีน รัสเซีย-สหรัฐ Fed จีน มรสุมแถมลูกใหม่ล่าสุด ที่กาลังก่อตัว จีน-สหรัฐ
 12. 12. มุมที่ 2 : นักลงทุน
 13. 13. 13 Investment Storm of 2022 1H2022
 14. 14. 14 Investment Storm of 2022 1H2022 US Bond Markets
 15. 15. 15 Investment Storm of 2022 1H2022 USD Index
 16. 16. 16 Investment Storm of 2022 1H2022 USD Index Brent Oil Price Bitcoin
 17. 17. 17 Investment Storm of 2022 1H2022 USD Index Brent Oil Price
 18. 18. 18 Investment Storm of 2022 1H2022 USD Index Gold
 19. 19. 19 นักลงทุนเทตลาดมา 2 รอบแล้ว Dow Jones Nasdaq
 20. 20. 20 Dow Jones ได้ลงไปต่ากว่า Peak ก่อนเกิดโควิดเรียบร้อยแล้ว Dow Jones
 21. 21. นักลงทุนกาลังหาจังหวะเข้าตลาด
 22. 22. 22 หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐ Amazon Nvidia Netflix Meta
 23. 23. 23 Bear Markets ในช่วงที่ผ่านมา
 24. 24. Bear andBull Markets 24
 25. 25. Turning Points ที่จะทาให้เข้าตลาดได้
 26. 26. 26 Key Turning Points ช่วงแรก นักลงทุนเร่ง Exit ช่วงสอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อ เงินเฟ้อเริ่มลดลง ช่วงสาม Recessions / EM Crises / เงินเฟ้อ 2% ช่วงสี่ Fed กระตุ้นเศรษฐกิจ 2565 2566 2567 2568 นักลงทุน เงินเฟ้อ Fed ชะลอ เศรษฐกิจเริ่ม เงินเฟ้อ EM Crises Exitเรียบร้อย เริ่ม Peak การขึ้นดอกเบี้ย Bottomout 2% สงบลง
 27. 27. ปัญหาคือตลาดยังเก็งใจเฟดไม่ถูก และเฟดก็ไม่บอกความจริง
 28. 28. 28 เก็งใจ Fed ยังไม่ถูก US 2Y Bond ช่วงที่ตลาดคิด ว่า Fed จะ Pivot
 29. 29. 29 ล่าสุด คิดว่า เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปที่ 4.58% 27 June
 30. 30. 30 Fed’s Dot Plot 4.4 4.6 3.9 2.9
 31. 31. 31 ความจริงที่เฟดไม่ยอมบอก : ดอกเบี้ยจะต้องขึ้นไปอีกมาก จะขึ้นมากกว่าและนานกว่า ที่ตลาดเคยคาด
 32. 32. 32 เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา
 33. 33. 33 ตลาดชอบคิดว่าเฟดจะเปลี่ยนใจอีกแล้ว !!!
 34. 34. 34 สี่ก้าวของการลดลงของเงินเฟ้อสหรัฐ
 35. 35. 35 ความผันผวนอีกข้าง มาจาก ความแตกต่างของนโยบาย Euro Yen Pound Yuan
 36. 36. ความแตกต่างของนโยบายระหว่างประเทศต่างๆ จะยังทาให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าไปอีกระยะ
 37. 37. 37 การกลับมาของ Strong Dollar Plaza Accord
 38. 38. 38 นัยยะต่อค่าเงินบาท
 39. 39. มุมที่ 3 : นักธุรกิจ
 40. 40. 10 กรกฎาคม 2563 40 2023-2025 Outlook 2023 2024 2025 คาถามช่วง Planning: เศรษฐกิจช่วง 3 ปีข้างหน้าจะปรับตัวอย่างไร นัยยะต่อบริษัทคืออะไร โอกาส/ความเสี่ยงคืออะไร ต้องเตรียมการอะไรบ้าง
 41. 41. 41 Global Recessions กาลังเริ่มต้น 70 ปีที่ผ่านมา มีเกิดขึ้น 4 ครั้ง 1975 1982 1991 2009
 42. 42. 42 US PMI Services
 43. 43. 43 EU PMI
 44. 44. 44 UK PMI
 45. 45. 45 สารวจการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์โดย NABE 47% คิดว่าปลายปีนี้/ต้นปีหน้า
 46. 46. 46 ทั้งหมด เป็นผลจากการสู้ศึกเงินเฟ้อของธนาคารต่างๆ ช่วงแรก นักลงทุนเร่ง Exit ช่วงสอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อ เงินเฟ้อเริ่มลดลง ช่วงสาม Recessions / EM Crises / เงินเฟ้อ 2% ช่วงสี่ Fed กระตุ้นเศรษฐกิจ 2022 2023 2024 2025
 47. 47. 47 Recessions เป็นผลงานของเฟด !!!
 48. 48. 48 ระยะเวลาของ Recessions ในช่วงที่ผ่านมา
 49. 49. 49 สิ่งที่ต้องจับตามอง ก็คือ ภาคอสังหาสหรัฐ เพราะจะเป็นปัจจัยที่กาหนดความลึกของ Recession ในสหรัฐ US New Home Sales US New Home Supply
 50. 50. 50 ราคาเริ่มปรับตัวลง
 51. 51. 51 ราคาบ้านที่ต้องปรับลดลงมาพอสมควรในสหรัฐ Supply of New Homes Case-Shiller US Home Prices
 52. 52. ที่น่ากังวลใจที่สุดก็คือ ยุโรปและจีนก็กาลังมีปัญหา
 53. 53. 53 ความขัดแย้งกับรัสเซียจะยังเดินหน้าต่อไปอีกระยะ CNN
 54. 54. 54 ล่าสุด รัสเซียตัดการส่งก๊าซ NYT
 55. 55. 55 สร้างแรงกดดันต่อค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซ ในยุโรป Statista
 56. 56. 56 ทาให้ฤดูหนาวปลายปี อาจจะต้องมีการแบ่งกันใช้พลังงาน ปริมาณก๊าซในถังสารอง EU นาไปสู่ การปิ ดกิจการ ร้านอาหาร ร้านค้า Office โรงงาน และกระทบ Household
 57. 57. 57 และอาจจะนาไปสู่การประท้วงในยุโรปในช่วงต่อไป aa.com.tr
 58. 58. 58 ล่าสุดสุด ปิ ดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ Zaporizhzhia ที่ยูเครน aa.com.tr
 59. 59. 59 การอ่อนตัวของเศรษฐกิจจีนที่จะชัดขึ้น อัตราการเจริญเติบโตของจีน
 60. 60. 60 China PMI
 61. 61. 61 Country Garden : อสังหาเบอร์ 1 ของจีน ราคาหุ้น ราคาหุ้นกู้
 62. 62. 62 การประท้วงไม่ยอมจ่ายสินเชื่อบ้านในจีน (ณ 2 สิงหาคม)
 63. 63. จีนมี 2 ทางเลือก แก้ปัญหาแบบญี่ปุ่น หรือ แบบสหรัฐ/ไทย
 64. 64. 64 Key Turning Points ช่วงแรก นักลงทุนเร่ง Exit ช่วงสอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อ เงินเฟ้อเริ่มลดลง ช่วงสาม Recessions / EM Crises / เงินเฟ้อ 2% ช่วงสี่ Fed กระตุ้นเศรษฐกิจ 2565 2566 2567 2568 นักลงทุน เงินเฟ้อ Fed ชะลอ เศรษฐกิจเริ่ม เงินเฟ้อ EM Crises Exitเรียบร้อย เริ่ม Peak การขึ้นดอกเบี้ย Bottomout 2% สงบลง
 65. 65. 65 นัยยะที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทย • การส่งออกที่จะชะลอตัวลง • แรงขับเคลื่อนหลักของไทย จะมาจากภาคท่องเที่ยวที่กาลังฟื้นตัว • การขึ้นดอกเบี้ยของ ธปท คงทาได้จากัด เมื่อถึงกลางปีหน้า • ค่าเงินบาทที่จะมีแรงกดดันไปอีกระยะ • ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย จากสินค้าจากจีน • ความขัดแย้งระหว่างประเทศจะช่วยให้ FDIs ไหลเข้า ASEAN
 66. 66. มุมที่ 4 : ประเทศ
 67. 67. 67 Emerging Market Crises กาลังก่อตัวขึ้น
 68. 68. 68 ยังมีอีกหลายประเทศ ที่จะเดินตามรอยศรีลังกา
 69. 69. 69 ค่าเงินกีบ
 70. 70. 70 EMBI Global Diversified Composite
 71. 71. 71 การสะสมพลังของวิกฤตใน Emerging Markets
 72. 72. 72 การปล่อยเงินกู้ของ IMF
 73. 73. คาถามสาคัญ - Who is Next?
 74. 74. Emerging Market Crises 74 Professor Rudiger Dornbusch Our country is not Mexico. We are different. It is not the speed that kill. It is the sudden stop.
 75. 75. ทางออก 75 สร้างภูมิต้านทานแต่วันนี้ เรามีเวลา 1 ปี ที่จะเตรียมการ ผ่อนหนักเป็นเบา
 76. 76. หนึ่งในหัวใจสาคัญ คือเงินสารองระหว่างประเทศ 76
 77. 77. ค่าเงินบาท 77
 78. 78. กนง.จะขึ้นดอกเบี้ยไปอีกระยะ อย่างน้อยถึงประมาณ 1.25-1.5% 78
 79. 79. กนงคาดว่าเงินเฟ้อไทยจะเริ่มลดลงในช่วงปลายปี 79
 80. 80. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเดือนล่าสุด 80
 81. 81. 81 Key Turning Points ช่วงแรก นักลงทุนเร่ง Exit ช่วงสอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อ เงินเฟ้อเริ่มลดลง ช่วงสาม Recessions / EM Crises / เงินเฟ้อ 2% ช่วงสี่ Fed กระตุ้นเศรษฐกิจ 2565 2566 2567 2568 นักลงทุน เงินเฟ้อ Fed ชะลอ เศรษฐกิจเริ่ม เงินเฟ้อ EM Crises Exitเรียบร้อย เริ่ม Peak การขึ้นดอกเบี้ย Bottomout 2% สงบลง
 82. 82. ASEAN จะกลายเป็น Key Gateway ในการเข้าสู่เอเชีย 82
 83. 83. การค้าการลงทุนระหว่างประเทศจากการขยายตัวที่ดีของภูมิภาค 83
 84. 84. 10 กรกฎาคม 2563 84 84 โอกาสในภูมิภาค Relocation of Regional Supply Chain
 85. 85. 10 กรกฎาคม 2563 85 85 New CBDs in Bangkok
 86. 86. BYDrelocation toThailand 86
 87. 87. 87 การลงทุนใน EEC และโครงสร้างพื้นฐานสาคัญอื่นๆ Intermediate S-Curve • เกษตร อาหาร ชีวภาพ • ท่องเที่ยว สุขภาพ • ยานยนต์ไฟฟ้า Petro ชั้นสูง • Logistics • Digital & Startup • International Hub การก้าวขึ้นไปบน TechnologyLadder ขั้นถัดไป
 88. 88. ทุกวิกฤต คือ โอกาส
 89. 89. วิกฤตยิ่งใหญ่ โอกาสยิ่งมาก
 90. 90. 90 คาเตือน โปรด Surfing the Perfect Storm ด้วยความระมัดระวัง !!!
 91. 91. Q & A

×