Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Báo cáo tổng kết của Dự án EU 2013-2014

Ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án EU đã trình bày Báo cáo tổng kết của Dự án tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 của Tổng cục Du lịch ngày 8/1/2014. Báo cáo đã tập trung vào những kết quả Dự án đã đạt được trong năm 2013, đồng thời nhấn mạnh những hoạt động trọng tâm cho năm 2014. Kết thúc báo cáo, Dự án EU cũng nêu lên một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Dự án trong thời gian tới

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Báo cáo tổng kết của Dự án EU 2013-2014

 1. 1. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án EU Kết quả hoạt động năm 2013 & Kế hoạch hoạt động năm 2014 Hà Nội, 08/01/2014
 2. 2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN Tên dự án : Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội Nhà tài trợ : Liên minh Châu Âu (EU) Số hiệu : DCI-ASIE/2010/21662 Cơ quan chủ quản : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan thực hiện : Tổng cục Du lịch Thời gian triển khai hoạt động: 60 tháng (11/2010 - 11/2015) Ngân sách dự án : 12,1 triệu Euro Trong đó: Vốn ODA do EU tài trợ: 11 triệu Euro Vốn đối ứng: 1,1 triệu Euro (26 tỉ đồng) Công ty tư vấn quốc tế: (CHLB Đức) 2
 3. 3. NỘI DUNG I. Dự án EU - Mục tiêu và Nội dung II. Một số kết quả hoạt động của năm 2013 III. Kế hoạch hoạt động năm 2014 IV. Kiến nghị, đề xuất 3
 4. 4. I. Dự án EU - Mục tiêu và Nội dung 1. Mục tiêu tổng quát Đưa các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch Việt Nam nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần triển khai thành công Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 2. Nội dung • Hợp phần 1: Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế • Hợp phần 2: Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và đối thoại công-tư • Hợp phần 3: Đào tạo và dạy nghề trong ngành Du lịch 4
 5. 5. II. Một số kết quả hoạt động của năm 2013 Hợp phần 1: Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế  Nghiên cứu, báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo du lịch  Đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ của TCDL và cán bộ các Sở VHTTDL: Tại Anh: 1 (TCDL); tại Malaysia: 20 (các Sở VHTTDL)  3 khóa tập huấn cho cán bộ Trung tâm xúc tiến du lịch các địa phương trong cả nước; 3 khóa tập huấn vận hành Trung tâm thông tin du lịch  Hỗ trợ tổ chức Hội nghị về định vị thương hiệu du lịch  Xây dựng khung chính sách du lịch có trách nhiệm và Tổ chức Hội nghị về chính sách du lịch có trách nhiệm tại Đà Nẵng  Hỗ trợ TCDL tổ chức các sự kiện liên quan đến phát triển du lịch bền vững: Du lịch tâm linh, Trung tâm hỗ trợ du khách, Gặp mặt doanh nghiệp du lịch, Hội thi hướng dẫn viên và lễ tân khách sạn, v.v.  Cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực cho các đơn vị của TCDL  Chuyến nghiên cứu, khảo sát tại Châu Âu cho đoàn cán bộ của Bộ và TCDL
 6. 6. II. Một số kết quả hoạt động của năm 2013 Hợp phần 2: Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và đối thoại công-tư  Hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Tư vấn Du lịch: 2 phiên họp  Hỗ trợ Hiệp hội du lịch tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế (VITM 2013)  Tổ chức 4 phiên họp tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 8 tỉnh TBMR; 2 phiên họp kỹ thuật với 3 tỉnh duyên hải miền trung, 1 phiên họp kỹ thuật với 3 tỉnh bắc miền trung  Các hoạt động nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm: Tập huấn cho các cộng đồng dân cư, Hưởng ứng ngày du lịch thế giới 27/9, Hành trình xanh đến 9 cửa sông tại Tp.HCM, v.v.  Tổ chức 4 hội thảo triển khai nhãn Bông sen xanh cho các khách sạn: Hạ Long, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội  Đào tạo nâng cao năng lực kinh doanh, phục vụ cho các doanh nghiệp du lịch tại các địa phương: Hạ Long, Sơn La, Điện Biên, Kontum, Cần Thơ, v.v  Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị đào tạo cộng đồng cho 10 Nhà VH xã
 7. 7. II. Một số kết quả hoạt động của năm 2013 Hợp phần 3: Đào tạo và dạy nghề trong ngành Du lịch  Hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch  Hoàn thành xây dựng 10 tài liệu tiêu chuẩn VTOS mới trình TCDL/VTCB cho triển khai thực hiện  Tổ chức 3 hội thảo phổ biến tài liệu hướng dẫn triển khai Thỏa thuận thừa nhận nghề ASEAN (MRA) do Dự án hỗ trợ xây dựng  Thử nghiệm các khóa đào tạo theo tài liệu tiêu chuẩn VTOS mới: Thuyết minh viên tại điểm, Dịch vụ trên tàu thủy du lịch, Quản lý vận hành khách sạn nhỏ  Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị thực hành nghề du lịch (4 nghiệp vụ) cho 5 trường đào tạo du lịch mới tại: Lào Cai, Sơn La, Nghệ An, Gia Lai và Kiên Giang
 8. 8. II. Một số kết quả hoạt động của năm 2013 Tài liệu kỹ thuật/Báo cáo chính
 9. 9. II. Một số kết quả hoạt động của năm 2013 KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NĂM 2013 TT 1 2 Tên khóa đào tạo Nâng cao năng lực về Công tác marketing điểm đến du lịch Vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch Đối tượng Cán bộ các sở VHTTDL, TTXT Du lịch Số khóa đào tạo Số học viên tham dự 3 103 Nhân viên TT XT DL, Ban QL Di tích và VHDL, TTVHTTDL 4 80 Các hộ gia đình, cộng đồng dân cư địa phương 4 120 13 413 3 451 3 Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân 4 Thử nghiệm tiêu chuẩn VTOS mới - Nghiệp vụ Phục Nhân viên các doanh nghiệp du lịch, vụ trên Tàu thủy Du lịch, Nghiệp vụ vận hành và quản sinh viên, giáo viên, cán bộ Sở lý Doanh nghiệp khách sạn nhỏ và vừa, Thuyết minh VHTTDL DL tại điểm Thử nghiệm Du lịch có trách nhiệm Cộng đồng dân cư địa phương 6 Đào tạo Du lịch có trách nhiệm và bền vững ASEAN tại Malaysia Cán bộ các sở VHTTDL 1 20 7 Đào tạo Quản lý du lịch có trách nhiệm tại Châu Âu Nhân viên Tổng cục Du lịch 1 1 29 1188 5 Tổng số
 10. 10. III. Kế hoạch hoạt động năm 2014 HOẠT ĐỘNG XUYÊN SUỐT: NÂNG CAO NHẬN THỨC Hoạt động xuyên suốt – tầm quan trọng của du lịch và nhận thức về du lịch có trách nhiệm & quan hệ công chúng Kết quả: Du lịch có trách nhiệm được công nhận là chính sách du lịch hàng đầu và nhận thức về tầm quan trọng của du lịch với kinh tế và xã hội được nâng cao.
 11. 11. III. Kế hoạch hoạt động năm 2014 Hợp phần 1: Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế Kết quả 1: Năng lực hoạch định chính sách, quy hoạch, phát triển sản phẩm và tiếp thị của TCDL được củng cố Kết quả 2: Khái niệm và chính sách du lịch có trách nhiệm được đưa vào chính sách, quy hoạch du lịch quốc gia và được thực hiện tại các điểm đến - vùng du lịch thí điểm Các hoạt động chính của Dự án EU theo Hợp phần 1 là: •Hỗ trợ quá trình sửa đổi đổi Luật Du lịch •Thống kê về tác động kinh tế của du lịch •Phát triển sản phẩm, tiếp thị, xây dựng thương hiệu du lịch có trách nhiệm •Đào tạo tại EU (6 Cán bộ) và tại Malaysia (20 Cán bộ) •Hướng dẫn xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm •Phổ biến các thực hành tốt về du lịch có trách nhiệm: Nhãn Bông sen xanh •Nghiên cứu biến đổi khí hậu và tác động tới du lịch
 12. 12. III. Kế hoạch hoạt động năm 2014 Hợp phần 2: Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và đối thoại công-tư Kết quả 1: Đối thoại công tư được giới thiệu và thực hành ở cấp quốc gia và cấp điểm đến Kết quả 2: Các hiệp hội được củng cố, hoạt động và đại diện cho ngành trong đối thoại công – tư Kết quả 3: Hợp tác thí điểm điểm đến - vùng du lịch và Tổ chức quản lý điểm đến đi vào hoạt động Các hoạt động chính của Dự án EU theo Hợp phần 2 là: •Tổ chức các hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp du lịch •Tổ chức các phiên họp Hội đồng tư vấn du lịch •Xây dựng KHHĐ cho các Hiệp hội Du lịch ở cấp tỉnh/phân ngành •Hỗ trợ Hiệp hội Du lịch phát triển Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp •Hỗ trợ Hiệp hội Du lịch tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2014) •Mô hình Tổ chức quản lý điểm đến, kế hoạch hoạt động và quản lý theo cơ chế đối thoại công tư cho các điểm đến thí điểm: 8 tỉnh TBMR, 3 tỉnh Bắc miền trung, 3 tỉnh Duyên hải miền trung, 3 tỉnh Đồng bằng sông Mêkông •Đào tạo về du lịch có trách nhiệm và quản lý điểm đến
 13. 13. III. Kế hoạch hoạt động năm 2014 Hợp phần 3: Đào tạo và dạy nghề trong ngành Du lịch Kết quả 1: Tiêu chuẩn VTOS được cập nhật, du lịch có trách nhiệm được lồng ghép, mở rộng phù hợp với chỉ dẫn của ASEAN và được phê duyệt Kết quả 2: Hội đồng VTCB được hỗ trợ thực hiện và quản lý các tiêu chuẩn VTOS Kết quả 3: Tiêu chuẩn VTOS được sử dụng để đào tạo trong đào tạo thí điểm Các hoạt động chính của Dự án EU theo Hợp phần 3 là: •Trình phê duyệt 10 tài liệu tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 •Củng cố VTCB, đưa hội đồng VTCB thành một đơn vị quản lý, cấp chứng nhận, kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn bền vững, hiệu quả; theo sát các thay đổi về nhu cầu nhân lực của ngành du lịch •Phổ biến tiêu chuẩn VTOS, thử nghiệm tại các trường Du lịch mới với trang thiết bị mới, triển khai đào tạo •Giám sát công tác phổ biến tiêu chuẩn VTOS, thực hiện Hiệp định công nhận nghề chung của ASEAN và đánh giá đào tạo thí điểm tiêu chuẩn VTOS
 14. 14. IV. Kiến nghị, đề xuất • Nâng cao nhận thức của các đối tác trong ngành về sự hỗ trợ của EU đối với phát triển du lịch có trách nhiệm • Tăng cường tính chủ động tham gia phối hợp của các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động của Dự án • Tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp. • Khai thác có hiệu quả tư vấn kỹ thuật do các chuyên gia EU cung cấp 14
 15. 15. Xin trân trọng cảm ơn! 15

×