Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TEMA 4. ACTIVIDADES E ESPAZOS INDUSTRIAIS EN TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIÓN E TIPOS DE INDUSTRIAS
As actividades industriais <ul><li>No mundo contemporáneo no que vivimos, a industrialización marcou a diferenza entre as ...
<ul><li>TIPOS DE INDUSTRIAS SEGUNDO O PRODESO DE PRODUCCIÓN: </li></ul><ul><ul><li>Industrias básicas : </li></ul></ul><u...
<ul><ul><li>Industrias que fabrican bens de equipo : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son as industrias que fabrican maquina...
Clasificación das industrias e das empresas <ul><li>TIPOS DE INDUSTRIAS SEGUNDO O SEU NIVEL DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO...
<ul><ul><li>INDUSTRIAS SEGUNDO O TIPO DE EMPRESA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pequena Empresa : </li></ul></ul></ul><u...
AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS
PRIMEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Fronte á tradición de obter os produtos de maneira artesanal, a través de obradoiro...
SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Xurde a comezos do século XX e axiña convértese EEUU como a primeira potencia en a...
TERCEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Xurde a partir dos anos setenta do século XX , nas áreas máis dinámicas das cidade...
FACTORES DA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL
FACTORES DA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL <ul><li>As industrias que transforman: </li></ul><ul><ul><li>Materias primas volumino...
O NOVO MAPA INDUSTRIAL DO MUNDO
OS NOVOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS <ul><li>A xeración de novos países industriais (NPI) se localizan sobre todo en Asia: <...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tema 4. 3º Eso

866 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Tema 4. 3º Eso

 1. 1. TEMA 4. ACTIVIDADES E ESPAZOS INDUSTRIAIS EN TRANSFORMACIÓN
 2. 2. ORGANIZACIÓN E TIPOS DE INDUSTRIAS
 3. 3. As actividades industriais <ul><li>No mundo contemporáneo no que vivimos, a industrialización marcou a diferenza entre as sociedades desenvolvidas das que non o son. </li></ul><ul><li>INDUSTRIA : actividade dedicada a transformar as materias primas en manufacturas. </li></ul><ul><li>¿ Ónde se leva a cabo esta actividade? En fábricas, nas que se producen obxectos en serie utilizando maquinaria especializada. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>TIPOS DE INDUSTRIAS SEGUNDO O PRODESO DE PRODUCCIÓN: </li></ul><ul><ul><li>Industrias básicas : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son as que realizan o primeiro paso no proceso productivo. Son as encargadas de realizar a primeira transformación dos recursos naturais para convertilos en produtos manufacturados. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Algunhas delas son: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A Siderurxia, na que se converte o mineral de ferro en aceiro. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A bauxita coa que se fabrica o aluminio. </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>Industrias que fabrican bens de equipo : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son as industrias que fabrican maquinaria –eléctrica ou mecánica- que utilizarán outras industrias nos seus procesos de fabricación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Industrias que fabrican bens de consumo : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son as que satisfacen a demanda da poboación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Existe unha gran variedade delas: textil, editoriales, farmacias, etc. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Clasificación das industrias e das empresas <ul><li>TIPOS DE INDUSTRIAS SEGUNDO O SEU NIVEL DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO: </li></ul><ul><ul><li>Industrias de nova tecnoloxía : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dedican moitos recursos económicos á investigación. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Precisas traballadores altamente cualificados. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Son habituais nas grandes cidades das rexións máis desenvolvidas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Industrias tradicionais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menores recursos económicos dedicados á investigación con respecto á industria anterior. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Necesita man de obra menor cualificada e, polo tanto, os salarios son máis baixos. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>INDUSTRIAS SEGUNDO O TIPO DE EMPRESA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pequena Empresa : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A que ten como máximo 50 traballadores. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Son as máis numerosas. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Localízanse no lugar de orixe do empresario. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mediana Empresa : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De 50 a 250 traballadores. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grande Empresa : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Máis de 250 traballadores. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Contan con varios centros de traballo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Son máis escasos, pero contan con maiores recursos económicos,que lles permiten invertir en tecnoloxía para a súa empresa, publicidade, etc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multinacional : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuentan con centros de traballo en diferentes países. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Exemplo: Coca-Cola. </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS
 9. 9. PRIMEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Fronte á tradición de obter os produtos de maneira artesanal, a través de obradoiros, a finais do século XVIII iniciouse en Gran Bretaña a Primeira Revolución Industrial. </li></ul><ul><li>¿Por qué lugares se estendeu? Polo noroeste de Europa, Estados Unidos e Xapón. </li></ul><ul><li>Principais innovacións técnicas : </li></ul><ul><ul><li>O uso do carbón como principal fonte de enerxía. </li></ul></ul><ul><ul><li>A aplicación da máquina de vapor , tanto ao traballo como ao transporte. </li></ul></ul><ul><li>Sectores industriais máis importantes: </li></ul><ul><ul><li>Téxtil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Siderometalúrxico. </li></ul></ul><ul><li>Ubicación das novas fábricas : </li></ul><ul><ul><li>Xunto aos depósitos mineiros ou aos portos. </li></ul></ul><ul><ul><li>As fábricas produtoras de bens de consumo situáronse próximas ás cidades e, concretamente, próximas ás estacións do ferrocarril para poder desprazar os produtos de maneira máis rápida e económica. </li></ul></ul><ul><li>Consecuencias da Primeira Revolución Industrial: emigración de millóns de persoas do campo á cidade. </li></ul>
 10. 10. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Xurde a comezos do século XX e axiña convértese EEUU como a primeira potencia en acadar os cambios propios desta segunda revolución. </li></ul><ul><li>Principais innovacións tecnolóxicas : </li></ul><ul><ul><li>Uso de hidrocarburos e electricidades como fontes de enerxía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilización do motor de explosión e a maquinaria eléctrica aplicados ao automóbil e outros transportes ou aos electrodomésticos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revolución das comunicacións (invéntase o teléfono, a radio e, posteriormente, a televisión). </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvólvese a produción en serie, a través das cadeas de montaxe. </li></ul></ul><ul><li>Ubicación das fábricas : </li></ul><ul><ul><li>Se concentran en zonas de grande aglomeración urbana, o que ao longo do tempo causaron problemas contaminación atmosférica e tráfico de vehículos. </li></ul></ul>
 11. 11. TERCEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL <ul><li>Xurde a partir dos anos setenta do século XX , nas áreas máis dinámicas das cidades. </li></ul><ul><li>Principais innovacións tecnolóxicas : </li></ul><ul><ul><li>O cambio actual a nivel tecnolóxico baséase na microelectrónica e ten como destino as TICs (tecnoloxías de información e comunicación). </li></ul></ul><ul><ul><li>Fabricación de chips cada vez máis pequeños, potentes e baratos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovacións na biotecnoloxía, como o láser ou a industria aeroespacial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revolución nas comunicacións: internet. </li></ul></ul><ul><li>Sectores Importantes : </li></ul><ul><ul><li>Informática. </li></ul></ul><ul><ul><li>Robótica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telecomunicacións. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biotecnoloxía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ademáis das cadeas de montaxe en masa da Segunda Revolución Industrial, o novo sistema de produción flexible, substitúe traballadores por máquinas especializadas na fabricación dun produto. </li></ul></ul><ul><li>Ubicación das fábricas : </li></ul><ul><ul><li>A mellora nas comunicacións xa non limita a ubicación das fábricas, polo que éstas se deslocalizan, é dicir, buscan lugares onde se reduzan os seus custos, trasladando as producións de menos valor a países e rexións con menores salarios e impostos. </li></ul></ul>
 12. 12. FACTORES DA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL
 13. 13. FACTORES DA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL <ul><li>As industrias que transforman: </li></ul><ul><ul><li>Materias primas voluminosas . </li></ul></ul><ul><ul><li>Materias primas que se deterioran co transporte . </li></ul></ul><ul><li>Sitúanse próximas aos depósitos de extracción ou as áreas de cultivo. </li></ul><ul><li>Exemplos: Siderurxia (próxima ás áreas mineiras), a Industria Agroalimentaria. </li></ul><ul><li>As industrias con traballadores pouco cualificados adoitan localizarse en áreas rurais (ex.: téxtil ou calzado), mentres que se os tra balladores necesitan unha formación técnica máis especializada , estas industrias ubícanse preto das cidades con universidades ou centros de investigación. </li></ul><ul><li>Algunhas industrias necesitan estar próximas aos mercados de consumo , polo que adoitan construirse nas grandes aglomeracións urbanas ou próximas as grandes vías de comunicación, para poder distribuirse con maior eficacia. </li></ul><ul><li>En moitas ocasións, son empresas extranxeiras as que invisten o seu capital noutro país. </li></ul><ul><li>Outro factor de localización é a existencia de centros de investigación e formación técnica , que contan con traballadores cualificados e servizos de innovación (ex.: empresas de alta tecnoloxía). </li></ul><ul><li>En último lugar, as empresas familiares adoitan situarse nos lugares de orixe do empresario, que adoita ser un lugar con medio de calidade, é dicir, clima e paisaxe óptimos, bos servizos, etc. </li></ul>
 14. 14. O NOVO MAPA INDUSTRIAL DO MUNDO
 15. 15. OS NOVOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS <ul><li>A xeración de novos países industriais (NPI) se localizan sobre todo en Asia: </li></ul><ul><ul><li>Os Dragóns Asiáticos : Corea do Sur, Taiwan, Hong Kong e Singapur, foron os primeiros. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indonesia, Malasia ou Filipinas tamén son importantes, pero sobre todo é fundamental China, posto que na actualidade rexistra o maior crecemento industrial do mundo. </li></ul></ul><ul><li>¿ A qué foi debido o éxito destes países ? </li></ul><ul><ul><li>Na abundancia de man de obra, con salarios moi baixos, longas xornadas de traballo e moi poucos dereitos laborais. Destaca sobre todo a explotación laboral de mulleres e nenos. </li></ul></ul><ul><ul><li>A existencia de zonas francas portuarias, onde as empresas está exentas de impostos e hai liberdade de movemento para o capital e as mercadorías. </li></ul></ul><ul><li>¿ Cáles son as industrias de maior crecemento ? </li></ul><ul><ul><li>As que empregan un maior número de traballadores (confección, construcción naval, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>As que utilizan moitos recursos naturais e teñen procesos contaminantes (siderurxia, química pesada, etc.) </li></ul></ul>

×