Punim seminarik informatik

Duresa M. Bytyqi
Duresa M. BytyqiStudent at Univerziteti "Haxhi Zeka"
Universiteti “ Haxhi Zeka” –Pejë
PUNIM SEMINARIK
Lënda:Bazat e informatikës
Tema:Historiku i zhvillimit të internetit
Pejë 2013
Vlërsoi:
 MSc. Jahja Lataj
 MCs. Vjosa Hajdari
Punuar nga:
 Duresa Bytyqi
 Dhurata Avdyli
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 2
PËRMBAJTJA
Contents
PËRMBAJTJA..................................................................................................................................................2
HYRJE.............................................................................................................................................................3
Historia e internetit 1969-1979 ....................................................................................................................4
1971: Email....................................................................................................................................................4
1973: Lidhja e parë trans-Atlantike dhe popullariteti i email-it ...................................................................5
Historia e internetit 1979-1989 ....................................................................................................................7
1983: Kompjuterat e Arpanet kalojnë tek TCP/IP.........................................................................................7
1991: Kamera (WebCam) i parë..................................................................................................................11
1996: Shërbimi i parë i bazuar në Web (WebMail).....................................................................................12
1998: I pari “Lajm i Ri” lëshohet online në kundërshtim me mënyrën tradicionale, mediat e vjetra!.......13
Historia e Internetit 2000 deri ne ditet e sotme.........................................................................................14
PËRFUNDIM...............................................................................................................................................17
LITERATURA .............................................................................................................................................18
Numërimi i fjalëve.......................................................................................................................................18
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 3
HYRJE
Në këtë punim seminarik jemi munduar të bëjmë një përmbledhje të kësaj që ne quajmë Internet, dhe
se si kemi arritur gjer këtu.
Historia e plotë e internetit mund të përbëjë prej një seri të plotë librash, me këtë punim seminarik do
tentoj të familjarizoj me pikat kulminante të cilat kanë lidhje me rritjen dhe evolucionin e Internetit.
Si shpikja me e madhe e njerezimit pas rrotes e zjarrit, interneti po transformon gjithnje e me teper
jeten e njeriut. Interneti mundesoi komunikimin e shpejte te individeve e organizatave, ai eshte gazeta
me e madhe, enciklopedia me e madhe e botes moderne. Ne internet mund te komunikosh, mund te
lexosh, mund te kulturohesh (ose te kulturohesh nese je pa mend), mund te informohesh, mund te
blesh e te shesesh mallra e sherbime, mund te paguash faturat e shtepise e te biznesit, te paguash e te
paguhesh, mund te botosh, te degjosh muzike, te shohesh koncerte e filma, mund të bësh shkolle e
trainimeve profesionale me korrespondence e të tjera e të tjera.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 4
Historia e internetit 1969-1979
Arpaneti ishte i pari rrjet i cili funksiononte me shkëmbim paketash (e re për kohën). Më 29 Tetor, 1969,
kompjuterat në Stanford dhe UCLA u lidhën për herë të parë me njëri tjetrin. Në fakt duhet thënë që ata
ishin të parët të cilët hostuan atë që më vonë do quhej Internet.
Mesazhi i parë i dërguar në këtë rrjet supozohej të ishte “Login”, por me sa duket, lidhja ndërmjet dy
kolegjeve u ndërpre tek shkronja “g”.
Unix
Një arritje tjetër madhështore gjatë viteve 60 ka qënë konceptimi i Unix: sistemit operativ, forma e të
cilit ka ndikuar rrënjësisht atë të Linux dhe FreeBSD (sistemet operative më të famshme në shërbimet e
hostimit të web/webserverave të sotëm).
Një rrjet Arpanet u krijua ndërmjet Harvardit, MIT, dhe BBN (kompania e cila krijoi “interface message
processor” me anë të të cilit kompjuterat lidheshin me rrjetin) në 1970.
1971: Email
Email
Email u zhvillua fillimisht në 1971 nga Ray Tomlinson, i cili gjithashtu mori vendimin e përdorimit të
simbolit “@” për të ndarë emrin e përdoruesit nga emri i kompjuterit (më vonë u transformua në atë të
domainit)
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 5
Projekti Gutenberg
Një nga zhvillimet më impresionuese të 1971 ishte fillimi i projektit Gutenberg. Projekti Gutenberg për
ata të cilet nuk janë në dijeni të adresës, është një tentativë globale e krijimit të një “biblioteke online”
nga ku të jetë i mundur shkarkimi i librave në formë elektronike dhe në formate të ndryshme falas.
Filloi në kohën kur Michael Hart kuptoi që e ardhmja e kompjuterave do jetë tek kompjuterat më vete
por tek aftësia e ruajtjes së informacionit në ta, që në ato kohë ishte i disponueshëm vetëm në librari. Ai
shkroi vetë (nuk kishte OCRnë atë kohë) të gjithë “Deklaratën e Pavarësisë” Amerikane dhe nisi projektin
Gutenberg për të krijuar një përmbledhje të informacionit të disponueshme në formë elektronike. Në
fakt kjo ishte lindja e eBook-ut.
Franca filloi projektin e saj të ngjashëm me Arpanet në 1972, të quajturCYCLADES. ndërkohë që Cyclades
falimentoi si projekt, mori meritën si pionier i kësaj ideje: “që kompjuteri hostues duhet të jetë
përgjegjës për transmetimin e të dhënave dhe jo rrjeti më vete.”
1973: Lidhja e parë trans-Atlantike dhe popullariteti i email-it
Arpanet krijoi lidhjen e tij të parë trans-Atlantike në 1973, me Kolegjin Universitar të Londrës. Gjatë të
njëjtit vit, email përbënte 75% të të gjithë aktivitetit të Arpanetit.
Tcp/Ip
1974 ishte një vit inovator. Një propozim u publikua për të lidhur të gjithë rrjetet e ngjashme “Arpa” së
bashku në të ashtuquajturin “Inter-Network”, i cili nuk do kishte një kontroll të përqëndruar dhe do
funksiononte ndërmjet “Transmission control protocol” (i cili u transformua në TCP/IP).
Me rritjen e popullaritetit të email-it, programi i parë modern u zhvillua ngaJohn Vittal, një programues i
Universitetit të Kalifornisë së Jugut në 1975. Hapi më i madh përpara i bërë nga ky program (i quajtur
MSG) ishte shtimi i funksioneve “Reply” dhe “Forward”.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 6
Dale Hetherington
1977 ishte një vit i suksesshëm në zhvillimin e Internetit siç e njohim sot. Eshtë viti i të parit modem për
PC, zhvilluar nga Dennis Hayes dhe Dale Heatherington, u prezantua dhe fillimisht ju shit të
apasionuarve të kompjuterave.
I pari “Bulletin Board System” (BBS) u zhvillua në Chicago në 1978
1978 është gjithashtu viti i cili solli të parën reklamë të pa dëshiruar në formën e mesazhit të emailit (më
vonë njohur si spam), ju dërgua 600 përdoruesve të Arpanet në Kaliforni nga Gary Thuerk.
MUD
Primati i World of Warcraft dhe Second Life u zhvillua në 1979, dhe u quajtMUD (shkurt për MultiUser
Dungeon). MUD ishin botë të bazuara në tekst virtual, duke kombinuar elementë të lojrave me role të
ndryshme, interaktive, të imagjinuara, dhe chatit online.
1979 solli në skenë: Usenet, krijuar nga dy studentë të laureuar. Usenet ishte një sistem diskutimi i
bazuar në internet, i cili lejonte njerëzit rreth e rrotull globit të diskutonin mbi një temë të përbashkët
duke postuar mesazhe pubilke të kategorizuar në grupe lajmesh.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 7
Historia e internetit 1979-1989
CERN Organizata Europiane për kërkimin bërthamor lëshon ENQUIRE(programuar nga Tim Berners-Lee),
një program hipertekstual i cili lejonte shkencëtarët e laboratorit të fizikës bërthamore, të mbanin
shënimet e njerëzve, programeve dhe projekteve, duke përdorur hipertekst-in (hyperlinks).
emoticon
Ndërkohë që shumë persona ja atribuojnë Kevin MacKenzie shpikjen e “emoticon” në 1979, në fakt
ishte Scott Fahlman në 1982 i cili propozoi përdorimin e pas një barsalete, në vënd të origjinales së
propozuar nga MacKenzie. Ky ishte momenti i lindjes së emoticonit modern.
1983: Kompjuterat e Arpanet kalojnë tek TCP/IP
1 Janar 1983 ishte afati i fundit i kompjuterave të Arpanet të kalonin tekprotokollet TCP/IP të zhvilluar
nga “Vinton Cerf”. Disa qindra kompjutera ishin pjesë e këtij ndryshimi. Gjithashtu në 1983 u zhvillua
edhe “Name Server”.
DNS
“Domain Name System” u krijua në 1984 së bashku me të parin Domain Name Server (DNS). Sistemi i
emrit të domaineve ishte i rëndësishëm për arsyen se transformoi adresat e internetit në “Ndërfaqe të
thjeshtësuar” në krahasim me sistemin e mëparshëm numerik. Serverat DNS lejuan përdoruesit e
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 8
Internetit shkruajnë një “emër adresë” të lehtë për tu kujtuar e cila konvertohej në adresë ip në mënyrë
automatike.
1985 solli zhvillimin e WELL (shkurtim i Whole Earth ‘Lectronic Link), një nga komunitetet virtuale më të
vjetër i cili është akoma operativ. Ai u zhvillua nga Stewart Brand dhe Larry Brilliant në shkurt të 85. Ai
filloi si një komunitet i lexuesve dhe shkrimtarëve të “Whole Earth Review” dhe përbëhej nga një grup i
veçantë intelektualësh. Revista Wired dikur e etiketoi si “komuniteti online më me influencë në botë”
Të ashtuquajturat “lufta të Protokolleve” filluan në 1986. Shtetet Europiane në atë periudhë ishin të
orientuara drejt “Open Systems Interconnection” (OSI), ndërkohë që Shtetet e Bashkuara (USA) po
përdornin protokollin Internet/Arpanet, i cili fitoi luftën.
Në 1987, në Internet ndodheshin afërsisht 30.000 hoste. Protokolli origjinal i Arpanet ishte limituar në
1.000 hoste, por kalimi tek standarti TCP/IP, rriti mundësinë e shtimit të hosteve.
irc
Në 1988, Internet Relay Chat (IRC) u shfaq për herë të parë, duke hapur rrugën e chatit në kohë-reale
dhe të programeve “instant messaging” të cilët përdorim edhe sot.
1988: Gjithashtu ishte viti i të parit sulm në Internet. Një nga “worms” / “krimbet” më të mëdhenj të
Internetit u lëshua në 1988. I ashtuquajturi “The Morris Worm”, ai u programua nga Robert Tappan
Morris dhe shkaktoi ndërprerje në pjesë të mëdha të Internetit.
AOL
Në kohën që Apple u largua nga programi AppleLink në 1989, projekti u riemërua dhe “America Online”
lindi. AOL, e cila është e mirënjohur edhe tani, në kohën e krijimit rriti akoma më shumë popullaritetin
ndërmjet përdoruesve të Internetit.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 9
WWW
1989 gjithashtu solli edhe propozimin e World Wide Web, shkruar nga Tim Berners-Lee. U publikua
fillimisht në muajin Mars të revistës MacWorld, dhe pastaj u ripropozua në Maj 1990. U ripropozua për
të tërhequr vëmendjen e CERN, pasi një sistem hipertekstual global ishte pikërisht në interesin e CERN.
Fillimisht quhej “Mesh” dhe termi “World Wide Web” i erdhi si ide Berners-Lee në kohën që po
shkruante kodin në 1990.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 10
Historia e Internetit, 1989-1999
Kodi për World Wide Web u shkrua nga Tim Berners-Lee, bazuar në propozimin e tij bërë një vit më
parë, së bashku me standartet për HTML, HTTP dhe URLtë. 1990: Protokolli World Wide Web përfundoi
World Wide Web
1991 solli disa nga të rejat më të mëdha të botës së Internetit. Faqja e parë u krijua dhe, ashtu siç email i
parë shpjegoi çfarë ishte emaili, qëllimi i faqes së parë ishte shpjegimi se çfarë ishte World Wide Web.
1991: Protokolli i parë i kërkimit të bazuar në përmbajtje
Gjithashtu në të njëjtin vit, protokolli i parë i kërkimit i cili kontrollonte përmabjtjen e file-ve dhe jo
vetëm emrin e tij u lëshua, i quajtur Gopher.
Në 1991, formati i fileve MP3 u pranua si standart. Filet MP3, duke qënë shumë të kompresuara, më
vonë u kthye në një format popullor për të shpërndarë këngët apo albumet e plota në Internet.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 11
WebCam
1991: Kamera (WebCam) i parë
Një nga zhvillimet më interesante të kësaj periudhe ishte pikërisht WebCam i pare. U zhvillua në një
laborator kompjuterik të Universitetit të Cambridge, dhe qëllimi i vetëm i WebCamit të parë ishte
monitorimi i një makinerie kafeje në mënyrë që punonjësit e laboratorit të evitonin rrugën për te
makineta nëse kafeja ishte mbaruar!
Mosaic
I pari shfletues i famshëm ishte, Mosaic, i lëshuar në 1993. Ndërkohe që Mosaic nuk ishte i pari
shfletues, ai konsiderohet si i pari që bëri të mundur lehtësimin e përdorimit të internetit nga pubilku i
gjerë.
Në 1993, Shtëpia e Bardhë dhe Kombet e Bashkuara futen online, duke filluar me këtë rast përdorimin e
emrave të domaineve .gov dhe .org.Pra me 1993 poletikane ju bashkangjiten internet.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 12
Netscape
Konkurenti i parë i shfletuesit Mosaic, NETSCAPE HANDBOOK, lëshohet në 1994.
1995 shpesh konsiderohet si viti i parë kur tregtia prek webin. Ndërkohë që ndërmarrje të ndryshme
ishin online që para 1995, në këtë vit disa faktorë kanë ndikuar në këtë zhvillim. Netscape në këtë vit
zhvillon të parin kriptimSSL (Secure Sockets Layer), duke rritur sigurinë e operacioneve financiare si
pagesat me anë të kartës së kreditit online.
Për më shumë, dy nga bizneset më të mëdha online filluan në të njëjtin vit. Shitja e parë në “Echo Bay” u
krye në atë vit. Echo Bay më vonë u transformua në eBay. Amazon.com gjithashtu fillimin e saj e kishte
në 1995, megjithëse nuk kishte fitime për gjashtë vjet, deri në 2001.
Zhvillime të tjera të mëdha atë vit ishte lëshimi i Geocities (i cili zyrtarisht u mbyll më 26 tetor, 2009).
Vatikani gjithashtu futet online për herë të parë.
Java dhe JavaScript (i quajtur LiveScript fillimisht nga krijuesi i saj, Brendan Eich, ishte pjesë dhe krijim i
shfletuesit Netscape, më vonë një marrëveshje ndërmjet Sun dhe Netscape ishte arsyeja e quajtjes
JavaScript) ju prezantua publikut për herë të parë në 1995. ActiveX u lëshua nga Microsofti vitin tjetër.
1996: Shërbimi i parë i bazuar në Web (WebMail)
Hotmail
Në 1996, HoTMaiL (Shkronjat e mëdha janë si homaxh për HTML), shërbimi i parë i webmail lëshohet.
Ndërkohë që blogjet e para në një formë apo tjetër kishin disa vite që ishin krijuar, 1997 ishte viti i parë
ku termi “weblog” u përdor.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 13
1998: I pari “Lajm i Ri” lëshohet online në kundërshtim me mënyrën tradicionale, mediat e vjetra!
Në 1998, lajmi i parë i rëndësishëm të mësohej online ishte ai i skandalit të Bill Clinton & Monika
Lewinsky (referuar si “Monicagate”), lajm i cili u postua në “The Drudge Report” pasi flashi u dha nga
Newsweek.
Google
Google u lëshua në 1998, duke revolucionalizuar mënyrën me të cilën njerëzit gjenin informacionin
online.
Napster
Në 1998, lëshohet Napster, duke hapur dyert e ndarjeve të fileve audio në Internet.
1999 është viti ku njëri nga projektet më interesante u fillua online:SETI@home lëshohet. Projekti ka
krijuar ekuivalentin e një superkompjuteri gjigand duke ndërlidhur më shumë se 3 milionë kompjutera
rreth e rrotull botës, duke përdorur proçesorët e tyre në momentin që screen saver, ishte në punë, duke
treguar që kompjuteri nuk ishte në përdorim. Programi analizonte të dhënat e valëve të radiove dhe të
teleskopëve për shenja jete jashtëtokësore.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 14
Historia e Internetit 2000 deri ne ditet e sotme
2000 ishte viti i kolapsit të domaineve dotcom, duke sjellë si rezultat humbje të medha për
shumë investues. Me qindra kompani u mbyllën, shumë nga të cilat nuk kthyen asnjë fitim tek
investuesit e tyre. NASDAQ, e cila listoi një numër të madh të kompanive teknologjike të prekura nga
bulëza e krijuar, arriti në 5.000, më pas humbi 10% te vlerës së saj në një ditë të vetme, dhe arriti fundin
e saj në Tetor 2002.
Wikipedia
Me kolapsimin e dotcom në vijim e sipër, Wikipedia lëshohet në 2001, një nga faqet e internetit e cila
hapi rrugën për gjeneratën kolektive të përmbajtjes në Internet.
Në 2003: Skype i lëshohet publikut të gjerë, duke dhënë një ndërfaqe miqësore, të telefonatave me
Zë me anë të IP.
Në 2003, MySpace hap dyert e saj. Më vonë pati një rritje konstante derisa arriti në vëndin si rrjeti social
më popullor në atë periudhë (megjithëse tashmë Facebook e ka zbritur nga podiumi)
Një hap i madh para, u arrit në 2003 me firmosjen e kontrollit të ”Sulmit nga Pornografia dhe
Marketingu i pakërkuar/padëshiruar”, njohur më mirë me emrin CAN-SPAM Act.
Megjithëse termi “Web 2.0″ u krijua në 1999 nga Darcy DiNinucci, duke ju referuar faqeve të internetit
dhe “Rich Internet Applications” (RIA) të cilët kanë interaktivitet të lartë, u bë popullor në 2004.
Gjatë konferencës së parë të Web 2.0, John Batelle dhe Tim O’Reilly përshkruan konceptin “Webi si
Platformë”: Aplikacione të ndertuara për të përdorur lidhjen e Internetit në avantazhin e tyre, duke
krijuar një largim nga desktopi. (gjë që ka anët e saj negative si varësine nga sistemet operative dhe
mangësi në bashkëpunim)
Termi “rrjete social”, besohet të jetë përdorur fillimisht nga Chris Sharpley në të njëjtin vit me termin
“Web 2.0″, u transformua në një term të përdorur nga i gjithë Interneti. Faqet e ndryshme “rrjete
sociale” dhe aplikacionet e ndryshme të internetit të cilat lejonin përdoruesit e tyre të krijonin dhe
të ndanin përmbajtje të ndryshme me njëri tjetrin patën zanafillën e tyre në këtë periudhë.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 15
Digg
Digg, një rrjet social lajmesh, u lëshua në Nëntor të 2004, duke hapur rrugën e faqeve të ngjashme
si Reddit, Mixx, dhe Yahoo! Buzz. Digg solli një revolucion në konceptin tradicional të krijimit dhe gjetjes
së përmbajtjes në internet, duke vlerësuar në mënyrë demokratike lajmet dhe linket të cilat
komentohen dhe votohen nga komuniteti.
Facebook
Facebook u lëshua në 2004, megjithëse në fillimet e tij ishte i hapur vetëm për studentët e kolegjeve nën
emrin “The Facebook”, më vonë, “The” u hoq nga emri i adresës, megjithëse adresa
URL http://www.thefacebook.com funksionon akoma.
YouTube lëshohet në 2005, duke sjellë video online falas dhe duke e ndarë atë me publikun e
gjerë të internetit.
Twitter lëshohet në 2006. Fillimisht mendohej të quhej twittr (i inspiruar nga flickr), Mesazhi i parë i
Twitter ishte “just setting up my twittr”.
Hulu
Hulu ishte i pari që u lëshua në 2007, një bashkëpunim ndërmjet ABC, NBC dhe Fox për
të bërë të mundur shikimin online të Serialeve Televizive popullore.
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 16
iPhone
Inovacioni më i madh i 2007 ishte padyshim iPhone, i cili ishte padyshim përgjegjës për rinovimin e
interesit ndaj aplikacioneve të celularëve për webin.
Të parat zgjedhje politike në Internet u bënë në 2008 me zgjedhjet Presidenciale Amerikane. Ishte viti i
parë ku kandidatët për Presidentë të Amerikës shfrytëzuan në maksimum atë që mund të ofronte
Interneti. Hillary Clinton e filloi fushatën e saj me videot në YouTube për fushatën e saj. Cdo kandidat
kishte faqen e tij në Facebook apo llogarinë e tij në Twitter, ose të dyja së bashku.
Ron Paul
Ron Paul arriti një rekord të ri në mbledhjen e fondeve, duke arritur shifrën prej 4.3 milionë $
në një ditë të vetme me dhurimet online, dhe një javë më pas duke mundur rekordin e tij me arritjen e
shifrës prej 4.4 milionë $ sërish në një ditë të vetme.
Zgjedhjet politike të 2008 vendosën Internetin në vend të parë të fushatës së zgjedhjeve, një modë e cila
është vështirë të ndryshojë me kalimin e kohës.
2009 solli një nga ndryshimet më të mëdha për Internetin të bëra në një kohë të gjatë kur Shtetet e
Bashkuara liruan kontrollin e tyre mbi ICANN, emëruesin zyrtar të Internetit (Ata janë organizata zyrtare
në regjistrimin e emrave të domaineve të Internetit)
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 17
PËRFUNDIM
Si përfundim, nga e gjithë kjo që u tha me lartë mund të konkludojmë se:
 Interneti është pjesë e pandashme e njeriut
 Pas zbulimit të internet shum pun mund të kryhen përnjeher nga i
njejti vend
 Informacionet me të shpejta
 Lehtësime të shumta për bizneset,politikanet dhe shoqërin në përgjithsi
H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 18
LITERATURA
 “Edmond Beqiri”Interneti –komunikimet kompjutertik
 “Internet “ Wikipedia”
Numërimi i fjalëve
Statistikat:
 18 faqe
 2 921 fjalë
 14 722 karaktere pa hapsirë
 17 729 karaktere me hapsirë
 141 paragrafe
 365 rreshta
http://forumi.shqiperia.com/threads/poezi-te-nje-nxeneseje-nga-shkolla-e-mesme-hasan-tahsini-
sarande.24638/
http://poezivjersha.blogspot.com/search/label/Ramadan%20S.%20Latifaj
http://issuu.com/samifrasheri.prishtine/docs/testi_kombetar_2011_

Recommandé

Projekt ne TIK par
Projekt ne TIKProjekt ne TIK
Projekt ne TIKAnisa 19
58.5K vues8 diapositives
interneti par
internetiinterneti
internetiIzaura Xhumari
29.4K vues12 diapositives
Bazat e kompjuterit par
Bazat e kompjuterit Bazat e kompjuterit
Bazat e kompjuterit Klodjan Hoxha
3.9K vues13 diapositives
paisjet hyrëse dhe dalëse par
paisjet hyrëse dhe dalësepaisjet hyrëse dhe dalëse
paisjet hyrëse dhe dalëseEgzon Deda
39.2K vues17 diapositives
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit © par
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Lirim Jahiu
34.9K vues15 diapositives
Globalizmi par
GlobalizmiGlobalizmi
GlobalizmiKaterina R. Mehilli
14.8K vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sistemi Kompjuterik par
Sistemi KompjuterikSistemi Kompjuterik
Sistemi KompjuterikMagribe
24K vues68 diapositives
Historiku i internetit par
Historiku i internetit Historiku i internetit
Historiku i internetit Zamira Hodaj
16.8K vues10 diapositives
kompjuteri par
kompjuterikompjuteri
kompjuterikamila zerellari
15.3K vues14 diapositives
Punim Seminarik par
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim SeminarikErmirë Redenica
44.2K vues18 diapositives
Punim seminarik par
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarikYllYmeri
4.1K vues15 diapositives
Teknologjia dikur dhe sot par
Teknologjia dikur dhe sotTeknologjia dikur dhe sot
Teknologjia dikur dhe sotFijollaTotaj
821 vues17 diapositives

Tendances(20)

Sistemi Kompjuterik par Magribe
Sistemi KompjuterikSistemi Kompjuterik
Sistemi Kompjuterik
Magribe24K vues
Historiku i internetit par Zamira Hodaj
Historiku i internetit Historiku i internetit
Historiku i internetit
Zamira Hodaj16.8K vues
Punim seminarik par YllYmeri
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
YllYmeri4.1K vues
Teknologjia dikur dhe sot par FijollaTotaj
Teknologjia dikur dhe sotTeknologjia dikur dhe sot
Teknologjia dikur dhe sot
FijollaTotaj821 vues
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentët par DitjonaNrecaj
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentëtNdikimi i teknologjisë tek adoleshentët
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentët
DitjonaNrecaj1.1K vues
Histori dhe zhvillimi i kompjuterave par EGLI TAFA
Histori dhe zhvillimi i kompjuteraveHistori dhe zhvillimi i kompjuterave
Histori dhe zhvillimi i kompjuterave
EGLI TAFA12.8K vues
Siguria e fëmijëve në internet par enis vladi
Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internet
enis vladi18.1K vues
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE par Silda Silda
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
Silda Silda14.2K vues
Zhvillimi i teknologjise par FialdoMema
Zhvillimi i teknologjiseZhvillimi i teknologjise
Zhvillimi i teknologjise
FialdoMema2.9K vues
Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse. par Besi Çuni
Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.
Periferikët, Paisjet Hyrëse Dhe Dalëse.
Besi Çuni886 vues
Ndikimi i Internetit ne Shoqeri par QlirimDubova
Ndikimi i Internetit ne ShoqeriNdikimi i Internetit ne Shoqeri
Ndikimi i Internetit ne Shoqeri
QlirimDubova1.9K vues
Historia e zhvillimit te matematikes par Xhuliana Haxhiu
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.5K vues
Pajisjet periferike hyrëse vii par Flora Aliji
Pajisjet periferike hyrëse viiPajisjet periferike hyrëse vii
Pajisjet periferike hyrëse vii
Flora Aliji2.5K vues
Bazat e te dhenave par Menaxherat
Bazat e te dhenaveBazat e te dhenave
Bazat e te dhenave
Menaxherat23.2K vues
Kshillim ne karrier par avniv
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrier
avniv9.3K vues

En vedette

Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet... par
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Shpejtim Rudi
24.5K vues18 diapositives
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative par
Punim Seminarik  Projektimi i Sistemeve InformativePunim Seminarik  Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve InformativeVeton Sopjani
18.6K vues39 diapositives
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha par
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton NuhaTeknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton NuhaDriton Nuha
6.1K vues22 diapositives
Punimi seminarik par
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik Ramë Hajraj
60.5K vues14 diapositives
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 par
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 dritispahiu
38.1K vues33 diapositives
projekt ne informatike par
projekt ne informatikeprojekt ne informatike
projekt ne informatikekoralda
30K vues27 diapositives

En vedette(20)

Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet... par Shpejtim Rudi
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Shpejtim Rudi24.5K vues
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative par Veton Sopjani
Punim Seminarik  Projektimi i Sistemeve InformativePunim Seminarik  Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Veton Sopjani18.6K vues
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha par Driton Nuha
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton NuhaTeknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha
Teknologji e informimit dhe komunikimit (TIK) Punim Seminarik Driton Nuha
Driton Nuha 6.1K vues
Punimi seminarik par Ramë Hajraj
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik
Ramë Hajraj60.5K vues
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 par dritispahiu
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1
dritispahiu38.1K vues
projekt ne informatike par koralda
projekt ne informatikeprojekt ne informatike
projekt ne informatike
koralda30K vues
Udhezime per pune seminarike 2011 par Menaxherat
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011
Menaxherat89.8K vues
Kompjuteri dhe pjeset e tij par Altin Emiri
Kompjuteri dhe pjeset e tijKompjuteri dhe pjeset e tij
Kompjuteri dhe pjeset e tij
Altin Emiri29.8K vues
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT par ornela rama
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
ornela rama29.6K vues
Punim seminarik tik par BJashari
Punim seminarik tikPunim seminarik tik
Punim seminarik tik
BJashari2.3K vues
microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha par Driton Nuha
microsoft Access Punim ne Word Driton Nuhamicrosoft Access Punim ne Word Driton Nuha
microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha
Driton Nuha 5.7K vues
Punim Seminarik E Drejta Biznesore par Kujttim Thaçi
Punim Seminarik E Drejta BiznesorePunim Seminarik E Drejta Biznesore
Punim Seminarik E Drejta Biznesore
Kujttim Thaçi12.2K vues
Punim seminarik par Ramiz Ilazi
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Ramiz Ilazi34.8K vues
Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha par Driton Nuha
Sisteme Operative punim seminarik Driton NuhaSisteme Operative punim seminarik Driton Nuha
Sisteme Operative punim seminarik Driton Nuha
Driton Nuha 1.8K vues
Punim seminarik ''minikompjuterët'' par Arben Huskaj
Punim seminarik ''minikompjuterët''Punim seminarik ''minikompjuterët''
Punim seminarik ''minikompjuterët''
Arben Huskaj3.6K vues
Bertan Punim E Biznes par gueste4010
Bertan Punim E BiznesBertan Punim E Biznes
Bertan Punim E Biznes
gueste40102.7K vues

Similaire à Punim seminarik informatik

Bazat e-multimedias-2012 par
Bazat e-multimedias-2012Bazat e-multimedias-2012
Bazat e-multimedias-2012Xhelal Bislimi
2.3K vues134 diapositives
Teknologji kompjuteri par
Teknologji kompjuteriTeknologji kompjuteri
Teknologji kompjuteriFlorentinaQenaj
378 vues12 diapositives
Detyra ne komunikim, anida rroshi par
Detyra ne komunikim, anida rroshiDetyra ne komunikim, anida rroshi
Detyra ne komunikim, anida rroshiAnida Rroshi
22.9K vues20 diapositives
Interneti par
InternetiInterneti
Internetivjosashala
290 vues7 diapositives
aftesia ne rrjet par
aftesia ne rrjetaftesia ne rrjet
aftesia ne rrjetAndiMuka1
5 vues5 diapositives
Interneti par
Interneti Interneti
Interneti Akademia Virtuale
5.7K vues59 diapositives

Similaire à Punim seminarik informatik(10)

Plus de Duresa M. Bytyqi

Presentation menaxhment par
Presentation menaxhmentPresentation menaxhment
Presentation menaxhmentDuresa M. Bytyqi
1.2K vues19 diapositives
Universiteti m ikroekonimi par
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
1K vues21 diapositives
Universiteti publik e drejta biznesore par
Universiteti publik e drejta biznesoreUniversiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesoreDuresa M. Bytyqi
2.7K vues19 diapositives
Presentation mikroekonomi par
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiDuresa M. Bytyqi
1.4K vues16 diapositives
Prezantimi e drejta biznesore par
Prezantimi e drejta biznesorePrezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesoreDuresa M. Bytyqi
1.5K vues15 diapositives
Prezantimi bazat e biznesit par
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitDuresa M. Bytyqi
2.2K vues13 diapositives

Punim seminarik informatik

 • 1. Universiteti “ Haxhi Zeka” –Pejë PUNIM SEMINARIK Lënda:Bazat e informatikës Tema:Historiku i zhvillimit të internetit Pejë 2013 Vlërsoi:  MSc. Jahja Lataj  MCs. Vjosa Hajdari Punuar nga:  Duresa Bytyqi  Dhurata Avdyli
 • 2. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 2 PËRMBAJTJA Contents PËRMBAJTJA..................................................................................................................................................2 HYRJE.............................................................................................................................................................3 Historia e internetit 1969-1979 ....................................................................................................................4 1971: Email....................................................................................................................................................4 1973: Lidhja e parë trans-Atlantike dhe popullariteti i email-it ...................................................................5 Historia e internetit 1979-1989 ....................................................................................................................7 1983: Kompjuterat e Arpanet kalojnë tek TCP/IP.........................................................................................7 1991: Kamera (WebCam) i parë..................................................................................................................11 1996: Shërbimi i parë i bazuar në Web (WebMail).....................................................................................12 1998: I pari “Lajm i Ri” lëshohet online në kundërshtim me mënyrën tradicionale, mediat e vjetra!.......13 Historia e Internetit 2000 deri ne ditet e sotme.........................................................................................14 PËRFUNDIM...............................................................................................................................................17 LITERATURA .............................................................................................................................................18 Numërimi i fjalëve.......................................................................................................................................18
 • 3. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 3 HYRJE Në këtë punim seminarik jemi munduar të bëjmë një përmbledhje të kësaj që ne quajmë Internet, dhe se si kemi arritur gjer këtu. Historia e plotë e internetit mund të përbëjë prej një seri të plotë librash, me këtë punim seminarik do tentoj të familjarizoj me pikat kulminante të cilat kanë lidhje me rritjen dhe evolucionin e Internetit. Si shpikja me e madhe e njerezimit pas rrotes e zjarrit, interneti po transformon gjithnje e me teper jeten e njeriut. Interneti mundesoi komunikimin e shpejte te individeve e organizatave, ai eshte gazeta me e madhe, enciklopedia me e madhe e botes moderne. Ne internet mund te komunikosh, mund te lexosh, mund te kulturohesh (ose te kulturohesh nese je pa mend), mund te informohesh, mund te blesh e te shesesh mallra e sherbime, mund te paguash faturat e shtepise e te biznesit, te paguash e te paguhesh, mund te botosh, te degjosh muzike, te shohesh koncerte e filma, mund të bësh shkolle e trainimeve profesionale me korrespondence e të tjera e të tjera.
 • 4. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 4 Historia e internetit 1969-1979 Arpaneti ishte i pari rrjet i cili funksiononte me shkëmbim paketash (e re për kohën). Më 29 Tetor, 1969, kompjuterat në Stanford dhe UCLA u lidhën për herë të parë me njëri tjetrin. Në fakt duhet thënë që ata ishin të parët të cilët hostuan atë që më vonë do quhej Internet. Mesazhi i parë i dërguar në këtë rrjet supozohej të ishte “Login”, por me sa duket, lidhja ndërmjet dy kolegjeve u ndërpre tek shkronja “g”. Unix Një arritje tjetër madhështore gjatë viteve 60 ka qënë konceptimi i Unix: sistemit operativ, forma e të cilit ka ndikuar rrënjësisht atë të Linux dhe FreeBSD (sistemet operative më të famshme në shërbimet e hostimit të web/webserverave të sotëm). Një rrjet Arpanet u krijua ndërmjet Harvardit, MIT, dhe BBN (kompania e cila krijoi “interface message processor” me anë të të cilit kompjuterat lidheshin me rrjetin) në 1970. 1971: Email Email Email u zhvillua fillimisht në 1971 nga Ray Tomlinson, i cili gjithashtu mori vendimin e përdorimit të simbolit “@” për të ndarë emrin e përdoruesit nga emri i kompjuterit (më vonë u transformua në atë të domainit)
 • 5. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 5 Projekti Gutenberg Një nga zhvillimet më impresionuese të 1971 ishte fillimi i projektit Gutenberg. Projekti Gutenberg për ata të cilet nuk janë në dijeni të adresës, është një tentativë globale e krijimit të një “biblioteke online” nga ku të jetë i mundur shkarkimi i librave në formë elektronike dhe në formate të ndryshme falas. Filloi në kohën kur Michael Hart kuptoi që e ardhmja e kompjuterave do jetë tek kompjuterat më vete por tek aftësia e ruajtjes së informacionit në ta, që në ato kohë ishte i disponueshëm vetëm në librari. Ai shkroi vetë (nuk kishte OCRnë atë kohë) të gjithë “Deklaratën e Pavarësisë” Amerikane dhe nisi projektin Gutenberg për të krijuar një përmbledhje të informacionit të disponueshme në formë elektronike. Në fakt kjo ishte lindja e eBook-ut. Franca filloi projektin e saj të ngjashëm me Arpanet në 1972, të quajturCYCLADES. ndërkohë që Cyclades falimentoi si projekt, mori meritën si pionier i kësaj ideje: “që kompjuteri hostues duhet të jetë përgjegjës për transmetimin e të dhënave dhe jo rrjeti më vete.” 1973: Lidhja e parë trans-Atlantike dhe popullariteti i email-it Arpanet krijoi lidhjen e tij të parë trans-Atlantike në 1973, me Kolegjin Universitar të Londrës. Gjatë të njëjtit vit, email përbënte 75% të të gjithë aktivitetit të Arpanetit. Tcp/Ip 1974 ishte një vit inovator. Një propozim u publikua për të lidhur të gjithë rrjetet e ngjashme “Arpa” së bashku në të ashtuquajturin “Inter-Network”, i cili nuk do kishte një kontroll të përqëndruar dhe do funksiononte ndërmjet “Transmission control protocol” (i cili u transformua në TCP/IP). Me rritjen e popullaritetit të email-it, programi i parë modern u zhvillua ngaJohn Vittal, një programues i Universitetit të Kalifornisë së Jugut në 1975. Hapi më i madh përpara i bërë nga ky program (i quajtur MSG) ishte shtimi i funksioneve “Reply” dhe “Forward”.
 • 6. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 6 Dale Hetherington 1977 ishte një vit i suksesshëm në zhvillimin e Internetit siç e njohim sot. Eshtë viti i të parit modem për PC, zhvilluar nga Dennis Hayes dhe Dale Heatherington, u prezantua dhe fillimisht ju shit të apasionuarve të kompjuterave. I pari “Bulletin Board System” (BBS) u zhvillua në Chicago në 1978 1978 është gjithashtu viti i cili solli të parën reklamë të pa dëshiruar në formën e mesazhit të emailit (më vonë njohur si spam), ju dërgua 600 përdoruesve të Arpanet në Kaliforni nga Gary Thuerk. MUD Primati i World of Warcraft dhe Second Life u zhvillua në 1979, dhe u quajtMUD (shkurt për MultiUser Dungeon). MUD ishin botë të bazuara në tekst virtual, duke kombinuar elementë të lojrave me role të ndryshme, interaktive, të imagjinuara, dhe chatit online. 1979 solli në skenë: Usenet, krijuar nga dy studentë të laureuar. Usenet ishte një sistem diskutimi i bazuar në internet, i cili lejonte njerëzit rreth e rrotull globit të diskutonin mbi një temë të përbashkët duke postuar mesazhe pubilke të kategorizuar në grupe lajmesh.
 • 7. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 7 Historia e internetit 1979-1989 CERN Organizata Europiane për kërkimin bërthamor lëshon ENQUIRE(programuar nga Tim Berners-Lee), një program hipertekstual i cili lejonte shkencëtarët e laboratorit të fizikës bërthamore, të mbanin shënimet e njerëzve, programeve dhe projekteve, duke përdorur hipertekst-in (hyperlinks). emoticon Ndërkohë që shumë persona ja atribuojnë Kevin MacKenzie shpikjen e “emoticon” në 1979, në fakt ishte Scott Fahlman në 1982 i cili propozoi përdorimin e pas një barsalete, në vënd të origjinales së propozuar nga MacKenzie. Ky ishte momenti i lindjes së emoticonit modern. 1983: Kompjuterat e Arpanet kalojnë tek TCP/IP 1 Janar 1983 ishte afati i fundit i kompjuterave të Arpanet të kalonin tekprotokollet TCP/IP të zhvilluar nga “Vinton Cerf”. Disa qindra kompjutera ishin pjesë e këtij ndryshimi. Gjithashtu në 1983 u zhvillua edhe “Name Server”. DNS “Domain Name System” u krijua në 1984 së bashku me të parin Domain Name Server (DNS). Sistemi i emrit të domaineve ishte i rëndësishëm për arsyen se transformoi adresat e internetit në “Ndërfaqe të thjeshtësuar” në krahasim me sistemin e mëparshëm numerik. Serverat DNS lejuan përdoruesit e
 • 8. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 8 Internetit shkruajnë një “emër adresë” të lehtë për tu kujtuar e cila konvertohej në adresë ip në mënyrë automatike. 1985 solli zhvillimin e WELL (shkurtim i Whole Earth ‘Lectronic Link), një nga komunitetet virtuale më të vjetër i cili është akoma operativ. Ai u zhvillua nga Stewart Brand dhe Larry Brilliant në shkurt të 85. Ai filloi si një komunitet i lexuesve dhe shkrimtarëve të “Whole Earth Review” dhe përbëhej nga një grup i veçantë intelektualësh. Revista Wired dikur e etiketoi si “komuniteti online më me influencë në botë” Të ashtuquajturat “lufta të Protokolleve” filluan në 1986. Shtetet Europiane në atë periudhë ishin të orientuara drejt “Open Systems Interconnection” (OSI), ndërkohë që Shtetet e Bashkuara (USA) po përdornin protokollin Internet/Arpanet, i cili fitoi luftën. Në 1987, në Internet ndodheshin afërsisht 30.000 hoste. Protokolli origjinal i Arpanet ishte limituar në 1.000 hoste, por kalimi tek standarti TCP/IP, rriti mundësinë e shtimit të hosteve. irc Në 1988, Internet Relay Chat (IRC) u shfaq për herë të parë, duke hapur rrugën e chatit në kohë-reale dhe të programeve “instant messaging” të cilët përdorim edhe sot. 1988: Gjithashtu ishte viti i të parit sulm në Internet. Një nga “worms” / “krimbet” më të mëdhenj të Internetit u lëshua në 1988. I ashtuquajturi “The Morris Worm”, ai u programua nga Robert Tappan Morris dhe shkaktoi ndërprerje në pjesë të mëdha të Internetit. AOL Në kohën që Apple u largua nga programi AppleLink në 1989, projekti u riemërua dhe “America Online” lindi. AOL, e cila është e mirënjohur edhe tani, në kohën e krijimit rriti akoma më shumë popullaritetin ndërmjet përdoruesve të Internetit.
 • 9. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 9 WWW 1989 gjithashtu solli edhe propozimin e World Wide Web, shkruar nga Tim Berners-Lee. U publikua fillimisht në muajin Mars të revistës MacWorld, dhe pastaj u ripropozua në Maj 1990. U ripropozua për të tërhequr vëmendjen e CERN, pasi një sistem hipertekstual global ishte pikërisht në interesin e CERN. Fillimisht quhej “Mesh” dhe termi “World Wide Web” i erdhi si ide Berners-Lee në kohën që po shkruante kodin në 1990.
 • 10. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 10 Historia e Internetit, 1989-1999 Kodi për World Wide Web u shkrua nga Tim Berners-Lee, bazuar në propozimin e tij bërë një vit më parë, së bashku me standartet për HTML, HTTP dhe URLtë. 1990: Protokolli World Wide Web përfundoi World Wide Web 1991 solli disa nga të rejat më të mëdha të botës së Internetit. Faqja e parë u krijua dhe, ashtu siç email i parë shpjegoi çfarë ishte emaili, qëllimi i faqes së parë ishte shpjegimi se çfarë ishte World Wide Web. 1991: Protokolli i parë i kërkimit të bazuar në përmbajtje Gjithashtu në të njëjtin vit, protokolli i parë i kërkimit i cili kontrollonte përmabjtjen e file-ve dhe jo vetëm emrin e tij u lëshua, i quajtur Gopher. Në 1991, formati i fileve MP3 u pranua si standart. Filet MP3, duke qënë shumë të kompresuara, më vonë u kthye në një format popullor për të shpërndarë këngët apo albumet e plota në Internet.
 • 11. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 11 WebCam 1991: Kamera (WebCam) i parë Një nga zhvillimet më interesante të kësaj periudhe ishte pikërisht WebCam i pare. U zhvillua në një laborator kompjuterik të Universitetit të Cambridge, dhe qëllimi i vetëm i WebCamit të parë ishte monitorimi i një makinerie kafeje në mënyrë që punonjësit e laboratorit të evitonin rrugën për te makineta nëse kafeja ishte mbaruar! Mosaic I pari shfletues i famshëm ishte, Mosaic, i lëshuar në 1993. Ndërkohe që Mosaic nuk ishte i pari shfletues, ai konsiderohet si i pari që bëri të mundur lehtësimin e përdorimit të internetit nga pubilku i gjerë. Në 1993, Shtëpia e Bardhë dhe Kombet e Bashkuara futen online, duke filluar me këtë rast përdorimin e emrave të domaineve .gov dhe .org.Pra me 1993 poletikane ju bashkangjiten internet.
 • 12. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 12 Netscape Konkurenti i parë i shfletuesit Mosaic, NETSCAPE HANDBOOK, lëshohet në 1994. 1995 shpesh konsiderohet si viti i parë kur tregtia prek webin. Ndërkohë që ndërmarrje të ndryshme ishin online që para 1995, në këtë vit disa faktorë kanë ndikuar në këtë zhvillim. Netscape në këtë vit zhvillon të parin kriptimSSL (Secure Sockets Layer), duke rritur sigurinë e operacioneve financiare si pagesat me anë të kartës së kreditit online. Për më shumë, dy nga bizneset më të mëdha online filluan në të njëjtin vit. Shitja e parë në “Echo Bay” u krye në atë vit. Echo Bay më vonë u transformua në eBay. Amazon.com gjithashtu fillimin e saj e kishte në 1995, megjithëse nuk kishte fitime për gjashtë vjet, deri në 2001. Zhvillime të tjera të mëdha atë vit ishte lëshimi i Geocities (i cili zyrtarisht u mbyll më 26 tetor, 2009). Vatikani gjithashtu futet online për herë të parë. Java dhe JavaScript (i quajtur LiveScript fillimisht nga krijuesi i saj, Brendan Eich, ishte pjesë dhe krijim i shfletuesit Netscape, më vonë një marrëveshje ndërmjet Sun dhe Netscape ishte arsyeja e quajtjes JavaScript) ju prezantua publikut për herë të parë në 1995. ActiveX u lëshua nga Microsofti vitin tjetër. 1996: Shërbimi i parë i bazuar në Web (WebMail) Hotmail Në 1996, HoTMaiL (Shkronjat e mëdha janë si homaxh për HTML), shërbimi i parë i webmail lëshohet. Ndërkohë që blogjet e para në një formë apo tjetër kishin disa vite që ishin krijuar, 1997 ishte viti i parë ku termi “weblog” u përdor.
 • 13. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 13 1998: I pari “Lajm i Ri” lëshohet online në kundërshtim me mënyrën tradicionale, mediat e vjetra! Në 1998, lajmi i parë i rëndësishëm të mësohej online ishte ai i skandalit të Bill Clinton & Monika Lewinsky (referuar si “Monicagate”), lajm i cili u postua në “The Drudge Report” pasi flashi u dha nga Newsweek. Google Google u lëshua në 1998, duke revolucionalizuar mënyrën me të cilën njerëzit gjenin informacionin online. Napster Në 1998, lëshohet Napster, duke hapur dyert e ndarjeve të fileve audio në Internet. 1999 është viti ku njëri nga projektet më interesante u fillua online:SETI@home lëshohet. Projekti ka krijuar ekuivalentin e një superkompjuteri gjigand duke ndërlidhur më shumë se 3 milionë kompjutera rreth e rrotull botës, duke përdorur proçesorët e tyre në momentin që screen saver, ishte në punë, duke treguar që kompjuteri nuk ishte në përdorim. Programi analizonte të dhënat e valëve të radiove dhe të teleskopëve për shenja jete jashtëtokësore.
 • 14. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 14 Historia e Internetit 2000 deri ne ditet e sotme 2000 ishte viti i kolapsit të domaineve dotcom, duke sjellë si rezultat humbje të medha për shumë investues. Me qindra kompani u mbyllën, shumë nga të cilat nuk kthyen asnjë fitim tek investuesit e tyre. NASDAQ, e cila listoi një numër të madh të kompanive teknologjike të prekura nga bulëza e krijuar, arriti në 5.000, më pas humbi 10% te vlerës së saj në një ditë të vetme, dhe arriti fundin e saj në Tetor 2002. Wikipedia Me kolapsimin e dotcom në vijim e sipër, Wikipedia lëshohet në 2001, një nga faqet e internetit e cila hapi rrugën për gjeneratën kolektive të përmbajtjes në Internet. Në 2003: Skype i lëshohet publikut të gjerë, duke dhënë një ndërfaqe miqësore, të telefonatave me Zë me anë të IP. Në 2003, MySpace hap dyert e saj. Më vonë pati një rritje konstante derisa arriti në vëndin si rrjeti social më popullor në atë periudhë (megjithëse tashmë Facebook e ka zbritur nga podiumi) Një hap i madh para, u arrit në 2003 me firmosjen e kontrollit të ”Sulmit nga Pornografia dhe Marketingu i pakërkuar/padëshiruar”, njohur më mirë me emrin CAN-SPAM Act. Megjithëse termi “Web 2.0″ u krijua në 1999 nga Darcy DiNinucci, duke ju referuar faqeve të internetit dhe “Rich Internet Applications” (RIA) të cilët kanë interaktivitet të lartë, u bë popullor në 2004. Gjatë konferencës së parë të Web 2.0, John Batelle dhe Tim O’Reilly përshkruan konceptin “Webi si Platformë”: Aplikacione të ndertuara për të përdorur lidhjen e Internetit në avantazhin e tyre, duke krijuar një largim nga desktopi. (gjë që ka anët e saj negative si varësine nga sistemet operative dhe mangësi në bashkëpunim) Termi “rrjete social”, besohet të jetë përdorur fillimisht nga Chris Sharpley në të njëjtin vit me termin “Web 2.0″, u transformua në një term të përdorur nga i gjithë Interneti. Faqet e ndryshme “rrjete sociale” dhe aplikacionet e ndryshme të internetit të cilat lejonin përdoruesit e tyre të krijonin dhe të ndanin përmbajtje të ndryshme me njëri tjetrin patën zanafillën e tyre në këtë periudhë.
 • 15. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 15 Digg Digg, një rrjet social lajmesh, u lëshua në Nëntor të 2004, duke hapur rrugën e faqeve të ngjashme si Reddit, Mixx, dhe Yahoo! Buzz. Digg solli një revolucion në konceptin tradicional të krijimit dhe gjetjes së përmbajtjes në internet, duke vlerësuar në mënyrë demokratike lajmet dhe linket të cilat komentohen dhe votohen nga komuniteti. Facebook Facebook u lëshua në 2004, megjithëse në fillimet e tij ishte i hapur vetëm për studentët e kolegjeve nën emrin “The Facebook”, më vonë, “The” u hoq nga emri i adresës, megjithëse adresa URL http://www.thefacebook.com funksionon akoma. YouTube lëshohet në 2005, duke sjellë video online falas dhe duke e ndarë atë me publikun e gjerë të internetit. Twitter lëshohet në 2006. Fillimisht mendohej të quhej twittr (i inspiruar nga flickr), Mesazhi i parë i Twitter ishte “just setting up my twittr”. Hulu Hulu ishte i pari që u lëshua në 2007, një bashkëpunim ndërmjet ABC, NBC dhe Fox për të bërë të mundur shikimin online të Serialeve Televizive popullore.
 • 16. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 16 iPhone Inovacioni më i madh i 2007 ishte padyshim iPhone, i cili ishte padyshim përgjegjës për rinovimin e interesit ndaj aplikacioneve të celularëve për webin. Të parat zgjedhje politike në Internet u bënë në 2008 me zgjedhjet Presidenciale Amerikane. Ishte viti i parë ku kandidatët për Presidentë të Amerikës shfrytëzuan në maksimum atë që mund të ofronte Interneti. Hillary Clinton e filloi fushatën e saj me videot në YouTube për fushatën e saj. Cdo kandidat kishte faqen e tij në Facebook apo llogarinë e tij në Twitter, ose të dyja së bashku. Ron Paul Ron Paul arriti një rekord të ri në mbledhjen e fondeve, duke arritur shifrën prej 4.3 milionë $ në një ditë të vetme me dhurimet online, dhe një javë më pas duke mundur rekordin e tij me arritjen e shifrës prej 4.4 milionë $ sërish në një ditë të vetme. Zgjedhjet politike të 2008 vendosën Internetin në vend të parë të fushatës së zgjedhjeve, një modë e cila është vështirë të ndryshojë me kalimin e kohës. 2009 solli një nga ndryshimet më të mëdha për Internetin të bëra në një kohë të gjatë kur Shtetet e Bashkuara liruan kontrollin e tyre mbi ICANN, emëruesin zyrtar të Internetit (Ata janë organizata zyrtare në regjistrimin e emrave të domaineve të Internetit)
 • 17. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 17 PËRFUNDIM Si përfundim, nga e gjithë kjo që u tha me lartë mund të konkludojmë se:  Interneti është pjesë e pandashme e njeriut  Pas zbulimit të internet shum pun mund të kryhen përnjeher nga i njejti vend  Informacionet me të shpejta  Lehtësime të shumta për bizneset,politikanet dhe shoqërin në përgjithsi
 • 18. H i s t o r i k u i z h v i l l i m i t t ë i n t e r n e t i Page 18 LITERATURA  “Edmond Beqiri”Interneti –komunikimet kompjutertik  “Internet “ Wikipedia” Numërimi i fjalëve Statistikat:  18 faqe  2 921 fjalë  14 722 karaktere pa hapsirë  17 729 karaktere me hapsirë  141 paragrafe  365 rreshta http://forumi.shqiperia.com/threads/poezi-te-nje-nxeneseje-nga-shkolla-e-mesme-hasan-tahsini- sarande.24638/ http://poezivjersha.blogspot.com/search/label/Ramadan%20S.%20Latifaj http://issuu.com/samifrasheri.prishtine/docs/testi_kombetar_2011_