Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Tutoroinnilla tulevaisuuteen —
mentoroinnilla menestykseen
Kuopion tutormalli
Digikilta-webinaari 10.5.2017
Kuopion perusopetuksen TVT-tukimalleja
1. Alueellinen TVT-tukihenkilömalli v. 2006 – 2015
2. Kiertävä TVT-tukihenkilömalli...
Tutor- ja mentoropettajamalli v. 2017 - 2018
 joka koululla nimetty tutoropettaja
 tutoropettajille korvataan ½ - 6 vvt/...
Tutoreiden ja mentoreiden palkkaus syksy 2017
Tutoropettajien palkkaus
 ½ - 6 vvt per koulu
oppilasmäärästä riippuen
 tu...
Tutoropettajan työhön
kuuluu
 tukea opettajia toteuttamaan
uutta opetussuunnitelmaa ja
digitaalisuutta hyödyntävää
opetus...
Millainen on hyvä tutoropettaja?
 rohkaisee ja innostaa opettajia kokeilemaan ja
kehittämään uuden opetussuunnitelman
muk...
Tutoropettajan koulutus
 neljä koko päivän koulutusta, joista kaksi keväällä ja kaksi syksyllä
1. Välineitä ja toimintata...
Tukisivusto
 Tvt-tori - yleisiä linkkejä
erilaisiin verkkopalveluihin
 Ohjeita opettajille
 Tvt-oppaat eri luokka-
aste...
Käytännössä koettua
 Toimintaa kannattaa esitellä opettajille koulun alussa
 Lukuvuodeksi kannattaa laatia suunnitelma y...
Yhteistyö ja hankkeet
 Digikilta
 Koko Suomi koodaa
 Tutoroinnilla tulevaisuuteen
 Mentoroinnilla menestykseen
 Tekno...
Yhteystiedot:
Jarno Bruun
p. 044 – 718 4417
jarno.bruun@kuopio.fi
Seuraa meitä
Instagramissa
tvt_kuopio
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

DigiKilta: Tutoroinnilla tulevaisuuteen - mentoroinnilla menestykseen - Jarno Bruun, Kuopio

695 vues

Publié le

DigiKilta-webinaari 10.5.2017: Tutoropettajatoiminta ja toiminnan hallinnointi
https://digikilta.fi/2017/04/27/digikilta-webinaari-10-5-2017-tutoropettajatoiminta-ja-toiminnan-hallinnointi/

Jarno Bruunin esitysaineisto.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

DigiKilta: Tutoroinnilla tulevaisuuteen - mentoroinnilla menestykseen - Jarno Bruun, Kuopio

 1. 1. Tutoroinnilla tulevaisuuteen — mentoroinnilla menestykseen Kuopion tutormalli Digikilta-webinaari 10.5.2017
 2. 2. Kuopion perusopetuksen TVT-tukimalleja 1. Alueellinen TVT-tukihenkilömalli v. 2006 – 2015 2. Kiertävä TVT-tukihenkilömalli v. 2015-2016 3. Päätoiminen TVT-tukihenkilömalli v. 2016 – 2017 4. Tutor- ja mentoropettajamalli v. 2017 - 2018
 3. 3. Tutor- ja mentoropettajamalli v. 2017 - 2018  joka koululla nimetty tutoropettaja  tutoropettajille korvataan ½ - 6 vvt/koulu oppilasmäärästä riippuen  tutoropettaja tekee yhteistyötä mentorin kanssa  mentorit ovat kokopäiväisiä kiertäviä tvt- tukihenkilöitä  mentoreita on kolme, joilla jokaisella on omat vastuukoulut  mentoreiden työaika jaetaan koulujen kesken oppilasmäärän perusteella  yhden mentorin työaikaan kuuluu puolet perusopetuksen tvt-koordinaattorin töitä
 4. 4. Tutoreiden ja mentoreiden palkkaus syksy 2017 Tutoropettajien palkkaus  ½ - 6 vvt per koulu oppilasmäärästä riippuen  tunnit pääosin lukujärjestykseen klo 9 - 13 välille  voidaan jakaa useamman opettajan kesken  korvaus 130 e/vvt  esimiehenä oman koulun rehtori Mentoropettajien palkkaus  25 vvt/tukihenkilö (OVTES), koska toimivat samanaikaisopettajina kouluilla  YT-aika ja VESO-koulutukset kuuluvat työhön  Tvt-koordinaattori kuuluu KVTES:n piiriin, koska työajasta puolet on toimistotyötä (toimistotyöaika)  palkka tulee eri hankkeista  osa työajasta kuluu hankkeiden koordinointiin  esimiehenä opetuspäällikkö
 5. 5. Tutoropettajan työhön kuuluu  tukea opettajia toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa ja digitaalisuutta hyödyntävää opetusta  osallistua tutoropettajille tarkoitettuihin koulutuksiin  kehittää uutta pedagogiikkaa ja edistää opetuksen digitalisaatiota omassa koulussa yhteistyössä mentorin kanssa ja  huolehtia mentorin aikatauluista ja tuen tasapuolisesta jakautumisesta Mentoropettajan työhön kuuluu  vastuukoulujensa tutoropettajatoiminnan koordinointi  toimia tutoropettajan työparina ja vertaistukena  innostaa ja rohkaisee tutoropettajaa oman koulunsa kehittämisessä  välittää tietoa ja ideoita ajankohtaisista asioista  toimii samanaikaisopettajana tutoropettajan tavoin  opettajien kouluttaminen
 6. 6. Millainen on hyvä tutoropettaja?  rohkaisee ja innostaa opettajia kokeilemaan ja kehittämään uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintatapoja  perehtyy ajankohtaisiin opetusmenetelmiin ja - välineisiin ja jakaa omaa osaamistaan kehittäen koulua oppivana yhteisönä  toimii digitaalisten oppimisympäristöjen ja välineiden pedagogisena asiantuntijana  tukee koulun pedagogista kehittämistä ja  luo oppimista tukevia verkostoja koulun sisällä ja koulujen välillä.
 7. 7. Tutoropettajan koulutus  neljä koko päivän koulutusta, joista kaksi keväällä ja kaksi syksyllä 1. Välineitä ja toimintatapoja koulun toimintakulttuurin muutokseen ja arviointiosaamisen kehittämiseen 2. Vertaiskouluttamisen taidot ja tiimityötaidot arjessa (mentorointi- ja valmennustaidot, työparitaidot) 3. Uuden osallistavan pedagogiikan toteuttaminen ja oppilaiden tiimityötaitojen tukeminen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittäminen käytännössä 4. Digitaalisten oppimisympäristöjen ja työkalujen pedagoginen hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa (mm. Office 365, yhteistoiminta digitaalisilla välineillä, sähköisen oppimateriaalin hyödyntäminen ja mobiilioppiminen)
 8. 8. Tukisivusto  Tvt-tori - yleisiä linkkejä erilaisiin verkkopalveluihin  Ohjeita opettajille  Tvt-oppaat eri luokka- asteille  Tvt-opetusuunnitelman tavoitteet aukipurettuina  Opetusvinkkejä  Linkkejä eri oppiaineisiin http://peda.net/kuopio/tvt-tuki
 9. 9. Käytännössä koettua  Toimintaa kannattaa esitellä opettajille koulun alussa  Lukuvuodeksi kannattaa laatia suunnitelma yhdessä opettajien kanssa tutortuntien käytöstä, jotta tunneista ei tule irrallista digisirkusta (Mitä tukea? Mille luokille? Mihin ajankohtaan?)  Suunnitelkaa malleja, jossa myös oppilaat ja opettajat opettavat toisiaan (Esim. Kuopion Pyörön koulun VerDi- malli: https://hundred.org/fi/projects/verdi-vertaisoppiminen- digitaidoissa)  Yhden ryhmän kanssa kannattaa varata aikaa vähintään kaksi tuntia kerrallaan  Tutoropettajatunneilla ei voi toimia sijaisena, koska työhön täytyy aina kuulua opettajan tutorointia
 10. 10. Yhteistyö ja hankkeet  Digikilta  Koko Suomi koodaa  Tutoroinnilla tulevaisuuteen  Mentoroinnilla menestykseen  Teknoluokilta tulevaisuuden tekijöiksi  VISIOT  Osaavat opettajat – onnelliset oppijat  Ihan pihalla!  ITU-verkosto (Joensuu, Lappeenranta, Kuopio)  Innokas-verkosto
 11. 11. Yhteystiedot: Jarno Bruun p. 044 – 718 4417 jarno.bruun@kuopio.fi Seuraa meitä Instagramissa tvt_kuopio

×