Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Uusi peruskoulu -ohjelma
tutoropettajatoiminnan
tukena
Sanna Vahtivuori-Hänninen
DigiKilta-webinaari 10.5.2017
#uusiperusk...
OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN
KÄRKIHANKE 1
• Uusi peruskoulu -ohjelma on osa
peruskoulun uudistamisen kärkihanketta (KH1)
• Uud...
TOIMINTASUUNNITELMA
• Opettajien osaaminen, kokemukset ja opettajien
pedagoginen vapaus
• Paikalliset ratkaisut, luovuus j...
UUSI PERUSKOULU
-OHJELMAN TAVOITTEET
• Uusi peruskoulu on oppijalähtöinen ja vahvistaa jokaisen
oppilaan oppimista ja koul...
UUSI PERUSKOULU
1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle
peruskoululle
2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran
3...
6
Useita
toimintamal-
leja ja
menetelmiä
Osaamisen
kehittäminen,
avoin
vuorovaikutus,
sidosryhmien
osallistaminen
Kansalli...
1 VISIOTYÖ
• Peruskoulufoorumin parlamentaarinen ryhmä 12/2016
• Peruskoulufoorumin laajapohjainen toimintaryhmä käyntiin
...
2 OPETTAJIEN OSAAMINEN
• Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma - kuuden strategisen
linjauksen toimeenpano
• Tarjotaan op...
VISIO
”Luomme yhdessä parasta
osaamista maailmaan”
Uutta luova
asian-
tuntijuus ja
toimijuus
Oman osaamisen ja
yhteisön jatkuva
kehittäminen
Laaja-
alainen
perus-
osaaminen
...
Kärkihanke 1 eteneminen
Strategiset
linjaukset
1) Osaaminen kokonaisuudeksi
2) Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa
3) ...
3. KOKEILUKESKUS
• aloittanut toimintansa maaliskuussa 2017
• keskus tukee kokeilu-, ja innovaatiokulttuuria ja hyödyntää
...
KOKEILUKESKUS
Hyvät
toimintamallit
Levittämisen
rahoitus
OPH:lta
rahoitus
Kokeilukeskus
sparraa
Esimerkkejä kokeiluista
 rakennetaan oppilaille yksilöllisiä oppimispolkuja
 tuotetaan digitaalisuutta hyödyntäviä arvio...
4 TUTOROPETTAJAT
• 2 500 tutoropettajaa, yksi jokaiseen peruskouluun
• tutoropettaja ohjaa ja tukee kollegoita digitaalisu...
TUTOROPETTAJAT
• avustukset tutoropettajien kouluttamiseen
ja toimintaan 2016 (7,5 milj. €)
• tutoropettajien koulutukseen...
5. KANSAINVÄLISYYS
• Oppilaat, opettajat ja koulut osallistuvat aktiivisesti
kansainväliseen yhteistyöhön
• Uusia opetukse...
Panostukset 2016–2018
Opettajankoulutuksen
kehittämisohjelman
toimeenpano
~ 7 000 000 €
Opettajien osaamisen
kehittäminen
...
Maailman suurin
vanhempainilta
• ensimmäinen järjestettiin 18.2.2017
– kokosi 20 000 vanhempaa yli 160 koulussa
keskustele...
Teemakohtainen työskentely
• Oppijalähtöisyys
• Oppimisympäristöt
• Uusi opetussuunnitelma
• Opetuksen digitalisaatio
• Uu...
OPPIJALÄHTÖISYYS
• Oppilaiden toimijuuden kokemus tärkeää.
Toimijuus on aloitteellisuutta ja
vastuullisuutta. Toimijuus sy...
OPETUKSEN
DIGITALISAATIO
• Mikä on koulujen ja opetuksen digitalisaation
tavoitetila, entä mikä on vähimmäistaso?
• Millai...
UUDISTUVA
TOIMINTAKULTTUURI
• Mistä oppiva yhteisö syntyy ja miten
sitä johdetaan?
• Mikä on oppilaiden osallisuus koulun
...
YHTEENVETOA – OSAAMISEN JA
KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE
Uusi peruskoulu – #uusiperuskoulu #opettajankoulutusfoorumi
• Visiotyö
–...
kk
Peruskoulun
uudistamisen
kärkihanke etenee
kk
2017
Väliarviointi
1 2 1211109876543
Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiot...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

DigiKilta: Uusi peruskoulu -ohjelma tutoropettajatoiminnan tukena - Sanna Vahtivuori-Hänninen, OKM

690 vues

Publié le

DigiKilta-webinaari 10.5.2017: Tutoropettajatoiminta ja toiminnan hallinnointi
https://digikilta.fi/2017/04/27/digikilta-webinaari-10-5-2017-tutoropettajatoiminta-ja-toiminnan-hallinnointi/

Sanna Vahtivuori-Hännisen esitysaineisto.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

DigiKilta: Uusi peruskoulu -ohjelma tutoropettajatoiminnan tukena - Sanna Vahtivuori-Hänninen, OKM

 1. 1. Uusi peruskoulu -ohjelma tutoropettajatoiminnan tukena Sanna Vahtivuori-Hänninen DigiKilta-webinaari 10.5.2017 #uusiperuskoulu #opettajankoulutusfoorumi
 2. 2. OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 • Uusi peruskoulu -ohjelma on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta (KH1) • Uudet opetussuunnitelman perusteet tukena peruskoulun uudistamiselle ja yhteisölliselle kehittämistyölle • #uusiperuskoulu
 3. 3. TOIMINTASUUNNITELMA • Opettajien osaaminen, kokemukset ja opettajien pedagoginen vapaus • Paikalliset ratkaisut, luovuus ja kokeilut • Olemassa olevat verkostot ja vertaisoppiminen • Digitaalisten välineiden ja oppimisympäristöjen pedagogisesti tarkoituksenmukainen käyttö • Uusien opetussuunnitelmien ja uuden pedagogiikan toteutuminen kouluissa
 4. 4. UUSI PERUSKOULU -OHJELMAN TAVOITTEET • Uusi peruskoulu on oppijalähtöinen ja vahvistaa jokaisen oppilaan oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa. • Uudessa peruskoulussa on maailman osaavimmat opettajat. Osaamisen kehittäminen tapahtuu oppivissa opettajayhteisöissä ja verkostoissa läpi koko uran. • Uudessa peruskoulussa on avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Koulun toimintakulttuuri mahdollistaa parhaiden toimintamallien ja käytänteiden leviämisen ja juurtumisen.
 5. 5. UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 3. Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta käyntiin 4. Tutoropettaja jokaiseen kouluun 5. Koulutus kansainvälisemmäksi
 6. 6. 6 Useita toimintamal- leja ja menetelmiä Osaamisen kehittäminen, avoin vuorovaikutus, sidosryhmien osallistaminen Kansallisen tason strateginen johtaminen Tavoite ja keinot tavoitteen saavuttami- seksi Kokonaisval- tainen lähestyminen
 7. 7. 1 VISIOTYÖ • Peruskoulufoorumin parlamentaarinen ryhmä 12/2016 • Peruskoulufoorumin laajapohjainen toimintaryhmä käyntiin Opetushallituksen johdolla 1/2017 • Peruskoulufoorumin tutkija- ja asiantuntijaryhmä 4/2017 • Visiotyöpajat eri puolella Suomea • Verkkotyökalu kuulemiseen • Teesit esitellään Suomen itsenäisyyden juhlavuonna koulujen alkaessa 2017
 8. 8. 2 OPETTAJIEN OSAAMINEN • Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma - kuuden strategisen linjauksen toimeenpano • Tarjotaan opettajille mahdollisuus omalta tasolta lähtevään verkkotäydennyskoulutukseen – MOOC / MOLE (massive open online course / learning experience) kaikille Suomen opettajille, Opettajankoulutusfoorumi mukana valmistelemassa • Koulukohtainen tuki kehittämistoimintaa vauhdittamaan – erityisesti niille alueille, joilta ei ole haettu avustuksia viime vuosina • Kohti täydennyskoulutuksen tarvelähtöisyyttä – kehitetään setelimallia, joka antaa opetuksen järjestäjälle lisää mahdollisuuksia ja resursseja kehittämissuunnitelmiin pohjautuviin ratkaisuihin • Laajennetaan tutoropettajien toimintamallia, jossa opettaja ohjaa muita opettajia käyttämään verkossa olevaa aineistoa ja digitaalisuutta hyväksi opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa.
 9. 9. VISIO ”Luomme yhdessä parasta osaamista maailmaan”
 10. 10. Uutta luova asian- tuntijuus ja toimijuus Oman osaamisen ja yhteisön jatkuva kehittäminen Laaja- alainen perus- osaaminen • Syvällinen oman alan osaaminen • Pedagoginen taitavuus • Yhteiskunnalliset, globaalit ja eettiset kysymykset • Arvo-osaaminen • Tunne-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot • Yritteliäisyys • Muutososaaminen • Tutkimusosaaminen • Opetussuunnitelmaosaaminen • Luovuus, uteliaisuus, kokeilu- ja kehittämisrohkeus • Taito luoda yhdessä ja ottaa käyttöön uusia opetuksen innovaatioita (mm. digisosaaminen) • Taito reflektoida ja arvioida • Taito muuttaa oma toimintaa • Pystyvyys ja toimijuus • Koulun toimintakulttuurin kehittäminen verkostoissa • Oman osaamisen kehittäminen itsearviointeihin ja tutkimukseen perustuen • Verkostoituminen ja yhteisöosaaminen Tavoitteet
 11. 11. Kärkihanke 1 eteneminen Strategiset linjaukset 1) Osaaminen kokonaisuudeksi 2) Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa 3) Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön 4) Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä 5) Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi organisaatioksi 6) Tutkimustieto käyttöön
 12. 12. 3. KOKEILUKESKUS • aloittanut toimintansa maaliskuussa 2017 • keskus tukee kokeilu-, ja innovaatiokulttuuria ja hyödyntää uusinta tietoa ja näyttöä toimivista ratkaisuista - parhaita käytäntöjä levitetään eteenpäin ja tuetaan skaalautumista • tuottaa tietoa yhteiseen keskusteluun ja päätöksenteon pohjaksi • lisää kokeilujen systemaattista osaamista • tukee toimintakulttuurin muuttumista • OPH myöntänyt 29 hankkeen toteuttamiseksi 3 115 800 euroa • uusi haku 2017
 13. 13. KOKEILUKESKUS Hyvät toimintamallit Levittämisen rahoitus OPH:lta rahoitus Kokeilukeskus sparraa
 14. 14. Esimerkkejä kokeiluista  rakennetaan oppilaille yksilöllisiä oppimispolkuja  tuotetaan digitaalisuutta hyödyntäviä arviointi- menetelmiä, kuten jatkuvan arvioinnin sekä oppilaiden itse- ja vertaisarvioinnin työkaluja.  kehitetään tutkimusperustaisia pedagogisia toimintamalleja, joiden pohjalta opettaja voi luoda omaan opetukseensa sopivia sovelluksia sekä syventää osaamistaan  tuotetaan tietoa 3D-tulostuksen pedagogisista mahdollisuuksista  kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisia digitaalisia toimintamalleja, joissa yhdistetään tutkimuksellista oppimista  kehitetään erilaisia toiminnallisia oppimisen tiloja kouluihin.
 15. 15. 4 TUTOROPETTAJAT • 2 500 tutoropettajaa, yksi jokaiseen peruskouluun • tutoropettaja ohjaa ja tukee kollegoita digitaalisuuden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen • tutoropettaja tukee uuden pedagogiikan toteutumista ja edistää opetuksen ja oppimisympäristöjen digitalisaatiota • toiminnassa on mukana oppilaita • tutoropettajat verkostoituvat vastaavaa työtä tekevien kollegoiden kanssa kunnissa ja alueellisesti
 16. 16. TUTOROPETTAJAT • avustukset tutoropettajien kouluttamiseen ja toimintaan 2016 (7,5 milj. €) • tutoropettajien koulutukseen myönnettiin rahoitusta noin 250:lle kunnalle ja 40:lle muulle koulutuksen järjestäjälle (ks. kartta) • tutoropeverkosto FB:ssä, tutorope- ja tvt- mentorimallit esillä Educassa, OPI-päivillä Oulussa, ITK2017, tutoropettajan muistikirja, • uusi erityisavustus syksyllä 2017 (10 milj. €)
 17. 17. 5. KANSAINVÄLISYYS • Oppilaat, opettajat ja koulut osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön • Uusia opetuksen ideoita kehitetään erilaisissa verkostoissa yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa • Koulut osallistuvat kansainvälistymistä vahvistaviin ohjelmiin ja hankkeisiin
 18. 18. Panostukset 2016–2018 Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpano ~ 7 000 000 € Opettajien osaamisen kehittäminen ~ 40 000 000 € Tutoropettajat ~ 23 000 000 € Kokeilu-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta ~ 20 000 000 €
 19. 19. Maailman suurin vanhempainilta • ensimmäinen järjestettiin 18.2.2017 – kokosi 20 000 vanhempaa yli 160 koulussa keskustelemaan uudistuvasta koulusta • toinen vanhempainilta järjestetään 8.11.2017 – tavoitteena innostaa vanhemmat koulumaailman muutokseen
 20. 20. Teemakohtainen työskentely • Oppijalähtöisyys • Oppimisympäristöt • Uusi opetussuunnitelma • Opetuksen digitalisaatio • Uudistuva toimintakulttuuri • Opettajien osaaminen
 21. 21. OPPIJALÄHTÖISYYS • Oppilaiden toimijuuden kokemus tärkeää. Toimijuus on aloitteellisuutta ja vastuullisuutta. Toimijuus synnyttää pystyvyyden tunnetta. • Miten mahdollisestaan, että oppilaat voisivat päivittäin tehdä valintoja omaan oppimiseensa liittyen? Oppilaiden ideat ja kyvyt esiin!
 22. 22. OPETUKSEN DIGITALISAATIO • Mikä on koulujen ja opetuksen digitalisaation tavoitetila, entä mikä on vähimmäistaso? • Millaista infrastruktuuria, hallintoa ja johtamista tarvitaan? • Mitä digitalisaatiossa ja opettajien digiosaamisessa pitäisi arvioida? Entä oppilaiden digiosaamisessa?
 23. 23. UUDISTUVA TOIMINTAKULTTUURI • Mistä oppiva yhteisö syntyy ja miten sitä johdetaan? • Mikä on oppilaiden osallisuus koulun kehittämisessä? • Millainen toimintakulttuurin muutos syntyy vertaisoppimisen (esim. tutoropettajat) ja yhdessä tekemisen kautta? • Verkostojen ja kumppanuuksien merkitys
 24. 24. YHTEENVETOA – OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE Uusi peruskoulu – #uusiperuskoulu #opettajankoulutusfoorumi • Visiotyö – peruskoulufoorumi, työpajat ja verkkokuuleminen • Opettajien osaamista vahvistetaan – opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennys- koulutuksen kokonaisuus sekä tarvelähtöisyys ja vertaistuki • Kokeilut, kehittäminen ja innovaatiot – tuetaan, koordinoidaan ja jalkautetaan kokeiluja – uudistetaan toimintakulttuuria – digitaalinen osaaminen kunnissa, kouluissa ja oppilaitosjohdossa
 25. 25. kk Peruskoulun uudistamisen kärkihanke etenee kk 2017 Väliarviointi 1 2 1211109876543 Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja Opetushallituksen Kokeilukeskus Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa Opettajankoulutuksen konferenssi 9.2. 1 2 1211109876543 Opettajankoulutuksen verkkoaivoriihi Opettajan- koulutuksen kehittämis- ohjelman julkistus 2016 Johtoryhmä nimitetään Peruskoulu- foorumi käynnistyy Avustukset haettavissa Opetushallituksesta Opettajankoulutusfoorumi aloittaa 5.-7.4 ITK Hämeenlinnassa 27.-28.1. EDUCA 2017 3.-6.2. OPI-päivät ja pk- visiopaja Oulu 18.1. Suuri vanhempainilta Erityisavustus opettajankoulutuksen kehittämiseen 1/2017 19.1. Lappeen -ranta 23.1. Joensuu 25.1. Hämeenlinna 14.2. Rovaniemi 20.2. Tampere 20.3. Turku 6.3. ja 21.3. OKF Jyväskylä 24.3. Vaasa 17.5.2017. Kajaani 18.5.2017 OKF Itä-Suomen yo tutor- opettajat OK!Akatemia 6.-7.9. Tampere

×