Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Suomen eOppimiskeskus ry(20)

Publicité

Open Education Week: Jaa jotain -teemaviikon avaus - Anne Rongas

 1. Kurkistus #jaajotain-päivän historiaan • Toimintaidea Suomen eOppimiskeskuksen & co AVO-hankkeessa 2013 • Osa kansainvälistä Open Education Week -tapahtumaa • Nimen keksi Kari A. Hintikka, organisoinnissa Anne Rongas & Tarmo Toikkanen • Ideana tehdä tunnetuksi oppisisältöjen CC-lisenssointia • Joka vuosi toimintapäivä on houkutellut mukaan uusia jakajia Tämän kurkistuksen kokosi Anne Rongas, Otavan Opisto, Suunta-tiimi 5.3.2018
 2. Jaa jotain 2013: Diigo-ryhmä
 3. Jaa jotain 2013: Opettajan tekijänoikeus –blogi
 4. Jaa jotain 2013: Creative Commons -ohjesivu
 5. Jaa jotain 2014 eteenpäin: blogi
 6. #jaajotain Twitterissä
 7. #jaajotain Scoop.it 2014 alkaen
 8. #jaajotain SUPERjakajan titteli vuosilta 2013-2017 menee ehdottomasti Matleena Laaksolle http://matleenalaakso.fi/
 9. otavanopisto.muikkuverkko.fi/
 10. Oppimistehtävien laatiminen: kyytiä copy-paste -opiskelulle Anne Rongas 2011 (kevyesti muokattu 2018 #jaajotain -päiväksi) Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kuva: Geralt Pixabay CC0
 11. Hyviä muotoiluja oppimistehtäviin ● Vertaile (ei valmiita vastauksia, pakottaa ajattelemaan itse ja perustelemaan, anna apukysymyksiä vertailuun) ● Etsi ja perustele (tiedon etsintä aktivoi, kun tehtävä ei ole pelkkää mekaanista hakumoottorin käyttämistä) ● Rakenna (vastaukseen ei ole olemassa valmista mallia) ● Kiistä (vasta-argumentteja ei yleensä löydy valmiina) Lähde: Rongas. Opit-käyttäjän opas, lukio, WSOY 2005. Kuva:AnneRongas
 12. Hyviä muotoiluja oppimistehtäviin ● Selvitä historia (ohjaa hahmottamaan keskeisiä tapahtumia, on hyvä lisätä jokin omaa mielipidettä vaativa kysymys) ● Määrittele käsite ja anna esimerkki (esimerkille voidaan antaa sellaisia ehtoja, että vastaus on luotava itse) ● Kiteytä (kiteyttäminen on kognitiivisesti hyvin vaativaa) ● Muotoile aiheesta kysymys ja vastaa siihen (ohjaa dialogiseen lukemiseen) Lähde: Rongas. Opit-käyttäjän opas, lukio, WSOY 2005. Kuva:AnneRongas
 13. ● Tee pienoistutkimus (omat havainnot, aineiston kerääminen ja käsittely sekä tutkimuksen raportointi pakottavat prosessoimaan aihetta) ● Esittele ja arvioi (esitteleminen ohjaa tiivistämään ydinasiat ja arviointi vaatii asian ajattelua ja ajattelun ilmaisemista) ● Opeta toisille (roolin vaihtaminen opiskelijasta opettajaksi motivoi silloin, kun opiskelija voi itse määrittää aiheen; tehtävänä kognitiivisesti vaativa; paljastuneita käsityksiä opettamisesta voidaan myös käsitellä palautteen yhteydessä) Lähde: Rongas. Opit-käyttäjän opas, lukio, WSOY 2005. Kuva:AnneRongas Hyviä muotoiluja oppimistehtäviin
 14. ● Vierailija luokassa, verkossa tai vierailukäynti: ○ opiskelijat voivat hankkia vierailijan/vierailukohteen myös itse ○ vierailijalle esitettävät kysymykset ja vastausten käsittely johdattavat aiheen monipuoliseen työstämiseen ○ vierailija voi esimerkiksi vastata kysymyksiin ja hän voi myös kommentoida opiskelijoiden tekemiä tuotoksia. Lähde: Rongas. Opit-käyttäjän opas, lukio, WSOY 2005. Kuva:AnneRongas Hyviä muotoiluja oppimistehtäviin
 15. ● Vaihda näkökulmaa: ○ luokittele, kenen näkökulmista asiaa voi tarkastella ○ mieti, kenen näkökulma on sinulle automaattinen/läheinen ○ vaihda näkökulmaasi/rooliasi ○ selosta, miltä luulet asian näyttävä uudesta näkökulmasta käsin. Lähde: Rongas. Opit-käyttäjän opas, lukio, WSOY 2005. Kuva:AnneRongas Hyviä muotoiluja oppimistehtäviin
 16. ● Muunna informaatiomuodosta toiseen ○ esimerkiksi tekstistä kuvaksi tai videosta kaavioksi ○ informaatiomuodosta toiseen muuntaminen on kognitiivisesti vaativaa ○ opiskelijalle tuottaa usein vaikeuksia ohje: "Ilmaise omin sanoin," sama tapahtuu luontevasti, kun tuotos ei saa olla samassa esitysmuodossa kuin aineisto. Kuva:AnneRongas Hyviä muotoiluja oppimistehtäviin
Publicité