8.3 yaşam kalitesini artırmaya dönük düzenlemeler

E
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Anadolu Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi (BAP)
8.3 Yaşam Kalitesini Artırmaya Dönük Düzenlemeler 2
Aile içerisindeki yaşam kalitesi ile ilgili başlıca konular
• Ailedeki bireyler arası etkileşimin sağlıklı olması
• Aile bireylerinin çeşitli gereksinimlerini rahatça yerine getirebilmeleri
• Anne-babalık görevlerinin uygun şekillerde yerine getirilmesi
• Maddi konularda ihtiyaç ve istekleri karşılayabilecek durumda olmaları
• Ailedeki bireylerin duygusal açıdan kendini iyi hissetmesi
• Sağlıklı olmak ve sağlık hizmetlerine rahatça ulaşabilmeleri
• Güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri
• Üretken bir yaşantı sürmeleri
• Sosyal yaşantının istendik bir şekilde olması
• Özel gereksinimli bireye gereksinim duyduğu konularda gerekli desteklerin
sunulması
8.3 Yaşam Kalitesini Artırmaya Dönük Düzenlemeler 3
8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 4
8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 5
İllerdeki ve
ilçelerdeki pek çok
devlet hastanesi,
üniversite
hastaneleri ve
eğitim araştırma ve
uygulama
hastaneleri sağlık
kurulu raporu
vermeye yetkilidir.
Bu işlem ise
hastanelerden
alınacak “sağlık
kurulu raporu” ile
sağlanabilmektedir
Bir kurumun
sağladığı
hizmetlerden
yararlanabilmek için
çocuğun
durumunun resmi
olarak belgelenmesi
gerekmektedir.
Sağlık kurulunda
bulunan uzman
hekimler, bireyi kendi
uzmanlık alanlarında
muayene ederler.
Kurul; iç hastalıkları,
genel cerrahi, göz
hastalıkları, kulak-
burun-boğaz, nöroloji ve
ruh sağlığı ve
hastalıkları
uzmanlarından oluşur.
Çocuğunuzun her bir
rahatsızlığı veya durumu
rapora yansımalıdır.
Kurul tarafından
hesaplanan bir formül
ile özürlülük ölçütü
belirlenir.
8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 6
Sağlık kurulu raporu
sonucunda ortaya çıkan
özürlülük derecesinin
doğru olmadığını
düşünüyorsanız, sonuca
itiraz için İl Sağlık
Müdürlüğü’ne
başvurabilirsiniz.
Başvuru sonrasında bir
başka hastanede
değerlendirme yapılır,
rapor sonucu ilk
hastanede alınan ile
aynıysa rapor kesinlik
kazanır.
İkinci hastanede farklı
bir rapor verilmişse kişi
hakem hastaneye sevk
edilir. Bu hastaneden
alınan rapor sonucu ise
kesin kabul edilir.
8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 7
Özürlü kimlik kartı
Ülkemizde %40 ve daha
fazla oranda özürlü olduğu
sağlık raporu ile belgelenen
bireyler talep ederlerse
özürlü kimlik kartı
alabilmektedir.
8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 8
Özürlü kimlik kartı başvurusu için
gereken belgeler;
sağlık kurulu raporunun onaylı
örneği
iki nüfus cüzdanı fotokopisi
iki adet fotoğraf
başvuru yapan kişinin nüfus
cüzdanı fotokopisi
8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 9
8.3.2 Maddi Destekler 10
8.3.2.1 Engelli Yakını Aylığı 11
Ülkemizde düşük ekonomik
geliri olan ailelerin yaygın bir
şekilde faydalandığı destek
“engelli aylığı, bakıma
muhtaç engelli aylığı veya
engelli yakını aylığıdır”.
8.3.2.1 Engelli Yakını Aylığı 12
Aylığın ödenmesi için
bireyin veya ailesinin her yıl
için belirlenen bir düzeyden
daha düşük gelirinin olması
gerekmektedir.
Aylık 18 yaşından büyük
bireylere veya 18 yaşından
küçük bireylerin bakımını
üstlenen kişilere, özür
oranına bağlı olarak
verilmektedir.
Sosyal güvenlik
kurumlarından herhangi bir
maaş alanlara bu aylık
bağlanmamaktadır.
Aylık 18 yaşını doldurmuş
engelli bireyler için veya 18
yaşından küçük bireylerin
yakınlarına
bağlanabilmektedir.
Aylığa başvurabilmek için
gerekli belgeler; özürlü
sağlık kurulu raporu, nüfus
kayıt örneğidir ve
doldurulması gereken
başvuru belgesidir.
Başvurular ilçelerde
defterdarlıklara, illerde ise
mal müdürlüklerine
yapılmaktadır.
8.3.2.1 Engelli Yakını Aylığı 13
8.3.2.2 Bakım Hizmeti 14
“Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti
ve Bakım Hizmeti Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik”
kapsamında “ağır özürlü”
kapsamında değerlendirilen
bireylere bakmakla yükümlü olan
yakınlarına aylık verilmektedir.
8.3.2.2 Bakım Hizmeti 15
Aylık verilmesinin amacı;
Temel öz bakım becerilerinden yoksun olan bireylere
yönelik hizmetlerin sağlanmasında aileye yardımcı
olmak
Gerekli psikolojik-sosyal desteklerin verilmesini
sağlamak
8.3.2.2 Bakım Hizmeti 16
Bu aylığın verilmesi için
ailenin toplam aylık gelirinin,
kişi başına düşen kısmının
asgari ücretin 2/3’ünden az
olması gerekmektedir.
8.3.2.2 Bakım Hizmeti 17
Aylık başvurusu için gerekli belgeler
Birey için özürlü sağlık kurulu raporu ve üzerinde T.C.
numarası yazan resmi bir kimlik,
bakmakla yükümlü olunan bireyler için gelir ve mal
durumuna ilişkin beyan, iki adet vesikalık fotoğraf,
öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına
ilişkin mahkeme kararı, anne babanın boşanmış olması
hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
8.3.2.2 Bakım Hizmeti 18
Başvuru sonrasında uzmanlar
aileyi ve bireyi ziyaret ederek
bakım düzeyini
saptamaktadırlar ve belirlenen
gereksinim düzeyinde aileye
çocuğun bakımına yönelik
aylık ücret verilmektedir.
8.3.2.2 Bakım Hizmeti 19
8.3.2.3 Ulaşım İndirimi 20
Şehirlerarası
otobüs firmaları
ile yapılan
yolculuklarda
%40 ve üzeri
özür durumunu
gösteren kimlik
kartı ile %30
indirim
sağlanmaktadır.
Demiryolu ile
ulaşımda ise
indirim oranı
%20’dir.
Türk Hava
Yolları da iç
hatlarda %20, dış
hatlarda ise %40
oranında indirim
sunmaktadır.
21
8.3.2.4 Vergi İndirimi 22
Ücretlilerden alınan gelir vergisinin
indiriminden faydalanmak için, kendi işinde
çalışan veya herhangi bir kurumda çalışan
kişiler; çocuklarına bakmakla yükümlü
olduklarını gösteren belge, müracaat formu,
çalıştıkları kurumdan alacakları belge,
kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları
kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopileri ve üçer
adet fotoğraf ile vergi dairesi
müdürlüklerine başvurabilirler.
8.3.2.4 Vergi İndirimi 23
Özürlük derecesi %90 ve
daha fazla olan bireylerin
kullanımı için alınacak
otomobillerden özel tüketim
vergisi (ÖTV)
alınmamaktadır
8.3.2.4 Vergi İndirimi 24
8.3.3 Tayin Olanakları 25
Devlet memurları,
bakmakla yükümlü
oldukları çocukları veya
kardeşleri için eğer
bulundukları yerde uygun
eğitim ortamı yok ise, başka
il veya ilçe merkezine tayin
yaptırabilmektedirler.
Bunun için başvuru
sonrasında RAM’daki özel
eğitim değerlendirme
kurulunda öğrencinin
gitmesi gereken eğitim
kurumuna karar
verilmekte
sonrasında da eğitim
kurumunun bulunduğu
uygun boş bir kadroya
atama yapılmaktadır.
8.3.3 Tayin Olanakları 26
8.3.4 Belediyelerin Sunduğu Hizmetler 27
8.3.4 Belediyelerin Sunduğu Hizmetler 28
Aileler kendi
bulundukları
illerdeki
belediyelere
başvurarak benzeri
hizmetler
konusunda bilgi
edinebilirler.
Bu merkezlerde %40
ve üzeri özürlü
sağlık raporu alan
bireylere ve
ailelerine oldukça
geniş kapsamlı
hizmetler
sunulmaktadır.
Büyükşehir
Belediyeleri özürlü
vatandaşlara hizmet
veren özürlü
merkezleri
oluşturmakla
yükümlüdür.
1 sur 28

Recommandé

7.4 yetişkinliğe geçiş ve yaşam alternatifleri par
7.4 yetişkinliğe geçiş ve yaşam alternatifleri7.4 yetişkinliğe geçiş ve yaşam alternatifleri
7.4 yetişkinliğe geçiş ve yaşam alternatiflerieabdep
2.3K vues23 diapositives
4.2 aile danışmanlığı ve aile rehberliği destekleri par
4.2 aile danışmanlığı ve aile rehberliği destekleri4.2 aile danışmanlığı ve aile rehberliği destekleri
4.2 aile danışmanlığı ve aile rehberliği desteklerieabdep
2.9K vues28 diapositives
5.5. rehabilitasyon yaklaşımları par
5.5. rehabilitasyon yaklaşımları5.5. rehabilitasyon yaklaşımları
5.5. rehabilitasyon yaklaşımlarıeabdep
3K vues31 diapositives
4.3 okul dışı destekler par
4.3 okul dışı destekler4.3 okul dışı destekler
4.3 okul dışı desteklereabdep
2.8K vues30 diapositives
8.4.eğitim hizmetleri par
8.4.eğitim hizmetleri8.4.eğitim hizmetleri
8.4.eğitim hizmetlerieabdep
1.5K vues27 diapositives
7.5 sosyal güvenlik, vasilik ve hukuksal i̇lişkiler par
7.5 sosyal güvenlik, vasilik ve hukuksal i̇lişkiler7.5 sosyal güvenlik, vasilik ve hukuksal i̇lişkiler
7.5 sosyal güvenlik, vasilik ve hukuksal i̇lişkilereabdep
2.1K vues17 diapositives

Contenu connexe

En vedette

3.5 stresle başa çıkma par
3.5 stresle başa çıkma3.5 stresle başa çıkma
3.5 stresle başa çıkmaeabdep
4.3K vues51 diapositives
3.4. zaman yönetimi par
3.4. zaman yönetimi3.4. zaman yönetimi
3.4. zaman yönetimieabdep
4.3K vues34 diapositives
5.4 sağlık sorunları i̇le baş edebilme par
5.4 sağlık sorunları i̇le baş edebilme5.4 sağlık sorunları i̇le baş edebilme
5.4 sağlık sorunları i̇le baş edebilmeeabdep
1.9K vues37 diapositives
4.4 yasal haklar, kamu par
4.4 yasal haklar, kamu4.4 yasal haklar, kamu
4.4 yasal haklar, kamueabdep
2K vues7 diapositives
3.2 karar verme ve problem çözme becerileri 2 par
3.2 karar verme ve problem çözme becerileri 23.2 karar verme ve problem çözme becerileri 2
3.2 karar verme ve problem çözme becerileri 2eabdep
3.5K vues36 diapositives
8.6. i̇stihdam ve sosyal güvenlik par
8.6. i̇stihdam ve sosyal güvenlik8.6. i̇stihdam ve sosyal güvenlik
8.6. i̇stihdam ve sosyal güvenlikeabdep
1.5K vues7 diapositives

En vedette(17)

3.5 stresle başa çıkma par eabdep
3.5 stresle başa çıkma3.5 stresle başa çıkma
3.5 stresle başa çıkma
eabdep4.3K vues
3.4. zaman yönetimi par eabdep
3.4. zaman yönetimi3.4. zaman yönetimi
3.4. zaman yönetimi
eabdep4.3K vues
5.4 sağlık sorunları i̇le baş edebilme par eabdep
5.4 sağlık sorunları i̇le baş edebilme5.4 sağlık sorunları i̇le baş edebilme
5.4 sağlık sorunları i̇le baş edebilme
eabdep1.9K vues
4.4 yasal haklar, kamu par eabdep
4.4 yasal haklar, kamu4.4 yasal haklar, kamu
4.4 yasal haklar, kamu
eabdep2K vues
3.2 karar verme ve problem çözme becerileri 2 par eabdep
3.2 karar verme ve problem çözme becerileri 23.2 karar verme ve problem çözme becerileri 2
3.2 karar verme ve problem çözme becerileri 2
eabdep3.5K vues
8.6. i̇stihdam ve sosyal güvenlik par eabdep
8.6. i̇stihdam ve sosyal güvenlik8.6. i̇stihdam ve sosyal güvenlik
8.6. i̇stihdam ve sosyal güvenlik
eabdep1.5K vues
8.5 sağlık hizmetleri par eabdep
8.5 sağlık hizmetleri8.5 sağlık hizmetleri
8.5 sağlık hizmetleri
eabdep1.4K vues
3.3 etkili i̇letişim becerileri par eabdep
3.3 etkili i̇letişim becerileri3.3 etkili i̇letişim becerileri
3.3 etkili i̇letişim becerileri
eabdep5.9K vues
1.4.1 zihinsel özellikleri 2. düzenleme par eabdep
1.4.1 zihinsel özellikleri 2. düzenleme1.4.1 zihinsel özellikleri 2. düzenleme
1.4.1 zihinsel özellikleri 2. düzenleme
eabdep3.9K vues
1.3.3. doğum sonrası nedenler par eabdep
1.3.3. doğum sonrası nedenler1.3.3. doğum sonrası nedenler
1.3.3. doğum sonrası nedenler
eabdep4.3K vues
1.3.4. önleme 2. düzenleme par eabdep
1.3.4. önleme 2. düzenleme1.3.4. önleme 2. düzenleme
1.3.4. önleme 2. düzenleme
eabdep4.6K vues
1.2.3 yaygınlık par eabdep
1.2.3 yaygınlık1.2.3 yaygınlık
1.2.3 yaygınlık
eabdep4.4K vues
1.4.3 sosyal, davranışsal... par eabdep
1.4.3 sosyal, davranışsal...1.4.3 sosyal, davranışsal...
1.4.3 sosyal, davranışsal...
eabdep3.9K vues
1.3.1. doğum öncesi nedenler par eabdep
1.3.1. doğum öncesi nedenler1.3.1. doğum öncesi nedenler
1.3.1. doğum öncesi nedenler
eabdep4.9K vues
1.4.4 fiziksel sağlık özellikleri par eabdep
1.4.4 fiziksel sağlık özellikleri1.4.4 fiziksel sağlık özellikleri
1.4.4 fiziksel sağlık özellikleri
eabdep3.9K vues
5.3 diğer rastlanan sağlık sorunları par eabdep
5.3 diğer rastlanan sağlık sorunları5.3 diğer rastlanan sağlık sorunları
5.3 diğer rastlanan sağlık sorunları
eabdep1.7K vues
5.2 sık rastlanan sağlık sorunları par eabdep
5.2 sık rastlanan sağlık sorunları5.2 sık rastlanan sağlık sorunları
5.2 sık rastlanan sağlık sorunları
eabdep2.1K vues

Similaire à 8.3 yaşam kalitesini artırmaya dönük düzenlemeler

Bornova Belediyesi Engelliler Merlezi par
Bornova Belediyesi Engelliler MerleziBornova Belediyesi Engelliler Merlezi
Bornova Belediyesi Engelliler MerleziMurat Erden
5.3K vues27 diapositives
Torba kanun sunum par
Torba kanun sunumTorba kanun sunum
Torba kanun sunumrmznyldz
415 vues50 diapositives
Torba kanun sunum ankara par
Torba kanun sunum ankaraTorba kanun sunum ankara
Torba kanun sunum ankararmznyldz
467 vues50 diapositives
Health Chase Systems par
Health Chase SystemsHealth Chase Systems
Health Chase SystemsEsranur Öğretmen
386 vues16 diapositives
Türkiye'de tsh (fazlası için www.tipfakultesi.org) par
Türkiye'de tsh (fazlası için www.tipfakultesi.org)Türkiye'de tsh (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Türkiye'de tsh (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
1.2K vues45 diapositives
Hastalik ve analik sigortasi par
Hastalik ve analik sigortasiHastalik ve analik sigortasi
Hastalik ve analik sigortasiMüge Ispartalı
1.9K vues32 diapositives

Similaire à 8.3 yaşam kalitesini artırmaya dönük düzenlemeler(8)

Plus de eabdep

7.3 mesleki eğitim ve i̇stihdam par
7.3 mesleki eğitim ve i̇stihdam7.3 mesleki eğitim ve i̇stihdam
7.3 mesleki eğitim ve i̇stihdameabdep
2.5K vues14 diapositives
7.2 ergenlik ve i̇lk gençlik dönemi par
7.2 ergenlik ve i̇lk gençlik dönemi7.2 ergenlik ve i̇lk gençlik dönemi
7.2 ergenlik ve i̇lk gençlik dönemieabdep
4.1K vues17 diapositives
6.4.4.problem davranışların azaltılması par
6.4.4.problem davranışların azaltılması6.4.4.problem davranışların azaltılması
6.4.4.problem davranışların azaltılmasıeabdep
2.6K vues16 diapositives
6.4.3.olumlu davranışların artırılması par
6.4.3.olumlu davranışların artırılması6.4.3.olumlu davranışların artırılması
6.4.3.olumlu davranışların artırılmasıeabdep
2.4K vues18 diapositives
6.4.2.problem davranışların nedenleri par
6.4.2.problem davranışların nedenleri6.4.2.problem davranışların nedenleri
6.4.2.problem davranışların nedenlerieabdep
2.3K vues10 diapositives
6.3.4. dil konuşma par
6.3.4. dil konuşma6.3.4. dil konuşma
6.3.4. dil konuşmaeabdep
2.6K vues12 diapositives

Plus de eabdep(10)

7.3 mesleki eğitim ve i̇stihdam par eabdep
7.3 mesleki eğitim ve i̇stihdam7.3 mesleki eğitim ve i̇stihdam
7.3 mesleki eğitim ve i̇stihdam
eabdep2.5K vues
7.2 ergenlik ve i̇lk gençlik dönemi par eabdep
7.2 ergenlik ve i̇lk gençlik dönemi7.2 ergenlik ve i̇lk gençlik dönemi
7.2 ergenlik ve i̇lk gençlik dönemi
eabdep4.1K vues
6.4.4.problem davranışların azaltılması par eabdep
6.4.4.problem davranışların azaltılması6.4.4.problem davranışların azaltılması
6.4.4.problem davranışların azaltılması
eabdep2.6K vues
6.4.3.olumlu davranışların artırılması par eabdep
6.4.3.olumlu davranışların artırılması6.4.3.olumlu davranışların artırılması
6.4.3.olumlu davranışların artırılması
eabdep2.4K vues
6.4.2.problem davranışların nedenleri par eabdep
6.4.2.problem davranışların nedenleri6.4.2.problem davranışların nedenleri
6.4.2.problem davranışların nedenleri
eabdep2.3K vues
6.3.4. dil konuşma par eabdep
6.3.4. dil konuşma6.3.4. dil konuşma
6.3.4. dil konuşma
eabdep2.6K vues
6.3.3 sosyal beceriler par eabdep
6.3.3 sosyal beceriler6.3.3 sosyal beceriler
6.3.3 sosyal beceriler
eabdep2.8K vues
6.3özbakim beceri̇leri̇ par eabdep
6.3özbakim beceri̇leri̇6.3özbakim beceri̇leri̇
6.3özbakim beceri̇leri̇
eabdep4K vues
6.2 akademik olmayan beceriler par eabdep
6.2 akademik olmayan beceriler 6.2 akademik olmayan beceriler
6.2 akademik olmayan beceriler
eabdep5.4K vues
2.3.2 çocuğun durumunu anlatabilme par eabdep
2.3.2 çocuğun durumunu anlatabilme2.3.2 çocuğun durumunu anlatabilme
2.3.2 çocuğun durumunu anlatabilme
eabdep3.9K vues

8.3 yaşam kalitesini artırmaya dönük düzenlemeler

 • 1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP)
 • 2. 8.3 Yaşam Kalitesini Artırmaya Dönük Düzenlemeler 2
 • 3. Aile içerisindeki yaşam kalitesi ile ilgili başlıca konular • Ailedeki bireyler arası etkileşimin sağlıklı olması • Aile bireylerinin çeşitli gereksinimlerini rahatça yerine getirebilmeleri • Anne-babalık görevlerinin uygun şekillerde yerine getirilmesi • Maddi konularda ihtiyaç ve istekleri karşılayabilecek durumda olmaları • Ailedeki bireylerin duygusal açıdan kendini iyi hissetmesi • Sağlıklı olmak ve sağlık hizmetlerine rahatça ulaşabilmeleri • Güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri • Üretken bir yaşantı sürmeleri • Sosyal yaşantının istendik bir şekilde olması • Özel gereksinimli bireye gereksinim duyduğu konularda gerekli desteklerin sunulması 8.3 Yaşam Kalitesini Artırmaya Dönük Düzenlemeler 3
 • 4. 8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 4
 • 5. 8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 5 İllerdeki ve ilçelerdeki pek çok devlet hastanesi, üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma ve uygulama hastaneleri sağlık kurulu raporu vermeye yetkilidir. Bu işlem ise hastanelerden alınacak “sağlık kurulu raporu” ile sağlanabilmektedir Bir kurumun sağladığı hizmetlerden yararlanabilmek için çocuğun durumunun resmi olarak belgelenmesi gerekmektedir.
 • 6. Sağlık kurulunda bulunan uzman hekimler, bireyi kendi uzmanlık alanlarında muayene ederler. Kurul; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak- burun-boğaz, nöroloji ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur. Çocuğunuzun her bir rahatsızlığı veya durumu rapora yansımalıdır. Kurul tarafından hesaplanan bir formül ile özürlülük ölçütü belirlenir. 8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 6
 • 7. Sağlık kurulu raporu sonucunda ortaya çıkan özürlülük derecesinin doğru olmadığını düşünüyorsanız, sonuca itiraz için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Başvuru sonrasında bir başka hastanede değerlendirme yapılır, rapor sonucu ilk hastanede alınan ile aynıysa rapor kesinlik kazanır. İkinci hastanede farklı bir rapor verilmişse kişi hakem hastaneye sevk edilir. Bu hastaneden alınan rapor sonucu ise kesin kabul edilir. 8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 7
 • 8. Özürlü kimlik kartı Ülkemizde %40 ve daha fazla oranda özürlü olduğu sağlık raporu ile belgelenen bireyler talep ederlerse özürlü kimlik kartı alabilmektedir. 8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 8
 • 9. Özürlü kimlik kartı başvurusu için gereken belgeler; sağlık kurulu raporunun onaylı örneği iki nüfus cüzdanı fotokopisi iki adet fotoğraf başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi 8.3.1 Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik Kartı 9
 • 11. 8.3.2.1 Engelli Yakını Aylığı 11
 • 12. Ülkemizde düşük ekonomik geliri olan ailelerin yaygın bir şekilde faydalandığı destek “engelli aylığı, bakıma muhtaç engelli aylığı veya engelli yakını aylığıdır”. 8.3.2.1 Engelli Yakını Aylığı 12
 • 13. Aylığın ödenmesi için bireyin veya ailesinin her yıl için belirlenen bir düzeyden daha düşük gelirinin olması gerekmektedir. Aylık 18 yaşından büyük bireylere veya 18 yaşından küçük bireylerin bakımını üstlenen kişilere, özür oranına bağlı olarak verilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir maaş alanlara bu aylık bağlanmamaktadır. Aylık 18 yaşını doldurmuş engelli bireyler için veya 18 yaşından küçük bireylerin yakınlarına bağlanabilmektedir. Aylığa başvurabilmek için gerekli belgeler; özürlü sağlık kurulu raporu, nüfus kayıt örneğidir ve doldurulması gereken başvuru belgesidir. Başvurular ilçelerde defterdarlıklara, illerde ise mal müdürlüklerine yapılmaktadır. 8.3.2.1 Engelli Yakını Aylığı 13
 • 15. “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında “ağır özürlü” kapsamında değerlendirilen bireylere bakmakla yükümlü olan yakınlarına aylık verilmektedir. 8.3.2.2 Bakım Hizmeti 15
 • 16. Aylık verilmesinin amacı; Temel öz bakım becerilerinden yoksun olan bireylere yönelik hizmetlerin sağlanmasında aileye yardımcı olmak Gerekli psikolojik-sosyal desteklerin verilmesini sağlamak 8.3.2.2 Bakım Hizmeti 16
 • 17. Bu aylığın verilmesi için ailenin toplam aylık gelirinin, kişi başına düşen kısmının asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekmektedir. 8.3.2.2 Bakım Hizmeti 17
 • 18. Aylık başvurusu için gerekli belgeler Birey için özürlü sağlık kurulu raporu ve üzerinde T.C. numarası yazan resmi bir kimlik, bakmakla yükümlü olunan bireyler için gelir ve mal durumuna ilişkin beyan, iki adet vesikalık fotoğraf, öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı, anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı 8.3.2.2 Bakım Hizmeti 18
 • 19. Başvuru sonrasında uzmanlar aileyi ve bireyi ziyaret ederek bakım düzeyini saptamaktadırlar ve belirlenen gereksinim düzeyinde aileye çocuğun bakımına yönelik aylık ücret verilmektedir. 8.3.2.2 Bakım Hizmeti 19
 • 21. Şehirlerarası otobüs firmaları ile yapılan yolculuklarda %40 ve üzeri özür durumunu gösteren kimlik kartı ile %30 indirim sağlanmaktadır. Demiryolu ile ulaşımda ise indirim oranı %20’dir. Türk Hava Yolları da iç hatlarda %20, dış hatlarda ise %40 oranında indirim sunmaktadır. 21
 • 23. Ücretlilerden alınan gelir vergisinin indiriminden faydalanmak için, kendi işinde çalışan veya herhangi bir kurumda çalışan kişiler; çocuklarına bakmakla yükümlü olduklarını gösteren belge, müracaat formu, çalıştıkları kurumdan alacakları belge, kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopileri ve üçer adet fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine başvurabilirler. 8.3.2.4 Vergi İndirimi 23
 • 24. Özürlük derecesi %90 ve daha fazla olan bireylerin kullanımı için alınacak otomobillerden özel tüketim vergisi (ÖTV) alınmamaktadır 8.3.2.4 Vergi İndirimi 24
 • 26. Devlet memurları, bakmakla yükümlü oldukları çocukları veya kardeşleri için eğer bulundukları yerde uygun eğitim ortamı yok ise, başka il veya ilçe merkezine tayin yaptırabilmektedirler. Bunun için başvuru sonrasında RAM’daki özel eğitim değerlendirme kurulunda öğrencinin gitmesi gereken eğitim kurumuna karar verilmekte sonrasında da eğitim kurumunun bulunduğu uygun boş bir kadroya atama yapılmaktadır. 8.3.3 Tayin Olanakları 26
 • 28. 8.3.4 Belediyelerin Sunduğu Hizmetler 28 Aileler kendi bulundukları illerdeki belediyelere başvurarak benzeri hizmetler konusunda bilgi edinebilirler. Bu merkezlerde %40 ve üzeri özürlü sağlık raporu alan bireylere ve ailelerine oldukça geniş kapsamlı hizmetler sunulmaktadır. Büyükşehir Belediyeleri özürlü vatandaşlara hizmet veren özürlü merkezleri oluşturmakla yükümlüdür.