Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

eAMK webinaari: Palautetta ja tilastoja CampusOnlinesta, kevät 2019

143 vues

Publié le

Mitä mieltä opiskelijat olivat CampusOnlinesta ja sen verkko-opintotarjonnasta keväällä 2019? Entä miten opettajat ovat kokeneet verkko-opintojaksojen tarjoamisen CampusOnlinessa? Kerätyn palautteen lisäksi kuultiin myös CampusOnlinen tilastotietoja - mikä ammattikorkeakoulu tarjosi eniten opintojaksoja CampusOnlinessa ja mitkä olivat suosituimmat opintojaksot, entä kuinka paljon opintopisteitä syntyi CampusOnlinen kautta keväällä 2019.

Webinaarin tallenne YouTubessa: https://youtu.be/CpM09YmyOaU

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

eAMK webinaari: Palautetta ja tilastoja CampusOnlinesta, kevät 2019

 1. 1. 23.09.2019 eAMK – Webinaari Palautetta ja tilastoja CampusOnlinesta, kevät 2019
 2. 2. CAMPUSONLINE.FI Kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen ympärivuotinen verkko-opintotarjonta
 3. 3. CampusOnline.fi vie ammattikorkeakoulujen opintoja verkkoon • Opiskelija voi valita maksuttomasti opintoja toisesta AMK:sta ja sisällyttää ne omaan tutkintoonsa • Tarjolla olevat opintojaksot ovat 100 % verkossa toteutettavia • Tarjolla runsaasti opintojaksoja, joita voi suorittaa avoimen AMK:n kautta • Verkko-opiskelu mahdollista ympäri vuoden • Lukukausia kolme: kevät, kesä ja syksy • Lisäksi tarjolla non-stop-opintojaksoja lukukausirajat ylittäen 24.9.2019
 4. 4. KESÄ 2018 KESÄ 2019KEVÄT 2019 SYKSY 2018 552opintojaksoa Suoritettuja opintopisteitä 55 167 Suoritettuja opintopisteitä 5 594 68opintojaksoa 384opintojaksoa 528opintojaksoa Suoritettuja opintopisteitä 25 874
 5. 5. (kpl opintojaksoja) 24.9.2019 • Opintojaksoja yht. 384 • Tarjontaa kaikilta aloilta • N. 20 % tarjottavista opinnoista soveltuu kaikille aloille
 6. 6. Suosituimmat opintojaksot ilmoittautumisten perusteella kevät 2019, TOP 25 24.9.2019
 7. 7. 24.9.2019 21% 20% 17% 15% 8% 6% 4% 3% 3% 2%1% TARJOTUT OPINTOJAKSOT KOULUTUSALOITTAIN KEVÄÄLLÄ 2019 Tekniikan ja liikenteen ala Kaikille aloille soveltuva Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala Kielet Yrittäjyys Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Luonnontieteiden ala
 8. 8. 24.9.2019
 9. 9. 24.9.2019 0 0 25 71 140 160 186 192 319 341 375 475 496 688 726 782 796 1349 1675 2635 3012 3115 3495 4821 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Högskolan på Åland Yrkeshögskolan Arcada Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Lapin ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Diakonia ammattikorkeakoulu Laurea ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Karelian ammattikorkeakoulu Centria ammattikorkeakoulu Metropolia ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Suoritetut opintopisteet kevät 2019, yhteensä: 25 874 op Suoritetut opintopisteet kevät 2019, yhteensä: 25 874 op
 10. 10. 24.9.2019
 11. 11. 24.9.2019
 12. 12. CampusOnlinessa tarjotut opintojaksot ja muista ammattikorkeakouluista vastaanotettujen opiskelijoiden suorittamat opintopisteet lukukausittain 24.9.2019 Lukukausi Tarjotut opintojaksot Suoritetut opintopisteet 2016 KESÄ 296 9712 2017 KESÄ 440 28 944 2018 KESÄ 552 55 167 2018 SYKSY 68 5594 2019 KEVÄT 384 25 874
 13. 13. Kevään 2019 CampusOnline-portaalin käyttäjät/lataukset Sivulataukset 666 954 Istunnot 122 312 Uniikit kävijät 58 483 Työpöytä 67,81% Mobiili 29,20% Tabletti 2,99% Suomenkielisiä 70,83% Englanninkielisiä 24,47% Ruotsinkielisiä 0,71% Venäjänkielisiä 0,69%
 14. 14. Keväällä 2019 portaalin top 20 eniten vieraillut opintojaksot: Nro Page Pageviews Unique Pageviews Avg. Time on Page 1 /lean-johtamisen-perusteet/ 3,452 2,935 00:01:41 2 /digimarkkinointi-ja-sosiaalinen-media-liiketoiminnassa/ 2,423 1,954 00:01:30 3 /akuutti-kipu-ja-kivunhoito-5-op/ 2,301 1,788 00:01:17 4 /akuutit-haavat-tehokas-hoito/ 2,050 1,569 00:01:08 5 /henkilostojohtaminen-ja-lahiesimiestyo-yamk/ 1,985 1,595 00:01:15 6 /henkilostojohtaminen-ja-tyooikeus/ 1,930 1,602 00:01:16 7 /asiakaslahtoinen-markkinointi/ 1,900 1,664 00:01:09 8 /brandimarkkinoinnin-uudet-ilmiot-ja-kanavat/ 1,865 1,345 00:01:29 9 /excel-perusteet/ 1,799 1,572 00:01:36 10 /autocad-perusteet/ 1,708 1,494 00:01:28 11 /lastensuojelu-ja-perhetyo/ 1,654 1,389 00:01:19 12 /oman-talouden-hallinnan-kurssi/ 1,598 1,312 00:01:42 13 /green-care-perusteet/ 1,554 1,395 00:01:12 14 /naiset-ja-johtaminen/ 1,535 1,388 00:01:10 15 /esimiestyo/ 1,515 1,333 00:01:13 16 /anatomia-fysiologia-ja-patofysiologia-2/ 1,502 1,282 00:01:16 17 /lapsikeskeinen-ja-monitoimijainen-perhetyo/ 1,471 1,287 00:01:13 18 /excel-jatkokurssi/ 1,459 1,282 00:01:09 19 /esimiesviestinta-yamk/ 1,457 1,162 00:01:17 20 /business-design/ 1,443 1,288 00:01:07
 15. 15. CampusOnline opiskelijapalautteet kevät 2019 23.9.2019 Työryhmä Katri Huovinen (Diak) ja Tanja Piironen (Diak)
 16. 16. Opiskelijakyselyn aineisto • Keväällä 2019 CampusOnlinessa oli tarjolla yhteensä 387 opintojaksoa. Palautteita saatiin 166:lta eri opintojaksolta. Yhteensä palautteita tuli 1022 vastaajalta. • Kyselyn vastausprosentti on 16 prosenttia. • Sähköinen kysely oli auki 5.3.2019–9.6.2019. • Opintojaksojen opettajat toimittivat palautekyselyn linkin opiskelijoille opintojakson aikana. • Kyselyssä oli erikseen kysymyksiä CampusOnline-portaalista ja opintojaksosta.
 17. 17. 93% 7% Vastaajan opiskelijastatus ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija avoimen AMK:n opiskelija
 18. 18. Muita syitä esimerkiksi omien opintojen edistäminen, opintojakson sisällölliset tekijät ja verkko-opinnot. 71 125 228 336 465 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Muu syy? Löysin mielenkiintoisia opintojaksoja omasta ammattikorkeakoulustani CampusOnlinen kautta Omassa ammattikorkeakoulussani ei ole tarjolla niitä opintojaksoja, mitä halusin opiskella Halusin jouduttaa opintojani Löysin mielenkiintoisia opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista Miksi suoritit CampusOnline-opintoja?
 19. 19. 19 158 249 296 540 551 0 100 200 300 400 500 600 Muita YAMK-opintoja Kieliopintoja Perusopintoja Syventäviä opintoja Valinnaisia opintoja Vastaajien lukumäärä Minkälaisia opintojaksoja haluaisit opiskella tulevaisuudessa CampusOnlinen kautta?
 20. 20. 54 85 96 110 195 300 312 0 50 100 150 200 250 300 350 En tiedä miten tai mistä saisin ohjausta. Olen hakenut ohjausta. Olen kaivannut ohjausta. En ole saanut ohjausta. Ohjausta olisi ollut helposti saatavilla tarvittaessa. Olen saanut ohjausta. En ole tarvinnut ohjausta. Vastaajien lukumäärä Ohjaus omassa amkissa liittyen CampusOnline-opintoihin
 21. 21. 84% 16% Saitko opintoihisi CampusOnline-opintotarjonnan myötä jotain, mitä et muuten olisi voinut opiskella/sisällyttää opintoihisi? Kyllä Ei
 22. 22. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Opintojaksokuvaukset olivat selkeitä Toteutunut opintojakso vastasi opintojaksokuvausta CampusOnline-sivuston ulkoasu oli selkeä Opintojaksokuvaukset löytyivät CampusOnline-sivustolta helposti CampusOnline-sivusto toimi hyvin Opintojaksojen hakutoiminnot olivat helppokäyttöisiä vastaajienlukumäärä Arviointiasteikko; 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä CampusOnline-sivuston käytettävyys ja selkeys, n=823 1 2 3 4 5
 23. 23. 94% 6% Oliko opintojaksolle ilmoittautuminen helppoa? Kyllä Ei
 24. 24. 83% 17% Suorititko kaikki opintojaksot joihin olit ilmoittautunut? Kyllä Ei aikataulusyyt (50 mainintaa) Opiskelijaan liittyvät tekijät (67 mainintaa) liikaa opintoja (11 mainintaa) henkilökohtaiset syyt (6 mainintaa) toteutukseen liittyvät tekijät (26 mainintaa) Opintoihin liittyvät tekijät (46 mainintaa) opintojakson kuvaus (13 mainintaa) ei sopinut osaksi omia opintoja (7 mainintaa) tiedotus kurssille pääsystä (9 mainintaa) Ilmoittautumisen haasteet (17 mainintaa)jonotuspaikka (5 mainintaa) tekniset ongelmat (3 mainintaa)
 25. 25. Opiskelijahävikin hyväksyminen vai vähentäminen? • Uuden CampusOnline-opettajan on hyvä olla tietoinen, että tyypillisesti iso osa ilmoittautuneista ei suorita opintojaksoa loppuun. • Opintojaksokuvauksen merkitys suuri: opinnon taso (YAMK/AMK, perus/syventävä/valinnainen), sisällöt ja tavoitteet, edellytykset opintojaksolle osallistumiseen (tietty osaaminen), aikataulu (tiettyyn aikatauluun sidottu / vapaa suoritustahti), läsnäoloa edellyttävää opetusta, tarvittavat työvälineet ja ohjelmat • Jos opintojaksolla tehdään ryhmätöitä, opiskelijoiden poisputoaminen on ongelma. Jotkut opettajat ovat käyttäneet opintojaksoillaan yksilötyönä tehtävää ennakkotehtävää, jolla lunastaa paikkansa opintojaksolla. • Oppimisympäristön selkeys: eri ammattikorkeakouluilla erilaisia tapoja järjestää oppimisympäristö. 24.9.2019
 26. 26. 98% 2% Suosittelisitko CampusOnline-opintoja ystävillesi? Kyllä Ei
 27. 27. ”Valtavan laaja valikoima kaikkea, mitä omassa amk:ssa ei ole. Mieletön mahdollisuus hyödyntää maksutta opintojen aikaan muiden amk:n tarjontaa.” • Tarjolla on laajasti ja monipuolisesti opintoja, joita ei omassa amkissa ole. • CampusOnline tuo joustoa opiskeluihin. • Mahdollisuus opiskella verkossa itsenäisesti. • Opintojaksot koettiin sisällöllisesti ja toteutukseltaan laadukkaiksi. • Helppous
 28. 28. Opintojaksoa koskevat kysymykset • Opintojaksoista oli muodostettu väittämiä, joita opiskelijat saivat arvioida asteikolla 1–5 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Väittämät oli laadittu eAMK-hankkeessa tehtyjen verkko-opetuksen laatukriteereiden pohjalta. • Opintojakson opettajat ovat saaneet omaa opintojaksoaan koskevan palautteen käyttöönsä.
 29. 29. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Opintojaksolla oli mahdollisuus saada teknistä tukea. Opintojaksolla käytetyt aineistot olivat helposti saatavilla Tieto opintojakson suorittamiseen vaadittavasta peruslaitteistosta ja muista tarvittavista sovelluksista… Opintojakson rakenne ja etenemisen vaiheet oli esitetty selkeästi Ohjauksen vastuuhenkilöt, kanavat ja aikataulut löytyivät helposti verkkoalustalta. Opintojakson aikataulu oli selkeästi ilmoitettu verkkoalustalla. Toteutussuunnitelma kertoi selkeästi opintojakson tavoitteet ja sisällöt Opintojakson lähtötasovaatimukset löytyivät opintojaksokuvauksesta Opintojakson tiedot täysin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa samaa mieltä täysin samaa mieltä
 30. 30. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Työtavat toimivat hyvin suhteessa opintojakson osallistujamäärään Opintojaksolla oli mahdollista hyödyntää erilaisia teknologisia ratkaisuja, mm. ääni, video, kuva ja erilaiset tekstit. Opintojakson tehtävät linkittyivät työelämään Opintojakson tehtävänannot olivat ymmärrettäviä. Verkkotyövälineet tukivat oppimista ja osaamistavoitteita Opintojakson työtavat tukivat osaamistavoitteitteni saavuttamista Osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut: Opintojakson sisältö tuki osaamistavoitteitteni saavuttamista Opintojakson sisällöt, tehtävät ja työvälineet täysin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa samaa mieltä täysin samaa mieltä
 31. 31. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Opettajalla ja opiskelijalla oli mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen verkossa. Opintojaksolla oli mahdollisuus toisilta oppimiseen ja kokemusten jakamiseen verkossa. Opintojaksolla saatu ohjaus ja palaute oli oikea-aikaista ja sitä oli saatavilla koko opintojakson ajan. Opintojaksolla oli mahdollisuus saada palautetta muilta opintojakson opiskelijoilta. Arviointia tapahtui koko opintojakson ajan. Opintojakson arviointikriteerit olivat verkkoalustalla. Arvioinnissa hyödynnettiin monipuolisia menetelmiä. Opintojaksolla tehtiin itsearviointia verkkoalustan työvälineitä käyttäen. Arviointi, ohjaus ja vuorovaikutus opintojaksolla täysin eri mieltä eri mieltä en osaa sanoa samaa mieltä täysin samaa mieltä
 32. 32. 24.9.2019
 33. 33. “Overall, the course material was adequate and helpful. The weekly learning materials and tasks were of great advantage to me during the study and I believe it will greatly help me in my working life and in the future. The course was very informative, educative, innovative and interesting. In addition, the course teacher’s communicated effectively with the students weekly. I also loved his comments on each task that is been completed which made me in particular to know the things I did or do not do well.” CampusOnline-opiskelija
 34. 34. CampusOnline opettajapalautteet kevät 2019 23.9.2019 Työryhmä Katri Huovinen (Diak) ja Tanja Piironen (Diak)
 35. 35. Opettajakyselyn aineisto • Kevätlukukauden 2019 lopuksi opettajilta kerättiin palautetta liittyen Laadukas verkkototeutus -valmennukseen ja opettamiseen CampusOnlinessa. Kyselyyn vastasi 44 opettajaa 16:sta eri ammattikorkeakoulusta.
 36. 36. Miksi opettajat halusivat tarjota opintojaksojaan CampusOnlinessä?
 37. 37. Valtakunnallisuus ja monialaisuus
 38. 38. Suosittelisitko kollegalle opettamista CampusOnlinessa? 70% 7% 23% Kyllä Ei En osaa sanoa
 39. 39. ”[CampusOnlineen] pitää ehdottomasti saada kurssitarjontaan jokin "ranking", jossa kurssia suorittaneet opiskelijat antavat kurssin toteutukselle **** -merkintöjä. Tämä merkintä pitää jotenkin saada "pakotetuksi" systeemin kautta opiskelijalle, joka on kurssin suorittanut.” CampusOnline-opettaja ”Kurssikuvausten taso vaihtelee merkittävästi. Uskaltaisittekohan lisätä mahdollisuuden, että [portaalissa olisi näkyvissä] kurssien yhteydessä opiskelijoiden kokemuksia.” CampusOnline-opiskelija
 40. 40. eamk.fi Hankkeen verkkosivut campusonline.fi Ympärivuotinen verkko-opintotarjonta Uutiskirje Ota tulokset käyttöösi Facebook eAMK-sivu Twitter eAMK-tili Youtube eAMK-kanava LUE, KATSO, SEURAA
 41. 41. Yhdessä olemme enemmän Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä- JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

×