Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แคตลอกเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (รุ่นมาตรฐาน) รหัส SS & SM

79 976 vues

Publié le

แคตลอกเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (รุ่นมาตรฐาน) รหัส SS&SM01

Publié dans : Sports
 • Soyez le premier à commenter

แคตลอกเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (รุ่นมาตรฐาน) รหัส SS & SM

 1. 1. SS/SM-01 : อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกน้าหนัก)
 2. 2. SS/SM-02 : อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้าหนัก)
 3. 3. SS/SM-03 : อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)
 4. 4. SS/SM-04 : อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)
 5. 5. SS/SM-05 : อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)
 6. 6. SS/SM-06 : อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้องยาง)
 7. 7. SS/SM-07 : อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึง ยกตัว)
 8. 8. SS/SM-08 : อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้าหนัก)
 9. 9. SS/SM-09 : อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มน้าหนัก)
 10. 10. SS/SM-10 : อุปกรณ์ยกน้าหนัก (แบบนอน)
 11. 11. SS/SM-11 : อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)
 12. 12. SS/SM-12 : อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง
 13. 13. SS/SM-13 : อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มน้าหนัก)
 14. 14. SS/SM-14 : อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)
 15. 15. SS/SM-15 : อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)
 16. 16. SS/SM-16 : อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง / แขน-หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)
 17. 17. SS/SM-17 : อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า)
 18. 18. SS/SM-18 : อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)
 19. 19. SS/SM-19 : อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่)
 20. 20. SS/SM-20 : อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)
 21. 21. SS/SM-21 : อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)
 22. 22. SS/SM-22 : อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง (แบบดึง-งัดตุ้มน้าหนัก)
 23. 23. SS/SM-23 : อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)
 24. 24. SS/SM-24 : อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกาลังแขน (แบบถีบ-ดึงยกลูกน้าหนัก)
 25. 25. SS/SM-25 : อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก
 26. 26. SS/SM-26 : อุปกรณ์ออกกาลังขา-หน้าท้อง (แบบสปริงถีบ)
 27. 27. SS/SM-27 : อุปกรณ์ยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่)
 28. 28. SS/SM-28 : อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบยกลูกน้าหนักเท้าคู่)
 29. 29. SS/SM-29 : อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องและออกกาลังขา
 30. 30. SS/SM-30 : อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน)
 31. 31. SS/SM-31 : อุปกรณ์ยกน้าหนัก (แบบนั่ง)
 32. 32. SS/SM-32 : อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเสาคู่)
 33. 33. SS/SM-33 : อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบสลับขา)
 34. 34. SS/SM-34 : อุปกรณ์ดัดหลังลดหน้าท้อง
 35. 35. SS/SM-35 : อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่)
 36. 36. SS/SM-36 : อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว
 37. 37. SS/SM-37 : อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (แบบยืน)
 38. 38. SS/SM-38 : อุปกรณ์บริหารข้อเข่า และขา (แบบย่าเท้า)
 39. 39. SS/SM-39 : อุปกรณ์จักรยาน / บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้าหนัก)
 40. 40. SS/SM-40 : อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า (แบบถ่างหุบยกน้าหนัก)
 41. 41. SS/SM-41 : อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า (แบบดึงยกตุ้มน้าหนัก)
 42. 42. SS/SM-42 : อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดันสปริง)
 43. 43. SS/SM-43 : อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-มือ (แบบวงล้อคู่)
 44. 44. SS/SM-44 : อุปกรณ์บิดลาตัววงล้อเดี่ยว
 45. 45. SS/SM-45 : อุปกรณ์บิดเอว-นวดหลังและนวดขา
 46. 46. SS/SM-46 อุปกรณ์ชุดกระสอบทราย

×