Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

упко младши 3

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

упко младши 3

  1. 1. „Ние, малките Брой 3 славейковци” Брой 3, 2010 март Заедно в слънчевия Кърджали На 06.03.2010 г., учениците от 2–в и 2-д клас проведоха „Ден на комшулука”, където представиха пред своите родители, гости и учи- тели работата си по проект „За- едно в слънчевия Кърджали”. Организирахме базар в сградата на Общината. /продължение на стр.2/ Ученици от 3клас изработихамартенички и ги подариха лично намалчуганите от дома за деца в не-равностойно положение от Детскицентър „Надежда”. Поздравиха ги скратка програмa и пролетна песен.Мартенички изпратиха и за пенсио-нерите от старческия дом и за де-цата от Детско отделение вболницата. Дома на здравето в РИОКОЗ откри своята дейност през 2010г. с първите си гости- учениците от I б клас при СОУ,,П.Р.Славейков" под мо- тото: ,,Ние се забавляваме и нещичко научаваме!". Учениците, които желаят да публикуват мате- риали могат да ги изпращат на е- мейла и сайта на вестника: upkomladshi@abv.bg http://upko.webnode.com/
  2. 2. Брой 3, 2010г. II Заедно в слънчевия Кърджали С помощта на на- шите учители и роди- тели продадохме играчките. Спечелихме 608 лева, които да- рихме безвъзмездно на децата от Детски център „Надежда”! По- сетихме Църквата „Ус- пение Богородично” и Джамията, където чухмеинтересни библейски истории. А денят на комшулука завърши с кулинарна изложба на ястия, пригот-вени от нашите родители. Разбира се, имаше много песни и танци!Ето какво споделиха:„Работата по проекта започна преди три месеца. Работихме заедно с нашите учи-тели: г-жа Андонова и г-жа Петрова. Радостни сме, че проекта ни е одобрен на национално ниво и за-минава на представяне в гр. Берлин, Германия! Надяваме се, че представянето ни на Европейскияфорум „Учители новатори към Майкрософт” в Берлин ще бъде оценено подобаващо!” 1 МАРТ- БЕЛИ, РУМЕНИ,ЧЕРВЕНИ, ВЕСЕЛИ, ЗАСМЕНИ! На 1 март всички ученици от 1-4 клас посрещнахме Баба Марта в нашите класни стаи.Тя ни закичи за здраве с ръчно изработени мартеници, а след това на двора прескачахме мар- тенския огън за здраве и да прогоним злите сили. Ерик Пеев - 4е клас Поздравления за отличното представяне! За трета година в нашето училище се про- Едис Мехмедали, Елица Георгиева,веждат състезания, организирани от СБНУ с уче- Кристиян Стоилов, Стиляна Иванованици от 1-4 клас. В В състезанието „Аз исъстезанието „Аз, природата числата” взеха участиеи светът” участваха общо 97 общо 210 ученика. С мак-ученика. С максимален брой симален брой 50 точки се50точки се класираха: класираха :Іклас- Алтай Мехмед, Жа- Іклас- Александра Сев-нета Ангелова, Инджи Ис- далинова, Антония Нико-маил, Кристиян Чолаков, лаева, Атанас Иванов,Мария Александрова, Ме- Гергана Георгиева,лике Адем,Мелтем Назми, Мария Александрова,Симге Мехмед Мария Пламенова,ІІклас- Атанас Терзиев, Ва- Метин Хасан, Симоналентин Христов, Пламенова.Деница Делчева, Йоана Ва- ІVклас- Кристиян Дамя-лериева, Кристиян Узунов, новМила Павлова Пожелаваме още по- добро представяне на сла-ІVклас- Андреа Щерев, Денис Мирчев, вейковци! МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР За първи път в училището ни се организиратурнир по математика. На 16 март учениците от 3клас участваха в математическото състезание.Явиха се 41 участници. Учениците решаваха за-дачите в актова зала №2. Много от състезателитеса печелили призови места в общоградски и об-ластни олимпиади. Задачите не отстъпваха потрудност. Поздравление за отличното им предста-вяне.
  3. 3. Брой 3, 2010г. IIIНие творим! НАЙ-ХУБАВИТЕ СТИХОВЕ ЗА Обичам си книгите полята и нивите, МАМАА от всичко повече обичам мама. Мойта мама е добричка,Радостта и тъгата тя е мила романтичка.с нея споделям, Често вкъщи е самичка,Мисля и се чудя, какво гледа тъжно мойта птичка.бих правил без нея! Джан Ридван -3е Но когато аз си дойда, бързо всичко се променя. Обичам мама, Мама весело поглежда, Обич към мама тя е най-голяма! мигом става много нежна.Аз обичам всичко: Красиви песни ми е пяла,Обичам луната, като малък ме люляла. Птичката хвърчи и скача,обичам тъмнината, Мамо, много си добричка! с песни къщата оглася,обичам планините, Грееш като слънце, а пък аз доволна и щастливаобичам светлините, в нашата къща си едничка! тихо в ъгъла се свивам.обичам и звездите! Ахмед-3еНо от всичко Аз обичам мама,най-обичам мама! Моя мъничка звездичка, с обич най-голяма!Много те обичам мамо! моя майчице добричка, Тя е винаги засмяна, Габриела -3е ти си ми едничка, мойта мила, мила мама ти си волна птичка! Нурел – 3е Мила мамо, ти си ми едничка, Ти ме грееш като слънце, Мила мамо, толкова си добра,едничка си ти на света! ти си въздухът за мен, красива и мила,Знаеш ли мамо, ти ухаеш като цвете, Благодаря, че си ме родила!как те обичам сега! ти си всичко за мен! Грижиш се за мен и ме обичаш,Обичам те,мила мамо Нурел – 3е и на фея ти приличаш!добра! Димитър Бойков-3е Александър -3е БАБА МАРТА БЪРЗАЛА... Баба Марта Бабо Марто, бързо ти ела МАРТЕНИЧКАС мартенички във ръце мартеничка ми за- Мартеничке бяла,влиза в нашето градче качи. бяла и червенаи започва ред по ред Да съм бял, мартеничке мила,да ни връзва мартеничките червен, румен колко си засмяна.безчет. и засмен! Щом децата те видят,Първо на децата На мама, тати, кака ще се закичат с тебвърза на ръката. също донеси за здраве и берекет! мартенички бели,Да са весели, засмени Радослав 4ж пъстри и червени.с бузки алени, червени. Да са здравиТя - Баба Марта се нарича и засмени На ръчичките пъпчици излизат.и всекиго обича! По главичките зелена трева расте. през цялата година, Илиян Каменов, Iг чак до догодина Що е то ? Радослав 4ж Енис Селимов
  4. 4. Брой 3 Брой 3, 2010г. IV Ние творим! ОТНОВО ПРОЛЕТ Е ДОШЛА! Пролетта е тъй прекрасна иде с чудна хубост и светлина. Птиците пеят, дърветата зеленеят, пролет красива, добре си дошла! Кокичето на двора, с белия калпак, размахва го на воля и те кани пак и пак! Пролет красива, добре си дошла Джан Ридван -3е Пролетта е нещо красиво. Пролетта дойдеСлънцето с нея държи се мило. и птичките запяха.Разцъфват цветчета и боси крачета. Цветята разцъфтяха.Крачетата започват танци и игри. Поляните покриха сеИзвива шарен гръб дъгата с пъстри цветове.лудуват там децата. Дойде и Баба Марта,И пак е пролет ,първа пролет мартенички върза.над паркове и над гори Радват се децата,спорят бели гълъби. играят на полятя.Птички красиви,пчелички работливи Ах, колко е красива пролетта!се усмихват често на такова нещо като Адлен IV вПролетта. Мадислава Одаджиева IV в Пролет иде слънце грее Пак царува ра- птички пеят тревата зеленее. достта Щъркел дългокрак пристигна тук при нас.Свърши бялата зима, Жабите в блататастопи се пухкавия сняг. почнаха веселбата.Идва пролетта любима, Зинети Йетим 4ептичките се връщат пак!Весели деца играят, О, пролет прекрасна,зеленеят млади листа, тъй бързо ти дойде!цветята отново ухаят, С теб долетяха пролетните птичкипак царува радостта и запяха славни песни всички! Джансел Дурмуш- 3е Александър -3е Пролетта е тъй прекрасна, с пролетния дъх е тя дошла. Всеки ден листата зеленеят, а пък птичките си пеят. Габриела -3е

×