Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à 2 3 Malskiy (18)

Publicité

Plus par IX Lviv International Economic Forum (20)

Plus récents (17)

Publicité

2 3 Malskiy

 1. 1. «Державно-приватне Державно- партнерство» партнерство» р р Маркіян Мальський р Керівник Львівської філії Arzinger Львів, 1-2 жовтня 2009 року
 2. 2. І. Що таке ДПП?
 3. 3. Державно- Державно-приватне партнерство (Public Private Partnership) - це Partnership) співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами (державними партнерами) і юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами-підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на довготривалій договірній основі з метою досягнення позитивних економічних, соціальних, екологічних наслідків* * * Проект Закону України “Про загальні засади державно-приватного партнерства” від 14 04 2009 Про державно приватного партнерства 14.04.2009 р. № 3447-д, прийнятий Верховною Радою України 25.06.2009 року
 4. 4. Принципи ДПП: рівність перед законом державних та приватних партнерів, заборона будь-якої дискримінації; узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди; незмінність протягом усього строку здійснення державно-приватного р у р у д д р р партнерства форми власності об'єктів державної або комунальної власності, власності Автономної Республіки Крим, переданих приватному партнеру; справедливий розподіл між державним та приватним партнером ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства; р р р р визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом.
 5. 5. Правове поле для реалізації проектів ДПП П і ії і Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 -IV 16 01 2003 р IV Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV Закон України “Про концесії” від 16.07.1999 р. № 997-XIV Закон України “Про концесії на будівництво автомобільних доріг” від 14.12.1999 р. № 1286-XIV Закон України “Про угоди про розподіл продукції” від14.09.1999 р № р р у д р р д р ду ц д р. 1039-XIV Закон України “ Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992 р. № 2269-XII. р Інші закони, підзаконні акти Проект З П Закону України “П загальні засади державно-приватного У ї “Про і партнерства” від 14.04.2009 р. № 3447-д, прийнятий Верховною Радою України 25.06.2009 року
 6. 6. ДПП: “за” ДПП “ ” та “ “проти” ” ЗА ПРОТИ Додаткові фінансові ресурси Підготовка вимагає багато часу Оптимізація розподілу ризиків ц р д ур Підготовка вимагає багато д коштів Досвід/Ноу-хау/Ефективність (Бізнес> Управління) Нижчий кредитний рейтинг Тривала гарантія та кращі послуги Уникнення корупції Компактне рішення • Фінансування & Ноу-хау • Будівництво & Проект Управління • Експлуатація & Обслуговування
 7. 7. ІІ. Форми ДПП
 8. 8. Договірні форми: концесія; угоди про розподіл продукції; спільна діяльність; д ; оренда; лізинг; управління майном; інші форми. Створення спільних підприємств, а також інші недоговірні форми співпраці в Законі про ДПП не передбачені, що є недоліком Закону
 9. 9. Окремі форми: Концесія надання приватному партнеру уповноваженим органом влади права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії: з метою задоволення громадських потреб; на підставі концесійного договору; на платній основі;; на строковій основі; за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню р ( у у) ( ) у р (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.
 10. 10. Окремі форми: Концесія Можливі варіанти концесії (на прикладі Закону України “Про концесії на будівництво автомобільних доріг”): доріг ): Основні форми відповідно до джерел отримання доходу: 1) Плата з користувачів - real toll 2) Плата від держави – availability fee
 11. 11. Окремі форми: Угода про розподіл продукції Відповідно до статті 4 Закону України “Про угоди про розподіл продукції” це угода за якою одна сторона - Україна продукції угода, (держава) доручає іншій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці надр та ведення пов'язаних з пов язаних угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції.
 12. 12. Окремі форми: Угода про розподіл продукції Схематично економічна суть угоди виглядає таким чином: Отримана продукція Компенсаційна продукція Прибуткова (власність інвестора) продукція Продукція інвестора Продукція держави (% в У і) Угоді) (% в Угоді)
 13. 13. Окремі форми: Спільна діяльність Загальні положення спільної діяльності врегульовані в першу чергу Цивільним кодексом України. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. і Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників. об єднання учасників
 14. 14. Окремі форми: Оренда&Лізинг Оренда& Можливою формою ДПП є також довгострокові орендні й лізингові відносини, які виникають у зв'язку з передачею органами виконавчої влади в оренду та/або лізинг об'єктів державної та комунальної власності / б і б' і ї ї і та передачі об'єкта приватним партнером державному/комунальному партнерові (наприклад, як у варіанті з BOT - Build-Operate-Transfer/ Збудувати-Управляти-Передати), що являє собою класичний приклад Зб У П ) б й ДПП із використанням орендних відносин - коли побудований приватним партнером об'єкт віддається в оренду державному партнерові).
 15. 15. Окремі форми: Управління майном Можливість укладання договору управління майном передбачена Цивільним кодексом України. За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від і б ' ій і свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Законодавчого регулювання особливостей передачі в управління об'єктів державної та комунальної власності на даний момент майже не передбачено. передбачено
 16. 16. ІІІ Де є можливим ІІІ. застосування Д у ДПП?
 17. 17. Інфраструктура: Муніципальні послуги Дороги Аеропорти Залізниця Телекомунікації Освіта О і Охорона здоров'я Інше
 18. 18. Сфери*: пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування; виробництво, транспортування, розподілення і постачання природного газу та тепла; будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно- посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, метрополітенів морських і річкових портів та їх інфраструктури; машинобудування; збір, очищення та розподілення води; охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; оброблення відходів; виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; управління нерухомістю. * Проект Закону України “Про загальні засади державно-приватного партнерства” від 14.04.2009 р. № 3447-д, прийнятий Верховною Радою України 25.06.2009 року
 19. 19. ІV. Гарантії ДПП Гарантії
 20. 20. 1. 1 Гарантії щодо змін законодавства: застосування законодавства чинного на день укладення договору про ДПП (за винятком законодавства з питань безпеки, охорони довкілля, стандартів якості, податкового, валютного, митного законодавства, законодавства законодавства з питань ліцензування та іншого законодавства, що регулює правовідносини, в яких не діють принципи рівності сторін)
 21. 21. 2. 2 Гарантії відшкодування витрат: приватний партнер має право на відшкодування своїх витрат в разі встановлення цін на рівні нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; тарифи на послуги, які підлягають державному регулюванню повинні включати кошти для компенсації вартості внесених приватним партнером іінвестицій. ій
 22. 22. Державна підтримка ДПП надання державних гарантій, гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування; фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих б фі і і бюджетів і та інших джерел згідно з державними та регіональними програмами; ві інших ф формах, передбачених законом. б
 23. 23. Галузі практики Arzinger: Корпоративне право/M&A Нерухомість і будівництво Інтелектуальна власність Врегулювання спорів Державні закупівлі Банківське та фінансове право Податкове право Іноземні інвестиції ц Державно-приватне партнерство Трудове право
 24. 24. Будемо раді співпраці з вами! Київ Бізнес-Центр «Євразія», вул. Жилянська, 75, 5 поверх, 01032 Київ, Україна Teл: +38 ( (044) 390 55 33 ) Фaкс. +38 (044) 390 55 40 Львів вул. Генерала Чупринки, 6, к.1, 79013 Львів, Україна Teл: +38 (032) 242 96 96 Фaкс. +38 (032) 242 96 95 Контактні особи: Тимур Бондарєв, старший партнер: Timur.Bondaryev@arzinger.ua Маркіян Мальський, керівник Львівської філії: Markian.Malskyy@arzinger.ua www.azringer.ua

×