Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
En förvaltning med
medborgaren i centrum
- samverkan mellan offentlig och privat sektor
Så enkelt som möjligt
för så många som möjligt.
Så enkelt som möjligt
för så många som möjligt.
Varför en delegation?
“För att stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för
myndighetsövergripand...
Vilka är med i E-delegationen?
16 myndigheter och SKL
Vad har vi åstadkommit?
• En strategi för myndigheternas arbete med e-
förvaltning
• Flera vägledningar som stödjer digita...
Avdelningen för digitalisering
Center för e-samhället
Vård och
omsorg Skola och
lärande
Näringsliv
och arbete
Samhälls-
by...
SKL driver på,
stödjer och
samordnar
medlemmarna för
att ta vara på
digitaliseringens
möjligheter
Intresse-bevakning
&
opi...
Varför samverkan?
Vi har alla förutsättningar på plats
• Tillgången - väl utbyggt bredband och
infrastruktur
• Kunskapen – hög digital kunsk...
Hur tolkar jag
motstridig
information?
Vilka behöver
jag kontakta?
Vilken
information
behövs och var
hittar jag den? I vil...
Restaurangföretagare
Skatteverket
Bolagsverket
Polisen
Kommun
Anmälan av
fett-
avskiljare
Ansökan om
hantering av
brandfar...
…myndigheter och kommuner det här…
• den svenska förvaltningsmodellen som styrka
och svaghet
• styrning/koordinering
• sam...
…och privat sektor det här.
Vilken är er bild?
Gemensamma tjänster och informationTjänster och information
från en enskild
organisation
GemensamtEnskilt Näringslivet
e-l...
Digital samverkan
E-delegationens koncept för att nå målet
en digitalt samverkande förvaltning
15
Fler ska kunna tillhandahålla
statens digitala tjänster
Gemensamma tjänster och informationTjänster och
information från en
enskild organisation
GemensamtEnskilt Näringslivet
e-l...
EU – ISA – European
Interoperability Framework
Vägledning för digital samverkan
Principer för digital samverkan
har tagits fram av E-delegationen
(version 1.2 ej ännu publicerad)
ARKITEKTURPRINCIPER
Häm...
Behov, aktörer och samverkan
Process
Information
Tjänst
Informations
-säkerhet
Juridiska
förutsätt-
ningar
Arkitekturen inom digital samverkan syftar
t...
Livshändelse
Exempel: att mista en anhörig
Torsten, 55 år sambo
med Eva
”Eva har varit en klippa ända
från beskedet till s...
?
Torsten, 55 år sambo
med Eva
”Eva har varit en klippa
ända från beskedet till
slutet.”
ITP
K
ITPK
ITP1
PA03
kund
-
värd
e
V-objekt
V-objekt
kund-
värde
AktörAAktörBAktörC
V-objektkund-
värde
kund-
värde
V-objekt V-objekt
V-objekt
...
Gemensam begreppsmodell
i
i
i
Relevanta
informations-
utbytesobjekt
Informationsobjektet/-
en definieras i det
logiska grä...
Återanvändning
27
”Visa tjänste-
beskrivning”
”Visa ändrings-
information”
”Visa kommun-
och landstings-
processer”
”Visa företags-
informat...
E-delegationens samordning av
Förvaltnings-
gemensamma tjänster
Program för samordning av
förvaltningsgemensamma tjänster
Processer och livshändelser
• EIF - Ekonomiskt bistånd
• Enklare...
Syftet med Metod för
utveckling i samverkan
är att tillhandahålla ett gemensamt ramverk för att
säkerställa kvalitet samt ...
(Samverkansparter)
Arbetsförmedlingen (PPS)Skatteverket (PEJL)Tullverket (PRO PS)
Metod för Utveckling i Samverkan
HURVAD
...
Behovsanalys
Förstudie
Fördjupad lösnings-
specifikation
Business Case
Nyttorealiseringsplan
Övergripande tids-
och levera...
Arkitektur Behovsdriven utveckling Finansiering
NyttorealiseringKommunikation
InformationssäkerhetFörvaltning
Rättsliga fö...
Metod för utveckling i samverkan
Nätverk
Vägledning
Nätverk
Vägledning
Nätverk
Vägledning
Utvecklingsinsats Utvecklingsins...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Digital samverkan

878 vues

Publié le

Varför samverkan?
Sverige har länge varit bland de främsta länderna inom e-förvaltning. Men medan myndigheter och kommuner har digitaliserat sitt eget möte med medborgaren, upplever medborgaren en fragmenterad förvaltning där han eller hon inte får tillräckligt stöd över myndighetsgränserna. Lösningen är i många fall digital samverkan. Vi berättar varför vi ska samverka, vad det innebär att samverka och några grundläggande principer.
En presentation av Jan Sjösten, E-delegationen

 • Soyez le premier à commenter

Digital samverkan

 1. 1. En förvaltning med medborgaren i centrum - samverkan mellan offentlig och privat sektor
 2. 2. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.
 3. 3. Varför en delegation? “För att stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning inrättas en delegation för e-förvaltning” (2009:19) Några skäl: • Förhållandevis självständiga myndigheter • Dubbelarbete pågår • Koordinering och samordning över myndighetsgränser behövs • Öka effektiviseringen • Utveckla mer användarvänliga e-tjänster
 4. 4. Vilka är med i E-delegationen? 16 myndigheter och SKL
 5. 5. Vad har vi åstadkommit? • En strategi för myndigheternas arbete med e- förvaltning • Flera vägledningar som stödjer digital samverkan och verksamhetsutveckling • Ett antal förvaltningsgemensamma tjänster • Förstärkt samordning - inrättat ett programråd och programkontor • Uppföljning av myndigheters e-förvaltning • Drivit nätverk, erfarenhetsutbyten och dialog
 6. 6. Avdelningen för digitalisering Center för e-samhället Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhälls- byggnad, transporter och miljö Kultur, fritid och besöks- näring Demokrati och delaktighet Grundläggande strukturella förutsättningar (arkitektur, säkerhet, lagar) Gemensamma funktioner och tjänster (mina meddelanden, mina fullmakter, e-arkiv, e-handel, e-legitimation)
 7. 7. SKL driver på, stödjer och samordnar medlemmarna för att ta vara på digitaliseringens möjligheter Intresse-bevakning & opinions-bildning Kompetens- utveckling, vägledning & stöd Konferenser & forum Standardisering och riktlinjer Gemensammakrav & upphandling Gemensamma lösningar
 8. 8. Varför samverkan?
 9. 9. Vi har alla förutsättningar på plats • Tillgången - väl utbyggt bredband och infrastruktur • Kunskapen – hög digital kunskap och användning • Verktygen – surfplattor, mobiltelefoner, datorer
 10. 10. Hur tolkar jag motstridig information? Vilka behöver jag kontakta? Vilken information behövs och var hittar jag den? I vilken ordning behöver kontakterna tas? Varför kan jag inte följa mina ärenden? Vilken information behöver myndighete n? Varför måste jag upprepa samma information? Varför kan jag inte lämna min information digitalt? Ändå upplever medborgare det här…
 11. 11. Restaurangföretagare Skatteverket Bolagsverket Polisen Kommun Anmälan av fett- avskiljare Ansökan om hantering av brandfarlig vara Systematiskt brand- skydds- arbete Ansökan om tobak och spel Livsmedels- anmälan Ansökan om serveringstill stånd Ansökan om begagnande av allmän platsmark Bolags- registrering Anmälan om kassa- register Anmälan om preliminär själv- deklaration Registrering som arbetsgivare Räddningstjänst Enheten för alkohol, tobak & spel Miljökontor Bygglovkontor VA-enhet Registrering för F-skatt Ansökan om bygglov, skyltlov …företagaren det här…
 12. 12. …myndigheter och kommuner det här… • den svenska förvaltningsmodellen som styrka och svaghet • styrning/koordinering • samverkansmöjligheter stat/kommun/landsting • finansiering • juridik
 13. 13. …och privat sektor det här. Vilken är er bild?
 14. 14. Gemensamma tjänster och informationTjänster och information från en enskild organisation GemensamtEnskilt Näringslivet e-legitimation Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelanden Effektivare informationsförs. E-arkiv och e- diarium Hälsa Utbildning xxArbete BoendeFritid Familj Tjänster och information från privata sektorn xx xx xx xx Enklare Öppnare Effektivare Förutsättningar för samverkan (vägledning, metod, standard, arkitektur)
 15. 15. Digital samverkan E-delegationens koncept för att nå målet en digitalt samverkande förvaltning 15
 16. 16. Fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster
 17. 17. Gemensamma tjänster och informationTjänster och information från en enskild organisation GemensamtEnskilt Näringslivet e-legitimation Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelanden Effektivare informationsförs. E-arkiv och e- diarium Hälsa Utbildning xxArbete BoendeFritid Familj Tjänster och information från privata sektorn xx xx xx xx Enklare Öppnare Effektivare Förutsättningar för samverkan (vägledning, metod, standard, arkitektur)
 18. 18. EU – ISA – European Interoperability Framework
 19. 19. Vägledning för digital samverkan
 20. 20. Principer för digital samverkan har tagits fram av E-delegationen (version 1.2 ej ännu publicerad) ARKITEKTURPRINCIPER Hämta information vid källan Öka medborgarnas insyn och möjligheter att påverka GRUNDPRINCIPER Bestäm och tillämpa gemensamma begrepp, modeller och mönster Bygg tjänstebaserat Säkerställ tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet Låt informationsägaren välja säkerhetsnivå Analysera rättsliga förutsättningar Anpassa till olika gruppers och individers behov Digitala möten Tjänste- och processamverkan Säkerhet och juridik Använd öppna standarder Använd rätt autentiseringsnivå Återanvänd redan inlämnad information Låt digitala möten ske på användarnas villkor G2 Sätt rätt nivå på informationssäkerhet och integritet G3 Låt behov och nytta vara styrande G5 D2 D3 D5 T1 T3 T4 T5 S1 S2 S3 S4 Utgå från livssituationer och livshändelser G1 Låt digitala kanaler vara det primära alternativet D1 Delegera mandat och ansvar G4 Öppna upp för externa innovatörer D4 Tillgängliggör och återanvänd information och tjänster enhetligt T2
 21. 21. Behov, aktörer och samverkan
 22. 22. Process Information Tjänst Informations -säkerhet Juridiska förutsätt- ningar Arkitekturen inom digital samverkan syftar till att beskriva hur aktörerna samverkar Livshändelser
 23. 23. Livshändelse Exempel: att mista en anhörig Torsten, 55 år sambo med Eva ”Eva har varit en klippa ända från beskedet till slutet.” Pia, 76 år gift med Per ”Jag har hjärtesorg efter Pers död, men vi har hunnit tala igenom hur vi vill ha det.” Sofia, 37 år gift med Peter ” Pang! Det kom så plötsligt! Allt är i ett töcken. Jag vet inte var jag ska börja?”
 24. 24. ? Torsten, 55 år sambo med Eva ”Eva har varit en klippa ända från beskedet till slutet.” ITP K ITPK ITP1 PA03
 25. 25. kund - värd e V-objekt V-objekt kund- värde AktörAAktörBAktörC V-objektkund- värde kund- värde V-objekt V-objekt V-objekt Kundvärde skapas i hela processen och i varje interaktion med kunden Samverkans- process med kunden som aktör Samverkande processer Livssituation agerande kund En livshändelse leder till ett agerande, som i sin tur kan initiera ett behov av samverkan
 26. 26. Gemensam begreppsmodell i i i Relevanta informations- utbytesobjekt Informationsobjektet/- en definieras i det logiska gränssnittet.
 27. 27. Återanvändning 27
 28. 28. ”Visa tjänste- beskrivning” ”Visa ändrings- information” ”Visa kommun- och landstings- processer” ”Visa företags- information” ”Lämna räkenskapsutdrag” Kataloger - principiellt exempel
 29. 29. E-delegationens samordning av Förvaltnings- gemensamma tjänster
 30. 30. Program för samordning av förvaltningsgemensamma tjänster Processer och livshändelser • EIF - Ekonomiskt bistånd • Enklare föräldraskapsbekräftelse • Vänta och få barn • Efterlevande • Gå till arbete • Nyanlända Tjänster och specifikationer • Mina meddelanden • Min ärendeöversikt • Elektroniskt arkiv • Mina fullmakter • Planeringsverktyg • Svensk e-legitimation • Verksamt.se m.fl. insatser Förutsättningar • Metod för Utveckling i Samverkan • Samordningsområden • Tjänstekatalogen / Informationsutbyteskatalogen Stöder utvecklingsinsatser och följer upp leveranser, anslutning, effektmål samt risker som hindrar förväntat resultat
 31. 31. Syftet med Metod för utveckling i samverkan är att tillhandahålla ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet samt gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet, med fokus på att skapa verklig förändring och realisera de önskade nyttorna av utvecklingen.
 32. 32. (Samverkansparter) Arbetsförmedlingen (PPS)Skatteverket (PEJL)Tullverket (PRO PS) Metod för Utveckling i Samverkan HURVAD Ta fram lösnings- alternativ Identifiera behov Detaljera vald lösning Utveckla Införa Etablera förvaltning Realisera nyttor Initiera Arkitektur Behovsdriven utveckling Finansiering NyttorealiseringKommunikation InformationssäkerhetFörvaltning Rättsliga förutsättningar Förutsättningar och organisation Nio samordningsområden för kravställning och stöd
 33. 33. Behovsanalys Förstudie Fördjupad lösnings- specifikation Business Case Nyttorealiseringsplan Övergripande tids- och leveransplan Utveckla beslutad lösning Inför framtagen lösning i verksamheten Etablera förvaltning av aktuell lösning Realisera prioriterade nyttor samt följ upp åstadkomna effekter Ta fram lösnings- alternativ Identifiera behov Detaljera vald lösning Utveckla Införa Etablera förvaltning Realisera nyttor Initiera Utvecklingsfaser
 34. 34. Arkitektur Behovsdriven utveckling Finansiering NyttorealiseringKommunikation InformationssäkerhetFörvaltning Rättsliga förutsättningar Förutsättningar och organisation Nio samordningsområden för kravställning och stöd Samordningsområden
 35. 35. Metod för utveckling i samverkan Nätverk Vägledning Nätverk Vägledning Nätverk Vägledning Utvecklingsinsats Utvecklingsinsats Och hur fungerar det i praktiken?

×