Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Samverkan offentlig och privat sektor

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Digital samverkan
Digital samverkan
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Samverkan offentlig och privat sektor (20)

Plus par E-delegationen (20)

Publicité

Samverkan offentlig och privat sektor

 1. 1. Hur kan samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor utvecklas? Vi får några exempel från stat, kommun och landsting 2015-04-13
 2. 2. Tjänsteproducent och tjänstekonsument i samma system Tjänste- producent Tjänste- konsument
 3. 3. En tjänsteproducent till en tjänstekonsument via tjänstekontrakt Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänstekontrakt: Gränssnitt med en överenskommen informationsmängd
 4. 4. En tjänsteproducent, flera tjänstekonsumenter Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- konsument Tjänste- konsument
 5. 5. Flera tjänsteproducenter, en tjänstekonsument Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- producent Tjänste- producent
 6. 6. Flera tjänsteproducenter, flera tjänstekonsumenter Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- konsument Tjänste- konsument
 7. 7. Tjänsteplattform, RIV TA Producent Informationsägare Tjänste- konsument Producent Informationsägare Producent Informationsägare Tjänsteplattform Tjänste- konsument Tjänste- konsument Index Läs mer på: http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/ICC-Integration-Competence-Center/
 8. 8. Statistik för Tjänsteplattformen 3400 st verksamheter anslutna till domäner 165 st kontrakt för samtliga domäner
 9. 9. Infrastrukturens möjligheter Tjänste- producent Tjänsteplattform Tjänste- konsument Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- producent Tjänste- producent Regional tjänsteplattform SP SP SP Tjänste- konsument Tjänste- konsument IDP SHS 1.2 SHS 2.0 SP Tjänste- konsument Identitet och behörighets- federation Informationsutbytes- federation SP Tjänste- konsument
 10. 10. Behovsbilden, vad ska informationen i tjänstekontrakten användas till? Arbete • Dokumentation inom och över gränserna • Kommunikation inom och över gränserna Privat • Livshändelse • Ansöka/Boka/Status/Journaler Öppenhet • Öppen data • Sluten data/Pseudonymiserat/Anonymiserat Evidens • Kvalitetsregister • Väntetid Verksamhetssystem
 11. 11. Några exempel
 12. 12. Exempel Frikort Databas Högkostnadsskydd SLL Tjänst Högkostnadsskydd MVK Patient läsa Kassa- system Webb- kassa Webb- Registr Arvoderad (patientavg)
 13. 13. Exempel Frikort via tjänsteplattform Databas Högkostnadsskydd SLL Tjänst Högkostnadsskydd Tjänsteplattformen MVK Patient läsa Kassa- system Webb- kassa Webb- Registr Arvoderad (patientavg) Nationellt format/ tjänstekontrakt för högkostnadsskydd
 14. 14. Exempel Frikort via tjänsteplattform Databas Högkostnadsskydd SLL Tjänst Högkostnadsskydd Tjänsteplattformen MVK Patient läsa Kassa- system Webb- kassa Webb- Registr Arvoderad (patientavg) Databas Högkostnadsskydd VGR Tjänst Högkostnadsskydd Databas Högkostnadsskydd RS Tjänst Högkostnadsskydd Nationellt format/ tjänstekontrakt för högkostnadsskydd
 15. 15. E-arkiv insatt i Nationell modell? Regional/Lokal Tjänsteplattform E-arkivE-arkiv E-arkiv Nationell Tjänsteplattform E-Arkiv Invånartjänst
 16. 16. SIP, samordnad individuell plan
 17. 17. SIP, samordnad individuell plan
 18. 18. NPÖ idag Omsorg NPÖ webbklient Produktspecifik anslutning NPÖ server Vård Källsystem Presentation Infrastruktur
 19. 19. Lokala/regionala/nationella system Portal Vårdsystem Journal Läkemedel Journal Läkemedel Lokal/regional/nationell infrastruktur Vård- kontakt Diagnos Läke- medel Undersöknings- resultat … Målbild NPÖ 2.0
 20. 20. Y OmsorgVård X Källsystem Presentation Infrastruktur Journalen Kvalitetsregister Appl X Tjänsteplattformen NPÖ Målbild NPÖ 2.0
 21. 21. Y OmsorgVård Webb-klient X Källsystem Presentation InfrastrukturTjänsteplattformen Mobil klient Integrerad i journalen Målbild NPÖ 2.0
 22. 22. Krav på Certifiering för anslutning Tjänsteplattformen Konsument Driftsatt konsument Certifieras per tjänstekontrakt ”LIS” Deklareras • Certifierad? • Deklarerat LIS? = OK att ansluta
 23. 23. • Health Innovation Platform (HIP) drivs av SLL, 1177 Vårdguiden inom ramen för det VINNOVA-finansierade projektet Mina Vårdflöden. • Syftet med HIP är att utveckla e-hälsotjänster för invånare genom öppen innovation. • Via HIP får utvecklare, designers och entreprenörer tillgång till verktyg som förenklar utveckling av e-hälsotjänster för vård och patient. Bland annat erbjuder HIP instruktioner och färdig kod (API:er) som motsvarar de juridiska krav som är en förutsättning för att utveckla tjänster med patientdata. • Mina vårdflöden-projektet genomförs av Stockholms läns landsting i samverkan med Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Landstinget Dalarna, Norrbotten läns landsting och Region Örebro län. • Läs mer på: http://hip.se/
 24. 24. Utvecklingskit för Invånartjänster • Formulärtjänsten • Enkätverktyget • NPÖ • Notiser • Vårdhändelser • Genia Utvecklingskit för Vårdtjänster Utbudskatalogen Öppen data • Tidbokning • Vårddokumentation • Vårdkontakter • (Kommer Q2) • Mödravårdsjournal • Vaccinationer • Vårddokumentation • Uppmärksamhetssignal • Läkemedelsförteckning • Läkemedelshistorik • EKG • Bildsvar • Labsvar • Remisstatus • mf... • HSA-information • Indikatorbeskrivningar • Indikatorvärden • Nationell Patientenkät • Produktionsstatistik • Vårdprogram http://www.hip.se
 25. 25. HälsaFörMig Tjänsteplattformen API Gateway Prenumerationstjänst HälsaFörMig 1177 Initiera prenumeration Privatperson
 26. 26. Slut

Notes de l'éditeur

 • Tillgång till gemensamma funktioner för invånare och vårdpersonal
  Invånare – via portal
  Vårdpersonal – via vardagliga arbetsverktyg i första hand, men även via portal

×