Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit

EDITHA HONRADEZ
EDITHA HONRADEZsuper hero à 1972
Naisakikilos ang
napakinggang awit
F4PN-IVc-5
Editha T.Honradez
Pasolo Elementary School
Pasolo Valenzuela City
Sa kabilang banda, ayon sa pag – aaral ni
Martin Seligman, isang psychologist, nalaman
niyang ang mga taong positibo at masayahin ay
makararanas ng sumusunod na mga
kapakinabangan
- mas humahaba ang kanilang buhay
-mas nagiging malusog sila
-mas marami silang nagiging kaibigan
-mas nagiging masaya ang kanilang buhay
Ano ang pangalan ng ibon ng nasa larawan?
Ang Pipit -Philippine Folk Song
by: Levi Celerio
May pumukol sa Pipit sa sanga ng ng isang kahoy
At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit,
di nakaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog ngunit parang taong bumigkas
Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag
Pag pumanaw ang buhay ko,
may isang pipit na iiyak
May isang pipit na iiyak,
may isang pipit na iiyak
Pagsasakilos ng awit:
1. Base sa awiting pipit, bubunot ang unang
pangkat ng salita mula sa kahon
2. Isasakilos nila ang salitang nabunot
(Pantomime) at huhulaan naman ito ng
ikalawang pangkat kung anong salita ang
tinutukoy.
3. Kung masasagot ito ng tagahula, sa kanila
mapupunta ang puntos, kung hindi naman ang
puntos ay mapupunta sa kabilang pangkat.
Basahin ang maikling talata:
Ayon sa pag – aaral ng mga eksperto sa
Department of Biological Psychology sa Friedrich
Schiller University sa Germany, nalaman nilang
ang laging pakikinig sa mga taong negatibo at
mareklamo ay nakasasama sa isipan ng mga
nakaririnig . Ang mga reklamo at mga negatibong
komento ay nagdudulot dawn g stress at
nakawawala ng kaligayahan, gana,
pagkamalikhain at kasiyahan sa nakikinig nito.
Pumukol
Nahagip
Pakpak
Nahabag
pumanaw
Pick and Act
Panuto: 1. Magkakaroon ng dalawang kahon sa klase.
2.Ang unang kahon ay naglalaman ng listahan ng
mga pangalan ng mag-aaral. Ang ikalawang kahon
ay naglalaman ng mga salitang huhulaan mula sa
awiting Pipit.
3.Magsisimula ang laro sa pagbubunot ng pangalan
ng maglalaro at pagbunot ng salitang huhulaan.
4. Gagawin ang laro hanggang maubos ang salitang
nakalagay sa kahon.
Nagagamit ang magagalang na
pananalita sa iba’t ibang
sitwasyon tulad ng pagsasabi ng
puna
F4PS-IVc-12.16
Ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit.
Piliin ang pormal na kahulugan sa loob ng kahon.
1. Ang kagandahan ng ating bansa ay
maipagkakapuri ng bawat Pilipino.
2. Maraming dayuhan ang namamasyal sa mga
atraksiyon sa bansa natin
3. Nahirang ang Vigan bilang isa sa mga 7 New
Wonder Cities.
4. Maraming lugar sa bansa ang dinarayo ng mga
turista.
Ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Piliin
ang pormal na kahulugan sa loob ng kahon.
1. Ang kagandahan ng ating bansa ay maipagkakapuri ng
bawat Pilipino.
2. Maraming dayuhan ang namamasyal sa mga
atraksiyon sa bansa natin.
a. ang tao o bisitang nagmula sa ibang bansa.
b. Maipagmamalaki sa sinuman
c. Magpasabi o magpahabilin
d. Nagwagi o nagkamit ng gantimpala
e. Lugar na ppinupuntahan o binibisita ng ng mga
turista.
3.Nahirang ang Vigan bilang isa sa mga 7 New Wonder
Cities.
4.Maraming lugar sa bansa ang dinarayo ng mga turista.
5.Kung aakyat kayo sa Bundok Apo ay mag-abiso kayo
para may nakaaalam na aakyat kayo roon.
a. ang tao o bisitang nagmula sa ibang bansa.
b. Maipagmamalaki sa sinuman
c. Magpasabi o magpahabilin
d. Nagwagi o nagkamit ng gantimpala
e. Lugar na pinupuntahan o binibisita ng ng mga turista.
Basahin ang paglalarawan sa bawat bilang .Tukuyin at
isulat ang mga nawawalang titik sa linya para mabuo
ang salitang binibigyang kahulugan.
b____k 1.Pinakamataas na anyong lupa.
b____n 2. Mataas din na anyong lupa na
may
butas sa tuktok at nagbubuga ng
nagbabagang bato at putik kapag
sumasabog.
p____ 3. Masayang pagdiriwang ng araw
ng
T____ 4.Anyong tubig na nagmumula sa
mataas na bahagi at bumabagsak
pababa.
d ___m____g_n 5. Tabing dagat kung saan
mababaw
ang tubig at puwedeng languyan
Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang tambalan na nasa
Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Isulat ang mga ito
sa sagutang kuwaderno.
HANAY A HANAY B
_____ 1. silid-aklatan a. pulot na mula sa pukyutan
_____ 2. punong-guro b. silid ng mga mag-aaral
_____ 3. dalagang-nayon c. silid na maraming aklat
_____ 4. bahay kubo d. bumalik sa bayan
_____ 5. silid-aralan e. pinuno ng mga guro
_____ 6. hugas-bigas f. paglakad na tulad ng pagong
_____ 7. lakad-pagong g. dalagang taga-nayon
_____ 8. ningas-kugon h. pinaghugasan ng bigas
_____ 9. pulut-pukyutan i. bahay na kubo
_____ 10. balikbayan j. ningas ng kogon
Matatalinghagang mga salita
1. butas ang bulsa - walang pera
2. ilaw ng tahanan - ina
3. kalog na ng baba - nilalamig
4. alimuom - tsismis
5. bahag ang buntot - duwag
6. ikurus sa noo - tandaan
7. bukas ang palad - matulungin
8. kapilas ng buhay - asawa
9. nagbibilang ng poste - walang trabaho
10. basag ang pula - luko-luko
1. butas ang bulsa - walang pera
2. ilaw ng tahanan - ina
3. kalog na ng baba - nilalamig
4. alimuom - tsismis
5. bahag ang buntot - duwag
6. ikurus sa noo - tandaan
7. bukas ang palad - matulungin
8. kapilas ng buhay - asawa
9. nagbibilang ng poste - walang trabaho
10. basag ang pula - luko-luko
11. ibaon sa hukay - kinalimutan
Basahin ang maikling talata at tukuyin ang
pangunahing paksa:
Ang baka ay isa sa pinakakaraniwang hayop sa
buong mundo. Makikita ito sa halos lahat ng bansa sa
buong mundo. Mahalaga sa ating mga tao ang karne
mula sa mga ito gayundin ang gatas sapagkat sab aka
nanggagaling ang 90% ng gatas at mga produktong
mula sa gatas na ginagamit sa buong mundo. Sa ilang
relihiyong tulad ng Hindu sa India, naniniwala silang
sagrado ang mga baka.
Ano ang napansin ninyo sa larawan?
Ano ang ipinahihiwatig nito
Magbigay ng puna o suhestyon
Napansin mong itinatapon lang
ng kaklase mo ang balat ng
pinagkainan niya habang
namamasyal kayo sa isang parke.
Anong puna o suhestiyon ang
sasabihin mo sa kanya?
2. Iniwan na lang basta ng
pamilyang katabi ninyong
nagpiknik ang kanilang mga
pinagkainan doon sa damuhang
kanilang inupuan. Anong puna
ang sasabihin mo sa kanila?
Kumpletuhin ang usapan sa ibaba
gamit ang mga magagalang na
pananalita
Tatay, papasok na po ako sa
paaralan. Di ko po makakalimutan
ang mga bilin mo.
Say Hello na May Respeto!
Panuto: Buuin ang usapan sa telepono gamit ang
ibinigay na sitwasyon gamit ang magalang na
pananalita.
Sitwasyon: Tumawag si Angel sa kanyang nanay.
Magpapasundo siya nang maaga dahil masakit ang
kaniyang tiyan. Kumain kasi siya ng sorbets sa labas ng
paaralan.
Nanay: Hello! Sino po sila?
Angel: Ako po ito si Angel
___________________________________________
Nanay: Ganoon ba? Ano ba ang kinain mo at
sumakit ang tiyan mo?
Angel: ___________________________________
Nanay: Nasaan ka ngayon? Dinala ka na ba sa
klinika?
Angel: Opo nanay,
______________________________________.
Nanay: Sige hintayin mo na lang ako diyan at
pupunta na ako.
Angel:
Nanay: Ganoon ba? Ano ba ang kinain mo at sumakit
ang tiyan mo?
Angel: ___________________________________
Nanay: Nasaan ka ngayon? Dinala ka na ba sa klinika?
Angel: Opo nanay__________________________.
Nanay: Sige hintayin mo na lang ako diyan at pupunta
na ako.
Angel: ___________________
Nanay: Bye anak.
Angel: _____________________________________.
Kumpletuhin at isadula ang mga sumusunod na
sitwasyon gamit ang mga magalang na pananalita.
1. Isang umaga nakasalubong mo ang punungguro sa
pagpasok mo sa paaralan.
_____________________________________________
______________
2. Gabi na nang dumating ka sa bahay galing paaralan.
Ayaw ng iyong tatay na ginagabi ka nang walang
paalam.
_____________________________________________
Kumpletuhin at isadula ang mga sumusunod na
sitwasyon gamit ang mga magalang na pananalita.
1. Isang umaga nakasalubong mo ang punungguro sa
pagpasok mo sa paaralan ________________
2. Gabi na nang dumating ka sa bahay galing paaralan.
Ayaw ng iyong tatay na ginagabi ka nang walang
paalam. ____________________
3. Kasama mo sa palengke ang iyong nanay. May nakita
kang magandang bag na gusto mo sanang ipabili sa
kanya. ________________________
4. Kaarawan ng kaibigan mo at inimbitahan ka niya na
pumunta sa pagdiriwang.
_____________________________________________
______________
5. Habang pauwi ka ng bahay at patawid sa kalsada,
may nakasalubong kang isang matanda na tatawid din.
___________________________________________
____________________________________________
Ikatlong Araw
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teskto
ng awit.
F4PU-IVc-2.1
Basahin ang maikling talata.
Ang kalabaw naman na may scientific
name na Bubalus bubalis carabanesis ay
karaniwang matatagpuan sa mga bansang
tulad ng Pilipinas, Guam, Indonesia, Malaysia at
iba pang bahagi ng Timog- Silangang Asya.
Karaniwan silang inaalagaan sa mga bukid
sapagkat maging sa kasalukuyang panahong
uso na ang traktora
at makabagong kagamitan sa pagsasaka ay
marami pa ring magsasaka ang gumagamit
ng kalabaw sa pag – aararo at paghahatak ng
mga produktong dinadala sa pamilihan.
Malaki at malakas kasi ang kalabaw sa
timbang na 700 hanggang 800 kilo. Wala
silang sweat glands o labasan ng pawis kaya
gusting – gusto nilang maglublob sa tubig o
putikan para malamigan.
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
ANAK by Freddie Aguilar
Nang isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila ang iyong ilaw
At ang nanay at tatay mo'y
Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pagtulog mo
At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
At sa umaga nama'y kalong ka
Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo
Ngayon nga ay malaki ka na
Nais mo'y maging malaya
Di man sila payag
Walang magagawa
Ikaw nga ay biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila'y sinuway mo
Di mo man lang inisip na
Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo
Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo
Pagkat ang nais mo'y
Masunod ang layaw mo
Di mo sila pinapansin
Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo'y naligaw
Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo
At ang una mong nilapitan
Ang iyong inang lumuluha
At ang tanong,"anak, ba't ka nagkaganyan"
At ang iyong mata'y biglang lumuha ng
di mo pinapansin
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamal
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa awit
1. Sino ang sumulat ng awiting Anak?
2. Ano ang naramdaman ng ama nong
isinilang ang kanyang anak?
3. Tuwing kailan napupuyat ang isang ina sa
awit?
4. Bakit nagsisisi ang anak sa awit?
5. Kung ikaw yong anak sa awitin, ano ang
gagawin mo sa bandang dulo? Bakit?
Gamit ang awiting “Anak” sagutin ang mga sumu-
sunod na tanong. Bilugan ang letra ng tamang sagot.
1. Ano ang pamagat ng awit?
a. Ama b. Ina c. Anak d. Magulang
2. Sino-sino ang mga tauhan sa awit?
a. ama, ina, anak c. ina, anak, kapatid
b. ama, anak, kapatid d. ama, anak
3. Sino ang tuwang-tuwa kumakalong sa kanyang anak
tuwing umaga?
a.ama b. ina c. anak d. lola
4. Ano ang nangyari sa anak nang siya ay lumaki? Siya
ay _________________.
a. naghirap b. nagkasakit c. nagbago d. yumaman
5. Kung ikaw yong anak, ano ang gagawain mo sa
bandang huli?
a. Magsisisi sa nagawa at hihingi ng tawad sa
magulang.
b. Aalis at lalayo na sa aking mga magulang.
c. Magsisisi at lalayo na sa aking mga magulang.
d. Aalis at kailanma’y di na papansin ang mga
magulang
Hot Seat Activity Panuto:
1. Gamit ang awiting “Ugoy ng Duyan”, maghahanda ang
bawat mag- aaral ng mga katanungan. Isusulat ito sa isang
maliit na papel at ilalagay sa isang maliit na kahon.
2. May isang bata ang uupo sa Hot Seat sa harap. Siya ang
uupo ang sasagot sa mga katanungang inihanda ng
kanyang mga kaklase.
3. Pag hindi na niya kayang sagutin ang ibang katanungan,
siya ang magkakaroon ng pagkakataong pumili ng papalit
sa kanya at sasagot sa mga iba pang katanungan.
4. Ipagpapatuloy ito hanggang sa masagot ang mga
katanungan.
Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit
UGOY NG DUYAN
Sana'y di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni nanay
Nais kong maulit ang awit ni inang mahal
Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan
Sa aking pagtulog na labis ang himbing
Ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin
Sa piling ni nanay, langit ay buhay
Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan
Sana'y di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni nanay
Nais kong maulit ang awit ni inang mahal
Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan
Sa aking pagtulog na labis ang himbing
Ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin
Sa piling ni nanay, langit ay buhay
Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan
Sana'y di magmaliw ang dati kong araw
Nang munti pang bata sa piling ni nanay
Nais kong maulit ang awit ni inang mahal
Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan
Sagutin ang mga tanong:
1. Tungkol saan ang awitin?
2. Sino ang mga tauhan sa awiting Sa Ugoy ng
Duyan?
3.Ano ang nais ng batang umaawit na maulit ?
4. Sa palagay ninyo kasama pa ba ng umaawit
ang kanyang ina?
5. Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng
pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak.
Basahin o kantahin nang tahimik ang awitin.Sagutin ang mga
tanong tungkol sa awiting kinanta o inawit.
Masdan ang Kapaligiran
Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran?
Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin
Refrain 1: Hindi na masama ang pag-unlad at malayu-layo na rin
ang ating narating ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati'y
kulay asul ngayo'y naging itim ang mga duming ating ikinalat sa
hangin sa langit huwag na nating paabutin upang kung tayo'y
pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman
Refrain 2: mayron lang akong hinihiling sa aking pagpanaw sana
ay tag-ulan gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo
magkantahan
Refrain 3:mga batang ngayon lang isinilang may hangin pa kayang
matitikman? may mga puno pa kaya silang aakyatin may mga ilog
pa kayang lalanguyan?
Refrain 4: bakit di natin pagisipan ang nangyayari sa ating
kapaligiran hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira
ng kalikasandarating ang panahon mga ibong gala ay wala nang
madadapuan masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag
ngayo'y namamatay dahil sa 'ting kalokohan
Refrain 5: lahat ng bagay na narito sa lupa biyayang
galing sa diyos kahit nong ika'y wala pa ingatan natin
at 'wag nang sirain pa pagkat pag kanyang binawi,
tayo'y mawawala na
1. Tungkol saan ang awitin?
2. Ano ang tinutukoy na madumi na?
3. Ano ang nangyari sa tubig sa dagat?
4. Ilarawan ang ating kapaligiran ngayon.
5. Ano ang magagawa mo upang maging malinis ang
kapaligiran?
1 sur 47

Recommandé

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao par
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoellaboi
236.2K vues14 diapositives
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA... par
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...tj iglesias
389.2K vues9 diapositives
Lesson plan english 6 -retelling par
Lesson plan english 6 -retelling Lesson plan english 6 -retelling
Lesson plan english 6 -retelling Rophelee Saladaga
9.5K vues6 diapositives
Lesson plan filipino 6 -pagsusuri sa antas ng kahalahan ng impormasyon par
Lesson plan filipino 6 -pagsusuri sa antas ng kahalahan ng impormasyonLesson plan filipino 6 -pagsusuri sa antas ng kahalahan ng impormasyon
Lesson plan filipino 6 -pagsusuri sa antas ng kahalahan ng impormasyonRophelee Saladaga
6.8K vues1 diapositive
lesson plan pang-uring panlarawan par
lesson plan pang-uring panlarawan lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan Mhelane Herebesi
106.4K vues5 diapositives
Multigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernal par
Multigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernalMultigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernal
Multigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernalEdi sa puso mo :">
90K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 par
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2Ric Dagdagan
18.9K vues2 diapositives
Detailed lesson plan par
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson planJve Buenconsejo
31.9K vues3 diapositives
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat par
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
124.9K vues11 diapositives
Grade 3 Filipino Learners Module par
Grade 3 Filipino Learners ModuleGrade 3 Filipino Learners Module
Grade 3 Filipino Learners ModuleLance Razon
37K vues166 diapositives
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ... par
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...GeraldCanapi
6.7K vues28 diapositives
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat par
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatMichael Paroginog
28.6K vues13 diapositives

Tendances(20)

Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 par Ric Dagdagan
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2
Ric Dagdagan18.9K vues
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat par Alice Failano
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano124.9K vues
Grade 3 Filipino Learners Module par Lance Razon
Grade 3 Filipino Learners ModuleGrade 3 Filipino Learners Module
Grade 3 Filipino Learners Module
Lance Razon37K vues
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ... par GeraldCanapi
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
GeraldCanapi6.7K vues
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat par Michael Paroginog
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
Michael Paroginog28.6K vues
Filipino curriculum guide (k to 12) par target23
Filipino curriculum guide (k to 12)Filipino curriculum guide (k to 12)
Filipino curriculum guide (k to 12)
target2356.4K vues
Cot detailed lesson plan filipino 1 par whengguyflores
Cot detailed lesson plan filipino 1Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1
whengguyflores37K vues
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc par LycaDelaCruz1
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
LycaDelaCruz138.8K vues
YUNIT II ARALIN 17 PAMBANSANG AWIT AT WATAWAT NG PILIPINAS BILANG MGA SAGISAG... par EDITHA HONRADEZ
YUNIT II ARALIN 17 PAMBANSANG AWIT AT WATAWAT NG PILIPINAS BILANG MGA SAGISAG...YUNIT II ARALIN 17 PAMBANSANG AWIT AT WATAWAT NG PILIPINAS BILANG MGA SAGISAG...
YUNIT II ARALIN 17 PAMBANSANG AWIT AT WATAWAT NG PILIPINAS BILANG MGA SAGISAG...
EDITHA HONRADEZ25.7K vues
Behavioral Objectives in Filipino par edwin53021
Behavioral Objectives in FilipinoBehavioral Objectives in Filipino
Behavioral Objectives in Filipino
edwin53021356.6K vues
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa par Razel Rebamba
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop saPaggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
Razel Rebamba187.8K vues
Panghalip (Ito, Iyan, Iyon) par Jov Pomada
Panghalip (Ito, Iyan, Iyon)Panghalip (Ito, Iyan, Iyon)
Panghalip (Ito, Iyan, Iyon)
Jov Pomada183.1K vues
Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016 par Chuckry Maunes
Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016
Filipino 6 Curriculum Guide rev.2016
Chuckry Maunes9.2K vues
Grade 3 EsP Learners Module par Lance Razon
Grade 3 EsP Learners ModuleGrade 3 EsP Learners Module
Grade 3 EsP Learners Module
Lance Razon92.1K vues
Pictograph Filipino 3 par AdoraMonzon
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
AdoraMonzon15.7K vues
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... par EDITHA HONRADEZ
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
EDITHA HONRADEZ15.6K vues

Similaire à Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit

Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only par
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyHiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyCarlo Precioso
140.2K vues107 diapositives
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto par
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panutoAlice Failano
33.6K vues19 diapositives
G8_WK1 karunungang bayan final.pptx par
G8_WK1 karunungang bayan final.pptxG8_WK1 karunungang bayan final.pptx
G8_WK1 karunungang bayan final.pptxEDNACONEJOS
256 vues82 diapositives
Q2 FIL 8 W1-TULA.pptx par
Q2 FIL 8 W1-TULA.pptxQ2 FIL 8 W1-TULA.pptx
Q2 FIL 8 W1-TULA.pptxEDNACONEJOS
1.5K vues112 diapositives
NOV-16.pptx par
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptxJonilynUbaldo1
2 vues55 diapositives
TmLHT sa Filipino 6 par
TmLHT sa Filipino 6TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6Sunshine Khriztel Estrera
290 vues9 diapositives

Similaire à Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit(20)

Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only par Carlo Precioso
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyHiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Carlo Precioso140.2K vues
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto par Alice Failano
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Alice Failano33.6K vues
G8_WK1 karunungang bayan final.pptx par EDNACONEJOS
G8_WK1 karunungang bayan final.pptxG8_WK1 karunungang bayan final.pptx
G8_WK1 karunungang bayan final.pptx
EDNACONEJOS256 vues
Q2 FIL 8 W1-TULA.pptx par EDNACONEJOS
Q2 FIL 8 W1-TULA.pptxQ2 FIL 8 W1-TULA.pptx
Q2 FIL 8 W1-TULA.pptx
EDNACONEJOS1.5K vues
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf par ReychellMandigma1
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdfpangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
pangunahing-at-pantulong-na-kaisipan-worksheet-2.pdf
ReychellMandigma11.1K vues
Filipino 3 Learner's Manual 1st Quarter par EDITHA HONRADEZ
Filipino 3 Learner's Manual 1st QuarterFilipino 3 Learner's Manual 1st Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 1st Quarter
EDITHA HONRADEZ10.2K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
LiGhT ArOhL267.5K vues
Filipino 140705062755-phpapp01 par jenmic
Filipino 140705062755-phpapp01Filipino 140705062755-phpapp01
Filipino 140705062755-phpapp01
jenmic1.4K vues
COT-Filipino-IV-2nd Quarter.pptx par cindydizon6
COT-Filipino-IV-2nd Quarter.pptxCOT-Filipino-IV-2nd Quarter.pptx
COT-Filipino-IV-2nd Quarter.pptx
cindydizon671 vues
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari... par LalainGPellas
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
LalainGPellas966 vues
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx par Valenton634
Karunungang-Bayan-Ppt.pptxKarunungang-Bayan-Ppt.pptx
Karunungang-Bayan-Ppt.pptx
Valenton634532 vues

Plus de EDITHA HONRADEZ

Epp he aralin 20 par
Epp he aralin 20Epp he aralin 20
Epp he aralin 20EDITHA HONRADEZ
11.2K vues20 diapositives
Mapeh quarter 2 [autosaved] par
Mapeh quarter 2 [autosaved]Mapeh quarter 2 [autosaved]
Mapeh quarter 2 [autosaved]EDITHA HONRADEZ
56.6K vues105 diapositives
Health quarter 2 aralin 1 par
Health quarter 2 aralin 1Health quarter 2 aralin 1
Health quarter 2 aralin 1EDITHA HONRADEZ
26.7K vues20 diapositives
Epp he aralin 20 par
Epp he aralin 20Epp he aralin 20
Epp he aralin 20EDITHA HONRADEZ
27.1K vues20 diapositives
Epp he aralin 19 par
Epp he aralin 19Epp he aralin 19
Epp he aralin 19EDITHA HONRADEZ
28.7K vues23 diapositives
Epp he aralin 15 par
Epp he aralin 15Epp he aralin 15
Epp he aralin 15EDITHA HONRADEZ
9.8K vues28 diapositives

Plus de EDITHA HONRADEZ(20)

Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig par EDITHA HONRADEZ
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindigEpp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig
Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig
EDITHA HONRADEZ21.8K vues

Filipino q4 week 3 naisakikilos ang napakinggang awit

 • 1. Naisakikilos ang napakinggang awit F4PN-IVc-5 Editha T.Honradez Pasolo Elementary School Pasolo Valenzuela City
 • 2. Sa kabilang banda, ayon sa pag – aaral ni Martin Seligman, isang psychologist, nalaman niyang ang mga taong positibo at masayahin ay makararanas ng sumusunod na mga kapakinabangan - mas humahaba ang kanilang buhay -mas nagiging malusog sila -mas marami silang nagiging kaibigan -mas nagiging masaya ang kanilang buhay
 • 3. Ano ang pangalan ng ibon ng nasa larawan?
 • 4. Ang Pipit -Philippine Folk Song by: Levi Celerio May pumukol sa Pipit sa sanga ng ng isang kahoy At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon Dahil sa sakit, di nakaya pang lumipad At ang nangyari ay nahulog ngunit parang taong bumigkas Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak May isang pipit na iiyak, may isang pipit na iiyak
 • 5. Pagsasakilos ng awit: 1. Base sa awiting pipit, bubunot ang unang pangkat ng salita mula sa kahon 2. Isasakilos nila ang salitang nabunot (Pantomime) at huhulaan naman ito ng ikalawang pangkat kung anong salita ang tinutukoy. 3. Kung masasagot ito ng tagahula, sa kanila mapupunta ang puntos, kung hindi naman ang puntos ay mapupunta sa kabilang pangkat.
 • 6. Basahin ang maikling talata: Ayon sa pag – aaral ng mga eksperto sa Department of Biological Psychology sa Friedrich Schiller University sa Germany, nalaman nilang ang laging pakikinig sa mga taong negatibo at mareklamo ay nakasasama sa isipan ng mga nakaririnig . Ang mga reklamo at mga negatibong komento ay nagdudulot dawn g stress at nakawawala ng kaligayahan, gana, pagkamalikhain at kasiyahan sa nakikinig nito.
 • 8. Pick and Act Panuto: 1. Magkakaroon ng dalawang kahon sa klase. 2.Ang unang kahon ay naglalaman ng listahan ng mga pangalan ng mag-aaral. Ang ikalawang kahon ay naglalaman ng mga salitang huhulaan mula sa awiting Pipit. 3.Magsisimula ang laro sa pagbubunot ng pangalan ng maglalaro at pagbunot ng salitang huhulaan. 4. Gagawin ang laro hanggang maubos ang salitang nakalagay sa kahon.
 • 9. Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon tulad ng pagsasabi ng puna F4PS-IVc-12.16
 • 10. Ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Piliin ang pormal na kahulugan sa loob ng kahon. 1. Ang kagandahan ng ating bansa ay maipagkakapuri ng bawat Pilipino. 2. Maraming dayuhan ang namamasyal sa mga atraksiyon sa bansa natin 3. Nahirang ang Vigan bilang isa sa mga 7 New Wonder Cities. 4. Maraming lugar sa bansa ang dinarayo ng mga turista.
 • 11. Ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Piliin ang pormal na kahulugan sa loob ng kahon. 1. Ang kagandahan ng ating bansa ay maipagkakapuri ng bawat Pilipino. 2. Maraming dayuhan ang namamasyal sa mga atraksiyon sa bansa natin. a. ang tao o bisitang nagmula sa ibang bansa. b. Maipagmamalaki sa sinuman c. Magpasabi o magpahabilin d. Nagwagi o nagkamit ng gantimpala e. Lugar na ppinupuntahan o binibisita ng ng mga turista.
 • 12. 3.Nahirang ang Vigan bilang isa sa mga 7 New Wonder Cities. 4.Maraming lugar sa bansa ang dinarayo ng mga turista. 5.Kung aakyat kayo sa Bundok Apo ay mag-abiso kayo para may nakaaalam na aakyat kayo roon. a. ang tao o bisitang nagmula sa ibang bansa. b. Maipagmamalaki sa sinuman c. Magpasabi o magpahabilin d. Nagwagi o nagkamit ng gantimpala e. Lugar na pinupuntahan o binibisita ng ng mga turista.
 • 13. Basahin ang paglalarawan sa bawat bilang .Tukuyin at isulat ang mga nawawalang titik sa linya para mabuo ang salitang binibigyang kahulugan. b____k 1.Pinakamataas na anyong lupa. b____n 2. Mataas din na anyong lupa na may butas sa tuktok at nagbubuga ng nagbabagang bato at putik kapag sumasabog. p____ 3. Masayang pagdiriwang ng araw ng
 • 14. T____ 4.Anyong tubig na nagmumula sa mataas na bahagi at bumabagsak pababa. d ___m____g_n 5. Tabing dagat kung saan mababaw ang tubig at puwedeng languyan
 • 15. Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang tambalan na nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Isulat ang mga ito sa sagutang kuwaderno. HANAY A HANAY B _____ 1. silid-aklatan a. pulot na mula sa pukyutan _____ 2. punong-guro b. silid ng mga mag-aaral _____ 3. dalagang-nayon c. silid na maraming aklat _____ 4. bahay kubo d. bumalik sa bayan _____ 5. silid-aralan e. pinuno ng mga guro _____ 6. hugas-bigas f. paglakad na tulad ng pagong _____ 7. lakad-pagong g. dalagang taga-nayon _____ 8. ningas-kugon h. pinaghugasan ng bigas _____ 9. pulut-pukyutan i. bahay na kubo _____ 10. balikbayan j. ningas ng kogon
 • 16. Matatalinghagang mga salita 1. butas ang bulsa - walang pera 2. ilaw ng tahanan - ina 3. kalog na ng baba - nilalamig 4. alimuom - tsismis 5. bahag ang buntot - duwag 6. ikurus sa noo - tandaan 7. bukas ang palad - matulungin 8. kapilas ng buhay - asawa 9. nagbibilang ng poste - walang trabaho 10. basag ang pula - luko-luko
 • 17. 1. butas ang bulsa - walang pera 2. ilaw ng tahanan - ina 3. kalog na ng baba - nilalamig 4. alimuom - tsismis 5. bahag ang buntot - duwag 6. ikurus sa noo - tandaan 7. bukas ang palad - matulungin 8. kapilas ng buhay - asawa 9. nagbibilang ng poste - walang trabaho 10. basag ang pula - luko-luko 11. ibaon sa hukay - kinalimutan
 • 18. Basahin ang maikling talata at tukuyin ang pangunahing paksa: Ang baka ay isa sa pinakakaraniwang hayop sa buong mundo. Makikita ito sa halos lahat ng bansa sa buong mundo. Mahalaga sa ating mga tao ang karne mula sa mga ito gayundin ang gatas sapagkat sab aka nanggagaling ang 90% ng gatas at mga produktong mula sa gatas na ginagamit sa buong mundo. Sa ilang relihiyong tulad ng Hindu sa India, naniniwala silang sagrado ang mga baka.
 • 19. Ano ang napansin ninyo sa larawan? Ano ang ipinahihiwatig nito
 • 20. Magbigay ng puna o suhestyon Napansin mong itinatapon lang ng kaklase mo ang balat ng pinagkainan niya habang namamasyal kayo sa isang parke. Anong puna o suhestiyon ang sasabihin mo sa kanya?
 • 21. 2. Iniwan na lang basta ng pamilyang katabi ninyong nagpiknik ang kanilang mga pinagkainan doon sa damuhang kanilang inupuan. Anong puna ang sasabihin mo sa kanila?
 • 22. Kumpletuhin ang usapan sa ibaba gamit ang mga magagalang na pananalita Tatay, papasok na po ako sa paaralan. Di ko po makakalimutan ang mga bilin mo.
 • 23. Say Hello na May Respeto! Panuto: Buuin ang usapan sa telepono gamit ang ibinigay na sitwasyon gamit ang magalang na pananalita. Sitwasyon: Tumawag si Angel sa kanyang nanay. Magpapasundo siya nang maaga dahil masakit ang kaniyang tiyan. Kumain kasi siya ng sorbets sa labas ng paaralan. Nanay: Hello! Sino po sila? Angel: Ako po ito si Angel ___________________________________________
 • 24. Nanay: Ganoon ba? Ano ba ang kinain mo at sumakit ang tiyan mo? Angel: ___________________________________ Nanay: Nasaan ka ngayon? Dinala ka na ba sa klinika? Angel: Opo nanay, ______________________________________. Nanay: Sige hintayin mo na lang ako diyan at pupunta na ako. Angel:
 • 25. Nanay: Ganoon ba? Ano ba ang kinain mo at sumakit ang tiyan mo? Angel: ___________________________________ Nanay: Nasaan ka ngayon? Dinala ka na ba sa klinika? Angel: Opo nanay__________________________. Nanay: Sige hintayin mo na lang ako diyan at pupunta na ako. Angel: ___________________ Nanay: Bye anak. Angel: _____________________________________.
 • 26. Kumpletuhin at isadula ang mga sumusunod na sitwasyon gamit ang mga magalang na pananalita. 1. Isang umaga nakasalubong mo ang punungguro sa pagpasok mo sa paaralan. _____________________________________________ ______________ 2. Gabi na nang dumating ka sa bahay galing paaralan. Ayaw ng iyong tatay na ginagabi ka nang walang paalam. _____________________________________________
 • 27. Kumpletuhin at isadula ang mga sumusunod na sitwasyon gamit ang mga magalang na pananalita. 1. Isang umaga nakasalubong mo ang punungguro sa pagpasok mo sa paaralan ________________ 2. Gabi na nang dumating ka sa bahay galing paaralan. Ayaw ng iyong tatay na ginagabi ka nang walang paalam. ____________________ 3. Kasama mo sa palengke ang iyong nanay. May nakita kang magandang bag na gusto mo sanang ipabili sa kanya. ________________________
 • 28. 4. Kaarawan ng kaibigan mo at inimbitahan ka niya na pumunta sa pagdiriwang. _____________________________________________ ______________ 5. Habang pauwi ka ng bahay at patawid sa kalsada, may nakasalubong kang isang matanda na tatawid din. ___________________________________________ ____________________________________________
 • 29. Ikatlong Araw Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teskto ng awit. F4PU-IVc-2.1
 • 30. Basahin ang maikling talata. Ang kalabaw naman na may scientific name na Bubalus bubalis carabanesis ay karaniwang matatagpuan sa mga bansang tulad ng Pilipinas, Guam, Indonesia, Malaysia at iba pang bahagi ng Timog- Silangang Asya. Karaniwan silang inaalagaan sa mga bukid sapagkat maging sa kasalukuyang panahong uso na ang traktora
 • 31. at makabagong kagamitan sa pagsasaka ay marami pa ring magsasaka ang gumagamit ng kalabaw sa pag – aararo at paghahatak ng mga produktong dinadala sa pamilihan. Malaki at malakas kasi ang kalabaw sa timbang na 700 hanggang 800 kilo. Wala silang sweat glands o labasan ng pawis kaya gusting – gusto nilang maglublob sa tubig o putikan para malamigan.
 • 33. ANAK by Freddie Aguilar Nang isilang ka sa mundong ito Laking tuwa ng magulang mo At ang kamay nila ang iyong ilaw At ang nanay at tatay mo'y Di malaman ang gagawin Minamasdan pati pagtulog mo At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay
 • 34. Sa pagtimpla ng gatas mo At sa umaga nama'y kalong ka Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo Ngayon nga ay malaki ka na Nais mo'y maging malaya Di man sila payag Walang magagawa Ikaw nga ay biglang nagbago Naging matigas ang iyong ulo At ang payo nila'y sinuway mo Di mo man lang inisip na Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo
 • 35. Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo Pagkat ang nais mo'y Masunod ang layaw mo Di mo sila pinapansin Nagdaan pa ang mga araw At ang landas mo'y naligaw Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo At ang una mong nilapitan Ang iyong inang lumuluha
 • 36. At ang tanong,"anak, ba't ka nagkaganyan" At ang iyong mata'y biglang lumuha ng di mo pinapansin Nagsisisi at sa isip mo'y Nalaman mong ika'y nagkamali Nagsisisi at sa isip mo'y Nalaman mong ika'y nagkamali Nagsisisi at sa isip mo'y Nalaman mong ika'y nagkamali Nagsisisi at sa isip mo'y Nalaman mong ika'y nagkamal
 • 37. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa awit 1. Sino ang sumulat ng awiting Anak? 2. Ano ang naramdaman ng ama nong isinilang ang kanyang anak? 3. Tuwing kailan napupuyat ang isang ina sa awit? 4. Bakit nagsisisi ang anak sa awit? 5. Kung ikaw yong anak sa awitin, ano ang gagawin mo sa bandang dulo? Bakit?
 • 38. Gamit ang awiting “Anak” sagutin ang mga sumu- sunod na tanong. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Ano ang pamagat ng awit? a. Ama b. Ina c. Anak d. Magulang 2. Sino-sino ang mga tauhan sa awit? a. ama, ina, anak c. ina, anak, kapatid b. ama, anak, kapatid d. ama, anak 3. Sino ang tuwang-tuwa kumakalong sa kanyang anak tuwing umaga? a.ama b. ina c. anak d. lola
 • 39. 4. Ano ang nangyari sa anak nang siya ay lumaki? Siya ay _________________. a. naghirap b. nagkasakit c. nagbago d. yumaman 5. Kung ikaw yong anak, ano ang gagawain mo sa bandang huli? a. Magsisisi sa nagawa at hihingi ng tawad sa magulang. b. Aalis at lalayo na sa aking mga magulang. c. Magsisisi at lalayo na sa aking mga magulang. d. Aalis at kailanma’y di na papansin ang mga magulang
 • 40. Hot Seat Activity Panuto: 1. Gamit ang awiting “Ugoy ng Duyan”, maghahanda ang bawat mag- aaral ng mga katanungan. Isusulat ito sa isang maliit na papel at ilalagay sa isang maliit na kahon. 2. May isang bata ang uupo sa Hot Seat sa harap. Siya ang uupo ang sasagot sa mga katanungang inihanda ng kanyang mga kaklase. 3. Pag hindi na niya kayang sagutin ang ibang katanungan, siya ang magkakaroon ng pagkakataong pumili ng papalit sa kanya at sasagot sa mga iba pang katanungan. 4. Ipagpapatuloy ito hanggang sa masagot ang mga katanungan.
 • 42. UGOY NG DUYAN Sana'y di magmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin Sa piling ni nanay, langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan
 • 43. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin Sa piling ni nanay, langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Sana'y di magmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan
 • 44. Sagutin ang mga tanong: 1. Tungkol saan ang awitin? 2. Sino ang mga tauhan sa awiting Sa Ugoy ng Duyan? 3.Ano ang nais ng batang umaawit na maulit ? 4. Sa palagay ninyo kasama pa ba ng umaawit ang kanyang ina? 5. Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak.
 • 45. Basahin o kantahin nang tahimik ang awitin.Sagutin ang mga tanong tungkol sa awiting kinanta o inawit. Masdan ang Kapaligiran Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin Refrain 1: Hindi na masama ang pag-unlad at malayu-layo na rin ang ating narating ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati'y kulay asul ngayo'y naging itim ang mga duming ating ikinalat sa hangin sa langit huwag na nating paabutin upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman
 • 46. Refrain 2: mayron lang akong hinihiling sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan Refrain 3:mga batang ngayon lang isinilang may hangin pa kayang matitikman? may mga puno pa kaya silang aakyatin may mga ilog pa kayang lalanguyan? Refrain 4: bakit di natin pagisipan ang nangyayari sa ating kapaligiran hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasandarating ang panahon mga ibong gala ay wala nang madadapuan masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag ngayo'y namamatay dahil sa 'ting kalokohan
 • 47. Refrain 5: lahat ng bagay na narito sa lupa biyayang galing sa diyos kahit nong ika'y wala pa ingatan natin at 'wag nang sirain pa pagkat pag kanyang binawi, tayo'y mawawala na 1. Tungkol saan ang awitin? 2. Ano ang tinutukoy na madumi na? 3. Ano ang nangyari sa tubig sa dagat? 4. Ilarawan ang ating kapaligiran ngayon. 5. Ano ang magagawa mo upang maging malinis ang kapaligiran?