Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Bodrum Otelleri’nin Değeri Hiçbir
Zaman Kaybolmuyor
Halikarnassos’ tan Bodrum’ a uzanan tarihi ile Bodrum sadece T rkiye d...
Antalya otelleri ile Bodrum Otellerini kar la t racakşı ş ı olursak e er, Antalya otellerininğ
b y k bir o unlu u her ey d...
Bodrum da konaklamak sadece oteli de il t m Bodrum’u ya amakt r. Bodrumğ ü ş ı
otellerinde konaklarken mutlaka yap lmas n ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bodrum Otelleri’nin Değeri Hiçbir Zaman Kaybolmuyor

Halikarnassos’ tan Bodrum’ a uzanan tarihi ile Bodrum sadece Türkiye değil dünyada da bilinen bir turizm kentidir. Bodrum’un idari olarak bağlı olduğu Muğla ilçesi Ege bölgesinin alt köşesinde yer alır.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Bodrum Otelleri’nin Değeri Hiçbir Zaman Kaybolmuyor

  1. 1. Bodrum Otelleri’nin Değeri Hiçbir Zaman Kaybolmuyor Halikarnassos’ tan Bodrum’ a uzanan tarihi ile Bodrum sadece T rkiye de ilü ğ d nyada da bilinen bir turizm kentidir. D nyan n 7 harikas ndan birisi olanü ü ı ı Mausoleum’un bulundu u kent, antik d nemde Halikarnassos olarak adland r lm t rğ ö ı ı ış ı ard ndan aziz Petrus ad na yap lan kaleden Petrium ad n al p zaman i inde Petrum,ı ı ı ı ı ı ç Potrum ve Bodrum olarak g n m ze gelmi tir.ü ü ü ş Bodrum’un idari olarak ba l oldu u Mu la il esi Ege b lgesinin alt k esinde yerğ ı ğ ğ ç ö öş al r. Bodrum ise yar mada eklindedir. Jeolojik yap s ile bir ok koya sahip olması ı ş ı ı ç ı Bodrum’un en nemli zelliklerinden birisidir. Uluslararas turizm beldelerinden birisiö ö ı olmas nedeni ile ula m n kolayl ile dikkat eken Bodrum, Havaalan na 32 km.ı şı ı ığı ç ı mesafededir. Bodrum Kalesi ,D nyan n en b y k 2.nci sualt arkeoloji m zesi deü ı ü ü ı ü vakit ge irmeye de er yerler aras ndad r.ç ğ ı ı Genel olarak karakterize etmeden s yleyebiliriz ki , Bodrum misafirleri ile di er b lgeö ğ ö tatilcileri tercih sebepleri ile birbirlerinden ayr l rlar. Havas zellikle yaz aylar nda nemı ı ı ö ı oran n n daha d k olmas ile ok bunalt c de ildir. Sadece bu y zden tercihı ı üşü ı ç ı ı ğ ü edenler bile vard r. Bodrum otelcili i ise Antalya’dan daha sakin ve daha ki iselı ğ ş be enilere hitap eder.ğ
  2. 2. Antalya otelleri ile Bodrum Otellerini kar la t racakşı ş ı olursak e er, Antalya otellerininğ b y k bir o unlu u her ey dahil hizmet verir, ama Bodrum otelleri aras nda yar mü ü ç ğ ğ ş ı ı pansiyon ve oda kahvalt hizmet ile misafirlerini a rlayan otel oktur. Nas l Bodrum,ı ğı ç ı di er ege b lgeleri aras nda karakteristik bir zelli e sahipse bu otellere de yans r.ğ ö ı ö ğ ı Amsterdam’ n yel de irmenleri ya da volendam evleri gibi Bodrum’da beyaz boyalı ğ ı Mu la evleri ile bilinir. Geleneksel dokusu ile eski zamanlardan gelen bu beyaz evğ al kanl , Bodrum’a ayr bir irinlik ve huzur verir, adeta Ege’yi temsil edercesineış ığı ı ş sembolle mi tir. Bodrum otelleri de bu geleneksel g rselli i kullan p zaman zamanş ş ö ğ ı bir butik otel bazen de b y k kompleks bir otel olarak ama beyaz renkte kar n zaü ü şı ı kar.çı Ege’yi, tatiliniz s resince, klasikle mi mutfa , iklimi, insanlar ile Bodrum otellerindeü ş ş ğı ı ya ayabilirsiniz. Kendi i inde, Turgutreis, G m l k, T rkb k , G lt rkb k gibiş ç ü üş ü ü ü ü ö ü ü ü k k tatil b lgelerine ayr lan Bodrum,üçü ö ı gece hayat ile de tatilinizin en g zelı ü deneyimlerini ya ayaca n z bir yerdir. Sabah saatlerine kadar s ren e lencelerin enş ğı ı ü ğ eski ve me hur mekanlar ndan birisi Halikarnas diskodur. Ama hat rlatmak isteriz kiş ı ı gerek e lence yerlerinde gerekğ restaurant ve beach clublarda fiyatlar biraz y ksektirü . Son zamanlarda olduk a g ndeme gelen bu sorun her ey dahil bir bodrum otelindeç ü ş konaklayarak a labilir.şı Bodrum otellerinde konaklamak, Antalya otellerinde konaklamaktan biraz farkl olarakı daha yava ve keyfi kart lan bir tatil eklidir.ş çı ı ş
  3. 3. Bodrum da konaklamak sadece oteli de il t m Bodrum’u ya amakt r. Bodrumğ ü ş ı otellerinde konaklarken mutlaka yap lmas n tavsiye etti imiz eylerden birisi de tekneı ı ı ğ ş turuna k lmas d r. lk olarak edebiyat ve ara t rmac Halikarnas Bal k s ’n n (cevatçı ı ı ı İ çı ş ı ı ı çı ı ı akir kabaa a l ), Bodrumda arkada lar ile yanlar na sadece yeterinde erzak alarakş ğ ç ı ş ı ı kt klar mavi yolculuk daha sonraçı ı ı turizm literat r neü ü bu ekilde ge mi tir. K sa birş ç ş ı mavi yolculuk sizi bu gelene in bir par as haline getirecektir.ğ ç ı E er 2015 y l nda tatilinizi Ege’nin g zellikleri i erisinde, g nd z keyifli, gecesiğ ı ı ü ç ü ü ü e lenceli Bodrum otellerinde yapmak istiyorsan z, Tatil pusulas olarak sizlereğ ı ı tavsiyemiz erken rezervasyon f rsatlar ndan faydalanmak i in www.tatilpusulasi.comı ı ç sitemizi ziyaret etmenizdir.

×