Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya

AP 7- KASAYSAYAN NG DAIGDIG

 • Soyez le premier à commenter

Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya

 1. 1. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING SAN ISIDRO NHS MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA EDMOND R. LOZANO https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ tigris-river/ https://www.pinterest.ph/pin/484137028664916981/ https://study.com/academy/lesson/indus-river- definition-location-facts.html ARALIN 1 HUANG HOTIGRIS-EUPHRATES
 2. 2. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING 7
 3. 3. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING • KABIHASNANG SUMER • KABIHASNANG INDUS MGA PAKSANG TATALAKAYIN: • KABIHASNANG SHANG • PANAHONG PALEOLITIKO HANGGANG SA PANAHONG METAL
 4. 4. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA
 5. 5. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING SAN ISIDRO NHS EDMOND R. LOZANO ARALIN 1 • https://titsermarielflippedclassroom.wordpress .com/2018/09/10/ang-kabihasnang-indus/
 6. 6. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GAWAIN 1: HALINA’T TUKLASIN! Ano nga ba ang ka- hulugan ng kabihasnan at sibilisasyon?
 7. 7. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING PANUTO: Tunghayan ang mga bagay na nasa larawan. Suriin mo at bigyan mo ng kahulugan at kung ano ang naging halaga nito sa Sinaunang Asyano. Matapos mong masuri ay sagutin mo ang mga katanungan na nasa ibaba. GAWAIN 2: LARAWAN SURI
 8. 8. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GAWAIN 3: SURIIN NATIN Surin mo ang mga larawan at alamin kung ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng bawat isa.Saan kaya matatagpuan ang mga ito? Ano kaya ang kinalaman ng mga ilog at lambak sa pag - usbong at pag-unlad ng kabihasnan at sibilisasyon?
 9. 9. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING 2. Ano kaya ang kaugnayan ng mga larawan sa mga sinaunang kabihasnang nabuo o umusbong sa Asya? 3. Ano ano ang mga salik o batayan sa pagbuo ng kabihasnan? PAMPROSESONG TANONG: Simulan natin ang ating pagtuklas sa pamamagitan ng isang laro. 1. Ano ang ipinakikita ng mga larawan? 4. Paano umusbong ang mga kabihasnan at sibilisasyon sa mga ilog at lambak sa Asya? 5.Paano nakaimpluwensya ang sinaunangkabihasnan sa pagbuoatpag-unladngmga pamayanan atestado?
 10. 10. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Isa-isahin mong buuin at isalaysay ang mga pangyayari at pagbabagong naganap sa bawat panahon, kapaligiran at mga tao na naging dahilan ng pag usbong ng kabihasnan. Isulat mo ito sa ladder web upang makita ang naging pag-unlad mula sa panahong paleolitiko hanggang panahong metal. GAWAIN 4: TEKSTO SURI
 11. 11. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING GAWAIN 4: TEKSTO SURI
 12. 12. ➢ Suriin mo ang mapa at tukuyin kung anong mga kabihasnan ang umusbong at umunlad dito. ➢ Sa iyong pagsusuri ay unawain mo ang mga naging dahilan ng Unang Asyano sa pananatili nila dito. ➢ Matapos ang gawain ay sagutan mo ang mga tanong sa ibaba. https://zmcorps.blogspot.com/2019/04/jobs-paying-20- 000-per-year-in-canada.html MAPA-TUKOY #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 13. 13. https://zmcorps.blogspot.com/2019/04/jobs-paying-20- 000-per-year-in-canada.html MAPA-TUKOY #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 14. 14. https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer MAPA-TUKOY #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Pamprosesong Tanong: ➢ 2. Bakit umusbong ang mga sinaunang kabihasnan sa mga ilog at lambak sa Asya? ➢ 3. Ano anong kabihasnan ang umusbong sa mga lugar ng Mesopotamia,Indus Valley at China? ➢ 1. Ano ang katangian ng mga lugar kung saan unang umusbong ang mga kabihasnan sa Asya?
 15. 15. ➢ Ang Mesopotamia ang kinilala bilang "cradle of civilization' dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao . https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 16. 16. ➢ Matatagpuan ang Mesopotamia sa Gitnang Silangan na tinawag na Fertile Crescent,(Iraq) isang arko ng matabang lupa na naging tagpuan ng ibat ibang grupo ng tao mula sa Persian Gulf hanggang sa dalampasigan ng Mediterranean Sea. https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 17. 17. ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/tigris-river/ ➢ Sa lugar na ito ➢ matatagpuan ang Ilog ng Tigris at Euprates kung saan ➢ umusbong ang kabihasnan.
 18. 18. ➢ Noong panahong Neolitiko natatag ang pamayanang Jericho sa Israel at Catal Huyuk sa Anatolia at mga kalat-kalat na pamayanan sa Zagros. https://www.thinglink.com/scene/835388617961504769 ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 19. 19. ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Subalit hindi naglaon nangibabaw ang Sumer na naging sentro ng kabihasnang Mesopotamia. ➢ Ang mga mahahalagang lungsod ng Sumer ay ang Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur at Kish. http://www.historyshistories.com/mesopotamia-5-traits-of-civilization.html
 20. 20. ➢ Sa katunayan, isang pinakamahalagang gusali ang itinayo sa Ur na tinawag na Ziggurat bilang pagbibigay karangalan sa kanilang mga Diyos na nagsisilbing panirahan nito. http://www.historyshistories.com/me sopotamia-5-traits-of-civilization.html ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 21. 21. ➢ Nagkaroon sila ng sistema ng pagsulat na tinawag na cuneiform kasunod nito ang pagkakaroon ng mga scribe na tagatala o tagasulat ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pag ukit sa mga clay tablet na naging basehan ng mga historyador ng eksaktong petsa kung kailan naganap ang isang pangyayari. http://earlyworldhistory.blogspot.com/2012/04 /cuneiform.html ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 22. 22. ➢ Sa pag-unlad na ito sa sining natala ang mga mito,mahahalagang tradisyon,epiko na naging katibayan ng kanilang kabihasnan. ➢ Isang patunay nito ang Epiko ng Gilgamesh. ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://apk.support/app/epic.of.gilgamesh
 23. 23. ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Umunlad ang mga pamayanan at naging lungsod- estado na malaya at nagsasarili, subalit hindi naglaon nagkaroon ng mga pag-aaway. https://apk.support/app/epic.of.gilgamesh
 24. 24. ➢ Sinamantala ng ibang lungsod tulad ng Akkadian ang mga pangyayaring ito at nasakop ang mga Sumerian sa pamumuno ni Sargon na nagtatag ng pinakaunang imperyo sa kasaysayan. https://history.wikia.org/wiki/Sargon_of_Akkad ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 25. 25. ➢ Marahil naging masaklap din ang pagwawakas ng mga Akkadian dahil sa pagsakop ng Babylon na gumamit ng kaguluhan at digmaan sa pagsakop na pinamunuan ni Hammurabi na nagpatupad ng mga batas na hango sa "Code of Hammurabi". http://historydropoff.bl ogspot.com/2012/07/h ammurabi-111.html ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 26. 26. ➢ Matapos ang mga Babylon sunod sunod na ang mga nanakop dito, ang mga Hittite na kilala sa imperyong gumagamit ng kasangkapang bakal na pandigma, ang mga Chaldean at mga Assyrian na kilala bilang matatapang na mandirigma. ➢ https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer ANG KABIHASNANG SUMER #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Nabopolassar Ashurbanipal
 27. 27. ❑ Sa Timog Asya makikta ang lambak-ilog ng Indus at Ganges. ❑ Tulad din ng Ilog Tigris at Euprates ay umaapaw din ito taun taon dahil sa pagkatunaw ng yelo sa Himalayas na nag iiwan din ng banlik na nagpapataba sa lupaing agrikultural nito. https://en.wikipedia.org/wiki/Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Ang Kabihasnang Indus
 28. 28. ➢ Bago pa man umunlad ang kabihasnang ito ay may mga pamayanan nang natatag noong panahon ng Neolitiko Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/indus/
 29. 29. ➢ Ito ang pamayanang Mhergah na nasa kanluran ng Ilog Indus. ➢ Masasabing sedentaryo at agrikultural ang pamumuhay ng tao dito batay sa mga nahukay na ebidensya. https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/indus/ Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 30. 30. ➢ May dalawang importanteng lungsod ang umusbong dito, ang Harrapa at Mohenjo- Daro.(www.youtube.com/watch ? v=RAyKZAXTAea Mohenjo Darro and Harrapa). • https://titsermarielflippedclassroom.wordpre ss.com/2018/09/10/ang-kabihasnang-indus/ Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 31. 31. ➢ Pinalagay na ang mga Dravidian ang bumuo ng kabihasnang Indus. ➢ Salat sa likas na yaman ang INDUS tulad ng metal at kahoy kaya't pagsasaka ang naging pangunahing gawain dito. http://earlyworldhistory.blogspot .com/2012/03/dravidians.html Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 32. 32. ➢ Tulad ng Sumerian natuto rin silang makipagkalakalan sa mga baybayin ng Arabian Sea at Persian Gulf. Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 33. 33. ➢ Dahil sa istruktura ng bahay dito na may isa o higit pang banyo o palikuran na konektado sa sentralisadong sistema ng tubo at imburnal sa ilalim ng lupa ay masasabing planado at organisado at ➢ sentralisadong pamahalaan ang mga Dravidian. https://www.pinterest.ph/pin/46302702405844401/ Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 34. 34. ➢ Mahiwaga ang kabihasnang Indus dahil maraming katanungan ang hindi masagot ng mga arkeologo tulad na lamang ng hindi maipaliwanag na kahulugan ng mga simbolo ng pagsulat ng mga Indus na pictogram; https://www.vectorstock.com/royalty-free- vector/set-of-chef-human-pictogram-icons-vector- 6371383 Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADINGpictogram
 35. 35. ➢ May mga artefact din na nahukay, mga laruan na nagpahiwatig na mahilig maglibang at maglaro ang mga Dravidian. Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING http://earlyworldhistory.blogspot.co m/2012/03/dravidians.html
 36. 36. ➢ Hindi naging malinaw ang paglaho ng Kabihasnang Indus dahil walang bakas ng digmaan . ➢ Hindi rin malinaw kung may kinalaman ang Aryan sa paglaho nito. Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zxn3r 82/articles/z9mpsbk
 37. 37. Ang Kabihasnang Indus #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING ➢ Ipinalagay na maaring may matinding kalamidad na nangyari dito. https://2ndlook.wordpress.com/2012/04/20/caste-system-its-life-birth/a- sweetmeat-seller-of-lahore-date-ca-1885-made-artist-john-lockwood-kipling- father-of-rudyard-kipling/
 38. 38. ➢ Naging tagpuan ng Kabihasnang Shang ang Ilog Huang Ho na tinawag ding Yellow River dahil pagkatapos ng pagbaha ang tubig nito ay nag iiwan ng loss o dilaw na lupa na nagsisilbing pataba sa lupaing agrikultural namalapit dito . https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/shang Kabihasnang Shang #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 39. 39. ➢ Ang taunang pagbaha sa ilog na ito na kumikitil ng maraming buhay ay pinaghandaan ng mga tao dito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman na kokontrol sa tubig pati na ang paglalagay ng mga dike. Kabihasnang Shang #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 40. 40. ➢ May mga pamayanang sumilang dito) . ➢ Pagtatanim ang pangunahing gawain sa panahong ito. https://quatr.us/china/ancient- chinas-economy-silk-rice.htm Kabihasnang Shang #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 41. 41. ➢ Ang Longshan ay naging transisyon t ungo sa Kabihasnang Shang. ➢ May mga hinalang naunang dinastiya na natatag dito ang Xia o Hsia subalit wala itong basehan o ebidensyang arkeolohikal. ➢ Ang pagsusulat ang naging importanteng bahagi ng kulturang Tsino. https://theculturetrip.com/asia/taiwan/articles/7- things-you-should-know-about-longshan-temple/ Kabihasnang Shang #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 42. 42. ➢ Calligraphy ang sistema ng kanilang pagsulat na nagsilbing taga pag- isa sa mga Tsino. ➢ Ginamit na simbolo ng pagsulat ang mga ORACLE BONES. https://en.wikipedia.org/ wiki/Chinese_calligraphy Kabihasnang Shang #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 43. 43. ➢ Dahil sa sunod sunod na pamumuno ng mga mahihinang hari ay bumagsak ang Shang at dito nabuo ang paghahari ng mga dinastiya. Kabihasnang Shang #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 44. 44. ➢ Ipinalagay ng mga Tsino na ang kanilang kabihasnang umusbong sa Huang Ho ang isa sa mga sinaunang kabihasnan at pinakamatandang nabubuhay na kabihasnan sa daigdig. https://www.pinterest.ph/pin/484137028664916981/ Kabihasnang Shang #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 45. 45. ➢ Ang pananaw nilang ito ay nagpatuloy tungo sa pagtatatag ng mga imperyo. Kabihasnang Shang #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING https://www.google.com/search?q=China+Grand+Canal+&tbm=isch&ved=2ahUKE wikqabR44PqAhVIb5QKHbunAlAQ2- cCegQIABAA&oq=China+Grand+Canal+&gs_lcp=CgNpbWcQA1CK_QxY7pUNYPabD WgAcAB4AIABkgyIAZIMkgEDOC0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img& ei=xWPnXuSyM8je0QS7z4qABQ#imgrc=B4RnxpaVcfCGJM
 46. 46. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING 2. Paano nalutas ng bawat kabihasnan ang mga hamon ng kalikasan? 3. Bakit itinuring na mahiwaga ang kabihasnang umusbong sa Indus? Paano ito naglaho? Ipaliwanag ang iyong sagot. PAMPROSESONG TANONG: Simulan natin ang ating pagtuklas sa pamamagitan ng isang laro. 1. Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng bawat kabihasnan? Saang aspeto sila nagkakatulad? 4. Bakit napakahalaga ng ilog Huang Ho sa kabihasnang Shang? Paano nagwakas ang kabihasnang ito?
 47. 47. ➢ Ang mga bansang maraming batang populasyon ay may mataas na child dependency ratio. ➢ Nangangahulugan itong maraming bata ang umaasa sa mga nagtatrabaho. GAWAIN: LIKUMIN ANG DATOS #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Halaw sa kasaysayan ng Asya 7 Learning Module, 2nd Grading
 48. 48. Halaw sa kasaysayan ng Asya 7 Learning Module, 2nd Grading PAMPROSESONG TANONG: #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING
 49. 49. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING MAGTALA TAYO Sa gawaing ito ay alamin mo at itala ang mga Kaisipang Asyano na naging batayan o pundasyon sa pagbuo ng mga pamayanan,estado at imperyo sa Asya. Itala ito sa ilustrasyon sa ibabang bahagi. Basahin at unawain ang tungkol sa kaisipang Asyano na umiral sa Asya. Halaw sa kasaysayan ng Asya 7 Learning Module, 2nd Grading
 50. 50. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING MAGTALA TAYO Panuto para sa gawain: (Indibidwal ) Tingnan ang tsart sa susunod na pahina at isulat ang hinihingi sa mga sumusunod: 1. Kaisipang Asyano - sa unang mga kahon sa banding itaas. 2. Mga rehiyon,bansa kung saan ito nagmula - sa bawat bilog 3. Mga paniniwala kaugnay ng mga kaisipang Asyano - ikatlong bahagi ng mga kahon 4. Ang impluwensya nito sa pagbuo at pag-unlad ng mga estado at imperyo pati na sa buhay ng mga Asyano - sa ikaapat at huling kahon. Matapos ang gawain ay ilahad ito sa klase para sa talakayan. Halaw sa kasaysayan ng Asya 7 Learning Module, 2nd Grading
 51. 51. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING MAGTALA TAYO Para sa pangkatang gawain; 1. Suriin ang mga Kaisipang Asyano na nabasa ninyo. 2. Isa-isahing alamin at ipaliwanag ang mga kaisipang Asyano batay sa mga estratehiya na gagawin at napagkasunduan ng grupo. Halimbawa: Unang Pangkat : Maglalahad at magpapaliwanag sa pamamagitan ng kwento Ikalawa Pangkat: Sa pamamagitan ng role play Ikatlong Pangkat : Sa pamamagitan ng mga paglikha ng drawing batay sa pagkaunawa sa mga kwento. Halaw sa kasaysayan ng Asya 7 Learning Module, 2nd Grading
 52. 52. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING MAGTALA TAYO Halaw sa kasaysayan ng Asya 7 Learning Module, 2nd Grading
 53. 53. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING 2. Ang mga kaisipang Asyano ba ay may malaki ring epekto sa naging pag-Uugali ng mga Asyano sa kasalukuyan? Magbigay ng halimbawa at ipaliwanag ang sagot. 3. Paano nakatulong ang mga kaisipang ito sa pag-unlad ng mga estado sa kasalukuyang panahon? PAMPROSESONG TANONG: Magaling, Ngayon maghanda ka sa susunod pang gawain. 1. Paano nakaapekto ang mga kaisipang Asyano sa pagbuo ng mga imperyo sa Asya? 4. Alin sa mga kaisipang Asyano ang sa tingin mo at pananaw ay nananatili pa hanggang sa kasalukuyan? Magbigay ng halimbawa at ipaliwanag.
 54. 54. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING FEEDBACK TOOLS! Halaw sa kasaysayan ng Asya 7 Learning Module, 2nd Grading
 55. 55. REPLEKSIYON ESSAY #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING Halaw sa kasaysayan ng Asya 7 Learning Module, 2nd Grading
 56. 56. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING 2. Paano mo nabuo ang iyong sariling konsepto o kaisipan mula sa mga salitang iyong pinagsama - sama? Anu - ano ang naging batayan mo upang humantong ka sa nabuo mong kaisipan? PAMPROSESONG TANONG: 1. Sa mga salitang iyong nahanap at naitala, alin sa mga ito ang masasabi mong lubhang mahalaga kung ang pag- uusapan ay ang pagsisimula ng kabihasnan ng mga Asyano?Bakit?
 57. 57. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING REFERENCEGrace Estela Mateo.et al., Asya Pag-Usbong ng Kabihasnan Ma. Carmelita B. Samson.et.al., Pana-Panahon Michael D. Pante et.al.Kasaysayan ng Daigdig McDougal Littell ,World History www.wikipidia.com www.google images.com www.yahooimages.com -www.flicker.com -www.slideshare.com Mga Mungkahing Panoorin: www.youtube.com/watch?v=w8v2vRILL58 (Mesopotamia, Sumerian First Civilization on Earth) www.youtube.com/watch?v=RAyKZAXTAeA (Mohenjo- Darro and Harrapa) www.youtube.com/watch?v=OSZg5DTW7Hw(The Epic of Gilgamesh- An Animation) AP 7 CURRICULUM GUIDE AP7 TEACHING GUIDE AP 7 LEARNERS MODULES
 58. 58. #SIBILISASYON #PAG-UNLAD #KONTRIBUSYON#KABIHASNAN 2ND GRADING MARAMING SALAMAT!!! https://www.brainyquote.com/quotes/mark_twain_137879

  Soyez le premier à commenter

 • JamaicadeLeon

  Jan. 14, 2021
 • AnalynFerrer1

  Feb. 10, 2021

AP 7- KASAYSAYAN NG DAIGDIG

Vues

Nombre de vues

338

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

0

Actions

Téléchargements

31

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

2

×