Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

Edna Azarcon
Edna AzarconEsP Teacher à Department of Education
Leksyon sa EsP 9
Gng. Edna A. Manangan
Guro
Mataas na Paaralang Juan C. Laya
San Manuel Pangasinan
Sanggunian: Learner’s Module in EsP 9
 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi
kahulugan ng Personal na Misyon sa
Buhay?
a. Ito ay batayan ng tao sa kanyang
pagpapasya
b. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o
motto na nagsasalaysay ng nais mong mangyari
sa iyong buhay
c. Magandang paraan ito upang makilala ang
sarili
d. Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa
 2. Ang Personal na Misyon sa Buhay ay
maaaring mabago o palitan
a. Tama, sapagkat araw-araw ay mayroong
nababago sa tao
b. Mali,sapagkat mawawala ang tuon ng
pahayag kung ito ay babaguhin o papalitan
c. Tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang
tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay
d. Mali,sapagkat ito na ang iyong saligan sa
buhay. Magkakaproblema kung babaguhin
pa.
 3. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon
lamang ang misyon natin sa buhay ng
kapangyarihan kung:
 A. nagagamit sa araw-araw nang mayroong
pagpapahalaga
 B. nakikilala ng tao ang kanyang kakayahan
at katangian
 C. nagagampanan ng balanse ang tungkulin
sa pamilya, trabaho at komunidad
 D. kinikilala niya ang kanyang tungkulin sa
kanyang kapwa
 4. Ito ay ang hangarin ng tao sa kanyang
buhay na magdadala sa kanya sa
kaganapan
a. Misyon
b. Bokasyon
c. Propesyon
d. Tamang Direksyon
 5. Ang ibig sabihin nito ay calling o
tawag.
a. Bokasyon
b. Misyon
c. Tamang Direksyon
d. Propesyon
6. Saan dapat makabubuti ang
isasagawang pagpapasya?
a. Sarili, simbahan at lipunan
b. Kapwa, lipunan at paaralan
c. Paaralan, kapwa at lipunan
d. Sarili, kapwa at lipunan
 7. Ang mga sumusunod ay pansariling
pagtataya sa paglikha ng Personal na
Misyon sa Buhay maliban sa:
a. Suriin ang iyong ugali at katangian
b. Sukatin ang mga kakayahan
c. Tukuyin ang mga pinapahalagahan
d. Tipunin ang mga impormasyon
 8.Sa paggawa ng Personal na Misyon sa
Buhay, kinakailangan na gamitan mo ng
SMART. Ano ang kahulugan nito?
a. Specific, Measurable,
Artistic,Relevance,Time Bound
b. Specific, Measurable,Attainable, Relevance,
Time Bound
c. Specific, Manageable, Attainable,
Relevance, Time Bound
d. Specific, Manageable, Artistic, Relevance,
Time Bound
 9.Bakit mahalaga na magkaroon ng
tamang direksyon ang isang tao?
a. Upang siya ay hindi maligaw
b. Upang matanaw niya ang hinaharap
c. Upang mayroon siyang gabay
d. Upang magkaroon siya ng kasiyahan
 10. Ayon kay Fr. Jerry Orbos, ang tunay
na misyon ay ang paglilingkod sa Diyos
at kapwa. Ano ang maibibigay nito sa
tao sa oras na isinagawa niya ito?
a. Kapayapaan
b. Kaligtasan
c. Kaligayahan
d. Kabutihan
Pagtuklas ng Dating
Kaalaman
Paano ka
nagpapasya?
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Isulat ang sagot sa Dyornal.
Sitwasyon sa
aking Buhay
Paano
isinagawa ang
pagpapasya?
Mabuting
Naidulot
Hindi mabuting
naidulot
Hal.
Hindi na kayang
tustusan ng
aking mga
magulang ang
aking pag-
aaral. Nag-
working
student ako.
Pinili kong
magpatuloy
sapagkat naisip
ko na magiging
mahirap akong
makakuha ng
trabaho kung di
ako nakatapos.
Nakatapos ako
at nagkaroon
ng magandang
hanapbuhay.
Nahirapan ako
sa pagiging
working
student.
Isulat ang sagot sa Dyornal.
Sitwasyon sa
aking Buhay
Paano
isinagawa ang
pagpapasya?
Mabuting
Naidulot
Hindi mabuting
naidulot
Hal.
Lagi akong
niyayaya ng
aking kaibigan
na lumiban sa
klase at
maglaro ng
computer.
Nagpasya akong
pumasok sa
halip na
lumiban
Sinunod ko ang
laging paalala
ng aking mga
magulang
Matataas ang
aking mga
marka.
Wala po.
Isulat ang sagot sa Dyornal.
Sitwasyon sa
aking Buhay
Paano
isinagawa ang
pagpapasya?
Mabuting
Naidulot
Hindi mabuting
naidulot
Hal.
1.
2.
3.
1. Ano ang
natuklasan mo sa
iyong sarili mula sa
gawain?
2. Bakit mahalaga na
magpasya ng tama?
3.Mayroon ba itong
magiging epekto sa
iyong buhay sa
hinaharap?
Pagtuklas ng Dating Kaalaman
Panuto: Mula sa naunang gawain ay gumawa ng Linya ng Buhay o Life
line. Isulat ang mga ginawang pasya sa mga sitwasyon na naranasan mo
sa iyong buhay. Tingnan ang halimbawa sa ibaba.
 5.
 2.Pagtulong sa aking mga magulang
 3.Pagsisimba 4.
 1.Pag-aaral ng mabuti araw-araw
Panuto: Ikaw naman dito.
 5.
 2.
 3. 4.
 1.
 1. Mula sa iyong ginawa,
nakikita mo bang tinatahak
mo ang tamang direksyon na
nais mong magyari sa iyong
buhay?
2.paano makakatulong sa
isang tao ang pagkakaroon
niya ng gabay o pattern sa
kanyang buhay?
Ipaliwanag.
3. Mahalaga ba sa isang
tao na magkaroon siya ng
kanyang magiging gabay sa
kanyang ginagawang
pagkilos at pagpapasya?
Ipaliwanag.
4. Ano kaya ng
tawag sa saligang
ito?
 1. Isulat ang mga taglay na positibong
katangian sa kwaderno.
 2. Isulat ang mga tagumpay na naranasan ng
mga nakaraang taon.
1 sur 29

Recommandé

EsP 9-Modyul 14 par
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14Rivera Arnel
45.8K vues20 diapositives
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin par
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinModyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinMaria Fe
303.9K vues43 diapositives
EsP 9-Modyul 6 par
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6Rivera Arnel
126.6K vues21 diapositives
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand par
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEdna Azarcon
47.3K vues37 diapositives
EsP 9-Modyul 5 par
EsP 9-Modyul 5EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5Rivera Arnel
81.6K vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay par
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayRoselle Liwanag
45.2K vues58 diapositives
EsP 9-Modyul 11 par
EsP 9-Modyul 11EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11Rivera Arnel
40.9K vues17 diapositives
EsP 9-Modyul 7 par
EsP 9-Modyul 7EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7Rivera Arnel
79.1K vues15 diapositives
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay par
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayModyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayJustice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
69.1K vues8 diapositives
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa par
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaRoselle Liwanag
27.6K vues47 diapositives
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N... par
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...JENELOUH SIOCO
137.4K vues19 diapositives

Tendances(20)

ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay par Roselle Liwanag
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Roselle Liwanag45.2K vues
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa par Roselle Liwanag
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
Roselle Liwanag27.6K vues
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N... par JENELOUH SIOCO
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
Mga pansariling salik sa pagpili ng track o KURSO DAAN SA MAAYOS AT MAUNLAD N...
JENELOUH SIOCO137.4K vues
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo par ESMAEL NAVARRO
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
ESMAEL NAVARRO16.4K vues
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas... par jellahgarcia1
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
jellahgarcia14.8K vues
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak... par Ralph Isidro
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Ralph Isidro240.1K vues
Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong par Vanessa Cruda
Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastongKasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong
Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong
Vanessa Cruda15.2K vues
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad par Maria Fe
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidadAng paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Maria Fe124.8K vues
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy... par GeraldineKeeonaVille
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...

En vedette

Modyul 12: Pamamahala ng Oras par
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oraska_francis
34K vues13 diapositives
Esp 9 learning module par
 Esp 9 learning module Esp 9 learning module
Esp 9 learning moduleJean Casalem
40.3K vues86 diapositives
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok par
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpokka_francis
160.3K vues20 diapositives
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10 par
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Jillian Barrio
31.2K vues9 diapositives
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9 par
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Jillian Barrio
38.3K vues10 diapositives
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa par
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEdna Azarcon
152.8K vues27 diapositives

En vedette(6)

Modyul 12: Pamamahala ng Oras par ka_francis
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
ka_francis34K vues
Esp 9 learning module par Jean Casalem
 Esp 9 learning module Esp 9 learning module
Esp 9 learning module
Jean Casalem40.3K vues
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok par ka_francis
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng NaimpokModyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala ng Naimpok
ka_francis160.3K vues
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10 par Jillian Barrio
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Jillian Barrio31.2K vues
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9 par Jillian Barrio
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Jillian Barrio38.3K vues
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa par Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Edna Azarcon152.8K vues

Similaire à Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

ESP DLL CO2-2023.docx par
ESP DLL CO2-2023.docxESP DLL CO2-2023.docx
ESP DLL CO2-2023.docxOfeliaCantilla
30 vues13 diapositives
1ST PT ESP 10.docx par
1ST PT ESP 10.docx1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docxAireneMillan1
113 vues7 diapositives
1ST PT ESP 10.docx par
1ST PT ESP 10.docx1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docxAireneMillan1
106 vues7 diapositives
1ST PT ESP 10.docx par
1ST PT ESP 10.docx1ST PT ESP 10.docx
1ST PT ESP 10.docxAireneMillan1
5 vues7 diapositives
Module 14 session 1 par
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1andrelyn diaz
183 vues5 diapositives
Module 14 session 1 par
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1andrelyn diaz
208 vues5 diapositives

Similaire à Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay(20)

Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7 par Manuel Dinlayan
Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Manuel Dinlayan158.5K vues
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copy par Lemuel Estrada
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copyEsp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Lemuel Estrada94.8K vues
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL804K vues
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1 par ESMAEL NAVARRO
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
ESMAEL NAVARRO13.2K vues
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx par JasminAndAngie
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
JasminAndAngie118 vues
COT2 PRESENTATION.pptx par Alrea3
COT2 PRESENTATION.pptxCOT2 PRESENTATION.pptx
COT2 PRESENTATION.pptx
Alrea370 vues
EsP-9-Q4-week-3.pdf par NoelPiedad
EsP-9-Q4-week-3.pdfEsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdf
NoelPiedad213 vues
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOS par ESMAEL NAVARRO
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOSUnang markahang pagsusulit esp 7 / TOS
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOS
ESMAEL NAVARRO16.3K vues

Plus de Edna Azarcon

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018 par
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Edna Azarcon
70.8K vues25 diapositives
Conflict Management par
Conflict ManagementConflict Management
Conflict ManagementEdna Azarcon
2.6K vues75 diapositives
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9 par
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Edna Azarcon
10.3K vues13 diapositives
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan par
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEdna Azarcon
23.9K vues29 diapositives
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2 par
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Edna Azarcon
39.9K vues27 diapositives
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim par
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEdna Azarcon
2.8K vues17 diapositives

Plus de Edna Azarcon(13)

Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018 par Edna Azarcon
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Edna Azarcon70.8K vues
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9 par Edna Azarcon
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Balangkas ng Pagtalakay sa Pagpapalalim Modyul 15 EsP 9
Edna Azarcon10.3K vues
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan par Edna Azarcon
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Edna Azarcon23.9K vues
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2 par Edna Azarcon
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2
Edna Azarcon39.9K vues
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim par Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Edna Azarcon2.8K vues
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa... par Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Edna Azarcon25.5K vues
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod par Edna Azarcon
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Edna Azarcon130.6K vues
Ideas to Motivate Students par Edna Azarcon
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate Students
Edna Azarcon1.5K vues
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B par Edna Azarcon
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Edna Azarcon11.6K vues
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A) par Edna Azarcon
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Edna Azarcon35.6K vues
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan par Edna Azarcon
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Edna Azarcon65K vues
Pakikilahok at Bolunterismo par Edna Azarcon
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at Bolunterismo
Edna Azarcon121.8K vues

Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

 • 1. Leksyon sa EsP 9 Gng. Edna A. Manangan Guro Mataas na Paaralang Juan C. Laya San Manuel Pangasinan Sanggunian: Learner’s Module in EsP 9
 • 2.  1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kahulugan ng Personal na Misyon sa Buhay? a. Ito ay batayan ng tao sa kanyang pagpapasya b. Ito ay katulad ng isang personal na kredo o motto na nagsasalaysay ng nais mong mangyari sa iyong buhay c. Magandang paraan ito upang makilala ang sarili d. Ito ay gawain tungo sa paglilingkod sa kapwa
 • 3.  2. Ang Personal na Misyon sa Buhay ay maaaring mabago o palitan a. Tama, sapagkat araw-araw ay mayroong nababago sa tao b. Mali,sapagkat mawawala ang tuon ng pahayag kung ito ay babaguhin o papalitan c. Tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay d. Mali,sapagkat ito na ang iyong saligan sa buhay. Magkakaproblema kung babaguhin pa.
 • 4.  3. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon lamang ang misyon natin sa buhay ng kapangyarihan kung:  A. nagagamit sa araw-araw nang mayroong pagpapahalaga  B. nakikilala ng tao ang kanyang kakayahan at katangian  C. nagagampanan ng balanse ang tungkulin sa pamilya, trabaho at komunidad  D. kinikilala niya ang kanyang tungkulin sa kanyang kapwa
 • 5.  4. Ito ay ang hangarin ng tao sa kanyang buhay na magdadala sa kanya sa kaganapan a. Misyon b. Bokasyon c. Propesyon d. Tamang Direksyon
 • 6.  5. Ang ibig sabihin nito ay calling o tawag. a. Bokasyon b. Misyon c. Tamang Direksyon d. Propesyon
 • 7. 6. Saan dapat makabubuti ang isasagawang pagpapasya? a. Sarili, simbahan at lipunan b. Kapwa, lipunan at paaralan c. Paaralan, kapwa at lipunan d. Sarili, kapwa at lipunan
 • 8.  7. Ang mga sumusunod ay pansariling pagtataya sa paglikha ng Personal na Misyon sa Buhay maliban sa: a. Suriin ang iyong ugali at katangian b. Sukatin ang mga kakayahan c. Tukuyin ang mga pinapahalagahan d. Tipunin ang mga impormasyon
 • 9.  8.Sa paggawa ng Personal na Misyon sa Buhay, kinakailangan na gamitan mo ng SMART. Ano ang kahulugan nito? a. Specific, Measurable, Artistic,Relevance,Time Bound b. Specific, Measurable,Attainable, Relevance, Time Bound c. Specific, Manageable, Attainable, Relevance, Time Bound d. Specific, Manageable, Artistic, Relevance, Time Bound
 • 10.  9.Bakit mahalaga na magkaroon ng tamang direksyon ang isang tao? a. Upang siya ay hindi maligaw b. Upang matanaw niya ang hinaharap c. Upang mayroon siyang gabay d. Upang magkaroon siya ng kasiyahan
 • 11.  10. Ayon kay Fr. Jerry Orbos, ang tunay na misyon ay ang paglilingkod sa Diyos at kapwa. Ano ang maibibigay nito sa tao sa oras na isinagawa niya ito? a. Kapayapaan b. Kaligtasan c. Kaligayahan d. Kabutihan
 • 16. Isulat ang sagot sa Dyornal. Sitwasyon sa aking Buhay Paano isinagawa ang pagpapasya? Mabuting Naidulot Hindi mabuting naidulot Hal. Hindi na kayang tustusan ng aking mga magulang ang aking pag- aaral. Nag- working student ako. Pinili kong magpatuloy sapagkat naisip ko na magiging mahirap akong makakuha ng trabaho kung di ako nakatapos. Nakatapos ako at nagkaroon ng magandang hanapbuhay. Nahirapan ako sa pagiging working student.
 • 17. Isulat ang sagot sa Dyornal. Sitwasyon sa aking Buhay Paano isinagawa ang pagpapasya? Mabuting Naidulot Hindi mabuting naidulot Hal. Lagi akong niyayaya ng aking kaibigan na lumiban sa klase at maglaro ng computer. Nagpasya akong pumasok sa halip na lumiban Sinunod ko ang laging paalala ng aking mga magulang Matataas ang aking mga marka. Wala po.
 • 18. Isulat ang sagot sa Dyornal. Sitwasyon sa aking Buhay Paano isinagawa ang pagpapasya? Mabuting Naidulot Hindi mabuting naidulot Hal. 1. 2. 3.
 • 19. 1. Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili mula sa gawain?
 • 20. 2. Bakit mahalaga na magpasya ng tama?
 • 21. 3.Mayroon ba itong magiging epekto sa iyong buhay sa hinaharap?
 • 23. Panuto: Mula sa naunang gawain ay gumawa ng Linya ng Buhay o Life line. Isulat ang mga ginawang pasya sa mga sitwasyon na naranasan mo sa iyong buhay. Tingnan ang halimbawa sa ibaba.  5.  2.Pagtulong sa aking mga magulang  3.Pagsisimba 4.  1.Pag-aaral ng mabuti araw-araw
 • 24. Panuto: Ikaw naman dito.  5.  2.  3. 4.  1.
 • 25.  1. Mula sa iyong ginawa, nakikita mo bang tinatahak mo ang tamang direksyon na nais mong magyari sa iyong buhay?
 • 26. 2.paano makakatulong sa isang tao ang pagkakaroon niya ng gabay o pattern sa kanyang buhay? Ipaliwanag.
 • 27. 3. Mahalaga ba sa isang tao na magkaroon siya ng kanyang magiging gabay sa kanyang ginagawang pagkilos at pagpapasya? Ipaliwanag.
 • 28. 4. Ano kaya ng tawag sa saligang ito?
 • 29.  1. Isulat ang mga taglay na positibong katangian sa kwaderno.  2. Isulat ang mga tagumpay na naranasan ng mga nakaraang taon.