Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Eixos principals del curs 2010-2011.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 34 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Eixos principals del curs 2010-2011.pdf (20)

Publicité

Plus par Educació. Generalitat de Catalunya (20)

Eixos principals del curs 2010-2011.pdf

 1. 1. EIXOS PRINCIPALS CURS 2010-2011 1
 2. 2. LES NOVETATS • Avançament del calendari escolar amb una setmana de vacances el segon trimestre • Entrada en vigor del decret d’autonomia • EduCAT1x1: prop de 100.000 alumnes de 616 centres participen en el projecte • Prova d’avaluació general externa a 4t d’ESO 2
 3. 3. AVANÇAMENT DEL CALENDARI ESCOLAR • El curs comença el 7 de setembre: una setmana abans • Elecció d’una setmana de vacances el segon trimestre • Cada SSTT elegeix la setmana de vacances • 1-29 octubre: termini que les AMPA i Ajuntaments tenen per demanar ajuts per a l’organització d’activitats extraescolars: 800.000€ (ampliables si la demanda ho exigeix) 3
 4. 4. DECRET D’AUTONOMIA • Els centres podran definir el seu projecte educatiu • El projecte educatiu permetrà fixar objectius per assolir d’acord amb la realitat de l’entorn al qual presta el servei públic • El projecte educatiu permetrà definir places docents específiques (a elegir per concurs específic) • Experiència de 4 anys dels plans d’autonomia de centre aplicat com a embrió del decret en 645 escoles i instituts • Els centres redactaran la carta de compromís educatiu amb les famílies 4
 5. 5. eduCAT1X1 • 616 centres del servei d’educació de Catalunya participen en el projecte • 557 han fet ja la compra de llicències digitals • 98.813 alumnes aniran a classe aquest curs amb ordinador portàtil i sense llibre de text convencional • Entra en funcionament la plataforma Àtria que permet la visualització i adquisició de materials curriculars digitals 5
 6. 6. PROVA AVALUACIÓ 4t ESO • El mes d’abril tots els estudiants de 4t ESO faran una prova d’avaluació de competències • La prova serà com la de 6è de primària que va entrar en vigor fa dos cursos • Els resultats de la prova no seran vinculants per obtenir el graduat • Permetrà guiar l’alumnat i la família en l’elecció dels camins a prendre un cop finalitzada la ESO 6
 7. 7. LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA: MODERNITZACIÓ 7
 8. 8. Projecte eduCAT 1X1 Centres inscrits Alumnat inscrit 616 98.813 Obres de connectivitat en aules curs Professorat format 2009-2010 3.390 14.000 Inversió del departament en ordinadors Inversió del departament en llicències digitals 14.821.950 2.964.390 TOTAL 17.786.340 8
 9. 9. ZONES EDUCATIVES Servei Territorial Zones educatives Zones educatives Zones educatives 2010-2011 2008-2009 2009-2010 (creades al setembre)* Baix Llobregat El Prat de Llobregat Cornellà de Llobregat Barcelona comarques Vilanova i la Geltrú L’Hospitalet de Llobregat Sant Adrià del Besòs Santa Coloma de Gramenet Badalona Girona Ripollès Baix Empordà La Garrotxa Lleida Lleida Maresme – Vallès Mataró Baix Maresme Vallès Oriental Nord Oriental Granollers Tarragona Reus Priorat Baix Penedès Tarragonès Terres de l’Ebre Ribera d’Ebre Terra Alta Catalunya Central Anoia Bages Osona Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès Terrassa Vallès Occidental-Sabadell TOTAL 27 S’han signat convenis de coresponsabilitat amb 16 ajuntaments * Pendent de publicació al DOGC 9
 10. 10. AVALUACIÓ Avaluació sisè de primària 2008-2009. Competències en 2009-2010. Competències en 2010-2011. Competències en català, castellà i català, castellà, matemàtiques català, castellà, matemàtiques i matemàtiques i anglès anglès Alumnes 66.308 66.851 68.898 Centres 2.083 2.116 2.889 Professorat 2.510 2.589 ---- Introducció avaluació 4rt. ESO curs 2010-2011 Competències en català, castellà, matemàtiques i anglès Alumnes 64.072 Centres 1.164 Introducció notes qualitatives a primària i quantitatives a secundària 10
 11. 11. PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES 1.345 1.045 785 521 307 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Centres 11
 12. 12. PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES 468.595 372.300 261.109 164.232 85.598 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Alumnes 12
 13. 13. PLA D’IMPULS A LES TERCERES LLENGÜES 11.367 11.704 9.969 7.834 6.325 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Docents que tenen acreditat un nivell de tercera llengua per impartir la classe en llengua estrangera 13
 14. 14. PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES Previsió curs 2010-2011 6.779 7.208 6.385 2010-2011 5.038 4.496 Cursos específics per a docents 4.496 3.905 3.635 especialistes en llengua anglesa 2.750 2.434 2.221 Cursos d’anglès per als docents 7.208 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Cursos anglès Cursos específics 14
 15. 15. PLA D’AUTONOMIA DE CENTRES Previsió curs 2010-2011 636 645 2010-2011 449 461 Centres 372 participants 645 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 15
 16. 16. FORMACIÓ PROFESSIONAL 16
 17. 17. ENSENYAMENTS PROFESSIONALITZADORS Implantació de nous cicles formatius Nivell 2006- 2007 2007- 2008 2008 - 2009 2009- 2010 2010-2011 Total Cicles Formatius - - 2 13 4 19 de Grau Mitjà Cicles Formatius - - 1 11 6 18 de Grau Superior Cicles Formatius 2 1 1 1 1 6 de Grau Mitjà a distància Cicles Formatius 2 3 2 - - 7 de Grau Superior a distància Total 4 4 6 25 11 50 17
 18. 18. ENSENYAMENTS PROFESSIONALITZADORS Programa Qualifica’t Previsió curs 2010-2011 2010-2011 2006- 2007- 2008- 2009- 2007* 2008* 2009* 2010 Nº programes 130 Nº programes - - - 54 Nº centres 110 Nº centres - - - 90 Beneficiats 8.000 Beneficiats - - - 5.291 Professorat 900 Professorat - - - 160 *El programa s’ha posat en funcionament el curs 2009-2010 18
 19. 19. ENSENYAMENTS PROFESSIONALITZADORS Convenis de Formació Professional Previsió curs 2010-2011 2010-2011 2006- 2007- 2008- 2009- Total 2007 2008 2009 2010 Convenis signats 40 Convenis signats 125 33 34 43 235 Alumnes 1.200 Alumnes 3.750 990 1.000 1.290 7.030 Centres 88 Empreses on s’han dut a 290 terme les pràctiques * Aquests conceptes no es poden sumar perquè són dades acumulades 19
 20. 20. FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES Distribució de l’alumnat per ensenyaments Previsió curs 2010-2011 75.540 2010-2011 69.410 71.943 Ensenyaments inicials 33.579 60.322 Formació instrumental 11.184 Graduat en ESO 8.310 37.276 Preparació proves cicles formatius 11.584 Preparació accés a la universitat 3.135 Competències per a la societat de la informació 7.749 Total 75.540 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 •Les dades del curs 2006-2007 només contemplen els centres i les aules de titularitat del Departament 20
 21. 21. ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES Previsió curs 2010-2011 51.900 47.796 2010-2011 45.770 43.328 40.363 Alumnat 51.900 Professorat 695 Noves EOI’s - 618 659 693 693 695 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Alumnat Professorat 21
 22. 22. EQUITAT I COHESIÓ 22
 23. 23. BEQUES I AJUTS Ajuts curs 2010-2011 Import Convocatòria única 51,8 milions d’euros Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material 11,63 milions d’euros didàctic complementari i informàtic Ajuts de menjador i transport escolar 117 milions d’euros TOTAL 180,430 milions d’euros 23
 24. 24. BEQUES I AJUTS Ajuts de menjador 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total provisional Import adjudicat 20.736.684 23.500.512 29.358.961 40.323.644 113.919.801 euros euros euros euros euros Alumnes 42.009 49.401 57.553 73.870 - Ajuts de 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total desplaçament Import adjudicat 1.883.951 2.218.180 1.717.278 1.921.758 7.741.167 euros euros euros euros euros Alumnes 5.921 6.334 5.768 5.274 - Ajuts a l’alumnat 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total amb NEE dels centres concertats Import adjudicat 3.860.700 4.907.100 6.163.800 7.277.150 22.208.750 euros euros euros euros euros Alumnes 7.567 9.795 12.432 14.657 -- 24
 25. 25. BEQUES I AJUTS Ajuts per a 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total llibres de text Import 8.369.480 8.397.013 10.491.051 11.661.428 38.918.972 adjudicat euros euros euros euros euros Alumnes 92.994 90.451 107.740 117.732 - Programa de 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total reutilització de llibres Import 3.634.188 4.331.125 6.753.660 8.088.350 22.807.323 adjudicat euros euros euros euros euros Alumnes 201.627 241.789 279.773 323.534 - Beques de bon rendiment 2009-2010 Inversió 512. 400 euros Alumnes 427 25
 26. 26. BEQUES I AJUTS Acollida matinal 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total provisional Import adjudicat 962.587 1.499.438 1.839.987 2.111.025 6.413.037 euros euros euros euros euros Alumnes 21.892 27.837 34.092 33.701 - Escoles obertes 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total Import adjudicat 43.750 321.653 656.359 845.205 1.866.967 euros euros euros euros euros Alumnes 4.753 35.021 39.982 56.563 - 26
 27. 27. BEQUES I AJUTS Ajuts per a 0-3 anys 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total amb necessitats provisional socioeconòmiques Import adjudicat 1.778.760 3.938.441 5.018.919 7.181.962 17.918.082 euros euros euros euros euros Alumnes 2.621 4.055 5.470 6.202 - Activitats extraescolars* 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Total Import adjudicat 2.939.350 2.456.800 2.872.200 8.268.350 euros euros euros euros Alumnes 59.010 51.951 65.491 - * Aquest tipus d’ajuts només existeixen des del curs 2007-2008 27
 28. 28. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Aules d’acollida 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 provisional 1.081 1.166 1.232 1.181 1.010 Espais de benvinguda educativa Municipi Vic Reus Cornellà Total Usuaris atesos 225 236 61 522 Escolaritzats en 112 (55%) 144 (67%) 45 (92%) 301 (64%) centres públics Escolarització en 90 (45%) 72 (33%) 4 (8%) 166 (36%) centres concertats • La resta d’usuaris o bé romanen a l’EBE, o bé han retornat als països d’origen o s’han incorporat a programes d’inserció laboral 28
 29. 29. PLANS EDUCATIUS D’ENTORN Previsió curs 2010-2011 Any 2011 Plans Educatius d’Entorn 95 Municipis 80 Any 2006 2007 2008 2009 2010 Plans Educatius 68 95 95 95 95 d’Entorn Municipis 53 80 80 80 80 29
 30. 30. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Immersió lingüística Previsió curs 2010-2011 42.000 2009-2010 22.750 19.750 Centres participants 168 16.500 Professorat format 6.070 Alumnes dels centres 42.000 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Les dades de professorat no es poden sumar perquè són dades acumulades Alumnat 30
 31. 31. ESCOLA INCLUSIVA Previsió curs 2010-2011 54% 54% 56% 58% 59% 2010-2011 46% 46% 44% 42% 41% Alumnes en centres 41% d’educació especial Alumnes en centres 59% ordinaris 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Alumnes centres educació especial Alumnes centres ordinaris 31
 32. 32. SUPORT AL PROFESSORAT 32
 33. 33. CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS Previsió 2011 29.641 26.261 COSSOS 2011 22.271 Mestres --- 19.841 Professors (ESO i Batxillerat) 2.800 Professors (FP) 250 13.101 Prof. Tècnics d’FP 220 Professors EOI 60 6.856 6.740 6.245 3.380 Prof. D’arts plàstiques i disseny 50 3.990 3.680 2.565 2.430 Mestres taller d’arts plàstiques --- Total 3.380 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Convocatòria anual Places acumulades 33
 34. 34. FORMACIÓ PROFESSORAT Formació inicial Nous graus de magisteri Màster de secundària en substitució del CAP Formació permanent 80.431 84.141 80.946 81.000 71.134 Previsió curs 2010-2011 2010-2011 Docents 81.000 Activitats formació 9.000 7.745 8.291 8.970 9.982 9.000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Docents Activitats de formació 34

×