Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Educació. Generalitat de Catalunya(20)

Publicité

Projecte EduCAT1x1. Seguiment i evolució

  1. Projecte eduCAT1x1 Dades de seguiment i evolució 21 d’abril de 2010 1
  2. Centres inscrits (1r i 2n d’ESO) 527 4t trimestre 1r semestre Total participants 2009 2010 a finals de curs 2009-2010 Centres 104 305 409 123 públics Centres 19 99 118 concertats Total 123 404 527 4t trimestre 2009 1r semestre 2010 El 51% dels centres de secundària participaran en el Pla EduCAT 1x1 a final del curs 2009-2010 2
  3. Alumnes inscrits (1r i 2n d’ESO) 80000 53375 4t trimestre 1r Total Participants 2009 semestre a finals de curs 2010 2009-2010 Alumnes de 11.109 33.427 44.536 centres públics Alumnes de 1.367 7.472 8.839 centres concertats 12476 Total alumnes 12.476 40.899 53.375 4t trimestre 2009 1r semestre 2010 set-10 (*) Previsió El 37% dels alumnes de 1r i 2n d’ESO participaran en el Projecte eduCAT1x1 a final del curs 2009-2010 3
  4. Grups i aules inscrits (1r i 2n d’ESO) 2000 4t 1r Total participants trimestre semestre a finals de curs 2009 2010 2009-2010 Aules de 474 1209 1683 519 centres públics Aules de 45 272 317 centres concertats Total aules 519 1481 2000 4t trimestre 2009 1r semestre 2010 El 40% dels grups de 1r i 2n d’ESO participaran al Projecte eduCAT1x1 a finals del curs 2009-2010 4
  5. Ordinadors distribuïts 63.836 ordinadors s’hauran distribuït fins el juny de 2010 8.684 8.308 33.159 18.722 Onada 1 (setembre 2009) Onada 2 (desembre 2009) Onada 3 (1r semestre 2010) Onada 4 (maig-juny 2010) Previsió El 16 % dels alumnes han rebut subvenció per sufragar el cost de l’ordinador 5
  6. Equipament de les aules participants en el Projecte eduCAT1x1 Xarxa wi-fi amb control d’accés individualitzat Projector Dues línies de connexió Pissarra electrònica directa a Internet amb un connectada a un ample de banda e 3 Mbps ordinador Instal·lació elèctrica que permeti la connexió simultània de tots els ordinadors de l’alumnat 6
  7. Inversió a Catalunya Onada 1 Onada 2 Onada 3 Onada 4 TOTAL (setembre (desembre (1r semestre (maig-juny 2009) 2009) 2010) 2010)(*) Digitalització de les aules i ordinadors 2.643.734 € 3.819.280 € 7.564.219 € 16.972.567 € 31.000.000 € Connectivitat 27.823 €/mes 22.187 €/mes 48.546 €/mes --- 103.685 €/mes Formació 808.750 € (*) 808.750 € (*) (*) Previsió 7
  8. Formació a Catalunya 13.947 professionals hauran rebut formació específica per al Projecte eduCAT1x1 durant el curs 2009-2010 Per a coordinadors TAC dels Escola d'estiu centres 500 Per a inspecció educativa 200 Acompanyament als centres 247 200 Per a professor formador i assessor 50 Per als nuclis d'impuls a cada centre 1x1 1600 Formació específica en els centres Tallers i seminaris 3000 3000 Formació telemàtica 5150 8
  9. Projecte eduCAT1x1 21 d’abril de 2010 9
Publicité