Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cyfrowi tubylcy i imigranci

14 995 vues

Publié le

Porównanie dwóch światów - cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów (Mark Prensky). Prezentacja przedstawia różnice w odbiorze i korzystaniu z mediów cyfrowych przez osoby dorosłe (nauczycieli) i młodzież. Próba poszukiwania możliwości integracji dwóch światów w jednej szkole. Wykorzystano podkład muzyczny z http://music.podshow.com/.

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Cyfrowi tubylcy i imigranci

 1. 1. + Cyfrowi imigranci i tubylcy czyli spróbujmy zintegrować dwa światy w polskiej szkole
 2. 2. + 2 Dwa światy W pewnej szkole (jakich wiele) uczniowie zrobili to, co zwykle   robią – sfilmowali fragment szkolnej lekcji (pewnie się przy tym trochę powygłupiali) i zamieścili film w YouTube. W odpowiedzi dyrekcja szkoły, przy wsparciu pedagogów,   wprowadziła kategoryczny zakaz przynoszenia lub korzystania na terenie szkoły z jakichkolwiek narzędzi nowoczesnej technologii: telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, odtwarzaczy mp3, iPodów, kamer wideo, laptopów i wszelkich innych urządzeń, które mogłyby coś (nie daj Boże) nagrać, albo, jeszcze gorzej, odtworzyć. Wydarzenie miało miejsce w XXI wieku w polskiej szkole, choć wiele osób twierdzi, że to jednak był wiek XIX...
 3. 3. + 3 Dwa światy VS Zadania do rozwiązania:   ? UDOWODNIJ, ŻE W TEJ SZKOLE SĄ OSOBY MYŚLĄCE... UDOWODNIJ, ŻE TO NIE BYŁA TWOJA SZKOŁA... Zadania powyższe nie mają sensu, podobnie jak wprowadzane w   szkołach zakazy używania tego, co jest przecież integralną częścią naszego życia. Nasuwają się pytania: Czy szkoła powinna zabraniać używania różnych narzędzi cyfrowej   technologii, czy też powinna ich używać w celach edukacyjnych? Czy chcemy, aby polska szkoła była technologicznym skansenem?   Czy uczniowie powinni czuć się w szkole, jak u siebie, czy jak „w gościach”?   Dla kogo jest szkoła?  
 4. 4. + 4 Cyfrowi tubylcy Dzisiejsi uczniowie należą do generacji, która dorastała w o   otoczeniu nowych technologii. Całe świadome życie spędzili oni w otoczeniu komputerów, gier wideo, odtwarzaczy mp3, aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych i wszystkich pozostałych cyfrowych zdobyczy XXI wieku. To jest ważna część ich życia.
 5. 5. + 5 Cyfrowi tubylcy Mark Prensky, badacz mediów cyfrowych i ich wykorzystania w   edukacji, podaje, że przeciętny absolwent amerykańskiego college’u spędził mniej niż 5000 godzin na czytaniu, ale więcej niż 10 000 godzin na graniu w gry wideo, 10 000 godzin rozmawiając przez telefon, a 20 000 godzin na oglądaniu telewizji (Prensky, 2001). Prawdopodobnie uczeń kończący polską szkołę ponadgimnazjalną   ma wcale nie gorsze „wyniki” niż jego amerykańscy rówieśnicy.
 6. 6. + 6 Cyfrowi tubylcy Komputer, gry, Internet, telefony komórkowe, SMS-y to   integralne części życia pokolenia urodzonego po 1983 roku. Generację, której udziałem są opisane powyżej doświadczenia, przyjęło się określać mianem digital natives, czyli cyfrowi tubylcy, urodzeni użytkownicy mediów cyfrowych.
 7. 7. + 7 Cyfrowi tubylcy Nazywamy ich cyfrowymi tubylcami, ponieważ żaden z nich nie   zna świata, w którym nie byłoby komputerów, 24-godzinnych wiadomości, łatwo i wszędzie dostępnego internetu oraz telefonów komórkowych. Dla cyfrowego tubylca jest naturalne, że z komórki nie tylko   się dzwoni, ale że również można na niej przechowywać filmy wideo, muzykę oraz że może służyć jako aparat fotograficzny. Ci młodzi ludzie sporadycznie odwiedzają tradycyjną bibliotekę   i wyszukują informacje w klasycznych encyklopediach - zamiast tego używają Google, Yahoo albo innych wyszukiwarek internetowych. Co istotne, każdy człowiek urodzony w ostatnich kilkunastu   latach w krajach rozwiniętych jest automatycznie cyfrowym tubylcem. Gary Small, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w rozmowie z redakcją Dziennika, 15.11.2008.
 8. 8. + 8 Cyfrowi imigranci Nauczyciele / edukatorzy – nie należą do generacji, która dorastała   w otoczeniu nowych technologii. Te pojawiały się w ich życiu stopniowo (w Polsce mniej więcej od połowy lat 80-tych). Można też powiedzieć, że raczej dowiadywali się o nich przypadkiem, często od swoich lub nie swoich dzieci.
 9. 9. + Cyfrowi imigranci Nauczyciele, podobnie jak wiele osób dorosłych,   byli często zaskakiwani (i nadal chyba są): coraz to nowszymi i wydajniejszymi komputerami,   rozwojem Internetu i interaktywnego oprogramowania,   popularnością gier komputerowych i wideo,   przerosło ich pojawienie się mp3 i odtwarzaczy multimedialnych (bo   przecież muzyka i nagrania, to tylko na płycie CD lub jeszcze lepiej, winylowej), na szczęście spodobały im się aparaty cyfrowe i kamery wideo,   ale gorzej już z nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi telefonami   komórkowymi (bo te dodatkowe funkcje to czarna magia)...
 10. 10. + 9 Cyfrowi imigranci Mark Prensky zauważył, że cyfrowi imigranci, podobnie jak imigranci   tradycyjnie rozumiani, uczą się lepiej lub gorzej drugiego języka - nowych mediów cyfrowych, którego jednak nigdy nie opanują równie dobrze jak ojczystego (Prensky 2001). Prensky wyciąga stąd wniosek, iż największym problemem dla   dzisiejszej edukacji jest to, że nauczyciele - cyfrowi imigranci, mówiący archaicznym językiem (ery precyfrowej) usiłują uczyć populację, która porozumiewa się zupełnie nowym językiem. Chcą uczyć starożytnym językiem, którym nie posługuje się już i nie   będzie się posługiwała większość społeczeństwa...
 11. 11. + 10 Różnice Nauczyciele – cyfrowi imigranci: Uczniowie – cyfrowi tubylcy:     Mają problemy z percepcją Potrafią wyobrażać sobie i     wirtualnej powierzchni widocznej rozumieć wirtualną powierzchnię przez przesuwane nad nią przez przesuwane nad nią okienko miniaturowego ekranu; okienko miniaturowego ekranu; Potrafią wyobrażać sobie i Mają problem ze zrozumieniem     rozumieć treść długiego, długiego i skomplikowanego linearnego tekstu czytanego z tekstu w książce. książki lub innego tradycyjnego źródła. Za: Edyta Nowak-Żółty, Nauczyciel przyszłości
 12. 12. + 11 Różnice Nauczyciele – cyfrowi imigranci: Uczniowie – cyfrowi tubylcy:     Lepiej rozumieją tekst drukowany Bez problemów, z powodzeniem     niż wyświetlany na ekranie czytają wszelkie teksty z komputera, komórki, iPoda, ekranów urządzeń telewizora; multimedialnych; Przedkładają tekst nad obraz i Przedkładają obraz i dźwięk nad     dźwięk; tekst; Preferują linearne myślenie i   Preferują swobodny   szeregowe przetwarzanie (hipertekstowy i hipermedialny) informacji; dostęp do źródeł informacji i równoległe przetwarzanie informacji z wielu źródeł; Za: Edyta Nowak-Żółty, Nauczyciel przyszłości
 13. 13. + 12 Różnice Nauczyciele – cyfrowi imigranci: Uczniowie – cyfrowi tubylcy:     Preferują cierpliwość i Preferują akcydentalne,     systematyczność; krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie, Oczekują skumulowanych,   wielozadaniowość, oczekują odroczonych rezultatów; szybkich efektów; Wykorzystują podstawowe,   Szybko odkrywają bogate funkcje standardowe funkcje posiadanych   posiadanych urządzeń, wymyślają urządzeń mobilnych, które są nowe ich zastosowania; analogiczne do tradycyjnych; Traktują nowe technologie i Traktują nowe technologie ufnie,     nowinki z nieufnością. kreatywnie, zaś posiadane urządzenia mobilne to dla nich przedmioty osobiste. Za: Edyta Nowak-Żółty, Nauczyciel przyszłości
 14. 14. + 13 Integracja dwóch światów Próba konkluzji Polska szkoła powinna być przede wszystkim otwarta na innowacje   – nie tylko w świecie technologii, ale i w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się – niejednokrotnie odmiennych od tych, jakie pamiętają ze szkoły dzisiejsi (zwłaszcza starsi) nauczyciele; Nie może stać w opozycji do cyfrowego świata (życia), w którym   na co dzień funkcjonują uczniowie; Powinna mądrze korzystać – na wszystkich przedmiotach -   z dobrodziejstw nowych technologii i przyczyniać się do powiększania wirtualnych zasobów edukacyjnych, z których korzystać będą przecież zarówno cyfrowi tubylcy, jak i cyfrowi imigranci – jedni i drudzy będą zmuszeni uzupełniać swoją wiedzę przez całe życie;
 15. 15. + 14 Integracja dwóch światów Próba konkluzji W centrum szkoły XXI wieku znajduje się uczeń;   Przekaz kierowany do ucznia, powinien być spersonalizowany –   dopasowany do jego preferencji i stylów uczenia się. Nie nauczymy na siłę zabraniając używania tych rzeczy, które cyfrowym tubylcom służą także do edukacji; Polska szkoła potrzebuje nowych technologii, ale nie w rozumieniu   budowania infrastruktury, lecz w kontekście tworzenia cyfrowych zasobów edukacyjnych, wykorzystywanych w procesie edukacji poprzez rozmaite mobilne i stacjonarne urządzenia cyfrowe; Dzięki nim nauka będzie bardziej atrakcyjna dla uczniów, będą   bardziej zmotywowani i skuteczniejsi w nauce i działaniu.
 16. 16. + 15 Nowe technologie wspierają proces edukacji w szkole Korzystajmy z doświadczeń innych krajów. W Wielkiej Brytanii już tysiąc   szkół posiada akredytację ICT Mark, potwierdzającą najlepsze wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacji; Szkoły te wypadają lepiej w ocenach nadzoru pedagogicznego, niż   te, które nie stawiają na nowe technologie: 4-krotnie częściej określane są jako „znakomite” w kategorii ogólna efektywność szkoły,   3-krotnie częściej określane są jako „znakomite” w kategorii osiągnięcia i standardy,   3-krotnie częściej określane są jako „znakomite” w kategorii kierownictwo i zarządzanie,   4-krotnie częściej określane są jako „znakomite” w kategorii nauczanie i uczenie się.   Również uczniowie tych szkół osiągają lepsze rezultaty.  
 17. 17. + 16 Bez obaw, technologie nie gryzą... © 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone Fundacja Teraz Edukacja, Warszawa Autor: Marcin Polak; zdjęcia z serwisu http://www.sxc.hu Podkład muzyczny dzięki: http://music.podshow.com - by Angel Fair

×