Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Lietuvos valstybinės šventės

3 291 vues

Publié le

apie lietuvos valstybines sventes

Publié dans : Sciences
 • Soyez le premier à commenter

Lietuvos valstybinės šventės

 1. 1. LIETUVOS VALSTYBINĖS ŠVENTĖS Parengė:Edvinas Biša VŠĮ Pranciškonų gimnazija 6b
 2. 2. TURINYS  Sausio 1d.  Vasario 16d.  Kovo 11d.  Velykos  Geguţes 1 d.  Motinos diena  Tėvo diena  Joninės  MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA  Ţolinė  Visų šventujų diena  Kūčios ir šventos kalšdos
 3. 3. SAUSIO 1D.
 4. 4.  Tai diena kai priėmė nepriklausomybės aktą.  Jį pasirašė 1918 m. Vasario 16d. Vilniuje.  Ją švenčia iškeldami į dangų vėliavą. VASARIO 16D.
 5. 5.  Tai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.  Per ją pasirašė nepriklausomybės akto atkūrimą. KOVO 11D.
 6. 6.  Velykos-Jėzaus prisikėlimo diena.  Taip pat mes per ją ridename ir valgome virtus ir nudaţytus kiaušinius. VELYKOS
 7. 7.  Tarptautinė darbo diena švenčiama geguţės 1 d.  Lietuvoje ši šventė pradėta švęsti sovietų okupacijos metais, todėl atgavus nepriklausomybę, šventės atsisakyta. GEGUŢES 1 D.
 8. 8.  Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį geguţės sekmadienį (oficialiai nuo 1928 metų).  Ši šventė lietuviams ţinoma dar nuo senų senovės MOTINOS DIENA
 9. 9.  Tėvo diena – šventė, kurioje švenčiama tėvystė, panašiai kaip ir per motinos dieną – motinystė TĖVO DIENA
 10. 10.  šventė, švenčiama birţelio 24 d., taip pat naktį iš birţelio 23 į 24 d., maţdaug tuo metu, kai Šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis (vasaros saulėgrįţa). JONINĖS
 11. 11.  1253 m. liepos 6-ąją dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA
 12. 12.  Švenčiama rugpjūčio 15 d. Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės. ŢOLINĖ
 13. 13.  diena, kai pagerbiami visi šventieji. Švenčiama lapkričio 1 dieną. VISŲ ŠVENTUJŲ DIENA
 14. 14.  senas šaknis turinti ţiemos saulėgrįţos, saulės sugrįţimo šventė. KŪČIOS IR ŠVENTOS KALŠDOS

×